MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 171 (XV) - Nr. 886         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 12 decembrie 2003

 

SUMAR

 

DECRETE

 

816. - Decret privind conferirea Ordinului national Serviciul Credincios în grad de Cavaler

 

819. - Decret privind retragerea unei decoratii

 

820. - Decret pentru numirea unui procuror financiar

 

821. - Decret privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Conventiei dintre România si Regatul Maroc pentru evitarea dublei impuneri si prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit si pe capital, semnată la Bucuresti la 2 iulie 2003

 

822. - Decret pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului de garantie dintre România si Banca Europeană pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Bucuresti la 4 aprilie 2003, aferent împrumutului acordat de Banca Europeană pentru Reconstructie si Dezvoltare Companiei Nationale de Căi Ferate  “C.F.R.” - S.A.

 

823. - Decret pentru supunerea spre aprobare Parlamentului a aderării României la Protocolul împotriva fabricării si traficului ilegale de arme de foc, piese si componente ale acestora, precum si de munitii, adoptat la New York la 31 mai 2001, aditional la Conventia Natiunilor Unite împotriva criminalitătii transnationale organizate, adoptată la New York la 15 noiembrie 2000

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 392 din 16 octombrie 2003 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 15 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare si alte dispozitii cu caracter financiar

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.415. - Hotărâre pentru modificarea art. 40 alin. (1) din Regulamentul privind organizarea si desfăsurarea concursului national de admitere la programele de formare specializată în administratia publică - anul 2003, aprobat prin Hotărârea Guvernului  nr. 615/2003

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

862/M136/546/2.935/6.380/3.497/21.833/865/2003. – Ordin al ministrului sănătătii, ministrului apărării nationale, ministrului administratiei si internelor, ministrului justitiei, directorului Serviciului Român de Informatii, directorului Serviciului de Telecomunicatii Speciale, directorului Serviciului de Informatii Externe si al directorului Serviciului de Protectie si Pază pentru aprobarea Normelor proprii de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în sistemul asigurărilor sociale de sănătate, adaptate la specificul organizării asistentei medicale în reteaua sanitară a ministerelor si institutiilor din domeniul apărării, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritătii judecătoresti, aplicabile în relatiile contractuale dintre Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti si furnizorii de servicii medicale si farmaceutice care apartin acestei retele

 

Rectificări la:

- D. 573/2003;

- D. 794/2003;

- O. CSA 3113/2003

 

 

DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului national Serviciul Credincios în grad de Cavaler

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. A pct. II si ale art. 11 alin. (1) pct. I.2 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările ulterioare,

la propunerea presedintelui Societătii Române de Televiziune, pentru contributia deosebită la promovarea valorilor culturale si spiritualitătii românesti, precum si la dezvoltarea Societătii Române de Televiziune,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul national Serviciul Credincios în grad de Cavaler:

- domnului Cristian George Topescu;

- domnului Emanuel Gheorghe Valeriu.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 29 noiembrie 2003.

Nr. 816.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind retragerea unei decoratii

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 52 lit. a) din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările ulterioare, 

având în vedere hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 39 din 6 noiembrie 2003,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se retrage Ordinul national Serviciul Credincios în grad de Cavaler, acordat prin Decretul nr. 527 din 1 decembrie 2000, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 666 din 16 decembrie 2000, domnului Acatrinei Valentino, judecător la Curtea de Apel Bucuresti.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 8 decembrie 2003.

Nr. 819.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru numirea unui procuror financiar

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 110 alin. (1) din Legea nr. 94/1992 privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere propunerea plenului Curtii de Conturi, potrivit Hotărârii nr. 270 din 27 noiembrie 2003,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Florina Pilos se numeste în functia de procuror financiar pe lângă Camera de Conturi a judetului Botosani, pe un termen de 6 ani.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 8 decembrie 2003.

Nr. 820.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Conventiei dintre România si Regatul Maroc pentru evitarea dublei impuneri si prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit si pe capital, semnată la Bucuresti la 2 iulie 2003

 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 1 si 4 din Legea nr. 4/1991 privind încheierea si ratificarea tratatelor,

la propunerea Guvernului, potrivit Hotărârii nr. E 364 din 18 noiembrie 2003,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se supune spre ratificare Parlamentului Conventia dintre România si Regatul Maroc pentru evitarea dublei impuneri si prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit si pe capital, semnată la Bucuresti la 2 iulie 2003, si se dispune publicarea prezentului decret în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 8 decembrie 2003.

Nr. 821.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului de garantie dintre România si Banca Europeană pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Bucuresti la 4 aprilie 2003, aferent împrumutului acordat de Banca Europeană pentru Reconstructie si Dezvoltare Companiei Nationale de Căi Ferate “C.F.R.” - S.A.

 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 1 si 4 din Legea nr. 4/1991 privind încheierea si ratificarea tratatelor,

la propunerea Guvernului, potrivit Hotărârii nr. E 362 din 18 noiembrie 2003,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se supune spre ratificare Parlamentului Acordul de garantie dintre România si Banca Europeană pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Bucuresti la 4 aprilie 2003, aferent împrumutului acordat de Banca Europeană pentru Reconstructie si Dezvoltare Companiei Nationale de Căi Ferate “C.F.R.” - S.A., si se dispune publicarea prezentului decret în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 8 decembrie 2003.

Nr. 822.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru supunerea spre aprobare Parlamentului a aderării României la Protocolul împotriva fabricării si traficului ilegale de arme de foc, piese si componente ale acestora, precum si de munitii, adoptat la New York la 31 mai 2001, aditional la Conventia Natiunilor Unite împotriva criminalitătii transnationale organizate, adoptată la New York la 15 noiembrie 2000

 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 1 si 4 din Legea nr. 4/1991 privind încheierea si ratificarea tratatelor,

la propunerea Guvernului, potrivit Hotărârii nr. E 363 din 18 noiembrie 2003,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se supune spre aprobare Parlamentului aderarea României la Protocolul împotriva fabricării si traficului ilegale de arme de foc, piese si componente ale acestora, precum si de munitii, adoptat la New York la 31 mai 2001, aditional la Conventia Natiunilor Unite împotriva criminalitătii transnationale organizate, adoptată la New York la 15 noiembrie 2000, si se dispune publicarea prezentului decret în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 8 decembrie 2003.

Nr. 823.

 

DECIZII  ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 392

din 16 octombrie 2003

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 15 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare si alte dispozitii cu caracter financiar

 

Nicolae Popa - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Lucian Stângu - judecător

Ioan Vida - judecător

Paula C. Pantea - procuror

Mădălina Stefania Diaconu - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 15 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare si alte dispozitii cu caracter financiar, exceptie ridicată de Sindicatul Liber si Independent Electrocentrale Deva-Mintia în Dosarul nr. 2.571/2003 al Curtii de Apel Alba Iulia - Sectia civilă.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Magistratul-asistent referă pe scurt asupra concluziilor scrise, depuse la dosar de autorul exceptiei, prin care se solicită admiterea exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca fiind neîntemeiată. Arată că salariatii agentilor economici care au obligatii de plată restante se află, în mod evident, într-o situatie obiectiv diferită fată de salariatii unitătilor care sunt la zi cu plata tuturor obligatiilor bugetare ori au obtinut înlesniri la plata acestora. Această deosebire obiectivă justifică aplicarea unui tratament juridic diferit, în sensul recunoasterii dreptului de a acorda tichete de masă pentru salariati numai acelor agenti economici care si-au achitat la scadentă obligatiile bugetare. De asemenea, consideră că în spetă se invocă o problemă de aplicare a legii, care intră în competenta exclusivă a instantelor judecătoresti.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 30 iunie 2003, pronuntată în Dosarul nr. 2.571/2003, Curtea de Apel Alba Iulia - Sectia civilă a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 15 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 79/2001. Exceptia a fost ridicată de Sindicatul Liber si Independent Electrocentrale Deva-Mintia în cadrul judecării recursului declarat de Societatea Comercială “Electrocentrale” - S.A. Deva împotriva sentintei Tribunalului Hunedoara prin care a fost obligată să acorde salariatilor tichete de masă pe perioada septembrie-decembrie 2002. În recurs se sustine că sentinta recurată s-a dat cu nerespectarea dispozitiilor art. 15 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 79/2001.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că dispozitiile legale criticate contravin prevederilor art. 16 alin. (1) si (2) din Constitutie “prin faptul că se îngrădeste acordarea unor drepturi salariale pentru aceia dintre salariati care lucrează în unitătile care înregistrează datorii bugetare restante, dând posibilitatea ca acestia să fie tratati discriminator în comparatie cu altii care activează în unităti ce sunt la zi cu plătile datoriilor bugetare”. Consideră, de asemenea, că aceste dispozitii legale sunt contrare si prevederilor art. 134 alin. (1) si alin. (2) lit. a) din Constitutie, “deoarece intervin în raporturile private de dreptul muncii dintre angajator si salariati, limitând libertatea acordării unor drepturi salariale potrivit vointei părtilor contractuale si concurenta loială pe piata muncii”.

Curtea de Apel Alba Iulia - Sectia civilă consideră că exceptia ridicată este nefondată, iar dispozitiile legale criticate sunt constitutionale în raport cu prevederile art. 16 alin. (1) si (2) din Constitutie, deoarece “în cauză nu ne aflăm în prezenta unor situatii identice solutionate diferit, ci a unor situatii diferite (salariati ai unitătilor cu datorii la buget si salariati ai celor fără astfel de datorii) cu solutii diferite”. Apreciază că “problema invocată nu este una de constitutionalitate, ci una de aplicare a legii, care se află în competenta exclusivă a instantei de judecată, conform art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992”. De asemenea, dispozitiile legale criticate nu sunt contrare nici prevederilor art. 134 din Constitutie, întrucât “ordonanta instituie o serie de măsuri coercitive fată de agentii economici rău platnici fată de bugetul de stat, tocmai pentru a nu se încuraja o astfel de practică si a nu se institui un regim discriminator fată de unitătile care nu au nici o datorie la stat”.

În conformitate cu dispozitiile art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, precum si Guvernului pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia ridicată.copyrightdsc.net

Guvernul apreciază că exceptia de neconstitutionalitate nu este întemeiată. Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 79/2001 “reglementează, pentru agentii economici la care statul sau o unitate administrativ-teritorială este actionar majoritar, unele măsuri în scopul rentabilizării activitătii economice si întăririi disciplinei economico-financiare, încasării creantelor si plătii obligatiilor restante către bugetul de stat, bugetele locale, bugetele fondurilor speciale si către alti creditori, precum si al evitării sau, după caz, reducerii pierderilor în economie”. Dispozitiile legale criticate prin exceptie nu contravin prevederilor art. 16 alin. (1) si (2) din Constitutie, întrucât “salariatii angajatorilor care înregistrează obligatii bugetare restante, neachitate sau care pierd înlesniri obtinute, în conditiile legii, la plata acestora, se află într-o situatie juridică diferită fată de salariatii celorlalti angajatori, situatie ce implică un tratament diferentiat între aceste două categorii de salariati”. Pe de altă parte, obligatiile statului, prevăzute de art. 134 alin. (2) lit. a) din Constitutie simplică si dreptul acestuia de a putea dispune stabilirea unor măsuri, inclusiv pe plan legislativ, pentru întărirea disciplinei economice si financiare în activitatea agentilor economici, în scopul asigurării si protejării interesului public în cadrul economiei de piată, potrivit art. 134 alin. (2) lit. b) din Constitutie”.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 15 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare si alte dispozitii cu caracter financiar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 297 din 7 iunie 2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 59/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 49 din 24 ianuarie 2002. Aceste dispozitii au următorul continut:

- Art. 15: “(1) Angajatorii care înregistrează obligatii bugetare neachitate la scadentă, dar pentru care au obtinut înlesniri la plata acestora de la Ministerul Finantelor Publice, Ministerul Muncii si Solidaritătii Sociale si celelalte autorităti ale administratiei publice centrale sau ale administratiei publice locale, după caz, pot acorda salariatilor tichete de masă, în conditiile legii, începând cu luna următoare celei în care si-au achitat obligatiile bugetare restante sau au obtinut înlesniri la plata acestora.

(2) Începând cu luna în care se înregistrează obligatiile bugetare restante sau pierd înlesnirile la plata acestora, angajatorii nu mai pot acorda tichete de masă salariatilor pe perioada în care înregistrează obligatii bugetare restante, în conditiile legii.

(3) Prevederile alin. (1) si (2) se aplică si pentru anul 2001.”

În opinia autorului exceptiei aceste dispozitii legale sunt contrare următoarelor prevederi constitutionale:

- Art. 16: “(1) Cetătenii sunt egali în fata legii si a autoritătilor publice, fără privilegii si fără discriminări.

(2) Nimeni nu este mai presus de lege. […]”;

- Art. 134: “(1) Economia României este economie de piată.

(2) Statul trebuie să asigure:

a) libertatea comertului, protectia concurentei loiale, crearea cadrului favorabil pentru valorificarea tuturor factorilor de productie.[…]”

Examinând exceptia de neconstitutionalitate si dispozitiile legale criticate, cu raportare la prevederile constitutionale invocate, Curtea retine următoarele:

În legătură cu pretinsa încălcare a prevederilor art. 16 alin. (1) si (2) din Constitutie, se observă că dispozitiile legale criticate, în concordantă cu reglementările cuprinse în Legea nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 260 din 13 iulie 1998, instituie dreptul conditionat al agentilor economici de a acorda tichete de masă salariatilor lor. Conditia este de a nu fi înregistrat obligatii de plată restante la bugetul de stat si pentru care nu au obtinut înlesniri de la autoritătile publice competente.

Agentii economici care au obligatii de plată restante se află, evident, într-o situatie obiectiv diferită fată de cei care sunt la zi cu plata tuturor obligatiilor bugetare ori au obtinut înlesniri la plata acestora. De asemenea, salariatii diferitelor categorii de agenti economici se află în situatii obiectiv diferite. Or, conform jurisprudentei constante a Curtii Constitutionale, principiul egalitătii, consacrat de art. 16 alin. (1) din Constitutie, nu înseamnă uniformitate, iar pentru situatii diferite se impun tratamente juridice diferite.

Dreptul de a beneficia de acordarea tichetelor de masă nu este un drept constitutional, ci constituie o măsură de protectie socială, în sensul prevederilor art. 43 din Constitutie, si se încadrează în categoria “alte forme de asistentă socială prevăzute de lege”. Reglementarea legală a unor asemenea forme de asistentă socială este conditionată de resursele financiare asigurate de starea economiei în diferite perioade de timp, cu posibilitatea diferentierii în raport cu situatia economico-financiară a agentilor economici care trebuie să le asigure, precum si în raport cu situatia beneficiarilor.

Beneficiul tichetelor de masă constituie o vocatie a salariatilor, căreia îi corespunde obligatia agentilor economici de a suporta costurile lor. Acei agenti economici care nu sunt în măsură să achite la scadentă obligatiile bugetare nu pot suporta nici costurile tichetelor de masă fără a aduce noi pierderi la veniturile bugetare.

Pe lângă obligatia de a asigura libertatea comertului si concurenta loială, statului îi revine si obligatia de a asigura, potrivit prevederilor art. 134 alin. (2) lit. b) din Constitutie, “protejarea intereselor nationale în activitatea economică, financiară si valutară”. Or, întărirea disciplinei financiare în cadrul tuturor agentilor economici, prin care să se asigure încasarea integrală si la timp a tuturor veniturilor bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetului asigurărilor de sănătate, bugetelor fondurilor speciale si bugetelor locale, reprezintă un interes national major.

Fată de cele de mai sus, în temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 alin. (1) si (3) si al art. 25 alin. (1) si (3) din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 15 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare si alte dispozitii cu caracter financiar, exceptie ridicată de Sindicatul Liber si Independent Electrocentrale Deva-Mintia în Dosarul nr. 2.571/2003 al Curtii de Apel Alba Iulia - Sectia civilă.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 16 octombrie 2003.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Magistrat-asistent,

Mădălina Stefania Diaconu

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea art. 40 alin. (1) din Regulamentul privind organizarea si desfăsurarea concursului national de admitere la programele de formare specializată în administratia publică - anul 2003, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 615/2003

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Alineatul (1) al articolului 40 din Regulamentul privind organizarea si desfăsurarea concursului national de admitere la programele de formare specializată în administratia publică - anul 2003, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 615/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 415 din 13 iunie 2003, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

“Art. 40. - (1) Cifra de scolarizare pentru programul de formare specializată în administratia publică, cu durata de un an, pentru anul 2003, este de 950 de locuri, care vor fi finantate prin taxe de scolarizare, al căror cuantum se stabileste prin ordin al ministrului administratiei si internelor, la propunerea Institutului National de Administratie, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului regulament.”

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul administratiei si internelor,

Nicolae Berechet,

secretar de stat

Ministru delegat pentru administratia publică,

Gabriel Oprea

Ministrul educatiei, cercetării si tineretului,

Alexandru Athanasiu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 4 decembrie 2003.

Nr. 1.415.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

Nr. 862 din 17 septembrie 2003

MINISTERUL APĂRĂRII NATIONALE

Nr. M136 din 10 octombrie 2003

MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR

Nr. 546 din 2 octombrie 2003

MINISTERUL JUSTITIEI

Nr. 2.935 din 15 octombrie 2003

SERVICIUL ROMÂN DE INFORMATII

Nr. 6.380 din 24 octombrie 2003

SERVICIUL DE TELECOMUNICATII SPECIALE

Nr. 3.497 din 29 octombrie 2003

SERVICIUL DE INFORMATII EXTERNE

Nr. 21.833 din 27 octombrie 2003

SERVICIUL DE PROTECTIE SI PAZĂ

Nr. 865 din 31 octombrie 2003

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor proprii de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în sistemul asigurărilor sociale de sănătate, adaptate la specificul organizării asistentei medicale în reteaua sanitară a ministerelor si institutiilor din domeniul apărării, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritătii judecătoresti, aplicabile în relatiile contractuale dintre Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti si furnizorii de servicii medicale si farmaceutice care apartin acestei retele

 

Pentru aplicarea art. 10 alin. (8) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate, cu modificările ulterioare,

în temeiul art. 4 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 743/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, al art. 7 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 14/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Apărării Nationale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 389/2001, al art. 9 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 63/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, al art. 6 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 736/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei, al art. 23 alin. 3 din Legea nr. 14/1992 privind organizarea si functionarea Serviciului Român de Informatii, cu modificările si completările ulterioare, al art. 10 din Legea nr. 92/1996 privind organizarea si functionarea Serviciului de Telecomunicatii Speciale, cu modificările si completările ulterioare, al art. 7 alin. (3) din Legea nr. 1/1998 privind organizarea si functionarea Serviciului de Informatii Externe, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 8 alin. (3) din Legea nr. 191/1998 privind organizarea si functionarea Serviciului de Protectie si Pază, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul sănătătii, ministrul apărării nationale, ministrul administratiei si internelor, ministrul justitiei, directorul Serviciului Român de Informatii, directorul Serviciului de Telecomunicatii Speciale, directorul Serviciului de Informatii Externe si directorul Serviciului de Protectie si Pază emit prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Normele proprii de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în sistemul asigurărilor sociale de sănătate, adaptate la specificul organizării asistentei medicale în reteaua sanitară a ministerelor si institutiilor din domeniul apărării, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritătii judecătoresti, aplicabile în relatiile contractuale dintre Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti si furnizorii de servicii medicale si farmaceutice care apartin acestei retele, prevăzute în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Relatiile contractuale dintre Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti si ceilalti furnizori de servicii medicale, farmaceutice si dispozitive medicale se vor derula în conformitate cu prevederile normelor metodologice aprobate prin: Ordinul ministrului sănătătii si familiei si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 20/12/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 78 din 6 februarie 2003, Ordinul ministrului sănătătii si familiei si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 21/13/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 78 din 6 februarie 2003, Ordinul ministrului sănătătii si familiei si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 22/14/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 78 din 6 februarie 2003, Ordinul ministrului sănătătii si familiei si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 23/15/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 78 din 6 februarie 2003.

Art. 3. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii,

Mircea Beuran

Ministrul administratiei si internelor,

Ioan Rus

Directorul Serviciului Român de Informatii,

Radu-Alexandru Timofte

Directorul Serviciului de Informatii Externe,

Gheorghe Fulga

p. Ministrul apărării nationale,

Sorin Encutescu,

secretar de stat

p. Ministrul justitiei,

Iulia Cristina Tarcea,

secretar de stat

Directorul Serviciului de Telecomunicatii Speciale,

Tudor Tănase

p. Directorul Serviciului de Protectie si Pază,

Iulian Crăiniceanu

 

RECTIFICĂRI

 

În anexa la Decretul nr. 753/2003 pentru înaintarea în gradul următor a unor generali si acordarea gradului de general de brigadă unor colonei, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 810 din 17 noiembrie 2003, se face următoarea rectificare:

- la pozitia a doua la Ministerul Administratiei si Internelor, în loc de: “… Lucian Silvan Nicolae Pahnontu …” se va citi: “ … Lucian Silvan Nicolae Pahontu …”

 

În preambulul Decretului nr. 794/2003 privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Comandor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 851 din 29 noiembrie 2003, se face următoarea rectificare:

- în loc de: “pentru înaltul profesionalism regizoral…” se va citi: “pentru înaltul profesionalism dirijoral …”

 

La art. 2 alin. (1) lit. a) din Normele privind aplicarea legii în domeniul asigurărilor obligatorii de răspundere civilă pentru pagube produse tertilor prin accidente de autovehicule si autorizarea asigurătorilor care vor practica această asigurare în anul 2004, aprobate prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.113/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 858 din 3 decembrie 2003, se face următoarea rectificare:

- la liniuta a treia, în loc de: “- 1 iulie - 31 decembrie 2003, până la data de 30 iunie 2004.” se va citi: “- 1 iulie - 31 decembrie 2004, până la data de 30 iunie 2004.”


*) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 886 bis în afara abonamentului si se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.