MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 171 (XV) - Nr. 897         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 15 decembrie 2003

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

522. - Lege privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 161/2000 pentru modificarea si completarea Legii nr. 18/1996 privind paza obiectivelor, bunurilor si valorilor

 

826. - Decret pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 161/2000 pentru modificarea si completarea Legii nr. 18/1996 privind paza obiectivelor, bunurilor si valorilor

 

524. - Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 83/2003 privind aprobarea posturilor de inspectie la frontieră organizate în punctele de trecere a frontierei stabilite pentru importul, exportul si tranzitul tipurilor de mărfuri supuse controalelor veterinare, precum si conditiile de aprobare a posturilor de inspectie la frontieră responsabile pentru controalele veterinare ale animalelor vii si produselor provenind din tările terte

 

828. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 83/2003 privind aprobarea posturilor de inspectie la frontieră organizate în punctele de trecere a frontierei stabilite pentru importul, exportul si tranzitul tipurilor de mărfuri supuse controalelor veterinare, precum si conditiile de aprobare a posturilor de inspectie la frontieră responsabile pentru controalele veterinare ale animalelor vii si produselor provenind din tările terte

 

525. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 81/2003 pentru modificarea unor reglementări privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuintei si asigurarea fondurilor necesare în vederea furnizării energiei termice si gazelor naturale pentru populatie, precum si unele măsuri pentru întărirea disciplinei financiare

 

829. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 81/2003 pentru modificarea unor reglementări privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuintei si asigurarea fondurilor necesare în vederea furnizării energiei termice si gazelor naturale pentru populatie, precum si unele măsuri pentru întărirea disciplinei financiare

 

527. - Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 111/1999 privind reglementarea transferului unor echipamente specifice sectorului de drumuri, achizitionate din împrumutul acordat de Banca Europeană pentru Reconstructie si Dezvoltare, către societătile comerciale înfiintate prin reorganizarea Regiei Autonome “Administratia Natională a Drumurilor din România”

 

831. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 111/1999 privind reglementarea transferului unor echipamente specifice sectorului de drumuri, achizitionate din împrumutul acordat de Banca Europeană pentru Reconstructie si Dezvoltare, către societătile comerciale înfiintate prin reorganizarea Regiei Autonome “Administratia Natională a Drumurilor din România”

 

529. - Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 79/2003 privind controlul si recuperarea fondurilor comunitare, precum si a fondurilor de cofinantare aferente utilizate necorespunzător

 

833. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 79/2003 privind controlul si recuperarea fondurilor comunitare, precum si a fondurilor de cofinantare aferente utilizate necorespunzător

 

530. - Lege pentru modificarea Legii nr. 53/1991 privind indemnizatiile si celelalte drepturi ale senatorilor si deputatilor, precum si salarizarea personalului din aparatul Parlamentului României

 

834. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 53/1991 privind indemnizatiile si celelalte drepturi ale senatorilor si deputatilor, precum si salarizarea personalului din aparatul Parlamentului României

 

531. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 30/2003 pentru instituirea unor măsuri speciale privind productia, importul si comercializarea uleiurilor minerale

 

835. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 30/2003 pentru instituirea unor măsuri speciale privind productia, importul si comercializarea uleiurilor minerale

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.421. - Hotărâre privind rectificarea bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2003

 

1.422. - Hotărâre privind aprobarea bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2004

 

1.426. - Hotărâre pentru modificarea alin. (1) al art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 730/2002 privind aprobarea Cartei Statutare a Retelei Cinematografice Sud-Est Europene, semnată la Sofia la 4 iunie 2001, si a plătii contributiei financiare la acest organism

 

1.427. - Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii “Reabilitarea si modernizarea blocului nr. 7 de 315 MW din Centrala Termoelectrică Isalnita”, judetul Dolj, din cadrul Societătii Comerciale “Electrocentrale” Bucuresti - S.A.

 

1.432. - Hotărâre privind conditiile de admitere în învătământul superior a candidatilor cetăteni români, pentru seriile cu limba de predare maghiară, la Universitatea de Medicină si Farmacie din Târgu Mures

 

1.433. - Hotărâre privind aplicarea în luna ianuarie 2004 a celei de-a cincea etape de recorelare a pensiilor din sistemul public

 

1.434. - Hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii “CTE Deva - Reabilitare Grup nr. 1”, judetul Hunedoara

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 161/2000 pentru modificarea si completarea Legii nr. 18/1996 privind paza obiectivelor, bunurilor si valorilor

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se respinge Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 161 din 13 octombrie 2000 pentru modificarea si completarea Legii nr. 18/1996 privind paza obiectivelor, bunurilor si valorilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 557 din 9 noiembrie 2000.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 25 noiembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 25 noiembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 11 decembrie 2003.

Nr. 522.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 161/2000 pentru modificarea si completarea Legii nr. 18/1996 privind paza obiectivelor, bunurilor si valorilor

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 161/2000 pentru modificarea si completarea Legii nr. 18/1996 privind paza obiectivelor, bunurilor si valorilor si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 9 decembrie 2003.

Nr. 826.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 83/2003 privind aprobarea posturilor de inspectie la frontieră organizate în punctele de trecere a frontierei stabilite pentru importul, exportul si tranzitul tipurilor de mărfuri supuse controalelor veterinare, precum si conditiile de aprobare a posturilor de inspectie la frontieră responsabile pentru controalele veterinare ale animalelor vii si produselor provenind din tările terte

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 83 din 28 august 2003 privind aprobarea posturilor de inspectie la frontieră organizate în punctele de trecere a frontierei stabilite pentru importul, exportul si tranzitul tipurilor de mărfuri supuse controalelor veterinare, precum si conditiile de aprobare a posturilor de inspectie la frontieră responsabile pentru controalele veterinare ale animalelor vii si produselor provenind din tările terte, adoptată în temeiul art. 1 pct. II.17 din Legea nr. 279/2003 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 622 din 30 august 2003, cu următoarea modificare:

- Articolul 7 va avea următorul cuprins:

“Art. 7. - Serviciile sanitare veterinare de control de la punctele de trecere a frontierei de stat se organizează si functionează în cadrul PIF, în subordinea tehnică a Agentiei Nationale Sanitare Veterinare.”

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 21 octombrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 25 noiembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 11 decembrie 2003.

Nr. 524.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 83/2003 privind aprobarea posturilor de inspectie la frontieră organizate în punctele de trecere a frontierei stabilite pentru importul, exportul si tranzitul tipurilor de mărfuri supuse controalelor veterinare,  precum si conditiile de aprobare a posturilor de inspectie la frontieră responsabile  pentru controalele veterinare ale animalelor vii si produselor provenind din tările terte

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 83/2003 privind aprobarea posturilor de inspectie la frontieră organizate în punctele de trecere a frontierei stabilite pentru importul, exportul si tranzitul tipurilor de mărfuri supuse controalelor veterinare, precum si conditiile de aprobare a posturilor de inspectie la frontieră responsabile pentru controalele veterinare ale animalelor vii si produselor provenind din tările terte si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 9 decembrie 2003.

Nr. 828.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 81/2003 pentru modificarea unor reglementări privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuintei si asigurarea fondurilor necesare în vederea furnizării energiei termice si gazelor naturale pentru populatie, precum si unele măsuri pentru întărirea disciplinei financiare

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 81 din 18 septembrie 2003 pentru modificarea unor reglementări privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuintei si asigurarea fondurilor necesare în vederea furnizării energiei termice si gazelor naturale pentru populatie, precum si unele măsuri pentru întărirea disciplinei financiare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 685 din 29 septembrie 2003, cu următoarele modificări si completări:

1. La articolul II punctul 1, după alineatul (1) al articolului 2 se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

“(11) Pentru anul 2003 se asigură de la bugetul de stat sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, care să reprezinte cel putin 45% din subventiile pentru acoperirea diferentelor de pret si de tarif la energia termică livrată populatiei.”

2. Alineatul (5) al articolului III va avea următorul cuprins:

“(5) Întocmirea si depunerea de către ordonatorii de credite la unitătile Trezoreriei Statului a declaratiilor pe propria răspundere, prevăzute la alin. (2), cuprinzând date nereale constituie contraventie si se pedepseste cu amendă de la 10.000.000 lei la 30.000.000 lei.”

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 3 noiembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 25 noiembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 11 decembrie 2003.

Nr. 525.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 81/2003 pentru modificarea unor reglementări privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuintei si asigurarea fondurilor necesare în vederea furnizării energiei termice si gazelor naturale pentru populatie, precum si unele măsuri pentru întărirea disciplinei financiare

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 81/2003 pentru modificarea unor reglementări privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuintei si asigurarea fondurilor necesare în vederea furnizării energiei termice si gazelor naturale pentru populatie, precum si unele măsuri pentru întărirea disciplinei financiare si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 9 decembrie 2003.

Nr. 829.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 111/1999 privind reglementarea transferului unor echipamente specifice sectorului de drumuri, achizitionate din împrumutul acordat de Banca Europeană pentru Reconstructie si Dezvoltare, către societătile comerciale înfiintate prin reorganizarea Regiei Autonome “Administratia Natională a Drumurilor din România”

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 111 din 30 august 1999 privind reglementarea transferului unor echipamente specifice sectorului de drumuri, achizitionate din împrumutul acordat de Banca Europeană pentru Reconstructie si Dezvoltare, către societătile comerciale înfiintate prin reorganizarea Regiei Autonome “Administratia Natională a Drumurilor din România”, adoptată în temeiul art. 1 lit. H pct. 4 din Legea nr. 140/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 426 din 31 august 1999, cu modificările si completările ulterioare, cu următoarea modificare:

- La anexa nr. 5, la Contractul nr. 4.935/1998, pozitia Echipamente” se modifică după cum urmează:

Denumirea

 Pretul unitar (lei)

Cantitatea

Valoarea (lei)

“Contractul

nr. 4.935/1998 VP 200

Echipamente:

Compactor pe pneuri

641.125.479,00

2

1.282.250.958,00”

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 25 noiembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 25 noiembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 11 decembrie 2003.

Nr. 527.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 111/1999 privind reglementarea transferului unor echipamente specifice sectorului de drumuri, achizitionate din împrumutul acordat de Banca Europeană pentru Reconstructie si Dezvoltare, către societătile comerciale înfiintate prin reorganizarea Regiei Autonome “Administratia Natională a Drumurilor din România”

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 111/1999 privind reglementarea transferului unor echipamente specifice sectorului de drumuri, achizitionate din împrumutul acordat de Banca Europeană pentru Reconstructie si Dezvoltare, către societătile comerciale înfiintate prin reorganizarea Regiei Autonome “Administratia Natională a Drumurilor din România” si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 9 decembrie 2003.

Nr. 831.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 79/2003 privind controlul si recuperarea fondurilor comunitare, precum si a fondurilor de cofinantare aferente utilizate necorespunzător

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 79 din 28 august 2003 privind controlul si recuperarea fondurilor comunitare, precum si a fondurilor de cofinantare aferente utilizate necorespunzător, adoptată în temeiul art. 1 pct. II.3 din Legea nr. 279/2003 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 622 din 30 august 2003, cu următoarea modificare:

- Articolul 6 va avea următorul cuprins:

“Art. 6. - Stingerea creantelor bugetare rezultate din nereguli si/sau fraudă se realizează prin plata voluntară efectuată de către persoanele prevăzute la art. 5, deducerea din declaratiile de cheltuieli ce vor urma, prin executare silită ori prin alte modalităti prevăzute de lege.”

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 25 noiembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 25 noiembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 11 decembrie 2003.

Nr. 529.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 79/2003 privind controlul si recuperarea fondurilor comunitare, precum si a fondurilor de cofinantare aferente utilizate necorespunzător

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 79/2003 privind controlul si recuperarea fondurilor comunitare, precum si a fondurilor de cofinantare aferente utilizate necorespunzător si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 9 decembrie 2003.

Nr. 833.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea Legii nr. 53/1991 privind indemnizatiile si celelalte drepturi ale senatorilor si deputatilor, precum si salarizarea pesonalului din aparatul Parlamentului României

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Legea nr. 53/1991 privind indemnizatiile si celelalte drepturi ale senatorilor si deputatilor, precum si salarizarea personalului din aparatul Parlamentului României, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 23 din 31 ianuarie 1996, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Alineatul (3) al articolului 21 va avea următorul cuprins:

“(3) Senatorii si deputatii prezenti la lucrările Parlamentului, care nu au domiciliul în municipiul Bucuresti, primesc o diurnă de deplasare, pe zi, de 2% din indemnizatia lunară prevăzută pentru senator sau deputat.”

2. La articolul 21, după alineatul (3) se introduce alineatul (31) cu următorul cuprins:

“(31) Senatorilor si deputatilor li se asigură cazare gratuită sau, la alegere, în cazul în care nu beneficiază de cazare gratuită, li se acordă, pe noapte, pe bază de declaratie pe propria răspundere, dată în conditiile legii, 70% din tariful minim practicat de unitătile hoteliere si care este achitat pentru cazarea unui senator sau deputat.”

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 3 noiembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 25 noiembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 11 decembrie 2003.

Nr. 530.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 53/1991 privind indemnizatiile si celelalte drepturi ale senatorilor si deputatilor, precum si salarizarea personalului din aparatul Parlamentului României

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru modificarea Legii nr. 53/1991 privind indemnizatiile si celelalte drepturi ale senatorilor si deputatilor, precum si salarizarea personalului din aparatul Parlamentului României si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 9 decembrie 2003.

Nr. 834.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 30/2003 pentru instituirea unor măsuri speciale privind productia, importul si comercializarea uleiurilor minerale

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 30 din 24 aprilie 2003 pentru instituirea unor măsuri speciale privind productia, importul si comercializarea uleiurilor minerale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 294 din 25 aprilie 2003.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 21 octombrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 25 noiembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 11 decembrie 2003.

Nr. 531.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 30/2003 pentru instituirea unor măsuri speciale privind productia, importul si comercializarea uleiurilor minerale

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 30/2003 pentru instituirea unor măsuri speciale privind productia, importul si comercializarea uleiurilor minerale si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 9 decembrie 2003.

Nr. 835.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2003

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, si al art. 11 alin. (5) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 201/2003,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Bugetul Trezoreriei Statului pe anul 2003, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.521/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 963 din 28 decembrie 2002, se diminuează atât la venituri, cât si la cheltuieli cu suma de 1.125,6 miliarde lei.

(2) Structura bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2003, rectificat, este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Concomitent cu introducerea în bugetul Trezoreriei Statului pe anul 2003 a modificărilor aprobate potrivit prevederilor prezentei hotărâri se repartizează si sumele retinute în proportie de 10%, potrivit dispozitiilor legale.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 4 decembrie 2003.

Nr. 1.421.

           

ANEXĂ*)

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2004

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, al art. 11 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 201/2003, si al art. 16 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - (1) Bugetul Trezoreriei Statului pe anul 2004 se stabileste atât la venituri, cât si la cheltuieli în sumă de 3.019,0 miliarde lei.

(2) Structura bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2004 este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 4 decembrie 2003.

Nr. 1.422.

 

ANEXĂ*)

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea alin. (1) al art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 730/2002 privind aprobarea Cartei Statutare a Retelei Cinematografice Sud-Est Europene, semnată la Sofia la 4 iunie 2001, si a plătii contributiei financiare la acest organism

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Alineatul (1) al articolului 2 din Hotărârea Guvernului nr. 730/2002 privind aprobarea Cartei Statutare a Retelei Cinematografice Sud-Est Europene, semnată la Sofia la 4 iunie 2001, si a plătii contributiei financiare la acest organism, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 572 din 2 august 2002, se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 2. - (1) Se aprobă plata contributiei financiare anuale a României la Reteaua Cinematografică a Europei de Sud-Est, în sumă de 7.000 euro.”

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul culturii si cultelor,

Răzvan Theodorescu

Ministrul afacerilor externe,

Mircea Geoană

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 4 decembrie 2003.

Nr. 1.426.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii “Reabilitarea si modernizarea blocului nr. 7 de 315 MW din Centrala Termoelectrică Isalnita”, judetul Dolj, din cadrul Societătii Comerciale “Electrocentrale” Bucuresti - S.A.

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, si al art. 42 alin. (1) lit. a) si alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitii “Reabilitarea si modernizarea blocului nr. 7 de 315 MW din Centrala Termoelectrică Isalnita”, judetul Dolj, prevăzuti în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Finantarea obiectivului de investitii prevăzut la art. 1 se va face din surse proprii ale Societătii Comerciale “Electrocentrale” Bucuresti - S.A., credite externe garantate de stat si, în completare, din venituri cu destinatie specială din taxa de dezvoltare cuprinsă în tariful energiei electrice si termice, prevăzute în bugetul de stat.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul economiei si comertului,

Dan Ioan Popescu

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 4 decembrie 2003.

Nr. 1.427.


*) Anexa se comunică Ministerului Economiei si Comertului.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind conditiile de admitere în învătământul superior a candidatilor cetăteni români, pentru seriile cu limba de predare maghiară, la Universitatea de Medicină si Farmacie din Târgu Mures

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, si al art. 8 alin. (1) din Legea învătământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) La Universitatea de Medicină si Farmacie din Târgu Mures, în limita cifrei totale de scolarizare finantate de la bugetul de stat se repartizează un număr distinct de locuri pentru candidatii cetăteni români, pentru seriile cu predare în limba maghiară din cadrul facultătilor de medicină, medicină dentară, moase si farmacie.

(2) Repartizarea numărului de locuri se face anual, prin ordin al ministrului educatiei, cercetării si tineretului, procentual din numărul total de locuri acordate pe domeniu; procentul se stabileste în functie de raportul dintre candidatii admisi la seriile cu limba de predare maghiară si numărul total de studenti scolarizati, pe domeniu, pe întreaga durată a unui ciclu complet de studii, încheiat în anul universitar precedent.

Art. 2. - Datele statistice care stau la baza determinării procentelor de repartizare se stabilesc si se comunică, în cursul lunii decembrie a anului universitar precedent, Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului de către Universitatea de Medicină si Farmacie din Târgu Mures, care poartă întreaga răspundere asupra realitătii si acuratetei datelor.

Art. 3. - Conducerea Universitătii de Medicină si Farmacie din Târgu Mures poate proceda, pentru seriile cu predare în limba maghiară si în functie de numărul candidatilor care îndeplinesc criteriile de admitere, la redistribuirea cifrelor de scolarizare între specializările unui domeniu.

Art. 4. - Reglementarea se aplică fără a se afecta procesul de învătământ în limba română.

Art. 5. - (1) Prevederile prezentei hotărâri se aplică începând cu anul universitar 2004-2005.

(2) Pentru anul universitar 2004-2005 datele statistice prevăzute la art. 1 alin. (2) se comunică Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului în cursul lunii decembrie 2003.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul educatiei, cercetării si tineretului,

Alexandru Athanasiu

Ministrul sănătătii,

Ovidiu Brînzan

 

Bucuresti, 4 decembrie 2003.

Nr. 1.432.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aplicarea în luna ianuarie 2004 a celei de-a cincea etape de recorelare a pensiilor din sistemul public

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, al art. 168 alin. (3), (4) si (5) si al art. 180 alin. (5) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - În luna ianuarie 2004 se efectuează cea de-a cincea etapă de recorelare a pensiilor, prevăzută de Hotărârea Guvernului nr. 1.315/2001 privind măsuri suplimentare de recorelare a pensiilor din sistemul public de pensii.

Art. 2. - La data de 1 ianuarie 2004, în vederea aplicării celei de-a cincea etape de recorelare a pensiilor, punctajul mediu anual cuvenit la data de 31 decembrie 2003 pensionarilor din sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, ale căror drepturi s-au deschis anterior intrării în vigoare a Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările si completările ulterioare, se corectează prin raportarea cuantumului pensiei aflate în plată sau cuvenite la data de 31 decembrie 2003 la valoarea punctului de pensie valabilă în luna decembrie 2003.

Art. 3. - (1) De măsurile suplimentare de recorelare a pensiilor, acordate potrivit prezentei hotărâri, beneficiază persoanele ale căror drepturi de pensie pentru limită de vârstă cu vechime integrală sau de pensie de urmas, provenite din sistemul asigurărilor sociale de stat, s-au deschis până la data de 1 ianuarie 1999 si al căror punctaj mediu anual, corectat conform prevederilor art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1.315/2001, este mai mic de 3 puncte.

(2) Recorelarea pensiilor în această etapă se efectuează prin adăugarea unui număr suplimentar de puncte la punctajul mediu anual corectat conform prevederilor art. 2.

(3) Numărul suplimentar de puncte care se adaugă în această etapă de recorelare, conform prevederilor art. 4 alin. (2) si (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.315/2001, este cel prevăzut în anexele nr. 1 si 2.

(4) Persoanele ale căror drepturi de pensie pentru limită de vârstă cu vechime integrală sau de pensie de urmas s-au deschis la data de 1 ianuarie 1998 beneficiază de acelasi număr suplimentar de puncte acordat prin măsura de recorelare a pensiilor, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.315/2001, ca si pensionarii ale căror drepturi s-au deschis în cursul anului 1997.

(5) În cazul persoanelor prevăzute la alin. (1), care, prin adăugarea unor stagii de cotizare realizate după pensionare sau nevalorificate la calculul initial al pensiei, au îndeplinit conditiile pentru pensia de limită de vârstă cu vechime integrală în intervalul 1 iulie 2003 - 31 decembrie 2003, acordarea recorelării se va face începând cu această etapă, corespunzător punctajului mediu annual corectat conform prevederilor art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. nr. 1.315/2001.

Art. 4. - (1) De măsurile suplimentare de recorelare a pensiilor, acordate potrivit prevederilor prezentei hotărâri, beneficiază si pensionarii proveniti din sistemul de asigurări sociale al agricultorilor, ale căror drepturi de pensie au fost stabilite anterior datei de 29 iulie 1992.

(2) Pentru pensionarii prevăzuti la alin. (1) procedura de recorelare este cea stabilită de art. 7 lit. a)-g) din Hotărârea Guvernului nr. 1.315/2001.

(3) Din punctajul suplimentar stabilit conform procedurii de recorelare prevăzute la alin. (2), în această etapă se acordă un procent de 18,5%.

(4) Punctajul suplimentar acordat în această etapă de recorelare se adaugă la punctajul mediu anual majorat conform prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 67/2003 privind majorarea pensiilor din sistemul public provenite din sistemul de asigurări sociale al agricultorilor, aprobată prin Legea nr. 383/2003.

Art. 5. - La stabilirea numărului suplimentar de puncte acordat în această etapă de recorelare se utilizează 5 zecimale.

Art. 6. - (1) În luna ianuarie 2004 cuantumul pensiilor din sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, prevăzute la art. 2, se determină în conditiile art. 76 alin. (1) din Legea nr. 19/2000, cu modificările si completările ulterioare, prin înmultirea valorii unui punct de pensie cu punctajul mediu anual cuvenit la data de 31 decembrie 2003, corectat conform prevederilor art. 2, sau, după caz, cu punctajul mediu anual rezultat în urma aplicării prevederilor art. 3, 4 si 5.

(2) Pentru pensionarii prevăzuti la art. 180 alin. (3) din Legea nr. 19/2000, cu modificările si completările ulterioare, ale căror drepturi de pensie s-au deschis în intervalul 1 ianuarie 2001 - 31 martie 2001, punctajul mediu annual prevăzut la alin. (1) este punctajul mediu estimat prevăzut la art. 2 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 523/2001 privind indexarea pensiilor din sistemul public de pensii si a unor venituri ale populatiei pentru trimestrul II al anului 2001.

(3) La data de 1 ianuarie 2004 valoarea unui punct de pensie va fi stabilită în conditiile art. 80 si 81 din Legea nr. 19/2000, cu modificările si completările ulterioare.

(4) La determinarea cuantumului pensiei, conform prevederilor alin. (1) si (2), fractiunile de leu se întregesc la un leu, în favoarea pensionarului.

Art. 7. - În situatia în care din aplicarea prevederilor prezentei hotărâri rezultă un cuantum al pensiei recorelate mai mic decât cel cuvenit sau aflat în plată, se păstrează în plată cuantumul avantajos.

Art. 8. - Sumele rezultate în urma aplicării măsurilor suplimentare de recorelare prevăzute de prezenta hotărâre se suportă din bugetul asigurărilor sociale de stat.

Art. 9. - Anexele nr. 1 si 2*) fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Elena Dumitru

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 4 decembrie 2003.

Nr. 1.433.

 

ANEXA Nr. 1

 

ANEXA Nr. 2

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii “CTE Deva - Reabilitare Grup nr. 1”, judetul Hunedoara

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, si al art. 42 alin. (1) lit. a) si alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitii “CTE Deva - Reabilitare Grup nr. 1”, judetul Hunedoara, prevăzuti în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Finantarea obiectivului de investitii prevăzut la art. 1 se face din credite externe garantate de stat, aport de capital în echipamente în baza Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 214/2000 privind unele măsuri pentru executia lucrărilor de reabilitare a Grupului nr. 1 din Centrala Termoelectrică Mintia-Deva, aprobată cu modificări prin Legea nr. 449/2001, din surse proprii si, în completare, din venituri cu destinatie specială din taxa de dezvoltare cuprinsă în tariful energiei electrice si termice, prevăzute în bugetul de stat.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul economiei si comertului,

Dan Ioan Popescu

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Miron Tudor Mitrea

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 4 decembrie 2003.

Nr. 1.434.


*) Anexa se comunică Ministerului Economiei si Comertului.