MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 171 (XV) - Nr. 234            LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE            Luni, 7 aprilie 2003

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 

7. - Hotărâre privind validarea unui mandat de senator

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

358. - Hotărâre privind aprobarea unor licente de concesiune a activitătii miniere de exploatare, încheiate între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Comercială “Nemetalifere Harghita” - S.A.

 

359. - Hotărâre privind aprobarea unei licente de concesiune a activitătii miniere de exploatare, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Comercială “Mineral” - S.A.

 

360. - Hotărâre privind aprobarea unei licente de concesiune a activitătii miniere de exploatare, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Comercială “Multiprod” - S.A.

 

361. - Hotărâre privind aprobarea unei licente de concesiune a activitătii miniere de exploatare, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Comercială “Bega Minerale Industriale” - S.A.

 

370. - Hotărâre privind aprobarea unei licente de concesiune a activitătii miniere de exploatare, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Comercială “ICIM” - S.A. Arad

 

371. - Hotărâre privind aprobarea unor licente de concesiune a activitătii miniere de exploatare, încheiate între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Comercială “Titan” - S.R.L.

 

372. - Hotărâre privind aprobarea unor licente de concesiune a activitătii miniere de exploatare, încheiate între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Natională a Apelor Minerale - S.A.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

248. - Ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor privind modificarea si completarea Ordinului ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 70/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 1.556/2002 privind sprijinul direct al statului prin acordarea de subventii în anul 2003 producătorilor agricoli din sectorul animalier, pentru cresterea productiei de carne si a efectivelor de animale

 

7.068. - Ordin al ministrului delegat la Ministerul Educatiei si Cercetării pentru activitatea de cercetare privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli rectificate ale institutelor nationale de cercetare-dezvoltare pe anul 2002 aflate în coordonarea Ministerului Educatiei si Cercetării

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

privind validarea unui mandat de senator

 

În temeiul prevederilor art. 67 alin. (1) din Constitutia României, ale art. 66 alin. (9) din Legea nr. 68/1992 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului, cu modificările ulterioare, ale art. 2 si 3 din Legea nr. 115/1996 privind declararea si controlul averii demnitarilor, magistratilor, functionarilor publici si a unor persoane cu functii de conducere, precum si ale art. 11 si art. 175 alin. (3) din Regulamentul Senatului, republicat,

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. - Se validează mandatul de senator al domnului Maghiar Teodor - Grupul parlamentar P.S.D. (Social-Democrat si Umanist) - în circumscriptia electorală nr. 5 Bihor, mandat rămas vacant ca urmare a demisiei domnului Liviu Maior.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în sedinta din 3 aprilie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 3 aprilie 2003.

Nr. 7.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea unor licente de concesiune a activitătii miniere de exploatare, încheiate între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Comercială Nemetalifere Harghita” - S.A.

 

În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 21 alin. (1) din Legea minelor nr. 85/2003,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă licentele de concesiune a activitătii miniere de exploatare a domolitei, încheiate între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Societatea Comercială “Nemetalifere Harghita” - S.A., cu sediul în municipiul Miercurea-Ciuc, judetul Harghita, în calitate de concesionar, în perimetrele Delnita, localitatea Delnita, si Voslăbeni, localitatea Voslăbeni, judetul Harghita, prevăzute în anexele nr. 1 si 2*) care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Stabilirea si plata redeventei se fac în conditiile prevăzute la art. XI din anexele la prezenta hotărâre.

Art. 3. - Licentele de concesiune a activitătii miniere de exploatare, prevăzute la art. 1, intră în vigoare la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul industriei si resurselor,

Dan Ioan Popescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

Maria Iuliana Stratulat

 

Bucuresti, 27 martie 2003.

Nr. 358.


*) Anexele nr. 1 si 2 se comunică Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea unei licente de concesiune a activitătii miniere de exploatare, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Comercială “Mineral”-S.A.

 

În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 21 alin. (1) din Legea minelor nr. 85/2003,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă licenta de concesiune a activitătii miniere de exploatare, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Societatea Comercială “Mineral”-S.A., cu sediul în localitatea Bucsani, judetul Dâmbovita, în calitate de concesionar, pentru zăcământul de nisip si pietris din perimetrul Bucsani, situat pe teritoriul localitătii Bucsani, judetul Dâmbovita, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Stabilirea si plata redeventei se fac în conditiile prevăzute la art. XI din anexa la prezenta hotărâre.

Art. 3. - Licenta de concesiune a activitătii miniere de exploatare prevăzută la art. 1 intră în vigoare la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul industriei si resurselor,

Dan Ioan Popescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

Maria Iuliana Stratulat

 

Bucuresti, 27 martie 2003.

Nr. 359.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea unei licente de concesiune a activitătii miniere de exploatare, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Comercială “Multiprod”-S.A.

           

În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 21 alin. (1) din Legea minelor nr. 85/2003,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă licenta de concesiune a activitătii miniere de exploatare, încheiată între Agentia Natională

pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Societatea Comercială “Multiprod”-S.A., cu sediul în municipiul Zalău, în calitate de concesionar, pentru zăcământul de diorit din perimetrul Moigrad, situat în localitatea Moigrad, judetul Sălaj, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Stabilirea si plata redeventei se fac în conditiile prevăzute la art. XI din anexa la prezenta hotărâre.

Art. 3. - Licenta de concesiune a activitătii miniere de exploatare prevăzută la art. 1 intră în vigoare la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul industriei si resurselor,

Dan Ioan Popescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

Maria Iuliana Stratulat

 

Bucuresti, 27 martie 2003.

Nr. 360.


*) Anexa se comunică Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea unei licente de concesiune a activitătii miniere de exploatare, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Comercială “Bega Minerale Industriale” - S.A.

 

În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 21 alin. (1) din Legea minelor nr. 85/2003,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă licenta de concesiune a activitătii miniere de exploatare, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Societatea Comercială “Bega Minerale Industriale” - S.A., cu sediul în localitatea Aghiresu-Fabrici, Str. Principală nr. 266, judetul Cluj, în calitate de concesionar, pentru zăcământul de nisipuri cuartoase caolinoase din perimetrul Aghires, situat pe teritoriul comunelor Aghiresu si Gârbău, judetul Cluj, si al comunei Cuzăplac, judetul Sălaj, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Stabilirea si plata redeventei se fac în conditiile prevăzute la art. XI din anexa la prezenta hotărâre.

Art. 3. - Licenta de concesiune a activitătii miniere de exploatare prevăzută la art. 1 intră în vigoare la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul industriei si resurselor,

Dan Ioan Popescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

Maria Iuliana Stratulat

 

Bucuresti, 27 martie 2003.

Nr. 361.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea unei licente de concesiune a activitătii miniere de exploatare, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Comercială “ICIM” - S.A. Arad

 

În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 21 alin. (1) din Legea minelor nr. 85/2003,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă licenta de concesiune a activitătii miniere de exploatare pentru nisipuri si pietrisuri, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Societatea Comercială “ICIM” - S.A. Arad, din municipiul Arad, calea Aurel Vlaicu nr. 57, în calitate de concesionar, în perimetrul Mândruloc V, din comuna Vladimirescu, judetul Arad, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Stabilirea si plata redeventei se fac în conditiile prevăzute la art. XI din anexa la prezenta hotărâre.

Art. 3. - Licenta de concesiune a activitătii miniere de exploatare prevăzută la art. 1 intră în vigoare la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul industriei si resurselor,

Dan Ioan Popescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

Maria Iuliana Stratulat

 

Bucuresti, 2 aprilie 2003.

Nr. 370.


*) Anexa se comunică Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea unor licente de concesiune a activitătii miniere de exploatare, încheiate între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Comercială “Titan” - S.R.L.

 

În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 21 alin. (1) din Legea minelor nr. 85/2003,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă licentele de concesiune a activitătii miniere de exploatare, încheiate între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Societatea Comercială “Titan” - S.R.L., în calitate de concesionar, a calcarului ornamental în perimetrul Mateias - Valea Mare Pravăt din localitatea Valea Mare Pravăt si a nisipului si pietrisului în perimetrele Păduroiu din localitatea Poiana Lacului si Purcăreni - Valea Nandrii din localitatea Dârmănesti, judetul Arges, prevăzute în anexele nr. 1-3*) care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Stabilirea si plata redeventei se fac în conditiile prevăzute la art. XI din anexele la prezenta hotărâre.

Art. 3. - Licentele de concesiune a activitătii miniere de exploatare, prevăzute la art. 1, intră în vigoare la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul industriei si resurselor,

Dan Ioan Popescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

Maria Iuliana Stratulat

 

Bucuresti, 2 aprilie 2003.

Nr. 371.


*) Anexele nr. 1-3 se comunică Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea unor licente de concesiune a activitătii miniere de exploatare, încheiate între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Natională a Apelor Minerale - S.A.

 

În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 21 alin. (1) din Legea minelor nr. 85/2003,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

 Art. 1. - Se aprobă licentele de concesiune a activitătii miniere de exploatare, încheiate între Agentia Natională

pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Societatea Comercială Natională a Apelor Minerale - S.A., în calitate de concesionar, a zăcămintelor de apă minerală naturală necarbogazoasă (plată) în perimetrele Stâna de Vale, localitatea Budureasa, judetul Bihor, si Domogled - Băile Herculane, localitatea Băile Herculane, judetul Caras-Severin, prevăzute în anexele nr. 1 si 2*) care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Stabilirea si plata redeventei se fac în conditiile prevăzute la art. XI din anexele la prezenta hotărâre.

Art. 3. - Licentele de concesiune a activitătii miniere de exploatare, prevăzute la art. 1, intră în vigoare la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul industriei si resurselor,

Dan Ioan Popescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

resedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

Maria Iuliana Stratulat

 

Bucuresti, 2 aprilie 2003.

Nr. 372.


*) Anexele nr. 1 si 2 se comunică Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTATIEI SI PĂDURILOR

 

ORDIN

privind modificarea si completarea Ordinului ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 70/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 1.556/2002 privind sprijinul direct al statului prin acordarea de subventii în anul 2003 producătorilor agricoli din sectorul animalier, pentru cresterea productiei de carne si a efectivelor de animale

 

Având în vedere prevederile art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 1.556/2002 privind sprijinul direct al statului prin acordarea de subventii în anul 2003 producătorilor agricoli din sectorul animalier, pentru cresterea productiei de carne si a efectivelor de animale, modificată si completată prin Hotărârea Guvernului nr. 302/2003,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 362/2002 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Pădurilor, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor emite următorul ordin:

Art. I. - Normele metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 1.556/2002 privind sprijinul direct al statului prin acordarea de subventii în anul 2003 producătorilor agricoli din sectorul animalier, pentru cresterea productiei de carne si a efectivelor de animale, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 70/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 100 din 18 februarie 2003, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 3, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

“Art. 3. - (1) Valoarea totală a subventiilor pentru productiile de carne, prevăzute la art. 2 din Hotărârea

Guvernului nr. 1.556/2002 privind sprijinul direct al statului prin acordarea de subventii în anul 2003 producătorilor agricoli din sectorul animalier, pentru cresterea productiei de carne si a efectivelor de animale, este de 1.000 miliarde lei pentru cantitatea de 198,57 mii tone carne, realizată si abatorizată în perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2003, repartizată astfel:

a) pentru cantitatea de 25 mii tone carne de tineret bovin valoarea totală a subventiei este de 100 miliarde lei;

b) pentru cantitatea de 68,57 mii tone carne de porc valoarea totală a subventiei este de 480 miliarde lei;

c) pentru cantitatea de 7,5 mii tone carne de tineret ovin valoarea totală a subventiei este de 30 miliarde lei;

d) pentru cantitatea de 97,5 mii tone carne de pui broiler valoarea totală a subventiei este de 390 miliarde lei.”

2. Litera f) a alineatului (2) al articolului 9 va avea următorul cuprins:

“f) copie de pe autorizatia sanitară veterinară si de pe licenta de fabricatie a abatorului.”

3. Liniuta a cincea de la litera a) a alineatului (3) al articolului 9 va avea următorul cuprins:

“- copii de pe factura fiscală de vânzare a animalelor si de pe documente care atestă efectuarea plătii facturii;”.

4. Liniuta a sasea de la litera a) a alineatului (3) al articolului 9 va avea următorul cuprins:

“- copie de pe autorizatia sanitară veterinară si de pe licenta de fabricatie a abatorului.”

5. Alineatul (3) al articolului 9 se completează cu litera d) cu următorul cuprins:

“d) persoanele juridice, crescători de porci sau pui broiler, depun, împreună cu documentele prevăzute la lit. a), b) si c), programul propriu anual de sustinere cu furaje a productiei marfă de carne de porc sau de pasăre, al cărui model este prezentat în anexa nr. 1’ la prezentele norme metodologice.”

6. În anexa nr. 9 b) la normele metodologice sintagma "Denumirea beneficiarilor” se înlocuieste cu “Judetul”.

Art. II. - Anexa la prezentul ordin devine anexa nr. 1 la normele metodologice.

Art. III. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,

Ilie Sârbu

 

Bucuresti, 28 martie 2003.

Nr. 248.

 

ANEXĂ

 

Denumirea unitătii .........

Sediul si telefonul .........

Nr. de înregistrare la registrul comertului,

cod unic de înregistrare ........

 

PROGRAM

de realizare a productiei de carne de porc sau de pasăre - pui broiler - si asigurare cu furaje în anul 2003*)

 

Specificare

 

 

U.M.

Total

 

din care în lunile

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Program de realizare a productiei de carne în viu, de porc/pasăre, livrată la abatoare autorizate pentru obtinerea subventiei

tone

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Necesar de furaje pentru realizarea productiei de carne în viu

tone

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total furaje asigurate pentru realizarea productiei de carne în viu

tone

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

din

care:

 

din productia proprie

tone

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

din cumpărări de la intern

tone

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

din cumpărări de la extern

tone

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


*) Model de program care trebuie întocmit pentru fiecare specie.

 

MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETĂRII

 

ORDIN

privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli rectificate ale institutelor nationale de cercetare-dezvoltare pe anul 2002 aflate în coordonarea Ministerului Educatiei si Cercetării

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 12.198 din 25 martie 2003, avizat de Ministerul Muncii si Solidaritătii Sociale si Ministerul Finantelor Publice, privind rectificarea bugetelor de venituri si cheltuieli ale institutelor nationale de cercetare-dezvoltare pe anul 2002,

în baza Legii nr. 292/2002 privind stabilirea modalitătii de aprobare a bugetelor de venituri si cheltuieli ale institutelor nationale de cercetare-dezvoltare,

în temeiul art. 24 alin. (1) si art. 25 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifică si dezvoltarea tehnologică,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 23/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei si Cercetării si al Ordinului ministrului educatiei si cercetării nr. 3.106/2001,

ministrul delegat la Ministerul Educatiei si Cercetării pentru activitatea de cercetare emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă bugetele de venituri si cheltuieli rectificate ale institutelor nationale de cercetare-dezvoltare pe anul 2002 aflate în coordonarea Ministerului Educatiei si Cercetării si prevăzute în anexele nr. 1-16*) care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor prevăzute în bugetele de venituri si cheltuieli ale institutelor nationale de cercetare-dezvoltare prevăzute la art. 1 reprezintă limite maxime si nu pot fi depăsite decât în cazuri justificate si numai cu aprobare prin ordin al ministrului delegat, după obtinerea avizului Ministerului Muncii si Solidaritătii Sociale si al Ministerului Finantelor Publice.

Art. 3. - Directia generală buget finante si institutele nationale de cercetare-dezvoltare prevăzute la art. 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului delegat la Ministerul Educatiei si Cercetării pentru activitatea de cercetare nr. 7.256/2002, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 97 din 17 februarie 2003.

Art. 5. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul delegat la Ministerul Educatiei si Cercetării

pentru activitatea de cercetare,

Serban Constantin Valeca

 

Bucuresti, 26 martie 2003.

Nr. 7.068.


*) Anexele nr. 1-16 se comunică institutelor nationale de cercetare-dezvoltare aflate în coordonarea Ministerului Educatiei si Cercetării.