MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 171 (XV) - Nr. 593         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 20 august 2003

 

SUMAR

 

DECRETE

 

            520. - Decret privind acordarea unei gratieri individuale

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            69. - Ordonantă de urgentă privind modificarea art. 4 alin. (1) din Legea nr. 118/2002 pentru instituirea indemnizatiei de merit

 

            913. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 859/2003 privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 118/2002 pentru instituirea indemnizatiei de merit si a Regulamentului de functionare a Comisiei nationale pentru acordarea indemnizatiei de merit

 

            916. - Hotărâre privind alocările financiare pentru realizarea măsurilor prioritare aprobate prin Programul National pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală, finantate prin Programul SAPARD, si sursele de finantare a acestora

 

            917. - Hotărâre privind garantarea de către Ministerul Finantelor Publice a unui credit extern în favoarea Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” - S.A., în vederea realizării obiectivului de investitii “Mărirea gradului de sigurantă a Sistemului Energetic National prin modernizarea Statiei 400/220/110 kV Gutinas, judetul Bacău”

 

DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind acordarea unei gratieri individuale

 

            În temeiul prevederilor art. 94 lit. d) si ale art. 99 din Constitutia României, din motive umanitare si pentru ca acest act de clementă să conducă la integrarea socială a celei căreia i-a fost acordat,

 

            Presedintele României decretează:

 

            Articol unic. - Se gratiază restul rămas neefectuat din pedeapsa cu închisoarea aplicată condamnatei Mieluta Moldoveanu, născută la data de 22 decembrie 1960 în Albesti, judetul Arges, fiica lui Gheorghe si Ileana, condamnată la 3 ani închisoare prin Sentinta penală nr. 80/1998 a Judecătoriei Câmpulung Muscel, definitivă prin neapelare.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 99 alin. (2) din

Constitutia României,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 19 august 2003.

Nr. 520.

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind modificarea art. 4 alin. (1) din Legea nr. 118/2002 pentru instituirea indemnizatiei de merit

 

În temeiul art. 114 alin. (4) din Constitutie,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Articol unic. - Alineatul (1) al articolului 4 din Legea nr. 118/2002 pentru instituirea indemnizatiei de merit, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 189 din 20 martie 2002, se modifică si va avea următorul cuprins:copyrightdsc.net

“Art. 4. - (1) Prin prezenta lege se înfiintează Comisia natională pentru acordarea indemnizatiei de merit, compusă din presedintele Academiei Române, presedintii comisiilor de cultură si ai comisiilor de muncă de la Senat si de la Camera Deputatilor, ministrul culturii si cultelor, ministrul educatiei, cercetării si tineretului, presedintele Agentiei Nationale pentru Sport si presedintii uniunilor de creatori care fac parte din Alianta Natională a Uniunilor de Creatori din România.”

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul pentru coordonarea

Secretariatului General al Guvernului,

Petru Serban Mihăilescu

Ministrul culturii si cultelor,

Răzvan Theodorescu

Ministrul educatiei, cercetării si tineretului,

Alexandru Athanasiu

 

Bucuresti, 14 august 2003.

Nr. 69.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 859/2003 privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 118/2002 pentru instituirea indemnizatiei de merit si a Regulamentului de functionare a Comisiei Nationale pentru acordarea indemnizatiei de merit

 

În temeiul art. 107 din Constitutie,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 859/2003 privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 118/2002 pentru instituirea indemnizatiei de merit si a Regulamentului de functionare a Comisiei nationale pentru acordarea indemnizatiei de merit, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 542 din 29 iulie 2003, se modifică după cum urmează:

1. Alineatul (2) al articolului 6 din anexa nr. 1 “Norme de aplicare a Legii nr. 118/2002 pentru instituirea indemnizatiei de merit” va avea următorul cuprins:

“(2) Documentele prevăzute la alin. (1) pot fi depuse până la data de 1 mai a fiecărui an, iar în anul 2003, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare prezentelor norme.”

2. Litera i) a articolului 1 din anexa nr. 2 “Regulamentul de functionare a Comisiei nationale pentru acordarea indemnizatiei de merit” va avea următorul cuprins:

“i) presedintii uniunilor de creatori care fac parte din Alianta Natională a Uniunilor de Creatori din România.”.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul pentru coordonarea

Secretariatului General al Guvernului,

Petru Serban Mihăilescu

Ministrul culturii si cultelor,

Răzvan Theodorescu

Ministrul educatiei, cercetării si tineretului,

Alexandru Athanasiu

 

 

Bucuresti, 14 august 2003.

Nr. 913.

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind alocările financiare pentru realizarea măsurilor prioritare aprobate prin Programul National pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală, finantate prin Programul SAPARD, si sursele de finantare a acestora

 

În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 1 paragraful 2 din Acordul multianual de finantare dintre Guvernul României si Comisia Comunitătilor Europene, semnat la Bruxelles la 2 februarie 2001, ratificat prin Legea nr. 316/2001,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - (1) Alocările financiare pentru realizarea măsurilor prioritare aprobate prin Programul National pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală, finantate prin Programul SAPARD, si sursele de finantare a acestora sunt prevăzute în anexele nr. 1-4*) care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. (2) Sumele reprezentând contributia publică natională pentru finantarea Programului SAPARD se prevăd în mod distinct în bugetul de stat pentru perioada de derulare a acestui program.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul agriculturii, pădurilor, apelor si mediului,

Petre Daea,

secretar de stat

Ministrul integrării europene,

Hildegard Carola Puwak

p. Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Sergiu Sechelariu,

secretar de statcopyrightdsc.net

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

 

Bucuresti, 14 august 2003.

Nr. 916.

 

*) Anexe

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind garantarea de către Ministerul Finantelor Publice a unui credit extern în favoarea Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” - S.A., în vederea realizării obiectivului de investitii “Mărirea gradului de sigurantă a Sistemului Energetic National prin modernizarea Statiei 400/220/110 kV Gutinas, judetul Bacău”

 

În temeiul art. 107 din Constitutie, al art. 35 alin. (1) si al art. 37 alin. (4) din Legea datoriei publice nr. 81/1999,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă contractarea de către Compania Natională de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” - S.A., a unui credit extern de până la 25 milioane euro, în limita valorică a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii “Mărirea gradului de sigurantă a Sistemului Energetic National prin modernizarea Statiei 400/220/110 kV Gutinas, judetul Bacău”, aprobati prin Hotărârea Guvernului nr. 288/2003.

Art. 2. - Se autorizează Ministerul Finantelor Publice să garanteze, în numele si în contul statului, pentru Compania Natională de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” - S.A. un credit extern de până la 25 milioane euro, în limita valorică a indicatorilor tehnico-economici aprobati prin Hotărârea Guvernului nr. 288/2003, acordat de Nordic Investment Bank, precum si dobânzile, comisioanele si alte costuri aferente creditului extern, pentru asigurarea resurselor financiare necesare în vederea finantării proiectului de retehnologizare a Statiei 400/220/110 kV Gutinas, judetul Bacău.

Art. 3. - Rambursarea creditului extern si plata dobânzilor, comisioanelor si a altor costuri aferente se vor efectua din resursele financiare ale Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” - S.A. si, în completare, din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Economiei si Comertului.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul economiei si comertului,

Mihai Berinde,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 14 august 2003.

Nr. 917.