MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 171 (XV) - Nr. 253         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Sâmbătă, 12 aprilie 2003

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

            116. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 205/2002 pentru modificarea si completarea art. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 115/2001 privind reglementarea unor măsuri de asigurare a fondurilor necesare în vederea furnizării energiei termice si a gazelor naturale pentru populatie

 

            189. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 205/2002 pentru modificarea si completarea art. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 115/2001 privind reglementarea unor măsuri de asigurare a fondurilor necesare în vederea furnizării energiei termice si a gazelor naturale pentru populatie

 

            117. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 203/2002 privind acoperirea unor sume neîncasate din valorificarea unor actiuni detinute de Societatea Comercială “Electrica” - S.A..

 

            190. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 203/2002 privind acoperirea unor sume neîncasate din valorificarea unor actiuni detinute de Societatea Comercială “Electrica” - S.A.

 

            118. - Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 4/2003 privind finantarea unui obiectiv de investitii situat în municipiul Pascani, judetul Iasi

 

            191. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 4/2003 privind finantarea unui obiectiv de investitii situat în municipiul Pascani, judetul Iasi

 

            119. - Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 28/2003 privind trimiterea bolnavilor pentru tratament în străinătate

 

            192. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 28/2003 privind trimiterea bolnavilor pentru tratament în străinătate

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            395. - Hotărâre pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Zagreb la 12 februarie 2003 si la Bucuresti la 26 februarie 2003 între Guvernul României si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare la Acordul de împrumut pentru finantarea Proiectului de dezvoltare rurală dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Bucuresti la 3 aprilie 2002

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 205/2002 pentru modificarea si completarea art. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 115/2001 privind reglementarea unor măsuri de asigurare a fondurilor necesare în vederea furnizării energiei termice si a gazelor naturale pentru populatie

 

            Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

            Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 205 din 18 decembrie 2002 pentru modificarea si completarea art. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 115/2001 privind reglementarea unor măsuri de asigurare a fondurilor necesare în vederea furnizării energiei termice si a gazelor naturale pentru populatie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 962 din 28 decembrie 2002.

 

            Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 25 februarie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

            Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 20 martie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 8 aprilie 2003.

Nr. 116.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 205/2002 pentru modificarea si completarea art. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 115/2001 privind reglementarea unor măsuri de asigurare a fondurilor necesare în vederea furnizării energiei termice si a gazelor naturale pentru populatie

 

            În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

            Presedintele României decretează:

 

            Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 205/2002 pentru modificarea si completarea art. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 115/2001 privind reglementarea unor măsuri de asigurare a fondurilor necesare în vederea furnizării energiei termice si a gazelor naturale pentru populatie si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 4 aprilie 2003.

Nr. 189.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 203/2002 privind acoperirea unor sume neîncasate din valorificarea unor actiuni detinute de Societatea Comercială “Electrica” - S.A.

 

            Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

            Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 203 din 18 decembrie 2002 privind acoperirea unor sume neîncasate din valorificarea unor actiuni detinute de Societatea Comercială “Electrica” - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 962 din 28 decembrie 2002.

 

            Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 25 februarie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

            Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 20 martie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 8 aprilie 2003.

Nr. 117.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 203/2002 privind acoperirea unor sume neîncasate din valorificarea unor actiuni detinute de Societatea Comercială “Electrica” - S.A.

 

            În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

            Presedintele României decretează:

 

            Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 203/2002 privind acoperirea unor sume neîncasate din valorificarea unor actiuni detinute de Societatea Comercială “Electrica” - S.A. si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 4 aprilie 2003.

Nr. 190.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 4/2003 privind finantarea unui obiectiv de investitii situat în municipiul Pascani, judetul Iasi

 

            Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

            Articol unic. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 4 din 9 ianuarie 2003 privind finantarea unui obiectiv de investitii situat în municipiul Pascani, judetul Iasi, adoptată în temeiul art. 1 pct. II.15 din Legea nr. 680/2002 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 44 din 27 ianuarie 2003.

 

            Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 4 martie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

            Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 20 martie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 8 aprilie 2003.

Nr. 118.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 4/2003 privind finantarea unui obiectiv de investitii situat în municipiul Pascani, judetul Iasi

           

            În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

            Presedintele României decretează:

 

            Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 4/2003 privind finantarea unui obiectiv de investitii situat în municipiul Pascani, judetul Iasi, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 4 aprilie 2003.

Nr. 191.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 28/2003 privind trimiterea bolnavilor pentru tratament în străinătate

 

            Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

            Articol unic. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 28 din 30 ianuarie 2003 privind trimiterea bolnavilor pentru tratament în străinătate, adoptată în temeiul art. 1 pct. VI.4 din Legea nr. 680/2002 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 62 din 1 februarie 2003, cu următoarea modificare:

 

            - Articolul 1 va avea următorul cuprins:

            “Art. 1. - Persoanele cu afectiuni deosebit de grave, care nu pot fi tratate în tară, pot fi trimise la tratament în străinătate.”

 

            Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 25 februarie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 20 martie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 8 aprilie 2003.

Nr. 119.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 28/2003 privind trimiterea bolnavilor pentru tratament în străinătate

 

            În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

            Presedintele României decretează:

 

            Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 28/2003 privind trimiterea bolnavilor pentru tratament în străinătate si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 4 aprilie 2003.

Nr. 192.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Zagreb la 12 februarie 2003 si la Bucuresti la 26 februarie 2003 între Guvernul României si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare la Acordul de împrumut pentru finantarea Proiectului de dezvoltare rurală dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Bucuresti la 3 aprilie 2002

 

            În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 6 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 90/2002 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Bucuresti la 3 aprilie 2002, pentru finantarea Proiectului de dezvoltare rurală, aprobată prin Legea nr. 563/2002,

 

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

            Articol unic. - Se aprobă amendamentul convenit prin schimbul de scrisori semnate la Zagreb la 12 februarie 2003 si la Bucuresti la 26 februarie 2003 între Guvernul României si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare la Acordul de împrumut pentru finantarea Proiectului de dezvoltare rurală dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Bucuresti la 3 aprilie 2002.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

Ministrul afacerilor externe,

Mircea Geoană

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

 

Bucuresti, 2 aprilie 2003.

Nr. 395.

 

ANEXĂ*)

 

BANCA MONDIALĂ

BANCA INTERNATIONALĂ PENTRU RECONSTRUCTIE SI DEZVOLTARE

ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERNATIONALĂ 12 februarie 2003

 

Excelentei sale

Mihai Nicolae Tănăsescu,

ministrul finantelor publice

Ministerul Finantelor Publice

str. Apolodor nr. 17, Bucuresti, România

 

Stimate domnule ministru,

Împrumut nr. 4.654 RO (Proiectul de dezvoltare rurală)

Amendament la Acordul de împrumut

Facem referire la acordul de împrumut pentru proiectul sus-mentionat (Acordul), datat 3 aprilie 2002, si la scrisoarea dumneavoastră, datată 18 decembrie 2002, prin care solicitati anumite amendamente la Acord. Prin prezenta suntem de acord cu cele solicitate de dumneavoastră si ca atare Acordul se va amenda după cum urmează (modificările sunt marcate cu litere italice aldine):

1. Sectiunea 1.02 b) se amendează si se va citi după cum urmează:

“b) organizatie la nivelul comunitătii sau ONC înseamnă o organizatie la nivel de stat sau asezare umană izolată din cadrul unei comune, cu personalitate juridică conform legislatiei Împrumutatului si eligibilă să primească si să administreze un subgrant prevăzut în partea B.2 a proiectului, conform criteriilor de eligibilitate prevăzute în Manualul operational al FRDS.”

*) Traducere.

2. În anexa nr. 1, partea A.1 se amendează după cum urmează:

“A. Cadru general

1. Tabelul de mai jos cuprinde categoriile de cheltuieli care urmează să fie finantate din sumele împrumutului alocate fiecărei categorii, precum si procentul în care urmează să fie finantate cheltuielile în cadrul fiecărei categorii:

 

Categoria

Suma alocată din împrumut (exprimată în dolari S.U.A.)

% din cheltuieli ce vor fi finantate

(1) Subgranturi:

 

100%

a) în cadrul părtii B.1 a proiectului

30.086.300

 

b) în cadrul părtii B.2 a proiectului

2.000.000

 

(2) Bunuri:

337.290

100% din cheltuielile externe, 100% din cheltuielile locale (cost ex-factory) si 80% din cheltuielile locale pentru alte articole achizitionate pe plan local

(3) Consultantă si instruire:

 

100% din cheltuielile externe si 80% din cheltuielile locale

a) în cadrul părtii B.1 a proiectului

3.055.010

 

b) în cadrul părtii B.2 a proiectului

119.420

 

c) în cadrul părtii C.1 a proiectului

1.317.120

 

(4) Costuri curente de functionare:

75%

 

a) aferente UMP si UIP

482.060

 

b) aferente FRDS

85.280

 

(5) Nealocate

2.517.520

 

TOTAL:

40.000.000

 

 

 

3. În anexa nr. 1, partea A.2, litera c) se amendează si se va citi după cum urmează:

c) termenul costuri curente de functionare înseamnă costurile functionale generate de UMP, UIP si FRDS pentru realizarea proiectului si care vor cuprinde: salariile personalului (exclusiv functionarii guvernamentali), cheltuielile de deplasare ale personalului UMP, UIP si FRDS pentru scopurile proiectului, utilităti, consumabile si echipament de birou si vehicule.”

4. În anexa la anexa nr. 1, paragraful 1 se amendează si se va citi după cum urmează:

1. Pentru scopurile acestei anexe:

- termenul alocatie autorizată înseamnă o sumă care urmează să fie trasă din contul împrumutului si depozitată în contul special în conformitate cu paragraful 2 din prezenta anexă, până la echivalentul a 3.600.000 dolari S.U.A., în cazul contului special A, si, respectiv, până la echivalentul a 400.000 dolari S.U.A., în cazul contului special B, cu mentiunea că totusi, dacă Banca nu acceptă altfel, alocatia autorizată pentru: (i) contul special A va fi limitată la o sumă egală cu 1.800.000 dolari S.U.A. până când suma cumulată a tragerilor din contul împrumutului plus suma totală neutilizată a angajamentelor speciale acceptate de Bancă, în conformitate cu prevederile sectiunii 5.02 din Conditiile generale, va fi egală cu sau va depăsi echivalentul a 12.500.000 dolari S.U.A.; (ii) contul special B va fi limitată la o sumă egală cu 300.000 dolari S.U.A. până când suma cumulată a tragerilor din contul împrumutului plus suma totală neutilizată a angajamentelor speciale acceptate de Bancă, în conformitate cu prevederile sectiunii 5.02 din Conditiile generale, va fi egală cu sau va depăsi echivalentul a 500.000 dolari S.U.A.;”

5. Anexa 4 se amendează după cum urmează:

a) La sectiunea I, partea C.3 se amendează si se va citi după cum urmează:

"3. Cumpărare natională

Bunurile estimate la un cost mai mic de 50.000 dolari S.U.A. echivalent pe contract si până la o sumă cumulată care să nu depăsească 170.000 dolari S.U.A. echivalent pot fi achizitionate în cadrul unor contracte adjudecate pe baza procedurilor pentru cumpărare natională, în conformitate cu prevederile paragrafelor 3.5 si 3.6 din Ghid.”

b) La sectiunea I, partea C.6 se amendează si se va citi după cum urmează:

“6. Achizitii de lucrări si bunuri în cadrul subproiectelor

Lucrările estimate la un cost mai mic de 75.000 dolari S.U.A. echivalent si bunurile pentru subproiecte vor fi achizitionate conform prevederilor paragrafului 3.15 din Ghid si procedurilor descrise în Manualul operational al proiectului, pentru subgranturile din partea B.1 a proiectului, si procedurile prevăzute în Manualul operational al FRDS, pentru subgranturile din partea B.2 a proiectului.”

c) La sectiunea II se adaugă un nou paragraf - Partea C.4:

“4. Selectia pe baza bugetului fix

Serviciile pentru instruire la nivelul comunelor, asociatiilor de comune si al consiliilor judetene în cadrul părtii A a proiectului, vor fi achizitionate pe baza contractelor adjudecate în conformitate cu prevederile paragrafelor 3.1 si 3.5 din Ghidul cu privire la consultanti.

Vă rugăm să confirmati acordul dumneavoastră cu privire la amendamentul de mai sus prin semnarea, datarea si returnarea către noi a copiei acestei scrisori. Acest amendament va intra în vigoare la primirea de către noi a copiei contrasemnate a scrisorii de amendare.

 

Cu stimă,

Andrew N. Vorkink

director

Departamentul tărilor de sud si centru

Regiunea Europa si Asia Centrală

 

Confirmat:

România

De către: Reprezentant autorizat,

Mihai Nicolae Tănăsescu,

ministrul finantelor publice

Data: 26 februarie 2003