MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 171 (XV) - Nr. 935             LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE             Miercuri, 24 decembrie 2003

 

SUMAR

 

DECRETE

 

878. - Decret pentru acordarea gradului de general de brigadă unui colonel din Ministerul Apărării Nationale

 

904. - Decret pentru acreditarea unui ambasador

 

905. - Decret pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Conventiei Consiliului Europei privind criminalitatea informatică, adoptată la Budapesta la 23 noiembrie 2001

 

933. - Decret privind acordarea unor gratieri individuale

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

93. - Ordonantă pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 59 alin. (1) din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi si în regim de închiriere

 

94. - Ordonantă pentru prorogarea termenului de intrare în vigoare a Legii spitalelor nr. 270/2003

 

1.575. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.564/2002 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2003, Consiliului Judetean Harghita pentru finantarea proiectului “Alimentarea cu gaze naturale a localitătilor de pe directia de consum Tusnad-Miercurea-Ciuc-Gheorgheni-Toplita si Brădesti-Zetea, judetul Harghita”

 

1.576. - Hotărâre privind stabilirea tarifului de licentiere a Regiei Autonome “Administratia Română a Serviciilor de Trafic Aerian” - ROMATSA pentru anul 2003

 

1.577. - Hotărâre privind alocarea din bugetul Ministerului Culturii si Cultelor a sumei de 700 milioane lei pentru finantarea cheltuielilor aferente manifestărilor culturale organizate de Fundatia Constantin

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

343. - Ordin al ministrului economiei si comertului privind modul de administrare a contingentului tarifar exceptat de la plata taxelor vamale la importul în România al unor produse din categoria zahăr rafinat, originare din Republica Moldova

 

DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru acordarea gradului de general de brigadă unui colonel din Ministerul Apărării Nationale

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) si art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 4 lit. f) pct. 28 din Legea nr. 415/2002 privind organizarea si functionarea Consiliului Suprem de Apărare a Tării,

având în vedere propunerile ministrului apărării nationale si Hotărârea Consiliului Suprem de Apărare a Tării nr. S/182 din 18 decembrie 2003,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Pe data de 20 decembrie 2003, domnului colonel Eugen Nicolae Gheorghioiu i se acordă gradul de general de brigadă.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 19 decembrie 2003.

Nr. 878.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru acreditarea unui ambasador

 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată,

având în vedere propunerea Guvernului,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Constantin Volodea Nistor se acreditează în calitatea de ambasador extraordinar si plenipotentiar al României în Statul Kuwait.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 22 decembrie 2003.

Nr. 904.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Conventiei Consiliului Europei privind criminalitatea informatică, adoptată la Budapesta la 23 noiembrie 2001

 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 1 si 4 din Legea nr. 4/1991 privind încheierea si ratificarea tratatelor, cu completările ulterioare,

la propunerea Guvernului, potrivit Hotărârii nr. E 372 din 4 decembrie 2003,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se supune spre ratificare Parlamentului Conventia Consiliului Europei privind criminalitatea informatică, adoptată la Budapesta la 23 noiembrie 2001, si se dispune publicarea prezentului decret în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 22 decembrie 2003.

Nr. 905.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind acordarea unor gratieri individuale

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. d) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, din motive umanitare si pentru ca acest act de clementă să conducă la integrarea socială a celor cărora le-a fost acordat,

 

Presedintele României decretează:

 

Art. 1. - Se gratiază pedeapsa cu închisoarea aplicată următorilor:

- Ciobotaru Costică, născut la 31 iulie 1959, în Mărăsesti, judetul Vrancea, fiul lui Petrea si Tita, condamnat prin Sentinta penală nr. 1.485/2001 a Judecătoriei Focsani;

- Grigoroiu Ionut Florin, născut la 8 august 1982, în Drăgăsani, judetul Vâlcea, fiul lui Gheorghe si Maria, condamnat prin Sentinta penală nr. 441/2003 a Judecătoriei Drăgăsani, modificată prin Decizia penală nr. 225/2003 a Tribunalului Vâlcea;

- Potocea Gheorghe, născut la 1 martie 1939, în Urlati, judetul Prahova, fiul Elenei, condamnat prin Sentinta penală nr. 203/1995 a Judecătoriei Mizil.

Art. 2. - Se gratiază restul rămas neexecutat din pedeapsa cu închisoarea aplicată următorilor:

- Crăsnean George, născut la 10 august 1960, în Bâlca, judetul Suceava, fiul lui Mihail si Saveta, condamnat prin Sentinta penală nr. 3.833/1996 a Judecătoriei Târgu Jiu;

- Creangă Mircea, născut la 14 iunie 1966, în Drobeta-Turnu Severin, judetul Mehedinti, fiul lui Ion si Eugenia, condamnat prin Sentinta penală nr. 86/1994 a Tribunalului Mehedinti, modificată prin Decizia penală nr. 101/1997 a Curtii de Apel Craiova;

- Cristea Ioan Andrei, născut la 5 aprilie 1980, în Brasov, fiul lui Claudis si Mariana, condamnat prin Sentinta penală nr. 62/2002 a Tribunalului Covasna, modificată prin Decizia penală nr. 111/2003 a Curtii de Apel Brasov;

- Hamza Claudia Mihaela, născută la 30 aprilie 1980, în Ineu, judetul Arad, fiica lui Virgil si Lucia, condamnată prin Sentinta penală nr. 18/2002 a Judecătoriei Ineu;

- Lakatos Istvan, născut la 15 iulie 1979, în Sângiorgiu de Pădure, judetul Mures, fiul lui Istvan si Gizela, condamnat prin Sentinta penală nr. 216/1998 a Judecătoriei Sighisoara;

- Niculescu Florea, născut la 28 mai 1944, în comuna Enosesti, judetul Olt, fiul lui Ilie si Niculina, condamnat prin Sentinta penală nr. 1.986/2003 a Curtii Supreme de Justitie;

- Popescu Constantin, născut la 18 iulie 1949, în Mihail Kogălniceanu, judetul Tulcea, fiul lui Neculai si Zoita, condamnat prin Sentinta penală nr. 959/2002 a Tribunalului Bucuresti;

- Radu Leonard, născut la 16 iulie 1968, în Bucuresti, fiul lui Valeriu si Rodica, condamnat prin Sentinta penală nr. 76/2000 a Tribunalului Militar Teritorial Bucuresti, modificată prin Decizia penală nr. 11/2002 a Curtii Militare de Apel;

- Răzăilă Otilia, născută la 5 decembrie 1973, în Blaj, judetul Alba, fiica lui George si Maria, condamnată prin Sentinta penală nr. 94/1998 a Judecătoriei Blaj, modificată prin Decizia penală nr. 524/1998 a Tribunalului Alba;

- Tudorache Neculai, născut la 3 septembrie 1925, în Găureni, judetul Iasi, fiul lui Gheorghe si Catinca, condamnat prin Sentinta penală nr. 2.826/2001 a Judecătoriei Iasi;

- Veverca Iosif, născut la 27 august 1950, în Lăpusnicel, judetul Caras-Severin, fiul lui Carol si Maria, condamnat prin Sentinta penală nr. 6/1991 a Curtii Supreme de Justitie.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 23 decembrie 2003.

Nr. 933.

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ

pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 59 alin. (1) din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi si în regim de închiriere

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, si al art. 1 pct. IV.5 din Legea nr. 559/2003 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă.

 

Articol unic. - Termenul pentru aplicarea prevederilor art. 30 alin. (1) lit. a) si c) din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi si în regim de închiriere, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 45 din 28 ianuarie 2003, prevăzut la art. 59 alin. (1) din aceeasi lege, se prorogă până la data de 30 iunie 2004.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Miron Tudor Mitrea

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 24 decembrie 2003.

Nr. 93.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ

pentru prorogarea termenului de intrare în vigoare a Legii spitalelor nr. 270/2003

 

În temeiul art. 108 din Constitutie si al art. 1 pct. IV.5 din Legea nr. 559/2003 privind abilitarea Guvernului de a emite

ordonante,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă.

 

Articol unic. - Termenul de intrare în vigoare a Legii spitalelor nr. 270/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 438 din 20 iunie 2003, astfel cum a fost prorogat prin Ordonanta Guvernului nr. 57/2003, aprobată prin Legea nr. 470/2003, se prorogă până la data de 1 martie 2004.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul sănătătii,

Ovidiu Brînzan

 

Bucuresti, 24 decembrie 2003.

Nr. 94.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.564/2002 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2003, Consiliului Judetean Harghita pentru finantarea proiectului “Alimentarea cu gaze naturale a localitătilor de pe directia de consum Tusnad-Miercurea-Ciuc-Gheorgheni-Toplita si Brădesti-Zetea, judetul Harghita”

 

În temeiul prevederilor art. 108 din Constitutie, republicată, al art. 30 alin. (3) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, precum si al art. 19 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2003 nr. 631/2002, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 1.564/2002 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2003, Consiliului Judetean Harghita pentru finantarea proiectului “Alimentarea cu gaze naturale a localitătilor de pe directia de consum Tusnad-Miercurea-Ciuc-Gheorgheni-Toplita si Brădesti-Zetea, judetul Harghita”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 27 din 20 ianuarie 2003, se modifică după cum urmează:

1. Titlul hotărârii va avea următorul cuprins:

Hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2003, pentru judetul Harghita”.

2. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

“Art. 1. - Se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2003 cu suma de 10.000.000 mii lei, pentru judetul Harghita, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2003, si alocarea acesteia prin hotărâre a consiliului judetean, bugetelor locale ale unitătilor administrativ-teritoriale din judetul Harghita, în vederea realizării proiectului «Alimentarea cu gaze naturale a localitătilor judetului Harghita».”

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul administratiei si internelor,

Toma Zaharia,

secretar de stat,

Ministrul administratiei si internelor,

Gabriel Oprea

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 23 decembrie 2003.

Nr. 1.575.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind stabilirea tarifului de licentiere a Regiei Autonome “Administratia Română a Serviciilor de Trafic Aerian” - ROMATSA pentru anul 2003

 

În temeiul prevederilor art. 108 din Constitutie, republicată, si ale art. 3 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 46/1998 pentru stabilirea unor măsuri în vederea îndeplinirii obligatiilor asumate de România prin aderarea la Conventia internatională EUROCONTROL privind cooperarea pentru securitatea navigatiei aeriene si la Acordul multilateral privind tarifele de rută aeriană, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 52/1999, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Tariful de licentiere pentru anul 2003 a Regiei Autonome “Administratia Română a Serviciilor de Trafic Aerian” - ROMATSA, ca agent economic aeronautic prestator de servicii de trafic aerian civil, se stabileste la nivelul echivalentului în lei, prin utilizarea cursului de schimb leu/euro de la data plătii, al sumei de 9,029 milioane euro, plătibilă în rate trimestriale, din care rata aferentă trimestrului IV va reprezenta echivalentul în lei al sumei de 3,7725 milioane euro.

Art. 2. - Regia Autonomă “Administratia Română a Serviciilor de Trafic Aerian” - ROMATSA înregistrează în contabilitate la 31 decembrie 2003 echivalentul în lei al ratei tarifului de licentiere pentru trimestrul IV al anului 2003, scadentă la 25 martie 2004, prin utilizarea cursului de schimb leu/euro de la 31 decembrie 2003.

Art. 3. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 332/2003 privind stabilirea tarifului de licentiere a Regiei Autonome “Administratia Română a Serviciilor de Trafic Aerian” - ROMATSA pentru anul 2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 209 din 31 martie 2003.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Miron Tudor Mitrea

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 23 decembrie 2003.

Nr. 1.576.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind alocarea din bugetul Ministerului Culturii si Cultelor a sumei de 700 milioane lei pentru finantarea cheltuielilor aferente manifestărilor culturale organizate de Fundatia Constantin

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă alocarea din bugetul Ministerului Culturii si Cultelor, de la titlul “Transferuri”, a sumei de 700 milioane lei, pentru finantarea cheltuielilor aferente manifestărilor culturale organizate de Fundatia Constantin.

Art. 2. - Ministerul Culturii si Cultelor si alte organe abilitate de lege vor controla modul de utilizare, în conformitate cu prevederile legale, a sumei alocate potrivit prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul culturii si cultelor,

Răzvan Theodorescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 23 decembrie 2003.

Nr. 1.577.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL ECONOMIEI SI COMERTULUI

 

ORDIN

privind modul de administrare a contingentului tarifar exceptat de la plata taxelor vamale la importul în România al unor produse din categoria zahăr rafinat, originare din Republica Moldova

 

În baza prevederilor art. 4 alin. (1) pct. 52 din Hotărârea Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Comertului,

ministrul economiei si comertului emite următorul ordin:

Art. 1. - În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.479/2003, la importul în România de produse din categoria zahăr rafinat, originare din Republica Moldova, pentru perioada 1 ianuarie-30 septembrie 2004, Ministerul Economiei si Comertului deschide un contingent tarifar de 14.000 tone, conform anexei nr. 1.

Art. 2. - Administrarea si gestionarea contingentului tarifar mentionat la art. 1 se realizează pe bază de licente neautomate de import eliberate de Ministerul Economiei si Comertului prin Directia generală politici comerciale.

Art. 3. - (1) Admiterea la import a mărfurilor originare din Republica Moldova, în cadrul contingentului tarifar mentionat la art. 1, se face numai după prezentarea la autoritătile vamale a licentei neautomate de import si a certificatului de origine a mărfurilor.

(2) Certificatul de origine trebuie să fie emis de autoritatea desemnată si notificată de Republica Moldova, semnat de persoanele împuternicite, si să poarte amprenta de stampilă.

Art. 4. - (1) În vederea eliberării licentelor neautomate de import în cadrul contingentului tarifar mentionat la art. 1, operatorii economici importatori vor completa si vor prezenta următoarele documente:

a) cererea pentru licentă neautomată de import;

b) declaratia suplimentară a importatorului, conform formularului prevăzut în anexa nr. 2;

c) copie de pe certificatul de origine prevăzut la art. 3 alin. (2);

d) copie de pe actul de constituire a societătii comerciale, din care să rezulte că are înscris în obiectul de activitate importul de produse agroalimentare, în conformitate cu nomenclatura CAEN.

(2) Cererea pentru licentă neautomată de import si declaratia suplimentară a operatorului economic importator vor fi completate de solicitanti cu toate datele si informatiile înscrise în aceste documente.

(3) Răspunderea pentru veridicitatea datelor si informatiilor înscrise în aceste formulare revine exclusiv operatorilor economici importatori. Atât cererea pentru licentă neautomată de import, cât si declaratia suplimentară vor fi semnate numai de reprezentantul legal al operatorului economic care solicită eliberarea licentei neautomate de import.

(4) Documentele prevăzute la alin. (1) vor fi expediate prin postă, în plic închis, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire, pe adresa Ministerului Economiei si Comertului - Directia generală politici comerciale, municipiul Bucuresti, str. Ion Câmpineanu nr. 16, sectorul 1, codul postal 010036, cu mentiunea: “contingent import zahăr R.M.”, începând cu prima zi lucrătoare din luna în care se deschide contingentul tarifar trimestrial mentionat în anexa nr. 1.

Art. 5. - (1) Cererile pentru licentă neautomată de import împreună cu documentele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. b), c) si d) se înregistrează la Registratura Ministerului Economiei si Comertului, conform prevederilor mentionate la art. 4 alin. (4).

(2) Cererile pentru licentă neautomată de import gresit completate, incomplete sau cu stersături nu vor fi luate în considerare la eliberarea licentelor si vor fi returnate operatorilor economici importatori prin Registratura Ministerului Economiei si Comertului din municipiul Bucuresti, sediul din str. Ion Câmpineanu nr. 16, sectorul 1.

(3) Pentru cererile pentru licentă neautomată de import admise, eliberarea licentelor în cadrul contingentului tarifar trimestrial se va face pe baza principiului “primul venit - primul servit” si în limita cantitătilor disponibile la data eliberării licentelor neautomate de import respective.

(4) La eliberarea licentelor neautomate de import se va urmări asigurarea unui tratament nediscriminatoriu pentru operatorii economici importatori, în ceea ce priveste conditiile de acces la contingentele tarifare trimestriale de import până la epuizarea lor.

(5) Cantitatea maximă alocată operatorilor economici importatori cu ocazia prezentării unei cereri complete pentru licentă neautomată de import nu poate depăsi, pentru fiecare contingent tarifar trimestrial, cantitatea maximă prevăzută în anexa nr. 1.

(6) În cazul în care operatorii economici importatori au în derulare contracte de import cu mai multi parteneri externi, se pot elibera mai multe licente neautomate de import, cu conditia ca întreaga cantitate solicitată să nu depăsească, pentru fiecare contingent tarifar trimestrial, cantitatea maximă prevăzută în anexa nr. 1.

(7) Licentele neautomate de import vor fi eliberate în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data înregistrării la Registratura Ministerului Economiei si Comertului - Directia generală politici comerciale din municipiul

Bucuresti, str. Ion Câmpineanu nr. 16, sectorul 1, a cererilor pentru licentă neautomată de import si vor fi valabile pentru o perioadă de cel mult 60 de zile de la data emiterii lor, fără ca durata de valabilitate să depăsească sfârsitul trimestrului pentru care contingentul respectiv a fost stabilit.

(8) Preluarea de la Registratura Ministerului Economiei si Comertului - Directia generală politici comerciale a:

a) licentelor neautomate de import eliberate;

b) cererilor pentru licentă neautomată de import pentru care nu s-au eliberat licente neautomate de import din cauza epuizării contingentului tarifar trimestrial, desi au fost îndeplinite conditiile prevăzute în prezentul ordin;

c) cererilor pentru licentă neautomată de import gresit completate, incomplete sau cu stersături se va face numai de către persoanele împuternicite în acest scop de conducerea operatorului economic importator.

(9) Epuizarea contingentului tarifar trimestrial va fi adusă la cunostintă operatorilor economici, prin publicarea de către Ministerul Economiei si Comertului - Directia generală politici comerciale a unui anunt corespunzător în Jurnalul afacerilor, editat de Centrul Român de Comert Exterior.

Art. 6. - (1) Operatorii economici cărora li s-au eliberat licente neautomate de import vor trebui să facă dovada efectuării importului, prezentând în termen de maximum 10 zile de la momentul vămuirii o copie/fotocopie lizibilă a Declaratiei vamale de import, împreună cu o copie a licentei neautomate de import aferente. Documentele vor fi transmise la Registratura Ministerului Economiei si Comertului - Directia generală politici comerciale din municipiul Bucuresti, str. Ion Câmpineanu nr. 16, sectorul 1, codul postal 010036.

(2) În cazul în care, din diferite motive, licentele neautomate de import nu sunt utilizate în termenul de valabilitate, acestea vor fi restituite Ministerului Economiei si Comertului - Directia generală politici comerciale, prin registratură, în termen de 5 zile de la data expirării valabilitătii.

(3) Nerestituirea la timp a licentelor neautomate de import neutilizate conform prevederilor alin. (2) conduce automat la pierderea dreptului operatorilor economici respectivi de a beneficia ulterior, în cursul anului 2004, de regimul preferential instituit în conformitate cu prezentul ordin.

Art. 7. - La cererea justificată a operatorilor economici importatori, Ministerul Economiei si Comertului – Directia generală politici comerciale poate aproba o singură modificare a licentei neautomate de import, în termenul de valabilitate a acesteia.

Art. 8. - Licentele neautomate de import eliberate sunt netransmisibile, necomercializabile si nu pot fi utilizate decât de titulari.

Art. 9. - (1) Cantitătile remanente, aferente licentelor neautomate de import eliberate si neutilizate, precum si celor partial utilizate în cadrul fiecărui contingent tarifar trimestrial vor fi realocate operatorilor economici importatori, în ordinea prezentării cererilor la Ministerul Economiei si Comertului - Directia generală politici comerciale, astfel încât termenul de realizare să nu depăsească ultima zi a trimestrului respectiv.

(2) Licentele neautomate de import vor fi eliberate în conditiile prezentului ordin.

(3) Nu au acces la aceste cantităti următorii operatori economici importatori:

a) cei care nu au realizat importul a minimum 95% din cantitatea aprobată prin licentele neautomate de import;

b) cei care nu respectă prevederile art. 6.

Art. 10. - Specimenele de semnătură ale persoanelor împuternicite să semneze licentele neautomate de import din cadrul Ministerului Economiei si Comertului – Directia generală politici comerciale, precum si amprenta de stampilă vor fi transmise la Autoritatea Natională a Vămilor, în vederea difuzării acestora la unitătile vamale din teritoriu.

Art. 11. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 12. - Prezentul ordin intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2004 si se aplică până la 30 septembrie 2004 inclusiv.

 

Ministrul economiei si comertului,

Dan Ioan Popescu

 

Bucuresti, 16 decembrie 2003.

Nr. 343.

 

ANEXA Nr. 1

 

LISTA

produselor din categoria zahăr rafinat, originare din Republica Moldova, pentru care se stabileste un contingent tarifar exceptat de la plata taxelor vamale pentru perioada 1 ianuarie - 30 septembrie 2004

 

Pozitia tarifară/Denumirea produsului

Contingentul (tone)

1 ianuarie - 30 septembrie 2004

Cantitatea maximă alocată unui operator economic (tone)

ex 1701.91.00

Zahăr rafinat la care s-au adăugat arome sau coloranti 1701.99.10

Zahăr alb ex 1701.99.90

Altele, care contin zahăr rafinat

14.000, din care:

4.667 - 1 ianuarie - 31 martie 2004

4.667 - 1 aprilie - 30 iunie 2004

4.666 - 1 iulie - 30 septembrie 2004

 

100

100

100

 

ANEXA Nr. 2

 

MODELUL

declaratiei suplimentare a importatorului

 

Codul unic de înregistrare

 

DECLARATIE SUPLIMENTARĂ A IMPORTATORULUI

 

1. Declar pe propria răspundere că în obiectul de activitate al societătii comerciale, pentru care solicit licentă neautomată de import, este cuprins si importul de produse  agroalimentare.

2. Mă angajez ca în termen de 10 zile de la data utilizării licentei neautomate de import (vămuirii mărfii) să prezint la Ministerul Economiei si Comertului - Directia generală politici comerciale o copie de pe licenta neautomată de import eliberată, însotită de fotocopie lizibilă de pe declaratia (declaratiile) vamală de import.

3. În cazul în care nu am utilizat licenta neautomată de import în limita termenului de valabilitate înscris, mă angajez ca în termen de 5 zile de la expirarea acesteia să o returnez la Ministerul Economiei si Comertului - Directia generală politici comerciale pentru a evita blocarea contingentului.