MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 171 (XV) - Nr. 887         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 12 decembrie 2003

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.410. - Hotărâre privind schimbarea titularului dreptului de administrare asupra unor terenuri proprietate  publică a statului

 

1.411. - Hotărâre privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor constructii aflate în administrarea Ministerului Apărării Nationale

 

1.413. - Hotărâre privind transmiterea unui imobil în domeniul public al statului

 

1.417. - Hotărâre privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a art. 6 din Ordonanta Guvernului nr. 53/2003 privind privatizarea Societătii Comerciale “Tractorul UTB” - S.A. Brasov

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

31. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind facturarea energiei electrice reactive la subconsumatori

 

172. - Ordin al ministrului economiei si comertului privind aprobarea formei contractului de executie de lucrări de închidere a minelor si refacere a mediului/conservare

 

602. - Ordin al ministrului administratiei si internelor pentru aprobarea Normelor privind avizarea pe linie de protectie civilă a documentatiilor de investitii în constructii

 

965. - Ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru aprobarea reglementării tehnice “Ghid privind investigarea stării tehnice a rezervoarelor, decantoarelor si metantancurilor în exploatare”, indicativ GT 052-02

 

1.011. - Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor si mediului privind aprobarea deciziilor de acordare a dreptului de producere a vinurilor cu denumire de origine controlată în România

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind schimbarea titularului dreptului de administrare asupra unor terenuri proprietate publică a statului

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Se aprobă transmiterea terenului proprietate publică a statului, situat în municipiul Bucuresti, având datele de identificare prevăzute la nr. crt. 1 din anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea Ministerului Apărării Nationale în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor.

Art. 2. - Se aprobă transmiterea terenului proprietate publică a statului, situat în municipiul Bucuresti, având datele de identificare prevăzute la nr. crt. 2 din anexă, din administrarea Ministerului Administratiei si Internelor în administrarea Ministerului Apărării Nationale.

Art. 3. - Predarea-preluarea terenurilor transmise potri vit prevederilor art. 1 si 2 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul apărării nationale,

Ioan Mircea Pascu

Ministrul administratiei si internelor,

Ioan Rus

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 4 decembrie 2003.

Nr. 1.410.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a terenurilor proprietate publică a statului care fac obiectul schimbării titularului dreptului de administrare

 

Nr.crt.

Locul unde sunt situate terenurile care se transmit

Persoana juridică

de la care se

transmit terenurile

Persoana juridică

la care se

transmit terenurile

Codul de clasificare

din inventarul bunurilor

care alcătuiesc domeniul

public al statului

Caracteristicile tehnice

ale terenurilor

 

 

1.

Municipiul Bucuresti, Sos. Oltenitei nr. 219, sectorul 4

Statul român si

administrarea

Ministerului Apărării

Nationalecopyrightdsc.net

Statul român si

administrarea

Ministerului

Administratiei si

Internelor

- imobil 2.608 (partial)

- cod 8.29.09

- nr. M.F. 103.601

- suprafata

terenului =

12.513 m2

2.

Municipiul Bucuresti, sos. Vitan Bârzesti nr. 24-26, sectorul 4

Statul român si

administrarea

Ministerului

Administratiei si

Internelor

Statul român si

administrarea

Ministerului Apărări

Nationale

- imobil 4.139 (partial)

- cod 8.29.10

- nr. M.F. 102.373

 

- suprafata

terenului =

12.513 m2

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor constructii aflate în administrarea Ministerului Apărării Nationale

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din functiune, casare si valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului si al unitătilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor constructii aflate în administrarea Ministerului Apărării Nationale, amplasate în incinta imobilelor identificate potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Trecerea în domeniul privat al statului a constructiilor prevăzute la art. 1 se face în vederea scoaterii din functiune si demolării acestora.

Art. 3. - După scoaterea din functiune si demolarea constructiilor, Ministerul Apărării Nationale îsi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenta cantitativ-valorică.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul apărării nationale,

Ioan Mircea Pascu

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 4 decembrie 2003.

Nr. 1.411.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a constructiilor care trec din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, aflate în administrarea

Ministerului Apărării Nationale

 

Nr.  crt.

Adresa constructiilor

Persoana juridică care

administrează constructiile

Caracteristicile bunurilor care trec din domeniul

public al statului în domeniul privat al statului

1.

Municipiul Buzău, judetul Buzău

Ministerul Apărării Nationale

Imobil 830, nr. M.F. = 106.968

Pavilionul C

- suprafata construită = 29 m2

- valoarea contabilă = 7.000 lei

2.

 

Municipiul Buzău, judetul Buzău

Ministerul Apărării Nationale

Imobil 326, nr. M.F. = 106.966

Pavilionul T5 - suprafata construită = 85 m2

- valoarea contabilă = 34.000 lei

Pavilionul T6 - suprafata construită = 87 m2

- valoarea contabilă = 39.000 lei

Pavilionul V

- suprafata construită = 647 m2

- valoarea contabilă = 453.000 lei

3.

Municipiul Caransebes,

judetul Caras-Severin

Ministerul Apărării Nationale

Imobil 1.003, nr. M.F. = 104.159

Pavilionul D1 - suprafata construită = 116,85 m2

- valoarea contabilă = 385.000 lei

Pavilionul O3 - suprafata construită = 19,25 m2

- valoarea contabilă = 4.000 lei

4.

Localitatea Plenita, judetul Dolj

Ministerul Apărării Nationale

Imobil 1.232, nr. M.F. = 103.900

Pavilionul Q8 - suprafata construită = 864 m2

- valoarea  contabilă = 35.000 lei

Pavilionul Q10 - suprafata construită = 540 m2

- valoarea contabilă = 22.000 lei

Pavilionul Q11 - suprafata construită = 540 m2

- valoarea contabilă = 22.000 lei

Pavilionul Q12 - suprafata construită = 540 m2

- valoarea contabilă = 22.000 lei

Pavilionul Q13 - suprafata construită = 540 m2

- valoarea contabilă = 22.000 lei

Pavilionul Q14 - suprafata construită = 540 m2

- valoarea contabilă = 22.000 lei

Pavilionul Q15 - suprafata construită = 540 m2

- valoarea contabilă = 22.000 lei

Pavilionul Q16 - suprafata construită = 540 m2

- valoarea contabilă = 22.000 lei

Pavilionul Q17 - suprafata construită = 540 m2

- valoarea contabilă = 22.000 lei

Pavilionul Q18 - suprafată construită = 540 m2

- valoarea contabilă = 22.000 lei

Pavilionul Q21 - suprafată construită = 540 m2

- valoarea contabilă = 22.000 lei

Pavilionul Q22 - suprafată construită = 540 m2

- valoarea contabilă = 22.000 lei

Pavilionul Q23 - suprafată construită = 360 m2

- valoarea contabilă = 15.000 lei

5. 

Localitatea Mihai Bravu, 

judetul Giurgiu

Ministerul Apărării Nationale

 

Imobil 958 nr. M.F. = 144.934

Pavilionul S9 - suprafata construită = 1.305 m2

- valoarea contabilă = 53.000 lei

Pavilionul S10

- suprafata construită = 975 m2

- valoarea contabilă = 41.000 lei

Pavilionul S11

- suprafata construită = 510 m2

- valoarea contabilă = 21.000 lei

Pavilionul S12

- suprafata construită = 510 m2

- valoarea contabilă = 21.000 lei

Pavilionul S13

- suprafata construită = 510 m2

- valoarea contabilă = 21.000 lei

Pavilionul S14

- suprafata construită = 510 m2

- valoarea contabilă = 21.000 lei

Pavilionul S15

- suprafata construită = 465 m2

- valoarea contabilă = 18.000 lei

Pavilionul S16

- suprafata construită = 420 m2

- valoarea contabilă = 16.000 lei

Pavilionul S17

- suprafata construită = 420 m2

- valoarea contabilă = 16.000 lei

Pavilionul S18

- suprafata construită = 420 m2

- valoarea contabilă = 16.000 lei

Pavilionul S19

- suprafata construită = 186 m2

- valoarea contabilă = 9.000 lei

Pavilionul S20

- suprafata construită = 186 m2

- valoarea contabilă = 9.000 lei

Pavilionul S21

- suprafata construită = 230 m2

- valoarea contabilă = 12.000 lei

Pavilionul S22

- suprafata construită = 230 m2

- valoarea contabilă = 12.000 lei

Pavilionul S23

- suprafata construită = 230 m2

- valoarea contabilă = 12.000 lei

Pavilionul S24

- suprafata construită = 230 m2

- valoarea contabilă = 12.000 lei

Pavilionul S25

- suprafata construită = 230 m2

- valoarea contabilă = 12.000 lei

Pavilionul S26

- suprafata construită = 230 m2

- valoarea contabilă = 12.000 lei

Pavilionul S27

- suprafata construită = 230 m2

- valoarea contabilă = 12.000 lei

6.

 

Municipiul Brasov, judetul Brasov

Ministerul Apărării Nationale

Imobil 497 nr. M.F. = 103.977

Pavilionul E

- suprafata construită = 246 m2

- valoarea contabilă = 172.000 lei

Pavilionul F2

- suprafata construită = 503 m2

- valoarea contabilă = 301.000 lei

Pavilionul F3

- suprafata construită = 485 m2

- valoarea contabilă = 291.000 lei

Pavilionul G3

- suprafata construită = 763 m2

- valoarea contabilă = 438.000 lei

7.

Municipiul Pitesti, judetul Arges

Ministerul Apărării Nationale

Imobil 401, nr. M.F. = 103.767

Pavilionul X2 - suprafata construită = 36 m2

- valoarea contabilă = 10.000 le

Pavilionul X4 - suprafata construită = 75 m2

- valoarea contabilă = 8.000 lei

Pavilionul X5 - suprafata construită = 15 m2

- valoarea contabilă = 10.000 lei

8.

Localitatea Buda, judetul Prahova

Ministerul Apărării Nationale

Imobil 987, nr. M.F. = 103.712

Pavilionul MX2 - suprafata construită = 226 m2

- valoarea contabilă = 15.028 lei

9.

Localitatea Predeal, judetul Brasov

Ministerul Apărării Nationale

Imobil 1.360, nr. M.F. = 104.044

Pavilionul F

- suprafata construită = 125 m2

- valoarea contabilă = 37.000 lei

Pavilionul J

- suprafata construită = 1.053 m2

- valoarea contabilă = 831.000 lei

Pavilionul K

- suprafata construită = 8 m2

- valoarea contabilă = 6.000 lei

Pavilionul Z

- suprafata construită = 300 m2

- valoarea contabilă = 60.000 lei

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unui imobil în domeniul public al statului

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, al art. 15 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă transmiterea cu titlu gratuit a activului cu caracter social, identificat potrivit anexei nr. 1, din patrimoniul Societătii Comerciale “Electronica” - S.A. Bucuresti în domeniul public al statului si în administrarea Secretariatului General al Guvernului.

(2) Predarea-preluarea activului prevăzut la alin. (1) se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, la valoarea de înregistrare în contabilitate de la data transmiterii.

Art. 2. - (1) Se aprobă transmiterea activului prevăzut la art. 1 alin. (1) din administrarea Secretariatului General al Guvernului în administrarea Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, cu exceptia unei suprafete de 73,8 m2, identificată potrivit Planului de situatie prevăzut în anexa nr. 2, care rămâne în administrarea Secretariatului General al Guvernului.

(2) Predarea-preluarea activului prevăzut la alin. (1) se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, la valoarea de înregistrare în contabilitate de la data transmiterii.

Art. 3. - Capitalul social al Societătii Comerciale “Electronica” - S.A. Bucuresti se diminuează în mod corespunzător.

Art. 4. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul pentru coordonarea Secretariatului

General al Guvernului,

Eugen Bejinariu

Presedintele Autoritătii pentru Privatizare

si Administrarea Participatiilor Statului,

Ovidiu Tiberiu Musetescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 4 decembrie 2003.

Nr. 1.413.

 

ANEXA Nr. 1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului care se transmite în domeniul public al statului

 

Adresa imobilului care se transmite

Caracteristicile tehnice ale imobilului (constructie + teren)

Municipiul Bucuresti, str. Dimitrie Pompei

nr. 5-7, sectorul 2

1. Identificat cu nr.:

- Topografic: partial din nr. cadastral 1.623/36 - Compartiment

laboratoare fiabilitate - parter, birouri etaj 2.

2. Partea de constructie care se transmite:

- suprafata construită = 322,63 m2

- suprafata desfăsurată = 659,29 m2

3. Terenul aferent, în suprafată de 322,63 m2 cotă indiviză.

 

ANEXA Nr. 2*)

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a art. 6 din Ordonanta Guvernului nr. 53/2003 privind privatizarea Societătii Comerciale “Tractorul U.T.B.” - S.A. Brasov

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, si al art. 6 din Ordonanta Guvernului nr. 53/2003 privind privatizarea Societătii Comerciale “Tractorul U.T.B.” - S.A. Brasov,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Normele metodologice de aplicare a art. 6 din Ordonanta Guvernului nr. 53/2003 privind privatizarea Societătii Comerciale “Tractorul U.T.B.” - S.A. Brasov, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 584 din 15 august 2003, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Presedintele Autoritătii pentru Privatizare

si Administrarea Participatiilor Statului,

Ovidiu Tiberiu Musetescu

Ministrul economiei si comertului,

Dan Ioan Popescu

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 4 decembrie 2003.

Nr. 1.417.

 

ANEXĂ

 

NORME METODOLOGICE

de aplicare a art. 6 din Ordonanta Guvernului nr. 53/2003 privind privatizarea Societătii Comerciale “Tractorul U.T.B.” - S.A. Brasov

 

Art. 1. - Societatea Comercială “Tractorul U.T.B.” - S.A. Brasov beneficiază de împrumuturi acordate de Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului pentru plata consumului de energie electrică si gaze naturale, în aplicarea art. 10 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor societăti nationale, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 2. - (1) Datoriile restante reprezentând plata consumului de energie electrică si gaze naturale aferente perioadei 1 iulie 2003-30 septembrie 2003 sunt stabilite de o comisie formată din câte un reprezentant al Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, Ministerului Economiei si Comertului, Ministerului Finantelor Publice, precum si câte un reprezentant al furnizorului de utilităti.

(2) Procesul-verbal încheiat va include si suma de 41.165.156.690 lei, reprezentând datorii neachitate către Societatea Comercială de Distributie a Gazelor Naturale “Distrigaz Sud” - S.A.

Art. 3. - În termen de 3 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului va încheia cu societatea comercială contractele de împrumut, în următoarele conditii:

a) perioada: 5 ani;

b) termen de gratie: 6 luni-1 an, atât pentru rata de capital, cât si pentru dobândă;

c) dobânda la nivel BUBOR (Bucuresti Offered Rate), stabilită de Banca Natională a României în prima zi din lună. Art. 4. - Sumele considerate drept împrumuturi pentru plata consumului de energie electrică si gaze naturale vor fi virate direct în contul societătilor furnizoare de utilităti fată de care Societatea Comercială “Tractorul U.T.B.” - S.A. Brasov are calitatea de debitor.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind facturarea energiei electrice reactive la subconsumatori

 

În temeiul art. 9 alin. (2), (6) si (7) si al art. 11 alin. (2) lit. a), d) si e) din Legea energiei electrice nr. 318/2003,

având în vedere Referatul de aprobare întocmit de Departamentul preturi, tarife si analiză economică,

în conformitate cu prevederile procesului-verbal al sedintei Comitetului de reglementare al Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei din data de 5 decembrie 2003,

presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Subconsumatorii, altii decât cei de tip casnic, plătesc energia electrică reactivă consumatorilor principali din instalatiile cărora sunt alimentati în conditiile prevăzute de art. 19 din Contractul-cadru de furnizare a energiei electrice la marii consumatori finali, industriali si similari, la tarife reglementate, respectiv de art. 18 din Contractul-cadru de furnizare a energiei electrice la micii consumatori finali, industriali si similari, la tarife reglementate, aprobate prin Decizia presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 57/1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 623 din 21 decembrie 1999.

Art. 2. - Pretul pentru energia electrică reactivă livrată subconsumatorilor cu factor de putere mediu lunar mai mic de 0,92 este cel aplicat de furnizor consumatorului principal.

 Art. 3. - (1) În cazul în care echipamentul de măsurare nu permite determinarea cantitătii de energie electrică reactivă consumată de fiecare subconsumator, aceasta se determină din cantitatea totală de energie reactivă achizitionată de consumatorul principal, proportional cu energia electrică activă măsurată pentru fiecare subconsumator.

(2) Modul de calcul prezentat la alin. (1) este echivalent cu utilizarea factorului de putere mediu lunar realizat de consumatorul principal pentru fiecare subconsumator.

Art. 4. - Consumatorul principal va prezenta subconsumatorilor săi modul de calcul al energiei reactive facturate.

Art. 5. - Prevederile prezentului ordin vor fi aplicate de toti consumatorii principali care aplică tarife de distributie reglementate la subconsumatori.

Art. 6. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2004.

Art. 7. - Consumatorii principali care aplică tarife de distributie reglementate la subconsumatori vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar Departamentul preturi, tarife si analiză economică din cadrul Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei va urmări respectarea prevederilor prezentului ordin.

 

p. Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Horia Bogdan

 

Bucuresti, 8 decembrie 2003.

Nr. 31.

 

MINISTERUL ECONOMIEI SI COMERTULUI

 

ORDIN

privind aprobarea formei contractului de executie de lucrări de închidere a minelor si refacere a mediului/conservare

 

În scopul îndeplinirii obligatiilor asumate de Ministerul Economiei si Comertului fată de Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare în baza Acordului de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare privind generalizarea utilizării, la selectia antreprenorilor si contractarea lucrărilor de închidere a minelor si refacere a mediului, conservare, monitorizarea executiei lucrărilor si monitorizarea postînchidere a lucrărilor finantate din fonduri alocate prin bugetul de stat, a procedurilor specifice pentru elaborarea proiectelor tehnice de închidere a minelor si refacere a mediului si a documentatiilor de licitatie pentru selectarea antreprenorilor pentru executia lucrărilor, monitorizarea executiei acestora si pentru monitorizarea postînchidere, având la bază procedurile FIDIC (Fédération d’Ingenieurs et Constructeurs) folosite pentru minele din lista prevăzută în componenta de închidere a minelor si atenuare a impactului social finantat din împrumut,

având în vedere:

- Ordonanta Guvernului nr. 11/2000 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare privind finantarea Proiectului de închidere a minelor si de atenuare a impactului social, în valoare de 44,5 milioane dolari S.U.A., semnat la Bucuresti la 13 octombrie 1999, aprobată cu modificări prin Legea nr. 168/2000;

- Hotărârea Guvernului nr. 418/1999 privind asigurarea conditiilor de implementare a prevederilor Proiectului-pilot privind restructurarea sectorului minier, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 353/2001, văzând: punctul de vedere al Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului ca autoritate în domeniul constructiilor, exprimat prin Adresa nr. 3.662/SS din 7 august 2003, privind competenta autoritătii contractante de a promova proceduri specifice pentru achizitia de lucrări publice pentru închiderea minelor si refacerea mediului,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Comertului,

ministrul economiei si comertului emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă forma contractului de executie de lucrări de închidere a minelor si refacere a mediului/conservare, însotit de specificatiile tehnice, anexele la specificatiile tehnice, metoda de măsurare si listele de lucrări, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Completarea si modificarea prevederilor propunerii de contract de executie a lucrărilor de închidere a minelor si refacere a mediului/conservare se fac prin ordin al ministrului economiei si comertului la propunerea Directiei generale resurse minerale.

Art. 3. - Secretarul de stat coordonator va aproba, la propunerea directorului directiei de specialitate, completarea si modificarea documentelor însotitoare ale proiectului de contract, respectiv a specificatiilor tehnice, anexelor la specificatiile tehnice, metodei de măsurare si listelor de lucrări.

Art. 4. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 5. - Directia generală resurse minerale, Directia generală buget, economico-financiară si administrativ sunt însărcinate să ducă la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 6. - Prevederile prezentului ordin se aplică pentru lucrările contractate după data publicării acestuia în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul economiei si comertului,

Dan Ioan Popescu

 

Bucuresti, 26 septembrie 2003.

Nr. 172.


*) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 887 bis în afara abonamentului, si se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial” Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 

MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor privind avizarea pe linie de protectie civilă a documentatiilor de investitii în constructii

 

Având în vedere prevederile art. 33 si 45 din Legea protectiei civile nr. 106/1996, cu modificările ulterioare, si ale Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de constructii, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 9 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 63/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor,

ministrul administratiei si internelor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele privind avizarea pe linie de protectie civilă a documentatiilor de investitii în constructii, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Comandamentul Protectiei Civile si inspectoratele de protectie civilă judetene si al municipiului Bucuresti vor asigura aplicarea dispozitiilor normelor aprobate prin prezentul ordin.

Art. 3. - (1) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin orice dispozitii contrare se abrogă.

 

Ministrul administratiei si internelor,

Ioan Rus

 

Bucuresti, 2 decembrie 2003.

Nr. 602.

 

ANEXĂ

 

NORME

privind avizarea pe linie de protectie civilă a documentatiilor de investitii în constructii

 

Art. 1. - Potrivit prevederilor art. 33 din Legea protectiei civile nr. 106/1996, cu modificările ulterioare, Comandamentul Protectiei Civile, inspectoratele de protectie civilă judetene si al municipiului Bucuresti sunt obligate să elibereze avize de specialitate în vederea emiterii acordului unic, în baza căruia sunt emise autorizatiile de construire, conform legii.

Art. 2. - Avizul de specialitate pentru documentatiile de investitii în constructii, în întelesul Legii nr. 106/1996, cu modificările ulterioare, se acordă de către personalul din cadrul Comandamentului Protectiei Civile, al inspectoratelor de protectie civilă judetene si al municipiului Bucuresti, împuternicit prin ordin de zi pe unitate în acest sens si potrivit atributiilor de serviciu.

Art. 3. - Personalul prevăzut la art. 2, care acordă avizul de specialitate, este atestat din punct de vedere tehnic de Comandamentul Protectiei Civile, care organizează în acest scop, anual si ori de câte ori este cazul, convocări de instruire si verificare.

Art. 4. - (1) Criteriul general de stabilire a obligativitătii de a executa un adăpost de protectie civilă este cel prevăzut la art. 33 alin. 1 din Legea nr. 106/1996, cu modificările ulterioare, iar cheltuielile pentru realizarea adăpostului de protectie civilă să nu depăsească 5% din valoarea de constructii-montaj a investitiei.

(2) În aplicarea prevederilor alin. (1) se avizează, fără obligativitatea de a se prevedea adăpost de protectie civilă, următoarele obiective de investitii în constructii:

a) clădirile cu destinatie de locuit fără subsol, cu una sau mai multe unităti locative/apartamente si dependinte aferente acestora (anexe gospodăresti, boxe, pivnite etc., legate si/sau nelegate structural de clădire), cu garaje legate structural de acestea (la nivelul parterului sau la demisol), după caz, cu suprafata construită desfăsurată a fiecărei unităti de locuit de până la 600 m2;

b) clădirile cu altă destinatie decât cea de locuit, cu suprafata construită desfăsurată mai mică de 600 m2;

c) statiile PECO si constructiile aferente acestora, aflate la o distantă mai mică de 50 m de rezervoarele de combustibil; 

d) lăcasele de cult, indiferent de suprafata construită desfăsurată a acestora;

e) căile de circulatie, aerodromurile, bazele sportive si lucrările de geniu civil aferente acestora;

f) retelele de transport si distributie a energiei electrice, precum si statiile de transformare, cu instalatiile si constructiile aferente;

g) retelele de transport si distributie a apei si retelele de canalizare, inclusiv statiile de captare si de tratare a apei, statiile de epurare a apelor uzate, cu instalatiile si constructiile aferente; 

h) retelele de transport si distributie a gazelor naturale, inclusiv statiile si posturile de măsurare si reglare a gazelor, cu instalatiile si constructiile aferente;

i) retelele de termoficare, inclusiv statiile si punctele termice, cu instalatiile si constructiile aferente;

j) retelele de telecomunicatii, inclusiv racordurile aferente;

k) constructiile cu structură din lemn si pământ, indiferent de destinatia acestora;

l) constructii si amenajări hidrotehnice a căror exploatare nu necesită prezenta permanentă a personalului specializat;

m) halele de productie si/sau de depozitare a materialelor explozive, toxice, usor inflamabile care, în caz de avariere sau de incendiu, ar periclita viata celor adăpostiti;

n) extinderea, reabilitarea si/sau modernizarea unor constructii care nu sunt dotate cu adăposturi de protectie civilă, dacă suprafata construită desfăsurată, adăugată prin constructii noi, este mai mică de 600 m2;

o) constructii si lucrări cu caracter provizoriu; 

p) constructii la care cheltuielile aferente lucrărilor de amenajare a adăposturilor de protectie civilă (stabilite prin evaluarea lucrărilor necesare conform Normelor tehnice privind proiectarea si executarea adăposturilor de protectie civilă si potrivit prezentelor norme depăsesc 5% din valoarea lucrărilor de constructii-montaj a investitiei.

Art. 5. - Emiterea de autorizatii de construire fără avizul Comandamentului Protectiei Civile, al inspectoratelor de protectie civilă judetene sau al municipiului Bucuresti, după caz, contravine prevederilor art. 33 din Legea nr. 106/1996, cu modificările ulterioare, si se sanctionează potrivit art. 78 lit. i), coroborat cu prevederile art. 79 lit. b) din aceeasi lege.

Art. 6. - Avizul de protectie civilă se solicită în scris, avizatorul având obligatia să comunice solicitantului, la data prezentării documentatiei pentru verificare, cuantumul taxei de avizare stabilit în conformitate cu prevederile art. 33 alin. 2 din Legea nr. 106/1996, cu modificările ulterioare. 

Art. 7. - În vederea obtinerii avizului de specialitate, solicitantul va prezenta obligatoriu, în copie, următoarele documente: 

a) certificat de urbanism;

b) plan de situatie si de încadrare în zonă, anexă la certificatul de urbanism, vizat spre neschimbare de către serviciul de urbanism al emitentului autorizatiei de construire;

c) plan de arhitectură al celui mai de jos nivel (din subsol, demisol sau parter, după caz), în două exemplare;

d) plan cu sectiunea prin care se intersectează în mod obligatoriu cel mai de jos nivel al constructiei/adăpostului*), în două exemplare;

e) memoriu tehnic general**);

f) memoriu tehnic de specialitate, inclusiv schema instalatiei de filtroventilatie si schema instalatiei electrice din adăpost**);

g) fisa tehnică în vederea emiterii acordului unic (întocmită potrivit formularului-model F8.3 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de constructii, republicată, cu modificările si completările ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei nr. 1.943/2001, cu modificările ulterioare.


*) Unde este cazul.

**) Memoriul tehnic general poate include si date din memoriul de specialitate de protectie civilă, atunci când este cazul; cele două memorii pot fi comasate.

 

Art. 8. - Pentru aplicarea unitară a prezentelor norme de avizare se vor respecta următoarele:

a) prin spatiu de adăpostire se întelege suprafata si volumul camerelor destinate efectiv acestui scop; nu se includ spatiile tehnice, spatiile de acces si iesirile de salvare aferente adăpostului;

b) la verificarea dimensionării suprafetelor si volumelor spatiilor (camerelor) de adăpostire se va tine seama, cumulativ, de următoarele cerinte:

b.1) suprafata minimală alocată: 1 m2/persoană;

b.2) volum minim alocat: 2,5 m3/persoană;

c) spatiul minim pentru un adăpost de protectie civilă trebuie să asigure adăpostirea a 9 persoane (suprafata = 9 m2, volumul = 22,5 m3).

d) avizul se înscrie pe original si cel putin o copie, din următoarele piese desenate:

d.1) plan de arhitectură al subsolului/adăpostului;

d.2) plan de arhitectură parter, la constructiile fără subsol;

d.3) plan cu sectiunea prin care se intersectează în mod obligatoriu cel mai de jos nivel al constructiei/adăpostului;

d.4) schema instalatiei de filtroventilatie din adăpost, unde este cazul;

d.5) schema instalatiei electrice a adăpostului;

e) avizul va avea continutul si forma următoare si va purta stampila unitătii emitente în partea dreaptă jos:

 

INSPECTORATUL DE PROTECTIE CIVILĂ

AVIZ Nr. ……..

Ziua …………….. Luna …………….. Anul …………...

Semnătura

 

Stampila unitătii *)

 


*) Stampila unitătii se poate realiza si sub formă dreptunghiulară, care se va confectiona prin grija inspectoratului de protectie civilă judetean sau al municipiului Bucuresti, prin care se acordă avizul.

 

f) memoriul tehnic de specialitate va cuprinde, în mod obligatoriu, următoarele date:

f.1.) date generale despre adăpost, dacă este cazul (necesar personal de adăpostit, echipare cu instalatii, utilaje si tâmplărie, grupuri sanitare, descriere accese, grosimi pereti si placă, sistem de armare, pardoseli, finisaje, racorduri, încălzire etc.);

f.2) în determinarea valorii de constructii-montaj adăugate investitiei, în ipoteza în care se prevede adăpost de protectie civilă, si a valorii procentuale a lucrărilor de constructii-montaj ale adăpostului fată de valoarea lucrărilor de constructii-montaj a investitiei, se va tine seama de următoarele:

f.2.1) evaluarea lucrărilor de constructii-montaj ale investitiei si, respectiv, ale adăpostului se va efectua pe bază de deviz, la pretul de achizitie a materialelor de constructii la data respectivă, pe total investitie sau pe metru pătrat de suprafată construită desfăsurată. În evaluarea lucrărilor de constructii-montaj ale investitiei nu se iau în calcul lucrările aferente obiectelor de investitii pentru care, potrivit art. 4 alin. (2), nu se prevede realizarea de adăposturi de protectie civilă;

f.2.2) instalatiile de filtroventilatie fac parte din instalatiile cu care sunt echipate adăposturile de protectie civilă cu capacitate de adăpostire a peste 50 de persoane; aceste instalatii intră în calculul valorii lucrărilor aferente adăpostului numai cu valoarea lucrărilor de constructii-montaj (valoarea de procurare a echipamentelor acestei instalatii nu se cuprinde în calcul).

Art. 9. - (1) Verificarea documentatiei si eliberarea avizelor se execută în maximum 15 zile de la data înregistrării cererii si/sau depunerii documentatiei.

(2) Termenul de eliberare a avizelor prevăzut la alin. (1) se prelungeste în cazul înregistrării unor contestatii din partea solicitantilor avizului, dar nu mai mult de 5 zile. Analiza si solutionarea contestatiilor se fac de către Comandamentul Protectiei Civile, în conditiile legii.

(3) Pentru obiectivele de investitii avizate cu obligativitatea executării de spatii de adăpostire se retine de către cel care a acordat avizul: câte un exemplar, în copie, al documentelor prevăzute la art. 8 lit. d), al certificatului de urbanism si al memoriului tehnic de specialitate sau al memoriului tehnic general (în cazul când cele două memorii tehnice sunt comasate).

(4) Pentru obiectivele de investitii la care nu se justifică obligatia de a se proiecta si executa adăposturi de protectie civilă, potrivit legii si prezentelor norme, se va retine de către cel care a acordat avizul câte un exemplar, în copie, al certificatului de urbanism si al memoriului tehnic de specialitate sau al memoriului tehnic general (în cazul când cele două memorii tehnice sunt comasate).

(5) Obiectivele de investitii avizate se înregistrează, de către persoana care acordă avizul, într-un registru special întocmit în acest sens, care trebuie să cuprindă:

a) numărul curent (numărul avizului);

b) data primirii documentatiei spre avizare;

c) data eliberării avizului;

d) numele si prenumele solicitantului (din certificatul de urbanism);

e) destinatia constructiei;

f) adresa completă a noii constructii;

g) datele tehnice ale constructiei (înăltimea, numărul de niveluri, numărul de unităti locative/apartamente si/sau de spatii cu altă destinatie decât cea locativă, suprafata construită la sol, suprafata construită desfăsurată, tip de structură, număr de salariati pe schimb de lucru si, după caz, număr de locatari permanenti);

h) suprafata si capacitatea adăpostului si dotarea cu instalatii si utilaje (dacă este cazul);

i) proiectantul, persoană fizică sau juridică (adresa, seful de proiect si numărul de telefon);

j) numele si prenumele celui care a eliberat avizul;

k) numărul si data chitantei, precum si suma plătită pentru eliberarea avizului.

(6) Documentele avizate, împreună cu fisa tehnică, se vor elibera după ce solicitantul prezintă chitanta de plată a taxei aferente avizării.

Art. 10. - Avizatorul, în colaborare cu serviciile de urbanism ale emitentului autorizatiei de construire, va urmări periodic respectarea documentatiei avizate pe timpul executiei si va solicita investitorului participarea la receptia la terminarea lucrărilor si la receptia finală pentru obiectivele de investitii la care este prevăzută, prin autorizatia de construire, amenajarea de adăposturi pentru apărare civilă.

Art. 11. - (1) Pentru obiectivele de investitii în constructii de interes national sau de complexitate mare, analizarea si avizarea documentatiilor pe linie de protectie civilă se execută prin serviciul specializat al Comandamentului Protectiei Civile.

(2) Obiectivele de investitii, la care documentatia va fi analizată si avizată de serviciul specializat al Comandamentului Protectiei Civile, sunt:

a) sediile autoritătilor administratiei publice centrale si locale;

b) sediile centrale si locale ale băncilor de stat sau private;

c) sediile centrale si locale ale companiilor nationale si regiilor autonome;

d) sediile posturilor si companiilor de telefonie fixă si mobilă;

e) sediile centrale si locale ale posturilor si companiilor de radio-televiziune;

f) spitale, sanatorii si alte asezăminte de sănătate publică similare;

g) asezămintele social-culturale cu activitate permanentă si cu mai mult de 150 de locuri în săli, după caz;

h) statiile de cale ferată si de metrou;

i) clădirile administrative ale autogărilor si aeroporturilor;

j) constructii si amenajări hidroenergetice a căror exploatare necesită prezenta permanentă a personalului specializat;

k) parcările si garajele supraterane si/sau subterane cu mai mult de 10 locuri;

l) depozite subterane;

m) ansambluri de locuinte noi, cu mai mult de 50 de unităti locative;

n) obiective de investitii amplasate pe teritoriul a două sau mai multe judete sau al judetului Ilfov si municipiului Bucuresti;

o) alte obiective de investitii pentru care investitorii solicită direct avizul Comandamentului Protectiei Civile sau pentru care există contestatii cu privire la eliberarea avizului de specialitate de către inspectoratele de protectie civilă judetene sau al municipiului Bucuresti.

(3) Pentru obiectivele de investitii prevăzute la alin. (2), avizate de serviciul specializat al Comandamentului Protectiei Civile, documentele avizate, împreună cu fisa tehnică, se vor elibera după ce solicitantul prezintă chitanta de plată a taxei locale aferente avizării; plata taxei de avizare se face în contul stabilit de autoritătile administratiei publice locale din unitătile administrativ-teritoriale în care sunt amplasate obiectivele de investitii avizate.

(4) Avizele acordate de Comandamentul Protectiei Civile se transmit spre stiintă, după caz, inspectoratelor de protectie civilă judetene si al municipiului Bucuresti, în vederea luării în evidentă si urmăririi noilor capacităti de adăpostire pentru protectie civilă din teritoriu. Pentru obiectivele de investitii prevăzute la alin. (2) lit. n) Comandamentul Protectiei Civile va stabili si va transmite, după caz, capacitătile de adăpostire pentru protectie civilă care se preiau în evidentă si se urmăresc de către fiecare inspectorat de protectie civilă din unitătile administrativ-teritoriale în care este amplasat obiectivul de investitie.

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR SI TURISMULUI

 

ORDIN

pentru aprobarea reglementării tehnice “Ghid privind investigarea stării tehnice a rezervoarelor, decantoarelor si metantancurilor în exploatare”, indicativ GT 052-02

 

În conformitate cu prevederile art. 38 alin. 2 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în constructii, cu modificările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 2 pct. 45 si ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 740/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului,

având în vedere Avizul nr. 46 din 10 aprilie 2003 al Comitetului tehnic de specialitate,

ministrul transporturilor, constructiilor si turismului emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă reglementarea tehnică “Ghid privind investigarea stării tehnice a rezervoarelor, decantoarelor si metatancurilor în exploatare”, indicativ GT 052-02, elaborată de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare în Constructii si Economia Constructiilor (INCERC filiala Cluj) si prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. - Directia generală tehnică va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

p. Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Sergiu Sechelariu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 2 decembrie 2003.

Nr. 965.


*) Anexa se publică în Buletinul Constructiilor editat de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare în Constructii si Economia Constructiilor.

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR, APELOR SI MEDIULUI

 

ORDIN

privind aprobarea deciziilor de acordare a dreptului de producere a vinurilor cu denumire de origine controlată în România

 

Văzând Referatul de aprobare nr. 437 din 19 noiembrie 2003 al Oficiului National al Denumirilor de Origine pentru Vinuri si Alte Produse Vitivinicole (ONDOV),

în baza prevederilor art. 49 lit. c) din Legea viei si vinului în sistemul organizării comune a pietei vitivinicole nr. 244/2002, precum si ale art. 63 si art. 111 lit. g) din Normele metodologice de aplicare a Legii viei si vinului în sistemul organizării comune a pietei vitivinicole nr. 244/2002, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.134/2002,

în conformitate cu prevederile art. 13 si 14 din Normele metodologice pentru producerea si comercializarea vinurilor cu denumire de origine, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 52/2003,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 739/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului,

ministrul agriculturii, pădurilor, apelor si mediului emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă 28 de decizii privind acordarea dreptului de producere a vinurilor cu denumire de origine controlată, elaborate de Oficiul National al Denumirilor de Origine pentru Vinuri si Alte Produse Vitivinicole, care se referă la denumirile nominalizate prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor si mediului nr. 458/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 560 din 5 august 2003.

Art. 2. - Categoriile si tipurile de vin admise pentru producere, pe fiecare denumire de origine, sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - Cele 28 de decizii privind acordarea dreptului de producere a vinurilor cu denumire de origine controlată se vor comunica de către Oficiul National al Denumirilor de Origine pentru Vinuri si Alte Produse Vitivinicole persoanelor interesate.

Art. 4. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul agriculturii, pădurilor, apelor si mediului,

Petre Daea,

secretar de stat

 

Bucuresti, 8 decembrie 2003.

Nr. 1.011.

 

ANEXĂ*)

 

CATEGORIILE SI TIPURILE

de vin cu denumire de origine controlată, admise pentru producere în România

(Extras din deciziile privind acordarea dreptului de producere a vinurilor DOC)

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a