MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 171 (XV) - Nr. 940         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 29 decembrie 2003

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.464. - Hotărâre privind asigurarea pazei obiectivelor, bunurilor si valorilor cu efective de jandarmi

 

1.578. - Hotărâre privind modificarea si completarea Statutului Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 768/2003

 

1.579. - Hotărâre pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 737/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

386/194.- Ordin al ministrului economiei si comertului si al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind aprobarea pretului de referintă al gazelor naturale extrase în România, începând cu trimestrul I al anului 2004

 

1.824. - Ordin al ministrului finantelor publice privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populatie cod 1078

 

1.825. - Ordin al ministrului finantelor publice privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populatie cod 1079

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI SI ALE COMISIEI NATIONALE

A VALORILOR MOBILIARE

 

16. - Norme pentru modificarea si completarea Normelor metodologice nr. 3/2000 de aplicare a Legii nr. 190/1999 privind creditul ipotecar pentru investitii imobiliare

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind asigurarea pazei obiectivelor, bunurilor si valorilor cu efective de jandarmi

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, si al art. 6 alin. (3) si (5) din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se asigură paza cu efective de jandarmi la obiectivele prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2. - Sunt exceptate de la plata prestatiei de pază cu efective de jandarmi obiectivele prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 3. - Efectivele cu care se execută paza cu efective de jandarmi se stabilesc în limita indicatorilor aprobati prin anexă la legea bugetară anuală.

Art. 4. - Nominalizarea obiectivelor apartinând Serviciului de Informatii Externe, Serviciului Român de Informatii, Serviciului de Telecomunicatii Speciale, instantelor judecătoresti, parchetelor de pe lângă instantele de judecată si Parchetului National Anticoruptie se face prin protocoale încheiate între aceste autorităti publice si Ministerul Administratiei si Internelor, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 5. - Obiectivele diplomatice, efectivele si conditiile de executare a serviciului de pază cu jandarmi se stabilesc de Ministerul Administratiei si Internelor împreună cu Ministerul Afacerilor Externe, în functie de situatia operativă.

Art. 6. - Prin ordin al ministrului administratiei si internelor, la propunerea comandantului Jandarmeriei Române, se ridică paza cu efective de jandarmi de la unitătile beneficiare de pază care nu au achitat, în termen de 60 de zile de la data scadentă, contravaloarea serviciilor prestate.

Art. 7. - În termen de 60 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei hotărâri, cei care au beneficiat de pază cu efective de jandarmi conform Hotărârii Guvernului nr. 523/1997 privind asigurarea pazei obiectivelor, bunurilor si valorilor cu efective de jandarmi, cu modificările si completările ulterioare, si cărora li s-a ridicat această prestatie vor achita datoriile bănesti existente la data ridicării pazei si vor lua măsuri pentru asigurarea pazei obiectivelor si a transporturilor de valori pe care le detin, în conditiile prevăzute de lege.

Art. 8. - (1) Unitătile beneficiare de pază cu efective de jandarmi sunt obligate să asigure conditiile necesare pentru organizarea si functionarea pazei.

(2) Principalele obligatii care revin beneficiarilor de pază sunt prevăzute în anexa nr. 3 si vor fi cuprinse în contractul de prestări de servicii încheiat între părti, în functie de conditiile concrete existente la fiecare obiectiv.

Art. 9. - (1) Prezenta hotărâre intră în vigoare la 60 de zile de la data publicării.

(2) Până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, unitătile Jandarmeriei Române continuă să asigure paza la obiectivele pe care le au în pază, în conditiile prevăzute în contractele de prestări de servicii încheiate cu beneficiarii serviciilor de pază.

Art. 10. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Ioan Rus

Ministrul afacerilor externe,

Mircea Geoană

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Miron Tudor Mitrea

Ministrul economiei si comertului,

Dan Ioan Popescu

Ministrul culturii si cultelor,

Răzvan Theodorescu

Ministru delegat pentru coordonarea autoritătilor de control,

Ionel Blănculescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 11 decembrie 2003.

Nr. 1.464.

 

ANEXA Nr. 1

 

LISTA

obiectivelor la care se asigură paza militară cu efective de jandarmi I. Obiective de importantă deosebită pentru apărarea tării

 

1. Serviciul de Informatii Externe

- 18 obiective.

2. Serviciul Român de Informatii

- 70 de obiective (sediile sectiilor judetene, municipale si orăsenesti de informatii);

- paza si protectia transportului corespondentei clasificate în Bucuresti si în cele 41 de judete.

3. Serviciul de Telecomunicatii Speciale

- 9 obiective.

II. Obiective de importantă deosebită pentru activitatea statului

- Sediul Ministerului Afacerilor Externe

- Sediul Ministerului Integrării Europene

- Sediul Ministerului Finantelor Publice

- Sediul Ministerului Administratiei si Internelor

- Sediul Ministerului Justitiei

- Sediul Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei

- Sediul Ministerului Economiei si Comertului

- Sediul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului

- Sediul central al Gărzii Financiare

- Sediul Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justitie

- Sediul Parchetului National Anticoruptie

- Sediile serviciilor judetene anticoruptie

- Sediul central al Curtii de Conturi

- Directia de Control Financiar Bucuresti a Curtii de Conturi

- Camera de Conturi a Municipiului Bucuresti

- Curtea Supremă de Justitie

- Sediul Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare

- Directia Generală de Tehnologie a Informatiei Financiare

- Palatul Patriarhiei Bisericii Ortodoxe Române

- Obiectivul km 11

- Garajul din str. Paris

- Institutul de Medicină Legală “Prof. dr. Mina Minovici”

- Directia Consulară

- Oficiul National pentru Prevenirea si Combaterea Spălării Banilor

- Sediul Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitătii

- Sediul Oficiului Registrului National al Informatiilor Secrete de Stat

- Sediul Agentiei Române pentru Investitii Străine

- Regia Autonomă “Monitorul Oficial”, Bucuresti

- Regia Autonomă “Imprimeria Natională”

- Sediile instantelor judecătoresti si parchetelor

- Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare

- Institutul National de Statistică.

Obiective asigurate cu pază în cooperare cu Serviciul de Protectie si Pază

- Sediul Guvernului României

- Sediul Palatului Parlamentului (controlul accesului în curtea interioară)

- Obiectivul Scrovistea

- Obiectivul Snagov-Sat (vilele 1A, 1B, 9, 10 si 11)

- Obiectivul Snagov-Palat (Palatul Snagov, Hotelul Snagov)

- Complexul Vile Floreasca (vilele Lac 1, Lac 2, Lac 3, Dante, Primăverii nr. 50 - “Casa NATO”, Moliere nr. 3-5)

- Complexul Vile Predeal

- Complexul Pelisor

- Complexul Vile Neptun.

Obiective de protocol ale Guvernului si Presedintiei

- Complexul Vile Timis

- Complexul Buftea

- Complexul Olănesti

- Obiectivul situat în Bucuresti, str. Margareta Sterian nr. 7

- Obiectivul situat în Bucuresti, str. Emil Pangratti nr. 20.

III. Obiective de importantă deosebită pentru economie

1. Ministerul Economiei si Comertului

- Obiective ale Companiei Nationale “Romarm” - S.A.:

- - Depozitul de Explozivi Găvănel;

- - Depozitul de Produse Speciale Gheorgheni;

- - Depozitul de Produse Speciale Vinerea;

- - Depozitul de Produse Speciale Vlădeni;

- - Depozitul de Produse Speciale si Poligon Dejani.

- Societatea Natională a Petrolului “Petrom” - S.A. - Sucursala Petrobrazi

- Societatea Comercială “Arpechim” - S.A. Pitesti

- Conductele magistrale de transport de produse petroliere, titei, gazolină, etan condensat, gaze naturale, echipamentele si instalatiile aferente acestora, detinute de operatorii licentiati: Societatea Natională a Petrolului “Petrom” - S.A., Societatea Comercială “Conpet” - S.A. si Societatea Comercială “Petrotrans Ploiesti” - S.A.*)

- Societatea Natională “Nuclearelectrica” - S.A. - Unitatea Nuclearoelectrica nr. 1

- Compania Natională “Uraniu” - S.A. – Sucursala Feldioara (Uzina “R”)

- Societatea Comercială “Hidroelectrica” - S.A. - Sistemul Hidroenergetic si de Navigatie “Portile de Fier I”

- Societatea Comercială “Hidroelectrica” - S.A. - Sistemul Hidroenergetic si de Navigatie “Portile de Fier II”

- Regia Autonomă pentru Activităti Nucleare - ROMAG PROD Drobeta-Turnu Severin

- Regia Autonomă pentru Activităti Nucleare - Sucursala de Cercetări Nucleare Mioveni-Pitesti

- Societatea Comercială “Hidroelectrica” - S.A. - Barajul Vidraru

- Compania Natională de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” - S.A. - Dispeceratul Energetic National, municipiul Bucuresti, bd. Hristo Botev nr. 16-18.

2. Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei

- Directia de Telecomunicatii a Municipiului Bucuresti

- Centrul National de Telecomunicatii Bucuresti

- Centrul de Telecomunicatii de Rezervă al Municipiului Bucuresti.

3. Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului

- Aeroportul International Bucuresti-Otopeni

- Aeroportul International Bucuresti-Băneasa

- Aeroportul International “Mihail Kogălniceanu” Constanta

- Aeroportul International Timisoara

- Ecluza Cernavodă

- Ecluza Năvodari

- Podul rutier Giurgeni-Vadu Oii.

4. Alte obiective

- Societatea Comercială “Aerostar” - S.A. Bacău

- Societatea Comercială “Turbomecanica” - S.A. Bucuresti.

IV. Obiective de importantă deosebită pentru stiintă, cultură si artă

1. Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului

- Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică si Inginerie Nucleară “Horia Hulubei” (I.F.I.N.-H.H.), Măgurele

- Institutul de Tehnologii Izotopice si Moleculare Cluj-Napoca (I.T.I.M.)

- Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Criogenie si Separări Izotopice Râmnicu Vâlcea (I.C.S.I.).

2. Ministerul Culturii si Cultelor

- Muzeul National de Istorie a României

- Muzeul National de Artă al României

- Muzeul Colectiilor de Artă Bucuresti

- Muzeul National “Peles” Sinaia

- Muzeul National “Peles” - Sectia Posada

- Ansamblul Brâncovenesc de la Mogosoaia

- Muzeul National al Satului “Dimitrie Gusti”

- Academia Română si Biblioteca Academiei Române.

3. Alte obiective

- Societatea Română de Radiodifuziune

- Sediul Societătii Comerciale “Institutul de Studii si Proiectări Energetice” - S.A. Bucuresti

- Societatea Română de Televiziune.

V. Localurile misiunilor diplomatice si ale unor agentii si reprezentante economice străine

- 162 de obiective.

VI. Sediile unor organisme si organizatii internationale

- Sediul Programului Natiunilor Unite pentru Dezvoltare

- Sediul Filialei UNESCO

- Sediul Înaltului Comisariat O.N.U. pentru Refugiati

- Sediul B.E.R.D.

- Sediul Organizatiei Internationale de Migratie

- Sediul Băncii Mondiale

- Sediul UNICEF

- Sediul Uniunii Europene.

VII. Obiective din domeniul financiar-bancar

- Banca Natională a României - sediul central, 24 de sucursale judetene si a municipiului Bucuresti si transporturile de valori efectuate de către acestea

- Banca Comercială Română - S.A. - sediul central, 173 de sucursale si filiale si transporturile de valori efectuate de către acestea

- Sediile unitătilor de trezorerie si de contabilitate publică din cadrul directiilor generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti si administratiilor finantelor publice ale municipiilor, oraselor si sectoarelor

1-6 din municipiul Bucuresti si transporturile de valori efectuate de către acestea

- Regia Autonomă “Imprimeria Băncii Nationale a României”

- Regia Autonomă “Monetăria Statului”.

VIII. Transporturile de valori sau speciale

Paza acestora se va efectua la solicitarea organelor abilitate ale statului.


*) Paza se va mentine până la constituirea Corpului specializat de pază în structura unitătilor beneficiare.

 

ANEXA Nr. 2

 

LISTA

obiectivelor beneficiare de paza militară cu efective de jandarmi, care sunt exceptate de la plată

 

I. Obiective de importantă deosebită pentru apărarea tării

1. Serviciul de Informatii Externe

- 18 obiective.

2. Serviciul Român de Informatii

- 70 de obiective (sediile sectiilor judetene, municipale si orăsenesti de informatii);

- paza si protectia transportului corespondentei clasificate în Bucuresti si în cele 41 de judete.

3. Serviciul de Telecomunicatii Speciale

- 9 obiective.

II. Obiective de importantă deosebită pentru activitatea statului

- Sediul Ministerului Afacerilor Externe

- Sediul Ministerului Integrării Europene

- Sediul Ministerului Finantelor Publice

- Sediul Ministerului Administratiei si Internelor

- Sediul Ministerului Justitiei

- Sediul Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei

- Sediul Ministerului Economiei si Comertului

- Sediul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului

- Sediul central al Gărzii Financiare

- Sediul Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justitie

- Sediul Parchetului National Anticoruptie

- Sediile serviciilor judetene anticoruptie

- Sediul central al Curtii de Conturi

- Directia de Control Financiar Bucuresti a Curtii de Conturi

- Camera de Conturi a Municipiului Bucuresti

- Curtea Supremă de Justitie

- Sediul Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare

- Directia Generală de Tehnologie a Informatiei Financiare

- Palatul Patriarhiei Bisericii Ortodoxe Române

- Obiectivul km 11

- Garajul din str. Paris

- Institutul de Medicină Legală “Prof. dr. Mina Minovici”

- Directia Consulară

- Oficiul National pentru Prevenirea si Combaterea Spălării Banilor

- Sediul Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitătii

- Sediul Oficiului Registrului National al Informatiilor Secrete de Stat

- Sediul Agentiei Române pentru Investitii Străine

- Regia Autonomă “Monitorul Oficial”, Bucuresti

- Regia Autonomă “Imprimeria Natională”

- Sediile instantelor judecătoresti si parchetelor

- Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare

- Institutul National de Statistică.

Obiective asigurate cu pază în cooperare cu Serviciul de Protectie si Pază

- Sediul Guvernului României

- Sediul Palatului Parlamentului (controlul accesului în curtea interioară)

- Obiectivul Scrovistea

- Obiectivul Snagov-Sat (vilele 1A, 1B, 9, 10 si 11)

- Obiectivul Snagov-Palat (Palatul Snagov, Hotelul Snagov)

- Complexul Vile Floreasca (vilele Lac 1, Lac 2, Lac 3, Dante, Primăverii nr. 50 - “Casa NATO”, MoliŹre nr. 3-5)

- Complexul Vile Predeal

- Complexul Pelisor

- Complexul Vile Neptun.

Obiective de protocol ale Guvernului si Presedintiei

- Complexul Vile Timis

- Complexul Buftea

- Complexul Olănesti

- Obiectivul situat în Bucuresti, str. Margareta Sterian nr. 7

- Obiectivul situat în Bucuresti, str. Emil Pangratti nr. 20.

III. Obiective de importantă deosebită pentru economie Ministerul Economiei si Comertului

- Obiective ale Companiei Nationale “Romarm” - S.A.:

- - Depozitul de Explozivi Găvănel;

- - Depozitul de Produse Speciale Gheorgheni;

- - Depozitul de Produse Speciale Vinerea;

- - Depozitul de Produse Speciale Vlădeni;

- - Depozitul de Produse Speciale si Poligon Dejani.

- Regia Autonomă pentru Activităti Nucleare - Sucursala de Cercetări Nucleare Mioveni-Pitesti.

IV. Obiective de importantă deosebită pentru stiintă, cultură si artă

Ministerul Culturii si Cultelor

- Muzeul National de Istorie a României

- Muzeul National de Artă al României

- Muzeul Colectiilor de Artă Bucuresti

- Muzeul National “Peles” Sinaia

- Muzeul National “Peles” - Sectia Posada

- Ansamblul Brâncovenesc de la Mogosoaia

- Muzeul National al Satului “Dimitrie Gusti”

- Academia Română si Biblioteca Academiei Române.

V. Localurile misiunilor diplomatice si ale unor agentii si reprezentante economice străine

- 162 de obiective.

VI. Sediile unor organisme si organizatii internationale

- Sediul Programului Natiunilor Unite pentru Dezvoltare

- Sediul Filialei UNESCO

- Sediul Înaltului Comisariat O.N.U. pentru Refugiati

- Sediul BERD

- Sediul Organizatiei Internationale de Migratie

- Sediul Băncii Mondiale

- Sediul UNICEF

- Sediul Uniunii Europene.

 

ANEXA Nr. 3

 

PRINCIPALELE OBLIGATII

ale beneficiarului de pază militară pentru asigurarea conditiilor de cazare, a mijloacelor de pază, alarmare, legătură si a altor materiale necesare executării misiunilor de pază a bunurilor si de asigurare a transportului unor valori importante

 

I. Spatii necesare efectivelor de jandarmi care execută misiuni de pază a obiectivelor:

a) corp de gardă, conform prevederilor regulamentelor militare;

b) posturi de control acces (pază), cărora li se va asigura câte o încăpere cu dotările si amenajările necesare executării serviciului.

II. Amenajări si mijloace tehnice de pază si alarmare:

a) împrejmuirea obiectivului cu gard din elemente prefabricate sau din sârmă ghimpată cu cornise, în raport de dispunerea si specificul obiectivului;

b) realizarea iluminatului de securitate a perimetrului, a punctelor vitale din interiorul obiectivului si a căilor de acces, cu lămpi fluorescente orientate către exterior, instalate pe stâlpi înalti, dispuse la distante de 50 m;

c) foisoare, gherete sau umbrele-ciupercă pentru militarii din posturi, în functie de numărul acestora, dotate cu reflectoare (faruri) orientabile, pentru dirijarea fasciculului de lumină;

d) amenajări de drumuri (poteci din dale de beton sau din alte materiale rezistente) de acces pe perimetrul obiectivului, scări cu balustradă pe portiuni de teren cu pante repezi, punti (podete) peste canale, santuri si viroage dispuse pe căile de deplasare a schimburilor;

e) în raport de topografia terenurilor si situatia operativă, se vor executa baraje si obstacole genistice în locurile vulnerabile;

f) defrisarea zonei din apropierea perimetrului, marcarea prin indicatoare a zonelor si trecerilor interzise;

g) mijloace tehnice de pază, alarmare si sisteme împotriva efractiei, care vor fi amenajate în conformitate cu prevederile Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor;

h) mijloace tehnice pentru asigurarea legăturii (fir si radio) între elementele de dispozitiv, corpul de gardă si esaloanele superioare acestora.

III. Alte materiale si servicii necesare functionării pazei militare:

a) mobilier pentru utilarea corpului de gardă, obiecte de inventar potrivit regulamentelor militare, materiale pentru prevenirea si stingerea incendiilor, în conformitate cu normele legale, remize, garaje, mijloace de transport, boxe si custi pentru câinii de serviciu, în functie de dotarea subunitătilor;

b) combustibil (energie electrică) pentru încălzire, prepararea hranei, îmbăiere si spălat, potrivit normelor Ministerului Administratiei si Internelor;

c) materiale pentru dezinsectie, deparazitare si deratizare, precum si personal care să execute aceste operatiuni;

d) executarea lucrărilor de întretinere si reparatii la imobilele si instalatiile puse la dispozitia subunitătii militare care efectuează paza militară, în conformitate cu normele prevăzute în regulamentele militare;

e) apă curentă si menajeră, încălzirea, canalizarea si energia electrică;

f) transportul efectivelor de militari si al materialelor utilizând mijloacele proprii si carburantii necesari (vezi protocol aeroporturi);

g) servirea mesei pentru efectivul gărzii, contra cost, la cantina beneficiarului, la cererea unitătii militare, potrivit normelor de hrănire (calorice) aplicate în Ministerul Administratiei si Internelor.

IV. Pentru asigurarea pazei transporturilor de valori deosebite si speciale:

a) autovehicule semiblindate sau special amenajate pentru transportul valorilor si al echipelor de însotire;

b) vagon tip corp gardă, special amenajat, dotat cu utilitătile corespunzătoare (păstrarea armamentului, materialelor din dotare, servitul mesei, încălzire, igienă personală, odihnă etc.) pentru transporturile speciale pe calea ferată;

c) compartimente special amenajate sau locuri rezervate pentru transporturile pe calea ferată, navale sau aeriene;

d) veste antiglont si căsti de protectie;

f) mijloace de transmisiuni radio pentru asigurarea legăturilor cu Comandamentul National al Jandarmeriei, marile unităti, unitătile de jandarmi si structurile institutiilor beneficiare de pază.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea si completarea Statutului Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 768/2003

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, si al art. 24 alin. (3) din Legea nr. 145/1998 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Statutul Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 768/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 487 din 7 iulie 2003, cu modificările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1.      La alineatul (2) al articolului 3 se introduce o nouă literă, litera h), cu următorul cuprins:

“h) asigură implementarea componentei «Dezvoltarea Resurselor Umane» a Subprogramului PHARE «Coeziunea economică si socială», începând cu Programul PHARE 2003.”

2. După articolul 4 se introduc două noi articole, articolele 41 si 42, cu următorul cuprins:

“Art. 41. - (1) În vederea implementării programelor finantate din Fondul Social European se înfiintează, la nivelul Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă, Autoritatea de Implementare a Programului Operational Sectorial pentru Politică Socială si de Ocupare a Fortei de Muncă, organizată la nivel de directie.

(2) Autoritatea de Implementare a Programului Operational Sectorial pentru Politică Socială si Ocupare a Fortei de Muncă îndeplineste, la nivelul Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă, si atributiile de coordonare a activitătii Unitătilor de Implementare a Programului componentei «Dezvoltarea Resurselor Umane» a Subprogramului PHARE «Coeziunea economică si socială».

(3) În vederea implementării la nivel regional a programului prevăzut la alin. (2), în cadrul celor 8 regiuni de dezvoltare se înfiintează unităti de implementare a programului pentru schemele de finantare nerambursabilă pentru dezvoltarea resurselor umane, denumite în continuare unităti de implementare a programului, care functionează în cadrul agentiilor judetene pentru ocuparea fortei de muncă din resedintele de judet în care îsi au sediile agentiile de dezvoltare regională.

(4) Unitătile de implementare a programului implementează la nivel regional si programul prevăzut la alin. (1).

(5) În cadrul agentiilor judetene pentru ocuparea fortei de muncă se înfiintează compartimente de specialitate pentru implementarea schemelor de finantare nerambursabilă pentru dezvoltarea resurselor umane, denumite în continuare compartimente de specialitate pentru implementarea programului.

(6) Numărul de posturi necesar unitătilor de implementare a programului si compartimentelor de specialitate pentru implementarea programului si atributiile acestora se stabilesc prin hotărâre a Consiliului de administratie al Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă.

(7) Numărul de posturi necesar unitătilor de implementare a programului si compartimentelor de specialitate pentru implementarea programului se asigură prin redistribuirea posturilor din cadrul agentiilor pentru ocuparea fortei de muncă judetene si a municipiului Bucuresti.

(8) Autoritatea de Implementare a Programului Operational Sectorial pentru Politica Socială si de Ocupare a Fortei de Muncă, unitătile de implementare a programului si compartimentele de specialitate pentru implementarea programului devin operationale până la data de 31 decembrie 2003.

Art. 42. - Unitătile de implementare a programului îndeplinesc atributia de implementare, în principal, prin următoarele activităti:

a) promovarea pachetului privind schemele de finantare nerambursabilă în colaborare cu Unitatea de Coordonare a Programului, înfiintată în cadrul Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei;

b) organizarea licitatiei de proiecte pentru schemele de finantare nerambursabilă;

c) evaluarea si selectia proiectelor;

d) monitorizarea si implementarea proiectelor la nivel regional;

e) pregătirea si încheierea contractelor pentru schemele de finantare nerambursabilă cu initiatorii de proiecte selectate;

f) raportarea stadiului implementării programului către Agentia Natională pentru Ocuparea Fortei de Muncă, Unitatea de Coordonare a Programului si Ministerul Integrării Europene;

g) evaluarea implementării proiectelor selectate si raportarea rezultatelor către Agentia Natională pentru Ocuparea Fortei de Muncă, Unitatea de Coordonare a Programului si Ministerul Integrării Europene.”

3. Anexa nr. 1 se înlocuieste cu anexa la prezenta hotărâre.

4. Punctul 2 din anexa nr. 2 va avea următorul cuprins:

“2. Agentia Natională pentru Ocuparea Fortei de Muncă si institutiile subordonate acesteia functionează cu un număr de 3.522 de posturi, finantate din bugetul asigurărilor pentru somaj, dintre care 186 de posturi în aparatul central si 3.336 de posturi în cadrul agentiilor judetene pentru ocuparea fortei de muncă si a municipiului Bucuresti, respectiv al centrelor regionale de formare profesională a adultilor, iar de la 1 ianuarie 2004 prin transferul a 47 de posturi cu activitatea de executare silită la Ministerul Finantelor Publice, cu un număr de 3.475 de posturi dintre care 186 în aparatul central si 3.289 de posturi în cadrul agentiilor judetene pentru ocuparea fortei de muncă si a municipiului Bucuresti, respectiv al centrelor regionale de formare profesională a adultilor.”

Art. II. - Hotărârea Guvernului nr. 768/2003 privind aprobarea Statutului Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă, cu modificările ulterioare si cu modificările si completările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Răzvan Cirică,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 23 decembrie 2003.

Nr. 1.578.

 

ANEXĂ1)

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 737/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei

 

În temeiul prevederilor art. 108 din Constitutie, republicată, si ale art. 40 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 737/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 483 din 7 iulie 2003, cu modificările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 4 litera B, punctul 14 va avea următorul cuprins:

“14. asigură administrarea, coordonarea si monitorizarea implementării programelor finantate din Fondul Social European, inclusiv a Initiativei Comunitare EQUAL.”

2. La articolul 4 litera D se introduce un nou punct, punctul 12, cu următorul cuprins:

“12. coordonează implementarea componentei «Dezvoltarea Resurselor Umane» a Subprogramului PHARE «Coeziunea Economică si Socială», programe de tip Fond Social European, începând cu Programul PHARE 2003.”

3. Alineatul (1) al articolului 23 va avea următorul cuprins:

“Art. 23. - (1) Numărul maxim de posturi pentru aparatul Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei este de 400 de posturi finantate de la bugetul de stat, exclusiv demnitarii si posturile aferente cabinetelor ministrilor.”

4. După articolul 24 se introduc cinci noi articole, articolele 241-245, cu următorul cuprins:

“Art. 241. - În cadrul Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei se constituie Unitatea de Coordonare a Programului pentru schemele de finantare nerambursabilă pentru dezvoltarea resurselor umane din cadrul componentei «Dezvoltarea Resurselor Umane» a Subprogramului PHARE «Coeziunea Economică si Socială», denumită în continuare Unitatea de Coordonare a Programului (UCP).

Art. 242. - Unitatea de Coordonare a Programului devine functională până la data de 31 decembrie 2003.

Art. 243. - Unitatea de Coordonare a Programului (UCP) are, în calitate de autoritate de implementare, începând cu Programul PHARE 2003, următoarele atributii:

a) de a asigura managementul tehnic al componentei de resurse umane a Programului PHARE pentru Coeziune Economică si Socială 2003;

b) de pregătire a pachetului privind cererile de finantare nerambursabilă pentru implementarea componentei «Dezvoltarea Resurselor Umane» a Subprogramului PHARE «Coeziunea Economică si Socială»;

c) de promovare a pachetului privind schemele de finantare nerambursabilă în colaborare cu Unitătile de Implementare a Programului înfiintate la nivel regional în cadrul Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă;

d) de coordonare a pregătirii contractelor si înaintarea lor spre semnare la Ministerul Integrării Europene;

e) de monitorizare si control al schemelor de finantare nerambursabilă;

f) de aprobare si de transmitere a rapoartelor de implementare a schemelor de finantare nerambursabilă si a cererilor de plată către Ministerul Integrării Europene;

g) de a asigura desfăsurarea componentei de resurse umane în conformitate cu procedurile de implementare a programelor PHARE si cu respectarea legislatiei în vigoare.

Art. 244. - În cadrul Autoritătii de Management pentru Programul Operational Sectorial pentru Politică Socială si Ocuparea Fortei de Muncă se constituie Autoritatea de Management pentru Initiativa Comunitară EQUAL.

Art. 245. - Autoritatea de Management pentru Initiativa Comunitară EQUAL devine functională în anul 2004.”

5. La anexa nr. 3, punctul 1 din notă va avea următorul cuprins:

“1. Numărul maxim de posturi pentru institutiile publice prevăzute la lit. A pct. I pozitiile 4-8 este de 1.659 de posturi finantate de la bugetul de stat.”

6. Anexele nr. 1 si 2 se înlocuiesc cu anexele nr. 1*) si 2*) la prezenta hotărâre.

Art. II. - Hotărârea Guvernului nr. 737/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei, cu modificările ulterioare si cu modificările si completările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Răzvan Cirică,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 23 decembrie 2003.

Nr. 1.579.

 

*) Anexele nr. 1 si 2 sunt reproduse în facsimil.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL ECONOMIEI SI COMERTULUI

Nr. 386/22.12.2003

AGENTIA NATIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE

Nr. 194/10.12.2003

 

ORDIN

privind aprobarea pretului de referintă al gazelor naturale extrase în România, începând cu trimestrul I al anului 2004

 

Având în vedere Adresa Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 3.392/2003,

conform prevederilor art. 1 din Ordinul ministrului industriei si resurselor si al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. 124/2001 privind metodologia de stabilire a pretului de referintă pentru gazele naturale extrase în România,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Comertului si ale art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 756/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

ministrul economiei si comertului si presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale emit următorul ordin:

Art. 1. - Valoarea pretului de referintă pentru gazele naturale extrase în România, care stă la baza calculului contravalorii redeventei petroliere si al valorii productiei brute de gaze naturale, începând cu trimestrul I al anului 2004, este de 2.567.246 lei/1.000 nm3.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul economiei si comertului,

Dan Ioan Popescu

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

Maria Iuliana Stratulat

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populatie cod 1078

 

În conformitate cu prevederile Legii datoriei publice nr. 81/1999 si ale Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, Ministerul Finantelor Publice lansează o emisiune de certificate de trezorerie cu dobândă pentru populatie prin Trezoreria Statului, începând cu data de 6 ianuarie 2004.

Trezoreria Statului este abilitată să lanseze emisiuni de certificate de trezorerie pentru populatie, scop în care ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

 

ARTICOLUL 1

Forma si codul emisiunii

 

Certificatele de trezorerie cu dobândă pentru populatie se emit în formă nominală si cuprind cuponul (matca) si certificatul de trezorerie propriu-zis. Codul emisiunii este 1078.

 

ARTICOLUL 2

Data emisiunii

 

Certificatele de trezorerie cu dobândă pentru populatie se pun în vânzare în numerar si prin virament din conturile personale deschise la băncile comerciale si Casa de Economii si Consemnatiuni - C.E.C. - S.A., pe o perioadă de 90 de zile, cu subscriptie în zilele de: 6, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29 si 30 ianuarie 2004.

Termenul de răscumpărare a certificatelor de trezorerie este în zilele de: 5, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28 si 29 aprilie 2004.

 

ARTICOLUL 3

Valoarea nominală a emisiunii

 

Emisiunea de certificate de trezorerie cu dobândă pentru populatie reprezintă suma încasată până în ultima zi de subscriptie.

 

ARTICOLUL 4

Valoarea nominală a certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populatie

 

Emisiunea de certificate de trezorerie cu dobândă pentru populatie se efectuează prin certificate de trezorerie cu o valoare nominală de 1.000.000 lei, 5.000.000 lei, 10.000.000 lei, 20.000.000 lei, 50.000.000 lei si 100.000.000 lei, pe termen de 90 de zile calendaristice.

La cumpărare titularii certificatelor de trezorerie pot împuternici si o altă persoană pentru răscumpărare.

 

ARTICOLUL 5

Rata dobânzii

 

Dobânda aferentă certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populatie este de 15% pe an, pentru o perioadă de subscriere de 90 de zile calendaristice, calculată după formula:

 

D = VN x 15 x 90/360 x 100

în care:

D = suma dobânzii;

VN = valoarea nominală a certificatului de trezorerie.

 

ARTICOLUL 6

Data scadentei

 

Scadenta emisiunii de certificate de trezorerie cu dobândă pentru populatie se stabileste începând cu ziua încasării contravalorii acestora si până la data împlinirii termenului de 90 de zile calendaristice inclusiv.

 

ARTICOLUL 7

Închiderea emisiunii

 

Operatiunea de închidere a emisiunii de certificate de trezorerie cu dobândă pentru populatie are loc în data de 30 ianuarie 2004, la ora 14,00.

 

ARTICOLUL 8

Conditiile de răscumpărare si de plată a dobânzii

 

Răscumpărarea este operatiunea prin care unitătile Trezoreriei Statului rambursează la termenul stabilit valoarea nominală a certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populatie prezentate de către persoanele fizice care au subscris la emisiunile de certificate de trezorerie cu dobândă pentru populatie, la aceeasi unitate a Trezoreriei Statului.

O dată cu răscumpărarea la scadentă a certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populatie unitătile Trezoreriei Statului plătesc persoanelor respective si dobânzile aferente.

Răscumpărarea certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populatie se poate efectua si prin subscrierea de către titular a sumelor la noua emisiune de certificate de trezorerie care se lansează în zilele respective, cu posibilitatea de a încasa dobânda aferentă sau subscrierea acesteia pe certificate de trezorerie, după caz.

Operatiunile privind răscumpărarea certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populatie si plata dobânzilor se efectuează prin ghiseele casieriilor Trezoreriei Statului. Data răscumpărării certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populatie este prima zi lucrătoare după împlinirea a 90 de zile calendaristice inclusiv.

Titularii pot prezenta certificatele de trezorerie cu dobândă pentru populatie pentru răscumpărare si înaintea datei de răscumpărare, situatie în care, pentru perioada de subscriere, care se calculează din ziua încasării sumei si până în ziua prezentării pentru răscumpărare exclusiv, se acordă dobândă la vedere.

Certificatele de trezorerie cu dobândă pentru populatie neprezentate pentru răscumpărare în ziua stabilită (ziua scadentei) se transformă în depozite la Trezoreria Statului.

Nivelul dobânzii la termen se mentine la 15% pe an. Ele se răscumpără de către Trezoreria Statului în ziua prezentării acestora la ghiseele Trezoreriei Statului, astfel:

a) Certificatele de trezorerie prezentate Trezoreriei Statului în maximum 30 de zile de la data scadentei (titularul se prezintă în a 31-a zi, certificatele de trezorerie rămân în depozit la vedere maximum 30 de zile) vor fi

răscumpărate astfel:

- pentru perioada subscrisă, 90 de zile calendaristice, se achită suma nominală a certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populatie plus dobânda aferentă;

- pentru perioada de maximum 30 de zile, stabilită din ziua fixată pentru răscumpărare inclusiv si până în ziua prezentării la ghiseul casieriei Trezoreriei Statului exclusiv, se plăteste pentru suma subscrisă dobândă la vedere.

b) Certificatele de trezorerie prezentate în termen de peste 30 de zile de la data scadentei (titularul se prezintă în a 32-a zi, certificatele de trezorerie rămân în depozit la termen 31 de zile) vor fi răscumpărate cu dobânda capitalizată astfel:

- pentru perioada subscrisă, 90 de zile calendaristice, se achită suma nominală a certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populatie plus dobânda aferentă;

- pentru perioada în care certificatele de trezorerie cu dobândă pentru populatie sunt în depozit, stabilită din ziua fixată pentru răscumpărare inclusiv si până în ziua prezentării titularului la ghiseul casieriei Trezoreriei Statului exclusiv, se plăteste dobânda calculată prin aplicarea procentului de dobândă la termen asupra sumei rezultate din valoarea nominală si dobânda aferentă perioadei subscrise.

 

ARTICOLUL 9

Regimul fiscal

 

Dobânzile încasate de către populatie din subscrierea la certificatele de trezorerie cu dobândă pentru populatie nu sunt supuse impozitării.

Prezentul ordin intră în vigoare la data semnării acestuia.

 

p. Ministrul finantelor publice,

Enache Jiru,

secretar de stat

 

Bucuresti, 23 decembrie 2003.

Nr. 1.824.

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

ORDIN

privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populatie cod 1079

 

În conformitate cu prevederile Legii datoriei publice nr. 81/1999 si ale Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, Ministerul Finantelor Publice lansează o emisiune de certificate de trezorerie cu dobândă pentru populatie prin Trezoreria Statului, începând cu data de 7 ianuarie 2004.

Trezoreria Statului este abilitată să lanseze emisiuni de certificate de trezorerie pentru populatie, scop în care ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

 

ARTICOLUL 1

Forma si codul emisiunii

 

Certificatele de trezorerie cu dobândă pentru populatie se emit în formă nominală si cuprind cuponul (matca) si certificatul de trezorerie propriu-zis. Codul emisiunii este 1079.

 

ARTICOLUL 2

Data emisiunii

 

Certificatele de trezorerie cu dobândă pentru populatie se pun în vânzare în numerar si prin virament din conturile personale deschise la băncile comerciale si Casa de Economii si Consemnatiuni - C.E.C. - S.A., pe o perioadă de 180 de zile, cu subscriptie în zilele de: 7, 8, 9, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 28, 29 si 30 ianuarie 2004.

Termenul de răscumpărare a certificatelor de trezorerie este în zilele de: 5, 6, 7, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 26, 27 si 28 iulie 2004.

 

ARTICOLUL 3

Valoarea nominală a emisiunii

 

Emisiunea de certificate de trezorerie cu dobândă pentru populatie reprezintă suma încasată până în ultima zi de subscriptie.

 

ARTICOLUL 4

Valoarea nominală a certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populatie

 

Emisiunea de certificate de trezorerie cu dobândă pentru populatie se efectuează prin certificate de trezorerie cu o valoare nominală de 1.000.000 lei, 5.000.000 lei, 10.000.000 lei, 20.000.000 lei si 50.000.000 lei, pe termen de 180 de zile calendaristice.

La cumpărare titularii certificatelor de trezorerie pot împuternici si o altă persoană pentru răscumpărare.

 

ARTICOLUL 5

Rata dobânzii

 

Dobânda aferentă certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populatie este de 15,5% pe an, pentru o perioadă de subscriere de 180 de zile calendaristice, calculată după formula:

 

D = VN x 15,5 x 180/360 x 100

în care:

D = suma dobânzii;

VN = valoarea nominală a certificatului de trezorerie.

 

ARTICOLUL 6

Data scadentei

 

Scadenta emisiunii de certificate de trezorerie cu dobândă pentru populatie se stabileste începând cu ziua încasării contravalorii acestora si până la data împlinirii termenului de 180 de zile calendaristice inclusiv.

 

ARTICOLUL 7

Închiderea emisiunii

 

Operatiunea de închidere a emisiunii de certificate de trezorerie cu dobândă pentru populatie are loc în data de 30 ianuarie 2004, la ora 14,00.

 

ARTICOLUL 8

Conditiile de răscumpărare si de plată a dobânzii

 

Răscumpărarea este operatiunea prin care unitătile Trezoreriei Statului rambursează la termenul stabilit valoarea nominală a certificatelor de trezorerie prezentate de către persoanele fizice care au subscris la emisiunile de certificate de trezorerie cu dobândă pentru populatie, la aceeasi unitate a Trezoreriei Statului.

O dată cu răscumpărarea la scadentă a certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populatie unitătile Trezoreriei Statului plătesc persoanelor respective si dobânzile aferente.

Răscumpărarea certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populatie se poate efectua si prin subscrierea de către titular a sumelor la noua emisiune de certificate de trezorerie care se lansează în zilele respective, cu posibilitatea de a încasa dobânda aferentă sau subscrierea acesteia pe certificate de trezorerie, după caz.

Operatiunile privind răscumpărarea certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populatie si plata dobânzilor se efectuează prin ghiseele casieriilor Trezoreriei Statului. Data răscumpărării certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populatie este prima zi lucrătoare după împlinirea a 180 de zile calendaristice inclusiv.

Titularii pot prezenta certificatele de trezorerie cu dobândă pentru populatie pentru răscumpărare si înaintea datei de răscumpărare, situatie în care, pentru perioada de subscriere, care se calculează din ziua încasării sumei si până în ziua prezentării pentru răscumpărare exclusiv, se acordă dobândă la vedere.

Certificatele de trezorerie cu dobândă pentru populatie neprezentate pentru răscumpărare în ziua stabilită (ziua scadentei) se transformă în depozite la Trezoreria Statului.

Nivelul dobânzii la termen se mentine la 15% pe an. Ele se răscumpără de către Trezoreria Statului în ziua prezentării titularului la ghiseele Trezoreriei Statului, astfel:

a) Certificatele de trezorerie prezentate Trezoreriei Statului în maximum 30 de zile de la data scadentei (titularul se prezintă în a 31-a zi, certificatele de trezorerie rămân în depozit la vedere maximum 30 de zile) vor fi răscumpărate astfel:

- pentru perioada subscrisă, 180 de zile calendaristice, se achită suma nominală a certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populatie plus dobânda aferentă;

- pentru perioada de maximum 30 de zile, stabilită din ziua fixată pentru răscumpărare inclusiv si până în ziua prezentării la ghiseul casieriei Trezoreriei Statului exclusiv, se plăteste pentru suma subscrisă dobânda la vedere.

b) Certificatele de trezorerie prezentate în termen de peste 30 de zile de la data scadentei (titularul se prezintă în a 32-a zi, certificatele de trezorerie rămân în depozit la termen 31 de zile) vor fi răscumpărate cu dobânda capitalizată astfel:

- pentru perioada subscrisă, 180 de zile calendaristice, se achită suma nominală a certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populatie plus dobânda aferentă;

- pentru perioada în care certificatele de trezorerie cu dobândă pentru populatie sunt în depozit, stabilită din ziua fixată pentru răscumpărare inclusiv si până în ziua prezentării titularului la ghiseul casieriei Trezoreriei Statului exclusiv, se plăteste dobânda calculată prin aplicarea procentului de dobândă la termen asupra sumei rezultate din valoarea nominală si dobânda aferentă perioadei subscrise.

 

ARTICOLUL 9

Regimul fiscal

 

Dobânzile încasate de către populatie din subscrierea la certificatele de trezorerie cu dobândă pentru populatie nu sunt supuse impozitării.

Prezentul ordin intră în vigoare la data semnării acestuia.

 

p. Ministrul finantelor publice,

Enache Jiru,

secretar de stat

 

Bucuresti, 23 decembrie 2003.

Nr. 1.825.

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI SI ALE COMISIEI NATIONALE A VALORILOR MOBILIARE

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

COMISIA NATIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE

 

NORME

pentru modificarea si completarea Normelor metodologice nr. 3/2000 de aplicare a Legii nr. 190/1999 privind creditul ipotecar pentru investitii imobiliare

 

Având în vedere prevederile art. 2 alin. (2) din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Nationale a României, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 4 alin. (2) din Legea nr. 541/2002 privind economisirea si creditarea în sistem colectiv pentru domeniul locativ, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 3 alin. 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 97/2000 privind organizatiile cooperatiste de credit, cu modificările si completările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 34 din Legea nr. 190/1999 privind creditul ipotecar pentru investitii imobiliare, cu modificările si completările ulterioare,

Banca Natională a României si Comisia Natională a Valorilor Mobiliare emit prezentele norme.

Art. I. - Normele metodologice nr. 3/2000 de aplicare a Legii nr. 190/1999 privind creditul ipotecar pentru investitii imobiliare, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 174 din 24 aprilie 2000, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 1, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

“Art. 1. - (1) În sensul Legii nr. 190/1999, creditorii ipotecari, denumiti în continuare împrumutători, sunt institutiile de credit persoane juridice române, asa cum au fost definite prin Legea privind activitatea bancară nr. 58/1998, cu modificările si completările ulterioare, sucursalele din România ale institutiilor de credit persoane juridice străine, societătile de credit ipotecar, asa cum au fost definite prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 200/2002 privind societătile de credit ipotecar, si Agentia Natională pentru Locuinte.”

2. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

“Art. 2. - Supravegherea prudentială a activitătii institutiilor de credit persoane juridice române si a sucursalelor din România ale institutiilor de credit persoane juridice străine se realizează de Banca Natională a României, în conditiile Legii nr. 58/1998, cu modificările si completările ulterioare, iar supravegherea emisiunii si tranzactionării titlurilor de valoare si a obligatiunilor ipotecare se realizează de Comisia Natională a Valorilor Mobiliare (C.N.V.M.).”

3. După litera c) a articolului 3 se introduce litera d) cu următorul cuprins:

“d) consiliul de administratie, în cazul societătilor de credit ipotecar.”

4. Alineatul 2 al articolului 4 va avea următorul cuprins:

“(2) În cazul institutiilor de credit persoane juridice române si al sucursalelor din România ale institutiilor de credit persoane juridice străine creditele ipotecare de valoare mare se acordă cu avizul comitetului de risc, iar în cazul Agentiei Nationale pentru Locuinte si al societătilor de credit ipotecar aceste credite se acordă cu avizul unui organ cu atributii similare comitetului de risc, înfiintat în acest scop.”

5. Articolul 6 va avea următorul cuprins:

“Art. 6. - (1) Creditele ipotecare se acordă pe bază de contract de credit ipotecar prin care se stabilesc cel putin conditiile de scadentă, dobândă si valoare a garantiilor, precum si clauzele referitoare la neonorarea la scadentă a principalului si/sau a dobânzii.

(2) Valoarea unui credit ipotecar nu poate depăsi 75% din valoarea imobilului pentru achizitionarea căruia se solicită creditul si/sau din valoarea devizului estimativ, astfel încât valoarea garantiilor, prevăzută în raportul de evaluare întocmit în conditiile art. 8 alin. (2), să nu fie mai mică de 133% din valoarea utilizată a creditului ipotecar.”

6. Liniuta a treia de la litera a) a alineatului (1) al articolului 8 va avea următorul cuprins:

“- informatii despre bonitatea solicitantului. În acest scop se face o analiză comparativă între veniturile solicitantului, inclusiv cele ale membrilor familiei sale, si angajamentele de plată asumate. La evaluarea bonitătii solicitantului se are în vedere ca ratele de plătit, respectiv principalul si dobânda, să reprezinte cel mult 35% din veniturile nete ale solicitantului si ale familiei sale, calculate ca diferentă între veniturile totale si angajamentele asumate evidentiate în declaratia prevăzută la art. 7 lit. a) liniuta a 3-a;”

7. Prima teză a alineatului (2) al articolului 8 va avea următorul cuprins:

“(2) Referatele prevăzute la alin. (1) vor fi însotite de un raport de evaluare a devizului estimativ si a imobilului si, după caz, a altor bunuri ce urmează să fie aduse în garantie.”

8. A doua liniută a alineatului (1) al articolului 9 va avea următorul cuprins:

“- constituirea de garantii, în conformitate cu dispozitiile legii, si semnarea contractului de garantie în termen de 30 de zile de la data semnării contractului de credit ipotecar.”

9. Prima teză a alineatului (2) al articolului 9 va avea următorul cuprins:

“(2) În cadrul garantiilor constituite pentru creditul ipotecar sunt acceptate numai ipoteci de rang I si privilegii, în afara cazului în care prin legea specială de constituire si functionare a împrumutătorilor se prevede altfel.”

Art. II. - În tot cuprinsul Normelor metodologice nr. 3/2000 de aplicare a Legii nr. 190/1999 privind creditul ipotecar pentru investitii imobiliare, următorii termeni se vor înlocui astfel:

a) bănci persoane juridice române, inclusiv Casa de Economii si Consemnatiuni, se va înlocui cu institutii de credit persoane juridice române;

b) bănci persoane juridice străine se va înlocui cu institutii de credit persoane juridice străine.

Art. III. - Prevederile prezentelor norme nu se aplică contractelor/conventiilor care urmează a se încheia în baza certificatelor de solvabilitate emise de împrumutători până la data intrării în vigoare a prezentelor norme.

Art. IV. - Prezentele norme intră în vigoare începând cu data de 1 februarie 2004.

 

Presedintele Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României,

Mugur Isărescu,

guvernator

Presedintele Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare,

Gabriela Anghelache

 

 

Bucuresti, 18 decembrie 2003.

Nr. 16.