MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 171 (XV) - Nr. 288         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 24 aprilie 2003

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

155. - Lege pentru ratificarea Amendamentului nr. 1 dintre Guvernul României si Comisia Europeană, convenit prin schimb de scrisori semnate la Bucuresti la 14 august 2001 si la Bruxelles la 30 august 2001, la Memorandumul de finantare convenit între Guvernul României si Comisia Europeană privind asistenta financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura .Constructia si reabilitarea sectiunilor 4 si 5 ale autostrăzii Bucuresti-Cernavodă, România”, semnat la Bucuresti la 22 decembrie 2000 si la Bruxelles la 23 octombrie 2000

 

232. - Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Amendamentului nr. 1 dintre Guvernul României si Comisia Europeană, convenit prin schimb de scrisori semnate la Bucuresti la 14 august 2001 si la Bruxelles la 30 august 2001, la Memorandumul de finantare convenit între Guvernul României si Comisia Europeană privind asistenta financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura “Constructia si reabilitarea sectiunilor 4 si 5 ale autostrăzii Bucuresti-Cernavodă, România”, semnat la Bucuresti la 22 decembrie 2000 si la Bruxelles la 23 octombrie 2000

 

157. - Lege pentru ratificarea amendamentelor dintre Guvernul României si Comisia Europeană la memorandumurile de finantare ISPA aprobate de Comisia Europeană în perioada 2000-2001, convenite prin schimb de scrisori semnate la Bucuresti la 2 august 2002 si la Bruxelles la 14 mai 2002

 

234. - Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea amendamentelor dintre Guvernul României si Comisia Europeană la memorandumurile de finantare ISPA aprobate de Comisia Europeană în perioada 2000-2001, convenite prin schimb de scrisori semnate la Bucuresti la 2 august 2002 si la  Bruxelles la 14 mai 2002

 

160. - Lege pentru ratificarea Amendamentului nr. 1 dintre Guvernul României si Comisia Europeană, convenit prin schimb de scrisori semnate la Bucuresti la 14 august 2001 si la Bruxelles la 30 august 2001, la Memorandumul de finantare convenit între Guvernul României si Comisia Europeană privind asistenta financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura “Lărgirea la 4 benzi a drumului national DN 5 Bucuresti-Giurgiu, România”, semnat la Bucuresti la 22 decembrie 2000 si la Bruxelles la 23 octombrie 2000

 

237. - Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Amendamentului nr. 1 dintre Guvernul României si Comisia Europeană, convenit prin schimb de scrisori semnate la Bucuresti la 14 august 2001 si la Bruxelles la 30 august 2001, la Memorandumul de finantare convenit între Guvernul României si Comisia Europeană privind asistenta financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura “Lărgirea la 4 benzi a drumului national DN 5 Bucuresti-Giurgiu, România”, semnat la Bucuresti la 22 decembrie 2000 si la Bruxelles la 23 octombrie 2000

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

442. - Hotărâre privind aprobarea unor măsuri pentru atragerea, pregătirea si stabilizarea tinerilor în cercetare

 

443. - Hotărâre privind promovarea productiei de energie electrică din surse regenerabile de energie

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru ratificarea Amendamentului nr. 1 dintre Guvernul României si Comisia Europeană, convenit prin schimb de scrisori semnate la Bucuresti la 14 august 2001 si la Bruxelles la 30 august 2001, la Memorandumul de finantare convenit între Guvernul României si Comisia Europeană privind asistenta financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura .Constructia si reabilitarea sectiunilor 4 si 5 ale autostrăzii Bucuresti-Cernavodă, România”, semnat la Bucuresti la 22 decembrie 2000 si la Bruxelles la 23 octombrie 2000

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se ratifică Amendamentul nr. 1 dintre Guvernul României si Comisia Europeană, convenit prin schimb de scrisori semnate la Bucuresti la 14 august 2001 si la Bruxelles la 30 august 2001, la Memorandumul de finantare convenit între Guvernul României si Comisia Europeană privind asistenta financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura “Constructia si reabilitarea sectiunilor 4 si 5 ale autostrăzii Bucuresti-Cernavodă, România”, semnat la Bucuresti la 22 decembrie 2000 si la Bruxelles la 23 octombrie 2000, ratificat prin Legea nr. 375/2001.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 6 februarie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

            Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 25 martie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 16 aprilie 2003.

Nr. 155.

 

ANEXA Nr. 1

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

MINISTERUL INTEGRĂRII EUROPENE

Nr. 2.322/HP Bucuresti, 14 august 2001

 

            Stimate domnule Seyler,

            În conformitate cu cele mentionate în scrisoarea nr. 2.067/HP din data de 20 iulie, vă informăm că au fost îndeplinite toate procedurile interne în vederea extinderii perioadei de valabilitate pentru următoarele memorandumuri de finantare ISPA:

            - Lărgirea la 4 benzi a drumului national DN 5 Bucuresti-Giurgiu; si

            - Constructia si reabilitarea sectiunilor 4 si 5 ale autostrăzii Bucuresti-Cernavodă.

            În acest sens suntem în măsură să vă informăm că în sedinta din data de 26 iulie Guvernul României a aprobat extinderea perioadei pentru memorandumurile de finantare mentionate anterior.

Totodată, pentru a considera această procedură de notificare ca fiind îndeplinită si în conformitate cu memorandumurile de finantare amendate, partea română trebuie să primească acordul scris al Comisiei Europene.

Cu această ocazie vă mai informăm că au fost demarate procedurile interne în ceea ce priveste aprobarea, în cadrul sedintei Guvernului din data de 17 august, a extinderii perioadei de valabilitate pentru alte 3 memorandumuri de finantare ISPA (pentru sectorul de mediu - Craiova, Iasi si Valea Jiului).

 

Vă multumim pentru sprijin si cooperare.

A dumneavoastră

Hildegard Puwak, ministrul integrării europene, coordonator national ISPA

Domnului Jean Marie Seyler, director Directoratul General Politică Regională Comisia Europeană

 

ANEXA Nr. 2*)

 

COMISIA EUROPEANĂ

DIRECTORATUL GENERAL POLITICĂ REGIONALĂ

Director general

Bruxelles, 30 august 2001

GCD(2001) 720630 107.846


*) Traducere.

 

Stimată doamnă ministru Puwak,

Subiect: Amendamentul nr. 1 la Memorandumul de finantare pentru măsura ISPA 2000/RO/16/P/PT/003 “Constructia si reabilitarea sectiunilor 4 si 5 ale autostrăzii Bucuresti-Cernavodă”

Referitor la: Scrisoarea dumneavoastră datată 19 iulie 2001

Vă scriu în legătură cu scrisoarea dumneavoastră în care solicitati amendarea Memorandumului de finantare “Constructia si reabilitarea sectiunilor 4 si 5 ale autostrăzii Bucuresti-Cernavodă”. Respectiva amendare constă în extinderea perioadei de finalizare a memorandumului de finantare ISPA la 30 iunie 2007.

Vă informez pe această cale că, în ceea ce priveste extinderea perioadei de finalizare pentru Memorandumul de finantare 2000/RO/16/P/PT/003, Comisia este de acord cu modificarea acesteia. Solicitarea dumneavoastră din data de 19 iulie 2001 împreună cu acordul meu vor constitui Amendamentul nr. 1 la Memorandumul de finantare 2000/RO/16/P/PT/003, după cum urmează:

 

Textul memorandumului de finantare:

 

ARTICOLUL 2

Identificarea măsurii

 

- Durata se va citi: “Data finalizării: 30 iunie 2007.”

 

ARTICOLUL 4

Plătile

 

            - Alineatul (3) se va citi: “Măsura descrisă în anexa nr. I si plătile efectuate de beneficiarul final pentru această măsură se vor încheia nu mai târziu de data de 30 iunie 2007.”

 

ARTICOLUL 8

Conditiile specifice legate de măsură

 

            - Alineatul 4 se va citi: “Un program de întretinere... va acoperi o perioadă de 10 ani, începând cu data de 1 iulie 2007,... .”

 

Doamnei Hildegard Puwak, coordonator national ISPA, ministru

Ministerul Integrării Europene

Str. Apolodor nr. 17

RO-71201 Bucuresti 5

Anexa nr. I:

- Punctul 8 “Grafic estimativ de realizare” se va citi: “iunie 2004”.

Anexa nr. II:

- Planul de finantare se amendează în conformitate si se va citi asa după cum este prezentat în anexă.

Vă rog să luati în considerare faptul că prezenta modificare a Memorandumului de finantare 2000/RO/16/P/PT/003 intră în vigoare la data la care cererea dumneavoastră a ajuns la serviciile Comisiei, respectiv 19 iulie 2001.

 

Cu respect,

Guy Crauser,

director general

 

Anexă: Planul de finantare

 

ANEXĂ 1)

(Anexa nr. II la memorandumul de finantare)

 

AMENDAMENTUL Nr. 1

PLAN DE FINANTARE REVIZUIT

(bazat pe angajamentele de la bugetul Uniunii Europene)

Titlul măsurii: Constructia si reabilitarea sectiunilor 4 si 5 ale autostrăzii Bucuresti-Cernavodă, România

Nr. ISPA: 2000/RO/16/P/PT/003

 

 


* De mentionat.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru ratificarea Amendamentului nr. 1 dintre Guvernul României si Comisia Europeană, convenit prin schimb de scrisori semnate la Bucuresti la 14 august 2001 si la Bruxelles la 30 august 2001, la Memorandumul de finantare convenit între Guvernul României si Comisia Europeană privind asistenta financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura “Constructia si reabilitarea sectiunilor 4 si 5 ale autostrăzii Bucuresti-Cernavodă, România”, semnat la Bucuresti la 22 decembrie 2000 si la Bruxelles la 23 octombrie 2000

 

            În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

            Presedintele României decretează:

 

            Articol unic. - Se promulgă Legea pentru ratificarea Amendamentului nr. 1 dintre Guvernul României si Comisia Europeană, convenit prin schimb de scrisori semnate la Bucuresti la 14 august 2001 si la Bruxelles la 30 august 2001, la Memorandumul de finantare convenit între Guvernul României si Comisia Europeană privind asistenta financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura .Constructia si reabilitarea sectiunilor 4 si 5 ale autostrăzii Bucuresti-Cernavodă, România”, semnat la Bucuresti la 22 decembrie 2000 si la Bruxelles la 23 octombrie 2000, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 14 aprilie 2003.

Nr. 232.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru ratificarea amendamentelor dintre Guvernul României si Comisia Europeană la memorandumurile de finantare ISPA aprobate de Comisia Europeană în perioada 2000-2001, convenite prin schimb de scrisori semnate la Bucuresti la 2 august 2002 si la Bruxelles la 14 mai 2002

 

            Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

            Articol unic. - Se ratifică amendamentele dintre Guvernul României si Comisia Europeană la memorandumurile de finantare ISPA aprobate de Comisia Europeană în perioada 2000-2001, convenite prin schimb de scrisori semnate la Bucuresti la 2 august 2002 si la Bruxelles la 14 mai 2002.

 

            Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 10 februarie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

ALEXANDRU ATHANASIU

 

            Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 25 martie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 16 aprilie 2003.

Nr. 157.

 

ANEXA Nr. 1

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

MINISTERUL INTEGRĂRII EUROPENE

Nr. 8.246/HP/2 august 2002 Bucuresti

 

            Stimate domnule Crauser,

            Subiect: Modificarea memorandumurilor de finantare ISPA, aprobate în perioada 2000-2001

            Extinderea participării la licitatiile ISPA si pentru Cipru, Malta si Turcia

            Referitor la: Scrisoarea dumneavoastră nr. 104.664 din 14 mai 2002

            Ca urmare a intrării în vigoare a Regulamentului Consiliului CE nr. 2.500/2001 privind ajutorul financiar de preaderare în favoarea Turciei, am fost informati prin intermediul scrisorii dumneavoastră nr. 104.664 din 14 mai 2002 că art. 7 din Regulamentul Consiliului nr. 1.267/1999 a fost modificat în vederea introducerii unui nou paragraf prin care se extinde participarea la licitatii si contractare a tuturor persoanelor fizice si juridice din Cipru, Malta si Turcia, în aceleasi conditii aplicate persoanelor fizice si juridice din tările membre, precum si celor din tările beneficiare.

În vederea aplicării acestor modificări la memorandumurile de finantare ISPA, aprobate în perioada 2000-2001, în data de 25 iulie 2002 Guvernul României a aprobat împuternicirea doamnei Hildegard Puwak, în calitate de coordonator national ISPA, pentru semnarea scrisorii de amendare a măsurilor ISPA prezentate în anexă.

În acest sens, pentru implementarea Regulamentului Consiliului CE nr. 2.500/2001, anexa nr. III. 1 la toate memorandumurile de finantare se va amenda după cum urmează (noul text este subliniat):

Domnului Guy Crauser,

director general

Directoratul General Politică Regională

Comisia Europeană

 

“SECTIUNEA a XI-a

Transparentă în adjudecarea contractelor

 

            (1) Procedura care trebuie urmată pentru acordarea contractelor de lucrări, achizitii sau servicii va respecta principiile-cheie stabilite în titlul IX din Reglementarea financiară aplicabilă bugetului general al Uniunii Europene.

            (2) a) Participarea la procedurile de licitatie trebuie să fie deschisă si pe baze egale pentru toate persoanele fizice sau juridice pentru care este aplicabil tratatul si tuturor persoanelor fizice sau juridice din tările beneficiare ISPA si din Cipru, Malta si Turcia.

            Prin urmare, se va cere ofertantilor să îsi declare nationalitatea si să prezinte în sprijinul acesteia probe normal acceptate de propria legislatie.”

            În conformitate cu procedurile de amendare, prezenta scrisoare împreună cu scrisoarea Comisiei Europene nr. 104.664 din 14 mai 2002 constituie amendarea oficială a memorandumurilor de finantare prezentate în anexă si vor forma parte integrantă a acestor memorandumuri.

A dumneavoastră,

Hildegard Puwak,

ministrul integrării europene,

coordonator national ISPA

 

            Anexă: Lista memorandumurilor de finantare pentru care se aplică noua reglementare.

            Copie: Domnului Jonathan Scheele, seful Delegatiei Comisiei Europene în România.

 

ANEXĂ*)

 

LISTA

memorandumurilor de finantare pentru care se aplică noua reglementare

- ROMÂNIA -

 

*) Anexa este reprodusă în facsimil.

 

ANEXA Nr. 2*)

 

COMISIA EUROPEANĂ

DIRECTORATUL GENERAL POLITICĂ REGIONALĂ

Director general

Bruxelles, 14 mai 2002

D(2002) 720300 104.664


*) Traducere.

 

Stimată doamnă ministru Puwak,

Subiect: Modificarea memorandumurilor de finantare ISPA, aprobate în perioada 2000-2001

Extinderea participării la licitatiile ISPA si pentru Cipru, Malta si Turcia

Referitor la: Regulamentul Consiliului nr. 2.500/2001/CE (Regulament privind ajutorul financiar de preaderare în favoarea Turciei, care modifică regulamentele Consiliului nr. 3.906/1989/CEE, nr. 1.267/1999/CE, nr. 1.268/1999/CE si nr. 555/2000/CE)

Regulamentul Consiliului nr. 2.500/2001/CE din data de 17 decembrie 2001 privind ajutorul financiar de preaderare în favoarea Turciei modifică Regulamentul Consiliului nr. 1.267/1999/CE, în vederea extinderii participării la licitatiile ISPA si pentru Cipru, Malta si Turcia. Această reglementare a intrat în vigoare începând cu data de 30 decembrie 2001.

Articolul 12/3 din Regulamentul Consiliului nr. 2.500/2001/CE modifică Regulamentul Consiliului nr. 1.267/1999 (Regulamentul ISPA) prin introducerea unui nou paragraf la art. 7, prin care se extinde participarea la licitatii si contractare a tuturor persoanelor fizice si juridice din tările mentionate mai sus, în aceleasi conditii care se aplică persoanelor fizice si juridice din tările membre, precum si celor din tările beneficiare.

Această amendare a regulamentului ISPA se va aplica tuturor măsurilor deja aprobate pentru a fi finantate prin intermediul instrumentului financiar de preaderare ISPA, prin intermediul unei amendări corespunzătoare a memorandumurilor de finantare aprobate în perioada 2000-2001, în special a celor prezentate în anexa la această scrisoare.

Astfel, pentru implementarea Regulamentului Consiliului CE nr. 2.500/2001, anexa nr. III.1 la toate memorandumurile de finantare se va amenda după cum urmează (noul text este subliniat):

Doamnei Hildegard Puwak,

coordonator national ISPA,

ministru

Ministerul Integrării Europene

Str. Apolodor nr. 17

RO-71201 Bucuresti 5

 

“SECTIUNEA a XI-a

Transparenta în adjudecarea contractelor

 

(1) Procedura care trebuie urmată pentru acordarea contractelor de lucrări, achizitii sau servicii va respecta principiile-cheie stabilite în titlul IX din Reglementarea financiară aplicabilă bugetului general al Uniunii Europene.

(2) a) Participarea la procedurile de licitatie trebuie să fie deschisă si pe baze egale pentru toate persoanele fizice sau juridice pentru care este aplicabil tratatul si tuturor persoanelor fizice sau juridice din tările beneficiare ISPA si din Cipru, Malta si Turcia.

Prin urmare, se va cere ofertantilor să îsi declare nationalitatea si să prezinte în sprijinul acesteia probe normal acceptate de propria legislatie.”

Comisia ar dori să primească acordul dumneavoastră scris până la data de 14 iunie 2002.

Prezenta scrisoare, precum si acordul dumneavoastră în acest sens constituie amendarea oficială a memorandumurilor de finantare prezentate în anexă. Acestea se vor adăuga la memorandumurile de finantare si vor constitui parte integrantă a acestora.

Licitatiile pentru care notele de achizitii publice se vor desfăsura după data indicată mai sus se vor face în conformitate cu prevederile prezentei amendări. În absenta acordului dumneavoastră, Comisia nu va fi în măsură, după data mentionată, să andoseze contractele rezultate din aceste licitatii.

 

Cu respect,

Guy Crauser

director general

 

Anexă: Lista memorandumurilor de finantare pentru care se aplică noua reglementare.

În copie la: Delegatia Comisiei Europene

doamna Daniela Gheorghe Marinescu, RNA

doamna Jeana Buzduga, Oficiul de Plăti si Contractare PHARE

doamna Eugenia Dunca, Administratia Natională a Drumurilor

domnul Orlando Crăciun, C.F.R.

doamna Liliana Barna, Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei

domnul Silviu Stoica, Ministerul Apelor si Protectiei Mediului

 

ANEXĂ*)

 

LISTA

memorandumurilor de finantare pentru care se aplică noua reglementare

- ROMÂNIA -

 

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru ratificarea amendamentelor dintre Guvernul României si Comisia Europeană la memorandumurile de finantare ISPA, aprobate de Comisia Europeană în perioada 2000-2001, convenite prin schimb de scrisori semnate la Bucuresti la 2 august 2002 si la Bruxelles la 14 mai 2002

 

            În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

            Presedintele României decretează:

 

            Articol unic. - Se promulgă Legea pentru ratificarea amendamentelor dintre Guvernul României si Comisia Europeană la memorandumurile de finantare ISPA, aprobate de Comisia Europeană în perioada 2000-2001, convenite prin schimb de scrisori semnate la Bucuresti la 2 august 2002 si la Bruxelles la 14 mai 2002, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 14 aprilie 2003.

Nr. 234.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru ratificarea Amendamentului nr. 1 dintre Guvernul României si Comisia Europeană, convenit prin schimb de scrisori semnate la Bucuresti la 14 august 2001 si la Bruxelles la 30 august 2001, la Memorandumul de finantare convenit între Guvernul României si Comisia Europeană privind asistenta financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura “Lărgirea la 4 benzi a drumului national DN 5 Bucuresti-Giurgiu, România”, semnat la Bucuresti la 22 decembrie 2000 si la Bruxelles la 23 octombrie 2000

 

            Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

            Articol unic. - Se ratifică Amendamentul nr. 1 dintre Guvernul României si Comisia Europeană, convenit prin schimb de scrisori semnate la Bucuresti la 14 august 2001 si la Bruxelles la 30 august 2001, la Memorandumul de finantare convenit între Guvernul României si Comisia Europeană privind asistenta financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura “Lărgirea la 4 benzi a drumului national DN 5 Bucuresti-Giurgiu, România”, semnat la Bucuresti la 22 decembrie 2000 si la Bruxelles la 23 octombrie 2000, ratificat prin Legea nr. 382/2001.

 

            Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 6 februarie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

            Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 25 martie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 16 aprilie 2003.

Nr. 160.

 

ANEXA Nr. 1

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

MINISTERUL INTEGRĂRII EUROPENE

Nr. 2.322/HP Bucuresti, 14 august 2001

 

Stimate domnule Seyler,

În conformitate cu cele mentionate în scrisoarea nr. 2.067/HP din data de 20 iulie, vă informăm că au fost îndeplinite toate procedurile interne în vederea extinderii perioadei de valabilitate pentru următoarele memorandumuri de finantare ISPA:

- Lărgirea la 4 benzi a drumului national DN 5 Bucuresti-Giurgiu; si

- Constructia si reabilitarea sectiunilor 4 si 5 ale autostrăzii Bucuresti-Cernavodă.

În acest sens suntem în măsură să vă informăm că în sedinta din data de 26 iulie Guvernul României a aprobat extinderea perioadei pentru memorandumurile de finantare mentionate anterior.

Totodată, pentru a considera această procedură de notificare ca fiind îndeplinită si în conformitate cu memorandumurile de finantare amendate, partea română trebuie să primească acordul scris al Comisiei Europene.

Cu această ocazie vă mai informăm că au fost demarate procedurile interne în ceea ce priveste aprobarea, în cadrul sedintei Guvernului din data de 17 august, a extinderii perioadei de valabilitate pentru alte 3 memorandumuri de finantare ISPA (pentru sectorul de mediu - Craiova,

Iasi si Valea Jiului).

Vă multumim pentru sprijin si cooperare.

 

A dumneavoastră,

Hildegard Puwak,

ministrul integrării europene,

coordonator national ISPA

Domnului Jean Marie Seyler,

director,

Directoratul General Politică Regională

Comisia Europeană

 

ANEXA Nr. 2*)

 

COMISIA EUROPEANĂ

DIRECTORATUL GENERAL POLITICĂ REGIONALĂ

 

Director general

Bruxelles, 30 august 2001 107.847

GCD(2001) 720630

Stimată doamnă ministru Puwak,

Subiect: Amendamentul nr. 1 la Memorandumul de finantare pentru măsura ISPA 2000/RO/16/P/PT/002 “Lărgirea la 4 benzi a drumului national DN 5 Bucuresti-Giurgiu”

Referitor la: Scrisoarea dumneavoastră datată 19 iulie 2001

Vă scriu în legătură cu scrisoarea dumneavoastră prin care solicitati amendarea Memorandumului de finantare “Lărgirea la 4 benzi a drumului national DN 5 Bucuresti-Giurgiu”.

Respectiva amendare constă în extinderea perioadei de finalizare a Memorandumului de finantare ISPA la 30 iunie 2006.

Vă informez pe această cale că, în ceea ce priveste extinderea perioadei de finalizare pentru Memorandumul de finantare 2000/RO/16/P/PT/002, Comisia este de acord cu modificarea acesteia. Solicitarea dumneavoastră din data de 19 iulie 2001 împreună cu acordul meu vor constitui Amendamentul nr. 1 la Memorandumul de finantare 2000/RO/16/P/PT/002, după cum urmează:

Textul memorandumului de finantare:

 

ARTICOLUL 2

Identificarea măsurii

 

            - Durata se va citi: “Data finalizării: 30 iunie 2006”.

 

ARTICOLUL 4

Plătile

 

            - Alineatul (3) se va citi: “Măsura descrisă în anexa nr. I si plătile efectuate de beneficiarul final pentru această măsură se vor încheia nu mai târziu de data de 30 iunie 2006.”

 

ARTICOLUL 8

Conditiile specifice legate de măsură

 

            - Alineatul 5 se va citi: “Un program de întretinere” va acoperi o perioadă de 10 ani începând cu data de 1 iulie 2006… .”

 

Doamnei Hildegard Puwak,

coordonator national ISPA,

ministru

Ministerul Integrării Europene

Str. Apolodor nr. 17

RO-71201 Bucuresti 5

Anexa nr. I:

- Punctul 8 “Planificarea lucrărilor” se va citi: “anuarie 2005”.

Anexa nr. II:

- Planul de finantare se amendează în conformitate si se va citi asa după cum este prezentat în anexă.

Vă rog să luati în considerare faptul că prezenta modificare a Memorandumului de finantare 2000/RO/16/P/PT/002 intră în vigoare la data la care cererea dumneavoastră a ajuns la serviciile Comisiei, respectiv 19 iulie 2001.

 

Cu respect,

Guy Crauser,

director general

 

Anexă: Planul de finantare


*) Traducere.

 

ANEXĂ 1)

(Anexa nr. II la memorandumul de finantare)

 

AMENDAMENTUL Nr. 1

 

PLAN DE FINANTARE REVIZUIT

(bazat pe angajamentele de la bugetul Uniunii Europene)

 

Titlul măsurii: “Lărgirea la 4 benzi a drumului national DN 5 Bucuresti-Giurgiu”

Nr. ISPA: 2000/RO/16/P/PT/002

 


* De mentionat.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru ratificarea Amendamentului nr. 1 dintre Guvernul României si Comisia Europeană, convenit prin schimb de scrisori semnate la Bucuresti la 14 august 2001 si la Bruxelles la 30 august 2001, la Memorandumul de finantare convenit între Guvernul României si Comisia Europeană privind asistenta financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura “Lărgirea la 4 benzi a drumului national DN 5 Bucuresti-Giurgiu, România”, semnat la Bucuresti la 22 decembrie 2000 si la Bruxelles la 23 octombrie 2000

 

            În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

            Presedintele României decretează:

 

            Articol unic. - Se promulgă Legea pentru ratificarea Amendamentului nr. 1 dintre Guvernul României si Comisia Europeană, convenit prin schimb de scrisori semnate la Bucuresti la 14 august 2001 si la Bruxelles la 30 august 2001, la Memorandumul de finantare convenit între Guvernul României si Comisia Europeană privind asistenta financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura “Lărgirea la 4 benzi a drumului national DN 5 Bucuresti-Giurgiu, România”, semnat la Bucuresti la 22 decembrie 2000 si la Bruxelles la 23 octombrie 2000, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 14 aprilie 2003.

Nr. 237.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea unor măsuri pentru atragerea, pregătirea si stabilizarea tinerilor în cercetare

 

În temeiul art. 107 din Constitutie, al art. 30, art. 31 alin. (4), art. 51, art. 58 alin. (3) lit. k) si alin. (5), precum si al art. 81 alin. (1) si (2) din Ordonanta Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifică si dezvoltarea tehnologică, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - (1) Ministerul Educatiei si Cercetării asigură din bugetul propriu, de la capitolul “Cercetare stiintifică”, titlul “Cheltuieli materiale”, în limita a 15% din suma destinată acoperirii cheltuielilor privind manifestările tehnico-stiintifice, cheltuielile generate de participarea la manifestări stiintifice si expozitionale interne si internationale organizate de către Ministerul Educatiei si Cercetării pentru tinerii inventatori cu vârste cuprinse între 16-24 de ani, elevi sau studenti, desemnati în urma exprimării optiunilor proprii si a evaluării făcute de către Comisia de manifestări stiintifice si expozitionale a Colegiului Consultativ pentru Cercetare-Dezvoltare si Inovare al Ministerului Educatiei si Cercetării.

(2) Cheltuielile suportate de către Ministerul Educatiei si Cercetării, potrivit prevederilor alin. (1), nu includ cheltuielile pentru transport, cazare si masă, acestea fiind suportate de unitătile transmitătoare, conform reglementărilor în vigoare.

Art. 2. - (1) Pentru promovarea participării tinerilor absolventi din promotia anului anterior si a anului în curs, precum si a studentilor din ultimii doi ani de studii la activitătile de cercetare finantate din fonduri publice, Ministerul Educatiei si Cercetării acordă bonificatii sub formă de punctaj suplimentar la evaluarea propunerilor de proiecte din Planul national pentru cercetare-dezvoltare si inovare si din sistemul de granturi pentru cercetare stiintifică.

(2) Bonificatiile prevăzute la alin. (1) se acordă pentru propunerile de proiecte de cercetare-dezvoltare care îndeplinesc următoarele conditii:

a) unitatea de cercetare-dezvoltare conducătoare a proiectului prezintă o declaratie privind numărul tinerilor absolventi si al studentilor angajati în colectivul de lucru care va realiza proiectul;

b) predarea, în termen de două luni de la semnarea contractului de realizare a temei, a documentelor doveditoare cu privire la numărul de tineri absolventi si de studenti angajati; în cazul în care declaratia prevăzută la

lit. a) nu corespunde acestor documente, contractul de realizare a temei se reziliază;

c) unitatea de cercetare-dezvoltare conducătoare a proiectului are obligatia mentinerii tinerilor angajati în activitatea de cercetare-dezvoltare, conform alin. (1), o perioadă de minimum 5 ani, cu acordul acestora si cu respectarea reglementărilor în vigoare.

(3) Punctajul suplimentar acordat ca bonificatie, conform alin. (2), reprezintă 10% din punctajul obtinut în urma evaluării propunerii de proiect, pentru primul tânăr angajat, si câte 2% din acelasi punctaj, pentru fiecare dintre următorii tineri angajati.

Art. 3. - (1) Pentru stabilizarea în domeniul cercetării a tinerilor cercetători de până la 35 de ani, beneficiari ai unei burse internationale sau acordate de Uniunea Europeană, în baza acordurilor internationale în domeniu semnate de România, Ministerul Educatiei si Cercetării acordă cu prioritate, pe o perioadă de 2 ani de la întoarcerea în tară, granturi de cercetare în vederea reintegrării, în functie de îndeplinirea unor criterii prestabilite.

(2) Granturile de cercetare prevăzute la alin. (1) se acordă cu conditia încheierii în prealabil a unor contracte între:

a) Ministerul Educatiei si Cercetării si unitatea sau institutul de cercetare-dezvoltare la care este angajat tânărul în cauză, din care să rezulte:

- obligatia mentinerii tânărului în institut minimum 5 ani de la întoarcerea în tară;

- obligativitatea ca Ministerul Educatiei si Cercetării să asigure tânărului în cauză, pe o perioadă de 2 ani, un grant de cercetare conform prevederilor alin. (1);

b) unitatea sau institutul de cercetare-dezvoltare si tânărul în cauză, din care să rezulte:

- obligativitatea mentinerii în unitate a tânărului minimum 5 ani si asigurarea cel putin a salariului de încadrare;

- obligativitatea tânărului în cauză de a se întoarce în tară, la institutul de la care a plecat la bursă în străinătate.

(3) Granturile de cercetare acordate potrivit alin. (1) nu pot depăsi 30% din suma alocată anual în bugetul Ministerului Educatiei si Cercetării cu această destinatie.

(4) Analiza îndeplinirii prevederilor alin. (1)-(3), în vederea acordării grantului de cercetare, se face prin comisia de specialitate a Colegiului Consultativ pentru Cercetare-Dezvoltare si Inovare.

Art. 4. - (1) Tinerii cu pregătire profesională deosebită acumulată prin stagii de formare în străinătate pot fi sprijiniti financiar de Ministerul Educatiei si Cercetării pentru realizarea unor proiecte de valorificare si transfer tehnologic în economie al rezultatelor cercetării obtinute în domenii tehnologice de vârf.

(2) Pentru promovarea activitătii de transfer tehnologic, Ministerul Educatiei si Cercetării poate sustine finantarea proiectelor prevăzute la alin. (1), în limita a 30% din suma alocată anual în bugetul Ministerului Educatiei si Cercetării cu această destinatie.

(3) Transferul rezultatelor cercetării la un agent economic, realizat de tinerii prevăzuti la alin. (1), se face prin încheierea unui contract de intermediere între unitatea de cercetare-dezvoltare si agentul economic.

(4) În baza contractului de intermediere prevăzut la alin. (3), unitatea de cercetare-dezvoltare acordă tânărului în cauză o sumă de până la 5% din valoarea negociată pentru transferul rezultatului cercetării, inclusă în contractul de intermediere, după încasarea contravalorii acestui contract, în termen de 15 zile.

(5) Transferul rezultatelor cercetării, realizat conform prevederilor alin. (3), se efectuează cu conditia ca în contractul de intermediere să existe clauze asigurătorii privind confidentialitatea, proprietatea industrială si neînstrăinarea rezultatelor cercetării preluate, precum si obligatia aplicării.

(6) Analiza îndeplinirii prevederilor alin. (1)-(5) se face prin comisia de specialitate a Colegiului Consultativ pentru Cercetare-Dezvoltare si Inovare.

Art. 5. - Ministerul Educatiei si Cercetării poate încredinta rezultatele unor cercetări cu titlu gratuit, pe bază de contract, tinerilor de până la 35 de ani care au firme proprii, conditionat de dezvoltarea afacerii de către acestia în maximum 9 luni si de interzicerea înstrăinării rezultatului cercetării.

Art. 6. - Ministerul Educatiei si Cercetării poate suporta din bugetul propriu, de la titlul “Transferuri”, în limita a 10% din suma alocată finantării proiectelor de valorificare si transfer tehnologic, o parte din costurile pentru aplicarea unor rezultate ale cercetării, cu caracter inovativ, promovate de tineri de până la 35 de ani, prin firmele proprii, care reprezintă cofinantarea cu o sumă de până la 20% a cheltuielilor totale aferente aplicării rezultatelor activitătii de cercetare, pe baza unui plan de afaceri avizat de comisia de specialitate a Colegiului Consultativ pentru Cercetare-Dezvoltare si Inovare.

Art. 7. - Pentru atragerea către activitatea de cercetare a studentilor, se acordă acestora următoarele drepturi:

a) de a fi angajati în cadrul unitătilor sau institutelor de cercetare-dezvoltare, pentru a desfăsura activitate de cercetare în cadrul proiectelor finantate din fonduri publice;

b) de a utiliza proiectele de cercetare, finantate din fonduri publice, la realizarea cărora participă, pentru elaborarea lucrării de licentă.

Art. 8. - În aplicarea prevederilor prezentei hotărâri, Ministerul Educatiei si Cercetării, prin Reteaua Natională de Calculatoare, va crea un sistem informatizat interactiv, actualizat lunar, între tinerii absolventi/studentii care doresc să participe la activităti de cercetare si unitătile de cercetare-dezvoltare.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul delegat la Ministerul Educatiei

si Cercetării pentru activitatea de cercetare,

Serban Constantin Valeca

Ministrul muncii si solidaritătii sociale,

Marian Sârbu

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 10 aprilie 2003.

Nr. 442.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind promovarea productiei de energie electrică din surse regenerabile de energie

 

            În temeiul art. 107 din Constitutie si având în vedere prevederile art. 69 si 70 din Acordul european instituind o asociere între România, pe de o parte, si Comunitătile Europene si statele membre ale acestora, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 1 februarie 1993, ratificat prin Legea nr. 20/1993,

 

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Prezenta hotărâre stabileste cadrul legal necesar promovării programului de crestere a contributiei surselor regenerabile de energie la productia de energie electrică, avându-se în vedere actualul potential de exploatare a acestor surse de energie.

Art. 2. - (1) În sensul prezentei hotărâri, următorii termeni se definesc astfel:

a) surse regenerabile de energie - surse regenerabile de energie nefosile, cum sunt: eoliană, solară, geotermală, a valurilor, a mareelor, energia hidro-, biomasa, gaz de fermentare a deseurilor, denumit si gaz de depozit, gaz de fermentare a nămolurilor din instalatiile de epurare a apelor uzate si biogaz;

b) biomasa - fractiunea biodegradabilă a produselor, deseurilor si reziduurilor din agricultură, inclusiv substantele vegetale si animale, silvicultură si industriile conexe, precum si fractiunea biodegradabilă a deseurilor industriale si urbane;

c) energie electrică produsă din surse regenerabile de energie - energia electrică produsă de centrale care utilizează numai surse regenerabile de energie, precum si proportia de energie electrică produsă din surse regenerabile de energie în centrale hibride care utilizează si surse conventionale de energie, incluzând energia electrică consumată de sistemele de stocare a purtătorilor de energie conventională si excluzând energia electrică obtinută din aceste sisteme;

d) consum de energie electrică - consumul brut de energie electrică, calculat astfel: productia natională de energie electrică, inclusiv cea produsă de autoproducători, la care se adaugă importurile si se scad exporturile;

e) garantia de origine - documentul care:

1. specifică sursa de energie din care a fost produsă energia electrică, cu indicarea datei si a locurilor de productie, iar în cazul centralelor hidroelectrice, si cu indicarea puterii instalate a acestora;

2. permite producătorilor de energie electrică din surse regenerabile de energie să demonstreze că energia electrică pe care o vând este produsă din surse regenerabile de energie;

f) acces la retea - dreptul agentilor economici care produc si/sau furnizează energie electrică, precum si al consumatorilor de energie electrică de a se racorda si de a folosi, în conditiile legii, retelele de transport si distributie;

g) operator de retea - după caz, operatorul de transport sau de distributie;

h) operator al sistemului de distributie - persoana juridică, titulară a unei licente de distributie, care detine, exploatează, întretine, modernizează si dezvoltă reteaua electrică de distributie;

i) operator de transport - persoana juridică, titulară a unei licente de operator de transport, care detine, exploatează, întretine, modernizează si dezvoltă reteaua electrică de transport;

j) producător de energie electrică - acea persoană fizică autorizată sau acea persoană juridică având ca specific activitatea de producere a energiei electrice;

k) autoproducător de energie electrică - persoana fizică sau juridică ce produce energie electrică în principal pentru consum propriu.

(2) Deseurile mentionate în definitia biomasei prevăzută la alin. (1) lit. b) sunt definite în Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deseurilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 426/2001.

 

CAPITOLUL II

Obiectivul national pentru promovarea surselor regenerabile de energie

 

Art. 3. - (1) Promovarea producerii si consumului de energie electrică produsă din surse regenerabile de energie, inclusiv de centralele hidro- mari, constituie un obiectiv de interes national.

(2) Ponderea energiei electrice produse din surse regenerabile de energie la consumul national brut de energie electrică urmează să ajungă la 30% până în anul 2010.

(3) Ponderea energiei electrice produse din surse regenerabile de energie la consumul national brut de energie electrică urmează să ajungă la 11% până în anul 2010.

Art. 4. - (1) Ministerul Industriei si Resurselor, în colaborare cu Agentia Română pentru Conservarea Energiei, elaborează în termen de 3 luni de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri un program vizând măsurile existente si planificate pentru realizarea obiectivului prevăzut la art. 3 alin. (1).

(2) Programul prevăzut la alin. (1) se aprobă prin hotărâre a Guvernului, se actualizează o dată la 5 ani si cuprinde inclusiv măsuri pentru stimularea producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie.

(3) Programul de măsuri prevăzut la alin. (1) se elaborează în concordantă cu angajamentele nationale asumate de România prin Protocolul de la Kyoto la Conventia-cadru a Natiunilor Unite asupra schimbărilor climatice, ratificat prin Legea nr. 3/2001.

Art. 5. - (1) Ministerul Industriei si Resurselor, în colaborare cu Agentia Română pentru Conservarea Energiei, elaborează si publică, în termen de 2 ani de la data publicării programului prevăzut la art. 4 alin. (1),

primul raport privind realizarea obiectivului prevăzut la art. 3 alin. (1), tinând cont, în principal, de factorii climatici care pot afecta atingerea acestuia si care indică compatibilitatea măsurilor luate cu angajamentele României privind schimbările climatice.

(2) Raportul elaborat conform prevederilor alin. (1) se actualizează o dată la 2 ani.

 

CAPITOLUL III

Garantia de origine a energiei electrice produse din surse regenerabile de energie

 

Art. 6. - (1) Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Energiei va elabora, pe baza unor criterii obiective, transparente si nediscriminatorii, regulamentul de certificare a originii energiei electrice produse din surse regenerabile de energie.

(2) Regulamentul prevăzut la alin. (1) va fi supus aprobării Guvernului de către Ministerul Industriei si Resurselor, în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

(3) Garantiile de origine se emit ca răspuns la o cerere adresată de un producător de energie electrică produsă din surse regenerabile de energie.

(4) Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Energiei elaborează si pune în aplicare regulamentul de supraveghere a emiterii garantiilor de origine care să asigure corectitudinea si credibilitatea acestora. Totodată, va comunica Ministerului Industriei si Resurselor măsurile luate pentru a asigura fiabilitatea sistemului de garantare în vederea includerii în raportul prevăzut la art. 5 alin. (1).

(5) Garantiile de origine supuse mecanismelor de supraveghere în statele membre ale Uniunii Europene sunt recunoscute pe teritoriul României pe bază de reciprocitate.

Orice refuz de recunoastere a garantiei de origine, în special din motive ce tin de prevenirea fraudelor, trebuie să se bazeze pe criterii obiective, transparente si nediscriminatorii.

 

CAPITOLUL IV

Proceduri administrative

 

Art. 7. - (1) Autoritătile competente evaluează cadrul de reglementare din sfera de responsabilitate aplicabilă activitătii de producere de energie electrică din surse regenerabile de energie si, după caz, efectuează sau propun modificări în vederea:

a) reducerii barierelor de reglementare si a altor bariere în calea cresterii productiei de energie electrică din surse regenerabile de energie;

b) simplificării si accelerării procedurilor de autorizare;

c) asigurării obiectivitătii, transparentei si caracterului nediscriminatoriu al regulilor de autorizare, precum si corelării cu specificul diverselor tehnologii care utilizează surse regenerabile de energie.

(2) Autoritătile competente au obligatia să furnizeze Ministerului Industriei si Resurselor rezultatele evaluărilor prevăzute la alin. (1).

(3) Ministerul Industriei si Resurselor elaborează un raport privind rezultatul evaluărilor prevăzute la alin. (1), în termen de 1 an de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

(4) Raportul prevăzut la alin. (3) va include, de asemenea, o evaluare privind:

a) coordonarea între autoritătile competente în privinta termenelor limită de înregistrare si solutionare a cererilor de autorizare;

b) oportunitatea elaborării unor ghiduri pentru autorizare si a unei proceduri de programare rapidă a producătorilor de energie electrică din surse regenerabile de energie, în vederea autorizării;

c) desemnarea autoritătilor care actionează ca mediatori în disputele dintre autoritătile responsabile pentru emiterea autorizatiilor si solicitantii de autorizatii.

 

CAPITOLUL V

Accesul la retea

 

Art. 8. - (1) Operatorii de retea, fără să pericliteze fiabilitatea si siguranta retelelor, sunt obligati să garanteze transportul si distributia energiei electrice produse din surse regenerabile de energie.

(2) Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Energiei prevede, prin reguli de functionare a pietei de energie electrică, preluarea cu prioritate si comercializarea energiei electrice produse din surse regenerabile de energie, în măsura în care functionarea Sistemului energetic national permite aceasta.

(3) Racordarea la retelele electrice a producătorilor de energie electrică din surse regenerabile de energie se efectuează în conformitate cu prevederile Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la retelele electrice de interes public.

(4) Regulamentul prevăzut la alin. (3) se elaborează de către Ministerul Industriei si Resurselor, în caloborare cu Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Energiei, si va cuprinde:

a) obligatia operatorilor de retea de a oferi o estimare cuprinzătoare si detaliată a costurilor asociate racordării oricărui nou producător care doreste să se racordeze la retea;

b) mecanismul de repartizare a costurilor aferente racordării la retea si întăririi retelei între toti producătorii care beneficiază de aceste investitii;

c) reguli concurentiale de executare a lucrărilor de racordare la retea.

(5) Mecanismul de repartizare a costurilor, prevăzut la alin. (4) lit. b), se bazează pe criterii obiective, transparente si nediscriminatorii si tine cont de beneficiile rezultate ca urmare a racordării la retea, pentru utilizatorul initial, pentru utilizatorii ulteriori ai racordării, precum si pentru operatorii de retea.

(6) Regulamentul prevăzut la alin. (3) va fi supus aprobării Guvernului de către Ministerul Industriei si Resurselor, în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

(7) Tarifele de transport si distributie sunt nediscriminatorii între energia electrică produsă din surse regenerabile de energie si cea produsă din surse conventionale de energie, inclusiv în cazul energiei electrice din surse regenerabile de energie, produsă în zone izolate, cum ar fi zonele cu o densitate scăzută a populatiei.

(8) În raportul prevăzut la art. 7 alin. (3), Ministerul Industriei si Resurselor va evidentia măsurile necesare pentru a facilita accesul la retea a energiei electrice produse din surse regenerabile de energie, inclusiv o analiză privind fezabilitatea introducerii contorizării în dublu sens.

 

CAPITOLUL VI

Dispozitii tranzitorii si finale

 

            Art. 9. - Prevederile prezentei hotărâri intră în vigoare la 12 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul industriei si resurselor,

Dan Ioan Popescu

p. Ministrul apelor si protectiei mediului,

Ioan Jelev,

secretar de stat

 

Bucuresti, 10 aprilie 2003.

Nr. 443.