MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 171 (XV) - Nr. 271         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 18 aprilie 2003

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

            Decizia nr. 131 din 3 aprilie 2003 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 16 alin. (3), (5) si (6) din Ordonanta Guvernului nr. 102/2000 privind statutul si regimul refugiatilor în România, aprobată si modificată prin Legea nr. 323/2001, precum si ale art. 16 alin. (1) si (2) si ale art. 17 alin. (1), (3) si (4) din Hotărârea Guvernului nr. 622/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 102/2000 privind statutul si regimul refugiatilor în România

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

425. - Hotărâre privind darea în administrarea Ministerului Finantelor Publice - Directia generală a finantelor publice a judetului Ialomita a unui imobil proprietate publică a statului

 

426. - Hotărâre privind darea în administrarea Ministerului Finantelor Publice - Directia generală a finantelor publice a judetului Dâmbovita a unui imobil proprietate publică a statului

 

427. - Hotărâre privind transferul, fără plată, al unor materiale scoase definitiv din rezerva de mobilizare a Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei către Compania Natională de Căi Ferate “C.F.R.” - S.A.

 

429. - Hotărâre privind trecerea unui imobil din domeniul privat al statului si din administrarea Administratiei Nationale “Apele Române” în domeniul public al judetului Ialomita si în administrarea Consiliului Judetean Ialomita

 

433. - Hotărâre privind aprobarea participării României în anul 2003 la Programul comunitar de actiune pentru combaterea discriminării (2001-2006), precum si plata contributiei financiare aferente participării în anul 2003 la acest program

 

434. - Hotărâre privind aprobarea plătii unui procent de 50% din contributia României pe anul 2003 la Agentia Mondială Antidoping

 

435. - Hotărâre pentru aprobarea plătii contributiei voluntare, în dolari S.U.A., a Guvernului României la Fondul pentru dezvoltarea proiectelor din cadrul Organizatiei Cooperării Economice a Mării Negre, pe anul 2003

 

436. - Hotărâre privind transmiterea unei părti dintr-un imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Finantelor Publice - Directia generală a finantelor publice Caras-Severin în administrarea Ministerului Muncii si Solidaritătii Sociale – Agentia judeteană pentru ocuparea fortei de muncă CarasSeverin

 

437. - Hotărâre privind darea în administrarea Ministerului Finantelor Publice - Directia generală a finantelor publice a judetului Iasi si în administrarea Ministerului Muncii si Solidaritătii Sociale - Directia generală de muncă si solidaritate socială Iasi a unor imobile proprietate publică a statului

 

438. - Hotărâre pentru aprobarea amendamentului convenit la Bucuresti la 16 decembrie 2002 si la Zagreb la 19 decembrie 2002 între Guvernul României si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare la Acordul de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare referitor la Proiectul privind patrimoniul cultural, semnat la Washington la 23 decembrie 1998

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

357/181. - Ordin al ministrului sănătătii si familiei si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate pentru modificarea anexelor nr. 1, 4 si 6 la Ordinul ministrului sănătătii si familiei si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 23/15/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării medicamentelor cu si fără contributie personală în tratamentul ambulatoriu si a dispozitivelor medicale destinate recuperării unor deficiente organice sau fiziologice, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate

 

512. - Ordin al ministrului finantelor publice pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 3/2003 privind organizarea activitătii de administrare a marilor contribuabili din municipiul Bucuresti si judetul Ilfov în cadrul Directiei generale de administrare a marilor contribuabili din municipiul Bucuresti si din judetul Ilfov

 

DECIZII  ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 131

din 3 aprilie 2003

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 16 alin. (3), (5) si (6) din Ordonanta Guvernului nr. 102/2000 privind statutul si regimul refugiatilor în România, aprobată si modificată prin Legea nr. 323/2001, precum si ale art. 16 alin. (1) si (2) si ale art. 17 alin. (1), (3) si (4) din Hotărârea Guvernului nr. 622/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 102/2000 privind statutul si regimul refugiatilor în România

 

Costică Bulai - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Lucian Stângu - judecător

Ioan Vida - judecător

Florentina Baltă - procuror

Doina Suliman - magistrat-asistent sef

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 16 alin. (3), (5) si (6) din Ordonanta Guvernului nr. 102/2000 privind statutul si regimul refugiatilor în România, aprobată si modificată prin Legea nr. 323/2001, precum si ale art. 16 alin. (1) si (2) si ale art. 17 alin. (1), (3) si (4) din Hotărârea Guvernului nr. 622/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 102/2000 privind statutul si regimul refugiatilor în România, exceptie ridicată de Mohammad Al Ali din Siria în Dosarul nr. 15.133/2001 al Judecătoriei Sectorului 3 Bucuresti, Asef Sari din Turcia, Anwar Hossain din Bangladesh si Nezir Gamel Akile Al Nashe din Irak în dosarele nr. 11.082/2002, nr. 9.851/2002 si nr. 13.027/2002 ale Judecătoriei Sectorului 6 Bucuresti.

La apelul nominal răspunde, pentru Asef Sari din Turcia si Nezir Gamel Akile Al Nashe din Irak, avocatul Eugenia Crângariu. Lipsesc ceilalti autori ai exceptiei si partea Oficiul National pentru Refugiati, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Curtea, având în vedere că exceptia de neconstitutionalitate ridicată în dosarele nr. 320C/2002, nr. 373C/2002, nr. 375C/2002 si nr. 439C/2002 are un continut identic, pune în discutie, din oficiu, problema conexării cauzelor.

Avocatul nu se opune conexării cauzelor.

Reprezentantul Ministerului Public, având în vedere art. 164 din Codul de procedură civilă, nu se opune conexării dosarelor.

Curtea, în temeiul dispozitiilor art. 16 din Legea nr. 47/1992, republicată, coroborate cu cele ale art. 164 din Codul de procedură civilă, dispune conexarea dosarelor nr. 373C/2002, nr. 375C/2002 si nr. 439C/2002 la Dosarul nr. 320C/2002, care este primul înregistrat.

Avocatul Eugenia Crângariu solicită admiterea exceptiei de neconstitutionalitate pentru motivele invocate cu ocazia ridicării exceptiei în fata instantelor judecătoresti, motive depuse în scris la dosare.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere, ca fiind neîntemeiată, a exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 16 alin. (3), (5) si (6) din Ordonanta Guvernului nr. 102/2000. Referitor la exceptia de neconstitutionalitate a art. 17 allin. (1), (3) si (4) din Hotărârea Guvernului nr. 622/2001, având în vedere prevederile constitutionale ale art. 144 lit. c) si dispozitiile art. 23 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, arată că aceasta este inadmisibilă.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarelor, constată următoarele:

Prin Încheierea din 1 februarie 2002, pronuntată în Dosarul nr. 15.133/2001 de Judecătoria Sectorului 3 Bucuresti, si încheierile din 22 august 2002, 8 august 2002 si 7 octombrie 2002, pronuntate în dosarele nr. 11.082/2002, nr. 9.851/2002 si nr. 13.027/2002 de Judecătoria Sectorului 6 Bucuresti, Curtea Constitutională a fost sesizată cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 16 alin. (3), (5) si (6) din Ordonanta Guvernului nr. 102/2000 privind statutul si regimul refugiatilor în România, aprobată si modificată prin Legea nr. 323/2001, precum si ale art. 16 alin. (1) si (2) si ale art. 17 alin. (1), (3) si (4) din Hotărârea Guvernului nr. 622/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 102/2000 privind statutul si regimul refugiatilor în România. Exceptia a fost ridicată de Mohammad Al Ali din Siria, Asef Sari din Turcia, Anwar Hossain din Bangladesh si Nezir Gamel Akile Al Nashe din Irak.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate, autorii acesteia sustin că dispozitiile de lege criticate contravin prevederilor constitutionale ale art. 18 alin. (1) si (2), cu trimitere la art. 11 alin. (2), art. 20 alin. (1), art. 16 alin. (1) si (2), art. 21, 22, 23, 24, 49 si 51. De asemenea, apreciază că sunt încălcate prevederile art. 6 pct. 1 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, art. 1 din Conventia de la Geneva din 1951 privind Statutul refugiatilor, precum si paragrafele nr. 190, 192, 195-197, 201 si 203-205 din Manualul Înaltului Comisariat al Natiunilor Unite pentru Refugiati. În acest sens, arată că, reglementând procedura de solutionare a unei noi cereri de acordare a statutului de refugiat, acest text de lege instituie o discriminare fată de procedura primei cereri si aduce atingere însăsi substantei dreptului de a promova o nouă cerere pentru protectie umanitară conditionată.

Instantele de judecată apreciază că textele de lege criticate nu contravin prevederilor constitutionale invocate.

Astfel, consideră că dispozitiile art. 16 alin. (3), (5) si (6) din Ordonanta Guvernului nr. 102/2000 instituie o procedură specială, derogatorie, ulterioară si completatoare procedurii considerate de drept comun, care vine să asigure garantii în plus solicitantului de azil. Potrivit prevederilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierile de sesizare au fost comunicate presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate, iar în conformitate cu art. 18 1 din Legea nr. 35/1997, cu modificările ulterioare, a fost solicitat punctul de vedere al institutiei Avocatul Poporului.

Presedintele Camerei Deputatilor consideră că textele de lege criticate sunt în deplină concordantă cu prevederile constitutionale invocate.

Guvernul apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, deoarece dispozitiile legale criticate nu contravin prevederilor constitutionale si nici reglementărilor internationale invocate.

Presedintele Senatului nu a comunicat punctul său de vedere asupra exceptiei ridicate.

Avocatul Poporului consideră că textele de lege criticate nu încalcă prevederile constitutionale invocate.

CURTEA,

            examinând încheierile de sesizare, punctele de vedere ale presedintelui Camerei Deputatilor, ale Guvernului si cele ale institutiei Avocatul Poporului, rapoartele întocmite în cauze de judecătorul-raportor, sustinerile părtii prezente, sustinerile părtilor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

            Curtea Constitutională este competentă, potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie, precum si celor ale art. 1 alin. (1), art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate cu care a fost sesizată.

            Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 16 alin. (3), (5) si (6) din Ordonanta Guvernului nr. 102/2000 privind statutul si regimul refugiatilor din România, aprobată si modificată prin Legea nr. 323/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 342 din 27 iunie 2001, precum si cele ale art. 16 alin. (1) si (2) si ale art. 17 alin. (1), (3) si (4) din Hotărârea Guvernului nr. 622/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 102/2000 privind statutul si regimul refugiatilor în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 396 din 18 iulie 2001.

            Art. 16 alin. (3), (5) si (6) din Ordonanta Guvernului nr. 102/2000 are următoarea redactare: “(3) O nouă cerere de acordare a statutului de refugiat poate fi depusă numai dacă a fost pronuntată o hotărâre definitivă si irevocabilă asupra cererii anterioare si numai dacă sunt îndeplinite alternativ următoarele conditii:

            a) pe parcursul procedurii de solutionare a cererii anterioare au apărut elemente noi care nu au putut fi prezentate, din motive neimputabile solicitantului, cu conditia ca aceste elemente să nu fie rezultatul unor actiuni provocate în scopul obtinerii unei forme de protectie din partea statului român.

            Solicitantul este obligat să facă dovada existentei noilor motive invocate si a imposibilitătii prezentării lor cu ocazia solutionării cererii anterioare;

            b) au survenit transformări de ordin politic, social, militar sau legislativ în tara de origine, de natură a avea consecinte grave pentru solicitant.[...]

(5) Hotărârea se pronuntă în termen de 5 zile, numai în baza noii cereri depuse, motivată corespunzător, si a documentatiei prezentate anterior de solicitant si se comunică, în scris, de îndată acestuia.

(6) Hotărârea prin care se acordă accesul la solutionarea unei noi cereri de acordare a statutului de refugiat are ca efect si anularea dispozitiei de a părăsi teritoriul României, prevăzută în hotărârea anterioară, solicitantul urmând să beneficieze de drepturile prevăzute la art. 13.”

În sustinerea neconstitutionalitătii acestor texte de lege, se invocă încălcarea următoarelor prevederi constitutionale:

- Art. 11 alin. (2): “Tratatele ratificate de Parlament, potrivit legii, fac parte din dreptul intern.”;

- Art. 16 alin. (1) si (2): “(1) Cetătenii sunt egali în fata legii si a autoritătilor publice, fără privilegii si fără discriminări. (2) Nimeni nu este mai presus de lege.”

- Art. 18: “(1) Cetătenii străini si apatrizii care locuiesc în România se bucură de protectia generală a persoanelor si a averilor, garantată de Constitutie si de alte legi.

(2) Dreptul de azil se acordă si se retrage în conditiile legii, cu respectarea tratatelor si a conventiilor internationale la care România este parte.”;

- Art. 20 alin. (1): “Dispozitiile constitutionale privind drepturile si libertătile cetătenilor vor fi interpretate si aplicate în concordantă cu Declaratia Universală a Drepturilor Omului, cu pactele si cu celelalte tratate la care România este parte.”;

- Art. 21: “(1) Orice persoană se poate adresa justitiei pentru apărarea drepturilor, a libertătilor si a intereselor sale legitime.

(2) Nici o lege nu poate îngrădi exercitarea acestui drept.”;

- Art. 22: “(1) Dreptul la viată, precum si dreptul la integritate fizică si psihică ale persoanei sunt garantate.

(2) Nimeni nu poate fi supus torturii si nici unui fel de pedeapsă sau de tratament inuman ori degradant.

(3) Pedeapsa cu moartea este interzisă.”;

- Art. 23: “(1) Libertatea individuală si siguranta persoanei sunt inviolabile.

(2) Perchezitionarea, retinerea sau arestarea unei persoane sunt permise numai în cazurile si cu procedura prevăzute de lege.

(3) Retinerea nu poate depăsi 24 de ore.

(4) Arestarea se face în temeiul unui mandat emis de magistrat, pentru o durată de cel mult 30 de zile. Asupra legalitătii mandatului, arestatul se poate plânge judecătorului, care este obligat să se pronunte prin hotărâre motivată. Prelungirea arestării se aprobă numai de instanta de judecată.

(5) Celui retinut sau arestat i se aduc de îndată la cunostintă, în limba pe care o întelege, motivele retinerii sau ale arestării, iar învinuirea, în cel mai scurt termen; învinuirea se aduce la cunostintă numai în prezenta unui avocat, ales sau numit din oficiu.

(6) Eliberarea celui retinut sau arestat este obligatorie, dacă motivele acestor măsuri au dispărut.

(7) Persoana arestată preventiv are dreptul să ceară punerea sa în libertate provizorie, sub control judiciar sau pe cautiune.

(8) Până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătoresti de condamnare, persoana este considerată nevinovată.

(9) Nici o pedeapsă nu poate fi stabilită sau aplicată decât în conditiile si în temeiul legii.”;

- Art. 24: “(1) Dreptul la apărare este garantat.

(2) În tot cursul procesului, părtile au dreptul să fie asistate de un avocat, ales sau numit din oficiu.”;

- Art. 49: “(1) Exercitiul unor drepturi sau al unor libertăti poate fi restrâns numai prin lege si numai dacă se impune, după caz, pentru: apărarea sigurantei nationale, a ordinii, a sănătătii ori a moralei publice, a drepturilor si a libertătilor cetătenilor; desfăsurarea instructiei penale; prevenirea consecintelor unei calamităti naturale ori ale unui sinistru deosebit de grav.

(2) Restrângerea trebuie să fie proportională cu situatia care a determinat-o si nu poate atinge existenta dreptului sau a libertătii.”;

- Art. 51: “Respectarea Constitutiei, a suprematiei sale si a legilor este obligatorie.”

De asemenea, mai sunt invocate următoarele prevederi din reglementări internationale:

- Art. 6 pct. 1 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, potrivit cărora:

“Orice persoană are dreptul la judecarea în mod echitabil, în mod public si într-un termen rezonabil a cauzei sale, de către o instantă independentă si impartială, instituită de lege, care va hotărî fie asupra încălcării drepturilor si obligatiilor sale cu caracter civil, fie asupra temeiniciei oricărei acuzatii în materie penală îndreptate împotriva sa. Hotărârea trebuie să fie pronuntată în mod public, dar accesul în sala de sedintă poate fi interzis presei si publicului pe întreaga durată a procesului sau a unei părti a acestuia în interesul moralitătii, al ordinii publice ori al securitătii nationale într-o societate democratică, atunci când interesele minorilor sau protectia vietii private a părtilor la proces o impun, sau în măsura considerată absolut necesară de către instantă atunci când, în împrejurări speciale, publicitatea ar fi de natură să aducă atingere intereselor justitiei.”;

- Art. 31 si 33 din Conventia privind statutul refugiatilor încheiată la Geneva în 1951:

- Art. 31: “Refugiati aflati ilegal în tara de primire 1. Statele contractante nu vor aplica sanctiuni penale, pe motivul intrării sau sederii lor ilegale, refugiatilor care, sosind direct din teritoriul unde viata sau libertatea lor erau amenintate în sensul prevăzut de art. 1, intră sau se găsesc pe teritoriul lor fără autorizatie, sub rezerva prezentării lor fără întârziere la autorităti pentru a le expune motivele, recunoscute ca valabile, ale intrării sau prezentei lor ilegale.

2. Statele contractante nu vor aplica, în ce priveste deplasările acestor refugiati, alte restrictii decât acelea care sunt necesare; aceste restrictii vor fi aplicate numai până la reglementarea statutului lor de refugiati în tara respectivă sau până la obtinerea admiterii în altă tară. În vederea acestei ultime admiteri, statele contractante vor acorda acestor refugiati un termen rezonabil si toate facilitătile necesare.”;

- Art. 33: “Interdictia de expulzare si returnare 1. Nici un stat contractant nu va expulza sau returna, în nici un fel, un refugiat peste frontierele teritoriilor unde viata sau libertatea sa ar fi amenintate pe motiv de rasă, religie, nationalitate, apartenenta la un anumit grup social sau opinii politice.

2. Beneficiul prezentei dispozitii nu va putea totusi fi invocat de către un refugiat fată de care ar exista motive serioase de a fi considerat ca un pericol pentru securitatea tării unde se găseste sau care, fiind condamnat definitiv pentru o crimă sau un delict deosebit de grav, constituie o amenintare pentru comunitatea tării respective.”

În fine, autorii exceptiei mai sustin că textul de lege criticat contravine principiului împărtirii sarcinii probei si beneficiului dubiului, asa cum este reglementat în paragrafele nr. 190, 192, 195, 196, 197, 201, 203, 204 si 205 din Manualul Înaltului Comisariat al Natiunilor Unite pentru Refugiati.

Examinând exceptia, Curtea constată că dispozitiile legale criticate sunt constitutionale.

Astfel, referitor la critica ce vizează înfrângerea art. 16 alin. (1) si (2) din Constitutie, care reglementează egalitatea cetătenilor în fata legii si a autoritătilor publice, Curtea constată că prevederea constitutională mentionată este inaplicabilă în cauză, deoarece are în vedere persoane care au calitatea de cetătean român.

În legătură cu sustinerea privind încălcarea prevederilor art. 18 alin. (1) din Constitutie, Curtea observă că, între drepturile refugiatilor si ale persoanelor care au dobândit o formă de protectie, legea română prevede: liberul acces la instantele de judecată - art. 23 alin. (1) lit. l), dreptul de a fi asistat sau de a fi reprezentat de un avocat si de a i se asigura, în mod gratuit, un interpret pe întreaga durată a procedurii de acordare a statutului de refugiat - art. 13 alin. (1) lit. b), precum si dreptul de a nu fi expulzat sau returnat (ltnon-refoulement”), cu exceptiile stabilite prin lege - art. 23 alin. (1) lit. m). Asa fiind, nu există contrarietate între textele criticate si prevederile constitutionale inovocate.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorii acesteia au invocat si încălcarea art. 23 din Constitutie.

Examinând această sustinere, Curtea constată că textele de lege criticate reglementează procedura de solutionare a unei noi cereri de acordare a statutului de refugiat, în timp ce dispozitiile constitutionale pretins a fi încălcate se referă la “Libertatea individuală” a persoanei, conditiile în care se pot realiza perchezitii, retineri si arestări si faptul că acestea pot fi dispuse numai în cazurile si cu procedura prevăzute de lege. Asa fiind, rezultă că prevederile art. 23 din Constitutie nu sunt incidente în cauză.

Art. 49 din Constitutie reglementează restrângerea prin lege a exercitiului unor drepturi sau al unor libertăti, proportional cu situatia care determină această restrângere.

Prevederile legale din ordonantă, criticate ca fiind neconstitutionale, nu contin restrângeri speciale ale exercitiului unor drepturi pentru străinii care urmează procedura de acordare a unei forme de protectie din partea statului român.

De asemenea, autorii exceptiei critică textele de lege mentionate si cu referire la prevederile constitutionale cuprinse în art. 51. Curtea observă însă că acestea nu contin nici o dispozitie care să contravină principiului respectării Constitutiei si a legilor.

Referitor la prevederile cuprinse în Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, si anume cele care privesc procesul echitabil si dreptul persoanei de a se plânge unei instante, Curtea retine că textele legale criticate de autorul exceptiei nu opresc, în realitate, părtile interesate de a apela la instantele judecătoresti, de a fi apărate si de a se prevala de toate garantiile procesuale care conditionează într-o societate democratică procesul echitabil.

Dispozitiile legale ce fac obiectul exceptiei de neconstitutionalitate sunt în deplină concordantă si cu prevederile din Conventia privind statutul refugiatilor încheiată la Geneva în 1951, referitoare la expulzare si returnare.

În sfârsit, Manualul Înaltului Comisariat al Natiunilor Unite pentru Refugiati reprezintă un ghid de reguli si criterii, util în formarea unei imagini de ansamblu în analizarea cererii solicitantului de azil, dar nicidecum un instrument juridic cu fortă obligatorie pentru statele părti la Conventia din 1951 sau care să reprezinte un argument valabil pentru sustinerea exceptiei de neconstitutionalitate.

Referitor la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 16 alin. (1) si (2) si ale art. 17 alin. (1), (3) si (4) din Hotărârea Guvernului nr. 622/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 102/2000 privind statutul si regimul refugiatilor în România, în temeiul dispozitiilor art. 23 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, republicată, potrivit cărora aceasta “decide asupra exceptiilor ridicate în fata instantelor judecătoresti privind neconstitutionalitatea unei legi sau ordonante ori a unei dispozitii dintr-o lege sau dintr-o ordonantă în vigoare, de care depinde solutionarea cauzei”, dispozitii coroborate cu cele ale art. 23 alin. (6) din aceeasi lege, această exceptie este inadmisibilă.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 alin. (1) si (6) si al art. 25 alin. (1) si (3) din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

I. Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 16 alin. (3), (5) si (6) din Ordonanta Guvernului nr. 102/2000 privind statutul si regimul refugiatilor în România, aprobată si modificată prin Legea nr. 323/2001, exceptie ridicată de Mohammad Al Ali din Siria în Dosarul nr. 15.133/2001 al Judecătoriei Sectorului 3 Bucuresti, Asef Sari din Turcia, Anwar Hossain din Bangladesh si Nezir Gamel Akile Al Nashe din Irak în dosarele nr. 11.082/2002, nr. 9.851/2002 si nr. 13.027/2002 ale Judecătoriei Sectorului 6 Bucuresti.

II. Respinge, ca fiind inadmisibilă, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 16 alin. (1) si (2) si ale art. 17 alin. (1), (3), si (4) din Hotărârea Guvernului nr. 622/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 102/2000 privind statutul si regimul refugiatilor în România, ridicată de aceiasi autori în aceleasi dosare.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 3 aprilie 2003.

 

PRESEDINTE,

prof. univ. dr. COSTICĂ BULAI

Magistrat-asistent,

Doina Suliman

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind darea în administrarea Ministerului Finantelor Publice - Directia generală a finantelor publice a judetului Ialomita a unui imobil proprietate publică a statului

 

În temeiul art. 107 din Constitutie, al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu completările ulterioare, si al art. 116 alin. (6) din Ordonanta Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creantelor bugetare, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 79/2003,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă darea în administrarea Ministerului Finantelor Publice - Directia generală a finantelor publice a judetului Ialomita a unui bun imobil, proprietate publică a statului, situat în localitatea Slobozia, Str. Lujerului nr. 1, judetul Ialomita, identificat potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 10 aprilie 2003.

Nr. 425.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a bunului imobil*) care se dă în administrarea Ministerului Finantelor Publice - Directia generală a finantelor publice a judetului Ialomita

 

Adresa bunului imobil

Caracteristicile tehnice ale bunului imobil

Localitatea Slobozia, Str. Lujerului nr. 1, judetul Ialomita

 

Clădire (P+2E) având:

- suprafata utilă = 206,53 m2, din care:

- la demisol = 50,95 m2

- la etajul I = 78,34 m2

- la etajul II = 77,24 m2


*) Bunul imobil a fost trecut în proprietatea publică a statului prin Procesul-verbal nr. 75.471 din 10 decembrie 2002, emis de Directia generală a finantelor publice a judetului Ialomita - Administratia finantelor publice Slobozia, în temeiul dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 11/1996, aprobată cu modificări prin Legea nr. 108/1996, cu modificările si completările ulterioare.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind darea în administrarea Ministerului Finantelor Publice - Directia generală a finantelor publice a judetului Dâmbovita a unui imobil proprietate publică a statului

 

            În temeiul art. 107 din Constitutie, al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu completările ulterioare, si al art. 116 alin. (6) din Ordonanta Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creantelor bugetare, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 79/2003,

 

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

            Articol unic. - Se aprobă darea în administrarea Ministerului Finantelor Publice - Directia generală a finantelor publice a judetului Dâmbovita a unui bun imobil, situat în localitatea Voinesti, Str. Scolii nr. 26, judetul Dâmbovita, identificat potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 10 aprilie 2003.

Nr. 426.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a bunului imobil*) care se dă în administrarea Ministerului Finantelor Publice - Directia generală a finantelor publice a judetului Dâmbovita

 

Adresa bunului imobil

Caracteristicile tehnice

ale bunului imobil

Localitatea Voinesti, Str. Scolii nr. 26, judetul Dâmbovita

Clădire (parter + etaj) si teren:

- suprafata construită = 59 m2

- suprafata construită desfăsurată = 184 m2

- suprafata terenului = 398 m2

 


*) Bunul imobil a fost trecut în proprietatea publică a statului prin Procesul-verbal din data de 19 decembrie 2002, emis de Directia generală a finantelor publice a judetului Dâmbovita - Administratia finantelor publice a comunei Voinesti, în temeiul dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 11/1996, aprobată cu modificări prin Legea nr. 108/1996, cu modificările si completările ulterioare..

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transferul, fără plată, al unor materiale scoase definitiv din rezerva de mobilizare a Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei către Compania Natională de Căi Ferate “C.F.R.” - S.A.

 

            În temeiul art. 107 din Constitutie, precum si al art. 9, 11, 21 si al art. 43 alin. (1) lit. a) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române si reorganizarea Societătii Nationale a Căilor Ferate Române, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 89/1999, cu modificările si completările ulterioare,

 

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

            Art. 1. - Se aprobă transferul, fără plată, al unor materiale scoase definitiv din rezerva de mobilizare a Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei către Compania Natională de Căi Ferate “C.F.R.” - S.A., prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art. 2. - Predarea-preluarea materialelor prevăzute la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul lucrărilor publice,

transporturilor si locuintei,

Ileana Tureanu,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 10 aprilie 2003.

Nr. 427.

 

ANEXĂ

 

LISTA

cuprinzând materialele scoase definitiv din rezerva de mobilizare a Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei si transferate fără plată către Compania Natională de Căi Ferate leC.F.R.” - S.A.

 

Nr.

crt.

Materiale

U.M.

Cantitatea

Valoarea de inventar

(mii lei)

1.

Sină tip 49 de 15 ml

buc.

18.991

189.677.985

2.

Material mărunt de cale

tone

1.511,00

13.485.576

3.

Schimbători de cale tip 49 tg. 1/9 R-300

buc.

256

14.121.698

4.

Traverse normale din lemn

buc.

58.349

34.590.746

5.

Rampe demontabile de 10 tone

buc.

81

6.922

6.

Rampe demontabile de 60-80 tone

buc.

28

7.236.186

7.

Set pod metalic demontabil de 50 ml

buc.

1

9.128

8.

Grinzi de cale ferată

buc.

50

3.595

9.

Podet metalic

buc.

40

155

10.

Instalatie lansare montare grinzi

buc.

1

363.487

11.

Berbec pentru sonetă

buc.

1

1.718

TOTAL:

259.497.196

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea unui imobil din domeniul privat al statului si din administrarea Administratiei Nationale “Apele Române” în domeniul public al judetului Ialomita si în administrarea Consiliului Judetean Ialomita

 

            În temeiul art. 107 din Constitutie, precum si al art. 8 alin. (1) si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu completările ulterioare,

 

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea, fără plată, a unui imobil, compus din constructie si terenul aferent, situat în comuna Amara, judetul Ialomita, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul privat al statului si din administrarea Administratiei Nationale “Apele Române” - Directia Apelor Buzău - Ialomita, în domeniul public al judetului Ialomita si în administrarea Consiliului Judetean Ialomita.

Art. 2. - Predarea-preluarea imobilului care se transmite potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, la valoarea de inventar înscrisă în contabilitate.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul administratiei publice,

Ionel Flesariu,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

p. Ministrul apelor si protectiei mediului,

Ioan Jelev,

secretar de stat

 

Bucuresti, 10 aprilie 2003.

Nr. 429.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului care se transmite din domeniul privat al statului si din administrarea Administratiei Nationale “Apele Române” în domeniul public al judetului Ialomita si în administrarea Consiliului Judetean Ialomita

 

Imobilul care se transmite

si locul unde este situat

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care

se transmite imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Canton de exploatare

Comuna Amara, judetul Ialomita

Administratia Natională

“Apele Române” Directia Apelor Buzău - Ialomita

Judetul Ialomita -

Consiliul Judetean Ialomita

- tarlaua 34, parcela 6.302, 6.303 pe malul lacului Amara;

- clădire cu regim de înăltime parter, zidărie de cărămidă presată, acoperis tip sarpantă si învelitoare din tablă;

- suprafata construită: 366,6 m2;

- terenul aferent: 2.011,00 m2

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea participării României în anul 2003 la Programul comunitar de actiune pentru combaterea discriminării (2001-2006), precum si plata contributiei financiare aferente participării în anul 2003 la acest program

 

            În temeiul art. 107 din Constitutie,

 

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

            Art. 1. - Se aprobă participarea României în anul 2003 la Programul comunitar de actiune pentru combaterea discriminării (2001-2006).

            Art. 2. - Se aprobă plata contributiei financiare a României pe anul 2003 la bugetul Uniunii Europene, în limita echivalentului în lei al sumei de 140.000 euro, în vederea participării la programul prevăzut la art. 1.

            Art. 3. - Suma prevăzută la art. 2 se suportă din bugetul Ministerului Informatiilor Publice pe anul 2003 si din fonduri alocate în acest scop prin Programul national PHARE, astfel:

            a) echivalentul în lei al sumei de 100.000 euro, din bugetul Ministerului Informatiilor Publice pe anul 2003, capitolul 59.01 “Cultură, religie si actiuni privind activitatea sportivă si de tineret”, titlul 38 “Transferuri”;

            b) echivalentul în lei al sumei de 40.000 euro, din fonduri PHARE.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul informatiilor publice,

Vasile Dîncu

Ministrul integrării europene,

Hildegard Carola Puwak

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 10 aprilie 2003.

Nr. 433.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea plătii unui procent de 50% din contributia României pe anul 2003 la Agentia Mondială Antidoping

 

            În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 38 lit. a) din Statutul Consiliului Europei, la care România a aderat prin Legea nr. 64/1993,

 

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

            Art. 1. - Se aprobă plata unui procent de 50% din contributia României pe anul 2003 la Agentia Mondială Antidoping, prin intermediul Consiliului Europei, în limita echivalentului în lei al sumei de 18.806 dolari S.U.A.

            Art. 2. - Suma prevăzută la art. 1 se asigură din bugetul Ministerului Tineretului si Sportului pe anul 2003, capitolul 59.01 “Cultură, religie si actiuni privind activitatea sportivă si de tineret”, titlul “Transferuri”.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul tineretului si sportului,

Georgiu Gingăras

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 10 aprilie 2003.

Nr. 434.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea plătii contributiei voluntare, în dolari S.U.A., a Guvernului României la Fondul pentru dezvoltarea proiectelor din cadrul Organizatiei Cooperării Economice a Mării Negre, pe anul 2003

 

            În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 26 din Carta Organizatiei Cooperării Economice a Mării Negre, semnată la Yalta la 5 iunie 1998, ratificată prin Legea nr. 68/1999,

 

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

            Art. 1. - Se aprobă plata contributiei voluntare, în dolari S.U.A., a Guvernului României la Fondul pentru dezvoltarea proiectelor din cadrul Organizatiei Cooperării Economice a Mării Negre, pe anul 2003, în valoare de 30.000 dolari S.U.A.

            Art. 2. - Sumele necesare plătii contributiei prevăzute la art. 1 se suportă din fondurile aprobate cu această destinatie în bugetul Ministerului Afacerilor Externe, la capitolul 51.01 “Autorităti publice”, titlul “Transferuri”.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor externe,

Mircea Geoană

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 10 aprilie 2003.

Nr. 435.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unei părti dintr-un imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Finantelor Publice - Directia generală a finantelor publice Caras-Severin în administrarea Ministerului Muncii si Solidaritătii Sociale - Agentia judeteană pentru ocuparea fortei de muncă Caras-Severin

 

            În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu completările ulterioare,

 

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

            Art. 1. - Se aprobă transmiterea unei părti dintr-un imobil proprietate publică a statului, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea Ministerului Finantelor Publice - Directia generală a finantelor publice Caras-Severin în administrarea Ministerului Muncii si Solidaritătii Sociale - Agentia judeteană pentru ocuparea fortei de muncă Caras-Severin.

            Art. 2. - Predarea-preluarea părtii din imobilul prevăzut la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul muncii si solidaritătii sociale,

Marian Sârbu

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 10 aprilie 2003.

Nr. 436.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a părtii de imobil, proprietate publică a statului, care se transmite din administrarea Ministerului Finantelor Publice - Directia generală a finantelor publice Caras-Severin în administrarea Ministerului Muncii si Solidaritătii Sociale - Agentia judeteană pentru ocuparea fortei de muncă Caras-Severin

 

Locul unde este situat Imobilul care se transmite

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

si numărul de inv. al acestuia conf. H.G. nr. 45/2003

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Orasul Oravita, str. Emil Gojdu

nr. 43-45, judetul Caras-Severin

Ministerul Finantelor Publice - Directia generală a finantelor publice Caras-Severin Nr. 26.837 anexa 11, clasificatie 8.29.06

Ministerul Muncii si Solidaritătii Sociale

pentru Agentia judeteană pentru ocuparea fortei de muncă Caras-Severin

Suprafata ocupată de Ministerul Muncii si Solidaritătii Sociale - Agentia judeteană pentru ocuparea fortei de muncă Caras-Severin =

S = P + 1E = 639 m2, arie desfăsurată

S = spatii comune = 350 m2, arie desfăsurată si terenul aferent

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind darea în administrarea Ministerului Finantelor Publice - Directia generală a finantelor publice a judetului Iasi si în administrarea Ministerului Muncii si Solidaritătii Sociale - Directia generală de muncă si solidaritate socială Iasi a unor imobile proprietate publică a statului

 

            În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutie, al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu completările ulterioare, si al art. 116 alin. (6) din Ordonanta Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creantelor bugetare, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 79/2003,

 

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

            Articol unic. - Se aprobă darea în administrarea Ministerului Finantelor Publice - Directia generală a finantelor publice a judetului Iasi si în administrarea Ministerului Muncii si Solidaritătii Sociale - Directia generală de muncă si solidaritate socială Iasi a unor bunuri imobile, proprietate publică a statului, situate în municipiul Iasi, judetul Iasi, identificate potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

Ministrul muncii si solidaritătii sociale,

Marian Sârbu

 

Bucuresti, 10 aprilie 2003.

Nr. 437.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a bunurilor imobile*), proprietate publică a statului, care se dau în administrarea Ministerului Finantelor Publice - Directia generală a finantelor publice a judetului Iasi si în administrarea Ministerului Muncii si Solidaritătii Sociale - Directia generală de muncă si solidaritate socială Iasi

 

Nr. crt.

Adresa bunului imobil care se transmite

Persoana juridică la care

se transmite bunul imobil

Caracteristicile tehnice ale bunului imobil

1. 

Municipiul Iasi, str. Sfântul Lazăr nr. 1,

sc. B, bl. Ghica Vodă, parter, judetul Iasi

Ministerul Finantelor Publice - Directia generală a finantelor publice a judetului Iasi

Clădire (parter+demisol) cu o suprafată desfăsurată de 484,25 m2, din care:

- la parter = 406,25 m2

- la subsol = 78,00 m2

- teren aferent cotă parte indiviză în suprafată de 50,60 m2

 


*) Bunurile imobile au fost trecute în proprietatea publică a statului prin procesele-verbale nr. 59.053 si 59.054 din data de 10 decembrie 2002, emise de Directia generală a finantelor publice a judetului Iasi - Administratia finantelor publice Iasi, în temeiul dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 11/1996, aprobată cu modificări prin Legea nr. 108/1996, cu modificările si completările ulterioare

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea amendamentului convenit la Bucuresti la 16 decembrie 2002 si la Zagreb la 19 decembrie 2002 între Guvernul României si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare la Acordul de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare referitor la Proiectul privind patrimoniul cultural, semnat la Washington la 23 decembrie 1998

 

            În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 4 din Ordonanta Guvernului nr. 4/1999 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Washington la 23 decembrie 1998, aprobată prin Legea nr. 87/1999,

 

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

            Articol unic. - Se aprobă amendamentul convenit la Bucuresti la 16 decembrie 2002 si la Zagreb la 19 decembrie 2002 între Guvernul României si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare la Acordul de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare referitor la Proiectul privind patrimoniul cultural, semnat la Washington la 23 decembrie 1998, ratificat prin Ordonanta Guvernului nr. 4/1999, aprobată prin Legea nr. 87/1999, după cum urmează:

            - Se înlocuieste data limită pentru efectuarea tragerilor sumelor din împrumut, mentionată la sectiunea 2.03 a art. II din acordul de împrumut, cu data de 31 decembrie 2003.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

Ministrul culturii si cultelor,

Răzvan Theodorescu

Ministrul afacerilor externe,

Mircea Geoană

 

Bucuresti, 10 aprilie 2003.

Nr. 438.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII SI FAMILIEI

Nr. 357 din 14 aprilie 2003

CASA NATIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

Nr. 181 din 4 aprilie 2003

 

ORDIN

pentru modificarea anexelor nr. 1, 4 si 6 la Ordinul ministrului sănătătii si familiei si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 23/15/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării medicamentelor cu si fără contributie personală în tratamentul ambulatoriu si a dispozitivelor medicale destinate recuperării unor deficiente organice sau fiziologice, în cadru sistemului de asigurări sociale de sănătate

 

            În temeiul prevederilor:

            - Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate;

            - Hotărârii Guvernului nr. 22/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii si Familiei, cu modificările si completările ulterioare;

            - Hotărârii Guvernului nr. 1.509/2002 pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordării medicamentelor cu si fără contributie personală în tratamentul ambulatoriu si a dispozitivelor medicale destinate recuperării unor deficiente organice sau fiziologice, în cadru sistemului de asigurări sociale de sănătate,

            ministrul sănătătii si familiei si presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:

Art. I. - Anexele nr. 1, 4 si 6 la Ordinul ministrului sănătătii si familiei si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 23/15/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării medicamentelor cu si fără contributie personală în tratamentul ambulatoriu si a dispozitivelor medicale destinate recuperării unor deficiente organice sau fiziologice, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 78 si 78 bis din 6 februarie 2003, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 14 din anexa nr. 1 va avea următorul cuprins:

“Art. 14. - Prescriptiile cu destinatie pediatrică se decontează numai pentru medicamentele de folosintă pediatrică, conform indicatiilor producătorului de medicamente, cu exceptia cazurilor justificative, în care vârsta si greutatea pacientului impun utilizarea unei alte forme farmaceutice adecvate sau a unui alt medicament adecvat, după caz.”

2. În anexa nr. 1 se introduce articolul 141 cu următorul cuprins:

“Art. 141. - În cazul prescriptiilor medicale care cuprind denumirea comercială a medicamentului se decontează de casele de asigurări de sănătate numai medicamentele cu denumirile comerciale prevăzute în Lista cu medicamente (denumiri comerciale) care se aprobă prin decizie a presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, elaborată pe baza Listei cu medicamentele de care beneficiază asiguratii cu sau fără contributie personală, aprobată prin hotărâre a Guvernului.”

3. Anexa nr. 4 va avea următorul cuprins:

 

“ANEXA Nr. 4

 

CRITERII

de selectie a farmaciilor în vederea încheierii contractului

 

I. Conditii prealabile pentru negociere:

- farmacia trebuie să fie autorizată si acreditată;

- farmacia trebuie să prezinte stocul de medicamente, inclusiv OTC-uri, semnat de farmacistul-diriginte; casele de asigurări de sănătate verifică înainte de încheierea contractului de furnizare de medicamente stocul declarat. Se verifică dacă stocul fizic corespunde la 20 de medicamente care apar cel mai des în prescriptiile aferente lunii decembrie 2002, aduse spre decontare de către farmacie, cu stocul declarat de farmacistul-diriginte;

- farmacia trebuie să prezinte certificatul de înregistrare la camera de comert si industrie, din care să rezulte că poate desfăsura activitate de comert cu amănuntul al produselor medicamentoase.

II. Conditii de încheiere a contractului

- Casele de asigurări de sănătate încheie contracte numai cu farmaciile care îndeplinesc toate criteriile de mai sus.”

4. Litera b) a articolului 6 din anexa nr. 6 va avea următorul cuprins:

“b) să deconteze farmaciilor acreditate cu care au încheiat contracte, în limita valorii contractate si defalcate trimestrial, contravaloarea medicamentelor eliberate cu si fără contributie personală, astfel:

- plătile pentru activitatea curentă a anului 2003 se efectuează la termen de 90 de zile calendaristice de la data depunerii facturii de către farmacie la casa de asigurări de sănătate;

- plata obligatiilor restante către farmacii se va efectua până la sfârsitul lunii aprilie, în ordinea cronologică a facturilor depuse de farmacii la casele de asigurări de sănătate, conform actelor aditionale încheiate la contractul pe anul 2002, din sumele contractate în anul 2003.”

5. Articolul 9 din anexa nr. 6 va avea următorul cuprins:

“Art. 9. - Documentele în baza cărora se face decontarea se depun la casa de asigurări de sănătate până la data de ......, respectiv de ...... a fiecărei luni.”

6. Articolul 10 din anexa nr. 6 va avea următorul cuprins:

“Art. 10. - Valoarea contractului*) este de ...... lei, din care:

- trimestrul III ...... lei;

- trimestrul III ...... lei;

- trimestrul III ...... lei;

- trimestrul IV ...... lei.


*) Valoarea contractului include si obligatiile restante de plată către farmacii, ale caselor de asigurări de sănătate, aferente anului 2002, cu specificarea distinctă a sumei respective.”

 

7. Art. 11 din anexa nr. 6 va avea următorul cuprins:

“Art. 11. - Decontarea prescriptiilor cu sau fără contributie personală se face astfel:

- plătile pentru activitatea curentă a anului 2003 se efectuează la termen de 90 de zile calendaristice de la data depunerii facturii de către farmacie la casa de asigurări de sănătate; decontarea sumelor aferente trimestrului IV 2003 se face în ordine cronologică la 90 de zile în trimestrul I 2004;

- plata obligatiilor restante către farmacii se va efectua până la sfârsitul lunii aprilie, în ordinea cronologică a facturilor depuse de farmacii la casele de asigurări de sănătate, conform actelor aditionale încheiate la contractul pe anul 2002, din sumele contractate în anul 2003.”

8. Articolul 14 din anexa nr. 6 va avea următorul cuprins:

“Art. 14. - Neplata, din vina exclusivă a caselor de asigurări de sănătate, la termen de 90 de zile calendaristice de la depunerea documentelor justificative, a sumelor datorate prevăzute în contracte atrage penalităti de întârziere, stabilite în contracte, care nu pot depăsi penalitătile de întârziere datorate neachitării la termenul stabilit a obligatiilor bugetare.”

Art. II. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii si familiei,

Daniela Bartos

Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

Eugeniu Turlea

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 3/2003 privind organizarea activitătii de administrare a marilor contribuabili din municipiul Bucuresti si judetul Ilfov în cadrul Directiei generale de administrare a marilor contribuabili din municipiul Bucuresti si din judetul Ilfov

 

În temeiul prevederilor art. 10 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 267/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, în vederea cresterii eficientei administrării si colectării veniturilor bugetului de stat, monitorizării si asistării fiscale, precum si a controlului fiscal la marii contribuabili administrati în cadrul Directiei generale de administrare a marilor contribuabili din municipiul Bucuresti si din judetul Ilfov,

ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

Art. I. - Anexa nr. 1 la Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3/2003 privind organizarea activitătii de administrare a marilor contribuabili din municipiul Bucuresti si judetul Ilfov în cadrul Directiei generale de administrare a marilor contribuabili din municipiul Bucuresti si din judetul Ilfov, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 20 din 15 ianuarie 2003, se înlocuieste cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Anexa nr. 2 la Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3/2003 se completează cu pozitiile 447 – 454 astfel:

 

Nr. crt.

Cod fiscal/CUI

Denumire

Localitate

 

Sector/

Judet

447

199915

EUROM BANC SA

BUCURESTI

1

448

336206

SICOMED SA

BUCURESTI

3

449

400228

OCRIM ROMANIA SRL

BUCURESTI

6

450

427320

ROMTELECOM SA

BUCURESTI

3

451

4747298

AMEROM TELEVISION SRL

BUCURESTI

6

452

5479061

ATHENEE PHENIX GROUP SA

BUCURESTI

1

453

11952970

COSMOROM SA

BUCURESTI

1

454

12064199

PORSCHE LEASING ROMANIA SRL

BUCURESTI

1

 

 

 

Art. III. - (1) În anexa nr. 2 la Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3/2003 se operează următoarele modificări:

 

 

 

Nr. crt.

Cod

fiscal/CUI

Denumire

Localitate

 

Sector/

Judet

121

1591975

S.C. GRIVITA INTERNATIONAL S.A.

Se înlocuieste cu S.C. BRAU UNION ROMANIA

13240781

441

13570224

S.C. ARSENAL

Se exclude din listă întrucât a fuzionat cu C.N. ROMARM SA - pozitia 440 din anexa nr. 2

13554423

118

1590317

LOCATO R.A.

Se exclude din listă întrucât s-a comasat prin absorbtie cu R.A. Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat - pozitia 132 din anexa nr. 2

2351555

220

5679086

LIBERTATEA SRL

Se exclude din listă întrucât a fuzionat cu RINGIER ROMANIA SRL care se include în anexa nr. 2

-

356

9616617

INSPECTORATUL GENERAL AL COMUNICATIILOR RA

Reorganizat ca institutie publică, cu aceeasi denumire

9060359

284

7475783

ARAL ROMANIA SRL

Absorbtie prin fuziune cu noua denumire SC PREMIUM LUBRICANTS ROMANIA SRL, care se include în anexa nr. 2

14538442

                                                                       

(2) După operarea modificărilor prevăzute la art. II si la art. III alin. (1), anexa nr. 2 se va renumerota.

Art. IV. - După articolul 3 din Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3/2003 se introduc articolele 31, 32, 33 si 34 cu următorul cuprins:

“Art. 31 . - (1) Lista cuprinzând sucursalele si/sau punctele de lucru stabile ale contribuabililor mentionati la lit. a)-e) din anexa nr. 1, înregistrate ca plătitori de impozit pe veniturile din salarii în municipiul Bucuresti sau judetul Ilfov, se comunică de către Directia generală de proceduri si gestiune a colectării veniturilor bugetare Directiei generale de administrare a marilor contribuabili din municipiul Bucuresti si din judetul Ilfov si Directiei generale a finantelor publice a municipiului Bucuresti, Directiei trezorerie si contabilitate publică a municipiului Bucuresti.

(2) Lista cuprinzând sucursalele si/sau punctele de lucru stabile, înregistrate ca plătitori de impozit pe veniturile din salarii în municipiul Bucuresti sau judetul Ilfov, ale marilor contribuabili persoane juridice, administrati la nivelul directiilor generale ale finantelor publice judetene, se.comunică de către Directia generală de proceduri si gestiune a colectării veniturilor bugetare Directiei generale de administrare a marilor contribuabili din municipiul Bucuresti si din judetul Ilfov, Directiei trezorerie si contabilitate publică a municipiului Bucuresti, precum si structurilor teritoriale care administrează mari contribuabili din cadrul directiilor generale ale finantelor publice judetene.

Art. 32 - (1) Plata obligatiilor datorate bugetului de stat de marii contribuabili, astfel cum au fost definiti în anexa nr. 1, inclusiv a impozitului pe veniturile din salarii, pentru sucursalele si punctele de lucru stabile ale acestora din municipiul Bucuresti si judetul Ilfov, precum si a impozitului pe veniturile din salarii datorat de marii contribuabili din alte judete, pentru punctele de lucru sau sucursalele acestora din municipiul Bucuresti si judetul Ilfov, se face la Directia trezorerie si contabilitate publică a municipiului Bucuresti.

(2) Documentele de plată se întocmesc distinct pentru fiecare obligatie si pentru fiecare entitate, identificată prin cod de înregistrare fiscală/cod unic de înregistrare propriu.

(3) Ordinele de plată întocmite pentru plata impozitului pe venituri din salarii datorat bugetului de stat de către marii contribuabili, pentru sucursalele sau punctele de lucru stabile ale acestora, cuprind obligatoriu si următoarele informatii:

a) codul de înregistrare fiscală, respectiv codul fiscal sau codul unic de înregistrare, după caz, si denumirea persoanei juridice care face plata;

b) codul de înregistrare fiscală, respectiv codul fiscal sau codul unic de înregistrare, după caz, al sucursalei sau al punctului de lucru pentru care se face plata.

(4) Aceleasi informatii obligatorii vor fi cuprinse si în documentele privind efectuarea plătilor în conditiile art. 6 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 61/2002.

Art. 33 - (1) Informatiile referitoare la plătile efectuate de contribuabili conform art. 32, încasate în conturile deschise la Directia trezorerie si contabilitate publică a municipiului Bucuresti, se transmit zilnic de către aceasta Directiei generale de administrare a marilor contribuabili din municipiul Bucuresti si din judetul Ilfov.

(2) Din impozitul pe venit încasat la bugetul de stat Directia trezorerie si contabilitate publică a municipiului Bucuresti va aloca lunar, în termen de 5 zile lucrătoare de la finele fiecărei luni în care s-a încasat acest impozit, cotele prevăzute de lege cuvenite bugetelor locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti si bugetului Consiliului General al Municipiului Bucuresti, precum si cele cuvenite bugetelor locale ale comunelor, oraselor si bugetului local al Consiliului Judetean Ilfov.

Art. 34 . - Până la data de 5 a lunii următoare celei de raportare, Directia generală de administrare a marilor contribuabili din municipiul Bucuresti si din judetul Ilfov va transmite directiilor generale ale finantelor publice judetene care administrează mari contribuabili informatiile privind obligatiile de plată declarate si plătile făcute în contul acestora, aferente sucursalelor si/sau punctelor sale de lucru stabile care îsi desfăsoară activitatea în municipiul Bucuresti sau în judetul Ilfov.”

Art. V. - După articolul 4 din Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3/2003 se introduce articolul 41 cu următorul cuprins:

“Art. 4 1. - Ministerul Finantelor Publice, prin Directia generală a tehnologiei informatiei, va realiza transferul informatiilor referitoare la evidenta autorizatiilor aferente aplicatiei ÇRegimul de autorizare a productiei, importului si circulatiei unor produse supuse accizelorČ, emise de Directia generală a finantelor publice a judetului Ilfov, Directia generală a finantelor publice a municipiului Bucuresti si administratiile finantelor publice ale sectoarelor municipiului Bucuresti, către Directia generală de administrare a marilor contribuabili din municipiul Bucuresti si din judetul Ilfov.”

 

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 15 aprilie 2003.

Nr. 512.

 

ANEXĂ

(Anexa nr. 1 la Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3/2003)

 

CRITERIILE DE SELECTIE

a marilor contribuabili care urmează să fie administrati de Directia generală de administrare a marilor contribuabili din municipiul Bucuresti si din judetul Ilfov

 

A. În cadrul Directiei generale de administrare a marilor contribuabili din municipiul Bucuresti si din judetul Ilfov vor fi administrati:

a) contribuabilii, persoane juridice, cu sediul social în municipiul Bucuresti, respectiv în judetul Ilfov, care îndeplinesc cumulativ următoarele criterii:

- volumul obligatiilor la bugetul de stat constituite la nivelul anului 2001 să fie mai mare sau egal cu 14 miliarde lei;

- cifra de afaceri plus pierderea înregistrată, raportate în situatiile financiare încheiate la 31 decembrie 2001, să reprezinte o sumă mai mare sau egală cu 50 miliarde lei;

b) Banca Natională a României;

c) societătile bancare cu sediul social în municipiul Bucuresti, respectiv în judetul Ilfov;

d) societătile de asigurări autorizate, cu sediul social în municipiul Bucuresti, respectiv în judetul Ilfov;

e) Societatea de Investitii Financiare Muntenia si filialele acesteia;

f) sucursalele si/sau punctele de lucru stabile ale contribuabililor mentionati la lit. a)-e), înregistrate fiscal în municipiul Bucuresti, respectiv în judetul Ilfov;

g) sucursalele si/sau punctele de lucru stabile, înregistrate fiscal în municipiul Bucuresti, respectiv în judetul Ilfov, ale contribuabililor mari, persoane juridice administrate de alte organe fiscale teritoriale.

B. Criteriile prevăzute la lit. A se actualizează anual pe baza indicelui de inflatie stabilit la nivelul anului precedent, comunicat de Institutul National de Statistică.