MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 171 (XV) - Nr. 241           LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE           Marti, 8 aprilie 2003

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

198. - Ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind stabilirea principiilor referitoare la conditiile zootehnice si genealogice aplicabile activitătilor de import din tări terte de animale, material seminal, ovule si embrioni ai acestora

 

200. - Ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor privind aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileste lista centrelor de colectare a materialului seminal autorizate pentru importul din tări terte de material seminal provenit de la ecvine

 

201. - Ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor privind aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileste specimenele de certificate de pedigree pentru material seminal si embrioni de la animale de reproductie de rasă pură din specia bovine si datele ce trebuie înscrise pe aceste  certificate

 

202. - Ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind laboratoarele de referintă pentru monitorizarea biotoxinelor marine

 

203. - Ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor privind aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileste certificatul pentru porcine hibride de reproductie, material seminal, ovule si embrioni de la acestea

 

204. - Ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor privind aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileste unele reguli pentru a se asigura coordonarea între organizatiile si asociatiile ce detin sau stabilesc registre genealogice pentru ecvidee înregistrate

 

206. - Ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor privind aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileste modelul de certificate de pedigree pentru ovulele animalelor de reproductie din specia bovine si informatiile ce vor fi înscrise pe aceste certificate

 

208. - Ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor privind aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileste specimenul de certificat de sănătate animală pentru comercializarea ovulelor si a embrionilor pentru specia ecvină

 

209. - Ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind criteriile pentru autorizarea organizatiilor si a asociatiilor de crescători care detin sau stabilesc registrele genealogice pentru animale de reproductie de rasă pură din specia bovine

 

210. - Ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor pentru aprobarea Normei sanitare veterinare cu privire la animalele de reproductie de rasă pură din specia bovine

 

212. - Ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind regulile pentru testarea microbiologică prin prelevare de probe de carne proaspătă de vită si carne proaspătă de porc, destinate exportului în Finlanda si Suedia

 

            217. - Ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind criteriile pentru autorizarea sau recunoasterea organizatiilor si asociatiilor ce mentin sau initiază registrul genealogic pentru ecvideele înregistrate

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTATIEI SI PĂDURILOR

 

ORDIN

pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind stabilirea principiilor referitoare la conditiile zootehnice si genealogice aplicabile activitătilor de import din tări terte de animale, material seminal, ovule si embrioni ai acestora

 

            În temeiul prevederilor art. 31 alin. 1 din Legea sanitară veterinară nr. 60/1974, republicată, cu modificările si completările ulterioare, în baza Hotărârii Guvernului nr. 362/2002 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, cu modificările si completările ulterioare,

            văzând Referatul de aprobare nr. 151.544 din 25 februarie 2003, întocmit de Agentia Natională Sanitară Veterinară,

ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor emite următorul ordin:

 

Art. 1. - Se aprobă Norma sanitară veterinară privind stabilirea principiilor referitoare la conditiile zootehnice si genealogice aplicabile activitătilor de import din tări terte de animale, material seminal, ovule si embrioni ai acestora, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Directiile sanitare veterinare judetene si a municipiului Bucuresti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Agentia Natională Sanitară Veterinară va controla modul de ducere la îndeplinire a prezentului ordin.

            Art. 4. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare în termen de 15 zile de la data publicării.

 

p. Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,

Petre Daea,

secretar de stat

 

Bucuresti, 10 martie 2003.

Nr. 198.

 

MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTATIEI SI PĂDURILOR

 

ORDIN

privind aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileste lista centrelor de colectare a materialului seminal autorizate pentru importul din tări terte de material seminal provenit de la ecvine

 

            În temeiul prevederilor art. 31 alin. 1 din Legea sanitară veterinară nr. 60/1974, republicată, cu modificările si completările ulterioare, în baza Hotărârii Guvernului nr. 362/2002 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, cu modificările si completările ulterioare,

            văzând Referatul de aprobare nr. 151.490 din 24 februarie 2003, întocmit de Agentia Natională Sanitară Veterinară,

            ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor emite următorul ordin:

            Art. 1. - Se aprobă Norma sanitară veterinară care stabileste lista centrelor de colectare a materialului seminal autorizate pentru importul din tări terte de material seminal provenit de la ecvine, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

            Art. 2. - Directiile sanitare veterinare judetene si a municipiului Bucuresti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

            Art. 3. - Agentia Natională Sanitară Veterinară va controla modul de ducere la îndeplinire a prezentului ordin.

            Art. 4. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare în termen de 15 zile de la data publicării.

 

p. Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,

Petre Daea,

secretar de stat

 

Bucuresti, 10 martie 2003.

Nr. 200.


*) Anexa se publică ulterior.

 

MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTATIEI SI PĂDURILOR

 

ORDIN

privind aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileste specimenele de certificate de pedigree pentru material seminal si embrioni de la animale de reproductie de rasă pură din specia bovine si datele ce trebuie înscrise pe aceste certificate

 

În temeiul prevederilor art. 31 alin. 1 din Legea sanitară veterinară nr. 60/1974, republicată, cu modificările si completările ulterioare, în baza Hotărârii Guvernului nr. 362/2002 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, cu modificările si completările ulterioare,

văzând Referatul de aprobare nr. 151.543 din 25 februarie 2003, întocmit de Agentia Natională Sanitară Veterinară,

ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Norma sanitară veterinară care stabileste specimenele de certificate de pedigree pentru material seminal si embrioni de la animale de reproductie de rasă pură din specia bovine si datele ce trebuie înscrise pe aceste certificate, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Directiile sanitare veterinare judetene si a municipiului Bucuresti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Agentia Natională Sanitară Veterinară va controla modul de îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare în termen de 15 zile de la data publicării.

 

p. Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,

Petre Daea,

secretar de stat

 

Bucuresti, 10 martie 2003.

Nr. 201.

 

MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTATIEI SI PĂDURILOR

 

ORDIN

pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind laboratoarele de referintă pentru monitorizarea biotoxinelor marine

 

În temeiul prevederilor art. 31 alin. 1 din Legea sanitară veterinară nr. 60/1974, republicată, cu modificările si completările ulterioare, în baza Hotărârii Guvernului nr. 362/2002 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, cu modificările si completările ulterioare,

văzând Referatul de aprobare nr. 161.840 din 18 februarie 2003, întocmit de Agentia Natională Sanitară Veterinară,

ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Norma sanitară veterinară privind laboratoarele de referintă pentru monitorizarea biotoxinelor marine, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Agentia Natională Sanitară Veterinară, institutele centrale de profil si directiile sanitare veterinare judetene si a municipiului Bucuresti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Agentia Natională Sanitară Veterinară va controla modul de îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. 4. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă orice alte dispozitii contrare.

Art. 5. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare la  90 de zile de la data publicării.

 

p. Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,

Petre Daea,

secretar de stat

 

Bucuresti, 10 martie 2003.

Nr. 202.


*) Anexa se publică ulterior.

 

MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTATIEI SI PĂDURILOR

 

ORDIN

privind aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileste certificatul pentru porcine hibride

de reproductie, material seminal, ovule si embrioni de la acestea

 

În temeiul prevederilor art. 31 alin. 1 din Legea sanitară veterinară nr. 60/1974, republicată, cu modificările si completările ulterioare, în baza Hotărârii Guvernului nr. 362/2002 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, cu modificările si completările ulterioare,

văzând Referatul de aprobare nr. 151.547 din 25 februarie 2003, întocmit de Agentia Natională Sanitară Veterinară,

ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Norma sanitară veterinară care stabileste certificatul pentru porcine hibride de reproductie, material seminal, ovule si embrioni de la acestea, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Directiile sanitare veterinare judetene si a municipiului Bucuresti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Agentia Natională Sanitară Veterinară va controla modul de ducere la îndeplinire a prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare în termen de 15 zile de la data publicării.

 

p. Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,

Petre Daea,

secretar de stat

 

Bucuresti, 10 martie 2003.

Nr. 203.

 

MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTATIEI SI PĂDURILOR

 

ORDIN

privind aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileste unele reguli pentru a se asigura coordonarea între organizatiile si asociatiile ce detin sau stabilesc registre genealogice pentru ecvidee înregistrate

 

În temeiul prevederilor art. 31 alin. 1 din Legea sanitară veterinară nr. 60/1974, republicată, cu modificările si completările ulterioare, în baza Hotărârii Guvernului nr. 362/2002 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei  si Pădurilor, cu modificările si completările ulterioare,

văzând Referatul de aprobare nr. 151.551 din 25 februarie 2003, întocmit de Agentia Natională Sanitară Veterinară,

ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Norma sanitară veterinară care stabileste unele reguli pentru a se asigura coordonarea între organizatiile si asociatiile ce detin sau stabilesc registre genealogice pentru ecvidee înregistrate, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Directiile sanitare veterinare judetene si a municipiului Bucuresti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Agentia Natională Sanitară Veterinară va controla modul de ducere la îndeplinire a prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare în termen de 15 zile de la data publicării.

 

p. Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,

Petre Daea,

secretar de stat

 

Bucuresti, 10 martie 2003.

Nr. 204.


*) Anexa se publică ulterior.

 

MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTATIEI SI PĂDURILOR

 

ORDIN

privind aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileste modelul de certificate de pedigree pentru ovulele animalelor de reproductie din specia bovine si informatiile ce vor fi înscrise pe aceste certificate

 

            În temeiul prevederilor art. 31 alin. 1 din Legea sanitară veterinară nr. 60/1974, republicată, cu modificările si completările ulterioare, în baza Hotărârii Guvernului nr. 362/2002 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, cu modificările si completările ulterioare,

            văzând Referatul de aprobare nr. 151.387 din 20 februarie 2003, întocmit de Agentia Natională Sanitară Veterinară,

            ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor emite următorul ordin:

            Art. 1. - Se aprobă Norma sanitară veterinară care stabileste modelul de certificate de pedigree pentru ovulele animalelor de reproductie din specia bovine si informatiile ce vor fi înscrise pe aceste certificate, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

            Art. 2. - Directiile sanitare veterinare judetene si a municipiului Bucuresti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

            Art. 3. - Agentia Natională Sanitară Veterinară va controla modul de ducere la îndeplinire a prezentului ordin.

            Art. 4. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare în termen de 15 zile de la data publicării.

 

p. Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,

Petre Daea,

secretar de stat

 

Bucuresti, 10 martie 2003.

Nr. 206.

 

MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTATIEI SI PĂDURILOR

 

ORDIN

privind aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileste specimenul de certificat de sănătate animală pentru comercializarea ovulelor si a embrionilor pentru specia ecvină

 

            În temeiul prevederilor art. 31 alin. 1 din Legea sanitară veterinară nr. 60/1974, republicată, cu modificările si completările ulterioare, în baza Hotărârii Guvernului nr. 362/2002 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, cu modificările si completările ulterioare,

            văzând Referatul de aprobare nr. 151.489 din 24 februarie 2003, întocmit de Agentia Natională Sanitară Veterinară,

ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Norma sanitară veterinară care stabileste specimenul de certificat de sănătate animală pentru comercializarea ovulelor si a embrionilor pentru specia ecvină, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Directiile sanitare veterinare judetene si a municipiului Bucuresti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Agentia Natională Sanitară Veterinară va controla modul de ducere la îndeplinire a prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare în termen de 15 zile de la data publicării.

 

Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,

Ilie Sârbu

 

Bucuresti, 13 martie 2003.

Nr. 208.


*) Anexa se publică ulterior.

 

MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTATIEI SI PĂDURILOR

 

ORDIN

pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind criteriile pentru autorizarea organizatiilor si a asociatiilor de crescători care detin sau stabilesc registrele genealogice pentru animale de reproductie de rasă pură din specia bovine

 

            În temeiul prevederilor art. 31 alin. 1 din Legea sanitară veterinară nr. 60/1974, republicată, cu modificările si completările ulterioare, în baza Hotărârii Guvernului nr. 362/2002 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, cu modificările si completările ulterioare,

            văzând Referatul de aprobare nr. 151.386 din 20 februarie 2003, întocmit de Agentia Natională Sanitară Veterinară,

            ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Norma sanitară veterinară privind criteriile pentru autorizarea organizatiilor si a asociatiilor de crescători care detin sau stabilesc registrele genealogice pentru animale de reproductie de rasă pură din specia bovine, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Directiile sanitare veterinare judetene si a municipiului Bucuresti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Agentia Natională Sanitară Veterinară va controla modul de ducere la îndeplinire a prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare în termen de 15 zile de la data publicării.

 

Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,

Ilie Sârbu

 

Bucuresti, 13 martie 2003.

Nr. 209.

 

MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTATIEI SI PĂDURILOR

 

ORDIN

pentru aprobarea Normei sanitare veterinare cu privire la animalele de reproductie de rasă pură din specia bovine

 

            În temeiul prevederilor art. 31 alin. 1 din Legea sanitară veterinară nr. 60/1974, republicată, cu modificările si completările ulterioare, în baza Hotărârii Guvernului nr. 362/2002 privind organizarea si functionarea  Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, cu modificările si completările ulterioare,

            văzând Referatul de aprobare nr. 151.389 din 20 februarie 2003, întocmit de Agentia Natională Sanitară Veterinară,

            ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor emite următorul ordin:

            Art. 1. - Se aprobă Norma sanitară veterinară cu privire la animalele de reproductie de rasă pură din specia bovine, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

            Art. 2. - Directiile sanitare veterinare judetene si a municipiului Bucuresti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

            Art. 3. - Agentia Natională Sanitară Veterinară va controla modul de ducere la îndeplinire a prezentului ordin.

            Art. 4. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare în termen de 15 zile de la data publicării.

 

p. Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,

Petre Daea,

secretar de stat

 

Bucuresti, 17 martie 2003.

Nr. 210.


*) Anexa se publică ulterior.

 

MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTATIEI SI PĂDURILOR

 

ORDIN

pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind regulile pentru testarea microbiologică prin prelevare de probe de carne proaspătă de vită si carne proaspătă de porc, destinate exportului în Finlanda si Suedia

 

            În temeiul prevederilor art. 31 alin. 1 din Legea sanitară veterinară nr. 60/1974, republicată, cu modificările si completările ulterioare, în baza Hotărârii Guvernului nr. 362/2002 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, cu modificările si completările ulterioare,

            văzând Referatul de aprobare nr. 151.589 din 27 februarie 2003, întocmit de Agentia Natională Sanitară Veterinară,

            ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor emite următorul ordin:

            Art. 1. - Se aprobă Norma sanitară veterinară privind regulile pentru testarea microbiologică prin prelevare de probe de carne proaspătă de vită si carne proaspătă de porc, destinate exportului în Finlanda si Suedia, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

            Art. 2. - Institutele centrale de profil si directiile sanitare veterinare judetene si a municipiului Bucuresti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

            Art. 3. - Agentia Natională Sanitară Veterinară va controla modul de aplicare a prevederilor prezentului ordin.

            Art. 4. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă orice altă dispozitie contrară.

            Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,

Ilie Sârbu

 

Bucuresti, 18 martie 2003.

Nr. 212.

 

MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTATIEI SI PĂDURILOR

 

ORDIN

pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind criteriile pentru autorizarea sau recunoasterea organizatiilor si asociatiilor ce mentin sau initiază registrul genealogic pentru ecvideele înregistrate

 

            În temeiul prevederilor art. 31 alin. 1 din Legea sanitară veterinară nr. 60/1974, republicată, cu modificările si completările ulterioare, în baza Hotărârii Guvernului nr. 362/2002 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, cu modificările si completările ulterioare,

            văzând Referatul de aprobare nr. 151.550 din 25 februarie 2003, întocmit de Agentia Natională Sanitară Veterinară,

            ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor emite următorul ordin:

            Art. 1. - Se aprobă Norma sanitară veterinară privind criteriile pentru autorizarea sau recunoasterea organizatiilor si asociatiilor ce mentin sau initiază registrul genealogic pentru ecvideele înregistrate, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

            Art. 2. - Directiile sanitare veterinare judetene si a municipiului Bucuresti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

            Art. 3. - Agentia Natională Sanitară Veterinară va controla modul de ducere la îndeplinire a prezentului ordin.

            Art. 4. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare în termen de 15 zile de la data publicării.

 

Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,

Ilie Sârbu

 

Bucuresti, 19 martie 2003.

Nr. 217.


*) Anexa se publică ulterior.