MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 171 (XV) - Nr. 915      LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Sâmbătă, 20 decembrie 2003

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

543. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 83/2003 pentru modificarea si completarea Legii nr. 152/1998 privind înfiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte

 

856. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 83/2003 pentru modificarea si completarea Legii nr. 152/1998 privind înfiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte

 

545. - Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 59/2003 privind unele categorii de bunuri scutite de la plata datoriei vamale

 

858. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 59/2003 privind unele categorii de bunuri scutite de la plata datoriei vamale

 

553. - Lege privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 23/2003 pentru modificarea si completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale si pentru modificarea art. II si III din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 9/2003

 

866. - Decret pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 23/2003 pentru modificarea si completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale si pentru modificarea art. II si III din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 9/2003

 

554. - Lege privind măsuri pentru asigurarea aspectului estetic al Capitalei si al altor localităti

 

867. - Decret pentru promulgarea Legii privind măsuri pentru asigurarea aspectului estetic al Capitalei si al altor localităti

 

555. - Lege pentru modificarea Legii nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat

 

868. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

314. - Ordin al ministrului economiei si comertului pentru aprobarea Prescriptiei tehnice C 15 N-2003 “Prescriptii tehnice pentru proiectarea, executia, montarea, exploatarea, repararea si verificarea conductelor de abur si apă fierbinte sub presiune”

 

1.008. - Ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru aprobarea reglementării tehnice “Metodologie privind executarea hidroizolatiei cu materiale compozite la zidării de piatră cu emplecton pentru clădiri de patrimoniu. Studiu de caz: Biserica Sfântul Nicolae Făcătorul de Minuni - Mănăstirea Popăuti”, indicativ MP 029-03

 

1.075/216. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale si al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale si al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. 594/141/2003 privind aprobarea preturilor si stabilirea tarifelor reglementate în sectorul gazelor naturale

 

1.076. - Decizie a presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind stabilirea gradului de deschidere a pietei interne a gazelor naturale

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 83/2003 pentru modificarea si completarea Legii nr. 152/1998 privind înfiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 83 din 18 septembrie 2003 pentru modificarea si completarea Legii nr. 152/1998 privind înfiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 684 din 29 septembrie 2003, cu următoarea modificare:

- La articolul I punctul 1, alineatul (11) al articolului 2 va avea următorul cuprins:

“(11) Investitiile privind constructiile de locuinte pentru tineri, destinate închirierii, pe baza proiectelor aprobate de Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului, sunt finantate de la bugetul de stat si de la bugetele locale, precum si din credite interne/externe si din alte surse legal constituite.”

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 4 noiembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 4 decembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 18 decembrie 2003.

Nr. 543.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 83/2003 pentru modificarea si completarea Legii nr. 152/1998 privind înfiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 83/2003 pentru modificarea si completarea Legii nr. 152/1998 privind înfiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 17 decembrie 2003.

Nr. 856.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 59/2003 privind unele categorii de bunuri scutite de la plata datoriei vamale

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 59 din 22 august 2003 privind unele categorii de bunuri scutite de la plata datoriei vamale, adoptată în temeiul art. 1 pct. II.2 din Legea nr. 279/2003 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 615 din 29 august 2003, cu următoarele modificări:

1. Articolul 135 va avea următorul cuprins:

“Art. 135. - Prezenta ordonantă intră în vigoare la 90 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.”

2. La articolul 136, litera b) a alineatului (1) va avea următorul cuprins:

“b) anexa nr. 6 la Regulamentul de aplicare a Codului vamal al României, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.114/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 735 din 19 noiembrie 2001, cu modificările ulterioare, precum si orice alte dispozitii contrare.”

3. Alineatul (2) al articolului 136 va avea următorul cuprins:

“(2) Începând cu data de 1 ianuarie 2006 se abrogă:

a) art. 173 alin. (3) din Legea învătământului nr. 84/1995, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 606 din 10 decembrie 1999, cu modificările si completările ulterioare;

b) art. 70 alin. (7) din Legea bibliotecilor nr. 334/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 422 din 18 iunie 2002;

c) art. 88-90 din Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 180 din 1 august 1997, cu modificările ulterioare.”

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 21 octombrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 4 decembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 18 decembrie 2003.

Nr. 545.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 59/2003 privind unele categorii de bunuri scutite de la plata datoriei vamale

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 59/2003 privind unele categorii de bunuri scutite de la plata datoriei vamale si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 17 decembrie 2003.

Nr. 858.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 23/2003 pentru modificarea si completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale si pentru modificarea art. II si III din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 9/2003

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se respinge Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 23 din 10 aprilie 2003 pentru modificarea si completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale si pentru modificarea art. II si III din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 9/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 259 din 14 aprilie 2003.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 4 noiembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.copyrightdsc.net

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 4 decembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 18 decembrie 2003.

Nr. 553.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 23/2003 pentru modificarea si completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale si pentru modificarea art. II si III din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 9/2003

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 23/2003 pentru modificarea si completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale si pentru modificarea art. II si III din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 9/2003 si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 17 decembrie 2003.

Nr. 866.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind măsuri pentru asigurarea aspectului estetic al Capitalei si al altor localităti

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. - Înscrierea sau aplicarea pe ziduri, pe fatadele imobilelor proprietate publică sau privată, pe monumente istorice si de arhitectură sau pe orice alt tip de constructii a inscriptiilor neautorizate, prin utilizarea de vopsele, sprayuri si alte asemenea materiale care murdăresc sau produc deteriorarea ori distrugerea bunurilor în cauză, constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 5 milioane lei la 25 milioane lei.

Art. 2. - Persoanele sanctionate contraventional pentru faptele prevăzute la art. 1 au si obligatia de a suporta cheltuielile pentru refacerea aspectului estetic al bunului în cauză, a căror contravaloare se achită în termen de 5 zile de la data rămânerii definitive a procesului-verbal de constatare a contraventiei si de aplicare a sanctiunii, potrivit documentelor emise de prestatorii de servicii autorizati.

Art. 3. - În cazul în care faptele sunt săvârsite de minori, amenda contraventională si cheltuielile prevăzute la art. 2 sunt suportate de către părintii sau tutorii acestora.

Art. 4. - (1) Constatarea contraventiilor si aplicarea amenzilor se fac de către personalul împuternicit de la consiliile locale sau ale sectoarelor municipiului Bucuresti si de către organele de politie.

(2) Sumele încasate se constituie venit la bugetul autoritătii locale pe teritoriul căreia s-a comis contraventia.

Art. 5. - Dispozitiile referitoare la contraventiile din prezenta lege se completează cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 2 decembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 9 decembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 18 decembrie 2003.

Nr. 554.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind măsuri pentru asigurarea aspectului estetic al Capitalei si al altor localităti

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind măsuri pentru asigurarea aspectului estetic al Capitalei si al altor localităti si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 17 decembrie 2003.

Nr. 867.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea Legii nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - Legea nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 748 din 14 octombrie 2002, se modifică după cum urmează:

- Literele b) si c) ale alineatului (2) al articolului 79 vor avea următorul cuprins:

“b) pentru anul 2003, 20% din cuantumul diferentei, începând cu 1 ianuarie 2003, 20% începând cu 1 iulie 2003 si 20% începând cu luna noiembrie 2003;

c) pentru anul 2004, 20% din cuantumul diferentei, începând cu 1 iulie 2004.”

Art. II. - Fondurile necesare aplicării dispozitiilor prezentei legi se asigură din fondurile aprobate prin legea bugetului de stat pentru Ministerul Apărării Nationale, Ministerul Administratiei si Internelor si Serviciul Român de Informatii.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 25 noiembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 9 decembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 18 decembrie 2003.

Nr. 555.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru modificarea Legii nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 17 decembrie 2003.

Nr. 868.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL ECONOMIEI SI COMERTULUI

 

ORDIN

pentru aprobarea Prescriptiei tehnice C 15 N-2003 “Prescriptii tehnice pentru proiectarea, executia, montarea, exploatarea, repararea si verificarea conductelor de abur si apă fierbinte sub presiune”

 

În aplicarea Hotărârii Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea si functionarea Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 37 din 21 ianuarie 2002,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Comertului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 485 din 7 iulie 2003, având în vedere referatul de aprobare prezentat,

ministrul economiei si comertului emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Prescriptia tehnică C 15 N-2003 “Prescriptii tehnice pentru proiectarea, executia, montarea, exploatarea, repararea si verificarea conductelor de abur si apă fierbinte sub presiune”, cuprinsă în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul economiei si comertului,

Dan Ioan Popescu

 

Bucuresti, 5 decembrie 2003.

Nr. 314.


*) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 915 bis în afara abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR SI TURISMULUI

 

ORDIN

pentru aprobarea reglementăriii tehnice “Metodologie privind executarea hidroizolatiei cu materiale compozite la zidării de piatră cu emplecton pentru clădiri de patrimoniu. Studiu de caz: Biserica Sfântul Nicolae Făcătorul de Minuni - Mănăstirea Popăuti”, indicativ MP 029-03

 

În conformitate cu art. 38 alin. 2 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în constructii, cu modificările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 2 pct. 45 si ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 740/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului,

având în vedere Procesul-verbal de avizare nr. 18 din 8 septembrie 2003 al Comitetului tehnic de specialitate-CTS 12,

ministrul transporturilor, constructiilor si turismului emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă reglementarea tehnică “Metodologie privind executarea hidroizolatiei cu materiale compozite la zidării de piatră cu emplecton pentru clădiri de patrimoniu.

Studiu de caz: Biserica Sfântul Nicolae Făcătorul de Minuni - Mănăstirea Popăuti”, indicativ MP 029-03, elaborată de Institutul de Proiectare si Productie Experimentală în Domeniul Constructiilor si Materialelor de Constructii - PROCEMA - S.A., prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. - Directia generală tehnică va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

p. Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Marius Sorin Ovidiu Bota,

secretar de stat

 

Bucuresti, 10 decembrie 2003.

Nr. 1.008.


*) Anexa se publică în Buletinul Constructiilor editat de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare în Constructii si Economia Constructiilor - INCERC Bucuresti.

 

AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL GAZELOR NATURALE

Nr. 1.075/18 decembrie 2003

AGENTIA NATIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE

Nr. 216/18 decembrie 2003

 

ORDIN

privind modificarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale si al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. 594/141/2003 privind aprobarea preturilor si stabilirea tarifelor reglementate în sectorul gazelor naturale

 

În temeiul prevederilor art. 53 alin. (1) lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 60/2000 privind reglementarea activitătilor din sectorul gazelor naturale, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 463/2001,

având în vedere prevederile art. 8 alin. (4) si (5) din Ordonanta Guvernului nr. 41/2000 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN), aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 791/2001, cu modificările ulterioare, precum si ale art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 756/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale si presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale emit prezentul ordin.

Art. I. - Articolul 1 din Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale si al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. 594/141/2003 privind aprobarea preturilor si stabilirea tarifelor reglementate în sectorul gazelor naturale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 586 din 18 august 2003, cu modificările ulterioare, se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 1. - Se aprobă preturile reglementate, aferente furnizării gazelor naturale pentru consumatorii captivi, după cum urmează:

a) consumatori conectati direct în Sistemul national de transport gaze naturale - 3.413.975 lei/1.000 m3;

b) consumatori conectati în sistemele de distributie a gazelor naturale

b.1) consumatori rezidentiali - 4.267.728 lei/1.000 m3;

b.2) celelalte categorii de consumatori - 3.926.296 lei/1.000 m3.”

Art. II. - Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale, Agentia Natională pentru Resurse Minerale si operatorii licentiati din sectorul gazelor naturale vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare la 1 ianuarie 2004.

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare

în Domeniul Gazelor Naturale,

Dan Pantilie

Presedintele Agentiei Nationale

pentru Resurse Minerale,

Maria Iuliana Stratulat

 

AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL GAZELOR NATURALE

 

DECIZIE

privind stabilirea gradului de deschidere a pietei interne a gazelor naturale

 

În temeiul prevederilor art. 5 din Regulamentul pentru acreditarea consumatorilor eligibili de gaze naturale, aprobat prin Decizia presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 974/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 924 din 18 decembrie 2002,

presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale adoptă prezenta decizie.

Art. 1. - Pentru anul 2004 se stabileste gradul de deschidere a pietei interne a gazelor naturale la un nivel de până la 40% din consumul intern total al anului 2003, de 18.251,9 milioane m3.

Art. 2. - Cantitatea totală de gaze naturale alocată consumatorilor eligibili pentru anul 2004, corespunzător gradului de deschidere a pietei interne de gaze naturale prevăzut la art. 1, este de 7.300,8 milioane m3.

Art. 3. - Acreditarea si reconfirmarea acreditării consumatorilor eligibili se vor realiza de către Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale, potrivit prevederilor Regulamentului pentru acreditarea consumatorilor eligibili de gaze naturale, aprobat prin Decizia presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 974/2002.

Art. 4. - Departamentul preturi, tarife, reglementări comerciale, protectia consumatorilor si Serviciul legislatie, contencios vor duce la îndeplinire prevederile prezentei decizii.

Art. 5. - Prezenta decizie va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale,

Dan Pantilie

 

Bucuresti, 18 decembrie 2003.

Nr. 1.076.