MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 171 (XV) - Nr. 917         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Sâmbătă, 20 decembrie 2003

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

542. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 93/2003 pentru exprimarea votului prin mijloace electronice la referendumul national privind revizuirea Constitutiei

 

855. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 93/2003 pentru exprimarea votului prin mijloace electronice la referendumul national privind revizuirea Constitutiei

 

544. - Lege pentru scutirea de la plată a unor debite către bugetul asigurărilor sociale de stat

 

857. - Decret privind promulgarea Legii pentru scutirea de la plată a unor debite către bugetul asigurărilor sociale de stat

 

547. - Lege pentru declararea ca municipiu a orasului Lupeni, judetul Hunedoara

 

860. - Decret privind promulgarea Legii pentru declararea ca municipiu a orasului Lupeni, judetul Hunedoara

 

548. - Lege pentru declararea ca municipiu a orasului Vulcan, judetul Hunedoara

 

861. - Decret privind promulgarea Legii pentru declararea ca municipiu a orasului Vulcan, judetul Hunedoara

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

310. - Ordin al ministrului economiei si comertului pentru aprobarea Prescriptiei tehnice PT C 9-2003, editia 1, “Cerinte tehnice privind proiectarea, construirea, montarea, instalarea, exploatarea, verificarea tehnică si repararea cazanelor de apă caldă si a cazanelor de abur de joasă presiune”

 

1.002. - Ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru aprobarea reglementării tehnice “Ghid privind investigarea si diagnosticarea stării structurilor din beton armat, beton precomprimat si otel, situate în medii agresive”, indicativ GM-018-03

 

1.003. - Ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru aprobarea reglementării tehnice “Ghid privind urmărirea comportării în exploatare a constructiilor situate în medii agresive”, indicativ GM-017-03

 

1.004. - Ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru aprobarea reglementării tehnice “Ghid privind proiectarea scărilor si rampelor la clădiri”, indicativ GP-089-03

 

1.005. - Ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru aprobarea reglementării tehnice “Ghid privind identificarea si clasificarea defectelor la tunelurile pentru căi de comunicatie”, indicativ GT-061-03

 

1.185. - Ordin al ministrului sănătătii privind reorganizarea atelierelor judetene de întretinere si reparatii ale aparaturii medicale

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

 SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 93/2003 pentru exprimarea votului prin mijloace electronice la referendumul national privind revizuirea Constitutiei

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 93 din 9 octombrie 2003 pentru exprimarea votului prin mijloace electronice la referendumul national privind revizuirea Constitutiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 716 din 14 octombrie 2003.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 4 noiembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 4 decembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 18 decembrie 2003.

Nr. 542.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 93/2003 pentru exprimarea votului prin mijloace electronice la referendumul national privind revizuirea Constitutiei

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 93/2003 pentru exprimarea votului prin mijloace electronice la referendumul national privind revizuirea Constitutiei si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 17 decembrie 2003.

Nr. 855.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

 SENATUL

 

LEGE

pentru scutirea de la plată a unor debite către bugetul asigurărilor sociale de stat

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. - (1) Debitele pensionarilor din sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale către bugetul asigurărilor sociale de stat, aflate în sarcina acestora la data intrării în vigoare a prezentei legi, generate de interpretări neunitare ale prevederilor legislatiei din domeniul relatiilor de muncă si asigurărilor sociale, anterioară intrării în vigoare a Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările si completările ulterioare, se scutesc de la plată.

(2) Contributia de asigurări de sănătate sau, după caz, impozitul, aferente debitelor scutite la plată conform prevederilor alin. (1), nu se recuperează.

Art. 2. - Prevederile art. 1 se aplică în cazul debitelor reprezentând sume achitate cu titlu de pensie, în baza unor decizii de pensionare emise în temeiul prevederilor Legii nr. 3/1977 privind pensiile de asigurări sociale de stat si asistenta socială, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 3. - Scutirea de la plată a debitelor către bugetul asigurărilor sociale de stat, conform prevederilor prezentei legi, se face indiferent de categoria de pensie de care beneficiază sau a beneficiat pensionarul la momentul constatării existentei debitelor.

Art. 4. - Prevederile art. 1-3 se aplică si în cazul debitelor către bugetul asigurărilor sociale de stat generate de cauza prevăzută la art. 1 si constatate după intrarea în vigoare a prezentei legi.

Art. 5. - Nu fac obiectul scutirii la plată, conform prevederilor prezentei legi, debitele care au drept cauză culpa debitorului materializată în folosirea de către acesta a unor documente neconforme realitătii sau declararea de către acesta a unor date nereale care au avut drept urmare stabilirea eronată a pensiei.

Art. 6. - În termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei legi, Ministerul Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei va emite norme tehnice de aplicare, aprobate prin ordin al ministrului muncii, solidaritătii sociale si familiei.

Art. 7. - Prezenta lege intră în vigoare la data de întâi a lunii următoare datei publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 25 noiembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 9 decembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 18 decembrie 2003.

Nr. 544.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru scutirea de la plată a unor debite către bugetul asigurărilor sociale de stat

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru scutirea de la plată a unor debite către bugetul asigurărilor sociale de stat si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 17 decembrie 2003.

Nr. 857.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

 SENATUL

 

LEGE

pentru declararea ca municipiu a orasului Lupeni, judetul Hunedoara

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. - Orasul Lupeni, judetul Hunedoara, se declară municipiu.

Art. 2. - Anexa la Legea nr. 2/1998 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 54-55 din 27 iulie 1981, cu modificările ulterioare, precum si pct. 4.3 din anexa nr. II la Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national - Sectiunea a IV-a – Reteaua de localităti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 408 din 24 iulie 2001, cu modificările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 9 septembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 4 decembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 18 decembrie 2003.

Nr. 547.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru declararea ca municipiu a orasului Lupeni, judetul Hunedoara

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru declararea ca municipiu a orasului Lupeni, judetul Hunedoara, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 17 decembrie 2003.

Nr. 860.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

 SENATUL

 

LEGE

pentru declararea ca municipiu a orasului Vulcan, judetul Hunedoara

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. - Orasul Vulcan, judetul Hunedoara, se declară municipiu.

Art. 2. - Anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 54-55 din 27 iulie 1981, cu modificările ulterioare, precum si pct. 4.3 din anexa nr. II la Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national - Sectiunea a IV-a - Reteaua de localităti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 408 din 24 iulie 2001, cu modificările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.copyrightdsc.net

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 9 septembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 4 decembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 18 decembrie 2003.

Nr. 548.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru declararea ca municipiu a orasului Vulcan, judetul Hunedoara

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru declararea ca municipiu a orasului Vulcan, judetul Hunedoara, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 17 decembrie 2003.

Nr. 861.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL ECONOMIEI SI COMERTULUI

 

ORDIN

pentru aprobarea Prescriptiei tehnice PT C 9-2003, editia 1, “Cerinte tehnice privind proiectarea, construirea, montarea, instalarea, exploatarea, verificarea tehnică si repararea cazanelor de apă caldă si a cazanelor de abur de joasă presiune”

 

În aplicarea Hotărârii Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea si functionarea Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 37 din 21 ianuarie 2002,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Comertului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 485 din 7 iulie 2003,

având în vedere referatul de aprobare prezentat,

ministrul economiei si comertului emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Prescriptia tehnică PT C 9-2003, editia 1, “Cerinte tehnice privind proiectarea, construirea, montarea, instalarea, exploatarea, verificarea tehnică si repararea cazanelor de apă caldă si a cazanelor de abur de joasă presiune”, cuprinsă în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul economiei si comertului,

Dan Ioan Popescu

 

Bucuresti, 5 decembrie 2003.

Nr. 310.


*) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 917 bis în afara abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR SI TURISMULUI

 

ORDIN

pentru aprobarea reglementării tehnice “Ghid privind investigarea si diagnosticarea stării structurilor din beton armat, beton precomprimat si otel, situate în medii agresive”, indicativ GM-018-03

 

În conformitate cu art. 38 alin. 2 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în constructii, cu modificările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 2 pct. 45 si ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 740/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului,

având în vedere Procesul-verbal de avizare nr. 16 din 21 iulie 2003 al Comitetului tehnic de specialitate - CTS 12,

ministrul transporturilor, constructiilor si turismului emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă reglementarea tehnică “Ghid privind investigarea si diagnosticarea stării structurilor din beton armat, beton precomprimat si otel, situate în medii agresive”, indicativ GM-018-03, elaborată de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare si Economia Constructiilor - INCERC Bucuresti, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin Ordinul ministrului lucrărilor publice si amenajării teritoriului nr. 29/N/1994 pentru aprobarea reglementării tehnice Îndrumător de investigare si diagnosticare a stării structurilor din beton armat, beton precomprimat si otel, situate în medii agresive, indicativ PC 1/2-94, îsi încetează aplicabilitatea.

Art. 4. - Directia generală tehnică va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Marius Sorin Ovidiu Bota,

secretar de stat

 

Bucuresti, 10 decembrie 2003.

Nr. 1.002.

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR SI TURISMULUI

 

ORDIN

pentru aprobarea reglementării tehnice “Ghid privind urmărirea comportării în exploatare a constructiilor situate în medii agresive”, indicativ GM-017-03

 

În conformitate cu art. 38 alin. 2 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în constructii, cu modificările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 2 pct. 45 si ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 740/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului,

având în vedere Procesul-verbal de avizare nr. 17 din 14 august 2003 al Comitetului tehnic de specialitate - CTS 12,

ministrul transporturilor, constructiilor si turismului emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă reglementarea tehnică “Ghid privind urmărirea comportării în exploatare a constructiilor situate în medii agresive”, indicativ GM-017-03, elaborată de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare în Constructii si Economia Constructiilor - INCERC Bucuresti, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin Ordinul ministrului lucrărilor publice si amenajării teritoriului nr. 26/N/1996 pentru aprobarea reglementării tehnice “Ghid privind urmărirea comportării în exploatare a constructiilor situate în medii agresive”, indicativ PC 1/3-96, îsi încetează aplicabilitatea.

Art. 4. - Directia generală tehnică va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

p. Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Marius Sorin Ovidiu Bota,

secretar de stat

 

Bucuresti, 10 decembrie 2003.

Nr. 1.003.


*) Anexa se publică în Buletinul Constructiilor editat de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare în Constructii si Economia Constructiilor - INCERC Bucuresti.

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR SI TURISMULUI

 

ORDIN

pentru aprobarea reglementării tehnice “Ghid privind proiectarea scărilor si rampelor la clădiri”, indicativ GP-089-03

 

În conformitate cu art. 38 alin. 2 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în constructii, cu modificările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 2 pct. 45 si ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 740/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului,

având în vedere Procesul-verbal de avizare nr. 9 din 22 mai 2003 al Comitetului tehnic de specialitate - CTS 12,

ministrul transporturilor, constructiilor si turismului emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă reglementarea tehnică “Ghid privind proiectarea scărilor si rampelor la clădiri”, indicativ GP-089-03, elaborată de Universitatea de Arhitectură si Urbanism “Ion Mincu”, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. - Directia generală tehnică va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

p. Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Marius Sorin Ovidiu Bota,

secretar de stat

 

Bucuresti, 10 decembrie 2003.

Nr. 1.004.

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR SI TURISMULUI

 

ORDIN

pentru aprobarea reglementării tehnice “Ghid privind identificarea si clasificarea defectelor la tunelurile pentru căi de comunicatie”, indicativ GT-061-03

 

În conformitate cu prevederile art. 38 alin. 2 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în constructii, cu modificările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 2 pct. 45 si ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 740/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului,

având în vedere Avizul nr. 17 din 16 iulie 2003 al Comitetului tehnic de specialitate,

ministrul transporturilor, constructiilor si turismului emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă reglementarea tehnică “Ghid privind identificarea si clasificarea defectelor la tunelurile pentru căi de comunicatie”, indicativ GT-061-03, elaborată de Universitatea Tehnică de Constructii Bucuresti si prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. - Directia generală tehnică va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

p. Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Marius Sorin Ovidiu Bota,

secretar de stat

 

Bucuresti, 10 decembrie 2003.

Nr. 1.005.


*) Anexa se publică în Buletinul Constructiilor editat de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare în Constructii si Economia Constructiilor - INCERC Bucuresti.

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

 

ORDIN

privind reorganizarea atelierelor judetene de întretinere si reparatii ale aparaturii medicale

 

Având în vedere prevederile art. 9, 13 si 28 din Legea nr. 176/2000 privind dispozitivele medicale,

văzând Referatul de aprobare al Directiei generale farmaceutice, inspectia de farmacie si aparatură medicală nr. OB 6.608 din 16 decembrie 2003,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 743/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii,

ministrul sănătătii emite următorul ordin:

Art. 1. - În termen de 30 de zile de la data prezentului ordin, directiile de sănătate publică judetene vor proceda la înfiintarea de centre judetene de aparatură medicală, acolo unde astfel de centre nu sunt înfiintate.

Art. 2. - Centrele judetene de aparatură medicală sunt unităti sanitare cu personalitate juridică în subordinea directiilor de sănătate publică si functionează pe principiul autogestiunii, finantarea realizându-se integral din venituri extrabugetare.

Art. 3. - Structura organizatorică pentru centrele judetene de aparatură medicală este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin si va putea fi modificată si completată de către consiliul de administratie al centrelor judetene de aparatură medicală, în functie de particularităti.

Art. 4. - Regulamentul de organizare si functionare a centrelor judetene de aparatură medicală se aprobă de Ministerul Sănătătii.

Art. 5. - (1) Directorii centrelor judetene de aparatură medicală nou-înfiintate vor fi numiti cu delegatie, până la organizarea concursului, de către directiile de sănătate publică judetene, conform organigramei.

(2) Încadrarea si eliberarea în/din functie a directorilor centrelor judetene de aparatură medicală se vor face si cu avizul conducerii Asociatiei Nationale a Centrelor de Aparatură Medicală, asociatie recunoscută ca partener al Ministerului Sănătătii.

Art. 6. - Centrele judetene de aparatură medicală deja existente îsi vor desfăsura activitatea în continuare în spatiile în care au functionat până în prezent, iar celor nou-înfiintate directiile de sănătate publică judetene le vor pune la dispozitie spatii corespunzătoare desfăsurării activitătii.

Art. 7. - Bunurile aflate în dotarea atelierelor judetene de întretinere si reparatii ale aparaturii medicale vor fi transferate de către spitalele judetene centrelor judetene de aparatură medicală, pe bază de protocol.

Art. 8. - (1) Unitătile sanitare vor încheia cu prioritate contracte de întretinere, reparare si verificare a aparaturii medicale pe care o detin si o utilizează cu centrele judetene de aparatură medicală, unităti specializate aflate în structura Ministerului Sănătătii.

(2) Centrele judetene de aparatură medicală sunt autorizate de Ministerul Sănătătii să exercite supravegherea în utilizare.

(3) Decontarea serviciilor va fi efectuată de către unitătile sanitare, beneficiare de contract, către centrele judetene de aparatură medicală, cu prioritate, în categoria I de plăti, ca utilităti.

Art. 9. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin alte prevederi contrare se abrogă.

Art. 10. - Directiile de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti, Directia generală farmaceutică, inspectia de farmacie si aparatură medicală, Directia strategie si structuri sanitare vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 11. - Prezentul ordin se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii,

Ovidiu Brînzan

 

Bucuresti, 17 decembrie 2003.

Nr. 1.185.

 

ANEXĂ

 

CENTRE JUDETENE DE APARATURĂ MEDICALĂ

 

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

DIRECTOR

SERVICIUL TEHNIC

ATELIERE SAU FORMATII

CONTABIL-SEF

COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABILITATE

RESURSE UMANE, JURIDIC, APROVIZIONARE