MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 171 (XV) - Nr. 936         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 24 decembrie 2003

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

598. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 107/2003 pentru modificarea si completarea Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă si boli profesionale

 

917. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 107/2003 pentru modificarea si completarea Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă si boli profesionale

 

599. - Lege pentru respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 36/2000 pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul exporturilor si importurilor de produse strategice

 

918. - Decret privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 36/2000 pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul exporturilor si importurilor de produse strategice

 

600. - Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 90/2003 privind înfiintarea Agentiei Române pentru Siguranta Alimentelor

 

919. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 90/2003 privind înfiintarea Agentiei Române pentru Siguranta Alimentelor

 

601. - Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 48/2003 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 42/1997 privind transportul naval

 

920. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 48/2003 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 42/1997 privind transportul naval

 

607. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 110/2003 pentru completarea art. 166 din Legea învătământului nr. 84/1995, republicată

 

926. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 110/2003 pentru completarea art. 166 din Legea învătământului nr. 84/1995, republicată

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.527. - Hotărâre privind regulile si procedurile în materie de licente de export si de import

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.193/892. - Ordin al ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate privind aprobarea Planului actiunilor majore pentru implementarea finantării bazate pe caz în spitalele din România, în perioada 2003-2004

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

 SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 107/2003 pentru modificarea si completarea Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă si boli profesionale

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 107 din 24 octombrie 2003 pentru modificarea si completarea Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă si boli profesionale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 747 din 26 octombrie 2003, cu următoarele modificări:

1. La articolul I punctul 18, articolul 34 va avea următorul cuprins:

“Art. 34. - (1) Cuantumul indemnizatiei pentru incapacitate temporară de muncă reprezintă 80% din media veniturilor salariale brute realizate în ultimele 6 luni anterioare manifestării riscului.

(2) În cazul asiguratilor prevăzuti la art. 6, cuantumul indemnizatiei pentru incapacitate temporară de muncă reprezintă 80% din media venitului lunar asigurat din ultimele 6 luni anterioare manifestării riscului.”

2. La articolul I punctul 23, alineatul (2) al articolului 45 va avea următorul cuprins:

“(2) Cuantumul compensatiei pentru atingerea integritătii se stabileste în functie de gravitatea leziunii, în limita unui plafon maxim de 12 salarii medii brute, comunicate de Institutul National de Statistică.”

3. La articolul I punctul 24, alineatul (2) al articolului 46 va avea următorul cuprins:

“(2) Cuantumul despăgubirii în caz de deces este de 4 salarii medii brute, comunicate de Institutul National de Statistică.”

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 18 noiembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 17 decembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 22 decembrie 2003.

Nr. 598.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 107/2003 pentru modificarea si completarea Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă si boli profesionale

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 107/2003 pentru modificarea si completarea Legii nr. nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă si boli profesionale si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 22 decembrie 2003.

Nr. 917.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 36/2000 pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul exporturilor si importurilor de produse strategice

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se respinge Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 36 din 20 aprilie 2000 pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul exporturilor si importurilor de produse strategice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 177 din 25 aprilie 2000.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 17 decembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 17 decembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 22 decembrie 2003.

Nr. 599.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 36/2000 pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul exporturilor si importurilor de produse strategice

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 36/2000 pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul exporturilor si importurilor de produse strategice si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 22 decembrie 2003.

Nr. 918.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

 SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 90/2003 privind înfiintarea Agentiei Române pentru Siguranta Alimentelor

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 90 din 28 august 2003 privind înfiintarea Agentiei Române pentru Siguranta Alimentelor, adoptată în temeiul art. 1 pct. III.9 din Legea nr. 279/2003 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 624 din 31 august 2003, cu următoarea modificare:

- Alineatul (1) al articolului 8 va avea următorul cuprins:

“Art. 8. - (1) Consiliul stiintific este format din minimum 7 personalităti recunoscute în domeniile de competentă ale Agentiei.”

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 9 decembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 17 decembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 22 decembrie 2003.

Nr. 600.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 90/2003 privind înfiintarea Agentiei Române pentru Siguranta Alimentelor

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 90/2003 privind înfiintarea Agentiei Române pentru Siguranta Alimentelor si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 22 decembrie 2003.

Nr. 919.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 48/2003 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 42/1997 privind transportul naval

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 48 din 29 iulie 2003 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 42/1997 privind transportul naval, adoptată în temeiul art. 1 pct. II.12 din Legea nr. 279/2003 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 566 din 6 august 2003, cu următoarea completare:

- La articolul unic, după punctul 7 se introduce punctul 8, cu următorul cuprins:

.8. La articolul 1035, după alineatul (2) se introduce alineatul (3), cu următorul cuprins:

(3) Persoanele juridice române cu capital majoritar străin, care la data de 1 august 2003 erau autorizate să efectueze transport public fluvial de mărfuri, sunt exceptate de la aplicarea prevederilor art. 2 alin. (4) până la data de 1 ianuarie 2007.”

Art. II. - Ordonanta Guvernului nr. 42/1997 privind transportul naval, cu modificările si completările ulterioare si cu completarea adusă prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor numerotarea corespunzătoare.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 25 noiembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 17 decembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 22 decembrie 2003.

Nr. 601.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 48/2003 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 42/1997 privind transportul naval

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 48/2003 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 42/1997 privind transportul naval si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 22 decembrie 2003.

Nr. 920.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 110/2003 pentru completarea art. 166 din Legea învătământului nr. 84/1995, republicată

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 110 din 24 octombrie 2003 pentru completarea art. 166 din Legea învătământului nr. 84/1995, republicată, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 748 din 26 octombrie 2003.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 18 noiembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 15 decembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 22 decembrie 2003.

Nr. 607.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 110/2003 pentru completarea art. 166 din Legea învătământului nr. 84/1995, republicată

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 110/2003 pentru completarea art. 166 din Legea învătământului nr. 84/1995, republicată, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 22 decembrie 2003.

Nr. 926.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind regulile si procedurile în materie de licente de export si de import

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată,

în baza art. 4 alin. (1) pct. 52 din Hotărârea Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Comertului,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Licentele de export si de import reprezintă instrumente administrative prin care se pun în aplicare măsurile de politică comercială instituite conform legii.

(2) Eliberarea licentelor de export si de import prevăzute la alin. (1) se realizează de către Ministerul Economiei si Comertului, prin Directia generală politici comerciale, care va aplica în mod neutru si într-o manieră justă si echitabilă regulile si procedurile în materie de licente de export si de import.

(3) Prezenta hotărâre nu se aplică licentelor pentru exportul si importul de produse strategice.

Art. 2. - (1) Măsurile de supraveghere, cu scop statistic, a exportului sau a importului, instituite conform legii, se aplică prin licente automate de export sau import, după caz, si pot fi mentinute atât timp cât persistă circumstantele care au determinat introducerea acestora si cât obiectivele administrative urmărite nu pot fi atinse într-o altă manieră.

(2) Licentele automate se acordă în toate cazurile în urma prezentării unei cereri corect completate.

(3) Procedurile de eliberare a licentelor automate se aplică într-o manieră care să nu exercite efecte de restrictionare la export sau la import.

(4) Cererile de licente automate corect completate se aprobă imediat după înregistrarea acestora, în măsura în care este administrativ posibil si, în orice caz, într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data înregistrării acestora la Ministerul Economiei si Comertului.

(5) Licentele automate se eliberează, de regulă, cu valabilitate până la sfârsitul anului calendaristic pentru care au fost emise.

(6) Termenul de valabilitate care expiră la finele anului calendaristic, pentru licentele de export sau de import automate, eliberate fără avizul altor institutii, poate fi prelungit pe o perioadă determinată, prin ordin al ministrului economiei si comertului, dacă măsurile pentru care s-au instituit se mentin în vigoare.

Art. 3. - (1) Restrictiile cantitative la import, instituite prin hotărâre a Guvernului pentru aplicarea unor acorduri si întelegeri internationale sau a unei măsuri de salvgardare, se administrează prin licente neautomate de import.

(2) Licentele neautomate de import nu exercită asupra comertului efecte restrictive sau de distorsiune suplimentare fată de cele cauzate de instituirea restrictiei.

(3) Procedurile de eliberare a licentelor neautomate de import corespund măsurii pentru aplicarea căreia sunt utilizate si nu impun o sarcină administrativă mai mare decât aceea absolut necesară pentru administrarea măsurii.

(4) În cazul administrării unor contingente, Ministerul Economiei si Comertului publică cantitatea totală si/sau valoarea totală a contingentelor, date privind deschiderea si epuizarea acestora, precum si orice modificare a acestor elemente, într-o astfel de manieră încât să permită părtilor interesate să ia cunostintă de ele.

(5) Perioada de examinare a cererilor corect completate nu va depăsi:

a) 5 zile lucrătoare de la data înregistrării acestora la Ministerul Economiei si Comertului, atunci când cererile sunt analizate în ordinea primirii, conform principiului “primul venit, primul servit”;

b) 15 zile lucrătoare de la termenul limită de primire a acestora la Ministerul Economiei si Comertului, atunci când cererile se analizează simultan.

(6) Licentele neautomate de import se eliberează pe o perioadă care să evite blocarea utilizării contingentelor respective.

(7) Eliberarea licentelor neautomate de import se face pentru cantităti care reprezintă un interes economic, atât operatorilor economici nou-veniti pe piată, cât si celor care demonstrează că au realizări anterioare, pe bază de licente acordate recent, până la epuizarea contingentelor.

(8) Operatorilor economici cu realizări anterioare pe bază de licente neautomate de import acordate recent li se poate aproba o nouă cerere numai dacă au realizat, în perioada de valabilitate, integral sau, în functie de natura mărfii, în limitele stabilite prin ordin al ministrului economiei si comertului, licenta neautomată de import aprobată anterior.

(9) În cazul în care, din diferite motive, licenta de import neautomată nu a fost utilizată în termenul stabilit prin ordin al ministrului economiei si comertului, aceasta va fi returnată la Ministerul Economiei si Comertului în termen de 5 zile lucrătoare de la data expirării valabilitătii acesteia.

(10) În cazul în care licenta neautomată de import a fost utilizată total sau partial, operatorul economic va prezenta la Ministerul Economiei si Comertului, în termen de 10 zile lucrătoare de la data expirării valabilitătii acesteia, documentatia necesară din care să rezulte cantitătile realizate, respectiv: fotocopia lizibilă a licentei de import, fată-verso, exemplarul pentru vamă si copii lizibile de pe declaratiile vamale de import.

(11) Nerestituirea în termenul stabilit a licentelor neautomate de import neutilizate sau nedepunerea în termenul stabilit a documentatiei prevăzute la alin. (10) are ca efect pierderea de către operatorul economic a dreptului de a beneficia în cursul aceluiasi an de regimul preferential instituit prin actul normativ respectiv.

Art. 4. - Lista produselor supuse procedurilor de licentiere si eventualele date specifice suplimentare se stabilesc prin ordin al ministrului economiei si comertului, în conditiile legii.

Art. 5. - Normele privind regimul licentelor de export si de import sunt prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 6. - Formularele de cereri de licentă de export si de import sunt prevăzute în anexele nr. 2-7.

Art. 7. - Instructiunile privind completarea cererilor de licente de export si de import sunt prevăzute în anexa nr. 8.

Art. 8. - (1) Întreaga răspundere privind operatiunea de comert exterior, eficienta acesteia, conditiile de realizare, corectitudinea pretului, respectarea reglementărilor nationale, a celor din tările partenere si de tranzit, inclusiv a celor referitoare la standarde, reguli fitosanitare si sanitar-veterinare, si a altor reglementări în domeniu revine solicitantului de licentă.

(2) Titularul licentei este răspunzător de utilizarea licentei în conformitate cu conditiile stabilite la eliberarea acesteia.

(3) Pretul efectiv sau valoarea totală efectivă din documentele însotitoare ale mărfii poate diferi fată de datele înscrise în licentă si nu afectează libera circulatie a mărfii, inclusiv operatiunile de vămuire, în cazul în care diferentele sunt mai mici cu până la 5% la export sau sunt mai mari cu până la 5% la import.

Art. 9. - Licentele eliberate până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri sunt valabile până la termenul înscris în acestea.

Art. 10. - Anexele nr. 1-8*) fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 11. - Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2004.

Art. 12. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.491/2002 pentru aprobarea Normelor privind regimul licentelor de export si import pentru mărfurile si operatiunile supuse licentierii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 960 din 28 decembrie 2002, cu exceptia anexelor nr. 1-13 la norme, care se abrogă pe data de 1 martie 2004.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul economiei si comertului,

Dan Ioan Popescu

Ministru delegat pentru comert,

Eugen Dijmărescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 18 decembrie 2003.

Nr. 1.527.

 

ANEXE

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

Nr. 1.193/17 decembrie 2003

CASA NATIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

Nr. 892/16 decembrie 2003

 

ORDIN

privind aprobarea Planului actiunilor majore pentru implementarea finantării bazate pe caz în spitalele din România, în perioada 2003-2004

 

În temeiul dispozitiilor:

- Hotărârii Guvernului nr. 826/2002 pentru aprobarea Strategiei nationale privind reforma în unitătile sanitare cu paturi;

- Hotărârii Guvernului nr. 1.329/2002 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare în Sănătate Bucuresti;

- Hotărârii Guvernului nr. 743/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările si completările ulterioare;

- Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate, cu modificările si completările ulterioare;

- Ordinului ministrului sănătătii si familiei si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 102/34/2002 privind aprobarea Strategiei pentru implementarea finantării bazate pe caz în spitalele din România;

- Ordinului ministrului sănătătii nr. 935/2000 privind aprobarea implementării primei etape a proiectului de finantare a spitalelor bazată pe caz, completat prin Ordinul ministrului sănătătii si familiei nr. 137/2001;

- Ordinului ministrului sănătătii si familiei nr. 29/2003 privind introducerea colectării electronice a Setului minim de date la nivel de pacient (SMDP) în spitalele din România,

având în vedere Nota nr. CV/59.941 din 16 decembrie 2003 a echipei de strategie a implementării sistemului de finantare a spitalelor bazată pe caz (grupe de diagnostice - DRG),

ministrul sănătătii si presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Planul actiunilor majore pentru implementarea finantării bazate pe caz în spitalele din România, conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Institutiile implicate în implementarea finantării bazate pe caz în spitalele din România, directiile din cadrul Ministerului Sănătătii, Institutul National de Cercetare-Dezvoltare în Sănătate Bucuresti, Centrul de Statistică Sanitară si Documentare Medicală Bucuresti, directiile de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti, Casa Natională de Asigurări de Sănătate, casele de asigurări de sănătate si spitalele vor lua măsurile necesare pentru a duce la îndeplinire prevederile planului de actiune prevăzut la art. 1 si vor emite reglementările necesare.

Art. 3. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii,

Ovidiu Brînzan

Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

Cristian Celea

 

ANEXĂ*)

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

Pagina a 5-a

Pagina a 6-a

Pagina a 7-a

Pagina a 8-a

Pagina a 9-a

Pagina a 10-a

Pagina a 11-a

Pagina a 12-a

Pagina a 13-a

Pagina a 14-a

Pagina a 15-a

Pagina a 16-a

Pagina a 17-a

Pagina a 18-a

Pagina a 19-a

Pagina a 20-a