MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 171 (XV) - Nr. 932         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 23 decembrie 2003

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

562. - Lege privind respingerea Ordonantei Guvernului nr. 44/2003 pentru completarea art. 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor societăti nationale, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat

 

879. - Decret pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonantei Guvernului nr. 44/2003 pentru completarea art. 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor societăti nationale, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat

 

563. - Lege privind respingerea Ordonantei Guvernului nr. 63/2003 pentru completarea art. 10 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor societăti nationale, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat

 

880. - Decret pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonantei Guvernului nr. 63/2003 pentru completarea art. 10 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor societăti nationale, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat

 

564. - Lege privind respingerea Ordonantei Guvernului nr. 69/2003 pentru completarea art. 7 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor societăti nationale, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat

 

881. - Decret pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonantei Guvernului nr. 69/2003 pentru completarea art. 7 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor societăti nationale, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat

 

565. - Lege privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 22/2003 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor societăti nationale, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat

 

882. - Decret pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 22/2003 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor societăti nationale, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat

 

566. - Lege privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 46/2003 pentru modificarea art. 10 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor societăti nationale, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat

 

883. - Decret pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 46/2003 pentru modificarea art. 10 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor societăti nationale, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat

 

567. - Lege privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 65/2003 pentru modificarea art. 10 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor societăti nationale, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat

 

884. - Decret pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 65/2003 pentru modificarea art. 10 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor societăti nationale, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat

 

568. - Lege privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 88/2003 pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor societăti nationale, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat

 

885. - Decret pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 88/2003 pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor societăti nationale, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat

 

569. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor societăti nationale, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat

 

886. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor societăti nationale, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat

 

570. - Lege privind interzicerea exploatării de masă lemnoasă din fondul forestier national si din afara acestuia, pentru o perioadă de 3 ani, în judetele Brăila, Călărasi, Constanta, Dolj, Galati, Giurgiu, Ialomita, Olt, Tulcea si Teleorman

 

887. - Decret pentru promulgarea Legii privind interzicerea exploatării de masă lemnoasă din fondul forestier national si din afara acestuia, pentru o perioadă de 3 ani, în judetele Brăila, Călărasi, Constanta, Dolj, Galati, Giurgiu, Ialomita, Olt, Tulcea si Teleorman

 

572. - Lege privind declararea municipiului Lugoj Oras-martir al Revolutiei din decembrie 1989

 

889. - Decret pentru promulgarea Legii privind declararea municipiului Lugoj Oras-martir al Revolutiei din decembrie 1989

 

587. - Lege pentru ratificarea Protocolului aditional, semnat la Bucuresti la 30 august 2002, la Acordul dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Franceze privind cooperarea în domeniul afacerilor interne, semnat la Bucuresti la 21 februarie 1997

 

Protocol aditional la Acordul dintre Guvernul României si Guvernul Republici Franceze privind cooperarea în domeniul afacerilor interne, semnat la Bucuresti la 21 februarie 1997

 

906. - Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Protocolului aditional, semnat la Bucuresti la 30 august 2002, la Acordul dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Franceze privind cooperarea în domeniul afacerilor interne, semnat la Bucuresti la 21 februarie 1997

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.529. - Hotărâre privind aprobarea Listei societătilor comerciale din portofoliul Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, care efectuează concedieri colective în baza prevederilor art. 6 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor societăti nationale, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat

 

1.530. - Hotărâre pentru aprobarea cheltuielilor ocazionate de organizarea la Bucuresti, în perioada 6-9 noiembrie 2003, a celei de-a treia editii a Expozitiei internationale de tehnică militară EXPOMIL 2003 si a Seminarului ICOMIL 2003

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

 SENATUL

 

LEGE

privind respingerea Ordonantei Guvernului nr. 44/2003 pentru completarea art. 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor societăti nationale, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se respinge Ordonanta Guvernului nr. 44 din 10 iulie 2003 pentru completarea art. 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor societăti nationale, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat, adoptată în temeiul art. 1 pct. II.2 din Legea nr. 279/2003 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 520 din 18 iulie 2003.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 25 noiembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 11 decembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DAN MIRCEA POPESCU

 

Bucuresti, 22 decembrie 2003.

Nr. 562.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonantei Guvernului nr. 44/2003 pentru completarea art. 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor societăti nationale, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind respingerea Ordonantei Guvernului nr. 44/2003 pentru completarea art. 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor societăti nationale, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 19 decembrie 2003.

Nr. 879.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

 SENATUL

 

LEGE

privind respingerea Ordonantei Guvernului nr. 63/2003 pentru completarea art. 10 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor societăti nationale, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se respinge Ordonanta Guvernului nr. 63 din 22 august 2003 pentru completarea art. 10 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor societăti nationale, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat, adoptată în temeiul art. 1 pct. II.10 din Legea nr. 279/2003 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 616 din 29 august 2003.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 25 noiembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 11 decembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DAN MIRCEA POPESCU

 

Bucuresti, 22 decembrie 2003.

Nr. 563.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonantei Guvernului nr. 63/2003 pentru completarea art. 10 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare  si privatizare a unor societăti nationale, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind respingerea Ordonantei Guvernului nr. 63/2003 pentru completarea art. 10 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor societăti nationale, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 19 decembrie 2003.

Nr. 880.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

 SENATUL

 

LEGE

privind respingerea Ordonantei Guvernului nr. 69/2003 pentru completarea art. 7 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor societăti nationale, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se respinge Ordonanta Guvernului nr. 69 din 28 august 2003 pentru completarea art. 7 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor societăti nationale, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat, adoptată în temeiul art. 1 pct. II.2 din Legea nr. 279/2003 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 618 din 30 august 2003.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 25 noiembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 11 decembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DAN MIRCEA POPESCU

 

Bucuresti, 22 decembrie 2003.

Nr. 564.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonantei Guvernului nr. 69/2003 pentru completarea art. 7 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor societăti nationale, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind respingerea Ordonantei Guvernului nr. 69/2003 pentru completarea art. 7 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor societăti nationale, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 19 decembrie 2003.

Nr. 881.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

 SENATUL

 

LEGE

privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 22/2003 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor societăti nationale, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se respinge Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 22 din 2 aprilie 2003 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor societăti nationale, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 252 din 11 aprilie 2003.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 25 noiembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 11 decembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DAN MIRCEA POPESCU

 

Bucuresti, 22 decembrie 2003.

Nr. 565.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 22/2003 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor societăti nationale, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 22/2003 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor societăti nationale, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 19 decembrie 2003.

Nr. 882.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

 SENATUL

 

LEGE

privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 46/2003 pentru modificarea art. 10 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor societăti nationale, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se respinge Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 46 din 5 iunie 2003 pentru modificarea art. 10 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor societăti nationale, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 420 din 16 iunie 2003.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 25 noiembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 11 decembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DAN MIRCEA POPESCU

 

Bucuresti, 22 decembrie 2003.

Nr. 566.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 46/2003 pentru modificarea art. 10 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor societăti nationale, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 46/2003 pentru modificarea art. 10 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor societăti nationale, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 19 decembrie 2003.

Nr. 883.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

 SENATUL

 

LEGE

privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 65/2003 pentru modificarea art. 10 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor societăti nationale, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se respinge Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 65 din 28 iunie 2003 pentru modificarea art. 10 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor societăti nationale, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 465 din 30 iunie 2003.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 25 noiembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 11 decembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DAN MIRCEA POPESCU

 

Bucuresti, 22 decembrie 2003.

Nr. 567.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 65/2003 pentru modificarea art. 10 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor societăti nationale, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 65/2003 pentru modificarea art. 10 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor societăti nationale, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 19 decembrie 2003.

Nr. 884.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

 SENATUL

 

LEGE

privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 88/2003 pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare,  reorganizare si privatizare a unor societăti nationale, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se respinge Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 88 din 2 octombrie 2003 pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor societăti nationale, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 708 din 10 octombrie 2003.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 25 noiembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 11 decembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DAN MIRCEA POPESCU

 

Bucuresti, 22 decembrie 2003.

Nr. 568.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 88/2003 pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor societăti nationale, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 88/2003 pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor societăti nationale, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 19 decembrie 2003.

Nr. 885.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

 SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor societăti nationale, companii nationale si societăti comerciale cu capital

majoritar de stat

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 8 din 27 februarie 2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor societăti nationale, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 144 din 5 martie 2003, cu următoarele modificări si completări:

1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

“Art. 1. - Salariatii disponibilizati prin concedieri colective din cadrul societătilor nationale, companiilor nationale, societătilor comerciale cu capital majoritar de stat si societătilor comerciale la care acestea detin pachetul majoritar de actiuni, denumite în continuare societăti, beneficiază de măsurile de protectie socială prevăzute în prezenta ordonantă de urgentă, pe baza unui program de restructurare si de reorganizare a societătii, aprobat de institutia publică implicată în privatizare.”

2. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

“Art. 2. - (1) Persoanele disponibilizate prin concedieri colective până la data de 31 decembrie 2003, ca urmare a restructurării sau reorganizării societătilor prevăzute la art. 1, beneficiază de următoarele drepturi:

a) la momentul disponibilizării, respectiv desfacerii contractului individual de muncă, de o sumă egală cu de două ori salariul mediu net pe economie din luna ianuarie 2003, comunicat de Institutul National de Statistică;

b) indemnizatie de somaj, stabilită potrivit reglementărilor legale în vigoare, precum si un venit lunar de completare.

Venitul lunar de completare este egal cu diferenta dintre salariul individual mediu net pe ultimele 3 luni înainte de disponibilizare, stabilit pe baza clauzelor din contractul individual de muncă, dar nu mai mult decât salariul mediu net pe economie din luna ianuarie 2003, comunicat de Institutul National de Statistică, si nivelul indemnizatiei de somaj.

(2) Persoanele disponibilizate în perioada iulie 2003 - 30 septembrie 2003 de la societăti nationale, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat din sectorul feroviar, ca urmare a restructurării sau reorganizării, beneficiază de prevederile prezentei ordonante de urgentă.

(3) Venitul de completare se acordă lunar, de la data stabilirii indemnizatiei de somaj, după cum urmează:

a) pe o perioadă de 20 de luni, pentru salariatii care au o vechime în muncă de până la 15 ani;

b) pe o perioadă de 22 de luni, pentru salariatii care au o vechime în muncă cuprinsă între 15 si 25 de ani;

c) pe o perioadă de 24 de luni, pentru salariatii care au o vechime în muncă de peste 25 de ani.

(4) După expirarea perioadei de acordare a indemnizatiei de somaj persoanele disponibilizate în conditiile alin. (1) beneficiază, până la încheierea perioadei prevăzute la alin. (3), de un venit lunar de completare egal cu salariul individual mediu net pe ultimele 3 luni înainte de disponibilizare, stabilit pe baza elementelor din contractul individual de muncă, dar nu mai mult decât salariul mediu net pe economie din luna ianuarie 2003, comunicat de Institutul National de Statistică.

(5) În situatia în care societătile care efectuează concedieri colective potrivit art. 1 nu pot achita plătile compensatorii prevăzute prin contractele colective de muncă, până la sfârsitul anului 2003, acestea pot fi acordate lunar, după caz, si ulterior acestei date, aceste plăti având acelasi regim de impozitare ca si indemnizatia de somaj.

Prevederile prezentului alineat nu se aplică societătilor comerciale cu capital majoritar de stat ale căror actiuni au făcut obiectul contractelor de vânzare-cumpărare semnate de Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea

Participatiilor Statului între data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă si data publicării Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 22/2003 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor societăti nationale, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat.

(6) Plătile compensatorii prevăzute conform contractului colectiv de muncă, în vigoare la data disponibilizării colective, se acordă în sume nete, potrivit legii. (7) În lunile în care se acordă plătile compensatorii prevăzute la alin. (5), plata indemnizatiei de somaj si a venitului lunar de completare se suspendă si se va relua în lunile în care aceste plăti compensatorii nu se acordă.

(8) Dacă în perioada de acordare a plătilor compensatorii intervin situatii de natura celor prevăzute la art. 44 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru somaj si stimularea ocupării fortei de muncă, cu modificările si completările ulterioare, dreptul la plata indemnizatiei de somaj încetează potrivit legii.”

3. Articolul 3 va avea următorul cuprins:

“Art. 3. - Sumele necesare pentru acordarea drepturilor prevăzute la art. 2 alin. (1) si (4) se suportă din bugetul asigurărilor pentru somaj de la articolul «Indemnizatii de somaj».”

4. Alineatul (3) al articolului 4 va avea următorul cuprins:

“(3) Venitul de completare si, respectiv, plătile compensatorii acordate în baza contractelor colective de muncă, inclusiv de către unitătile miniere, au acelasi regim de impozitare ca si indemnizatia de somaj.”

5. După alineatul (3) al articolului 4 se introduc trei alineate noi, alineatele (4)-(6), cu următorul cuprins:

“(4) Persoanele beneficiare de venit lunar de completare si de plăti compensatorii, potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgentă, sunt asigurate în sistemul asigurărilor sociale de sănătate în perioada acordării acestor drepturi.

(5) Perioada acordării, potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgentă, a venitului lunar de completare si a plătilor compensatorii constituie stagiu de cotizare în sistemul public de pensii.

(6) Pe perioada acordării, potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgentă, a venitului lunar de completare si a plătilor compensatorii, venitul asigurat utilizat la stabilirea drepturilor prevăzute de Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările si completările ulterioare, este egal cu salariul individual mediu net din ultimele 3 luni înainte de disponibilizare, stabilit pe baza elementelor din contractul individual de muncă, dar nu mai mult decât salariul mediu net pe economie din luna ianuarie 2003, comunicat de Institutul National de Statistică.”

6. Articolul 6 va avea următorul cuprins:

“Art. 6. - Lista societătilor care pot efectua concedieri colective potrivit art. 1 se stabileste prin hotărâre a Guvernului, iar numărul de persoane care pot beneficia de prevederile prezentei ordonante de urgentă este cel prevăzut în programele de restructurare sau de reorganizare aprobate de institutia publică implicată.”

7. După alineatul (1) al articolului 7 se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

“(11) Dispozitiile prezentei ordonante de urgentă se aplică si persoanelor care la data de 1 ianuarie 2003 îsi desfăsurau activitatea în sectorul feroviar la unitătile prezentate în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 839/2003, cărora li s-au desfăcut contractele de muncă după această dată, în temeiul art. 55 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, si care au fost reîncadrate în unitătile prevăzute în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 839/2003 si se  disponibilizează prin concedieri colective.”

8. Articolul 8 se abrogă.

9. Alineatul (4) al articolului 10 va avea următorul cuprins:

“(4) Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului poate acorda împrumuturi în conditiile alin. (2) si (3) si pentru plata unei părti din consumul de energie electrică si gaze naturale aferent lunilor ianuarie - iunie 2003, pentru: Societatea Comercială «Siderurgica» - S.A. Hunedoara, Societatea Comercială «Tractorul UTB» - S.A. Brasov, Societatea Comercială «Roman» - S.A. Brasov si Societatea Comercială «ARO» - S.A. Câmpulung.”

10. După alineatul (4) al articolului 10 se introduc patru alineate noi, alineatele (5)-(8), cu următorul cuprins:

“(5) Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului poate acorda împrumuturi în conditiile alin. (2) si (3) si pentru plata unei părti din consumul de energie electrică si gaze naturale aferent perioadei 1 iulie - 30 septembrie 2003, pentru societătile comerciale:  «Siderurgica» - S.A. Hunedoara, «Roman» - S.A. Brasov si «ARO» - S.A. Câmpulung.

(6) Sumele încasate de către Societatea Comercială de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice «Electrica» - S.A. de la Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, în conditiile alin. (5), vor fi virate integral în contul datoriilor către Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice si Termice «Termoelectrica» - S.A.

(7) Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice si Termice «Termoelectrica» - S.A. va utiliza sumele pentru achitarea datoriilor către Compania Natională a Lignitului «Oltenia» - S.A., în limita obligatiilor acesteia la Fondul de risc pentru garantii de stat aferente împrumuturilor externe. Sumele astfel încasate de către Compania Natională a Lignitului «Oltenia» - S.A., precum si diferenta rămasă fată de suma încasată de la Societatea Comercială de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice «Electrica» - S.A. de către Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice si Termice «Termoelectrica» - S.A. vor fi utilizate integral pentru plata datoriilor proprii către Fondul de risc pentru garantii de stat aferente împrumuturilor externe.

(8) Primirea si utilizarea sumelor prevăzute la alin. (6) si (7) de către Societatea Comercială de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice «Electrica» - S.A., Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice si Termice «Termoelectrica» - S.A. si Compania Natională a Lignitului «Oltenia» - S.A. se efectuează prin conturi distincte deschise în acest scop la Trezoreria Statului de către societătile comerciale.”

11. La articolul 12, punctele 1-3 se abrogă.

12. După alineatul (9) al articolului 14 se introduce un alineat nou, alineatul (10), cu următorul cuprins:

“(10) Pentru societătile comerciale care nu beneficiază de facilitătile prevăzute la alin. (1), la solicitarea institutiei publice implicate, formulată în termen de 30 de zile de la data transferului dreptului de proprietate asupra actiunilor societătilor comerciale, furnizorii de utilităti - regii autonome, companii nationale, societăti nationale, societăti comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, inclusiv cele subordonate administratiilor locale, - vor aproba esalonarea pe o perioadă de 3-5 ani a datoriei principale, inclusiv majorările de tarif, respectiv scutirea la plată a majorărilor si penalitătilor de întârziere.”

13. Articolul 16 se abrogă.

Art. II. - Pot beneficia de prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 8/2003 si persoanele disponibilizate din cadrul Societătii Comerciale “Petrotub” - S.A. Roman, care sunt angajate la data publicării Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 88/2003 pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor societăti nationale, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat, cu conditia ca aceste persoane să fi avut raporturi de muncă cu societatea comercială mentionată, indiferent de natura acestora, cu cel putin 6 luni înainte de data publicării Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 88/2003.

Art. III. - Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor societăti nationale, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat, cu modificările si completările aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 11 noiembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 11 decembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DAN MIRCEA POPESCU

 

Bucuresti, 22 decembrie 2003.

Nr. 569.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor societăti nationale, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor societăti nationale, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 19 decembrie 2003.

Nr. 886.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

 SENATUL

 

LEGE

privind interzicerea exploatării de masă lemnoasă din fondul forestier national si din afara acestuia, pentru o perioadă de 3 ani, în judetele Brăila, Călărasi, Constanta, Dolj, Galati, Giurgiu, Ialomita, Olt, Tulcea si Teleorman

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. - Începând cu 1 ianuarie 2004 se interzice exploatarea masei lemnoase din fondul forestier national si din afara acestuia, pentru o perioadă de 3 ani, în judetele Brăila, Călărasi, Constanta, Dolj, Galati, Giurgiu, Ialomita, Olt, Tulcea si Teleorman, cu următoarele exceptii:

a) arborete incluse în amenajamentele silvice si cuprinse în planurile decenale de recoltare a produselor principale, în care s-a declansat procesul de regenerare, în scopul asigurării conditiilor corespunzătoare dezvoltării semintisului utilizabil;

b) arborete incluse în amenajamentele silvice si cuprinse în planurile decenale de recoltare a produselor principale, în care, din cauza fructificatiei abundente, sunt necesare tăieri de însământare;

c) arborete de plopi, sălcii si salcâmi incluse în amenajamentele silvice si cuprinse în planurile de recoltare a produselor principale;

d) arborete incluse în amenajamentele silvice si cuprinse în planurile de recoltare a produselor secundare;

e) arbori si arborete afectati de uscare, incendii, atacuri de dăunători si insecte, doborâturi si altele asemenea.

Art. 2. - Emiterea autorizatiilor de exploatare a masei lemnoase cu încălcarea prevederilor art. 1 constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 10.000.000 lei la 50.000.000 lei.

Art. 3. - Constatarea contraventiei si aplicarea sanctiunii prevăzute la art. 2 se fac de către personalul abilitat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare pentru controlul respectării regimului silvic.

Art. 4. - Contraventiei prevăzute la art. 2 îi sunt aplicabile prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare, si prevederile Legii nr. 31/2000 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor silvice.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 18 noiembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 8 decembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 22 decembrie 2003.

Nr. 570.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind interzicerea exploatării de masă lemnoasă din fondul forestier national si din afara acestuia, pentru o perioadă de 3 ani, în judetele Brăila, Călărasi, Constanta, Dolj, Galati, Giurgiu, Ialomita, Olt, Tulcea si Teleorman

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind interzicerea exploatării de masă lemnoasă din fondul forestier national si din afara acestuia, pentru o perioadă de 3 ani, în judetele Brăila, Călărasi, Constanta, Dolj, Galati, Giurgiu, Ialomita, Olt, Tulcea si Teleorman si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 19 decembrie 2003.

Nr. 887.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

 SENATUL

 

LEGE

privind declararea municipiului Lugoj Oras-martir al Revolutiei din decembrie 1989

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - În semn de omagiu adus eroismului manifestat de cetătenii municipiului Lugoj si pentru cinstirea martirilor căzuti în Revolutia din decembrie 1989, municipiul Lugoj se declară Oras-martir al Revolutiei din decembrie 1989.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 4 noiembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 8 decembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 22 decembrie 2003.

Nr. 572.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind declararea municipiului Lugoj Oras-martir al Revolutiei din decembrie 1989

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind declararea municipiului Lugoj Oras-martir al Revolutiei din decembrie 1989 si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 19 decembrie 2003.

Nr. 889.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

 SENATUL

 

LEGE

pentru ratificarea Protocolului aditional, semnat la Bucuresti la 30 august 2002, la Acordul dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Franceze privind cooperarea în domeniul afacerilor interne, semnat la Bucuresti la 21 februarie 1997

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se ratifică Protocolul aditional, semnat la Bucuresti la 30 august 2002, la Acordul dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Franceze privind cooperarea în domeniul afacerilor interne, semnat la Bucuresti la 21 februarie 1997*).

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 9 decembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 17 decembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 22 decembrie 2003.

Nr. 587.


*) Acordul a fost ratificat prin Legea nr. 147/1997.

 

 

PROTOCOL ADITIONAL

la Acordul dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Franceze privind cooperarea în domeniul afacerilor interne, semnat la Bucuresti la 21 februarie 1997

 

Guvernul României si Guvernul Republicii Franceze, denumite în continuare părti,

având în vedere Acordul dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Franceze privind cooperarea în domeniul afacerilor interne, încheiat la Bucuresti la 21 februarie 1997, denumit în continuare Acordul din 21 februarie 1997,

dorind să contribuie la extinderea si diversificarea cooperării româno-franceze în domeniul afacerilor interne,

au convenit următoarele:

 

Pentru Guvernul României,

Ioan Rus,

ministru de interne

Pentru Guvernul Republicii Franceze,

Nicolas Sarkoyz,

ministru de interne, al securitătii interne si libertătilor locale

 

ANEXA Nr. 1

la protocolul aditional

 

La data semnării prezentului protocol aditional, partea română desemnează, pentru toate domeniile de cooperare citate în Acordul din 21 februarie 1997 si în prezentul protocol aditional, organismele de mai jos:

- pentru domeniile 1 si 2 mentionate la art. 1 din prezentul protocol aditional, corespondentii români ai organelor specializate franceze sunt Inspectoratul General al Politiei, pentru actiunile de cooperare operativă, si Directia generală de informatii si protectie internă din Ministerul de Interne, în ceea ce priveste schimburile de informatii;

- pentru domeniile 3, 7, 8, 9, 10, 13 si 14 mentionate la art. 1 din prezentul protocol aditional, corespondentul român al organelor specializate franceze este Inspectoratul General al Politiei din Ministerul de Interne;

- pentru domeniul 4 mentionat la art. 1 din prezentul protocol aditional, corespondentul român al organelor specializate franceze este Serviciul Român de Informatii;

- pentru domeniile 5 si 6 mentionate la art. 1 din prezentul protocol aditional, corespondentii români ai organelor specializate franceze sunt Inspectoratul General al Politiei, Inspectoratul General al Politiei de Frontieră si Directia Generală de Evidentă Informatizată a Persoanei din Ministerul de Interne;

- pentru domeniul 11 mentionat la art. 1 din prezentul protocol aditional, corespondentii români ai organelor specializate franceze sunt Inspectoratul General al Politiei de Frontieră si Directia Generală de Evidentă Informatizată a Persoanei din Ministerul de Interne;

- pentru domeniul 12 mentionat la art. 1 din prezentul protocol aditional, corespondentii români ai organelor specializate franceze sunt Serviciul Român de Informatii si Ministerul de Interne;

- pentru domeniul 15 mentionat la art. 1 din prezentul protocol aditional, corespondentii români ai organelor specializate franceze sunt Comandamentul National al Jandarmeriei si Inspectoratul General al Politiei din Ministerul de Interne;

- pentru domeniul 16 mentionat la art. 1 din prezentul protocol aditional, corespondentul român al organelor specializate franceze este Directia management resurse umane din Ministerul de Interne;

- pentru activitătile conexe art. 2 din Acordul din 21 februarie 1997, corespondentul român al organelor specializate franceze este Serviciul Român de Informatii;

- pentru activitătile prevăzute la art. 3 din Acordul din 21 februarie 1997, corespondentii români ai organelor specializate franceze sunt Inspectoratul General al Politiei, pentru actiuni operative de cooperare, si Directia generală de informatii si protectie internă din Ministerul de Interne, pentru schimburile de informatii;

- pentru domeniile prevăzute la art. 5 si 6 din Acordul din 21 februarie 1997, corespondentii români ai organelor specializate franceze sunt Inspectoratul General al Corpului Pompierilor Militari si Directia organizare, mobilizare si operatii din Ministerul de Interne;

- pentru domeniile mentionate la art. 7 din Acordul din 21 februarie 1997, corespondentii români ai organelor specializate franceze sunt Directia juridică, Inspectoratul General al Politiei de Frontieră, Directia Generală de Evidentă Informatizată a Persoanei si Inspectoratul General al Politiei din Ministerul de Interne;

I. Titlul I din Acordul din 21 februarie 1997 se modifică după cum urmează:

“TITLUL I

Cooperarea în domeniul securitătii interne”

II. Articolul 1 din Acordul din 21 februarie 1997 se modifică după cum urmează:

“ARTICOLUL 1

Părtile desfăsoară o cooperare tehnică si operativă în domeniul securitătii interne si îsi acordă asistentă reciprocă în următoarele domenii:

1. lupta împotriva criminalitătii organizate;

2. lupta împotriva traficului ilicit de stupefiante, substante psihotrope si precursori chimici;

3. lupta împotriva infractiunilor cu caracter economic si financiar si, în special, împotriva spălării banilor;

4. lupta împotriva terorismului;

5. lupta împotriva traficului de fiinte umane;

6. lupta împotriva traficului de copii;

7. lupta împotriva falsurilor si contrafacerilor;

8. lupta împotriva furtului si traficului ilicit de arme, munitii, explozivi si materiale nucleare, compusi chimici si produse bacteriologice, ca si de materiale, mărfuri si tehnologii cu grad de pericol, folosibile în scop civil si militar;

9. lupta împotriva traficului ilicit de bunuri culturale si de obiecte de artă;

10. lupta împotriva furtului si traficului ilicit de vehicule cu motor;

11. lupta împotriva imigratiei ilegale si fraudei în documentele legate de această imigratie;

12. siguranta mijloacelor de transport aerian;

13. politia de proximitate;

14. politia tehnică si stiintifică;

15. mentinerea si restabilirea ordinii publice;

16. gestionarea si pregătirea personalului.

Această cooperare poate fi extinsă la alte domenii privind securitatea internă prin acorduri încheiate între autoritătile competente responsabile cu aplicarea Acordului din 21 februarie 1997.”

III. Articolul 12 din Acordul din 21 februarie 1997 se modifică după cum urmează:

“Fiecare dintre părti va desemna autoritătile competente responsabile cu buna executare a prezentului acord, modificat prin protocolul aditional, precum si organismele însărcinate cu aplicarea diferitelor domenii de cooperare. Acestea vor fi aduse la cunostintă celeilalte părti pe cale diplomatică, în cel mai scurt timp posibil.”

IV. Dispozitiile prevăzute în anexele nr. 1 si 2 la prezentul protocol aditional abrogă si înlocuiesc dispozitiile prevăzute în anexele nr. 1 si 2 la Acordul din 21 februarie 1997.

Prezentul protocol aditional va intra în vigoare în conformitate cu prevederile art. 17 din Acordul din 21 februarie 1997 si va rămâne în vigoare pe toată durata valabilitătii acestuia.

Drept care reprezentantii celor două părti, autorizati corespunzător în acest scop, au semnat si sigilat prezentul protocol aditional.

Semnat la Bucuresti la 30 august 2002, în două exemplare originale, fiecare în limbile română si franceză, fiecare text fiind egal autentic.

- pentru domeniile mentionate la art. 8 si 9 din Acordul din 21 februarie 1997, corespondentul român al organelor specializate franceze este Ministerul Administratiei Publice.

Coordonarea cooperării tehnice de politie este încredintată, pentru partea română, Directiei de integrare europeană si relatii internationale din Ministerul de Interne.

 

ANEXA Nr. 2

la protocolul aditional

 

La data semnării prezentului protocol aditional, partea franceză desemnează organismele de mai jos pentru domeniile de cooperare enuntate în Acordul din 21 februarie 1997:

- pentru domeniul 4 mentionat la art. 1 si 2 din prezentul protocol aditional, corespondentul francez al Serviciului Român de Informatii este Unitatea de Coordonare a Luptei Antiteroriste;

- pentru domeniile 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 si 14 mentionate la art. 1 din prezentul protocol aditional, corespondentul francez al organelor specializate din Ministerul de Interne din România este Directia Centrală a Politiei Judiciare;

- pentru domeniile 11 si 12 mentionate la art. 1 din prezentul protocol aditional, corespondentii francezi ai organelor specializate din Ministerul de Interne din România si Serviciului Român de Informatii sunt Directia Centrală a Politiei de Frontieră, precum si Directia Libertătilor Publice si Afacerilor Juridice, îndeosebi în ceea ce priveste domeniul 11;

- pentru domeniile 13, 15 si 16 mentionate la art. 1 din prezentul protocol aditional, corespondentii francezi ai organelor specializate din Ministerul de Interne din România sunt, la Directia Generală a Politiei Nationale, Serviciul de Cooperare Tehnică Internatională de Politie si, la Bucuresti, delegatia acestui serviciu instalată pe lângă Ambasada Frantei.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru ratificarea Protocolului aditional, semnat la Bucuresti la 30 august 2002, la Acordul  dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Franceze privind cooperarea în domeniul afacerilor interne, semnat la Bucuresti la 21 februarie 1997

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru ratificarea Protocolului aditional, semnat la Bucuresti la 30 august 2002, la Acordul dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Franceze privind cooperarea în domeniul afacerilor interne, semnat la Bucuresti la 21 februarie 1997, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 22 decembrie 2003.

Nr. 906.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Listei societătilor comerciale din portofoliul Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, care efectuează concedieri colective în baza prevederilor art. 6 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor societăti nationale, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, si al art. 6 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor societăti nationale, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Lista societătilor comerciale din portofoliul Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, care efectuează concedieri colective în baza prevederilor art. 6 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor societăti nationale, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat, cu modificările si completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Presedintele Autoritătii pentru Privatizare

si Administrarea Participatiilor Statului,

Ovidiu Tiberiu Musetescu

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Elena Dumitru

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 18 decembrie 2003.

Nr. 1.529.

 

ANEXĂ

 

LISTA

societătilor comerciale din portofoliul Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, care efectuează concedieri colective în baza prevederilor art. 6 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor societăti nationale, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat

 

Nr. crt.

Denumirea societătii comerciale

1.

AMPELUM - S.A. Zlatna

2.

METALURGICA - S.A. Aiud

3.

MOLDOSIN - S.A. Vaslui

4.

REP-URMES - S.A. Bucuresti

5.

TURNU - S.A. Turnu Măgurele

6.

HART - S.A. Miercurea-Ciuc

7.

SOMVETRA - S.A. Gherla

8.

TREMAG - S.A. Tulcea

9.

U.V.C.P. - S.A. Turnu Măgurele

10.

ARTECA - S.A. Jilava

11.

COLOROM - S.A. Codlea

12.

UMUC - S.A. Bucuresti

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea cheltuielilor ocazionate de organizarea la Bucuresti, în perioada 6-9 noiembrie 2003, a celei de-a treia editii a Expozitiei internationale de tehnică militară EXPOMIL 2003 si a Seminarului ICOMIL 2003

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Cheltuielile pentru Ministerul Economiei si Comertului aferente organizării si desfăsurării celei de-a treia editii a Expozitiei internationale de tehnică militară EXPOMIL 2003 si a Seminarului ICOMIL 2003, în sumă totală de 2.040.000 mii lei, se suportă din bugetul propriu pe anul 2003, de la capitolul 66.01, articolul 20 “Cheltuieli materiale si servicii”, conform devizului prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul economiei si comertului,

Dan Ioan Popescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 18 decembrie 2003.

Nr. 1.530.


*) Anexa se comunică Ministerului Economiei si Comertului.