MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 171 (XV) - Nr. 292         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 25 aprilie 2003

 

SUMAR

 

DECRETE

 

241. - Decret pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Conventiei consulare dintre România si Republica Macedonia, semnată la Skopje la 6 noiembrie 2002

 

242. - Decret pentru supunerea spre aprobare Parlamentului a acceptării de către România a amendamentelor la Acordul privind înfiintarea Consiliului General pentru Pescuit în Marea Mediterană (CGPM) (Roma, septembrie 1949), adoptate la cea de-a 22-a sesiune a Consiliului General pentru Pescuit în Marea Mediterană din octombrie 1997 si aprobate la cea de-a 113-a sesiune a Consiliului Conferintei Organizatiei Natiunilor Unite pentru Agricultură si Alimentatie (FAO) din 4-6 noiembrie 1997

 

247. - Decret privind conferirea Ordinului national Serviciul Credincios în grad de Comandor.

 

248. - Decret privind conferirea Ordinului national Serviciul Credincios în grad de Cavaler

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 150 din 17 aprilie 2003 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 6 alin. 1 din Legea nr. 12/1990 privind protejarea populatiei împotriva unor activităti comerciale ilicite, republicată, cu modificările si completările ulterioare

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

520. - Ordin al ministrului finantelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitătii veniturilor bugetare

 

DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Conventiei consulare dintre România si Republica Macedonia, semnată la Skopje la 6 noiembrie 2002

 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) si ale art. 99 din Constitutia României, precum si ale art. 1 si 4 din Legea nr. 4/1991 privind încheierea si ratificarea tratatelor, la propunerea Guvernului, potrivit Hotărârii nr. E 96 din 2 aprilie 2003,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se supune spre ratificare Parlamentului Conventia consulară dintre România si Republica Macedonia, semnată la Skopje la 6 noiembrie 2002, si se dispune publicarea prezentului decret în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 99 alin. (2) din

Constitutia României, contrasemnăm

acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 21 aprilie 2003.

Nr. 241.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru supunerea spre aprobare Parlamentului a acceptării de către România a amendamentelor la Acordul privind înfiintarea Consiliului General pentru Pescuit în Marea Mediterană (CGPM) (Roma, septembrie 1949), adoptate la cea de-a 22-a sesiune a Consiliului General pentru Pescuit în Marea Mediterană din octombrie 1997 si aprobate la cea de-a 113-a sesiune a Consiliului Conferintei Organizatiei Natiunilor Unite pentru Agricultură si Alimentatie (FAO) din 4-6 noiembrie 1997

 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) si ale art. 99 din Constitutia României, precum si ale art. 1 si 4 din Legea nr. 4/1991 privind încheierea si ratificarea tratatelor, la propunerea Guvernului, potrivit Hotărârii nr. E 99 din 2 aprilie 2003,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se supune spre aprobare Parlamentului acceptarea de către România a amendamentelor la Acordul privind înfiintarea Consiliului General pentru Pescuit în Marea Mediterană (CGPM) (Roma, septembrie 1949), adoptate la cea de-a 22-a sesiune a Consiliului General pentru Pescuit în Marea Mediterană din octombrie 1997 si aprobate la cea de-a 113-a sesiune a Consiliului Conferintei Organizatiei Natiunilor Unite pentru Agricultură si Alimentatie (FAO) din 4-6 noiembrie 1997, si se dispune publicarea prezentului decret în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 99 alin. (2) din

Constitutia României,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 21 aprilie 2003.

Nr. 242.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului national Serviciul Credincios în grad de Comandor

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 99 din Constitutia României, precum si ale art. 3 alin. (3), ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. A pct. II si ale art. 11 alin. (1) pct. I.2 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările ulterioare, pentru rolul important avut în dezvoltarea relatiilor economice româno-britanice si în promovarea unui climat de afaceri performant în România, pentru sustinerea acordată unor manifestări culturale si artistice din tara noastră,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul national Serviciul Credincios în grad de Comandor presedintelui Fundatiei “Rising Stars”, Sir Rowland Whitehead.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 99 alin. (2) din

Constitutia României,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 21 aprilie 2003.

Nr. 247.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului national Serviciul Credincios în grad de Cavaler

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 99 din Constitutia României, precum si ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. A pct. II si ale art. 11 alin. (1) pct. I.2 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările ulterioare, pentru rolul important avut în dezvoltarea relatiilor economice româno-britanice si în promovarea unui climat de afaceri performant în România, pentru sustinerea acordată unor manifestări culturale si artistice din tara noastră,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul national Serviciul Credincios în grad de Cavaler domnului Mihai Rădoi, director general al Băncii Anglo-Române din Londra.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 99 alin. (2) din

Constitutia României,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 21 aprilie 2003.

Nr. 248.

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 150

din 17 aprilie 2003

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 6 alin. 1 din Legea nr. 12/1990 privind protectia populatiei împotriva unor activităti comerciale ilicite, republicată, cu modificările si completările ulterioare

 

Nicolae Popa - presedinte

Costică Bulai - judecător

Nicolae Cochinescu - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Lucian Stângu - judecător

Ioan Vida - judecător

Florentina Baltă - procuror

Doina Suliman - magistrat-asistent sef

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 6 alin. 1 din Legea nr. 12/1990 privind protejarea populatiei împotriva unor activităti comerciale ilicite, republicată, cu modificările si completările ulterioare, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Rev Comat Inox” - S.A. din Târgu Mures în Dosarul nr. 6.431/2001 al Judecătoriei Târgu Mures.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public, considerând că textele de lege criticate nu contravin prevederilor constitutionale invocate, pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate, ca fiind neîntemeiată,

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 15 martie 2002, pronuntată în Dosarul nr. 6.431/2001, Judecătoria Târgu Mures a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 6 alin. 1 din Legea nr. 12/1990 privind protejarea populatiei împotriva unor activităti comerciale ilicite, republicată, cu modificările si completările ulterioare. Exceptia de neconstitutionalitate a fost ridicată de

Societatea Comercială “Rev Comat Inox” - S.A. din Târgu Mures într-o cauză ce are ca obiect plângerea contraventională formulată în contradictoriu cu Directia generală a finantelor publice Mures.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate, autorul acesteia sustine că dispozitiile art. 6 alin. 1 din Legea nr. 12/1990, republicată, cu modificările ulterioare, aduc atingere prevederilor constitutionale ale art. 41 alin. (8) si ale art. 135 alin. (6).

În acest sens arată că “neprecizarea conditiilor în care confiscarea se poate dispune constituie o încălcare flagrantă a prevederilor constitutionale, care impun legii speciale tocmai precizarea respectivelor conditii”.

Judecătoria Târgu Mures apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, deoarece textul de lege criticat instituie conditiile în care poate avea loc confiscarea, deci nu poate fi invocată împrejurarea că sanctiunea confiscării în discutie nu ar fi instituită prin lege.

Totodată împrejurarea că dispoztiile art. 6 din Legea nr. 12/1990, republicată, cu modificările ulterioare, cuprind norme juridice de trimitere la alte legi nu reprezintă o problemă de neconstitutionalitate, ci se înscrie în libertatea legiuitorului de a folosi tehnica legislativă pe care o consideră cea mai adecvată în privinta redactării normelor legale. Mentionează, de asemenea, că, în ceea ce priveste caracterul lacunar sau neclar al dispozitiilor art. 6 alin. 1 din legea mai sus amintită, această situatie urmează a fi rezolvată de către instanta de judecată, în limitele art. 3 din Codul civil, nefiind vorba de o critică de neconstitutionalitate.

Potrivit prevederilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele

de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Guvernul apreciază că exceptia de neconstitutionalitate invocată este neîntemeiată. Astfel, arată că dispozitiile legale criticate dispun, tocmai în aplicarea prevederilor constitutionale ale art. 41 alin. (8), că mărfurile, produsele sau sumele de bani se confiscă si se valorifică “în conditiile legii”. Optiunea legiuitorului, în sensul introducerii unei norme de trimitere, corespunde dreptului exclusiv al acestuia de a alege solutia de tehnică legislativă necesară redactării normelor juridice.

Referitor la neconstitutionalitatea textului de lege criticat în raport cu prevederile constitutionale ale art. 135 alin. (6), Guvernul apreciază că principiul inviolabilitătii proprietătii private se aplică în conditiile legii si nu exclude instituirea prin lege a sanctiunii confiscării mărfurilor, produselor sau sumelor de bani destinate desfăsurării unor activităti comerciale ilicite.

În ceea ce priveste sustinerea autorului exceptiei privind neclaritatea si caracterul echivoc al textului legal criticat, Guvernul consideră că aceste aspecte nu pot intra sub incidenta controlului de neconstitutionalitate, în spetă fiind vorba de o problemă de interpretare si aplicare a dispozitiilor legale, situatie ce urmează a fi solutionată de către instanta de judecată.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit în cauză de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională este competentă, potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie si ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate

cu care a fost sesizată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl consituie dispozitiile art. 6 alin. 1 din Legea nr. 12/1990 privind protejarea populatiei împotriva unor activităti comerciale ilicite, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 133 din 20 iunie 1991, astfel cum au fost modificate prin Ordonanta Guvernului nr. 126/1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 328 din 29 august 1998, aprobată prin Legea nr. 243/1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 488 din 18 decembrie 1998.

Aceste dispozitii legale au următoarea redactare: “Mărfurile sau produsele care au servit sau au fost destinate să servească la săvârsirea vreuneia dintre faptele prevăzute de art. 1 lit. a), b), d), e), g) si j), dacă sunt ale contravenientului sau ale agentului economic, precum si sumele de bani si lucrurile dobândite prin săvârsirea contraventiei se confiscă si se valorifică în conditiile legii, contravaloarea lor făcându-se venit la

bugetul administratiei publice centrale.”

În sustinerea neconstitutionalitătii acestui text de lege, autorul exceptiei invocă încălcarea următoarelor prevederi constitutionale:

- Art. 41 alin. (8): “Bunurile destinate, folosite sau rezultate din infractiuni sau contraventii pot fi confiscate numai în conditiile legii.”

- Art. 135 alin. (6): “Proprietatea privată este, în conditiile legii, inviolabilă.”

Examinând exceptia, Curtea constată că argumentele autorului exceptiei, referitoare la neprecizarea conditiilor în care se poate dispune confiscarea sau la neclaritatea si caracterul echivoc al art. 6 alin. 1 din Legea nr. 12/1990, reprezintă aspecte ce vizează interpretarea si aplicarea legii, de competenta instantei judecătoresti, iar nu a Curtii Constitutionale.

De altfel, Curtea observă că textul de lege criticat dispune tocmai în aplicarea prevederilor constitutionale invocate, adică “în conditiile legii”.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 alin. (1) si (6), si al art. 25 alin. (1) si (3) din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 6 alin. 1 din Legea nr. 12/1990 privind protejarea populatiei împotriva unor activităti comerciale ilicite, republicată, cu modificările si completările ulterioare, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Rev Comat Inox” - S.A. din Târgu Mures în Dosarul nr. 6.431/2001 al Judecătoriei Târgu Mures.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 17 aprilie 2003.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Magistrat-asistent sef,

Doina Suliman

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitătii veniturilor bugetare

 

În temeiul art. 10 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 267/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, având în vedere prevederile art. 74 alin. (1) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, în baza prevederilor art. 4 si, respectiv, ale art. 31 si 32 din Legea contabilitătii nr. 82/1991, republicată,

ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele metodologice privind organizarea si conducerea contabilitătii veniturilor bugetare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Directia generală a contabilitătii publice va lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 15 aprilie 2003.

Nr. 520.

 

ANEXĂ

 

NORME METODOLOGICE

privind organizarea si conducerea contabilitătii veniturilor bugetare

 

În aplicarea prevederilor art. 74 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice si ale art. 31 si 32 din Legea contabilitătii nr. 82/1991, republicată, ministerele si celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale si locale care gestionează, potrivit legii, veniturile bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetelor locale si bugetului Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate au obligatia organizării si conducerii contabilitătii drepturilor constatate.

Drepturile constatate si veniturile încasate reprezentând impozite, taxe, contributii, amenzi si alte venituri bugetare, precum si accesoriile acestora, respectiv dobânzi, penalităti si penalităti de întârziere, astfel cum au fost definite de Ordonanta Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creantelor bugetare si de alte reglementări în vigoare, se înregistrează în contabilitate potrivit prezentelor norme metodologice începând cu data de 1 ianuarie 2003.

Prin drepturi constatate se întelege veniturile bugetare pentru care există obligatii declarative sau pentru care s-au emis decizii ori alte documente de stabilire de către creditorul bugetar sau alte entităti abilitate de lege.

Dacă un venit bugetar urmează a fi încasat în transe succesive în cursul exercitiului bugetar curent sau al mai multor executii bugetare, aceasta se înregistrează în contabilitate în momentul datorării cu întreaga sumă.

În cazul încasărilor fără debit, dreptul constatat este egal cu suma din documentul de plată.

Veniturile bugetare se contabilizează pentru fiecare buget de următoarele autorităti publice centrale si locale, denumite potrivit legii creditori bugetari, după cum urmează:

1. Ministerul Finantelor Publice, pentru veniturile bugetului de stat, prin unitătile sale teritoriale unde contribuabilii sunt luati în evidentă ca plătitori de impozite, taxe si alte venituri ale bugetului de stat, precum si unitătile vamale pentru obligatiile datorate în vamă.

2. Ministerul Muncii si Solidaritătii Sociale, prin:

- Casa Natională de Pensii si Alte Drepturi de Asigurări Sociale si casele judetene de pensii, respectiv Casa de Pensii a Municipiului Bucuresti, pentru bugetul asigurărilor sociale de stat;

- Agentia Natională pentru Ocuparea Fortei de Muncă si agentiile judetene pentru ocuparea fortei de muncă, pentru bugetul asigurărilor pentru somaj.

3. Ministerul Sănătătii si Familiei, prin:

- Casa Natională de Asigurări de Sănătate si casele de asigurări de sănătate judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, pentru bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate;

- Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti, pentru bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate;

- Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului

Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei, pentru bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate.

4. Unitătile administrativ-teritoriale, respectiv primăriile comunale, orăsenesti, municipale, ale sectoarelor municipiului Bucuresti, consiliile judetene si Consiliul General al Municipiului Bucuresti, pentru bugetele locale.

Contabilitatea operatiunilor privind constatarea si încasarea veniturilor bugetare se organizează si se conduce în cadrul compartimentului de contabilitate existent sau în alte compartimente create special pentru evidenta contabilă a veniturilor bugetare.

Răspunderea pentru organizarea si conducerea contabilitătii veniturilor bugetare revine ordonatorului de credite.

Contabilitatea veniturilor bugetare se conduce pe categorii de venituri, potrivit anexelor la Clasificatia indicatorilor privind finantele publice (partea de venituri), aprobată prin Ordinul ministrului finantelor nr. 1.394/1995, cu modificările si completările ulterioare.

Contabilitatea operatiunilor privind constatarea si încasarea veniturilor bugetului de stat se organizează si se conduce în cadrul unui compartiment distinct subordonat direct conducătorului fiecărei unităti teritoriale a finantelor publice care administrează venituri ale bugetului de stat.

Contabilitatea operatiunilor privind constatarea si încasarea veniturilor bugetului de stat se conduce potrivit prezentelor norme pe structura clasificatiei bugetului de stat, pe baza situatiilor centralizatoare transmise zilnic de către compartimentele de specialitate care au atributii în prelucrarea documentelor justificative (compartimentul de gestiune a declaratiilor, compartimentul de colectare si executare silită, unitătile de trezorerie si contabilitate publică etc.)

Începând cu data de 1 ianuarie 2004, compartimentele cu atributii în organizarea si conducerea contabilitătii veniturilor bugetului de stat vor organiza si vor conduce contabilitatea analitică pe fiecare contribuabil si, în cadrul acestuia, pe categorii de venituri, în structura clasificatiei bugetului de stat.

Conducătorul fiecărei unităti teritoriale a finantelor publice care administrează veniturile bugetului de stat va lua măsurile ce se impun pentru organizarea si conducerea contabilitătii sintetice a veniturilor bugetului de stat, astfel încât soldul acestora la data de 30 septembrie 2003 să se raporteze prin sistemul situatiilor financiare la 15 noiembrie 2003. Soldul veniturilor bugetului de stat la data de 31 decembrie 2003 se raportează în situatiile financiare cu termen de depunere la data de 15 februarie 2004 si în continuare la termenele de depunere a situatiilor financiare trimestriale si anuale.

Unitătile teritoriale ale finantelor publice care administrează veniturile bugetului de stat, care au create conditii, pot conduce contabilitatea analitică pe plătitori începând cu anul 2003.

Compartimentele de contabilitate a veniturilor bugetului de stat întocmesc lunar balante de verificare sintetice pentru conturile în care se înregistrează operatiunile privind constatarea si încasarea veniturilor bugetare si transmit trimestrial serviciului de contabilitate proprie a organului fiscal balanta de verificare sintetică pentru a fi cuprinsă în bilantul contabil al institutiei respective.

Creditorii bugetari care, potrivit legii, administrează venituri bugetare care nu au fost înregistrate în contabilitate la data de 31 decembrie 2002 au obligatia preluării datelor din evidenta fiscală pe plătitori la data de 31 decembrie 2002 si înregistrării în contabilitate a veniturilor bugetare potrivit prezentelor norme.

Primăriile comunale care nu au optat pentru conducerea contabilitătii în partidă dublă conduc contabilitatea creantelor bugetare în partidă simplă si deschid partizi corespunzătoare conturilor contabile prevăzute în prezentele norme.

Veniturile bugetului de stat neîncasate la data de 31 decembrie 2002 se vor comunica prin postă electronică si pe suport hârtie la Ministerul Finantelor Publice - Directia generală a contabilitătii publice, pe structura anexei la Clasificatia indicatorilor privind finantele publice specifică fiecărui buget (partea de venituri), respectiv până la data de 15 mai 2003, creantele marilor contribuabili si până la data de 15 iulie 2003, creantele celorlalti contribuabili, astfel:

- veniturile bugetului de stat, prin directiile generale ale finantelor publice judetene (Directia servicii interne);

- veniturile bugetului asigurărilor sociale de stat, prin Casa Natională de Pensii si Alte Drepturi de Asigurări Sociale;

- veniturile bugetului asigurărilor pentru somaj, prin Agentia Natională pentru Ocuparea Fortei de Muncă;

- veniturile bugetului Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate, prin Casa Natională de Asigurări de Sănătate;

- veniturile bugetelor locale, comunicate de unitătile administrativ-teritoriale, prin directiile generale ale finantelor publice judetene (Directia de trezorerie si contabilitate publică - Serviciul bugete-contabilitate).

În vederea înregistrării în contabilitate a operatiunilor privind constatarea si încasarea veniturilor bugetare, în Planul de conturi pentru institutiile publice se introduc conturile prevăzute în anexa nr. 1 la prezentele norme metodologice.

Functiunea conturilor nou-introduse si monografia principalelor operatiuni sunt prevăzute în anexele nr. 2 si 3 la prezentele norme metodologice.

 

ANEXA Nr. 1*)

 

COMPLETĂRI

la Planul de conturi pentru institutiile publice

 

Pagina a 2-a

 

ANEXA Nr. 2

 

FUNCTIUNEA

conturilor nou-introduse

 

Contul 101 “Disponibil al bugetului de stat la trezoreria statului”

Cu ajutorul acestui cont organele fiscale teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice tin evidenta disponibilului bugetului de stat la trezoreria statului, provenit din venituri bugetare încasate potrivit legii.

Contul 101 “Disponibil al bugetului de stat la trezoreria statului” este un cont de activ. În debitul contului se înregistrează veniturile bugetare încasate din impozite, taxe, contributii si alte venituri bugetare, iar în credit, plătile efectuate reprezentând restituiri si rambursări de sume, sume încasate necuvenit etc., iar la sfârsitul anului, totalul veniturilor încasate, pentru închiderea contului de venituri.

Soldul debitor al contului reprezintă disponibilul bugetului de stat la trezoreria statului la un moment dat.

Contul 101 “Disponibil al bugetului de stat la trezoreria statului” se debitează prin creditul conturilor:

13 “Casa”

- cu sumele depuse în numerar în contul de venituri deschis la unitătile de trezorerie a statului, pe structura clasificatiei bugetului de stat (după efectuarea înregistrării 13 = 220.31);

113 “Disponibil din sume încasate în cursul procedurii de executare silită”

- cu sumele încasate de la cumpărător/adjudecător în urma valorificării bunurilor supuse executării silite si realizarea veniturilor bugetului de stat (concomitent 531.31 = 501);

220.31 “Debitori ai bugetului de stat”

- cu sumele încasate în cursul anului, provenite din impozite, taxe, contributii si alte venituri ale bugetului de stat pe structura clasificatiei veniturilor bugetului de stat (concomitent 531.31 = 501);

- cu sumele încasate prin poprire la tert, inclusiv decontare bancară, respectiv încasarea veniturilor bugetului de stat pe structura clasificatiei veniturilor bugetului de stat (concomitent 531.31 = 501);

- cu sume încasate de la alti creditori bugetari, în urma valorificării bunurilor supuse executării silite (concomitent 531.31 = 501).

Contul 101 “Disponibil al bugetului de stat la trezoreria statului” se creditează prin debitul conturilor:

231.31 “Creditori ai bugetului de stat”

- cu sumele rambursate reprezentând taxa pe valoarea adăugată sau restituite reprezentând accize si impozitul pe venitul global (concomitent 501 = 231.31);

- cu sumele plătite din bugetul de stat, reprezentând dobânzi calculate pentru restituirea sau rambursarea cu întârziere a sumelor cuvenite contribuabililor, potrivit legii (după efectuarea înregistrării 501 = 231.31);

- cu sumele restituite, potrivit legii, la cererea contribuabilului sau din oficiu (501 = 531.31);

501 “Veniturile bugetului de stat”

- la finele anului, cu totalul veniturilor bugetului de stat încasate pentru închiderea contului.

Contul 111 “Disponibil din sume colectate pentru bugetele locale”

Cu ajutorul acestui cont unitătile administrativ-teritoriale înregistrează sumele colectate în contul special deschis la unitătile teritoriale de trezorerie a statului reprezentând taxa asupra mijloacelor de transport marfă cu masa totală maximă autorizată de peste 12 tone etc.

În debitul contului se înregistrează sumele încasate, iar în credit, sumele virate bugetului local si bugetului judetean în cota prevăzută de lege.

Soldul debitor al contului reprezintă disponibilităti din sumele colectate pentru bugetele locale la un moment dat.

Contul 111 “Disponibil din sume colectate pentru bugetele locale” se debitează prin creditul contului:

13 “Casa”

- cu sumele încasate în numerar depuse în contul de disponibil reprezentând taxa asupra mijloacelor de transport marfă cu masa totală maximă autorizată de peste 12 tone etc.;

220.32 “Debitori ai bugetului local”

- cu sumele încasate direct în contul de disponibil reprezentând taxa asupra mijloacelor de transport marfă cu masa totală maximă autorizată de peste 12 tone etc.

Contul 111 “Disponibil din sume colectate pentru bugetele locale” se creditează prin debitul contului:

232 “Decontări cu bugetele locale”

- cu sumele virate bugetului local si bugetului judetean, în cota prevăzută de lege, reprezentând taxa asupra mijloacelor de transport marfă cu masa totală maximă autorizată de peste 12 tone etc.

Contul 113 “Disponibil din sume încasate în cursul procedurii de executare silită”

Cu ajutorul acestui cont creditorii bugetari tin evidenta sumelor încasate în contul de disponibil deschis la unitătile teritoriale de trezorerie a statului în cursul procedurii de executare silită a creantelor bugetare.

Contul 113 “Disponibil din sume încasate în cursul procedurii de executare silită” este un cont de activ.

În debitul acestui cont se înregistrează sumele încasate din taxa de participare la licitatie depusă de ofertanti în cursul procedurii de executare silită, precum si din vânzarea bunurilor supuse executării silite, inclusiv taxa pe valoarea adăugată, iar în credit, plătile efectuate, reprezentând taxa de participare la licitatie restituită ofertantilor care au fost declarati necâstigători, taxa de participare la licitatie depusă de adjudecător, care se utilizează pentru întregirea pretului bunului adjudecat, taxa pe valoarea adăugată virată bugetului de stat, venituri ale bugetului de stat, ca urmare a stingerii creantei bugetare, sumele distribuite creditorilor

bugetari, sumele restituite la cererea debitorilor, în cazul în care sumele obtinute din valorificare depăsesc valoarea debitelor etc.

Soldul debitor al contului reprezintă disponibilul din sume încasate în cursul procedurii de executare silită la un moment dat.

Contul 113 “Disponibil din sume încasate în cursul procedurii de executare silită” se debitează prin creditul conturilor:

13 “Casa”

- cu sumele în numerar depuse în contul de disponibil, reprezentând taxa de participare la licitatie a ofertantilor în vederea valorificării bunurilor supuse executării silite (după efectuarea înregistrării 13 = 231);

225 “Clienti”

- cu sumele încasate de la cumpărător/adjudecător, reprezentând contravaloarea bunurilor vândute în urma executării silite;

- cu sumele încasate în contul de disponibil deschis la unitătile teritoriale de trezorerie a statului, obtinute din valorificarea bunurilor supuse executării silite;

231 “Creditori”

- cu sumele încasate în contul de disponibil deschis la unitătile teritoriale de trezorerie a statului, în cursul procedurii de executare silită, reprezentând taxa de participare la licitatie în vederea valorificării bunurilor supuse executării silite.

Contul 113 “Disponibil din sume încasate în cursul procedurii de executare silită” se creditează prin debitul conturilor:

101 “Disponibil al bugetului de stat la trezoreria statului”

- cu sumele încasate de la cumpărător/adjudecător în urma valorificării bunurilor supuse executării silite si realizarea veniturilor bugetului de stat (concomitent 531.31 = 50);

102 “Disponibil al bugetului local la trezoreria statului”

- cu sumele încasate de la cumpărător/adjudecător în urma valorificării bunurilor supuse executării silite si realizarea veniturilor bugetului local (concomitent 531.32 = 500);

103 “Disponibil al bugetului asigurărilor sociale de stat”

- cu sumele încasate de la cumpărător/adjudecător în urma valorificării bunurilor supuse executării silite si realizarea veniturilor bugetului asigurărilor de stat (concomitent 531.33 = 504);

116 “Disponibil al bugetului asigurărilor pentru somaj”

- cu sumele încasate de la cumpărător/adjudecător în urma valorificării bunurilor supuse executării silite si realizarea veniturilor bugetului asigurărilor pentru somaj (concomitent 531.34 = 336);

179 “Disponibil al fondului national unic de asigurări sociale de sănătate”

- cu sumele încasate de la cumpărător/adjudecător în urma valorificării bunurilor supuse executării silite si realizarea veniturilor Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate (concomitent 531.35 = 379);

231.31 “Creditori ai bugetului de stat”;

231.32 “Creditori ai bugetului local”;

231.33 “Creditori ai bugetului asigurărilor sociale de stat”;

231.34 “Creditori ai bugetului asigurărilor pentru somaj”;

231.35 “Creditori ai bugetului Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate”

- cu sumele restituite de către organul de executare ofertantilor care nu au fost declarati adjudecati în termenul prevăzut de lege, reprezentând taxa de participare la licitatie;

- cu sumele virate în contul de cheltuieli bugetare, reprezentând cheltuieli de executare silită recuperate, taxă de participare la licitatie a ofertantilor care nu s-au prezentat la licitatie sau taxă a celui care a refuzat încheierea procesului-verbal de adjudecare, precum si taxa adjudecătorului care nu a plătit pretul în vederea efectuării cheltuielilor prevăzute de lege;

- cu sumele restituite la cerere care exced creantele bugetare si cheltuielile de executare silită a debitorului;

- cu sumele virate altor creditori bugetari, obtinute din valorificarea bunurilor supuse executării silite, care exced creantele bugetare ale debitorului (creditorii bugetari înregistrează stingerea creantelor bugetare si încasarea veniturilor bugetare respective);

- cu sumele restituite debitorului, după acoperirea creantei bugetare si a obligatiilor fată de alti creditori bugetari;

232 “Decontări cu bugetul statului”

- cu sumele virate la bugetul de stat, în termenul prevăzut de lege, a taxei pe valoarea adăugată.

Contul 220 “Debitori”

Cu ajutorul acestui cont creditorii bugetari care gestionează, potrivit legii, veniturile bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetului asigurărilor pentru somaj, bugetului Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate sau bugetelor locale, după caz, înregistrează creantele bugetare provenind din impozite, taxe, contributii, chirii, redevente, amenzi si alte sume ce reprezintă venituri publice de realizat.

Contul 220 “Debitori” este un cont de activ. În debitul contului se înregistrează creantele bugetare provenind din impozite, taxe, contributii, chirii, redevente, amenzi si alte sume ce reprezintă venituri publice de realizat, iar în credit, creantele bugetare stinse prin plata voluntară efectuată de către contribuabili sau alte persoane, compensare, executare silită, prin procedura de insolvabilitate si cea de reorganizare si faliment, anulare, prescriptia dreptului de a cere executare silită si alte modalităti prevăzute de lege.

Soldul debitor reprezintă creantele bugetare neîncasate la un moment dat.

Contul 220 “Debitori” se desfăsoară în conturi sintetice de gradul II astfel:

- 220.31 “Debitori ai bugetului de stat”;

- 220.32 “Debitori ai bugetului local”;

- 220.33 “Debitori ai bugetului asigurărilor sociale de stat”;

- 220.34 “Debitori ai bugetului asigurărilor pentru somaj”;

- 220.35 “Debitori ai bugetului Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate”.

Contul 220 “Debitori” se debitează prin creditul conturilor:

231 “Creditori”

- cu sumele de restituit sau de rambursat la cererea contribuabililor ori din oficiu, reprezentând venituri bugetare achitate în plus;

531 “Venituri de realizat”

- cu sumele datorate de contribuabili, reprezentând impozite, taxe, contributii, amenzi, dobânzi, penalităti si alte sume ce reprezintă venituri publice de realizat;

- stingerea creantelor bugetare ale debitorilor în limita sumelor obtinute din valorificarea bunurilor supuse executării silite, exclusiv taxa pe valoarea adăugată, pe baza procesului-verbal de adjudecare (în rosu);

- stingerea creantelor bugetare ca urmare a conversiei în actiuni a creantelor bugetare, în baza unor acte normative speciale (în rosu). Concomitent se efectuează înregistrarea 03 = 313;

- cu valoarea bunurilor imobile trecute în proprietatea publică a statului sau a unitătilor administrativ-teritoriale (în rosu). Concomitent se efectuează înregistrarea 011, 012, 013 = 306 sau, după caz, 011, 012, 013 = 308;

- cu valoarea creantelor bugetare scutite, reduse, anulate sau supuse prescriptiei în conditiile prevăzute de lege (în rosu);

700 “Finantare de la buget privind anul curent”

- cu suma cheltuielilor de executare silită înregistrate în sarcina debitorului, avansate de creditorul bugetar din contul de cheltuieli bugetare.

Contul 220 “Debitori” se creditează prin debitul conturilor:

13 “Casa”

- cu sumele încasate în numerar reprezentând venituri bugetare, pe structura clasificatiei bugetare (urmează înregistrările 101, 102, 103, 116, 179 = 13 si 531 = 336, 379, 500, 501, 504);

101 “Disponibil al bugetului de stat la trezoreria statului

- cu sumele încasate în cursul anului provenite din impozite, taxe, contributii si alte venituri ale bugetului de stat pe structura clasificatiei veniturilor bugetului de stat (concomitent 531.31 = 501);

- cu sumele încasate prin proprire la tert, inclusiv decontare bancară, respectiv încasarea veniturilor bugetului de stat pe structura clasificatiei veniturilor bugetului de stat (concomitent 531.31 = 501);

- cu sumele încasate de la alti creditori bugetari, în urma valorificării bunurilor supuse executării silite (concomitent 531.31 = 501);

102 “Disponibil al bugetului local la trezoreria statului”

- cu sumele încasate reprezentând veniturile bugetului local pe structura clasificatiei bugetelor locale (concomitent 531.32 = 500);

- cu sumele încasate de la alti creditori bugetari, în urma valorificării bunurilor supuse executării silite;

103 “Disponibil al bugetului asigurărilor sociale de stat”

- cu sumele încasate reprezentând veniturile bugetului asigurărilor sociale de stat pe structura clasificatiei bugetului asigurărilor sociale de stat (concomitent 531.33 = 504);

- cu sumele încasate de la alti creditori bugetari, în urma valorificării bunurilor supuse executării silite;

111 “Disponibil din sume colectate pentru bugetele locale”

- cu sumele încasate direct în contul de disponibil, reprezentând taxa asupra mijloacelor de transport marfă cu masa totală maximă autorizată de peste 12 tone etc.;

116 “Disponibil al bugetului asigurărilor pentru somaj”

- cu sumele încasate reprezentând veniturile bugetului asigurărilor pentru somaj pe structura clasificatiei bugetului asigurărilor pentru somaj (concomitent 531.34 = 336);

- cu sumele încasate de alti creditori bugetari, în urma valorificării bunurilor supuse executării silite;

179 “Disponibil al Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate”.

- cu sumele încasate reprezentând veniturile bugetului Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate pe structura clasificatiei bugetare a Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate (concomitent 531.35 = 379);

- cu sumele încasate de la alti creditori bugetari în urma valorificării bunurilor supuse executării silite;

231 “Creditori”

- cu sumele compensate cu alte impozite si taxe datorate potrivit legii.

700 “Finantare de la buget privind anul curent”

- cu sumele provenite din recuperarea cheltuielilor de executare silită, precum si încasarea taxei de participare la licitatie, nerestituită, retinută pentru acoperirea cheltuielilor de executare în conditiile prevăzute de lege (după efectuarea înregistrării 231 = 113).

Contul 231 “Creditori”

Cu ajutorul acestui cont creditorii bugetari tin evidenta veniturilor bugetare ce urmează a fi restituite sau rambursate potrivit legii contribuabililor, la cererea acestora sau din oficiu.

Contul 231 “Creditori” este un cont de pasiv. În creditul acestui cont se înregistrează sumele de restituit sau rambursat, la cererea contribuabililor ori din oficiu, iar în debit, sumele plătite acestora. Soldul creditor al contului reprezintă sumele datorate creditorilor.

Contul 231 “Creditori” se desfăsoară în conturi sintetice de gradul II astfel:

- 231.31 “Creditori ai bugetului de stat”;

- 231.32 “Creditori ai bugetului local”;

- 231.33 “Creditori ai bugetului asigurărilor sociale de stat”;

- 231.34 “Creditori ai bugetului asigurărilor pentru somaj”;

- 231.35 “Creditori ai bugetului Fondului national unic de asigurări de sănătate”.

Contul 231 “Creditori” se creditează prin debitul contului:

13 “Casa”

- cu sumele încasate în numerar, reprezentând taxa de participare la licitatie în vederea valorificării bunurilor supuse executării silite (urmează înregistrarea 113 = 13);

113 “Disponibil din sume încasate în cursul procedurii de executare silită”

- cu sumele încasate în contul de disponibil deschis la unitătile teritoriale de trezorerie a statului în cursul procedurii de executare silită, reprezentând taxa de participare la licitatie în vederea valorificării bunurilor supuse executării silite;

220 “Debitori”

- cu sumele de restituit sau de rambursat la cererea contribuabililor ori din oficiu, reprezentând venituri bugetare achitate în plus;

225 “Clienti”

- cu sumele de încasat în favoarea altor creditori bugetari, inclusiv a celor pentru acoperirea cheltuielilor de executare silită;

- cu sumele de restituit contribuabililor, după acoperirea obligatiilor fată de creditorii bugetari;

336 “Fond al bugetului asigurărilor pentru somaj”

- cu sumele de plătit de la bugetul Fondului pentru somaj, reprezentând dobânzi calculate pentru restituirea sau rambursarea cu întârziere a sumelor cuvenite contribuabililor potrivit legii (concomitent 231.34 = 116);

379 “Veniturile Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate”

- cu sumele de plătit de la bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate, reprezentând dobânzi calculate pentru restituirea sau rambursarea cu întârziere a sumelor cuvenite contribuabililor potrivit legii (concomitent 231.35 = 179);

500 “Veniturile curente ale bugetului local”

- cu sumele de plătit de la bugetul local, reprezentând dobânzi calculate pentru restituirea sau rambursarea cu întârziere a sumelor cuvenite contribuabililor potrivit legii (concomitent 231.32 = 102);

501 “Veniturile bugetului de stat”

- cu sumele de rambursat pentru taxa pe valoarea adăugată si de restituit pentru accize si impozit pe venit global (concomitent 231.31 = 101);

- cu sumele de plătit de la bugetul de stat, reprezentând dobânzi calculate pentru restituirea sau rambursarea cu întârziere a sumelor cuvenite contribuabililor, potrivit legii (concomitent 231.31 = 101);

504 “Veniturile bugetului asigurărilor sociale de stat”

- cu sumele de plătit de la bugetul asigurărilor sociale de stat, reprezentând dobânzi calculate pentru restituirea sau rambursarea cu întârziere a sumelor cuvenite contribuabililor potrivit legii (concomitent 231.33 = 103).

Contul 231 “Creditori” se debitează prin creditul conturilor:

13 “Casa”

- cu sumele restituite prin casierie, reprezentând taxa de participare la licitatie în conditiile prevăzute de lege (după înregistrarea 13 = 113);

101 “Disponibil al bugetului de stat la trezoreria statului”

- cu sumele rambursate, reprezentând taxa pe valoarea adăugată, sau restituite, reprezentând accize si impozitul pe venitul global (concomitent 501 = 231.31);

- cu sumele plătite din bugetul de stat, reprezentând dobânzi calculate pentru restituirea sau rambursarea cu întârziere a sumelor cuvenite contribuabililor, potrivit legii (după efectuarea înregistrării 501 = 231.31);

- cu sumele restituite, potrivit legii, la cererea contribuabilului sau din oficiu (501 = 531.31);

102 “Disponibil al bugetului local la trezoreria statului”

- cu sumele restituite, potrivit legii, la cererea contribuabilului sau din oficiu (concomitent 500 = 531.32);

103 “Disponibil al bugetului asigurărilor sociale de stat”

- cu sumele restituite, potrivit legii, la cererea contribuabilului sau din oficiu (concomitent 504=531.33);

113 “Disponibil din sume încasate în cursul procedurii de executare silită”

- cu sumele virate în contul de cheltuieli bugetare, reprezentând cheltuieli de executare silită recuperate, taxă de participare la licitatie ori taxa ofertantilor care nu s-au prezentat la licitatie sau taxa celui care a refuzat încheierea procesului-verbal de adjudecare, precum si taxa adjudecătorului care nu a plătit pretul în vederea efectuării cheltuielilor prevăzute de lege;

- cu sumele restituite, la cerere, care exced creantele bugetare si cheltuielile de executare silită ale debitorului;

- cu sumele virate altor creditori bugetari obtinute din valorificarea bunurilor supuse executării silite, care exced creantele bugetare ale debitorului (creditorii bugetari înregistrează stingerea creantelor bugetare si încasarea veniturilor bugetare respective);

- cu sumele restituite de către organul de executare ofertantilor care nu au fost declarati adjudecati în termenul prevăzut de lege, reprezentând taxa de participare la licitatie;

- cu sumele restituite debitorului, după acoperirea creantei bugetare si a obligatiilor fată de alti creditori bugetari.

116 “Disponibil al bugetului asigurărilor pentru somaj”

- cu sumele restituite, potrivit legii, la cererea contribuabilului sau din oficiu (concomitent 336=531.34);

179 “Disponibil al Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate”

- cu sumele restituite, potrivit legii, la cererea contribuabilului sau din oficiu (concomitent 379=531.35);

220 “Debitori”

- cu sumele compensate cu alte impozite si taxe datorate potrivit legii;

225 “Clienti”

- cu suma reprezentând taxa de participare la licitatie depusă de adjudecător, care întregeste pretul bunului adjudecat.

Contul 501 “Veniturile bugetului de stat”

Cu ajutorul acestui cont organele fiscale teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice tin evidenta veniturilor încasate din impozite, taxe, contributii si alte venituri ale bugetului de stat, pe structura clasificatiei bugetare.

Contul 501 “Veniturile bugetului de stat” este un cont de pasiv. În creditul contului se înregistrează sumele încasate reprezentând impozite, taxe, contributii si alte venituri ale bugetului de stat, iar în debit, sumele restituite sau rambursate, sume încasate necuvenit, precum si, la sfârsitul anului, totalul veniturilor încasate pentru închiderea contului.

Soldul creditor al contului reprezintă veniturile bugetului de stat încasate la un moment dat.

Contul 501 “Veniturile bugetului de stat” se creditează prin debitul contului:

531 “Venituri de realizat”

- cu sumele încasate, reprezentând venituri ale bugetului de stat pe structura clasificatiei veniturilor bugetului de stat (concomitent 101 = 220.31);

- cu sumele de restituit contribuabililor, compensate cu alte impozite si taxe datorate potrivit legii (după efectuarea înregistrării 231.31 = 220.31).

Contul 501 “Veniturile bugetului de stat” se debitează prin creditul conturilor:

101 “Disponibil al bugetului de stat la trezoreria statului”

- la finele anului, cu totalul veniturilor bugetului de stat încasate, pentru închiderea contului;

231.31 “Creditori ai bugetului de stat”

- cu sumele de rambursat pentru taxa pe valoarea adăugată si de restituit pentru accize si impozit pe venit global (urmează înregistrarea 231.31 = 101);

- cu sumele de plătit de la bugetul de stat, reprezentând dobânzi calculate pentru restituirea sau rambursarea cu întărziere a sumelor cuvenite contribuabililor, potrivit legii (urmează înregistrarea 231.31 = 101);

531 “Venituri de realizat”

- cu sumele restituite, potrivit legii, la cererea contribuabililor sau din oficiu (231.31 = 101).

Contul 531 “Venituri de realizat”

Cu ajutorul acestui cont creditorii bugetari care gestionează veniturile bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetului asigurărilor pentru somaj, bugetului Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate sau bugetelor locale, după caz, tin evidenta veniturilor de realizat din impozite, taxe, contributii, amenzi si alte sume potrivit legii.

Contul 531 “Venituri de realizat” este un cont de pasiv.

În creditul contului se înregistrează veniturile de realizat din sume datorate de contribuabili, iar în debit, sumele încasate, respectiv diminuările în conditiile legii.

Contul 531 “Venituri de realizat” se desfăsoară în conturi analitice cu functiune de conturi sintetice de gradul II astfel:

- 531.31 “Venituri de realizat ale bugetului de stat”;

- 531.32 “Venituri de realizat ale bugetului local”;

- 531.33 “Venituri de realizat ale bugetului asigurărilor sociale de stat”;

- 531.34 “Venituri de realizat ale bugetului asigurărilor pentru somaj”;

- 531.35 “Venituri de realizat ale bugetului national unic de asigurări sociale de sănătate”.

Contul 531 “Venituri de realizat” se creditează prin debitul conturilor:

220 “Debitori”

- cu sumele datorate de contribuabili, reprezentând impozite, taxe, contributii, amenzi, dobânzi, penalităti si alte sume ce reprezintă venituri publice de realizat;

- stingerea creantelor bugetare ale debitorilor în limita sumelor obtinute din valorificarea bunurilor supuse executării silite, exclusiv taxa pe valoarea adăugată, pe baza procesului-verbal de adjudecare (în rosu);

- stingerea creantelor bugetare ca urmare a conversiei în actiuni a creantelor bugetare, în baza unor acte normative speciale (în rosu). Concomitent se efectuează înregistrarea 03 = 313;

- cu valoarea bunurilor imobile trecute în proprietatea publică a statului sau a unitătilor administrativ-teritoriale (în rosu). Concomitent se efectuează înregistrarea 011, 012, 013 = 306 sau după caz 011, 012, 013 = 308;

- cu valoarea creantelor bugetare scutite, reduse, anulate sau supuse prescriptiei în conditiile prevăzute de lege (în rosu).

225 “Clienti”

- cu sumele cuprinse în facturile emise pentru vânzarea bunurilor supuse executării silite, inclusiv taxa pe valoarea adăugată;

336 “Veniturile bugetului asigurărilor pentru somaj”

- cu sumele de restituit, potrivit legii, la cererea contribuabilului sau din oficiu (concomitent 231.34=116);

379 “Veniturile Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate”

- cu sumele de restituit, potrivit legii, sau rambursate la cererea contribuabilului ori din oficiu

(concomitent 231.35 = 179);

500 “Veniturile curente ale bugetului local”

- cu sumele restituite, potrivit legii, sau rambursate la cererea contribuabilului ori din oficiu

(concomitent 231.32 = 102);

501 “Veniturile bugetului de stat”

- cu sumele restituite, potrivit legii, la cererea contribuabililor sau din oficiu (concomitent 231.31 = 101);

504 “Veniturile bugetului asigurărilor sociale de stat”

- cu sumele restituite, potrivit legii, la cererea contribuabilului sau din oficiu (concomitent 231.33 = 102).

Contul 531 “Venituri de realizat” se debitează prin creditul conturilor:

336 “Veniturile bugetului asigurărilor pentru somaj”

- cu sumele încasate, reprezentând venituri ale bugetului asigurărilor pentru somaj, pe structura clasificatiei veniturilor bugetului (concomitent 116 = 220.34);

- cu sumele de restituit contribuabililor, compensate cu alte impozite si taxe datorate potrivit legii (după efectuarea înregistrării 231.31 = 220.31);

379 “Veniturile Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate”

- cu sumele încasate, reprezentând venituri ale bugetului Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate, pe structura clasificatiei veniturilor bugetului (concomitent 179 = 220.35);

- cu sumele de restituit contribuabililor, compensate cu alte impozite si taxe datorate potrivit legii (după efectuarea înregistrării 231.35 = 220.35);

500 “Veniturile curente ale bugetului local”

- cu sumele încasate, reprezentând venituri ale bugetului local pe structura clasificatiei veniturilor bugetului local (concomitent 102 = 220.32);

- cu sumele de restituit contribuabililor, compensate cu alte impozite si taxe datorate potrivit legii (după efectuarea înregistrării 231.32 = 220.32);

501 “Veniturile bugetului de stat”

- cu sumele încasate, reprezentând venituri ale bugetului de stat pe structura clasificatiei veniturilor bugetului de stat (concomitent 101 = 220.31);

- cu sumele de restituit contribuabililor, compensate cu alte impozite si taxe datorate potrivit legii (după efectuarea înregistrării 231.31 = 220.31);

504 “Veniturile bugetului asigurărilor sociale de stat”

- cu sumele provenite din încasarea veniturilor bugetului asigurărilor sociale de stat pe structura clasificatiei veniturilor bugetului (concomitent 103 = 220.33);

- cu sumele de restituit contribuabililor, compensate cu contributii datorate, potrivit legii (după efectuarea înregistrării 231.33 = 220.33).

Contul 931 “Valori materiale supuse sechestrului”

Cu ajutorul acestui cont creditorii bugetari tin evidenta bunurilor sechestrate ca măsură asigurătorie dispusă prin procedură administrativă, precum si ca modalitate de executare silită, în conditiile legii.

Contabilitatea analitică se tine pe fiecare debitor, separat pentru bunuri imobile si bunuri mobile supuse sechestrului.

În debitul contului se înregistrează bunurile sechestrate, potrivit legii, iar în credit, ridicarea sechestrului, dacă obligatia bugetară a fost stinsă prin una dintre modalitătile prevăzute de lege, sumele încasate din valorificarea bunurilor sechestrate au fost încasate sau bunurile imobile supuse executării silite au fost trecute în proprietatea publică a statului.

Soldul debitor al contului reprezintă bunurile sechestrate de către creditorul bugetar la un moment dat.

Contul 932 “Garantii depuse pentru sume contestate”

Cu ajutorul acestui cont creditorii bugetari tin evidenta garantiilor constituite de debitorii care solicită suspendarea obligatiei de plată până la solutionarea contestatiei, potrivit legii.

Contabilitatea analitică se tine pe fiecare debitor.

În debitul contului se înregistrează garantiile constituite de către debitori la nivelul sumei contestate, sub formă de scrisoare de garantie bancară, gaj sau ipotecă, precum si orice formă de garantie prevăzută de lege, iar în credit, garantiile restituite sau ridicate, după caz, de către organele competente în cazul în care contestatia a fost admisă.

Soldul debitor al contului reprezintă garantiile constituite de către debitor la un moment dat.

Contul 933 “Garantii depuse pentru înlesniri acordate”

Cu ajutorul acestui cont creditorii bugetari tin evidenta garantiilor constituite de debitori pentru acordarea înlesnirilor la plată a creantelor bugetare.

Contabilitatea analitică se tine pe fiecare debitor.

Garantia poate fi constituită în numerar la unitatea de trezorerie a statului la care debitorul este înregistrat ca plătitor de impozite si taxe, sub forma unei scrisori de garantie bancară, gaj ori ipotecă, precum si orice formă de garantie prevăzută de lege.

În debitul contului se înregistrează garantiile constituite sau reîntregirea celor consumate de către debitorii care au obtinut înlesnire la plată a obligatiilor bugetare, potrivit legii, iar în credit, garantiile restituite de către organele competente în cazul în care conventia de acordare a înlesnirilor la plata obligatiilor bugetare a fost respectată si creantele bugetare recuperate în întregime, precum si garantiile utilizate pentru stingerea obligatiilor bugetare cuprinse în conventiile încheiate.

Soldul debitor al contului reprezintă garantiile constituite de către debitor la un moment dat.

Contul 934 “Înlesniri la plata creantelor bugetare”

Cu ajutorul acestui cont creditorii bugetari tin evidenta înlesnirilor acordate la plata obligatiilor bugetare în baza conventiei încheiate între debitor si creditorul bugetar, potrivit legii.

Contabilitatea analitică se tine pe fiecare debitor.

În debitul contului se înregistrează obligatiile bugetare care au fost esalonate sau amânate la plată, precum si reducerile si scutirile acordate, potrivit legii, iar în credit, diminuarea obligatiei bugetare ca urmare a plătilor efectuate conform graficului de esalonare sau a stingerii creantelor datorate prin alte căi prevăzute de lege.

Soldul debitor al contului reprezintă obligatiile restante la plată la un moment dat.

Contul 935 “Cautiuni depuse pentru contestatie la executarea silită”

Cu ajutorul acestui cont creditorii bugetari tin evidenta cautiunilor depuse de debitori, persoane juridice, care solicită suspendarea executării silite până la solutionarea contestatiei, potrivit legii.

Contabilitatea analitică se tine pe fiecare debitor.

În debitul contului se înregistrează cautiunile depuse în cuantumul prevăzut de lege la trezoreria statului la care debitorii sunt înregistrati ca plătitori de impozite si taxe, iar în credit, cautiunile restituite total sau partial în cazul admiterii totale ori partiale a contestatiei sau nerestituite în situatia respingerii contestatiei la executare silită.

Soldul debitor al contului reprezintă cautiunile constituite de către debitori, persoane juridice, la un moment dat.

Contul 936 “Garantii legale constituite în cadrul procedurii de suspendare a executării silite prin decontare bancară”

Cu ajutorul acestui cont creditorii bugetari tin evidenta garantiilor legale constituite în cadrul procedurii de suspendare temporară, totală sau partială, a executării silite prin decontare bancară.

În debitul contului se înregistrează garantiile constatate, iar în credit, garantiile legale restituite de organele de executare în conditiile legii.

Soldul debitor al contului reprezintă garantiile legale constituite în cadrul procedurii de suspendare a executării silite prin decontare bancară, constituite de către debitori la un moment dat.

 

ANEXA Nr. 3*)

 

MONOGRAFIE

privind înregistrarea în contabilitate a principalelor operatiuni privind constatarea si încasarea veniturilor bugetare

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

Pagina a 5-a

Pagina a 6-a

Pagina a 7-a

Pagina a 8-a

Pagina a 9-a

Pagina a 10-a

Pagina a 11-a

Pagina a 12-a

Pagina a 13-a

Pagina a 14-a

Pagina a 15-a