MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 171 (XV) - Nr. 613         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 29 august 2003

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

            520. - Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor si mediului privind normele de aplicare a standardelor de calitate, calibrare si conditionare pentru plantele ornamentale si produsele din floricultură

 

            527. - Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor si mediului pentru aprobarea Regulilor privind sistemul de inspectie si certificare si conditiile de acreditare a organismelor de inspectie si certificare în agricultura ecologică

 

            760. - Ordin al ministrului sănătătii privind Normele metodologice de realizare a activitătilor de screening în cadrul subprogramului 2.2 - Preventie si control în patologia oncologică

 

            Rectificări la: Ordinul ministrului economiei si comertului nr. 40/2003

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR, APELOR SI MEDIULUI

 

ORDIN

privind normele de aplicare a standardelor de calitate, calibrare si conditionare pentru plantele ornamentale si produsele din floricultură

 

            Văzând Referatul de aprobare al Directiei generale de implementare si reglementare nr. 127.468 din 31 iulie 2003,

având în vedere prevederile art. 4 alin. (2) din Legea nr. 305/2003 privind organizarea pietei plantelor ornamentale si a produselor din floricultură pe principiile comunitare de piată,

            în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 739/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului,

            ministrul agriculturii, pădurilor, apelor si mediului emite următorul ordin:

 

CAPITOLUL I

Normele de aplicare a standardelor de calitate pentru flori tăiate proaspete si foliaj proaspăt

 

            Art. 1. - Se stabilesc normele de aplicare a standardelor de calitate la:

            a) flori tăiate proaspete si muguri florali pentru buchete sau în scopuri ornamentale, din codul tarifar 06.03 din Tariful vamal de import al României;

            b) frunze, ramuri si alte părti vegetative ornamentale proaspete, care cad sub incidenta codului tarifar 06.04 din Tariful vamal de import al României.

            Art. 2. - Normele de aplicare a standardelor de calitate, mentionate la art. 1, sunt prevăzute în anexele nr. 1, 1A, 2 si 2A care fac parte integrantă din prezentul ordin.

 

CAPITOLUL II

Normele de aplicare a standardelor de calitate pentru bulbi, tuberculi, alte tulpini subterane florifere

 

            Art. 3. - Se stabilesc normele de aplicare a standardelor de calitate la bulbi, tuberculi, rădăcini tuberizate, rizomi si alte tulpini subterane în stare dormindă, care intră sub incidenta codului tarifar 06.01 din Tariful vamal de import al României.

            Art. 4. - Normele de aplicare a standardelor de calitate, mentionate la art. 3, sunt prevăzute în anexa nr. 3 care face parte integrantă din prezentul ordin.

            Art. 5. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul agriculturii, pădurilor, apelor si mediului,

Petre Daea,

secretar de stat

 

Bucuresti, 11 august 2003.

Nr. 520.

 

ANEXA Nr. 1

 

NORME DE APLICARE

a standardelor de calitate generale pentru flori tăiate proaspete

 

I. Standardele se aplică florilor tăiate proaspete si oricărui fel de muguri florali pentru buchete sau în scopuri ornamentale, care sunt cuprinse în codul tarifar 06.03 din

Tariful vamal de import al României.

II. Cerinte de calitate

A. Cerinte minime de calitate

Produsul trebuie tăiat sau cules cu mare atentie, în functie de specie, în momentul corespunzător de crestere.

B. Clasificare:

1. Clasa I

Produsul din această clasă trebuie să fie de bună calitate, să aibă caracteristicile speciei si, când este nevoie, ale soiului. Toate părtile florilor tăiate trebuie să fie întregi, proaspete, fără boli sau dăunători si fără vătămări produse de acestia, fără reziduuri de pesticide si de alte substante care să afecteze prezentarea, fără umflături, defecte de crestere. Pentru garoafe caliciul crăpat nu este considerat defect de crestere. Totusi, în privinta garoafelor din soiurile americane, florile cu caliciul crăpat trebuie să fie inelate, puse separat în loturi uniforme si ambalajele trebuie să fie marcate corespunzător.

Tijele trebuie să fie rigide si suficient de viguroase pentru a sustine floarea/florile, în functie de specie si de soi.

2. Clasa a II-a

Această clasă include toate produsele care nu întrunesc toate cerintele pentru clasa I.

Toate părtile florilor tăiate trebuie să fie întregi, proaspete, fără paraziti. Totusi florile pot avea următoarele defecte: usoare malformatii, usoare umflături, vătămări usoare provocate de boli sau paraziti, tije mai slabe, mai putin rigide si pot prezenta mici urme ale tratamentelor cu pesticide. Defectele permise nu trebuie să dăuneze calitătii de păstrare, prezentării sau utilizării produsului.

3. Clasa extra

Produsele cu calităti de clasa I, fără nici o tolerantă de calitate, pot fi marcate extra. Totusi această clasă poate să nu fie folosită pentru garoafele din soiuri americane, care au caliciul crăpat.

III. Prevederi speciale

Prevederile speciale pentru unele tipuri de flori specificate în anexa nr. 1A nu vor tine seama de prevederile din prezenta anexă.

IV. Calibrarea

Pentru florile tăiate sortarea trebuie să se facă cel putin după următoarea scală:

Codul

Lungimea

0

< 5 cm sau flori vândute fără tijă

5

5-10 cm

10

10-15 cm

15

15-20 cm

20

20-30 cm

30

30-40 cm

40

40-50 cm

50

50-60 cm

60

60-80 cm

80

80-100 cm

100

100-120 cm

120

> 120 cm

 

Aceste lungimi includ si floarea propriu-zisă.

Diferenta dintre lungimile maxime si minime ale florilor/unitatea de prezentare (legătură, buchet, cutie si altele) nu poate depăsi:

- 2,5 cm la florile din codurile 0-15;

- 5,0 cm la florile din codurile 20-50 (inclusiv);

- 10,0 cm la florile din codurile 60 si peste.

Această diferentă poate fi dublată la florile prezentate sub formă de evantai. La crizantemele cu flori mari prezentate sub formă de evantai această diferentă poate ajunge la 20 cm pentru florile din codurile 20-50 (inclusiv). Scala de lungime si uniformitate a lungimii, prezentată mai sus, nu este aplicabilă la mimoză. Lungimea minimă a ramurilor de mimoză este fixată la 20 cm. Totusi mănunchiurile si buchetele formate exclusiv din mici rămurele, cu o lungime sub 20 cm, pot fi admise cu specificarea “tulpină/tijă scurtă” sau un termen echivalent, marcat pe ambalaj.

V. Toleranta de calitate

Tolerantele de calitate se admit în fiecare unitate de prezentare, după cum urmează:

1. clasa I - 5% din florile tăiate pot avea usoare defecte, cu conditia ca uniformitatea florilor dintr-o unitate de prezentare să nu fie afectată;

2. clasa a II-a - 10% din florile tăiate se pot abate de la cerintele acestei clase. Jumătate din acest procent pot fi afectate de boli sau dăunători. Defectele în cauză nu trebuie să afecteze utilizarea lor.

VI. Ambalarea si prezentarea

A. Prezentarea

O unitate de prezentare (legătură, buchet, cutie etc.) trebuie să contină 5, 10 sau multiplu de 10 bucăti. Totusi florile vândute în mod obisnuit la bucată sau la greutate sunt exceptate de la această regulă.

B. Uniformitatea

Fiecare unitate de prezentare (legătură, buchet, cutie etc.) trebuie să contină flori din acelasi gen, specie, soi si din aceeasi clasă de calitate si trebuie să aibă acelasi stadiu de dezvoltare.

Amestecurile de flori sau amestecurile de flori cu frunze din diferite genuri, specii, soiuri sunt totusi admise atât timp cât sunt folosite produse din aceeasi clasă si sunt marcate corespunzător.

C. Ambalarea

Ambalarea trebuie să protejeze adecvat produsul. Hârtia sau alte materiale care vin în contact direct cu florile trebuie să fie noi.

VII. Marcarea

Următoarele specificatii trebuie să însotească produsele:

a) identificarea - expeditorul/ambalatorul, numele, prenumele si adresa sau marca de cod;

b) natura produsului - genul, specia, soiul/varietatea, culoarea florilor sau, unde este oportun, se înscrie cuvântul “amestec” ori un termen echivalent;

c) originea produsului (optional) - zona de origine sau numele local, regional, national;

d) specificări comerciale - clasa, mărimea (codul de lungime) sau lungimile maxime si minime, număr ori greutatea netă;

e) marca de control oficial (optional).

 

ANEXA Nr. 1A

 

PREVEDERI SPECIALE PENTRU MIMOZĂ

 

            Mimoza trebuie să satisfacă cerintele de calitate ale clasei I. Totusi la această floare conditia de rigiditate nu se aplică părtilor superioare ale tijelor florale.

Baza ramurilor nu trebuie să fie lignificată.

Mimoza trebuie să mai îndeplinească si următoarele cerinte: tijele să fie bine îmbrăcate cu flori, iar vârfurile să fie în bună stare si nevătămate. Totusi sunt admise tije cu vârfuri rupte când diametrul sectiunii rupte este mai mic de 2 mm.

Mimoza poate fi prezentată înflorită sau neînflorită.

Pentru mimoza înflorită, florile trebuie să fie specifice varietătii, iar numărul de boboci în verde nu trebuie să depăsească 60% pentru specia Floribunda si 20% pentru alte varietăti si specii. Florile trebuie să aibă culoare normală, să fie nepătate si ferm fixate în inflorescentă.

Pentru mimoza neînflorită, 80% din boboci trebuie să fie galbeni, usor verzui.

Prezentarea

Ramurile de mimoză trebuie aranjate în straturi sau în legături de 150 g, 250 g ori multiplu de 250 g.

Mimoza neînflorită trebuie ambalată în pungi mici de polietilenă sau materiale asemănătoare.

Fiecare unitate de prezentare, chiar dacă este vrac, trebuie să aibă alcătuire uniformă si să contină numai ramuri din aceeasi specie/varietate.

Marcarea

Pe lângă indicarea ambalatorului sau a expeditorului, marcarea trebuie să includă: genul, specia, varietatea/soiul, cuvintele “înflorit” sau “neînflorit”, când este oportun cuvintele “cu tijă scurtă” ori un termen echivalent, greutatea netă sau totală ori număr de legături si greutatea fiecăreia.

 

ANEXA Nr. 2

 

NORME DE APLICARE

a standardelor de calitate generale pentru frunze ornamentale proaspete

 

            I. Descrierea produsului

Standardele se aplică pentru frunzele ornamentale proaspete, ramuri si alte părti vegetative care intră sub incidenta codului tarifar 06.04 din Tariful vamal de import al României.

II. Cerinte de calitate

Produsul trebuie să fie proaspăt, fără reziduuri de pesticide si alte substante exogene care să afecteze prezentarea, fără boli sau paraziti si vătămări provocate de acestia, care să dăuneze aspectului general, fără defecte cum ar fi umflături sau uscături care ar afecta aspectul general, fără umiditate exterioară excesivă, si să aibă coloratie specifică speciei/varietătii.

Produsul trebuie să fie tăiat cu atentie si să fi ajuns la un stadiu suficient de maturizare.

III. Prevederi speciale

Prevederile speciale referitoare la asparagus sunt prevăzute în anexa nr. 2A.

IV. Tolerante de calitate

Acestea vor fi admise pentru fiecare unitate de prezentare, după cum urmează: 10% din frunzele ornamentale proaspete se pot abate de la cerintele enumerate în prezenta anexă.

V. Marcarea

Următoarele specificatii trebuie să însotească produsele:

a) identificarea - expeditorul/ambalatorul, numele, prenumele, adresa si marca de cod;

            b) natura produsului - “frunze ornamentale proaspete”, genul sau specia.

 

ANEXA Nr. 2A

 

PREVEDERI SPECIALE PENTRU ASPARAGUS

 

            I. Descrierea produsului

            Aceste prevederi speciale se aplică la Asparagus L.plumosus Bak si Asparagus sprengeri Rgl.

II. Cerinte de calitate

1. Clasa I

Foliajul de asparagus din această clasă trebuie să fie bine dezvoltat, întreg, fără rupturi si fără cresteri laterale, bine garnisit cu cladodii ferm prinse si fără zone îngălbenite.

2. Clasa a II-a

Această clasă include asparagusul care nu întruneste cerintele clasei I, dar îndeplineste totusi conditiile minime de calitate cerute pentru frunzele ornamentale proaspete.

III. Sortarea

Lungimea se va măsura de la vârf până la baza ramurii.

1. Pentru Asparagus plumosus Bak calibrarea respectă următoarea scală:

 

Codul

Lungimea

0

< 30 cm

30

30-40 cm

40

40-60 cm

60

> 60 cm

 

            Lăstarii secundari respectă următoarea scală:

 

Codul

Lungimea

30

30-50 cm

50

> 50 cm

 

            2. Pentru Asparagus L. sprengeri Rgl. calibrarea respectă următoarea scală:

 

Codul

Lungimea

0

< 30 cm

30

30-50 cm

50

> 50 cm

 

            Lăstarii de asparagus dintr-o legătură trebuie să aibă o lungime mai mult sau mai putin uniformă.

            IV. Toleranta de calitate

            Tolerantele vor fi permise în fiecare unitate de prezentare, după cum urmează:

            1. clasa I - 10% dintre ramuri se pot abate de la cerintele acestei clase, dar ele trebuie să respecte cerintele clasei a II-a. Nici o tolerantă nu va fi admisă pentru ramuri rupte sau cu o crestere laterală;

            2. clasa a II-a - 10% din ramuri se pot abate de la cerintele acestei clase, dar orice defect nu trebuie să afecteze utilitatea produsului.

            V. Ambalare si prezentare

            A. Prezentarea

            Foliajul de Asparagus plumosus se leagă în legături de câte 10 ramuri sau multiplu de 10, iar cel de Asparagus sprengeri, în legături de 100 g, 250 g sau multiplu de 250 g.

            B. Uniformitatea

            Ramurile frânte si lăstarii laterali se leagă în legături separate, dar ramurile trebuie să fie uniforme în legătură, ca formă sau culoare.

            C. Ambalarea

            Trebuie să protejeze corect produsul. Hârtia sau alte materiale care vin în contact direct cu produsul trebuie să fie noi.

 

ANEXA Nr. 3

 

NORME DE APLICARE

a standardelor de calitate pentru bulbii floriferi

 

            I. Definitia produsului

            Acest standard se va aplica la bulbi, tuberculi, rădăcini tuberizate, rizomi si alte tulpini subterane dorminde, ce intră sub incidenta codului tarifar 06.01 din Tariful vamal de import al României.

            II. Cerinte minime de calitate

            Produsul trebuie să fie autentic, sănătos, întreg, nevătămat, curat, fără o umiditate anormală a suprafetei, bine dezvoltat, fără defecte.

            Produsul trebuie să satisfacă cerintele legitime ale consumatorului legate de crestere si înflorire.

            III. Clasarea după mărime

            Limitele minime si maxime trebuie indicate sub următoarele produse*):

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

Pagina a 5-a

 

NOTĂ:

A - circumferinta, dimensiunile arătate sunt cele ale celei mai mari dimensiuni măsurate perpendicular pe axa tulpinei.

B - grila de calibrare - dimensiunile arătate sunt cele ale sitelor de sortare. Dimensiunea de sortare se stabileste după sita prin care bulbul nu poate trece si până la următoarea sită mai mare.

C - mărimea normală - dimensiunile incluse în aceeasi dimensiune de sortare vor fi uniform reprezentate într-un lot.

D - diametrul - dimensiunile arătate sunt ale diametrului maxim măsurat perpendicular pe axa tulpinii.

E - greutate.

F - sortare manuală - bulbi sortati vizual.

IV. Tolerante de mărime

Pentru produsele la care sunt stipulate dimensiunile minime si cele de sortare vor fi permise tolerante de până la 10%/ambalaj din greutate sau număr de bulbi la bulbii floriferi a căror mărime depăseste sau este mai mică decât dimensiunea de sortare indicată, cu exceptia micsorării datorate deshidratării.

Nu se permit tolerante privind dimensiunile sub dimensiunea minimă indicată, cu exceptia micsorării datorate deshidratării normale.

V. Ambalarea si prezentarea

Fiecare ambalaj poate să contină produse împachetate de diferite varietăti, specii si tipuri.

Fiecare pachet trebuie să contină numai produse din aceeasi specie, din una sau câteva varietăti si mărimea trebuie să fie în concordantă cu prevederile legale.

VI. Marcarea

A. Produsul ambalat

Ambalajele vor purta următoarele elemente specifice, lizibile si marcate fără a se putea sterge:

1. pachetul unitar:

a) identificarea - ambalatorul/vânzătorul, numele, prenumele, adresa sau marca de cod;

b) natura produsului - tipul (genul), specia, varietatea (soiul) sau culoarea (dacă produsul este comercializat după varietate sau culoare) ori, dacă este oportun, indicatia “amestec”;

c) originea produsului (optional) - zona de origine sau tara ori numele localitătii;

d) specificatii comerciale - număr de bucăti/produse;

dimensiunea arată limitele superioare si inferioare la produsele la care se aplică astfel de limite; tratamentul de pregătire, dacă un astfel de tratament s-a executat;

e) stampila de control, fiind de dorit cea oficială;

2. ambalaje de vânzare ce contin pachete unitare:

a) identificarea - ambalatorul/vânzătorul, numele, prenumele, adresa sau marca de cod;

b) natura produsului - “bulbi floriferi”.

B. Produsul prezentat spre vânzare în vrac

Dacă produsul este prezentat spre vânzare în vrac, trebuie notate pe o etichetă sau cartelă, spre informarea cumpărătorilor, următoarele: tipul/genul, specia, varietatea/soiul sau culoarea, dacă produsul este marcat după varietate ori culoare, sau, dacă este oportun, inscriptia “amestec”, dimensiunea de sortare, arătându-se limitele superioară si inferioară la produsele pentru care se aplică astfel de limite.

C. Produse destinate exportului în tări terte

Particularitătile specificate la lit. A trebuie să fie lipite pe ambalaj. Totusi exportatorul poate să includă aceste particularităti în nota de expeditie ce însoteste produsele, caz în care trebuie să fie scris un număr de referintă pe fiecare ambalaj.

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR, APELOR SI MEDIULUI

 

ORDIN

pentru aprobarea Regulilor privind sistemul de inspectie si certificare si conditiile de acreditare a organismelor de inspectie si certificare în agricultura ecologică

 

            Având în vedere prevederile art. 8 alin. (5) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice, aprobată prin Legea nr. 38/2001, în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 739/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului,

            văzând Referatul de aprobare al Directiei generale de implementare si reglementare nr. 127.534 din 5 august 2003,

            ministrul agriculturii, pădurilor, apelor si mediului emite următorul ordin:

            Art. 1. - Se aprobă Regulile privind sistemul de inspectie si certificare si conditiile de acreditare a organismelor de inspectie si certificare în agricultura ecologică, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

            Art. 2. - Organismele de inspectie si certificare autorizate provizoriu pentru activitatea de inspectie si certificare pe teritoriul României, înainte de intrarea în vigoare a prezentului ordin, îsi pot continua activitatea pe o perioadă de cel mult 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin. După această perioadă, activitatea de inspectie si certificare se va desfăsura numai de către organisme acreditate, în conformitate cu procedura stabilită în anexa la prezentul ordin.

Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 186/2002 pentru aprobarea Cerintelor de inspectie si măsurilor de precautie din cadrul programului de

inspectie si înregistrare a operatorilor pe piata produselor agroalimentare ecologice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 430 din 20 iunie 2002, se abrogă.

Art. 4. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare după 30 de zile de la data publicării.

 

Ministrul agriculturii, pădurilor, apelor si mediului,copyrightdsc.net

Ilie Sârbu

 

Bucuresti, 13 august 2003.

Nr. 527.

 

ANEXĂ

REGULI

privind sistemul de inspectie si certificare si conditiile de acreditare a organismelor de inspectie si certificare în agricultura ecologică

 

CAPITOLUL I

Înregistrarea operatorilor

 

Art. 1. - (1) Regulile prevăzute în prezentul ordin au scopul să ofere consumatorilor garantii că produsele mentionate la art. 2 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice, aprobată prin Legea nr. 38/2001, denumită în continuare O.U.G. nr. 34/2000, au fost obtinute în conformitate cu dispozitiile legale privind agricultura ecologică.

(2) Operatorii care produc, prepară, transportă, importă si/sau comercializează produsele mentionate la art. 2 alin. (1) din O.U.G. nr. 34/2000 au următoarele obligatii:

a) să îsi înregistreze activitatea în fiecare an la Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului, respectiv la Autoritatea Natională a Produselor Ecologice, denumită în continuare A.N.P.E., în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (2) din O.U.G. nr. 34/2000;

b) să se supună controlului unui organism de inspectie si certificare acreditat, conform art. 8 alin. (1) din O.U.G. nr. 34/2000.

Art. 2. - (1) Înregistrarea activitătii se face prin completarea fiselor de înregistrare prezentate în anexele nr. 1-4 care fac parte integrantă din prezentele reguli.

(2) Fisele de înregistrare se completează în două exemplare: un exemplar se trimite la A.N.P.E., iar celălalt exemplar organismului de inspectie si certificare ales de producător, dintre cele acreditate de A.N.P.E.

(3) În situatia în care un producător administrează mai multe ferme, solicitantul va completa câte un set de fise de înregistrare pentru fiecare fermă ecologică.

(4) În scopul verificării informatiilor cuprinse în fisele de înregistrare, solicitantul furnizează A.N.P.E. si alte documente solicitate de aceasta.

(5) În situatia în care fisele de înregistrare nu sunt complete sau contin informatii neclare, A.N.P.E. va acorda solicitantului o perioadă de 30 de zile pentru refacerea acestora. Dacă aceste nereguli nu sunt remediate în termenul legal, procedura de înregistrare va fi anulată.

(6) A.N.P.E. pune la dispozitie celor interesati lista actualizată cuprinzând numele si adresele operatorilor supusi sistemului de inspectie si certificare.

 

CAPITOLUL II

Conditiile de acreditare a organismelor de inspectie si certificare

 

Art. 3. - (1) Inspectia si certificarea operatorilor care produc, prepară, transportă, importă si/sau comercializează produse agroalimentare ecologice se fac de către persoane juridice din sectorul public sau privat acreditate, denumite în continuare organisme de inspectie si certificare.

(2) Acreditarea si monitorizarea organismelor de inspectie si certificare se fac de către A.N.P.E., în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (3) lit. f) si g) din O.U.G. nr. 34/2000.

(3) În scopul acreditării organismelor de inspectie si certificare, se constituie în cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului Comisia de aprobare a organismelor de inspectie si certificare, în următoarea componentă:

a) un presedinte reprezentat de directorul general al directiei generale din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului în subordinea căruia se află A.N.P.E.;

b) 4 membri.

Art. 4. - (1) Organismele care solicită să fie acreditate de către A.N.P.E. ca organisme de inspectie si certificare trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele conditii:

a) să fie persoane juridice cu sediul în România.

Persoanele juridice care nu au sediul în România pot fi acreditate cu conditia stabilirii si mentinerii în România, în conditiile legii, a unui sediu secundar pe toată perioada de acreditare;

b) să aibă cel putin un an experientă în inspectie1);

c) să dispună de un laborator propriu acreditat de organismul national de acreditare sau să aibă un contract de colaborare cu un astfel de laborator pentru a executa toate analizele si determinările utile pentru controlul si certificarea produselor agroalimentare ecologice;

d) să nominalizeze o persoană responsabilă de ansamblul activitătilor de inspectie si certificare;

e) să dispună de personal calificat pentru efectuarea inspectiei. Dovada calificării se face prin prezentarea atestatului de formare al inspectorilor pentru sectorul de agricultură ecologică, emis de un organism abilitat în acest scop2);

f) să fie independente de toate părtile implicate, impartiale si integre. Organismul de inspectie si certificare si persoana responsabilă de realizarea inspectiei nu trebuie să fie producătorul, procesatorul, furnizorul, utilizatorul sau distribuitorul produselor supuse inspectiei si nici reprezentantul autorizat al uneia dintre persoanele indicate mai sus.

Organismul de inspectie si certificare si personalul său nu trebuie să fie supuse nici unei presiuni comerciale sau financiare care ar putea să influenteze deciziile lor;

g) să satisfacă în totalitate exigentele stabilite de standardul românesc prin care s-a adoptat standardul european EN ISO 45011:1998 “Criterii generale pentru organismele care aplică sisteme de certificare a produselor”;

h) să lucreze în concordantă cu regulile si normele în vigoare nationale si comunitare din domeniu.


1) Prevederea va intra în vigoare începând cu 1 ianuarie 2005.

2) Prevederea va intra în vigoare începând cu 1 ianuarie 2005.

 

(2) Persoana responsabilă de ansamblul activitătilor din cadrul organismului de inspectie si certificare trebuie să îndeplinească următoarele conditii:

a) să aibă pregătire corespunzătoare, respectiv studii superioare de specialitate în agricultură, horticultură, zootehnie, medicină veterinară, ecologie sau industrie alimentară;

b) să aibă un nivel ridicat de cunostinte teoretice si practice privind modul de productie ecologică în conformitate cu legislatia natională si comunitară din domeniu.

Aceste cunostinte se apreciază anual în urma testării organizate de Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului, respectiv de A.N.P.E.

Art. 5. - Dosarul pentru acreditare se depune în două exemplare la A.N.P.E. si va cuprinde următoarele documente:

a) cererea de acreditare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5 la prezentele reguli;

b) copie de pe certificatul de înmatriculare eliberat de oficiul registrului comertului, care să contină si codul unic de înregistrare;

c) actul constitutiv al organismului de inspectie si certificare;

d) scurtă prezentare a activitătii organismului de inspectie si certificare, din care să rezulte experienta în domeniul inspectiei3);

e) planul de inspectie al organismului de inspectie si certificare, care să cuprindă o descriere detaliată a măsurilor de control pe care organismul se angajează să le impună operatorilor pe care îi controlează;

f) sanctiunile pe care organismul de inspectie si certificare urmează să le aplice operatorilor pe care îi controlează, în cazul nerespectării prevederilor legale privind agricultura ecologică;

g) copie de pe certificatul de acreditare deplină conform standardului românesc prin care s-a adoptat standardul european EN ISO 45011:1998 “Criterii generale pentru organismele care aplică sisteme de certificare a produselor”, eliberat de organismul national de acreditare. În cazul persoanelor juridice străine este suficient certificatul de acreditare deplină conform standardului european EN ISO 45011:1998, eliberat de organismul abilitat din statul în care acestea îsi au sediul principal;

h) o declaratie scrisă prin care solicitantul este de acord ca organismul care a emis certificatul de acreditare mentionat la lit. g) să pună la dispozitie A.N.P.E., la cerere sau din oficiu, documente si informatii cu privire la acreditarea acestuia conform standardului românesc prin care s-a adoptat standardul european EN ISO 45011:1998 “Criterii generale pentru organismele care aplică sisteme de certificare a produselor”;

i) organigrama organismului si dosarul de prezentare al personalului angajat, care va cuprinde:

(i) copie de pe diploma de studii superioare de specialitate;

(ii) curriculum vitae;

(iii) copie de pe carnetul de muncă sau contractul de colaborare;

(iv) copie de pe atestatul de formare al inspectorilor 4);

(v) raportul de evaluare tehnică în vederea acreditării, eliberat de organismul national de acreditare.


3) Începând cu 1 ianuarie 2005.

4) Începând cu 1 ianuarie 2005.

 

Art. 6. - (1) După analizarea documentelor depuse, comisia de aprobare prevăzută la art. 3 alin. (3) va emite o decizie motivată de acordare sau de respingere a acordării acreditării, al cărei rezultat se consemnează într-un registru unic gestionat de comisie. Decizia comisiei se comunică în scris solicitantului în termen de 30 de zile de la data înregistrării cererii de acreditare.

(2) Dacă solicitarea a fost acceptată, o dată cu decizia de acreditare comisia emite, în numele Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului, certificatul de acreditare a organismului solicitant care a dovedit conformitatea cu cerintele prezentelor reguli. Acreditarea organismului se poate face pentru toate sau numai pentru unele dintre următoarele domenii: a) productia de plante vegetale, produse vegetale, animale si/sau produsele animaliere; b) unitătile de preparare a produselor vegetale si animaliere si a alimentelor compuse din produse vegetale si animaliere; c) importatori de plante vegetale, produse vegetale, animale, produse animaliere, alimente; si d) furaje.

Modelul certificatului de acreditare este prevăzut în anexa nr. 6 la prezentele reguli.

(3) Certificatul de acreditare este valabil 3 ani si se vizează anual de către A.N.P.E., în urma verificării prin supraveghere si monitorizare a activitătii organismului de inspectie si certificare.

(4) A.N.P.E. va atribui fiecărui organism de inspectie si certificare acreditat un cod de identificare, acordat ca urmare a înregistrării acestuia în Registrul organismelor acreditate.

Art. 7. - (1) Organismele pentru care s-au emis certificate de acreditare se notifică prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor si mediului.

(2) Ordinul mentionat contine pentru fiecare organism notificat informatii privind denumirea completă, sediul, domeniile pentru care s-a acordat acreditarea si codul de identificare al organismului de inspectie si certificare.

(3) Ordinul se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, cel târziu la 3 luni de la data emiterii certificatului de acreditare.

Art. 8. - Organismele de inspectie si certificare acreditate au următoarele obligatii:

a) să se asigure că cel putin cerintele de inspectie si măsurile de precautie din cadrul programului de inspectie, prezentate în cap. III din prezentele reguli, sunt puse în aplicare în unitătile/fermele care fac obiectul inspectiei lor;

b) să nu divulge informatiile si datele pe care le obtin în cursul activitătii de inspectie altor persoane decât responsabililor exploatatiei sau A.N.P.E.;

c) să ofere A.N.P.E., în scopul inspectiei, acces la birourile si facilitătile sale, precum si tot sprijinul necesar pentru ca autoritatea responsabilă să îsi poată îndeplini obligatiile care îi revin;

d) să transmită la A.N.P.E., până la data de 31 ianuarie a fiecărui an, o listă a operatorilor supusi inspectiei lor până la data de 31 decembrie a anului anterior, cuprinzând numele si adresa operatorului, tipul operatorului (producător, procesator, importator, fabricant de furaje pentru animale), tipul produsului, data înregistrării, data certificării;

e) să transmită la A.N.P.E., până la data de 31 decembrie a fiecărui an, raportul anual privind activitatea desfăsurată, precum si alte date statistice complementare referitoare la mijloacele de productie si de preparare si cantitătile de produse ecologice certificate, conform unui formular ce va fi elaborat de A.N.P.E.;

f) să transmită semestrial la A.N.P.E., în termen de 30 de zile după fiecare semestru, lista controalelor efectuate cuprinzând numele si adresa operatorului, tipul operatorului (producător, procesator, importator, fabricant de furaje pentru animale), data controlului, tipul controlului (anuntat sau inopinat) si, dacă este cazul, natura sanctiunii aplicate, data aplicării acesteia si durata ei;

g) să comunice imediat la A.N.P.E. sanctiunea aplicată;

h) la constatarea de nereguli privind aplicarea art. 4, 6, 7 si 8 din O.U.G. nr. 34/2000 si a prezentelor reguli sau neaplicarea măsurilor cuprinse în cap. III din prezentele reguli, să dispună eliminarea mentiunilor prevăzute în art. 8 alin. (4) din O.U.G. nr. 34/2000, referitoare la metoda de productie ecologică de pe întregul lot sau de pe o parte a lotului unde s-a produs neregularitatea;

i) la constatarea de abateri repetate, să interzică operatorului în cauză comercializarea produselor cu indicatiile referitoare la metoda de productie ecologică, pe o perioadă convenită de comun acord cu A.N.P.E.

Art. 9. - În scopul urmăririi provenientei produsului final se vor avea în vedere următoarele:

a) pentru productia de carne din unitătile/fermele de crestere a animalelor, fără a prejudicia dispozitiile cap. III sectiunea a 3-a din prezentele reguli, controalele se fac în toate stadiile de productie, abatorizare, transare sau alte procesări si până la vânzarea către consumator, pentru a garanta, în măsura în care tehnica permite, provenienta produselor animaliere pe parcursul întregului lant de productie, transformare si preparare, de la unitatea/ferma de crestere a animalelor si până la unitatea de conditionat final si/sau etichetat;

b) pentru produsele animaliere, altele decât carnea, alte dispozitii care permit urmărirea provenientei produselor, în măsura în care tehnica permite, sunt prevăzute în cap. III sectiunea a 3-a din prezentele reguli.

Art. 10. - (1) A.N.P.E., conform prevederilor art. 2 alin. (3) lit. g) din O.U.G. nr. 34/2000, îsi exercită atributia de control si supraveghere a activitătii organismelor de inspectie si certificare acreditate, astfel:

a) asigură obiectivitatea controlului efectuat de organismele de inspectie si certificare;

b) verifică eficacitatea controlului;

c) ia cunostintă de orice nereguli si/sau încălcări constatate si de sanctiunile aplicate;

d) limitează, suspendă sau retrage acreditarea organismului de inspectie si certificare în cazul în care acesta nu respectă cerintele prevăzute la lit. a) si b) sau nu îndeplineste conditiile prevăzute la art. 4 si 8;

e) furnizează celor interesati detalii cu privire la sistemul de acreditare a organismelor de inspectie si certificare;

f) organizează cursuri de pregătire si aplicatii practice pe probleme de control;

g) testează anual persoana responsabilă din cadrul organismului de inspectie si certificare si aduce la cunostintă acesteia rezultatul testării în termen de 24 de ore de la obtinerea rezultatelor verificării de la proba

scrisă.

(2) Pe tot parcursul activitătii de acreditare se va mentine confidentialitatea informatiilor obtinute, la toate nivelurile.

Art. 11. - (1) Comisia mentionată la art. 3 alin. (3) poate să limiteze, să suspende sau să retragă acreditarea unui organism de inspectie si certificare în conditiile art. 10 alin. (1) lit. d) ori în situatia în care organismul solicită acest lucru.

(2) Solicitarea organismului de inspectie si certificare privind limitarea, suspendarea sau retragerea acreditării trebuie înaintată A.N.P.E. cu minimum 3 luni înainte de data limitării/încetării activitătii, care va informa corespunzător comisia.

(3) Organismul national de acreditare are obligatia de a transmite din oficiu A.N.P.E. rapoartele de evaluare periodică a organismelor de inspectie si certificare, precum si de a informa A.N.P.E. cu privire la limitarea, suspendarea, retragerea sau expirarea acreditării conform standardului EN ISO 45011 si/sau la reînnoirea acesteia.

(4) În caz de existentă a oricăror probleme cu privire la respectarea cerintelor care au stat la baza acreditării, organismul de inspectie si certificare va transmite, la solicitarea A.N.P.E., toate informatiile necesare pentru clarificarea situatiei apărute. Dacă problemele se referă la respectarea exigentelor impuse de standardul EN ISO 45011, organismul national de acreditare va realiza, la solicitarea A.N.P.E., un audit neplanificat al organismului de inspectie si certificare acreditat.

(5) Organismul national de acreditare va transmite A.N.P.E. raportul si concluziile referitoare la auditul de supraveghere prevăzut la alin. (4), în termen de două zile lucrătoare de la finalizarea acestuia.

(6) În situatia prevăzută la alin. (1) organismul de inspectie si certificare trebuie să asigure predarea în mod corespunzător a documentelor si înregistrărilor în legătură cu evaluările realizate sau aflate în curs de realizare din perioada în care a fost acreditat, cu acceptul clientului, către A.N.P.E. sau către un alt organism de inspectie si certificare acreditat din domeniu, stabilit de comisie.

(7) Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor si mediului prevăzut la art. 7 se va modifica corespunzător cu decizia privind limitarea, suspendarea sau retragerea acreditării.

(8) Limitarea, suspendarea sau retragerea acreditării unui organism de inspectie si certificare nu afectează valabilitatea certificatelor de control emise de către acesta anterior datei la care s-a luat decizia privind limitarea, suspendarea sau retragerea acreditării respectivului organism.

Art. 12. - A.N.P.E. adoptă toate măsurile necesare pentru a se asigura că un operator care respectă prevederile legale privind agricultura ecologică si care achită contributia sa la cheltuielile de inspectie si certificare are acces la sistemul de inspectie si certificare.

 

CAPITOLUL III

Cerintele de inspectie si măsurile de precautie din cadrul programului de inspectie

 

SECTIUNEA 1

Cerintele generale de inspectie

Cerintele minime de control

 

            Art. 13. - Exigentele de control prevăzute în prezentul capitol se aplică în scopul urmăririi provenientei produselor mentionate la art. 9, pe tot parcursul lantului de productie, în conformitate cu dispozitiile legale privind agricultura ecologică.

 

Controlul initial

 

Art. 14. - (1) Când inspectia are loc pentru prima dată, operatorul responsabil din unitatea/ferma respectivă elaborează următoarele documente:

a) o descriere completă a unitătii/fermei si/sau a spatiilor si/sau a activitătilor desfăsurate;

b) măsurile concrete luate în unitate/fermă si/sau în spatiile si/sau în activitatea desfăsurată pentru a se asigura respectarea prevederilor prezentului capitol si a dispozitiilor legale privind agricultura ecologică.

(2) Descrierea si măsurile respective se consemnează într-o declaratie semnată de operatorul responsabil.

(3) Declaratia va fi însotită si de angajamentul operatorului în ceea ce priveste:

a) efectuarea operatiunilor în conformitate cu prevederile art. 4 si 5 din O.U.G. nr. 34/2000;

b) acceptarea ca în caz de neîndeplinire a acestor obligatii să i se aplice sanctiunile prevăzute la art. 10 si 11 din O.U.G. nr. 34/2000;

c) acceptarea de a informa în scris cumpărătorii produsului, înainte ca referinta privind modul de productie ecologică să fie retrasă.

(4) Documentele mentionate la alin. (3) se verifică de organismul de inspectie si certificare care întocmeste un raport în care se va consemna orice abatere sau încălcare constatată fată de dispozitiile legale privind agricultura ecologică. Operatorul contrasemnează acest raport si întreprinde măsurile corective necesare.

 

Comunicări

 

            Art. 15. - Operatorul responsabil comunică în timp util organismului de inspectie si certificare orice schimbare în descrierea sau măsurile concrete specificate la art. 14, precum si alte modificări privind dispozitiile de control initial prevăzute în sectiunile a 2-a, a 3-a, a 4-a si a 5-a din prezentul capitol.

 

Vizitele de control

 

Art. 16. - (1) Organismul de inspectie si certificare face cel putin o dată pe an un control fizic complet al unitătii de productie si/sau de preparare si al altor spatii.

Cu ocazia acestui control se pot preleva probe pentru a se determina dacă sunt utilizate produse sau tehnici de productie care nu sunt autorizate în conformitate cu prevederile anexelor nr. 1, 2 si 3 la normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 917/2001. Probele se prelevează si pentru a se determina eventualele contaminări cu produse neautorizate. Aceste prelevări sunt obligatorii atunci când se presupune utilizarea de produse neautorizate. Organismul de inspectie si certificare întocmeste un raport după fiecare control, contrasemnat de responsabilul unitătii/fermei respective.

(2) În afara controlului anual planificat prevăzut la alin. (1), organismul de inspectie si certificare va efectua un număr de vizite inopinate de control la cel putin:

a) 50% din numărul producătorilor supusi controlului;

b) 75% din numărul procesatorilor supusi controlului;

c) 75% din numărul importatorilor supusi controlului.

 

Evidenta contabilă

 

Art. 17. - (1) Unitatea/ferma va pune la dispozitie organismului de inspectie si certificare evidenta financiar-contabilă, astfel încât operatorul si organismul de inspectie si certificare să obtină următoarele informatii:

a) furnizorul si, dacă sunt diferiti, vânzătorul sau exportatorul produselor;

b) natura si cantitatea produselor agricole specificate la art. 2 alin. (1) din O.U.G. nr. 34/2000, care au fost livrate unitătii/fermei, si, după caz, natura si cantitatea tuturor materiilor cumpărate, precum si utilizarea acestora si, dacă este cazul, componenta furajelor compuse;

c) natura produselor, cantitatea, destinatarii si, dacă sunt diferiti, cumpărătorii produselor specificate la art. 2 alin. (1) din O.U.G. nr. 34/2000, care au iesit din unitate, din spatiile sau din depozitele primului destinatar;

d) alte informatii solicitate de organismul de inspectie si certificare.

(2) Datele cuprinse în documentele financiar-contabile trebuie să fie sustinute de justificări potrivite.

 

Ambalarea si transportul produselor în alte unităti sau spatii de productie si/sau de preparare

 

Art. 18. - Produsele specificate la art. 2 alin. (1) din O.U.G. nr. 34/2000 nu se transportă către alte unităti, inclusiv la angrosisti si detailisti, decât în ambalaje, containere sau vehicule adecvate, închise si sigilate, astfel încât acestea să nu poată fi deschise fără deteriorarea sigiliului.

Acestea trebuie să fie prevăzute cu o etichetă în care să se precizeze, în concordantă cu prevederile legale privind etichetarea, următoarele:

a) numele si adresa operatorului si, dacă sunt diferiti, numele si adresa proprietarului sau ale vânzătorului produsului;

b) denumirea produsului sau, în cazul furajelor compuse, descrierea lor, însotită de mentiunea referitoare la modul de productie ecologic, în conformitate cu prevederile art. 8 alin. (4) din O.U.G. nr. 34/2000;

c) numele si codul de identificare ale organismului de inspectie si certificare la care operatorul este înscris;

d) în anumite situatii, marca de identificare a lotului, aplicată conform unui sistem de marcaj agreat la nivel national sau convenit cu organismul de inspectie si certificare, care să permită confruntarea între lot si documentele financiar-contabile specificate la art. 17.

 

Depozitarea produselor

 

            Art. 19. - Spatiile de depozitare a produselor trebuie să fie alese astfel încât să asigure identificarea loturilor si să se evite orice amestec sau contaminare cu produse ori substante care nu sunt realizate în conformitate cu dispozitiile legale privind agricultura ecologică.

 

Produse suspecte de a nu fi conforme dispozitiilor legale privind agricultura ecologică

 

            Art. 20. - (1) Dacă un operator consideră sau suspectează că produsul pe care îl fabrică, prepară, importă sau îl primeste de la un alt operator nu corespunde dispozitiilor legale privind agricultura ecologică, el poate fie să retragă de pe produs referinta la modul de productie ecologic, fie să îl separe si să îl identifice. El va proceda la procesarea, ambalarea sau comercializarea produsului, dar fără referintă la modul de productie ecologic.     Dacă dubiul persistă, operatorul informează imediat organismul de inspectie si certificare. Organismul de inspectie si certificare va aproba ca produsul să fie comercializat cu referintă la modul de productie ecologic numai după ce se va asigura, cu ajutorul informatiilor primite de la operator sau din alte surse, că suspiciunea a fost înlăturată.

            (2) Dacă organismul de inspectie si certificare are argumente de a suspecta că un operator are intentia de a comercializa pe piată un produs în conformitate cu dispozitiile legale privind agricultura ecologică, dar care

cuprinde o referintă la modul de productie ecologic, el interzice operatorului respectiv, cu titlu provizoriu, să comercializeze produsul cu această referintă. Această decizie este completată de obligatia operatorului de a retrage de pe produsul respectiv referinta la modul de productie ecologic.         Dacă suspiciunea nu se confirmă, decizia de mai sus este anulată într-un termen stabilit de organismul de inspectie si certificare. Toate aceste decizii se iau în scris si se comunică persoanelor interesate de către organismul de inspectie si certificare. Operatorul va asigura o bună colaborare cu organismul de inspectie si certificare, în scopul înlăturării acestor suspiciuni.

 

Accesul la instalatii si la alte spatii

 

            Art. 21. - (1) Operatorul permite organismului de inspectie si certificare accesul în scopul controlului la toate părtile unitătii/fermei sale, la instalatii si la alte spatii utilizate de acesta. El pune la dispozitie organismului de inspectie si certificare evidenta financiar-contabilă a acestora, precum si alte documente solicitate de acesta.

            (2) La cererea organismului de inspectie si certificare, operatorul prezintă acestuia rapoartele de control si probele prelevate din propria initiativă.

            (3) Importatorul si primul destinatar, la solicitarea organismului de inspectie si certificare, prezintă acestuia aprobările de import, precum si certificatele de control privind importurile din alte tări.

 

SECTIUNEA a 2-a

Cerintele de inspectie pentru productia de plante vegetale, produse vegetale, animale si/sau produse animaliere

Domeniul de aplicare

 

Art. 22. - (1) Prezenta sectiune se referă la toate unitătile/fermele care intervin, în nume propriu sau în numele unei terte părti, în productie, astfel cum este definită la art. 3 lit. a) din O.U.G. nr. 34/2000, pentru produsele mentionate la art. 2 alin. (1) din aceeasi ordonantă de urgentă.

(2) Productia trebuie să se realizeze într-o unitate/fermă de productie ale cărei locuri de productie, parcele, păsuni, spatii de exercitiu în aer liber, parcursuri exterioare, adăposturi de crestere a animalelor si, după caz, spatii de depozitare pentru produsele vegetale si animaliere, pentru materiile prime si pentru produsele intrate sunt clar separate de cele ale altei unităti care nu produce în conformitate cu dispozitiile legale privind agricultura ecologică.

(3) Procesarea, ambalarea si comercializarea pot fi efectuate în unitatea de productie atât timp cât aceste activităti nu se referă la produsele iesite din unitate/fermă.

(4) Cantitătile vândute direct către consumatorul final sunt contabilizate zilnic.

(5) Depozitarea în unitate/fermă a produselor care nu sunt autorizate conform dispozitiilor art. 3 alin. (2) lit. b) si c) din normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 917/2001 este interzisă.

(6) La receptia produselor specificate la art. 2 alin. (1) din O.U.G. nr. 34/2000, operatorul verifică închiderea ambalajelor sau a containerelor si evidenta financiar-contabilă, conform prevederilor art. 17 si 18 din prezentele reguli.

 

Controlul initial

 

Art. 23. - Atunci când activitatea operatorului se limitează la colectarea de plante din flora spontană, descrierea unitătii/fermei mentionate la art. 22 se va completa cu următoarele documente:

a) o prezentare a locurilor de depozitare si productie, a parcelelor si/sau a zonelor de colectare a plantelor din flora spontană si, acolo unde este cazul, a spatiilor în care au loc operatiunile de procesare si/sau de ambalare a acestora;

b) o specificare a datei ultimei aplicări, pe parcelele si/sau zonele de colectare a plantelor din flora spontană, a produselor a căror utilizare nu este compatibilă cu dispozitiile art. 3 alin. (2) lit. b) din normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 917/2001;

c) în cazul recoltării plantelor din flora spontană, garantiile acordate de terte părti producătorului, care să dovedească faptul că acesta respectă prevederile art. 4 din anexa nr. 1 la normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 917/2001.

 

Comunicări

 

            Art. 24. - În fiecare an, înainte de data stabilită de organismul de inspectie si certificare, operatorul transmite acestuia programul de productie a produselor vegetale, defalcat pe fiecare parcelă.

 

Exploatarea mai multor unităti de productie de către acelasi operator

 

Art. 25. - (1) În cazurile în care un operator exploatează mai multe unităti de productie în aceeasi zonă, unitătile/fermele producătoare de plante vegetale sau de produse vegetale care nu sunt cuprinse la art. 2 alin. (1) din O.U.G. nr. 34/2000, precum si locurile de depozitare a materiilor prime intrate în unitate (îngrăsăminte, produse fitofarmaceutice si seminte) se supun cerintelor generale de inspectie prevăzute la art. 13-15 si la art. 17 din prezentele reguli.

(2) Aceleasi varietăti, precum si cele produse în unitătile specificate la art. 22 alin. (2) nu pot fi produse în aceste unităti.

(3) Fac exceptie de la regula stabilită la alin. (2) produsele obtinute de la culturi perene (arboricultură, cultura vitei de vie si a hameiului), dacă sunt îndeplinite următoarele conditii:

a) productia respectivă se înscrie în cadrul unui plan de conversie pe care producătorul se angajează, de la începutul conversiei ultimei părti a suprafetelor în cauză, să îl parcurgă în cel mai scurt timp posibil, dar care să nu depăsească maximum 5 ani;

b) au fost luate toate măsurile corespunzătoare pentru a se asigura separarea permanentă a produselor obtinute în fiecare unitate implicată;

c) organismul de inspectie si certificare este informat despre începerea recoltării fiecărui produs, cu cel putin 48 de ore înainte;

d) imediat după încheierea recoltării operatorul comunică organismului de inspectie si certificare cantitătile exacte recoltate în unitătile respective, precum si alte informatii ce permit identificarea productiei; el confirmă faptul că măsurile luate în vederea separării produselor au fost aplicate;

e) planul de conversie si măsurile mentionate la lit. a) - c) au fost aprobate de organismul de inspectie si certificare. Această aprobare se confirmă în fiecare an după demararea planului de conversie.

(4) De asemenea, se exceptează de la prevederile alin. (2) următoarele:

a) suprafetele destinate cercetării agricole, stabilite de comun acord cu A.N.P.E., dacă sunt îndeplinite conditiile prevăzute la alin. (3) lit. b), c), d) si e);

b) suprafetele destinate producerii de seminte, de material de reproducere vegetativ si de răsaduri, dacă sunt îndeplinite conditiile prevăzute la alin. (3) lit. b), c), d) si e);

c) păsunile destinate furajării animalelor cu masă verde.

 

SECTIUNEA a 3-a

Cerintele de inspectie pentru animale si produsele animaliere provenite din cresterea animalelor

Controlul initial

 

Art. 26. - Când inspectia are loc pentru prima oară, operatorul completează descrierea unitătii/fermei mentionată la art. 14, cu următoarele documente:

a) o descriere completă a adăposturilor de crestere a animalelor, a păsunilor, a suprafetelor de exercitiu în aer liber, a traseelor exterioare etc. si, acolo unde este cazul, a spatiilor de abatorizare a animalelor, precum si a spatiilor de depozitare si ambalare a produselor animaliere, a materiilor prime si a inputurilor;

b) o descriere completă a instalatiilor de depozitare a gunoiului de grajd provenit din cresterea animalelor;

c) un plan de împrăstiere a gunoiului de grajd, stabilit de comun acord cu organismul de inspectie si certificare, si o descriere completă a suprafetelor destinate productiei vegetale;

d) după caz, contractele încheiate cu alti producători pentru distribuirea gunoiului de grajd provenit din cresterea animalelor;

e) un plan de productie pentru unitatea de crestere ecologică a animalelor.

 

Identificarea animalelor

 

            Art. 27. - Animalele se identifică în permanentă prin tehnici adaptate fiecărei specii, individual pentru mamifere mari si individual sau pe lot pentru păsări si mamifere mici.

 

Registrele de crestere a animalelor

 

Art. 28. - (1) Înregistrarea animalelor se face în registrul de crestere a animalelor care rămâne la dispozitia organismelor de inspectie si certificare în orice moment, la sediul unitătii/fermei.

(2) Registrele de crestere a animalelor contin o descriere completă a sistemului de management al septelului si cuprind următoarele informatii:

a) evidenta pe specii, cu privire la intrarea animalelor: originea, data intrării, perioada de conversie, marca de identificare si antecedentele veterinare;

b) evidenta, pe specii, cu privire la iesirea animalelor: vârsta, numărul, greutatea la tăiere, marca de identificare si destinatia;

c) evidenta animalelor pierdute si motivele pierderii acestora;

d) evidenta în ceea ce priveste furajarea: tipul furajului, inclusiv suplimentele furajere, proportia diferitelor componente ale ratiei, perioadele de acces la suprafetele de exercitiu în aer liber, perioadele de transhumantă, dacă există restrictii la acestea;

e) evidenta cu privire la prevenirea bolilor, tratamentul si la asistenta veterinară: data tratamentului, diagnosticul, tipul produsului administrat, modalitătile de tratament si reteta eliberată de medicul responsabil cu asistenta veterinară, o dată cu prezentarea motivelor si a termenului de asteptare impus înainte de comercializarea produselor animaliere.

 

Exploatarea mai multor unităti de productie de către acelasi operator

 

Art. 29. - (1) Atunci când un operator administrează mai multe unităti/ferme de productie, în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (6) si ale art. 21 alin. (3) din anexa nr. 1 la normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 917/2001, unitătile care cresc animale sau produc produse animaliere care nu sunt specificate la art. 2 alin. (1) din O.U.G. nr. 34/2000 se supun, de asemenea, prevederilor art. 27, precum si dispozitiilor privind programul de crestere a animalelor, registrelor de crestere si principiilor de depozitare a produselor utilizate pentru cresterea animalelor.

(2) Organismul de inspectie si certificare, cu acordul A.N.P.E., acordă exploatatiilor, în scopul activitătii de cercetare din domeniul agricol, derogări de la obligatiile privind prezenta mai multor specii diferite, prevăzută la art. 6 alin. (6) din anexa nr. 1 la normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 917/2001, numai în următoarele conditii:

a) dacă au fost luate măsuri, de comun acord cu organismul de inspectie si certificare, pentru a garanta separarea permanentă a animalelor, a produselor animaliere si a gunoiului de grajd din fiecare unitate;

b) dacă operatorul informează în prealabil organismul de inspectie si certificare despre vânzarea animalelor sau a produselor animaliere;

c) dacă operatorul informează organismul de inspectie si certificare despre cantitătile exacte produse în unitatea sa, precum si despre toate caracteristicile care permit identificarea produselor si dacă confirmă că măsurile luate pentru separarea produselor au fost aplicate.

 

Alte precizări

 

            Art. 30. - Prin derogare de la prevederile prezentelor reguli, depozitarea medicamentelor de uz veterinar alopatice si a antibioticelor este permisă în unităti/ferme, dacă ele sunt prescrise de un medic veterinar în cadrul unor tratamente specificate în anexa nr. 1 la normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 917/2001, sunt depozitate în locuri supravegheate si sunt înregistrate în registrul unitătii/fermei.

 

SECTIUNEA a 4-a

Cerintele de inspectie pentru unitătile de preparare a produselor vegetale si animaliere si a alimentelor compuse din produse vegetale si animaliere

Domeniul de aplicare

 

Art. 31. - Prezenta sectiune se aplică tuturor unitătilor care intervin, în nume propriu sau în numele unei terte părti, în activitatea de preparare, astfel cum este definită la art. 3 lit. b) din O.U.G. nr. 34/2000, pentru produsele specificate la art. 2 alin. (1) din aceeasi ordonantă de urgentă si cuprind în special următoarele unităti:

a) unitătile de ambalare si/sau de reambalare a produselor;

b) unitătile pentru etichetarea si/sau reetichetarea produselor.

 

Controlul initial

 

            Art. 32. - Descrierea completă a unitătii mentionată la art. 14 va fi completată de o prezentare a instalatiilor utilizate pentru receptia, procesarea, ambalarea, etichetarea si depozitarea produselor agricole si a măsurilor luate pentru transportul produselor.

 

Evidenta contabilă

 

            Art. 33. - Documentele financiar-contabile specificate la art. 17 trebuie să aibă mentiunea verificărilor prevăzute la art. 36 din prezentele reguli.

 

Unitătile de preparare care utilizează produse provenite din agricultura ecologică si produse care nu provin din aceasta

 

Art. 34. - Atunci când în aceeasi unitate sunt preparate produse mentionate la art. 2 alin. (1) din O.U.G. nr. 34/2000, precum si produse care nu provin din agricultura ecologică, se vor avea în vedere următoarele:

a) unitatea să dispună de spatii complet separate pentru depozitarea produselor cuprinse la art. 2 alin. (1) din O.U.G. nr. 34/2000, înainte si după operatiuni;

b) operatiunile se efectuează în mod continuu până când este completată seria de productie, separată în timp si în spatiu de operatiunile similare aferente produselor care nu sunt cuprinse la art. 2 alin. (1) din O.U.G.

nr. 34/2000;

c) dacă astfel de operatiuni nu sunt efectuate frecvent sau într-o zi stabilită, unitatea/ferma respectivă anuntă în prealabil organismul de inspectie si certificare într-un termen fixat de comun acord cu acesta;

d) se vor lua toate măsurile necesare pentru a se asigura identificarea cu usurintă a loturilor si pentru a se evita orice amestec cu produse care nu provin din agricultura ecologică;

e) înainte ca produsele cuprinse la art. 2 alin. (1) din O.U.G. nr. 34/2000 să fie preparate, instalatiile de productie vor fi bine spălate. Eficacitatea măsurilor privind spălarea este controlată de organismul de inspectie si certificare si face obiectul unei note de constatare.

 

Ambalarea si transportul produselor în unitătile de preparare

 

Art. 35. - Laptele, ouăle si produsele din ouă, care provind din agricultura ecologică, se colectează separat de produsele care nu sunt obtinute din agricultura ecologică.

Sub rezerva aprobării prealabile a organismului de inspectie si certificare, colectarea nu poate fi făcută simultan decât dacă sunt luate toate măsurile pentru prevenirea amestecului sau a schimbului cu produse care nu sunt obtinute în conformitate cu dispozitiile legale privind agricultura ecologică si pentru a permite identificarea cu usurintă a produselor obtinute din agricultura ecologică. Operatorul va tine o evidentă strictă a recoltărilor pe zile, ore, circuit de colectare, precum si a datelor si orelor de receptie a produselor, pe care o prezintă organismului de inspectie si certificare.

 

Receptia produselor care provin din alte unităti

 

            Art. 36. - La primirea în unitate/fermă a unui produs specificat la art. 2 alin. (1) din O.U.G. nr. 34/2000, operatorul verifică închiderea ambalajului sau a containerului si prezenta pe etichetă a indicatiilor specificate la art. 18. Operatorul confruntă datele de pe etichetă cu datele din documentele care însotesc produsul. Rezultatul acestei verificări se consemnează conform prevederilor art. 17.

 

SECTIUNEA a 5-a

Cerintele de inspectie pentru importatorii de plante vegetale, produse vegetale, animale, produse animaliere si alimente care contin produse vegetale si/sau animaliere

Domeniul de aplicare

 

            Art. 37. - (1) Prezenta sectiune stabileste cerintele de inspectie pentru operatorii de produse agroalimentare ecologice, importatori si/sau primi destinatari, care intervin în importul si/sau receptia, în cont propriu sau în contul altui operator, a produselor specificate în art. 2 alin. (1) din O.U.G. nr. 34/2000.

            (2) În prezenta sectiune următorii termeni se definesc astfel:

            a) importator - orice persoană fizică sau juridică care importă un lot în vederea comercializării directe sau prin intermediul unui reprezentant;

            b) primul destinatar - orice persoană fizică sau juridică la care lotul este livrat în vederea unei preparări suplimentare si/sau pentru comercializarea sa.

 

Controlul initial pentru importatori

 

            Art. 38. - (1) Descrierea completă a unitătii prevăzută la art. 14 trebuie să cuprindă o descriere completă a spatiilor importatorului si a activitătilor sale de import, cu indicarea punctelor de intrare a produselor în România, precum si a altor spatii pe care importatorul intentionează să le utilizeze pentru depozitarea produselor importate, în asteptarea livrării lor la primul destinatar.

            (2) În plus, declaratia prevăzută la art. 14 trebuie să cuprindă angajamentul importatorului de a supune controlului unui organism de inspectie si certificare toate spatiile pe care le utilizează pentru depozitarea produselor.

 

Controlul initial pentru primul destinatar

 

            Art. 39. - (1) Descrierea completă a unitătii prevăzută la art. 14 trebuie să includă spatiile utilizate de primul destinatar pentru receptia si depozitarea produselor sale.

            (2) În cazul în care primul destinatar efectuează si alte activităti de transformare, ambalare, etichetare, depozitare si transport, se vor aplica prevederile de la sectiunea a 4-a.

 

Evidenta contabilă

 

            Art. 40. - (1) În situatia în care importatorul si primul destinatar sunt aceeasi persoană juridică si operează în aceeasi unitate, rapoartele prevăzute la art. 14 pot fi grupate într-un singur raport.

            (2) În situatia în care importatorul si primul destinatar operează în unităti diferite, fiecare trebuie să îsi organizeze propria evidentă contabilă.

            (3) Importatorul si primul destinatar au obligatia de a furniza organismelor de inspectie si certificare la care sunt înregistrati, la cererea acestora, toate informatiile privind transportul produselor importate de la exportator la primul destinatar.

 

Informatii referitoare la loturile importate

 

            Art. 41. - Importatorul va comunica organismului de inspectie si certificare la care este înregistrat, imediat după primirea certificatelor de control eliberate de organismele competente din tara exportatoare, toate informatiile privind loturile importate, si anume:

            a) numele si adresa primului destinatar;

            b) o copie a certificatului de control privind importurile de produse ecologice, precum si orice alte informatii pe care acest organism de inspectie si certificare le solicită. Importatorul trebuie, la cerere, să transmită toate informatiile necesare si organismului de control al primului destinatar.

 

Importatorii si primii destinatari care se ocupă si de produse care nu provin din agricultura ecologică

 

            Art. 42. - Atunci când produsele importate, specificate în art. 2 alin. (1) din O.U.G. nr. 34/2000, sunt depozitate în aceleasi spatii cu alte produse agricole sau alimente care nu provin din agricultura ecologică se vor avea în vedere următoarele:

            a) produsele specificate în art. 2 alin. (1) din O.U.G. nr. 34/2000 se depozitează separat de alte produse agricole si/sau alimente;

            b) se vor lua măsuri pentru asigurarea identificării loturilor si pentru evitarea amestecurilor cu produse care nu sunt obtinute conform regulilor privind productia agroalimentară ecologică.

 

Vizite de control

 

            Art. 43. - (1) Organismul de inspectie si certificare verifică evidenta contabilă conform prevederilor art. 40, precum si compatibilitatea produselor importate cu certificatul de control.

            (2) În situatia în care importatorul efectuează operatii de import în diferite unităti sau în diferite locuri, el trebuie să prezinte, la cererea organismului de inspectie si certificare, rapoartele mentionate în art. 14-16 pentru fiecare dintre aceste instalatii.

 

Receptia produselor importate

 

            Art. 44. - (1) Produsele prevăzute în art. 2 alin. (1) din O.U.G. nr. 34/2000 vor fi importate doar în ambalaje sau containere corespunzătoare, închise si sigilate, cu identificarea exportatorului, astfel încât să se prevină substituirea continutului lor, si însotite de alte mărci sau alte numere care să permită identificarea lotului cu datele cuprinse în certificatul de control.

            (2) La primirea produselor importate, specificate în art. 2 alin. (1) din O.U.G. nr. 34/2000, primul destinatar verifică închiderea ambalajelor sau a containerelor si corespondenta dintre datele de identificare a lotului si cele continute de certificatul de control. Rezultatul acestei verificări se va mentiona în evidenta contabilă conform prevederilor din art. 33.

            Art. 45. - Anexele nr. 1-6*) fac parte integrantă din prezentele reguli.

 

ANEXE

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

Pagina a 5-a

Pagina a 6-a

Pagina a 7-a

Pagina a 8-a

Pagina a 9-a

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

 

ORDIN

privind Normele metodologice de realizare a activitătilor de screening în cadrul subprogramului 2.2 - Preventie si control în patologia oncologică

 

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (3) din Ordinul ministrului sănătătii si familiei si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 248/149/2003 pentru aprobarea subprogramelor de sănătate în anul 2003,

văzând Referatul de aprobare al Directiei generale asistentă medicală nr. M.B. 2029 din 12 august 2003,

în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 743/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii,

ministrul sănătătii emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele metodologice de realizare a activitătilor de screening în cadrul subprogramului 2.2 - Preventie si control în patologia oncologică, prevăzute în anexele 1, 2, 3 si 4 care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Directiile implicate din cadrul Ministerului Sănătătii si directiile de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti, Centrul de Statistică Sanitară si Documentare Medicală, precum si institutele oncologice vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii,

Mircea Beuran

 

Bucuresti, 13 august 2003.

Nr. 760.

 

ANEXA Nr. 1

NORME METODOLOGICE

de realizare a activitătilor de screening în cancerul colului uterin

 

Etapa I: Directia de sănătate publică si comisia teritorială de specialisti pentru cancer vor selecta medicii de familie instruiti (sau care vor fi instruiti), în vederea aplicării programului national de preventie a cancerului colului uterin în teritoriul arondat atât teoretic, prin înmânarea de către Directia de sănătate publică judeteană sau a municipiului Bucuresti a caietelor metodologice transmise de Ministerul Sănătătii (Directia generală asistentă medicală), cât si practic de către comisia de specialitate în domeniu (oncologie, ginecologie, anatomie patologică).

Etapa a II-a: Rolul si locul medicului de familie în programul national de preventie:

- examinarea, conform cadrului actual legal, o dată pe an a întregii populatii înscrise pe lista acestuia, în vederea identificării persoanei care prezintă risc pentru aparitia si dezvoltarea cancerului colului uterin;

- tuturor persoanelor examinate clinic în cadrul legal actual le vor fi prezentate normele de educatie sanitară specifice afectiunilor ginecologice.

La aceste actiuni vor fi implicate alături de Ministerul Sănătătii si organizatii neguvernamentale într-un program comun de educatie;

- întocmirea fisei medicale personale a persoanei care prezintă risc, cu consemnarea următoarelor date:

- vârsta;

- factorul/factorii de risc:

1. infectia virală genitală cu HPV;

2. debutul precoce al activitătii sexuale (sub vârsta de 16 ani);

3. viată sexuală dezordonată; parteneri sexuali multiplii;

4. fumatul;

5. antecedente heredo-colaterale de cancer al colului uterin, în special rude de gradul I;

6. antecedente personale de cancer in situ al colului uterin;

7. utilizarea contraceptivelor orale;

8. deficite imune dobândite sau congenitale;

- medicii de familie instruiti vor recolta probele pentru examenul de citologie monostrat sau pentru testul Babes-Papanicolau si se vor ocupa de trimiterea acestor probe către laboratorul de anatomie patologică nominalizat de către directia de sănătate publică judeteană sau a municipiului Bucuresti pentru a participa la prezentul program de screening;

- medicii de familie care nu au fost instruiti, dar vor să participe la acest program de screening se vor ocupa numai de pregătirea persoanelor asigurate, pe care le vor îndruma către unitatea sanitară nominalizată în cadrul prezentului program de screening, ce va efectua examen ginecologic complet, dar si recoltarea probelor pentru examenul de citologie monostrat sau pentru testul Babes-Papanicolau.

Etapa a III-a: A. Laboratorul de anatomie patologică nominalizat de către directia de sănătate publică judeteană sau a municipiului Bucuresti si comisia teritorială de specialisti pentru cancer vor comunica rezultatele testelor atât medicului de familie, cât si cabinetului oncologic judetean sau al municipiului Bucuresti.

B. Cabinetul oncologic judetean sau al municipiului Bucuresti, aflat în strânsă colaborare cu cabinetul ginecologic din unitatea sanitară nominalizată de către directia de sănătate publică judeteană sau a municipiului Bucuresti:

- va efectua examen ginecologic complet;

- va recolta probele pentru testul Babes-Papanicolau sau citologie monostrat (în functie de dotare) la persoanele asigurate trimise de către medicii de familie neinstruiti în aceste tehnici;

- va stabili indicatia pentru colposcopie.

Rezultatele acestor explorări vor fi prezentate de către medicul oncolog Comisiei de diagnostic si indicatie terapeutică. Persoana asigurată va fi înregistrată în baza de date si va urma indicatia terapeutică recomandată de către Comisia de diagnostic si indicatie terapeutică, în conformitate cu Ordinul ministrului sănătătii si familiei nr. 871/2002 (în cazul confirmării malignitătii) sau se va prezenta la medicul de familie cu o scrisoare medicală si cu un program de monitorizare, redactate de către Comisia de diagnostic si indicatie terapeutică (în cazul infirmării malignitătii).

Observatii:

1. Este de preferat nominalizarea de către directia de sănătate publică judeteană sau a municipiului Bucuresti si de comisia teritorială de specialisti pentru cancer a acelor cabinete oncologice judetene sau ale municipiului Bucuresti ce beneficiază de infrastructura necesară efectuării testului Babes-Papanicolau sau citologie monostrat si a colposcopiei.

2. Medicul specialist obstetrică-ginecologie si medicul specialist anatomie patologică vor fi nominalizati în cadrul fiecărei unităti sanitare implicate în desfăsurarea prezentului program de screening si preventie.

Etapa a IV-a: Cabinetul oncologic judetean sau al municipiului Bucuresti comunică prin scrisoare medicală cu medicul de familie, transmitând:

- rezultatul investigatiilor;

- programul de monitorizare a asiguratului, de a cărui desfăsurare va răspunde.

Etapa a V-a: Raportarea datelor

Numărul persoanelor care au efectuat examen clinic, test Babes-Papanicolau sau citologie monostrat, examen ginecologic complet si colposcopie va fi raportat separat.

În situatia în care într-un judet sau în municipiul Bucuresti sunt implicate în acest program de screening mai multe cabinete oncologice, rezultatele vor fi transmise către cabinetul oncologic judetean sau al municipiului Bucuresti, pentru centralizarea datelor si trimiterea mai departe a acestora către Ministerul Sănătătii, Centrul de Statistică Sanitară si Documentare Medicală (prin directia de sănătate publică judeteană sau a municipiului Bucuresti).

Medicul oncolog transmite fisa cu datele personale, explorările efectuate si rezultatele (conform casetei de date personale din FISA ONC 1 - Ordinul ministrului sănătătii si familiei nr. 871/2002) cabinetului oncologic judetean sau al municipiului Bucuresti, pentru justificarea cheltuielilor si întocmirea unei catagrafii nationale. Astfel vor putea fi urmărite în timp modificările evolutive.

Etapa a VI-a: Rezultatele transmise la cabinetul oncologic judetean sau al municipiului Bucuresti vor fi raportate, conform precizărilor din Programul national 2.2, către Ministerul Sănătătii, Centrul de Statistică Sanitară si Documentare Medicală (prin directia de sănătate publică judeteană sau a municipiului Bucuresti).

Etapa a VII-a: Coordonarea activitătii, în concordantă cu normele prevăzute, va fi realizată de către institutele oncologice în colaborare cu comisiile teritoriale de specialisti pentru cancer din centrele universitare traditionale, sub îndrumarea directiei coordonatoare din Ministerul Sănătătii, în colaborare cu comisia de specialitate a ministerului Sănătătii.

 

ANEXA Nr. 2

NORME METODOLOGICE

privind realizarea activitătii de screening în cancerul glandei mamare

 

Etapa I: Directia de sănătate publică si comisia teritorială de specialisti pentru cancer vor selecta 5-10 medici de familie instruiti (sau care vor fi instruiti), în vederea aplicării programului national de preventie a cancerului glandei mamare în teritoriul arondat.

Etapa a II-a: Rolul si locul medicului de familie în programul national de preventie:

- examinarea, conform cadrului legal actual, o dată pe an, a întregii populatii înscrise pe lista acestuia, în vederea identificării persoanei care prezintă risc pentru aparitia si dezvoltarea cancerului glandei mamare;

- toate persoanele examinate clinic în cadrul legal actual vor fi instruite în vederea autopalpării lunare. La aceste actiuni vor fi implicate alături de Ministerul Sănătătii si organizatii neguvernamentale într-un program comun de educatie;

- întocmirea fisei medicale personale a individului care prezintă risc, cu consemnarea următoarelor date:

- vârsta

- factorul/factorii de risc:

1. menarha precoce;

2. prima nastere după 30 de ani;

3. biopsii mamare în antecedentele personale;

4. antecedente heredocolaterale de cancer mamar sau ovarian, în special rude de gradul I;

5. antecedente de cancer mamar;

6. tratament cu estrogeni în antecedente;

7. dieta - alimentatia cu continut bogat în grăsimi;

- îndrumarea pacientului selectat către cabinetul oncologic judetean nominalizat.

Etapa a III-a: Cabinetul oncologic judetean sau al municipiului Bucuresti, care va fi nominalizat de către directia de sănătate publică judeteană sau a municipiului Bucuresti, va prelua persoanele asigurate ce prezintă factori de risc pentru aparitia cancerului glandei mamare. Medicul oncolog:

- va efectua examenul clinic al sânilor;

- va stabili indicatia pentru mamografie bilaterală, în două incidente, mediolateral oblic si craniocaudal, ca primă explorare pentru persoanele asigurate în vârstă de peste 40 de ani;

- va stabili indicatia pentru ecografie mamară, ca primă explorare pentru persoanele asigurate cu vârstă mai mică de 40 de ani; pentru cazurile clinic suspecte sau neelucidate prin ecografie mamară se va efectua mamografia bilaterală, în două incidente;

- va stabili indicatia pentru punctie aspirativă cu ac fin.

Rezultatele acestor explorări vor fi prezentate de către medicul oncolog Comisiei de diagnostic si indicatie terapeutică. Persoana asigurată va fi înregistrată în baza de date si va urma indicatia terapeutică recomandată de către Comisia de diagnostic si indicatie terapeutică, în conformitate cu Ordinul ministrului sănătătii si familiei nr. 871/2002 (în cazul confirmării malignitătii) sau se va prezenta la medicul de familie cu o scrisoare medicală si cu un program de monitorizare redactate de către Comisia de diagnostic si indicatie terapeutică (în cazul infirmării malignitătii).

Observatii:

1. Este de preferat nominalizarea de către directia de sănătate publică judeteană sau a municipiului Bucuresti si comisia teritorială de specialisti pentru cancer a acelor cabinete oncologice judetene sau ale municipiului Bucuresti ce beneficiază de infrastructura necesară efectuării examinării mamografice, a ecografiei mamare si a punctiei aspirative cu ac fin.

2. Unitătile sanitare cu cabinete oncologice judetene sau ale municipiului Bucuresti, nominalizate pentru prezentul program de screening si preventie, vor avea angajat personal cu atributii concrete (specificate în caietul de sarcini) si cu pregătire în interpretarea mamografiilor (medic specialist imagistică medicală).

3. Medicul specialist imagistică medicală si medicul specialist anatomie patologică vor fi nominalizati în cadrul fiecărei unităti sanitare implicate în desfăsurarea prezentului program de screening si preventie.

Etapa a IV-a: Cabinetul oncologic judetean sau al municipiului Bucuresti comunică prin scrisoare medicală cu medicul de familie, transmitând:

- rezultatul investigatiilor;

- programul de monitorizare a asiguratului, de a cărui desfăsurare va răspunde.

Etapa a V-a: Raportarea datelor

Numărul persoanelor care au efectuat examen clinic, examen mamografic, ecografie mamară si/sau punctie aspirativă cu ac fin vor fi raportate separat.

În situatia în care într-un judet sau în municipiul Bucuresti sunt implicate în acest program de screening si preventie mai multe cabinete oncologice, rezultatele vor fi transmise către cabinetul oncologic judetean sau al municipiului Bucuresti, pentru centralizarea datelor si trimiterea mai departe a acestora către Ministerul Sănătătii, Centrul de Statistică Sanitară si Documentare Medicală (prin directia de sănătate publică judeteană sau a municipiului Bucuresti).

Medicul oncolog transmite fisa cu datele personale, explorările efectuate si rezultatele (conform casetei de date personale din FISA ONC 1 - Ordinul ministrului sănătătii si familiei nr. 871/2002) cabinetului oncologic judetean sau al municipiului Bucuresti, pentru justificarea cheltuielilor si întocmirea unei catagrafii nationale. Astfel vor putea fi urmărite în timp modificările evolutive.

Etapa a VI-a: Rezultatele ajunse la cabinetul oncologic judetean sau al municipiului Bucuresti vor fi raportate, conform precizărilor cuprinse în Programul national 2.2, către Ministerul Sănătătii, Centrul de Statistică Sanitară si Documentare Medicală.

Etapa a VII-a: Coordonarea activitătii, în concordantă cu normele prevăzute, va fi realizată de către institutele oncologice, în colaborare cu comisiile teritoriale de specialisti pentru cancer din centrele universitare traditionale, sub îndrumarea directiei coordonatoare din Ministerul Sănătătii, în colaborare cu comisia de specialitate a Ministerului Sănătătii.

 

ANEXA Nr. 3

NORME METODOLOGICE

privind realizarea activitătii de screening în cancerul de prostată

 

Populatia tintă: Vor fi introdusi în programul de screening persoane de sex masculin cu vârste cuprinse între 50 si 70 de ani. Conform recomandărilor American Cancer Society este util screening-ul pacientilor cu sperantă de viată de peste 10 ani. Având în vedere speranta medie de viată în România pentru persoanele de sex masculin, considerăm că vârsta maximă de 65 de ani este corectă în conditiile actuale.

Se vor urmări în special asiguratii care prezintă în antecedentele heredocolaterale:

- cel putin o rudă de gradul I diagnosticată cu cancer al prostatei înainte de 55 de ani;

- mai mult de 3 membri de familie cu cancer al prostatei.

Etapa I: Directiile de sănătate publică judetene sau a municipiului Bucuresti si comisiile teritoriale de urologie si oncologie vor selecta 5-10 medici de familie (în functie de numărul de determinări antigenice acoperite financiar) care vor fi instruiti în vederea aplicării Programului national de screening pentru cancerul de prostată.

Etapa a II-a: Medicul de familie va informa pacientii asupra eficacitătii si beneficiilor, dar si asupra posibilelor erori sau aspecte neplăcute legate de introducerea în programul de screening:

- impactul psihologic asupra pacientului;

- complicatiile legate de metodele de screening, dar mai ales de punctia biopsie;

- posibilitatea de a detecta un cancer de prostată fără semnificatie clinică, care să conducă la aplicarea unui tratament supraoptimal.

După o informare corectă si completă medicul de familie va obtine acordul scris al pacientului pentru introducerea în programul de screening.

Medicul de familie, în cadrul examenului clinic anual al pacientilor înscrisi pe lista sa, completează împreună cu pacientul chestionarul standard pentru determinarea Scorului International al Simptomelor Prostatice (I-PSS) si, indiferent de valoarea acestuia, îndrumă pacientii de sex masculin cu vârste cuprinse între 50 si 65 de ani către medicul specialist urolog pentru examinarea prostatei prin tuseu rectal.

Acesta, la rândul său, solicită laboratorului acreditat dozarea antigenului prostatic specific (PSA).

Etapa a III-a: Medicul specialist urolog, având la dispozitie datele furnizate de tuseul rectal si valoarea determinată a PSA seric, decide atitudinea de urmat, conform algoritmului prezentat mai jos.

- PSA seric total mai mic de 4 ng/ml sau 3 ng/ml acolo unde factorii etiologici justifică - repetare tuseu rectal si dozare PSA seric total la 12 luni;

- PSA seric total mai mare de 10 ng/ml - se efectuează punctie biopsie prostatică:

- punctie pozitivă: se trece la etapa următoare

- punctie negativă: se repetă punctia la o lună;

- PSA seric total cu valori cuprinse între 4-10 ng/ml (sau 3-10 ng/ml acolo unde factorii etiologici justifică) - se determină procentul PSA liber:

- suspiciune de cancer - se efectuează punctie biopsie prostatică:

- punctie pozitivă: se trece la etapa următoare

- punctie negativă: se repetă dozarea PSA seric total si liber la 6 luni.

- suspiciune de patologie benignă: se repetă dozarea PSA seric total si liber la 6 luni

Etapa a IV-a: Medicul specialist urolog comunică medicului de familie prin scrisoare medicală următoarele date:

- rezultatul tuseului rectal;

- valoarea PSA seric;

- rezultatul examenului anatomo-patologic (dacă s-a practicat punctia biopsie);

- programul de monitorizare a pacientului.

Etapa a V-a: Medicul specialist urolog transmite cabinetului oncologic judetean o fisă care cuprinde datele personale ale pacientului si rezultatele explorărilor efectuate în vederea întocmirii unei catagrafii nationale.

Cazurile de cancer al prostatei, confirmate anatomopatologic, vor fi raportate cabinetului oncologic judetean prin Fisa ONC 1.

Etapa a VI-a: Rezultatele transmise cabinetului oncologic judetean vor fi raportate, prin intermediul directiilor de sănătate publică judetene sau a municipiului Bucuresti, către Ministerul Sănătătii (Centrul de Statistică Sanitară si Documentare Medicală).

Punctia biopsie prostatică va fi efectuată transrectal sub ghidaj ecografic. Vor fi practicate cu pacientul în ambulatoriu si se va folosi analgo-sedarea sau nici o formă de anestezie.

Etapa a VII-a: Coordonarea activitătii, în concordantă cu normele prevăzute, va fi realizată de către institutele oncologice în colaborare cu comisiile teritoriale de specialisti pentru cancer din centrele universitare traditionale, sub îndrumarea directiei coordonatoare din cadrul Ministerului Sănătătii, în colaborare cu comisia de specialitate a Ministerului Sănătătii.

 

ANEXA Nr. 4

 

NORME METODOLOGICE

privind realizarea activitătii de screening în cancerul colo-rectal

 

Etapa I: Directia de sănătate publică judeteană sau a municipiului Bucuresti si comisia teritorială de specialisti pentru cancer vor selecta 5-10 medici de familie instruiti (sau care vor fi instruiti), în vederea aplicării programului national de preventie a cancerului colo-rectal în teritoriul arondat.

Etapa a II-a: Rolul si locul medicului de familie în programul national de preventie:

- examinarea, conform cadrului legal actual, o dată pe an a întregii populatii înscrise pe lista acestuia, în vederea identificării persoanei care prezintă risc pentru aparitia si dezvoltarea cancerului colo-rectal;

- întocmirea fisei medicale personale a individului care prezintă risc, cu consemnarea următoarelor date:

- vârsta;

- factorul/factorii de risc:

1. dieta - alimentatia cu continut bogat în grăsimi

2. factori genetici:

2.1. sindromul de polipoză ereditară

2.1.1. polipoza adenomatoasă

- FAP

- Sindromul Gardner

- Sindromul Turcot

2.1.2. polipoza hamartomatoasă

- Sindromul Peutz-Jeghers

- polipoza juvenilă

- boala Cowden

- neurofibromatoza

2.2. cancerul colo-rectal nonpolipozic ereditar, conform criteriilor AMSTERDAM:

a) trei membri din familie diagnosticati cu cancer colo-rectal, unul rudă de gradul 1,

iar ceilalti rude de gradul 2

b) cel putin două generatii interesate

c) un pacient cu diagnostic înainte de 50 de ani

3. boala inflamatorie a colonului:

- colita ulcerativă

- boala Crohn

4. polipii adenomatosi

5. antecedente personale de cancer colo-rectal, cancer al glandei mamare, cancer al endometrului sau cancer ovarian

6. interventii chirurgicale în antecedente

- ureterosigmoidostomia

- colecistectomia;

- îndrumarea pacientului selectat către centrul de gastroenterologie nominalizat.

Etapa a III-a: Centrul de gastro-enterologie încadrează pacientul într-o categorie de risc (mediu, mare, foarte mare) care va fi evaluat individualizat:

1. pacient cu risc mediu:

- cu o singură rudă de gradul I diagnosticată cu cancer colo-rectal sau un polip adenomatos după vârsta de 60 de ani

- cu rude diagnosticate ca mai sus - mai îndepărtate ca grad de rudenie

Screening: - initiat la vârsta de 50 de ani

- test hemocult al materiilor fecale - anual

- sigmoidoscopie flexibilă - la 5 ani

- irigografie - la 5 ani

- colonoscopie în cazul pozitivării oricărui test de mai sus, iar dacă această explorare este negativă, se va repeta la 10 ani;

2. pacient cu risc mare:

- cu un singur adenom, cu dimensiuni mici (sub 1 cm)

Screening: - la 3-6 ani de la polipectomia initială, prin:

- colonoscopie (iar dacă nu este acceptată de pacient sau nu este disponibilă, se vor efectua sigmoidoscopie flexibilă si irigografie)

Rezultat: - normal: pacientul este supus liniilor ghid de screening asemenea pacientilor cu risc mediu

- pozitiv: îndrumare la tratament specific oncologic

- cu: - un singur adenom, cu dimensiune mare (peste 1 cm)

- adenoame multiple

- adenoame cu displazie cu grad înalt

- adenoame viloase

Screening: - initiat în termen de 3 ani de la polipectomie, prin:

- colonoscopie (vizualizarea leziunii, biopsie si/sau ridicarea leziunii)

Rezultat: - normal, se repetă colonoscopia la alti 3 ani, un nou rezultat normal fiind urmat de încadrarea individului în grupa pacientilor cu risc mediu

- pozitiv: îndrumare la tratament specific oncologic

- cu istoric personal de rezectie cu intentie curativă pentru cancerul colo-rectal

Screening: - initiat în termen de 1 an de la interventia chirurgicală, prin:

- colonoscopie

Rezultat: - normal, se repetă la 3 ani si apoi la fiecare 5 ani dacă rezultatele sunt normale

- pozitiv: îndrumare la tratament specific oncologic

- cu orice rudă de gradul I înainte de 60 de ani sau cel putin două rude de gradul I de orice vârstă (în cazul în care nu este un sindrom ereditar) diagnosticate cu cancer colo-rectal sau polipi adenomatosi

Screening: - initiat la vârsta de 40 de ani sau la o vârstă cu 10 ani mai tânără comparativ cu cea mai tânără rudă diagnosticată cu cancer colo-rectal, prin:

- colonoscopie

Rezultat: - normal, se repetă la 5-10 ani (cancerul colo-rectal la rudele de gradul I nu creste semnificativ riscul fată de populatia cu risc mediu)

- pozitiv: îndrumare la tratament specific oncologic

3. Pacient cu risc foarte mare (prezenta unuia dintre cele două sindroame ereditare):

- istoric familial de FAP

Screening: - initiat la pubertate, prin:

- supraveghere endoscopică

- testare genetică

Rezultat: - pozitiv: impune efectuarea colectomiei

- istoric familial de HNPCC.

Screening: - initiat la 21 de ani, prin:

- colonoscopie

- testare genetică

- boală inflamatorie colonică (rectocolita ulcero-hemoragică, boala Crohn).

Screening: - initiat la 8 ani de la debutul pancolitei sau la 12-15 ani de la debutul rectocolitei ulcero-hemoragice, prin:

- colonoscopie cu biopsie pentru evaluarea displaziei, la 1-2 ani.

Etapa a IV-a: Gastro-enterologul comunică prin scrisoare medicală cu medicul de familie, transmitând:

- rezultatul investigatiilor;

- programul de monitorizare a asiguratului, de a cărui desfăsurare va răspunde.

Etapa a V-a: Gastro-enterologul transmite fisa cu datele personale, explorările efectuate si rezultatele (conform casetei de date personale din FISA ONC 1 – Ordinul ministrului sănătătii si familiei nr. 871/2002) cabinetului oncologic judetean sau al municipiului Bucuresti, pentru justificarea cheltuielilor si întocmirea unei catagrafii nationale.

Astfel vor putea fi urmărite în timp modificările evolutive.

Etapa a VI-a: Rezultatele ajunse la cabinetul oncologic judetean sau al municipiului Bucuresti vor fi raportate, conform precizărilor din Programul national 2.2, către Ministerul Sănătătii, Centrul de Statistică Sanitară si Documentare Medicală (prin directia de sănătate publică judeteană sau a municipiului Bucuresti)

Etapa a VII-a: Coordonarea activitătii, în concordantă cu normele prevăzute, va fi realizată de către institutele oncologice în colaborare cu comisiile teritoriale de specialisti pentru cancer din centrele universitare traditionale, sub îndrumarea directiei coordonatoare din Ministerul Sănătătii, în colaborare cu comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătătii.

 

RECTIFICĂRI

 

            În Ordinul ministrului economiei si comertului nr. 40/2003 privind unele măsuri pentru recunoasterea si desemnarea organismelor care realizează evaluarea conformitătii aparatelor consumatoare de combustibili gazosi, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 608 din 27 august 2003, se face următoarea rectificare: - la art. 3 în loc de: “ …. nr. 147/2003 ...” se va citi: “ …. nr. 147/2002 3...”.