MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 171 (XV) - Nr. 232       LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Sâmbătă, 5 aprilie 2003

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

105. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 175/2002 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de apărare

 

170. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 175/2002 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de apărare

 

106. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 170/2002 pentru modificarea art. 4 din Ordonanta Guvernului nr. 44/1997 privind transporturile rutiere

 

171. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 170/2002 pentru modificarea art. 4 din Ordonanta Guvernului nr. 44/1997 privind transporturile rutiere

 

107. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 172/2002 privind constituirea Comisiei de privatizare la Societatea Natională a Petrolului “Petrom” - S.A.

 

172. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 172/2002 privind constituirea Comisiei de privatizare la Societatea Natională a Petrolului “Petrom” - S.A.

 

108. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 179/2002 privind demilitarizarea unitătilor aparatului central al Ministerului de Interne si a structurilor subordonate acestuia

 

173. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 179/2002 privind demilitarizarea unitătilor aparatului central al Ministerului de Interne si a structurilor subordonate acestuia

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

16. - Ordonantă de urgentă pentru modificarea si completarea Legii nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural national mobil

 

343. - Hotărâre privind transmiterea cu plată a unui imobil din patrimoniul Societătii Comerciale “Institutul National al Lemnului” - S.A. Bucuresti în proprietatea publică a statului si în administrarea Inspectoratului teritorial de regim silvic si cinegetic Timis

 

346. - Hotărâre pentru aprobarea plătii contributiilor voluntare, în lei, ale României la programele si fondurile de dezvoltare ale ONU pe anul 2003

 

349. - Hotărâre privind acordarea unor ajutoare de urgentă

 

362. - Hotărâre privind interdictia de a intra pe teritoriul României a unor persoane provenind din regiunea transnistreană a Republicii Moldova

 

366. - Hotărâre privind numirea în functia de presedinte al Centrului National al Cinematografiei

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

166. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Control al Exporturilor Strategice si al Interzicerii Armelor Chimice privind acordarea consultantei de specialitate referitoare la încadrarea unor produse în listele cuprinzând produsele strategice supuse regimului de control la export si import

 

179. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Control al Exporturilor Strategice si al Interzicerii Armelor Chimice privind raportarea derulării operatiunilor de import de produse si tehnologii cu dublă utilizare, altele decât cele sensibile si foarte sensibile

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 175/2002 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de apărare

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 175 din 27 noiembrie 2002 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de apărare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 911 din 14 decembrie 2002, cu următoarea completare:

- După punctul 1 se introduce punctul 11 cu următorul cuprins:

“11. - După articolul 10 se introduce articolul 101 cu următorul cuprins:

Art. 101. - Modul de calcul al drepturilor salariale prevăzute la art. 10 se stabileste prin norme metodologice elaborate de Ministerul Industriei si Resurselor si aprobate de Guvern.”

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 18 februarie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 13 martie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

ALEXANDRU ATHANASIU

 

Bucuresti, 2 aprilie 2003.

Nr. 105.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 175/2002 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de apărare

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 175/2002 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de apărare si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 1 aprilie 2003.

Nr. 170.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 170/2002 pentru modificarea art. 4 din Ordonanta Guvernului nr. 44/1997 privind transporturile rutiere

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 170 din 27 noiembrie 2002 pentru modificarea art. 4 din Ordonanta Guvernului nr. 44/1997 privind transporturile rutiere, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 893 din 10 decembrie 2002, cu următoarea modificare:

- La articolul unic, litera j) a alineatului (3) al articolului 4 va avea următorul cuprins:

“j) autorizează activitătile de transport rutier international, direct sau în tranzit, în conformitate cu prevederile legale si ale acordurilor si conventiilor internationale la care România este parte; activitătile de autorizare a transportului rutier international, direct sau în tranzit, se realizează de către Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei prin Autoritatea Rutieră Română - A.R.R.;”

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 18 februarie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 13 martie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

ALEXANDRU ATHANASIU

 

Bucuresti, 2 aprilie 2003.

Nr. 106.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 170/2002 pentru modificarea art. 4 din Ordonanta Guvernului nr. 44/1997 privind transporturile rutiere

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 170/2002 pentru modificarea art. 4 din Ordonanta Guvernului nr. 44/1997 privind transporturile rutiere si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 1 aprilie 2003.

Nr. 171.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 172/2002 privind constituirea Comisiei de privatizare la Societatea Natională a Petrolului “Petrom” - S.A.

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 172 din 27 noiembrie 2002 privind constituirea Comisiei de privatizare la Societatea Natională a Petrolului “Petrom” - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 893 din 10 decembrie 2002, cu următoarea modificare:

- Punctul 1 al articolului 2 va avea următorul cuprins:

“1. în activitatea de consultantă avizează raportul final al îndeplinirii serviciilor de consultantă;”

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 18 februarie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 13 martie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

ALEXANDRU ATHANASIU

 

Bucuresti, 2 aprilie 2003.

Nr. 107.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 172/2002 privind constituirea Comisiei de privatizare la Societatea Natională a Petrolului “Petrom” - S.A.

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 172/2002 privind constituirea Comisiei de privatizare la Societatea Natională a Petrolului “Petrom” - S.A. si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 1 aprilie 2003.

Nr. 172.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 179/2002 privind demilitarizarea unitătilor aparatului central al Ministerului de Interne si a structurilor subordonate acestuia

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 179 din 6 decembrie 2002 privind demilitarizarea unitătilor aparatului central al Ministerului de Interne si a structurilor subordonate acestuia, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 925 din 18 decembrie 2002, cu următoarea modificare:

- Articolul 3 va avea următorul cuprins:

“Art. 3. - Personalul Ministerului de Interne beneficiază de drepturile dobândite anterior, precum si de cele care vor fi stabilite pentru personalul din sistemul national de apărare, ordine publică si sigurantă natională.”

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 18 februarie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 13 martie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

ALEXANDRU ATHANASIU

 

Bucuresti, 2 aprilie 2003.

Nr. 108.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 179/2002 privind demilitarizarea unitătilor aparatului central al Ministerului de Interne si a structurilor subordonate acestuia

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 179/2002 privind demilitarizarea unitătilor aparatului central al Ministerului de Interne si a structurilor subordonate acestuia si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 1 aprilie 2003.

Nr. 173.

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea si completarea Legii nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural national mobil

 

În temeiul art. 114 alin. (4) din Constitutie, în concordantă cu prevederile Directivei Consiliului 93/7/CEE din 15 martie 1993 privind restituirea bunurilor culturale care au părăsit ilegal teritoriul unui stat membru,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. I. - Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural national mobil, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 530 din 27 octombrie 2000, cu modificările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Alineatul (2) al articolului 1 va avea următorul cuprins:

“(2) Patrimoniul cultural national este alcătuit din:

a) bunuri cu valoare exceptională, istorică, arheologică, documentară, etnografică, artistică, stiintifică si tehnică, literară, cinematografică, numismatică, filatelică, heraldică, bibliofilă, cartografică si epigrafică, reprezentând mărturii materiale ale evolutiei mediului natural si ale relatiilor omului cu acesta, ale potentialului creator uman si ale contributiei românesti la civilizatia universală;

b) bunuri culturale care fac parte din colectiile publice care figurează în inventarele muzeelor, arhivelor si fondurilor bibliotecilor;

c) bunuri culturale care fac parte din inventarele cultelor religioase si ale institutiilor ecleziastice.”

2. Articolul 3 va avea următorul cuprins:

“Art. 3. - Patrimoniul cultural national cuprinde:

1. Bunuri arheologice si istoric-documentare de valoare exceptională, cum sunt:

a) descoperirile arheologice terestre si subacvatice, unelte, ceramică, inscriptii, monede, sigilii, bijuterii, piese de vestimentatie si harnasament, arme, însemne funerare;

b) elemente provenite din dezmembrarea monumentelor istorice;

c) mărturii materiale si documentare privind istoria politică, economică, socială, militară, religioasă, stiintifică, artistică, sportivă sau din alte domenii;

d) manuscrise, incunabule, cărti rare si cărti vechi, cărti cu valoare bibliofilă;

e) documente si tipărituri de interes social: documente de arhivă, hărti si alte materiale cartografice;

f) obiecte cu valoare memorialistică;

g) obiecte si documente cu valoare numismatică, filatelică, heraldică: monede, medalii, ponduri, decoratii, insigne, sigilii, brevete, mărci postale, drapele si stindarde;

h) piese epigrafice;

i) fotografii, clisee fotografice, filme, înregistrări audio si video;

j) instrumente muzicale;

k) uniforme militare si accesorii ale acestora;

l) obiecte cu valoare tehnică;

m) alte bunuri din această categorie.

2. Bunuri cu semnificatie artistică, de valoare exceptională, cum sunt:

a) opere de artă plastică: pictură, sculptură, desen, gravură, fotografie si altele;

b) opere de artă decorativă si aplicată din sticlă, ceramică, metal, lemn, textile si alte materiale, podoabe;

c) obiecte de cult: icoane, broderii, orfevrărie, mobilier si altele;

d) proiecte si prototipuri de design;

e) materialele primare ale filmelor artistice, documentare si de animatie;

f) alte bunuri din această categorie.

3. Bunuri cu semnificatie etnografică, de valoare exceptională, cum sunt:

a) unelte, obiecte de uz casnic si gospodăresc;

b) piese de mobilier;

c) ceramică;

d) textile, piese de port, pielărie;

e) alte obiecte din metal, lemn, os, piatră, sticlă;

f) obiecte de cult;

g) podoabe;

h) ansambluri de obiecte etnografice;

i) alte bunuri din această categorie.

4. Bunuri de importantă stiintifică, de valoare exceptională, cum sunt:

a) specimene rare si colectii de zoologie, botanică, mineralogie si anatomie;

b) trofee de vânat;

c) alte bunuri din această categorie.

5. Bunuri de importantă tehnică, de valoare exceptională, cum sunt:

a) creatii tehnice unicat;

b) rarităti, indiferent de marcă;

c) prototipurile aparatelor, dispozitivelor si masinilor din creatia curentă;

d) creatii tehnice cu valoare memorială;

e) realizări ale tehnicii populare;

f) matritele de compact-discuri si CD-ROM;

g) alte bunuri din această categorie.”

3. Articolul 4 va avea următorul cuprins:

“Art. 4. - Bunurile apartinând patrimoniului cultural national fac parte, în functie de importanta sau de semnificatia lor istorică, arheologică, documentară, etnografică, artistică, stiintifică si tehnică, literară, cinematografică, numismatică, filatelică, heraldică, bibliofilă, cartografică si epigrafică, de vechimea, unicitatea sau raritatea lor, din:

a) tezaurul patrimoniului cultural national, denumit în continuare tezaur, alcătuit din bunuri culturale de valoare exceptională;

b) colectiile publice care figurează în inventarele muzeelor, arhivelor si fondurilor bibliotecilor;

c) inventarele cultelor religioase si ale institutiilor ecleziastice.”

4. Articolul 7 va avea următorul cuprins:

“Art. 7. - (1) Autoritătile competente au obligatia să facă toate demersurile, potrivit prevederilor legale în vigoare si conventiilor internationale la care România este parte, pentru redobândirea unor bunuri culturale care au fost exportate ilegal, au fost sustrase din muzee sau colectii ori sunt detinute fără temei legal în străinătate.

(2) Autoritătile competente se angajează să participe la orice operatiune internatională organizată în comun, în baza unui acord de cooperare, în vederea interzicerii si împiedicării operatiunilor ilicite de import, export si transfer de proprietate al bunurilor culturale.”

5. Articolul 10 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 10. - În sensul prezentei legi, prin clasare se întelege procedura de stabilire a bunurilor culturale mobile care fac parte din tezaur, potrivit art. 4 lit. a).”

6. La articolul 11 punctul 1, după litera g) se introduce litera g1) cu următorul cuprins:

“g1) pentru bunurile culturale mobile care au părăsit ilegal teritoriul României;”

7. Alineatele (1) si (2) ale articolului 15 vor avea următorul cuprins:

“Art. 15. - (1) Clasarea are ca efect înscrierea bunurilor culturale mobile în Inventarul tezaurului patrimoniului cultural national.

(2) Inventarul tezaurului patrimoniului cultural national este întocmit pe baza ordinelor privind bunurile culturale mobile clasate, de către directia de specialitate din cadrul Ministerului Culturii si Cultelor. Centralizarea, evidenta informatizată si administrarea documentelor care au stat la baza întocmirii inventarelor se efectuează de Institutul de Memorie Culturală.”

8. Articolul 17 va avea următorul cuprins:

“Art. 17. - În timpul desfăsurării procedurii de clasare din oficiu a unui bun cultural mobil, acesta se află sub regimul de protectie prevăzut, potrivit dispozitiilor prezentei legi, pentru bunurile clasate.”

9. Alineatul (3) al articolului 19 va avea următorul cuprins:

“(3) Ordinul de declasare este luat în evidenta Inventarului tezaurului patrimoniului cultural national, procedându-se la radierea acestuia din inventar.”

10. Articolul 20 se abrogă.

11. Alineatul (1) al articolului 21 va avea următorul cuprins:

“Art. 21. - (1) Ordinul de clasare sau de declasare poate fi contestat de proprietarul ori de titularul dreptului de administrare la Ministerul Culturii si Cultelor, în termen de 30 de zile de la comunicare.”

12. Alineatul (4) al articolului 22 va avea următorul cuprins:

“(4) Fac exceptie de la prevederile alin. (1) lit. e) proprietarii, persoane fizice si juridice de drept privat, care pot permite, în conditii contractuale, cu respectarea normelor de conservare si restaurare a bunurilor culturale mobile clasate, utilizarea bunurilor culturale mobile clasate în tezaur la organizarea de spectacole, parade ale modei si ca recuzită teatrală si cinematografică.”

13. Alineatul (3) al articolului 38 se abrogă.

14. Articolul 39 se abrogă.

15. Articolul 40 va avea următorul cuprins:

“Art. 40. - (1) Prin derogare de la prevederile art. 38 alin. (2), bunurile culturale mobile clasate, aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice de drept privat, pot fi exportate definitiv numai în cadrul unui schimb de bunuri culturale de aceeasi importantă si semnificatie culturală si numai în cazuri cu totul exceptionale, în care prevalează interesul istoric, stiintific sau cultural.

(2) Schimbul prevăzut la alin. (1) este aprobat prin ordin al ministrului culturii si cultelor, cu avizul Comisiei Nationale a Muzeelor si Colectiilor.

(3) Bunul cultural obtinut prin schimbul prevăzut la alin. (1) urmează regimul juridic al bunului dat în schimb.

16. Litera e) a articolului 53 va avea următorul cuprins:

“e) avizează normele de conservare si de restaurare a bunurilor culturale mobile clasate si stabileste prioritătile de restaurare a acestora;”

17. După capitolul VIII se introduce un nou capitol, capitolul VIII1, cu următorul cuprins:

 

“CAPITOLUL VIII1

Restituirea bunurilor culturale care au părăsit ilegal teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene

 

Art. 581. - Prezentul capitol reglementează restituirea de către statul român a bunurilor culturale care au părăsit ilegal teritoriul unui stat, membru al Uniunii Europene, începând cu data de 1 ianuarie 1993.

Art. 582. - În întelesul prezentului capitol, bun cultural desemnează, după caz, bunul care face parte din:

a) tezaur, conform art. 4 lit. a);

b) tezaurul unui stat membru al Uniunii Europene, în conformitate cu legislatia statului respectiv;

c) colectiile publice care figurează în patrimoniul si inventarele muzeelor, arhivelor si fondurilor bibliotecilor statului respectiv, membru al Uniunii Europene;

d) patrimoniul si inventarele cultelor religioase si al institutiilor ecleziastice din statul respectiv, membru al Uniunii Europene.

Art. 583. - În întelesul prezentului capitol, părăsirea ilegală a teritoriului unui stat membru al Uniunii Europene desemnează, după caz:

a) iesirea unui bun cultural de pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, cu încălcarea legislatiei acestui stat în materie de protectie a bunurilor culturale;

b) nerevenirea la sfârsitul unui export temporar legal sau orice încălcare a uneia dintre conditiile acestui export temporar a unui bun cultural.

Art. 584. - (1) Dacă în cadrul unei urmăriri penale efectuate în conditiile legii sunt descoperite indicii că un bun cultural care se găseste pe teritoriul statului român a părăsit ilegal teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, statul român notifică statul interesat, în conditiile Legii nr. 704/2001 privind asistenta judiciară internatională în materie penală.

(2) Organul de urmărire penală solicită instantei să dispună transmiterea bunului cultural respectiv unei institutii specializate, în vederea conservării.

Art. 585. - (1) Orice stat membru al Uniunii Europene poate cere statului român, în conditiile Legii nr. 704/2001, efectuarea de cercetări în vederea descoperirii locului unde se află, precum si a posesorului sau detentorului unui bun cultural determinat. Cererea trebuie să cuprindă date cu privire la descrierea bunului cultural care face obiectul cererii, precum si informatii cu privire la localizarea efectivă sau prezumtivă a bunului cultural.

(2) Dacă, în conditiile alin. (1), bunul cultural este descoperit, statul român notifică această descoperire statului membru al Uniunii Europene, proprietar al bunului, iar procurorul solicită instantei competente să dispună măsuri privind transmiterea bunului cultural respectiv unei institutii specializate, în vederea conservării, în conditiile Legii nr. 704/2001.

Art. 586. - (1) Statul membru al Uniunii Europene, proprietar al bunului cultural descoperit, are dreptul de a verifica dacă bunul respectiv este un bun cultural, în termen de două luni de la data comunicării notificării prevăzute la art. 584 alin. (1) si, după caz, la art. 585 alin. (2).

(2) Măsurile de conservare prevăzute la art. 584 alin. (2) si la art. 585 alin. (2) încetează dacă statul membru al Uniunii Europene interesat nu introduce actiunea în restituire în termen de un an de la data la care a luat la cunostintă despre locul unde se află bunul cultural si despre identitatea posesorului sau detentorului, în conditiile prezentului capitol.

Art. 587. - (1) Actiunea în restituirea bunului cultural care a părăsit ilegal teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene este introdusă de statul interesat la Curtea de Apel Bucuresti împotriva posesorului sau detentorului bunului.

(2) Actiunea în restituire prevăzută la alin. (1) trebuie să fie însotită de următoarele documente:

a) descrierea bunului care face obiectul actiunii în restituire;

b) declaratie conform căreia bunul care face obiectul actiunii în restituire este un bun cultural;

c) declaratie a autoritătilor competente ale statului membru al Uniunii Europene reclamant, conform căreia bunul cultural a părăsit ilegal teritoriul său.

(3) Dacă la data la care este formulată actiunea în restituire iesirea de pe teritoriul statului membru al Uniunii Europene reclamant nu mai prezintă caracter ilicit, actiunea este respinsă ca fiind inadmisibilă.

Art. 588. - (1) Actiunea în restituire prevăzută la art. 587 alin. (1) se prescrie în termen de un an de la data la care statul membru al Uniunii Europene reclamant a luat la cunostintă despre locul unde se află bunul cultural si despre identitatea posesorului sau detentorului, dar nu mai târziu de 30 de ani de la data la care bunul cultural a părăsit ilegal teritoriul statului reclamant, membru al Uniunii Europene.

(2) În cazul bunurilor culturale care fac parte din colectiile publice prevăzute la art. 582 lit. c), precum si pentru bunurile ecleziastice care, în statele membre ale Uniunii Europene, fac obiectul unei protectii speciale, în conformitate cu legile nationale, actiunea în restituire se prescrie în termen de 75 de ani, cu exceptia statelor membre ale Uniunii Europene în care actiunea este imprescriptibilă sau în cazul acordurilor bilaterale încheiate de România cu statele membre ale Uniunii Europene, care stabilesc un termen mai mare de 75 de ani.

Art. 589. - (1) Curtea de Apel Bucuresti hotărăste restituirea bunului cultural dacă s-a stabilit că bunul care face obiectul actiunii în restituire este un bun cultural în sensul art. 582 si că părăsirea teritoriului national al statului membru al Uniunii Europene are caracter ilegal, în conditiile art. 583.

(2) În conditiile alin. (1), instanta hotărăste acordarea unei despăgubiri echitabile posesorului bunului cultural, precum si institutiei specializate care a efectuat măsurile de conservare prevăzute la art. 584 alin. (2) si la art. 585 alin. (2), după caz. Acordarea despăgubirii posesorului este dispusă numai în cazul depunerii de către acesta a tuturor diligentelor cu ocazia achizitionării bunului cultural respectiv.

(3) Sentinta Curtii de Apel Bucuresti prin care se dispun restituirea bunului cultural si acordarea despăgubirilor prevăzute la alin. (2) poate fi atacată cu recurs la Curtea Supremă de Justitie în termen de 15 zile de la comunicare. Curtea Supremă de Justitie va judeca recursul de urgentă.

(4) În cazul admiterii recursului prevăzut la alin. (3), Curtea Supremă de Justitie, casând sentinta, va rejudeca litigiul în fond.

(5) Plata despăgubirilor prevăzute la alin. (2) cade în sarcina statului membru al Uniunii Europene reclamant, se efectuează în momentul remiterii materiale a bunului care a făcut obiectul actiunii în restituire si trebuie să acopere, după caz:

a) cheltuielile efectuate de posesorul de bună-credintă în legătură cu achizitionarea si conservarea bunului cultural;

b) cheltuielile efectuate de institutia specializată în legătură cu conservarea bunului cultural.

(6) Cheltuielile ce decurg din executarea hotărârii judecătoresti prin care se restituie bunul cultural cad în sarcina statului membru al Uniunii Europene reclamant.

(7) Dreptul statului membru al Uniunii Europene reclamant de a intra în posesia bunului cultural care face obiectul restituirii se prescrie în termen de 3 ani de la data la care hotărârea judecătorească prin care se dispune restituirea bunului respectiv a rămas definitivă si irevocabilă, dacă în acest termen statul membru reclamant nu plăteste despăgubirile prevăzute la alin. (2).

Art. 5810. - Statul membru al Uniunii Europene reclamant are dreptul la actiunea în regres împotriva persoanei responsabile de iesirea ilegală a bunului cultural de pe teritoriul său, în cazul în care bunul cultural a fost restituit conform art. 589 alin. (1), precum si atunci când statul respectiv a plătit despăgubirile prevăzute la art. 589 alin. (2).

Art. 5811. - Exercitarea dreptului de a introduce actiunea în restituire nu aduce atingere dreptului statului membru al Uniunii Europene reclamant si, după caz, al proprietarului bunului cultural care a părăsit ilegal teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene de a formula alte actiuni, civile sau penale, în conformitate cu legislatia natională a statului respectiv.”

18. Alineatele (2)-(4) ale articolului 60 vor avea următorul cuprins:

“(2) Contraventiile prevăzute la alin. (1) lit. a) si b) se sanctionează cu amendă de la 5.000.000 lei la 25.000.000 lei.

(3) Contraventiile prevăzute la alin. (1) lit. c)-f) se sanctionează cu amendă de la 10.000.000 lei la 50.000.000 lei.

(4) Contraventiile prevăzute la alin. (1) lit. g)-r) se sanctionează cu amendă de la 15.000.000 lei la 75.000.000 lei.”

19. Alineatul (1) al articolului 64 va avea următorul cuprins:

“Art. 64. - (1) Prevederile prezentei legi, referitoare la contraventii, se completează cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare, cu exceptia art. 28 si 29.”

20. Alineatul (1) al articolului 65 va avea următorul cuprins:

“Art. 65. - (1) Executarea de copii, mulaje, tiraje postume sau facsimile de pe bunuri culturale mobile clasate, fără acordul scris al titularului dreptului de administrare ori al proprietarului, potrivit art. 26 alin. (1) sau (2), după caz, constituie infractiune si se pedepseste cu închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amendă de la 15.000.000 lei la 75.000.000 lei.”

21. Articolul 68 va avea următorul cuprins:

“Art. 68. - Degradarea, aducerea în stare de neîntrebuintare sau distrugerea din culpă a unui bun cultural mobil clasat constituie infractiune si se pedepseste cu închisoare de la o lună la un an sau cu amendă de la 15.000.000 lei la 75.000.000 lei.”

22. Art. 70 va avea următorul cuprins:

“Art. 70. - Efectuarea oricăror operatiuni de export definitiv având ca obiect bunuri culturale mobile clasate, indiferent de titularul dreptului de proprietate, constituie infractiune si se pedepseste cu închisoare de la 3 la 10 ani, iar bunurile se confiscă si vor fi transmise în administrare institutiilor publice specializate, cu avizul Comisiei Nationale a Muzeelor si Colectiilor.”

23. După articolul 70 se introduce un nou articol, articolul 701, cu următorul cuprins:

“Art. 701. - (1) Introducerea pe teritoriul statului român, precum si detinerea, comercializarea, organizarea de expozitii sau orice operatie privind circulatia bunurilor culturale mobile ori provenite din dezmembrarea de bunuri culturale imobile, care fac parte din patrimoniul cultural al unui stat străin, conform dispozitiilor legale ale statului respectiv, si care au fost exportate ilegal, se pedepsesc cu închisoare de la 3 la 10 ani.

(2) Bunurile prevăzute la alin. (1) se confiscă si vor fi transmise unor institutii specializate, în vederea conservării si restituirii acestor bunuri statului din al cărui patrimoniu cultural fac parte.

(3) În cazul infractiunii prevăzute la alin. (1) urmărirea penală se efectuează în mod obligatoriu de către procuror. (4) Tentativa se pedepseste.”

24. Articolul 72 va avea următorul cuprins:

“Art. 72. - Declasarea unui bun cultural mobil, fără respectarea procedurii prevăzute la art. 19, constituie infractiune si se pedepseste cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă de la 25.000.000 lei la 75.000.000 lei.”

Art. II. - În cuprinsul Legii nr. 182/2000 denumirea Ministerul Culturii se va înlocui cu denumirea Ministerul Culturii si Cultelor, iar sintagma ministrul culturii, prin sintagma ministrul culturii si cultelor.

Art. III. - În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, prin hotărâre a Guvernului, vor fi aprobate normele de clasare a bunurilor culturale mobile, normele de conservare si restaurare a bunurilor culturale mobile clasate, normele privind autorizarea laboratoarelor si a atelierelor de conservare si restaurare, normele metodologice privind exportul definitiv sau temporar al bunurilor culturale mobile si normele privind comertul cu bunuri culturale mobile, cu avizul Comisiei Nationale a Muzeelor si Colectiilor.

Art. IV. - Legea nr. 182/2000, cu modificările ulterioare si cu modificările si completările aduse prin prezenta ordonantă de urgentă, se va republica, după aprobarea acesteia din urmă de către Parlament, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul culturii si cultelor,

Răzvan Theodorescu

Ministru de interne,

Ioan Rus

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 27 martie 2003.

Nr. 16.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea cu plată a unui imobil din patrimoniul Societătii Comerciale “Institutul National al Lemnului” - S.A. Bucuresti în proprietatea publică a statului si în administrarea Inspectoratului teritorial de regim silvic si cinegetic Timis

 

În temeiul art. 107 din Constitutie, al art. 8 alin. (3) si al art. 12 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea cu plată, în conditiile legii, a imobilului identificat potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din patrimoniul Societătii Comerciale “Institutul National al Lemnului” - S.A. Bucuresti în proprietatea publică a statului si în administrarea Inspectoratului teritorial de regim silvic si cinegetic Timis.

Art. 2. - Plata imobilului prevăzut la art. 1 se face din fondurile bugetare alocate Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, la valoarea de 3.700.000.000 lei.

Art. 3. - Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,

Ilie Sârbu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 27 martie 2003.

Nr. 343.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului care se transmite cu plată din patrimoniul Societătii Comerciale “Institutul National al Lemnului” - S.A. Bucuresti în proprietatea publică a statului si în administrarea Inspectoratului teritorial de regim silvic si cinegetic Timis

 

Adresa imobilului care se transmite

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul în administrare

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Municipiul Timisoara, str. Mihail Kogălniceanu nr. 6, judetul Timis

 

Societatea Comercială “Institutul National al Lemnului” - S.A.

Bucuresti

 

Inspectoratul teritorial de regim silvic si cinegetic Timis

 

I. Identificat cu numărul:

- în Cartea funciară: 2077

- topografic: 5.481/2

II. Partea de constructii care se transmite:

- S + P + 2E + M

- suprafata construită: 252,0 m2

- suprafata desfăsurată: 892,0 m2

III. Teren aferent în suprafată de 1.416 m2

IV. Valoarea imobilului conform raportului de evaluare: 3.700.000 mii lei

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea plătii contributiilor voluntare, în lei, ale României la programele si fondurile de dezvoltare ale ONU pe anul 2003

 

În temeiul art. 107 din Constitutie,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă plata contributiilor voluntare, în lei, ale României la programele si fondurile de dezvoltare ale ONU pe anul 2003, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Sumele necesare plătii contributiilor prevăzute la art. 1 se suportă din fondurile aprobate cu această destinatie în bugetul Ministerului Afacerilor Externe.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor externe,

Mircea Geoană

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 27 martie 2003.

Nr. 346.

 

ANEXĂ

 

CONTRIBUTIILE VOLUNTARE

în lei, ale României la programele si fondurile de dezvoltare ale ONU pe anul 2003

 

Nr. crt.

Programul (fondul) de dezvoltare al ONU pe anul 2003

Contributia (mii lei)

1.

Programul Natiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD):Costuri suportate de Guvernul României pentru Oficiul PNUD de la Bucuresti (GLOC)

3.000.000

 

Contributia voluntară pentru programe

1.000.000

2.

Fondul Natiunilor Unite pentru Copii (UNICEF)

400.000

3.

Centrul de Informare si Documentare al Natiunilor Unite

1.600.000

 

TOTAL:

6.000.000

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind acordarea unor ajutoare de urgentă

 

În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 28 alin. (1) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă acordarea unor ajutoare de urgentă în valoare totală de 1.749 milioane lei, din creditele bugetare aprobate cu această destinatie în bugetul Ministerului Muncii si Solidaritătii Sociale pe anul 2003, familiilor si persoanelor singure prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, pentru refacerea locuintelor distruse de incendii, intemperii, inundatii si alunecări de teren, precum si pentru sprijinirea familiei unui miner decedat într-un accident colectiv de muncă si ajutorarea unei persoane care a suferit un grav accident de circulatie.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul muncii si solidaritătii sociale,

Marian Sârbu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 27 martie 2003.

Nr. 349.

 

ANEXĂ*)

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind interdictia de a intra pe teritoriul României a unor persoane provenind din regiunea transnistreană a Republicii Moldova

 

În temeiul art. 107 din Constitutie si al dispozitiilor Legii nr. 20/1993 pentru ratificarea Acordului european instituind o asociere între România, pe de o parte, si Comunitătile Europene si statele membre ale acestora, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 1 februarie 1993,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se interzice intrarea pe teritoriul României a persoanelor din regiunea transnistreană a Republicii Moldova, enumerate în lista prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - În situatii exceptionale se pot face derogări de la aplicarea prevederilor art. 1, dacă acestea se înscriu în contextul dialogului politic al autointitulatelor autorităti cu reprezentantii comunitătii internationale, în scopul promovării democratiei, drepturilor omului si a statului de drept în Republica Moldova.

Art. 3. - Ministerul de Interne va elabora, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, norme de aplicare a prevederilor art. 1 si 2, în limitele competentelor sale.

Art. 4. - Încălcarea prevederilor prezentei hotărâri atrage răspunderea civilă, materială, administrativă, contraventională sau penală, după caz, a persoanei vinovate.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor externe,

Mircea Geoană

Ministru de interne,

Ioan Rus

 

Bucuresti, 27 martie 2003.

Nr. 362.

 

ANEXĂ

 

LISTA

persoanelor la care se face referire în articolul 1 din hotărâre

 

1. Igor Smirnov, “presedintele”, născut la 29 octombrie 1941, Chabarowsk, pasaport rusesc nr. 50 Nr. 0337530;

2. Vladimir Smirnov, presedintele Comitetului Vamal Public (fiu al “presedintelui”), născut la 3 aprilie 1961, Vupiansk Charkow, pasaport rusesc nr. 50 Nr. 00337016;

3. Oleg Smirnov, consilierul Comitetului Vamal Public (fiul al “presedintelui”), născut la 8 august 1967, Nowaja Wachowka, Cherson, pasaport rusesc nr. 60 Nr. 1907537;

4. Sergey Leontyev, “vicepresedinte”, născut la 9 februarie 1944, Odessa Leontovka, pasaport rusesc nr. 50 Nr. 0065438;

5. Grigory Maracutsa, “presedintele Sovietului Suprem”, născut la 15 octombrie 1942, Teia, Grigoriopol, pasaport sovietic vechi nr. 8BM724835;

6. Anatoly Kaminsky, “vicepresedinte al Sovietului Suprem”, născut la 15 martie 1950, Cita, pasaport sovietic vechi nr. A25056238;

7. Evgeny Shevchuk, “vicepresedinte al Sovietului Suprem”, născut la 21 iunie 1946, Nowosibirsk, pasaport sovietic vechi nr. A25004230;

8. Valery Litskai, “ministrul afacerilor externe”, născut la 13 februarie 1949, Tver, pasaport rusesc;

9. Stanislav Khajeev, “ministrul apărării”, născut la 28 decembrie 1941, Celabinsk;

10. Vadim Antiufeev (Sevtov), “ministrul securitătii de stat”, născut la 28 decembrie 1941, Novosibirsk, pasaport rusesc;

11. Alexander Korolyov, “ministrul afacerilor interne”, născut în 1951, Briansk, pasaport rusesc;

12. Viktor Balala, “ministrul justitiei”, născut în 1961, Vinitsa;

13. Boris Akulov, “reprezentantul Transnistriei în Ukraina”;

14. Viktor Zakharov, “Biroul Procuraturii”, născut în 1948, Camenca;

15. Alexey Lipovtsev, “presedintele adjunct al Comitetului Vamal”;

16. Oleg Gudymo, “ministrul adjunct al securitătii”, născut la 11 septembrie 1944, Alma-Ata, pasaport rusesc nr. 51 Nr. 0592094;

17. Eduard Kosovski, “presedintele Băncii Republicane a Transnistriei”, născut la 7 octombrie 1958, Floresti.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind numirea în functia de presedinte al Centrului National al Cinematografiei

 

În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 4 alin. (3) din Legea cinematografiei nr. 630/2002,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Domnul Decebal Ioan Mitulescu se numeste în functia de presedinte al Centrului National al Cinematografiei.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul culturii si cultelor,

Răzvan Theodorescu

 

Bucuresti, 2 aprilie 2003.

Nr. 366.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE

AGENTIA NATIONALĂ DE CONTROL AL EXPORTURILOR STRATEGICE

SI AL INTERZICERII ARMELOR CHIMICE

 

ORDIN

privind acordarea consultantei de specialitate referitoare la încadrarea unor produse în listele cuprinzând produsele strategice supuse regimului de control la export si import

 

În conformitate cu prevederile art. 21 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul exporturilor si importurilor de produse strategice,

în temeiul art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 327/2000 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Control al Exporturilor Strategice si al Interzicerii Armelor Chimice,

presedintele Agentiei Nationale de Control si Exporturilor Strategice si al Interzicerii Armelor Chimice emite

următorul ordin:

Art. 1. - În vederea acordării consultantei de specialitate, solicitată în scris de persoanele interesate, necesară încadrării unor produse în listele publicate în anexele la Hotărârea Guvernului nr. 467/1999 privind produsele strategice supuse regimului de control la export si import, Hotărârea Guvernului nr. 844/2001 privind Lista de armamente, munitii si alte produse militare supuse regimului de control la export si import si Hotărârea Guvernului nr. 92/2002 pentru completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 467/1999 privind produsele strategice supuse regimului de control la export si import, termenul stabilit de procesare a cererilor este de 10 zile lucrătoare de la data înregistrării la Agentia Natională de Control al Exporturilor Strategice si al Interzicerii Armelor Chimice a documentatiei complete solicitate.

Art. 2. - Consultanta de specialitate mentionată la art. 1 se solicită prin completarea formularului prezentat în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin intră în vigoare la 15 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 4. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă prevederile Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Control al Exporturilor Strategice si al Interzicerii Armelor Chimice nr. 81/2002 privind termenul de acordare a consultatiei de specialitate referitoare la încadrarea unor produse în listele cuprinzând produsele strategice supuse regimului de control la export si import, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 137 din 21 februarie 2002.

 

Presedintele Agentiei Nationale de Control

al Exporturilor Strategice si al Interzicerii Armelor Chimice,

Nineta Bărbulescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 27 martie 2003.

Nr. 166.

 

ANEXĂ*)

 

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE

AGENTIA NATIONALĂ DE CONTROL AL EXPORTURILOR STRATEGICE

SI AL INTERZICERII ARMELOR CHIMICE

 

ORDIN

privind raportarea derulării operatiunilor de import de produse si tehnologii cu dublă utilizare, altele decât cele sensibile si foarte sensibile

 

În conformitate cu prevederile art. 21 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul exporturilor si importurilor de produse strategice si ale art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 327/2000 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Control al Exporturilor Strategice si al Interzicerii Armelor Chimice,

având în vedere prevederile art. 10 coroborate cu art. 12 alin. (5) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 158/1999, potrivit cărora importul produselor si tehnologiilor cu dublă utilizare, altele decât cele sensibile si foarte sensibile, se face în temeiul autorizatiei pentru efectuarea de operatiuni de comert exterior cu produse strategice, emisă de Agentia Natională de Control al Exporturilor Strategice si al Interzicerii Armelor Chimice,

presedintele Agentiei Nationale de Control al Exporturilor Strategice si al Interzicerii Armelor Chimice emite următorul ordin:

Art. 1. - Persoanele juridice care derulează operatiuni de import de produse si tehnologii cu dublă utilizare, altele decât cele sensibile si foarte sensibile, care sunt supuse regimului de control prevăzut de Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul exporturilor si importurilor de produse strategice, cu modificările ulterioare, si pentru care este necesară doar autorizarea, au obligatia ca în termen de 10 zile de la data efectuării importului să notifice Agentiei Nationale de Control al Exporturilor Strategice si al Interzicerii Armelor Chimice realizarea operatiunii.

Art. 2. - Notificarea va fi însotită de copii de pe următoarele documente: declaratia vamală de import, factura externă, documentul de transport international, factura fiscală (cu mentiunea “Acest produs este strategic si se supune prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 158/1999”), nota internă de receptie, declaratia destinatarului final (utilizarea finală a produsului).

Art. 3. - La solicitarea Agentiei Nationale de Control al Exporturilor Strategice si al Interzicerii Armelor Chimice persoanele juridice mentionate la art. 1 sunt obligate să transmită si alte date, informatii si documente referitoare la derularea operatiunii de import.

Art. 4. - Prezentul ordin intră în vigoare la 15 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Agentiei Nationale de Control al Exporturilor Strategice si al Interzicerii Armelor Chimice,

Nineta Bărbulescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 2 aprilie 2003.

Nr. 179.