MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 171 (XV) - Nr. 928         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 23 decembrie 2003

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

608. - Lege pentru modificarea denumirii si clasificării mărfurilor din Tariful vamal de import al României si a taxelor vamale aferente acestora

 

927. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea denumirii si clasificării mărfurilor din Tariful vamal de import al României si a taxelor vamale aferente acestora

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.478. - Hotărâre pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Populare Democrate Coreene privind reglementarea datoriei Republicii Populare Democrate Coreene către România, semnat la Bucuresti la 20 septembrie 2002

 

1.479. - Hotărâre privind instituirea unei măsuri de salvgardare la importul de zahăr rafinat originar din Republica Moldova

 

1.482. - Hotărâre pentru aprobarea Amendamentului nr. 2, convenit prin schimb de scrisori semnate la Bucuresti la 28 iunie 2002, 29 august 2002, 30 septembrie 2002 si 16 octombrie 2002 si, respectiv, la Londra la 12 iulie 2002, 2 septembrie 2002, 17 octombrie 2002 si 16 decembrie 2002 între Guvernul României si Banca Europeană pentru Reconstructie si Dezvoltare, la Acordul de împrumut (Proiectul privind restructurarea Administratiei Nationale a Drumurilor si reabilitarea drumurilor) dintre România si Banca Europeană pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Bucuresti la 20 noiembrie 1996

 

1.483. - Hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii “Electrificarea liniei C.F. Doaga-Tecuci-Barbosi, inclusiv Dispecer pentru coordonarea activitătii de exploatare a Complexului Feroviar Galati”

 

1.484. - Hotărâre privind trecerea unui imobil din proprietatea publică a statului si din administrarea Centrului National al Cinematografiei în proprietatea publică a judetului Tulcea si în administrarea Consiliului Judetean Tulcea

 

1.487. - Hotărâre pentru aprobarea concesionării unor imobile proprietate publică a statului

 

1.488. - Hotărâre privind cofinantarea functionării Centrului-Pilot de Recuperare a Persoanelor cu Handicap Păstrăveni, judetul Neamt

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

39. - Circulară privind modificarea si completarea Circularei Băncii Nationale a României nr. 26/2001 pentru modificarea si completarea Regulamentului nr. 3/1997 privind efectuarea operatiunilor valutare, cu modificările si completările ulterioare

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

 SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea denumirii si clasificării mărfurilor din Tariful vamal de import al României si a taxelor vamale aferente acestora

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. - Începând cu data de 1 ianuarie 2004, denumirea si clasificarea mărfurilor din Tariful vamal de import al României, precum si taxele vamale aferente acestora se modifică potrivit anexei*) care face parte integrantă din prezenta lege.

Art. 2. - La data prevăzută la art. 1 se abrogă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 204/2002 pentru modificarea denumirii si clasificării mărfurilor din Tariful vamal de import al României si a taxelor vamale aferente acestora, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 957 din 27 decembrie 2002, aprobată prin Legea nr. 168/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 322 din 13 mai 2003.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 8 decembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 17 decembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 22 decembrie 2003.

Nr. 608.


*) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 928 bis în afara abonamentului si se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea denumirii si clasificării mărfurilor din Tariful vamal de import al României si a taxelor vamale aferente acestora

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru modificarea denumirii si clasificării mărfurilor din Tariful vamal de import al României si a taxelor vamale aferente acestora si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 22 decembrie 2003.

Nr. 927.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Populare Democrate Coreene privind reglementarea datoriei Republicii Populare Democrate Coreene către România, semnat la Bucuresti la 20 septembrie 2002

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, si având în vedere prevederile art. 1 din Legea nr. 29/1994 privind autorizarea Guvernului de a aproba negocierea în vederea recuperării creantelor României provenite din activitatea de comert exterior si cooperare economică internatională, derulată înainte de 31 decembrie 1989,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă Acordul dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Populare Democrate Coreene privind reglementarea datoriei Republicii Populare Democrate Coreene către România, semnat la Bucuresti la 20 septembrie 2002*).

Art. 2. - Ministerul Finantelor Publice, administratorul si depozitarul acordului prevăzut la art. 1, si Ministerul Economiei si Comertului sunt autorizate să ducă la îndeplinire prevederile acestuia.

Art. 3. - Se autorizează Banca Comercială Română - S.A. să încheie Aranjamentul bancar cu Banca de Comert Exterior a Republicii Populare Democrate Coreene, în conformitate cu prevederile paragrafului 2 al art. 5 din acordul prevăzut la art. 1.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

Ministrul economiei si comertului,

Dan Ioan Popescu

Ministru delegat pentru comert,

Eugen Dijmărescu

 

Bucuresti, 11 decembrie 2003.

Nr. 1.478.


*) Acordul se comunică Ministerului Finantelor Publice.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind instituirea unei măsuri de salvgardare la importul de zahăr rafinat originar din Republica Moldova

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, si având în vedere prevederile art. 25 paragraful 3 lit. b) din Acordul de comert liber dintre România si Republica Moldova, încheiat la Bucuresti la 15 februarie 1994, ratificat prin Legea nr. 94/1994,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se instituie o măsură de salvgardare în cadrul Acordului de comert liber dintre România si Republica Moldova, încheiat la Bucuresti la 15 februarie 1994, ratificat prin Legea nr. 94/1994, care constă în suspendarea temporară a exceptării de taxe vamale la importul în România de zahăr rafinat originar din Republica Moldova si aplicarea taxei vamale de import erga omnes prevăzute în Tariful vamal de import al României pentru anul 2004, pentru produsele prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - (1) Pentru produsele prevăzute în anexă, originare din Republica Moldova, se stabileste pentru anul 2004 un contingent tarifar la nivelul de 14.000 tone, exceptat de la plata taxelor vamale.

(2) Importul în cadrul contingentului se realizează în perioada 1 ianuarie - 30 septembrie inclusiv, cu o repartizare trimestrială egală a cantitătii totale.

(3) Prin ordin al ministrului economiei si comertului se stabileste modul de administrare a contingentului.

Art. 3. - Prezenta hotărâre intră în vigoare pe data de 1 ianuarie 2004 si are aplicabilitate până la 31 decembrie 2004 inclusiv.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul economiei si comertului,

Dan Ioan Popescu

Ministru delegat pentru comert,

Eugen Dijmărescu

Ministrul agriculturii, pădurilor, apelor si mediului,

Ilie Sârbu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

 

Bucuresti, 11 decembrie 2003.

Nr. 1.479.

 

ANEXĂ

 

LISTA

cuprinzând produsele din categoria zahăr rafinat pentru care, la importul din Republica Moldova, se instituie măsura de salvgardare pentru anul 2004 si se stabileste un contingent tarifar liber de taxe vamale, valabil în perioada 1 ianuarie - 30 septembrie 2004

 

Codul tarifar

Denumirea produselor

ex.1701.91.00

-- Zahăr rafinat la care s-au adăugat arome sau coloranti

1701.99.10

--- Zahăr alb

ex.1701.99.90

---Altele, care contin zahăr rafinat

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Amendamentului nr. 2, convenit prin schimb de scrisori semnate la Bucuresti la 28 iunie 2002, 29 august 2002, 30 septembrie 2002 si 16 octombrie 2002 si, respectiv, la Londra la 12 iulie 2002, 2 septembrie 2002, 17 octombrie 2002 si 16 decembrie 2002 între Guvernul României si Banca Europeană pentru Reconstructie si Dezvoltare, la Acordul de împrumut (Proiectul privind restructurarea Administratiei Nationale a Drumurilor si reabilitarea drumurilor) dintre România si Banca Europeană pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Bucuresti la 20 noiembrie 1996

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, si al art. 3 alin. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 3/1997 pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiectul privind restructurarea Administratiei Nationale a Drumurilor si reabilitarea drumurilor) dintre România si Banca Europeană pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Bucuresti la 20 noiembrie 1996, si a Acordului de împrumut (Proiectul de reabilitare a drumurilor II) dintre România si Banca Europeană de Investitii si Administratia Natională a Drumurilor, semnat la Luxemburg la 23 octombrie 1996 si la Bucuresti la 25 octombrie 1996,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Amendamentul nr. 2, convenit prin schimb de scrisori semnate la Bucuresti la 28 iunie 2002, 29 august 2002, 30 septembrie 2002 si 16 octombrie 2002 si, respectiv, la Londra la 12 iulie 2002, 2 septembrie 2002, 17 octombrie 2002 si 16 decembrie 2002 între Guvernul României, prin Ministerul Finantelor Publice, si Banca Europeană pentru Reconstructie si Dezvoltare, la Acordul de împrumut (Proiectul privind restructurarea Administratiei Nationale a Drumurilor si reabilitarea drumurilor) dintre România si Banca Europeană pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Bucuresti la 20 noiembrie 1996, ratificat prin Ordonanta Guvernului nr. 3/1997, aprobată cu modificări prin Legea nr. 74/1997, după cum urmează:

1. Ultima dată de tragere a sumelor din împrumut, mentionată în sectiunea 2.02 a articolului II din acordul de împrumut, se înlocuieste cu data de “31 decembrie 2003”.

2. Apendicele la anexa nr. 2 la Acordul de împrumut se modifică si va avea cuprinsul prezentat în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 11 decembrie 2003.

Nr. 1.482.

 

ANEXĂ

(Apendice la anexa nr. 2)

 

Categoria

Suma alocată din împrumut

% de cheltuieli de finantat

(1) Bunuri aferente părtilor A-2 si B-2 ale Proiectului

16.472.000 USD

100% din valoarea contractului (excluzând taxele si impozitele)

(2) Lucrări civile aferente părtii C-1 a Proiectului

63.050.000 USD

50% din valoarea contractului (excluzând taxele si impozitele)

(3) Servicii de consultantă aferente părtii C-2 a Proiectului

4.508.011 USD

100% din valoarea contractului (excluzând taxele si impozitele)

(4) Nealocate

1.010.989 USD

100%

(5) Comision initial

859.000 USD

100%

TOTAL

85.900.000 USD

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii “Electrificarea liniei C.F. Doaga-Tecuci-Barbosi, inclusiv Dispecer pentru coordonarea activitătii de exploatare a Complexului Feroviar Galati”

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, al art. 42 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitii “Electrificarea liniei C.F. Doaga-Tecuci-Barbosi, inclusiv Dispecer pentru coordonarea activitătii de exploatare a Complexului Feroviar Galati”, prevăzuti în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Finantarea obiectivului de investitii ai cărui indicatori sunt aprobati conform art. 1 se va face de la bugetul de stat, din surse proprii, din credite bancare si din alte fonduri legal constituite.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Ileana Tureanu,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 11 decembrie 2003.

Nr. 1.483.


*) Anexa se comunică Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea unui imobil din proprietatea publică a statului si din administrarea Centrului National al Cinematografiei în proprietatea publică a judetului Tulcea si în administrarea Consiliului Judetean Tulcea

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, al art. 9 alin. (1) si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea unui imobil, compus din clădire si terenul aferent, situat în municipiul Tulcea, judetul Tulcea, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din proprietatea publică a statului si din administrarea Centrului National al Cinematografiei în proprietatea publică a judetului Tulcea si în administrarea Consiliului Judetean Tulcea.

Art. 2. - Predarea-preluarea imobilului prevăzut la art. 1 se face pe bază de protocol între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul administratiei si internelor,

Toma Zaharia,

secretar de stat

p. Ministrul delegat pentru administratia publică,

Ilie Stefan,

secretar de stat

Ministrul culturii si cultelor,

Răzvan Theodorescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 11 decembrie 2003.

Nr. 1.484.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului care se transmite din proprietatea publică a statului si din administrarea Centrului National al Cinematografiei în proprietatea publică a judetului Timis si în administrarea Consiliului Judetean Tulcea

 

Locul unde este situat imobilul

Persoana juridică de la care se transmit imobilele

Persoana juridică la care se

transmit imobilele

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Municipiul Tulcea Str. Progresului nr. 34, judetul Tulcea

Statul român - Centrul National al Cinematografiei

judetul Tulcea - consiliul judetean

Suprafata terenului = 2.026 m 2 ;

Suprafata construită = 1.215 m 2 ;

Valoare de inventar = 362.181.499 lei

Nr. MF: 100810

Cod de clasificare: 8.30

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea concesionării unor imobile proprietate publică a statului

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, al art. 11 alin. (1) lit. a) si al art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, precum si al art. 5 alin. (1) lit. a), al art. 8 si al art. 11 alin. (3) din Legea nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă următoarea hotărâre:

 

Art. 1. - (1) Se aprobă concesionarea bunurilor imobile din domeniul public al statului, constând din două constructii si terenul aferent, situate în judetul Ilfov, comuna 1 Decembrie, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Concesionarea se face pe o perioadă de 49 de ani, în scopul amenajării si exploatării unui centru medical de toxicodependentă si recuperare medicală, în vederea acordării asistentei medicale în sistem privat.

Art. 2. - (1) Concesionarea bunurilor prevăzute la art. 1 se va efectua de Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului, care are calitatea de concedent în numele statului, prin licitatie publică deschisă cu

preselectie, în conditiile legii.

(2) Caietul de sarcini al concesiunii va fi pus în vânzare la sediul concedentului din municipiul Bucuresti, Bd. Carol I nr. 24, sectorul 3.

Art. 3. - Redeventa obtinută prin concesionarea bunurilor prevăzute la art. 1 se face venit la bugetul de stat.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii, pădurilor, apelor si mediului,

Ilie Sârbu

Ministrul sănătătii,

Ovidiu Brînzan

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 11 decembrie 2003.

Nr. 1.487.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a bunurilor din domeniul public al statului, care formează obiectul concesiunii

 

Nr.crt.

Nr. M.F.

Denumirea

Date de identificare

Situatia juridică actuală

Descrierea tehnică, adresa si vecinătăti

1.

96.718

Clădire administrativă

Suprafata construită = 1.076 m 2 ; P+1; Suprafata desfăsurată = 1.697 m 2 ; cărămidă

Incinta Societătii Comerciale l+COMAICOŇ - S.A. poarta 2

Tara: România; Judetul: Ilfov, localitatea 1 Decembrie,

Str. Victoriei

În administrarea Centrului pentru

Perfectionarea Personalului din

Horticultură Uzunu

2.

96.719

Clădire cămin

Suprafata construită = 369 m 2 ; P+4 Suprafata desfăsurată = 1.845 m 2 ; BCA

Incinta Societătii Comerciale l+COMAICOŇ - S.A. poarta 2

Tara: România; Judetul: Ilfov, localitatea 1 Decembrie,

Str. Victoriei

În administrarea Centrului pentru

Perfectionarea Personalului din

Horticultură Uzunu

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind cofinantarea functionării Centrului-Pilot de Recuperare a Persoanelor cu Handicap Păstrăveni, judetul Neamt

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, si al art. 52 lit. c) din Ordonanta Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 515/2003,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Sumele alocate de la bugetul de stat pentru Centrul-Pilot de Recuperare a Persoanelor cu Handicap Păstrăveni, judetul Neamt, institutie de interes public, cu personalitate juridică, aflată în coordonarea Autoritătii Nationale pentru Persoanele cu Handicap, se evidentiază în bugetul Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei, la capitolul “Asistentă socială, alocatii, pensii, ajutoare si indemnizatii”, titlul “Transferuri”, si se utilizează pentru acoperirea cheltuielilor de hrană, în cuantumul prevăzut de lege, precum si pentru acoperirea cheltuielilor de întretinere si plata energiei electrice si termice.

(2) Fondurile prevăzute la alin. (1) se alocă Centrului-Pilot de Recuperare a Persoanelor cu Handicap Păstrăveni, judetul Neamt, prin Directia pentru dialog, familie si solidaritate socială a judetului Neamt.

Art. 2. - Pentru anul 2004 se alocă Centrului-Pilot de Recuperare a Persoanelor cu Handicap Păstrăveni, judetul Neamt, suma de 7 miliarde lei, din care 4 miliarde lei reprezentând cheltuielile de hrană si 3 miliarde lei pentru plata cheltuielilor de întretinere si a energiei electrice si termice.

Art. 3. - Autoritatea Natională pentru Persoanele cu Handicap va monitoriza si controla utilizarea sumelor alocate în vederea:

a) îmbunătătirii calitătii si cresterii eficientei serviciilor sociale acordate asistatilor;

b) respectării standardelor de calitate a serviciilor furnizate;

c) adaptării serviciilor sociale la nevoile asistatilor.

Art. 4. - În exercitarea competentelor care îi revin Autoritatea Natională pentru Persoanele cu Handicap va îndruma si coordona activitatea de asistentă socială desfăsurată în cadrul centrului în vederea asigurării respectării drepturilor sociale ale asistatilor, potrivit legii.

Art. 5. - Prezenta hotărâre intră în vigoare pe data de 1 ianuarie 2004.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Ion Giurescu,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 11 decembrie 2003.

Nr. 1.488.


ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

CIRCULARĂ

privind modificarea si completarea Circularei Băncii Nationale a României nr. 26/2001 pentru modificarea si completarea Regulamentului nr. 3/1997 privind efectuarea operatiunilor valutare, cu modificările si completările ulterioare

 

În baza art. 11, 12 si 50 din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Nationale a României, cu modificările si completările ulterioare,

Banca Natională a României emite prezenta circulară.

Art. I. - Circulara Băncii Nationale a României nr. 26/2001 pentru modificarea si completarea Regulamentului nr. 3/1997 privind efectuarea operatiunilor valutare, cu modificările si completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 769 din 3 decembrie 2001, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul IV litera b) se abrogă.

2. La articolul V, după litera b) se introduce litera c) cu următorul cuprins:

“c) operatiunile în conturi de depozit în monedă natională deschise de nerezidenti la bănci si la alte entităti stabilite de lege - pct. 1.17.2.11 lit. a1) din regulament.”

Art. II. - Prezenta circulară intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2004.

 

Guvernatorul Băncii Nationale a României,

Mugur Isărescu

 

Bucuresti, 18 decembrie 2003.

Nr. 39.