MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 171 (XV) - Nr. 260         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 15 aprilie 2003

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

120. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 187/2002 pentru ratificarea Contractului de finantare dintre România, Banca Europeană de Investitii si Regia Autonomă “Administratia Fluvială a Dunării de Jos” Galati pentru finantarea Proiectului de protejare a malului Canalului Sulina, semnat la Bucuresti la 8 martie 2002

 

194. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 187/2002 pentru ratificarea Contractului de finantare dintre România, Banca Europeană de Investitii si Regia Autonomă “Administratia Fluvială a Dunării de Jos” Galati pentru finantarea Proiectului de protejare a malului Canalului Sulina, semnat la Bucuresti la 8 martie 2002

 

121. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 188/2002 privind ratificarea Acordului de asistentă financiară nerambursabilă dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, actionând în calitate de agentie de implementare a Fondului Global de Mediu, pentru finantarea Proiectului de eficientă energetică, semnat la Bucuresti la 18 octombrie 2002

 

195. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 188/2002 privind ratificarea Acordului de asistentă financiară nerambursabilă dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, actionând în calitate de agentie de implementare a Fondului Global de Mediu, pentru finantarea Proiectului de eficientă energetică, semnat la Bucuresti la 18 octombrie 2002

 

122. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 206/2002 pentru ratificarea Memorandumului de întelegere dintre România si Comunitătile Europene privind asocierea României la cel de-al saselea Program-cadru al Comunitătii Europene pentru cercetare, dezvoltare tehnologică si activităti demonstrative cu scopul de a contribui la crearea Spatiului European de Cercetare si Inovare (2002-2006) si la cel de-al saselea Program-cadru al Comunitătii Europene a Energiei Atomice (Euratom) pentru activităti de cercetare si instruire cu scopul de a contribui la crearea Spatiului European de Cercetare  (2002-2006), semnat la Bruxelles la 29 octombrie 2002

 

196. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 206/2002 pentru ratificarea Memorandumului de întelegere dintre România si Comunitătile Europene privind asocierea României la cel de-al saselea Program-cadru al Comunitătii Europene pentru cercetare, dezvoltare tehnologică si activităti demonstrative cu scopul de a contribui la crearea Spatiului European de Cercetare si Inovare (2002-2006) si la cel de-al saselea Program-cadru al Comunitătii Europene a Energiei Atomice (Euratom) pentru activităti de cercetare si instruire cu scopul de a contribui la crearea Spatiului European de Cercetare (2002-2006), semnat la Bruxelles la 29 octombrie 2002

 

123. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 1/2003 pentru ratificarea Acordului privind aderarea Republicii Croatia la Acordul central european de comert liber (CEFTA), semnat la Zagreb la 5 decembrie 2002, si a Protocolului aditional nr. 12 la Acordul central european de comert liber (CEFTA), semnat la Zagreb la 5 decembrie 2002

 

197. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 1/2003 pentru ratificarea Acordului privind aderarea Republicii Croatia la Acordul central european de comert liber (CEFTA), semnat la Zagreb la 5 decembrie 2002, si a Protocolului aditional nr. 12 la Acordul central european de comert liber (CEFTA), semnat la Zagreb la 5 decembrie 2002

 

129. - Lege privind modificarea art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 120/1998 pentru ratificarea de către România a Conventiei-cadru europene privind cooperarea transfrontalieră a colectivitătilor sau autoritătilor teritoriale, adoptată la Madrid la 21 mai 1980

 

203. - Decret pentru promulgarea Legii privind modificarea art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 120/1998 pentru ratificarea de către România a Conventiei-cadru europene privind cooperarea transfrontalieră a colectivitătilor sau autoritătilor teritoriale, adoptată la Madrid la 21 mai 1980

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

406. - Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice specifice privind constituirea, functionarea, evaluarea si acreditarea entitătilor din infrastructura de inovare si transfer tehnologic, precum si modalitatea de sustinere a acestora

 

412. - Hotărâre pentru aprobarea Normelor privind organizarea, functionarea si finantarea unitătilor de asistentă medico-sociale

 

415. - Hotărâre privind unele măsuri pentru îmbunătătirea calitătii benzinelor

 

416. - Hotărâre privind aprobarea repartizării sumei de 50 miliarde lei de la bugetul de stat pe anul 2003, destinată finantării unor cheltuieli pentru protejarea patrimoniului genetic al animalelor, precum si stabilirea numărului de animale pentru care se acordă această sumă

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 187/2002 pentru ratificarea Contractului de finantare dintre România, Banca Europeană de Investitii si Regia Autonomă “Administratia Fluvială a Dunării de Jos”Galati pentru finantarea Proiectului de protejare a malului Canalului Sulina, semnat la Bucuresti la 8 martie 2002

 

            Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

            Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 187 din 12 decembrie 2002 pentru ratificarea Contractului de finantare dintre România, Banca Europeană de Investitii si Regia Autonomă “Administratia Fluvială a Dunării de Jos” Galati pentru finantarea Proiectului de protejare a malului Canalului Sulina, semnat la Bucuresti la 8 martie 2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 941 din 23 decembrie 2002.

 

            Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 6 februarie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

            Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 25 martie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 11 aprilie 2003.

Nr. 120.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 187/2002 pentru ratificarea Contractului de finantare dintre România, Banca Europeană de Investitii si Regia Autonomă “Administratia Fluvială a Dunării de Jos” Galati pentru finantarea Proiectului de protejare a malului Canalului Sulina, semnat la Bucuresti la 8 martie 2002

 

            În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

            Presedintele României decretează:

 

            Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 187/2002 pentru ratificarea Contractului de finantare dintre România, Banca Europeană de Investitii si Regia Autonomă “Administratia Fluvială a Dunării de Jos” Galati pentru finantarea Proiectului de protejare a malului Canalului Sulina, semnat la Bucuresti la 8 martie 2002, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 10 aprilie 2003.

Nr. 194.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 188/2002 privind ratificarea Acordului de asistentă financiară nerambursabilă dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, actionând în calitate de agentie de implementare a Fondului Global de Mediu, pentru finantarea Proiectului de eficientă energetică, semnat la Bucuresti la 18 octombrie 2002

 

            Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

            Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 188 din 12 decembrie 2002 privind ratificarea Acordului de asistentă financiară nerambursabilă dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, actionând în calitate de agentie de implementare a Fondului Global de Mediu, pentru finantarea Proiectului de eficientă energetică, semnat la Bucuresti la 18 octombrie 2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 946 din 23 decembrie 2002.

 

            Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 6 februarie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

            Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 25 martie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 11 aprilie 2003.

Nr. 121.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 188/2002 privind ratificarea Acordului de asistentă financiară nerambursabilă dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, actionând în calitate de agentie de implementare a Fondului Global de Mediu, pentru finantarea Proiectului de eficientă energetică, semnat la Bucuresti la 18 octombrie 2002

 

            În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

            Presedintele României decretează:

 

            Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 188/2002 privind ratificarea Acordului de asistentă financiară nerambursabilă dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, actionând în calitate de agentie de implementare a Fondului Global de Mediu, pentru finantarea Proiectului de eficientă energetică, semnat la Bucuresti la 18 octombrie 2002, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 10 aprilie 2003.

Nr. 195.


PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 206/2002 pentru ratificarea Memorandumului de întelegere dintre România si Comunitătile Europene privind asocierea României la cel de-al saselea Program-cadru al Comunitătii Europene pentru cercetare, dezvoltare tehnologică si activităti demonstrative cu scopul de a contribui la crearea Spatiului European de Cercetare si Inovare (2002-2006) si la cel de-al saselea Program-cadru al Comunitătii Europene a Energiei Atomice (Euratom) pentru activităti de cercetare si instruire cu scopul de a contribui la crearea Spatiului European de Cercetare (2002-2006), semnat la Bruxelles la 29 octombrie 2002

 

            Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

            Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 206 din 18 decembrie 2002 pentru ratificarea Memorandumului de întelegere dintre România si Comunitătile Europene privind asocierea României la cel de-al saselea Program-cadru al Comunitătii Europene pentru cercetare, dezvoltare tehnologică si activităti demonstrative cu scopul de a contribui la crearea Spatiului European de Cercetare si Inovare (2002-2006) si la cel de-al saselea Program-cadru al Comunitătii Europene a Energiei Atomice (Euratom) pentru activităti de cercetare si instruire cu scopul de a contribui la crearea Spatiului European de Cercetare (2002-2006), semnat la Bruxelles la 29 octombrie 2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 963 din 28 decembrie 2002.

 

            Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 10 februarie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

ALEXANDRU ATHANASIU

 

            Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 25 martie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 11 aprilie 2003.

Nr. 122.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 206/2002 pentru ratificarea Memorandumului de întelegere dintre România si Comunitătile Europene privind asocierea României la cel de-al saselea Program-cadru al Comunitătii Europene pentru cercetare, dezvoltare tehnologică si activităti demonstrative cu scopul de a contribui la crearea Spatiului European de Cercetare si Inovare (2002-2006) si la cel de-al saselea Program-cadru al Comunitătii Europene a Energiei Atomice (Euratom) pentru activităti de cercetare si instruire cu scopul de a contribui la crearea Spatiului European de Cercetare (2002-2006), semnat la Bruxelles la 29 octombrie 2002

 

            În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

            Presedintele României decretează:

 

            Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 206/2002 pentru ratificarea Memorandumului de întelegere dintre România si Comunitătile Europene privind asocierea României la cel de-al saselea Program-cadru al Comunitătii Europene pentru cercetare, dezvoltare tehnologică si activităti demonstrative cu scopul de a contribui la crearea Spatiului European de Cercetare si Inovare (2002-2006) si la cel de-al saselea Program-cadru al Comunitătii Europene a Energiei Atomice (Euratom) pentru activităti de cercetare si instruire cu scopul de a contribui la crearea Spatiului European de Cercetare (2002-2006), semnat la Bruxelles la 29 octombrie 2002, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 10 aprilie 2003.

Nr. 196.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 1/2003 pentru ratificarea Acordului privind aderarea Republicii Croatia la Acordul central european de comert liber (CEFTA), semnat la Zagreb la 5 decembrie 2002, si a Protocolului aditional nr. 12 la Acordul central european de comert liber (CEFTA), semnat la Zagreb la 5 decembrie 2002

 

            Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

            Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 1 din 30 ianuarie 2003 pentru ratificarea Acordului privind aderarea Republicii Croatia la Acordul central european de comert liber (CEFTA), semnat la Zagreb la 5 decembrie 2002, si a Protocolului aditional nr. 12 la Acordul central european de comert liber (CEFTA), semnat la Zagreb la 5 decembrie 2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 55 din 31 ianuarie 2003.

 

            Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 20 februarie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

ALEXANDRU ATHANASIU

 

            Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 25 martie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 11 aprilie 2003.

Nr. 123.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 1/2003 pentru ratificarea Acordului privind aderarea Republicii Croatia la Acordul central european de comert liber (CEFTA), semnat la Zagreb la 5 decembrie 2002, si a Protocolului aditional nr. 12 la Acordul central european de comert liber (CEFTA), semnat la Zagreb la 5 decembrie 2002

 

            În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

            Presedintele României decretează:

 

            Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 1/2003 pentru ratificarea Acordului privind aderarea Republicii Croatia la Acordul central european de comert liber (CEFTA), semnat la Zagreb la 5 decembrie 2002, si a Protocolului aditional nr. 12 la Acordul central european de comert liber (CEFTA), semnat la Zagreb la 5 decembrie 2002, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 10 aprilie 2003.

Nr. 197.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind modificarea art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 120/1998 pentru ratificarea de către România a Conventiei-cadru europene privind cooperarea transfrontalieră a colectivitătilor sau autoritătilor teritoriale, adoptată la Madrid la 21 mai 1980

 

            Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

            Articol unic. - Articolul 2 din Ordonanta Guvernului nr. 120/1998 pentru ratificarea de către România a Conventiei-cadru europene privind cooperarea transfrontalieră a colectivitătilor sau autoritătilor teritoriale, adoptată la Madrid la 21 mai 1980, publicată în Monitorul Oficial al

României, Partea I, nr. 329 din 31 august 1998, aprobată cu modificări prin Legea nr. 78/1999, se modifică si va avea următorul cuprins:

            “Art. 2. - Depunerea instrumentelor de ratificare va fi însotită de următoarele declaratii:

            a) România declară că aplicarea Conventiei-cadru europene privind cooperarea transfrontalieră a colectivitătilor sau autoritătilor teritoriale, mentionată la art. 1, se subordonează încheierii unor acorduri interstatale, iar zona de aplicare a prevederilor privind cooperarea transfrontalieră este limitată la teritoriul judetelor limitrofe;

            b) în conformitate cu prevederile art. 2 paragraful 2 din Conventia-cadru europeană privind cooperarea transfrontalieră a colectivitătilor sau autoritătilor teritoriale, România declară că prevederile Conventiei-cadru se aplică colectivitătilor, respectiv autoritătilor teritoriale desemnate să exercite functii regionale, care sunt, potrivit legislatiei sale în vigoare, judetele, respectiv consiliile judetene, precum si colectivitătilor, respectiv autoritătilor teritoriale desemnate să exercite functii locale, care sunt, potrivit legislatiei sale în vigoare, comunele si orasele, respectiv consiliile locale ale acestora din cadrul judetelor limitrofe.”

 

            Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 10 februarie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

ALEXANDRU ATHANASIU

 

            Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 25 martie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 11 aprilie 2003.

Nr. 129.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind modificarea art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 120/1998 pentru ratificarea de către România a Conventiei-cadru europene privind cooperarea transfrontalieră a colectivitătilor sau autoritătilor teritoriale, adoptată la Madrid la 21 mai 1980

 

            In temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

            Presedintele României decretează:

 

            Articol unic. - Se promulgă Legea privind modificarea art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 120/1998 pentru ratificarea de către România a Conventiei-cadru europene privind cooperarea trasfrontalieră a colectivitătilor sau autoritătilor teritoriale, adoptată la Madrid la 21 mai 1980, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 10 aprilie 2003.

Nr. 203.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Normelor metodologice specifice privind constituirea, functionarea, evaluarea si acreditarea entitătilor din infrastructura de inovare si transfer tehnologic, precum si modalitatea de sustinere a acestora

 

            În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 86 alin. (5) din Ordonanta Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifică si dezvoltarea tehnologică,

 

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

            Articol unic. - Se aprobă Normele metodologice specifice privind constituirea, functionarea, evaluarea si acreditarea entitătilor din infrastructura de inovare si transfer tehnologic, precum si modalitatea de sustinere a acestora, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul delegat la Ministerul Educatiei si Cercetării

pentru activitatea de cercetare,

Serban Constantin Valeca

Ministrul pentru întreprinderile

mici si mijlocii si cooperatie,

Silvia Ciornei

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 2 aprilie 2003.

Nr. 406.

 

ANEXĂ

 

NORME METODOLOGICE SPECIFICE

privind constituirea, functionarea, evaluarea si acreditarea entitătilor din infrastructura de inovare si transfer tehnologic, precum si modalitatea de sustinere a acestora

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Prezentele norme metodologice specifice privind constituirea, functionarea, evaluarea si acreditarea entitătilor din infrastructura de inovare si transfer tehnologic, precum si modalitatea de sustinere a acestora, denumite în continuare norme, reglementează cadrul general de dezvoltare a acestora.

Art. 2. - (1) Statul stimulează si sustine efortul de inovare si de absorbtie a inovării în economie si societate, la nivelul agentilor economici, prin crearea unui mediu favorabil dezvoltării entitătilor din infrastructura de inovare si transfer tehnologic.

(2) Infrastructura de inovare si transfer tehnologic, denumită în continuare infrastructură, reprezintă ansamblul entitătilor constituite în scopul valorificării rezultatelor cercetării si dezvoltării tehnologice, precum: centre incubatoare de afaceri inovative, centre de transfer tehnologic, centre de informare tehnologică, oficii de legătură cu industria, parcuri stiintifice si tehnologice.

(3) Infrastructura, prin activităti inovative, contribuie la cresterea calitătii si competitivitătii produselor, proceselor si serviciilor, la crearea de noi locuri de muncă si la dezvoltarea economică durabilă într-un mediu concurential.

Art. 3. - Autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare exercită si atributii de stimulare a inovării, transferului tehnologic, a absorbtiei si difuziei rezultatelor activitătii de cercetare-dezvoltare în mediul socioeconomic, prin crearea si dezvoltarea infrastructurii de inovare si transfer tehnologic.

Art. 4. - Evaluarea, autorizarea provizorie, acreditarea entitătilor din infrastructură si acordarea titlului de “entitate a infrastructurii” se realizează de către autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare.

Art. 5. - (1) În procesul de evaluare, autorizare provizorie si acreditare a entitătilor din infrastructură autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare desfăsoară activităti specifice, privind:

a) evaluarea în vederea autorizării provizorii, acreditării si acordării titlului de “entitate a infrastructurii”;

b) evidenta entitătilor din infrastructură si gestionarea registrului în care sunt notificate acestea;

c) monitorizarea activitătilor entitătilor din infrastructură;

d) asistarea entitătilor din infrastructură în vederea constituirii, autorizării provizorii si acreditării.

(2) Autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare poate contracta, pentru realizarea obiectivelor prevăzute la alin. (1), servicii de asistentă si consultantă specializate.

Art. 6. - Definitiile termenilor si expresiilor utilizate în cuprinsul prezentelor norme sunt prevăzute în anexa nr. 1.

 

CAPITOLUL II

Constituirea si functionarea entitătilor din infrastructură

 

Art. 7. - (1) Initiativa constituirii entitătilor din infrastructură poate apartine autoritătilor administratiei publice centrale sau locale, unitătilor de cercetare-dezvoltare, universitătilor, camerelor de comert si industrie, asociatiilor patronale si profesionale, precum si agentilor economici cu capital român, străin sau mixt, cu sediul în România.

(2) Entitătile din infrastructură se pot constitui si cu participarea mai multor persoane juridice prevăzute la alin. (1), precum si în parteneriat cu organizatii similare din alte state.

Art. 8. - Entitătile din infrastructură, indiferent de forma de proprietate, functionează pe principiile gestiunii economice si autonomiei financiare si se pot organiza ca:

a) societăti comerciale sau organizatii neguvernamentale;

b) departamente cu autonomie financiară, fără personalitate juridică, în cadrul unor institute nationale de cercetare-dezvoltare, universităti sau societăti comerciale.

Art. 9. - (1) Conducerea unei entităti a infrastructurii este adaptată atât tipului de entitate, cât si formei juridice de organizare a acesteia.

(2) Modul de desfăsurare a activitătilor entitătii este stabilit prin regulamentul de organizare si functionare. Acesta este actualizat ori de câte ori este necesar, cu specificarea relatiilor de colaborare cu furnizorii si utilizatorii rezultatelor de cercetare-dezvoltare.

(3) Activitătile entitătilor infrastructurii se realizează pe baze contractuale. În acest sens autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare poate elabora contracte-cadru pentru transfer tehnologic sau servicii de dezvoltare tehnologică.

(4) Contractele-cadru se aprobă prin ordin al conducătorului autoritătii de stat pentru cercetare-dezvoltare.

Art. 10. - (1) Entitătile care solicită acreditarea, denumite în continuare solicitanti, functionează în regim de autorizare provizorie până la acreditare.

(2) Entitătile acreditate ale infrastructurii se înregistrează în registrul autoritătii de stat pentru cercetare-dezvoltare.

(3) Modelul de registru al autoritătii de stat pentru cercetare-dezvoltare se aprobă prin ordin al conducătorului acesteia.

 

CAPITOLUL III

Evaluarea si acreditarea entitătilor din infrastructură

 

Art. 11. - Evaluarea entitătilor din infrastructură se face în vederea acreditării si obtinerii titlului de “entitate a infrastructurii”.

Art. 12. - Etapele procesului de evaluare în vederea acreditării si obtinerii titlului de “entitate a infrastructurii” sunt:

a) examinarea si evaluarea documentatiei solicitate de autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare;

b) autorizarea provizorie;

c) audit în vederea acreditării;

d) acreditarea si acordarea titlului de “entitate a infrastructurii”.

Art. 13. - (1) În vederea acreditării solicitantul transmite autoritătii de stat pentru cercetare-dezvoltare următoarele documente:

a) cerere pentru acreditare si acordarea titlului de “entitate a infrastructurii”;

b) opis al documentelor prezentate;

c) fisă de prezentare, conform modelului din anexa nr. 2;

d) documente care să confirme respectarea criteriilor de evaluare prevăzute în anexa nr. 3;

e) protocol sau contract de parteneriat între părti, dacă este cazul;

f) plan de afaceri pentru perioada de acreditare prevăzută;

g) orice alte documente relevante prin care să se evidentieze performantele entitătii.

(2) Documentele trebuie să fie semnate si stampilate de persoana autorizată de solicitant, care are obligatia să asigure securitatea acestora.

(3) Solicitantul are obligatia să prezinte autoritătii de stat pentru cercetare-dezvoltare si documente suplimentare, dacă aceasta solicită.

(4) Solicitantul poate retrage sau poate aduce completări la documentele prezentate, cu conditia notificării scrise si acceptate de către autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare.

(5) Documentele se pot depune pe parcursul întregului an calendaristic.

Art. 14. - În vederea acreditării si acordării titlului de .entitate a infrastructurii”, solicitantul/solicitantii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele conditii de eligibilitate:

a) să detină fie titlu de proprietate asupra terenului si/sau clădirilor, fie un act de dobândire a dreptului de administrare asupra acestora pentru o perioadă de cel putin:

- 10 ani, pentru incubatoarele tehnologice si de afaceri;

- 5 ani, pentru alte entităti ale infrastructurii;

b) să nu fie în una dintre următoarele situatii:

- în procedură de dizolvare, lichidare, reorganizare judiciară sau faliment;

- în incapacitate de plată;

- cu plătile/conturile blocate în temeiul unei hotărâri judecătoresti;

- cu restante la plata impozitelor, taxelor si a celorlalte taxe datorate, după caz, bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetelor locale si bugetelor fondurilor speciale;

- să fi fost sanctionati pentru declaratii inexacte cu privire la informatiile solicitate de autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare;

- au încălcat prevederile altui contract de finantare încheiat anterior cu autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare sau cu o altă autoritate contractantă;

- nu si-au îndeplinit obligatiile asumate anterior ca “entitate a infrastructurii”.

Art. 15. - (1) Acreditarea si obtinerea titlului de “entitate a infrastructurii” se realizează în baza criteriilor generale si specifice de evaluare prevăzute în anexa nr. 3.

(2) Criteriile generale de evaluare utilizate la acreditare, precum si la obtinerea titlului de “entitate a infrastructurii” urmăresc gradul de valorificare a rezultatelor cercetării, cresterea cererii pentru cercetare, dezvoltarea întreprinderilor orientate către tehnologii avansate.

(3) Autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare stabileste punctajul atribuit fiecărui criteriu general si specific pentru evaluarea entitătilor din infrastructură.

(4) Punctajul minim care trebuie obtinut în etapa prevăzută la art. 12 lit. a) de către o entitate din infrastructură este de 70 de puncte dintr-un maximum de 100 de puncte.

(5) Solicitantul care a obtinut cel putin punctajul minim urmează etapele prevăzute la art. 12 lit. b), c) si d).

Art. 16. - (1) Entitătile din infrastructură care au parcurs etapa prevăzută la art. 12 lit. a) functionează în baza certificatului de autorizare provizoriu acordat o singură dată, pe o perioadă de maximum 12 luni.

(2) Entitătile din infrastructură care au primit certificat de autorizare provizoriu au obligatia să depună, în maximum 6 luni, un raport de activitate conform modelului stabilit de autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare si aprobat prin ordin al conducătorului acesteia.

(3) În vederea acreditării, pe durata autorizării provizorii autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare efectuează audituri de supraveghere în baza unor proceduri specifice proprii, aprobate prin ordin al conducătorului autoritătii de stat pentru cercetare-dezvoltare.

(4) Pe baza rapoartelor de activitate si de audit autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare acreditează entitatea din infrastructură.

Art. 17. - Entitătile din infrastructură sunt acreditate pe domenii de activitate.

Art. 18. - (1) După acreditare autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare acordă titlul de “entitate a infrastructurii”.

(2) Titlul de “entitate a infrastructurii” se acordă prin ordin al conducătorului autoritătii de stat pentru cercetare-dezvoltare.

(3) Entitătile acreditate se înregistrează în registrul autoritătii de stat pentru cercetare-dezvoltare si se publică pe site-ul acesteia.

(4) Entitătile care au primit titlul de “entitate a infrastructurii” constituie Reteaua Natională de Inovare si Transfer Tehnologic, denumită în continuare ReNITT.

(5) Entitătile care au primit titlul de “entitate a infrastructurii” utilizează sigla ReNITT.

Art. 19. - (1) Sigla este o reprezentare grafică care contine cuvântul “ReNITT”, însotită de însemnele nationale.

(2) Sigla ReNITT este prezentată în anexa nr. 4.

(3) Este interzisă utilizarea siglei de către entitătile care nu au titlul de “entitate a infrastructurii”.

Art. 20. - (1) În conditiile în care entitatea nu mai îndeplineste criteriile generale si specifice de acreditare, autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare retrage titlul de “entitate a infrastructurii”. Retragerea titlului de “entitate a infrastructurii” se face prin ordin al conducătorului autoritătii de stat pentru cercetare-dezvoltare.

(2) Retragerea titlului de “entitate a infrastructurii” atrage radierea entitătii din registrul autoritătii de stat pentru cercetare-dezvoltare.

(3) Retragerea titlului de “entitate a infrastructurii” nu afectează contractele entitătii aflate în derulare, cu obligatia ca aceasta să notifice decizia autoritătii de stat pentru cercetare-dezvoltare părtilor contractante, în scris, în termen de 15 zile de la data retragerii titlului.

Art. 21. - (1) Entitătile infrastructurii care urmează a fi reacreditate parcurg toate etapele specifice autorizării provizorii si acreditării.

(2) Reacreditarea se efectuează periodic, la intervale de maximum 5 ani.

(3) În intervalul celor 5 ani, până la reacreditare, se vor efectua audituri de supraveghere anuală la sediul entitătilor din infrastructură.

Art. 22. - (1) Autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare, pentru fiecare dintre etapele procesului de evaluare în vederea acreditării si obtinerii titlului de “entitate a infrastructurii” prevăzute la art. 12, informează solicitantul asupra rezultatului obtinut la evaluare.

(2) Solicitantul poate depune contestatie, în scris, în termen de 5 zile lucrătoare de la data comunicării rezultatului evaluării de către autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare.

(3) Autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare analizează si solutionează fiecare contestatie. Decizia luată este definitivă.

(4) Răspunsul la contestatie se comunică, în scris, de către autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare, celor implicati, în termen de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării.

Art. 23. - (1) Costurile specifice activitătilor de evaluare, audit si acreditare/reacreditare sunt suportate de către fiecare entitate din infrastructură.

(2) Costurile se stabilesc în functie de gradul de complexitate al activitătilor desfăsurate de către entitatea din infrastructură, pe baza unor proceduri specifice proprii elaborate de autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare.

(3) Costurile aferente activitătilor de evaluare, audit si acreditare/reacreditare pot fi:

a) cheltuieli de deplasare, cazare;

b) cheltuieli specifice serviciilor prestate de persoane juridice sau fizice, altele decât cele angajate ale autoritătii de stat pentru cercetare-dezvoltare sau ale altor autoritătide stat;

c) alte cheltuieli specifice.

 

CAPITOLUL IV

Finantarea entitătilor din infrastructură

 

Art. 24. - (1) Sustinerea financiară pentru dezvoltarea infrastructurii, la nivel national, regional si local, se realizează din fondurile alocate în acest sens ministerelor, din fondurile administratiilor publice locale interesate, precum si din surse proprii ale acestora sau din alte surse atrase.

(2) Sustinerea financiară a entitătilor infrastructurii din fonduri publice se poate realiza în cadrul unor programe regionale, nationale si internationale, conform cerintelor specifice ale acestora, cu respectarea legislatiei în vigoare.

(3) Statul, prin autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare, sustine logistic si financiar, în sistem de cofinantare, constituirea si dezvoltarea entitătilor din infrastructură.

Art. 25. - Entitătile infrastructurii pot realiza venituri proprii, cu respectarea legislatiei în vigoare, din:

a) închirierea de spatii, utilaje si echipamente în cazul incubatoarelor tehnologice si de afaceri;

b) redevente, ca urmare a realizării transferului tehnologic;

c) consultantă si asistentă tehnică de specialitate;

d) transmiterea drepturilor de proprietate intelectuală si exploatarea acestora;

e) urmărirea modului de respectare a dreptului de exploatare a proprietătii intelectuale;

f) alte venituri din prestarea serviciilor în domeniu.

 

CAPITOLUL V

Categorii de servicii si activităti furnizate de entitătile din infrastructură

 

Art. 26. - În functie de tipul de “entitate a infrastructurii”, aceasta poate să asigure agentilor economici si partenerilor acestora, pe baze contractuale, servicii de tipul:

a) acces la infrastructura de comunicare:

- centrale telefonice si servere performante, retea de calculatoare;

- servicii de comunicare-informare, receptie, servicii postale, secretariat, cum ar fi: preluare mesaje, furnizare de informatii primare;

- servicii auxiliare, cum ar fi: reparatii si întretinere curentă;

- procesare, editare, multiplicare materiale promotionale;

- proiectare si design pentru prezentări pe Internet;

b) servicii specializate:

- servicii de asistentă în afaceri pentru inovare si transfer tehnologic;

- servicii de cercetare-dezvoltare;

- servicii de informare tehnologică, audit tehnologic, veghe si prognoză tehnologică;

- servicii de asistentă si consultantă pentru realizarea de modele experimentale si prototipuri;

- servicii de asistentă si consultantă pentru exploatarea drepturilor de proprietate intelectuală;

- servicii de asistentă si consultantă în domeniul legislativ la nivel national, european si international;

c) servicii de pază si protocol, monitorizarea permanentă a accesului personalului autorizat;

d) servicii de asistentă a agentilor economici si, în special, a întreprinderilor mici si mijlocii pentru:

- obtinerea de fonduri în cadrul unor programe nationale si internationale;

- identificarea partenerilor din mediul universitar si de cercetare;

- asigurarea accesului la baze de date specializate;

- informare cu privire la prioritătile nationale, regionale si locale.

 

CAPITOLUL VI

Dispozitii finale

 

Art. 27. - Entitătile infrastructurii elaborează anual sau ori de câte ori este necesar rapoarte specifice domeniului pentru care au fost acreditate, din care să rezulte performantele acestora, inclusiv ale entitătilor asistate, si le pre- zintă autoritătii de stat pentru cercetare-dezvoltare.

Art. 28. - Entitătile existente la data intrării în vigoare a prezentelor norme, care au beneficiat de sprijin financiar din fonduri publice, vor fi evaluate în termen de 120 de zile în vederea acreditării.

Art. 29. - (1) Prevederile prezentelor norme nu se aplică parcurilor stiintifice si tehnologice. Constituirea, functionarea si autorizarea acestora se realizează distinct, prin acte normative specifice.

(2) Entitătile din infrastructură care functionează în cadrul parcurilor stiintifice si tehnologice se supun prezentelor norme.

Art. 30. - (1) Încălcarea prevederilor prezentelor norme atrage retragerea acreditării si a titlului de “entitate a infrastructurii”.

(2) Autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare nu este răspunzătoare de efectele generate de încălcarea prezentelor norme de către entitătile infrastructurii, răspunderea revenind exclusiv acestora.

Art. 31. - Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.

 

ANEXA Nr. 1

la normele metodologice

 

GLOSAR

de termeni si expresii utilizate

 

1. Entitate - organizatie care poate fi descrisă si luată în considerare în mod individual.

2. Acreditare - procedura prin care autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare recunoaste oficial că o entitate din infrastructură are competenta de a efectua sarcini specifice domeniului.

3. Audit - examinare sistematică a unei entităti din infrastructură, efectuată de autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare, în scopul stabilirii conformitătii cu conditiile specificate pentru constituirea si functionarea entitătilor din infrastructură.

4. Raport de audit - document emis de autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare, care atestă gradul în care entitatea supusă auditului îndeplineste conditiile specificate pentru constituirea si functionarea entitătilor din infrastructură.

5. Evaluare - ansamblul activitătilor efectuate de autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare, în scopul de a determina, în mod direct sau indirect, dacă sunt îndeplinite conditiile specificate pentru constituirea si functionarea entitătilor din infrastructură.

6. Raport de evaluare - document sintetic elaborat de autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare, prin care se atestă conformitatea unei entităti din infrastructură cu conditiile specificate si pe baza căruia entitatea respectivă poate fi autorizată provizoriu sau acreditată, îsi poate mentine acreditarea o perioadă de 5 ani sau îsi poate reînnoi acreditarea.

7. Titlu de “entitate a infrastructurii” - document emis de autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare, care conferă unei entităti din infrastructură dreptul de a functiona, în perioada de valabilitate a acreditării, în cadrul Retelei Nationale de Inovare si Transfer Tehnologic si de a utiliza sigla ReNITT.

8. Centru incubator de afaceri inovativ - entitate din infrastructură a cărei activitate este orientată în principal către facilitarea initierii si dezvoltării de noi întreprinderi inovative bazate pe tehnologie avansată.

9. Centru de transfer tehnologic - entitate din infrastructură a cărei activitate constă în stimularea inovării si transferului tehnologic în scopul introducerii în circuitul economic a rezultatelor cercetării, transformate în produse, procese si servicii noi sau îmbunătătite.

10. Centru de informare tehnologică - entitate din infrastructură care desfăsoară activităti de diseminare a informatiilor referitoare la rezultatele cercetării-dezvoltării, documentare tehnologică si instruire a agentilor economici, în scopul stimulării valorificării rezultatelor, creării si dezvoltării comportamentului inovativ al mediului socioeconomic.

11. Oficiu de legătură cu industria - entitate din infrastructură al cărei obiect de activitate constă în stabilirea, mentinerea si extinderea legăturilor dintre furnizorii rezultatelor cercetării-dezvoltării si mediul socioeconomic/agentii economici, în scopul facilitării transferului tehnologic.

12. Autoritate de stat pentru cercetare-dezvoltare - organul administratiei publice centrale de specialitate care exercită atributii în domeniul cercetării-dezvoltării la data acordării titlului de “entitate a infrastructurii”.

 

ANEXA Nr. 2

la normele metodologice

 

FISĂ PREZENTARE

- Model-cadru -

 

1. Informatii generale:

a) date de identificare a initiatorului:

- denumirea entitătii;

- denumirea abreviată;

- forma de organizare;

- actul de constituire;

- anul înfiintării/înregistrării si numărul de înregistrare;

- forma de proprietate;

- codul fiscal;

- sediul social (adresă, telefon, fax, e-mail, web);

- reprezentant legal;

- reprezentant (pentru entitătile care functionează cu autonomie financiară în cadrul institutelor nationale de cercetare-dezvoltare, universitătilor sau societătilor comerciale);

b) capital social/patrimoniu (milioane lei);

c) cifra de afaceri/venituri (din bilantul contabil)1):

- pentru ultimii 2 ani (realizat);

- pentru anul curent si următorii ani (estimativ);

d) sectoare, domenii si grupuri vizate si/sau implicate de entitate2):

- zona geografică ce trebuie acoperită;

- grupul/grupurile-tintă;

e) stadiul actual de dezvoltare al sectoarelor, domeniilor respective precizate la lit. d) (scurtă prezentare);

f) impactul activitătilor entitătii asupra domeniilor si sectoarelor precizate la lit. d) (scurtă prezentare);

g) beneficiarii directi ai entitătii:

- existenti3);

- potentiali;

h) date de identificare a institutiilor partenere;

i) surse de finantare.

2. Obiectivele entitătii:

a) pe termen scurt si mediu;

b) pe termen lung;

c) ipoteze si riscuri asociate realizării obiectivelor.

3. Servicii ce urmează a fi furnizate:

a) activităti specifice, în functie de tipul de entitate;

b) stabilirea si detalierea activitătilor ce urmează a fi realizate de entitate4);

c) descrierea activitătii consultantilor/expertilor;

d) precizarea responsabilitătilor entitătii în raportul cu autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare si beneficiarii serviciilor prestate de către aceasta;

e) criterii de eligibilitate si selectie urmărite de entitate pentru tertele părti.

4. Logistică/personal/echipamente/infrastructură 5):

a) spatii;

b) echipamente si infrastructură de comunicare;

c) bănci de date (create, achizitionate, acces);

d) personal (CV);

e) localizare în raport cu unitătile de cercetare-dezvoltare;

f) indicatori de evaluare si monitorizare a inovării si transferului tehnologic pentru domeniul si în spatiul vizat de entitate;

g) specificarea modului de informare a autoritătii de stat pentru cercetare-dezvoltare asupra informatiilor precizate la lit. f).

5. Estimare a necesarului de resurse:

a) necesar de personal, echipamente, bunuri, servicii, documentatie, suport logistic, spatii pentru birouri, alte contributii financiare (dacă este cazul), în scopul asigurării optime a serviciilor6);

b) în cazul procurării de echipamente si/sau servicii:

- se precizează caracteristicile tehnice ale acestora;

- după caz, se specifică destinatia finală a echipamentelor achizitionate.

6. Sistem relational:

a) cu autorităti ale administratiei publice centrale si locale;

b) cu mediul de afaceri;

c) cu sistemul bancar;

d) cu Oficiul de Stat pentru Inventii si Mărci sau cu entitătile create de acesta;

e) cu alte entităti similare.

7. Performantă managerială7)

8. Informatii suplimentare8)

NOTĂ:

1. Autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare poate solicita informatii suplimentare.

2. Autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare elaborează instructiuni de completare a fazei de prezentare.

3. Se vor anexa documente justificative.


1) Pentru entitătile care functionează cu autonomie financiară în cadrul institutelor nationale de cercetare-dezvoltare/universitătilor se va prezenta o notă explicativă privind “contributia” acesteia, cifra de afaceri/venitul organizatiei gazdă.

2) La nivel local/regional/national/international.

3) Se furnizează date suplimentare (se anexează).

4) Activitătile vor fi prezentate în ordinea importantei.

5) Se detaliază.

6) Va fi furnizat maximul de detalii.

7) Propunere de strategie de dezvoltare a entitătii/măsuri de valorificare a potentialului tehnologic acumulat/latent la nivelul spatiului/domeniului în care activează entitatea etc.

8) Experientă în domeniu, proiecte de succes etc.

 

ANEXA Nr. 3

la normele metodologice

 

CRITERII DE EVALUARE

 

1. Criterii generale:

a) încadrarea în conditiile de eligibilitate, conform normelor metodologice;

b) structura, ponderea si calitatea serviciilor preconizate a fi prestate;

c) planul de exploatare si/sau difuzare si/sau aplicare a rezultatelor de cercetare-dezvoltare;

d) viabilitatea1) planului de afaceri;

e) structura, competenta tehnico-stiintifică, economică si de afaceri a partenerilor;

f) potentialul tehnico-stiintific al grupurilor-tintă;

g) potentialul de dezvoltare al agentilor economici vizati;

h) impactul activitătilor entitătii asupra mediului economic si social;

i) sustinerea din partea autoritătilor administratiei publice centrale sau locale, a asociatiilor profesionale, a uniunilor patronale;

j) experienta entitătii în domeniul de activitate.

2. Criterii specifice:

a) orientarea spre cerere, prin indicarea clară a utilizatorilor potentiali, a cerintelor acestora sau a segmentelor/niselor de piată vizate;

b) contributia entitătii la competitivitatea industriei, parametrii de performantă ai rezultatelor;

c) gradul de risc asociat activitătilor entitătii privind aplicarea rezultatelor de către utilizatorii-tintă;

d) implicarea diferitelor categorii de parteneri în corelare cu activitătile de bază ale entitătii;

e) viabilitate financiară (capacitate de sustinere financiară si logistică a activitătilor entitătii; beneficii potentiale economice raportate la costurile asociate);

f) calitatea planului de afaceri;

g) calitatea obiectivelor entitătii2);

h) contributia la obiectivele specifice în domeniul inovării si transferului tehnologic;

i) cunoasterea situatiei curente si de perspectivă în domeniul vizat de entitate;

j) contributia entitătii la dezvoltarea domeniului/spatiului vizat;

k) credibilitatea si claritatea definirii etapelor de dezvoltare ale entitătii;

l) calitatea managementului: competentă stiintifică/tehnică/economică, instrumente utilizate, experienta personalului, competentă în domeniul drepturilor de proprietate intelectuală, competentă în conducerea de proiecte (inclusiv de investitii);

m) planificarea resurselor aferente costurilor pentru activitătile entitătii si veniturile estimate ale acesteia;

n) existenta unor surse sigure de finantare, inclusiv prin atragerea unor investitori strategici.

 

ANEXA Nr. 4*)

la normele metodologice

 

SIGLA ReNITT


1) Credibilitate tehnică si economică.

2) Corelat cu strategia de dezvoltare a entitătii în contextul dezvoltării domeniului/spatiului vizat.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Normelor privind organizarea, functionarea si finantarea unitătilor de asistentă medico-sociale

 

În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 5 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 70/2002 privind administrarea unitătilor sanitare publice de interes judetean si local,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Normele privind organizarea, functionarea si finantarea unitătilor de asistentă medico-sociale, prevăzute în anexa  care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul sănătătii si familiei,

Daniela Bartos

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

Ministrul muncii si solidaritătii sociale,

Marian Sârbu

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 2 aprilie 2003.

Nr. 412.

 

ANEXĂ

 

NORME

privind organizarea, functionarea si finantarea unitătilor de asistentă medico-sociale

 

Art. 1. - (1) Unitătile de asistentă medico-sociale sunt institutii publice specializate, cu personalitate juridică, în subordinea autoritătilor administratiei publice locale, care acordă servicii de îngrijire, servicii medicale, precum si servicii sociale persoanelor cu nevoi medico-sociale.

(2) Persoanele care beneficiază de servicii furnizate în unitătile prevăzute la alin. (1) sunt persoane cu nevoi medico-sociale stabilite conform prevederilor legale în vigoare, care, după caz, necesită supraveghere, asistare, îngrijire, tratament, precum si servicii de insertie si reinsertie socială.

(3) Internarea în unitătile prevăzute la alin. (1) se face la recomandarea unitătilor sanitare sau la solicitarea persoanelor fizice ori juridice, în baza unei grile de evaluare medico-socială a persoanei. Continutul-cadru al acestui document se aprobă prin ordin comun al ministrului sănătătii si familiei si al ministrului muncii si solidaritătii sociale.

Art. 2. - (1) Unitătile de asistentă medico-sociale se înfiintează ca institutii rezidentiale sau de zi, prin hotărâre a consiliului local ori, după caz, a consiliului judetean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, prin reorganizarea unor unităti sanitare, cu avizul Ministerului Sănătătii si Familiei si al Ministerului Administratiei Publice.

(2) Reorganizarea se va realiza după evaluarea de către directiile de sănătate publică judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, si directiile generale de muncă si solidaritate socială judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, a performantei unitătii sanitare, a potentialului acesteia de transformare în unitate de asistentă medico-socială, tinând cont de nevoile medico-sociale ale populatiei.

(3) Propunerea de înfiintare a unitătii de asistentă medico-sociale se face de către presedintele consiliului judetean, respectiv al Consiliului General al Municipiului Bucuresti, sau de către primar, după caz, pe baza documentatiei si fundamentării prezentate de serviciul public de asistentă socială de la nivelul consiliilor judetene sau al consiliilor locale.

Art. 3. - (1) Prin hotărârea de înfiintare a unitătii de asistentă medico-socială adoptată de consiliul local sau, după caz, de consiliul judetean, respectiv de Consiliul General al Municipiului Bucuresti, se vor aproba regulamentul de organizare si functionare, structura organizatorică, precum si numărul de personal ale acesteia.

(2) Conducerea unitătilor de asistentă medico-sociale este asigurată de către director.

(3) În realizarea atributiilor sale directorul este sprijinit de un consiliu consultativ compus din 5 membri desemnati după cum urmează:

a) un reprezentant al autoritătii administratiei publice locale prin a cărei hotărâre a fost înfiintată unitatea de asistentă medico-socială;

b) un reprezentant al directiei de sănătate publică judetene, respectiv a municipiului Bucuresti;

c) un reprezentant al directiei generale de muncă si solidaritate socială judetene, respectiv a municipiului Bucuresti;

d) un reprezentant al casei de asigurări de sănătate judetene, respectiv a municipiului Bucuresti;

e) un reprezentant al societătii civile.

Art. 4. - (1) Personalul existent în unitătile sanitare care se reorganizează se preia de către unitatea de asistentă medico-socială, cu încadrarea în statul de functii aprobat.

(2) În contractele individuale de muncă ale persoanelor preluate se va prevedea obligatia acestora de a urma formele de pregătire profesională în domeniul cerut de angajator.

(3) Personalul de specialitate medico-sanitar care nu a fost preluat în conditiile alin. (1) va fi redistribuit de Ministerul Sănătătii si Familiei, prin directiile de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti.

Art. 5. - (1) Bunurile aflate în administrarea unitătilor sanitare care se reorganizează trec în administrarea unitătilor de asistentă medico-sociale, conform protocolului de predare-primire încheiat între acestea.

(2) Aparatura medicală existentă în unitătile care se reorganizează va fi redistribuită, după caz, de către Ministerul Sănătătii si Familiei, prin directiile de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti, la alte unităti sanitare publice, în functie de necesităti.

Art. 6. - Pentru realizarea serviciilor prevăzute la art. 1 alin. (1) unitătile de asistentă medico-sociale încheie conventii de parteneriat sau contracte cu furnizorii publici ori privati care acordă astfel de servicii.

Art. 7. - (1) Bugetul de venituri si cheltuieli al unitătilor de asistentă medico-sociale se aprobă de către consiliul local sau consiliul judetean, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucuresti, după caz, cu avizul casei de asigurări de sănătate judetene sau a municipiului Bucuresti, în conditiile legii.

(2) Cheltuielile curente si de capital ale unitătilor de asistentă medico-sociale se asigură din venituri proprii si din subventii acordate din bugetul local în functie de subordonare. Subventiile de la bugetele locale sunt acordate pentru asigurarea serviciilor sociale, în conditiile legii, pentru cheltuieli de întretinere si gospodărire, reparatii, consolidări, dotări independente.

Art. 8. - Veniturile proprii ale unitătilor de asistentă medico-sociale se constituie din:

a) sume decontate de casele de asigurări de sănătate, pentru servicii medicale furnizate pe bază de contract, conform contractelor-cadru de acordare a asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări de sănătate, prevăzute de Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate, precum si conform normelor de aplicare a acestora;

b) contributii personale ale beneficiarilor, după caz, stabilite prin hotărârile consiliilor locale sau ale consiliilor judetene, respectiv Consiliului General al Municipiului Bucuresti, în conditiile legii;

c) sponsorizări, donatii, alte venituri potrivit legii.

Art. 9. - Finantarea unor cheltuieli pentru reparatia si amenajarea clădirilor în care vor functiona unitătile de asistentă medico-sociale înfiintate în conditiile art. 5 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 70/2002 privind administrarea unitătilor sanitare publice de interes judetean si local poate fi sustinută de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Muncii si Solidaritătii Sociale, în conditiile legii.

Art. 10. - În aplicarea prezentelor norme Ministerul Sănătătii si Familiei si Ministerul Administratiei Publice vor emite instructiuni.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind unele măsuri pentru îmbunătătirea calitătii benzinelor

 

În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 43 lit. c) din Legea protectiei mediului nr. 137/1995, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Începând cu data de 15 aprilie 2003 până la data de 1 ianuarie 2005, la benzinele cu plumb si la benzinele fără plumb care se introduc pe piată limitele maxime pentru parametrii de calitate, precum si metodele de analiză sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Organismele de certificare în domeniu vor certifica calitatea benzinelor care se introduc pe piată pe baza prevederilor prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul industriei si resurselor,

Dan Ioan Popescu

Ministrul apelor si protectiei mediului,

Petru Lificiu

 

Bucuresti, 10 aprilie 2003.

Nr. 415.

 

ANEXĂ

 

LIMITELE MAXIME

pentru parametrii de calitate si metodele de analiză pentru tipuri de benzină cu/fără plumb*)

  1. Benzine cu plumb pentru autovehicule echipate cu motoare cu aprindere prin scânteie

 

Parametrii**)

Unitatea

Limite

Metoda

de analiză

minime

maxime

Continut de sulf

% m/m

-

0,08

STAS 119

Continut de hidrocarburi aromate

% v/v

-

42

ASTM 1319

Continut de Benzen

% v/v

-

3

EN 238

 


*) Celelalte conditii tehnice de calitate sunt cele prevăzute în standardele nationale în vigoare.

**) Acesti parametri vor fi evidentiati obligatoriu în certificatele de conformitate, standardele de firmă, precum si în buletinele de analiză pentru fiecare lot livrat de producătorul si/sau furnizorul produsului.

 

B. Benzine fără plumb pentru autovehicule echipate cu motoare cu aprindere prin comprimare

 

 

Parametrii**)

Unitatea

Limite

Metoda

de analiză

minime

maxime

Continut de sulf

% m/m

-

0,05

EN 24260/ISO 8754

Continut de hidrocarburi aromate

% v/v

-

42

ASTM 1319

Continut de benzen 

% v/v

-

3

EN238


*) Acesti parametri vor fi evidentiati obligatoriu în certificatele de conformitate, standardele de firmă, precum si în buletinele de analiză pentru fiecare lot livrat de producătorul si/sau furnizorul produsului.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea repartizării sumei de 50 miliarde lei de la bugetul de stat pe anul 2003, destinată finantării unor cheltuieli pentru protejarea patrimoniului genetic al animalelor, precum si stabilirea numărului de animale pentru care se acordă această sumă

 

În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 4 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 33/2000 privind finantarea de la bugetul de stat a unor măsuri pentru protejarea patrimoniului genetic al animalelor, aprobată prin Legea nr. 362/2001,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă repartizarea pe specii, rase si linii a sumei de 50 miliarde lei, alocată de la bugetul de stat pe anul 2003 în bugetul Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, destinată finantării cheltuielilor pentru întretinerea, conservarea si perpetuarea patrimoniului genetic al animalelor, precum si numărul de animale pentru care se acordă această sumă, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Sumele alocate în conditiile prezentei hotărâri vor fi utilizate cu respectarea prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 33/2000 privind finantarea de la bugetul de stat a unor măsuri pentru protejarea patrimoniului genetic al animalelor, aprobată prin Legea nr. 362/2001, precum si ale normelor metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.037/2000.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,

Petre Daea,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 10 aprilie 2003.

Nr. 416.

 

ANEXĂ*)