MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 171 (XV) - Nr. 922         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 22 decembrie 2003

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

550. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 92/2003 pentru modificarea si completarea unor reglementări referitoare la organizarea si desfăsurarea referendumului

 

863. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 92/2003 pentru modificarea si completarea unor reglementări referitoare la organizarea si desfăsurarea referendumului

 

551. - Lege pentru modificarea art. 14 alin. (1) din Legea nr. 3/2000 privind organizarea si desfăsurarea referendumului

 

864. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 14 alin. (1) din Legea nr. 3/2000 privind organizarea si desfăsurarea referendumului

 

552. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 99/2003 pentru modificarea si completarea Legii nr. 541/2002 privind economisirea si creditarea în sistem colectiv pentru domeniul locativ

 

865. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 99/2003 pentru modificarea si completarea Legii nr. 541/2002 privind economisirea si creditarea în sistem colectiv pentru domeniul locativ

 

556. - Lege pentru modificarea Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării

 

869. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării

 

558. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 57/2003 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 158/2001 privind regimul accizelor, precum si a unor alte acte normative

 

871. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 57/2003 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 158/2001 privind regimul accizelor, precum si a unor alte acte normative

 

873. - Decret privind înfiintarea Consulatului General al României la Padova, Italia

 

874.- Decret pentru trecerea în rezervă a unui contraamiral de flotilă din Ministerul Apărării Nationale

 

875.- Decret pentru trecerea în rezervă a unui general de brigadă din Ministerul Apărării Nationale

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

315.- Ordin al ministrului economiei si comertului pentru aprobarea Prescriptiei tehnice C 4 N-2003 “Prescriptii tehnice pentru proiectarea, executia, instalarea, exploatarea, repararea si verificarea recipientelor metalice stabile sub presiune”

 

1.009. - Ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru aprobarea reglementării tehnice “Metodologie pentru consolidarea stratului suport (zidărie, tencuieli) si tratamentul suprafetelor pictate la constructiile vechi cu valoare de patrimoniu, în conditii de umiditate excesivă si existenta biodegradării. Studiu de caz: Biserica Sfântul Nicolae Făcătorul de Minuni – Mănăstirea Popăuti”, indicativ MP 030-03

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 92/2003 pentru modificarea si completarea unor reglementări referitoare la organizarea si desfăsurarea referendumului

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 92 din 9 octombrie 2003 pentru modificarea si completarea unor reglementări referitoare la organizarea si desfăsurarea referendumului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 710 din 10 octombrie 2003.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 4 noiembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 4 decembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 18 decembrie 2003.

Nr. 550.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 92/2003 pentru modificarea si completarea unor reglementări referitoare la organizarea si desfăsurarea referendumului

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 92/2003 pentru modificarea si completarea unor reglementări referitoare la organizarea si desfăsurarea referendumului si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 17 decembrie 2003.

Nr. 863.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea art. 14 alin. (1) din Legea nr. 3/2000 privind organizarea si desfăsurarea referendumului

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Alineatul (1) al articolului 14 din Legea nr. 3/2000 privind organizarea si desfăsurarea referendumului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 84 din 24 februarie 2000, se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 14. - (1) Problemele supuse referendumului local se stabilesc de consiliile locale sau judetene, după caz, la propunerea primarului, respectiv a presedintelui consiliului judetean sau a unei treimi din numărul consilierilor locali, respectiv al consilierilor judeteni.”

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 21 octombrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 4 decembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 18 decembrie 2003.

Nr. 551.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 14 alin. (1) din Legea nr. 3/2000 privind organizarea si desfăsurarea referendumului

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru modificarea art. 14 alin. (1) din Legea nr. 3/2000 privind organizarea si desfăsurarea referendumului si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 17 decembrie 2003.

Nr. 864.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 99/2003 pentru modificarea si completarea Legii nr. 541/2002 privind economisirea si creditarea în sistem colectiv pentru domeniul locativ

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99 din 14 octombrie 2003 pentru modificarea si completarea Legii nr. 541/2002 privind economisirea si creditarea în sistem colectiv pentru domeniul locativ, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 747 din 26 octombrie 2003.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 11 noiembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 8 decembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 18 decembrie 2003.

Nr. 552.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 99/2003 pentru modificarea si completarea Legii nr. 541/2002 privind economisirea si creditarea în sistem colectiv pentru domeniul locativ

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 99/2003 pentru modificarea si completarea Legii nr. 541/2002 privind economisirea si creditarea în sistem colectiv pentru domeniul locativ si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 17 decembrie 2003.

Nr. 865.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 215 din 28 martie 2002, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Alineatul (2) al articolului 17 va avea următorul cuprins:

“(2) Actiunile rezultate în urma conversiei vor fi transferate pe bază de protocol institutiei publice implicate, în vederea administrării si vânzării acestora.”

2. Articolul 39 va avea următorul cuprins:

“Art. 39. - Termenul de prescriptie pentru introducerea cererii prin care se atacă o operatiune sau un act prevăzut de prezenta lege, de Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 88/1997, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările si completările ulterioare, precum si de celelalte legi speciale din domeniul privatizării ori se valorifică un drept conferit de acestea este de o lună de la data la care reclamantul a cunoscut sau trebuia să cunoască existenta operatiunii sau actul atacat ori de la data nasterii dreptului, cu exceptia cererilor privind executarea obligatiilor prevăzute în contractele de vânzare-cumpărare de actiuni ale societătilor comerciale privatizate, precum si a celor în desfiintarea acestor contracte cărora li se aplică termenul general de prescriptie.”

3. Alineatul (1) al articolului 40 va avea următorul cuprins:

“Art. 40. - (1) Cererile prin care se atacă o operatiune sau un act prevăzut de prezenta lege, de Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 88/1997, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările si completările ulterioare, precum si de celelalte legi speciale din domeniul privatizării ori se valorifică un drept conferit de acestea sunt de competenta sectiilor comerciale ale tribunalelor si se judecă de urgentă si cu precădere, cu citarea părtilor.”

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 4 noiembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 8 decembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 18 decembrie 2003.

Nr. 556.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru modificarea Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.  

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 17 decembrie 2003.

Nr. 869.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 57/2003 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 158/2001 privind regimul accizelor, precum si a unor alte acte normative

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 57 din 25 iunie 2003 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 158/2001 privind regimul accizelor, precum si a unor alte acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 461 din 28 iunie 2003, cu următoarele modificări:

1. Titlul ordonantei de urgentă va avea următorul cuprins:

“ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 158/2001 privind regimul accizelor, precum si a altor acte normative”

2. La articolul IV, alineatele 21 si 22 ale articolului 8 din Ordonanta Guvernului nr. 23/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare, vor avea următorul cuprins:

“Contravaloarea timbrelor pentru marcarea tigaretelor si a altor produse din tutun se asigură începând cu data de 1 octombrie 2003 de la bugetul de stat, din valoarea accizelor aferente acestor produse. Unitatea specializată autorizată cu tipărirea eliberează timbrele pe bază de factură, decontarea urmând a se efectua lunar, o dată cu plata accizelor.

Procedura privind suportarea contravalorii timbrelor din buget va fi stabilită de Ministerul Finantelor Publice, prin ordin al ministrului, în termen de 10 zile de la data publicării legii de aprobare a prezentei ordonante de urgentă în Monitorul Oficial al României, Partea I.”

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 2 decembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 9 decembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.copyrightdsc.net

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 18 decembrie 2003.

Nr. 558.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

 DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 57/2003 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 158/2001 privind regimul accizelor, precum si a unor alte acte normative

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,  

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 57/2003 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 158/2001 privind regimul accizelor, precum si a unor alte acte normative si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 17 decembrie 2003.

Nr. 871.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind înfiintarea Consulatului General al României la Padova, Italia

 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale Legii nr. 37/1991 privind înfiintarea, desfiintarea si schimbarea rangului misiunilor diplomatice si oficiilor consulare,

având în vedere propunerea Guvernului,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se înfiintează Consulatul General al României la Padova, Italia, cu un număr de cinci posturi, potrivit anexei la prezentul decret.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 18 decembrie 2003.

Nr. 873.

 

ANEXĂ

 

1. Consul general 1 post;

2. Consul 1 post;

3. Viceconsul 1 post;

4. Secretar dactilo-contabil 1 post;

5. Sofer intendent 1 post.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru trecerea în rezervă a unui contraamiral de flotilă din Ministerul Apărării Nationale

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) si art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 43 alin. 1 lit. a) si art. 85 alin. 1 lit. e) din Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului apărării nationale,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Pe data de 4 decembrie 2003, domnul contraamiral de flotilă Constantin Vasile Nasuia se trece în rezervă.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 18 decembrie 2003.

Nr. 874.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru trecerea în rezervă a unui general de brigadă din Ministerul Apărării Nationale

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) si art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 43 alin. 1 lit. a) si art. 85 alin. 1 lit. e) din Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului apărării nationale,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Pe data de 15 ianuarie 2004, domnul general de brigadă Ion Iosif Chiciudean se trece în rezervă.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 18 decembrie 2003.

Nr. 875.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL ECONOMIEI SI COMERTULUI

 

ORDIN

pentru aprobarea Prescriptiei tehnice C 4 N-2003 “Prescriptii tehnice pentru proiectarea, executia, instalarea, exploatarea, repararea si verificarea recipientelor metalice stabile sub presiune”

 

În aplicarea Hotărârii Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea si functionarea Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 37 din 21 ianuarie 2002,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Comertului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 485 din 7 iulie 2003,

având în vedere referatul de aprobare prezentat,

ministrul economiei si comertului emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Prescriptia tehnică C 4 N-2003, “Prescriptii tehnice pentru proiectarea, executia, instalarea, exploatarea, repararea si verificarea recipientelor metalice stabile sub presiune”, cuprinsă în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul economiei si comertului,

Dan Ioan Popescu

 

Bucuresti, 5 decembrie 2003.

Nr. 315.


*) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 922 bis în afara abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR SI TURISMULUI

 

ORDIN

pentru aprobarea reglementării tehnice “Metodologie pentru consolidarea stratului suport (zidărie, tencuieli) si tratamentul suprafetelor pictate la constructiile vechi cu valoare de patrimoniu, în conditii de umiditate excesivă  si existenta biodegradării. Studiu de caz: Biserica Sfântul Nicolae Făcătorul de Minuni - Mănăstirea Popăuti”, indicativ MP 030-03

 

În conformitate cu art. 38 alin. 2 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în constructii, cu modificările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 2 pct. 45 si ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 740/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului,

având în vedere Procesul-verbal de avizare nr. 19 din 18 septembrie 2003 al Comitetului tehnic de specialitate - CTS 12,

ministrul transporturilor, constructiilor si turismului emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă reglementarea tehnică “Metodologie pentru consolidarea stratului suport (zidărie, tencuieli) si tratamentul suprafetelor pictate la constructiile vechi cu valoare de patrimoniu, în conditii de umiditate excesivă si existenta biodegradării. Studiu de caz: Biserica Sfântul Nicolae Făcătorul de Minuni - Mănăstirea Popăuti”, indicativ MP 030-03, elaborată de Institutul de Proiectare si Productie Experimentală în Domeniul Constructiilor si Materialelor de Constructii - PROCEMA - S.A., prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. - Directia generală tehnică va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

p. Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Marius Sorin Ovidiu Bota,

secretar de stat

 

Bucuresti, 10 decembrie 2003.

Nr. 1.009.


*) Anexa se publică în Buletinul Constructiilor editat de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare în Constructii si Economia Constructiilor - INCERC Bucuresti.