MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 171 (XV) - Nr. 916         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Sâmbătă, 20 decembrie 2003

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

557. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 95/2003 privind preluarea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare a unor creante bugetare în vederea încasării si virării lor la Fondul national unic de asigurări sociale de sănătate

 

870. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 95/2003 privind preluarea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare a unor creante bugetare în vederea încasării si virării lor la Fondul national unic de asigurări sociale de sănătate

 

560. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 101/2003 pentru modificarea si completarea Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personală

 

876. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 101/2003 pentru modificarea si completarea Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personală

 

561. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 112/2003 pentru reglementarea unor măsuri financiare

 

877. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 112/2003 pentru reglementarea unor măsuri financiare

 

HOTĂRÂRI ALE PARLAMENTULUI ROMÂNIEI

 

29. - Hotărâre pentru modificarea art. 3 din Hotărârea Parlamentului României nr. 7/2001 referitoare la constituirea Comisiei parlamentare pentru elaborarea Proiectului de hotărâre privind modificarea si completarea Regulamentului sedintelor comune ale Camerei Deputatilor si Senatului

 

30. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 18/2003 privind constituirea Comisiei comune a Camerei Deputatilor si Senatului pentru elaborarea propunerilor legislative privind legile electorale

 

31. - Hotărâre privind modificarea componentei nominale a delegatiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.474. - Hotărâre privind prelungirea termenului de valabilitate a unor licente de export si de import, a căror valabilitate expiră la 31 decembrie 2003

 

1.476. - Hotărâre privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2004 pentru companiile, societătile nationale si societătile comerciale, aflate sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Economiei si Comertului, precum si a transferurilor pentru societătile comerciale

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

316. - Ordin al ministrului economiei si comertului pentru aprobarea Prescriptiei tehnice R 1 N-2003 “Prescriptii tehnice pentru proiectarea, construirea, montarea, exploatarea si verificarea macaralelor, mecanismelor de ridicat si dispozitivelor lor  auxiliare”

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 95/2003 privind preluarea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare a unor creante bugetare în vederea încasării si virării lor la Fondul national unic de asigurări sociale de sănătate

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 95 din 14 octombrie 2003 privind preluarea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare a unor creante bugetare în vederea încasării si virării lor la Fondul national unic de asigurări sociale de sănătate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 727 din 17 octombrie 2003, cu următoarele modificări si completări:

1. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

“Art. 2. - (1) În scopul cesiunii prevăzute la art. 1, CNAS si AVAB vor stabili măsurile necesare pentru transferul prin protocol al creantelor bugetare de la casele de asigurări sociale de sănătate prevăzute în Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate, cu modificările ulterioare, către AVAB. Creantele vor fi cesionate la valoarea determinată conform Ordonantei Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creantelor bugetare, republicată, cu modificările ulterioare, înregistrată în evidentele contabile ale acestora la data de 30 iunie 2003.

(2) În vederea valorificării, creantele bugetare preluate se consolidează în dolari americani, pe baza raportului leu/dolar de la data preluării acestora prin protocol.”

2. Alineatul (2) al articolului 5 va avea următorul cuprins:

“(2) CNAS va notifica debitorilor transferul creantelor bugetare, în termen de 10 zile de la data transferului, prin înstiintare colectivă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.”

3. După alineatul (2) al articolului 6 se introduce alineatul (21) cu următorul cuprins:

“(21) Prin derogare de la prevederile art. 58 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/1998, republicată, executarea silită asupra tuturor bunurilor apartinând debitorilor va începe prin somatie colectivă pentru plata în termen de 10 zile lucrătoare de la data afisării somatiei la casele de asigurări sociale de sănătate.”

4. Articolul 8 se abrogă.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 13 noiembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 9 decembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 18 decembrie 2003.

Nr. 557.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 95/2003 privind preluarea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare a unor creante bugetare în vederea încasării si virării lor la Fondul national unic de asigurări sociale de sănătate

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 95/2003 privind preluarea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare a unor creante bugetare în vederea încasării si virării lor la Fondul national unic de asigurări sociale de sănătate si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 17 decembrie 2003.

Nr. 870.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 101/2003 pentru modificarea si completarea Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personală

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 101 din 24 octombrie 2003 pentru modificarea si completarea Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 747 din 26 octombrie 2003.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 18 noiembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 8 decembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 19 decembrie 2003.

Nr. 560.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 101/2003 pentru modificarea si completarea Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personală

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 101/2003 pentru modificarea si completarea Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personală si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 18 decembrie 2003.

Nr. 876.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 112/2003 pentru reglementarea unor măsuri financiare

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 112 din 24 octombrie 2003 pentru reglementarea unor măsuri financiare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 748 din 26 octombrie 2003.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 13 noiembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 9 decembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 19 decembrie 2003.

Nr. 561.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 112/2003 pentru reglementarea unor măsuri financiare

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 112/2003 pentru reglementarea unor măsuri financiare si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 18 decembrie 2003.

Nr. 877.

 

HOTĂRÂRI ALE PARLAMENTULUI ROMÂNIEI

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea art. 3 din Hotărârea Parlamentului României nr. 7/2001 referitoare la constituirea Comisiei parlamentare pentru elaborarea Proiectului de hotărâre privind modificarea si completarea Regulamentului sedintelor comune ale Camerei Deputatilor si Senatului

 

Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Articolul 3 din Hotărârea Parlamentului României nr. 7/2001 referitoare la constituirea Comisiei parlamentare pentru elaborarea Proiectului de hotărâre privind modificarea si completarea Regulamentului sedintelor comune ale Camerei Deputatilor si Senatului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 127 din 14 martie 2001, cu modificările ulterioare, se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 3. - Proiectul de hotărâre va fi elaborat si depus la birourile permanente ale celor două Camere ale Parlamentului până la data de 31 ianuarie 2004.”

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputatilor si Senat în sedinta comună din 18 decembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.copyrightdsc.net

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DAN MIRCEA POPESCU

 

Bucuresti, 18 decembrie 2003.

Nr. 29.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 18/2003 privind constituirea Comisiei comune a Camerei Deputatilor si Senatului pentru elaborarea propunerilor legislative privind legile electorale

 

Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Parlamentului României nr. 18/2003 privind constituirea Comisiei comune a Camerei Deputatilor si Senatului pentru elaborarea propunerilor legislative privind legile electorale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 467 din 30 iunie 2003, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Alineatul (2) al articolului 1 va avea următorul cuprins:

“(2) Propunerile legislative privind legile electorale se initiază de către parlamentari, potrivit dispozitiilor art. 74 alin. (1) din Constitutie, republicată, si se depun la Comisie.”

2. Articolul 4 va avea următorul cuprins:

“Art. 4. - Comisia va elabora propunerile legislative privind legile electorale si le va depune la Biroul permanent al Senatului până la data de 31 ianuarie 2004.”

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputatilor si Senat în sedinta comună din 18 decembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DAN MIRCEA POPESCU

 

Bucuresti, 18 decembrie 2003.

Nr. 30.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea componentei nominale a delegatiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei

 

În temeiul art. 67 din Constitutia României, republicată,

 

Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Parlamentului României nr. 45/2000 privind aprobarea componentei nominale a delegatiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 708 din 30 decembrie 2000, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

- doamna Minodora Cliveti, deputat, apartinând Grupului parlamentar al P.S.D., trece din calitatea de membru supleant în calitatea de membru titular, în locul domnului deputat Ovidiu Brînzan, din acelasi grup parlamentar;

- doamna Carmen-Ileana Moldovan, deputat, apartinând Grupului parlamentar al P.S.D., este desemnată în calitatea de membru supleant.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputatilor si de Senat în sedinta comună din 18 decembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DAN MIRCEA POPESCU

 

 

Bucuresti, 18 decembrie 2003.

Nr. 31.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind prelungirea termenului de valabilitate a unor licente de export si de import, a căror valabilitate expiră la 31 decembrie 2003

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată,

având în vedere prevederile art. 19 din Normele privind regimul licentelor de export si import pentru mărfurile si operatiunile supuse licentierii, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.491/2002,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Termenele de valabilitate, care expiră la 31 decembrie 2003, pentru licentele de export si de import automate, cu scop statistic, eliberate în cursul anului 2003 de către Ministerul Economiei si Comertului prin Directia generală politici comerciale, fără avizul altor institutii, se prelungesc până la data de 31 ianuarie 2004 inclusiv, dacă măsurile pentru care s-au instituit licente se mentin în vigoare.

Art. 2. - Nu beneficiază de prevederile art. 1 licentele, eliberate pentru importul sau exportul de mărfuri, aferente unor măsuri instituite în baza prevederilor următoarelor acte normative:

- Legea nr. 17/1996 privind regimul armelor de foc si al munitiilor, precum si art. 12 alin. (2) si art. 14 din Ordinul ministrului industriei si comertului nr. 36C/1999 privind regimul de export si import al mărfurilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 141 din 7 aprilie 1999, cu modificările si completările ulterioare;

- Legea nr. 111/1996 privind desfăsurarea în sigurantă a activitătilor nucleare, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si art. 15 din Ordinul ministrului industriei si comertului nr. 36C/1999, cu modificările si completările ulterioare;

- Legea nr. 192/2002 privind scutirea de la plata drepturilor de import a bunurilor provenite sau finantate direct din fonduri nerambursabile NATO;

- Legea nr. 300/2002 privind regimul juridic al precursorilor folositi la fabricarea ilicită a drogurilor, pentru substantele incluse în categoriile I, II si III prevăzute în anexa nr. 1 la lege, si art. 12 alin. (1) din Ordinul ministrului industriei si comertului nr. 36C/1999, cu modificările si completările ulterioare;

- Ordonanta Guvernului nr. 59/1994 privind reglementarea operatiunilor de import-export care se derulează prin cliring, barter si cooperare economică internatională în baza acordurilor comerciale si de plăti guvernamentale, aprobată prin Legea nr. 127/1994, cu modificările ulterioare, si art. 9 alin. (2) din Ordinul ministrului industriei si comertului nr. 36C/1999, cu modificările si completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 340/1992 privind regimul de import al deseurilor si reziduurilor de orice natură, precum si al altor mărfuri periculoase pentru sănătatea populatiei si pentru mediul înconjurător, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si art. 10 din Ordinul ministrului industriei si comertului nr. 36C/1999, cu modificările si completările ulterioare;

- art. 9 alin. (1) din Ordinul ministrului industriei si comertului nr. 36C/1999, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 3. - Prezenta hotărâre intră în vigoare pe data de 1 ianuarie 2004.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul economiei si comertului,

Dan Ioan Popescu

Ministru delegat pentru comert,

Eugen Dijmărescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 11 decembrie 2003.

Nr. 1.474.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2004 pentru companiile, societătile nationale si societătile comerciale, aflate sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Economiei si Comertului, precum si a transferurilor pentru societătile comerciale

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, si al art. 44 din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă bugetele de venituri si cheltuieli pe anul 2004 ale companiilor, societătilor nationale si societătilor comerciale, aflate sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Economiei si Comertului, prevăzute în anexa nr. I (1-25), precum si programele de restructurare pentru agentii economici din sectorul minier, care fac parte integrantă din anexa nr. I (1-11).

(2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuti în anexa nr. I se aprobă de Ministerul Economiei si Comertului.

Art. 2. - (1) Subventia acordată companiilor, societătilor nationale si societătilor comerciale din sectorul minier este prevăzută în anexa nr. II (1-7, 9-11).

(2) Regularizarea subventiei la sfârsitul anului se va face pe baza deconturilor definitive anuale, eventualele diferente în plus sau în minus fată de prevederi putând fi redistribuite între societătile comerciale de către ordonatorul principal de credite, în limita sumelor înscrise în bugetul de stat.

Art. 3. - (1) Transferurile alocate pentru societătile si companiile nationale din sectorul minier sunt prevăzute în anexa nr. III (1-11).

(2) Se aprobă transferurile pentru Societatea Comercială “Romplumb” - S.A. Baia Mare, prevăzute în anexa nr. IV.

(3) Pe baza realizărilor efective se poate efectua regularizarea trimestrială în structura cheltuielilor de această natură, cu încadrarea în volumul total al transferurilor.

Art. 4. - (1) Alocatiile de capital pentru constituirea stocului de sigurantă si consum la Compania Natională a Uraniului - S.A. în anul 2004 se vor acorda la produsul octoxid de uraniu, prin derogare de la prevederile art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 69/1993 privind modul de constituire si finantare a stocului de uraniu în concentrat.

(2) Se aprobă structura cheltuielilor de reprocesare pentru cantitatea de 53,223 tone de uraniu în concentrat, care este prevăzută în anexa nr. V.

Art. 5. - Ministerul Economiei si Comertului poate solicita de la bugetul de stat pentru redistribuire, pe baza deconturilor prezentate de agentii economici în luna decembrie 2004, sumele reprezentând subventii si/sau transferuri rămase disponibile la finele anului 2004.

Art. 6. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetele de venituri si cheltuieli ale companiilor, societătilor nationale si societătilor comerciale prevăzute la art. 1 reprezintă limite maxime si nu pot fi depăsite decât în cazuri justificate, cu aprobarea Guvernului, la propunerea ministerului de resort, cu avizul Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei si al Ministerului Finantelor Publice.

(2) În cazul în care în executie se înregistrează depăsiri sau nerealizări ale veniturilor aprobate, companiile, societătile nationale si societătile comerciale prevăzute la art. 1 pot efectua cheltuieli în functie de realizarea veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficientă aprobati.

Art. 7. - (1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 10.000.000 lei la 50.000.000 lei.

(2) Contraventia se constată si amenda se aplică de către organele de control financiar ale statului, împuternicite potrivit legii, persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.

(3) Contraventiei prevăzute la alin. (1) i se aplică dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.

Art. 8. - Anexele nr. I (1-25), II (1-7, 9-11), III (1-11), IV si V fac parte integrantă din prezenta hotărâre si se comunică Ministerului Economiei si Comertului.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul economiei si comertului,

Dan Ioan Popescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 11 decembrie 2003.

Nr. 1.476.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL ECONOMIEI SI COMERTULUI

 

ORDIN

pentru aprobarea Prescriptiei tehnice R 1 N-2003 “Prescriptii tehnice pentru proiectarea, construirea, montarea, exploatarea si verificarea macaralelor, mecanismelor de ridicat si dispozitivelor lor auxiliare”

 

În aplicarea Hotărârii Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea si functionarea Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 37 din 21 ianuarie 2002, în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Comertului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 485 din 7 iulie 2003, având în vedere referatul de aprobare prezentat,

ministrul economiei si comertului emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Prescriptia tehnică R 1 N-2003 “Prescriptii tehnice pentru proiectarea, construirea, montarea, exploatarea si verificarea macaralelor, mecanismelor de ridicat si dispozitivelor lor auxiliare”, cuprinsă în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul economiei si comertului,

Dan Ioan Popescu

 

Bucuresti, 5 decembrie 2003.

Nr. 316.


*) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 916 bis în afara abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.