MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 171 (XV) - Nr. 114         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 24 februarie 2003

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 

4. - Hotărâre pentru numirea unor membri în Conventia privind viitorul Uniunii Europene a Consiliului European de la Laeken

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

4. - Ordonantă de urgentă privind cresterile salariale ce se vor acorda în anul 2003 personalului clerical salarizat potrivit Legii nr. 142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului

 

6. - Ordonantă de urgentă pentru modificarea art. 31 alin. (5) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative

 

166. - Hotărâre privind acordarea unor facilităti fiscale studentilor care doresc să înfiinteze o afacere proprie

 

167. - Hotărâre privind structura si încadrarea cu personal a Misiunii Permanente a României pe lângă Uniunea Europeană

 

168. - Hotărâre pentru aprobarea continuării lucrărilor si a finantării obiectivului de investitii “Dezvoltarea si modernizarea Aeroportului International Bucuresti-Otopeni” si pentru aprobarea garantării unui credit în favoarea Companiei Nationale “Aeroportul International Bucuresti-Otopeni” - S.A.

 

Rectificări la O. G. nr. 38/2003

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

pentru numirea unor membri în Conventia privind viitorul Uniunii Europene a Consiliului European de la Laeken

 

În temeiul art. 79 alin. (1) din Regulamentul Senatului, republicat,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - (1) Domnul senator Alexandru Athanasiu se numeste în calitate de membru titular la Conventia privind viitorul Uniunii Europene a Consiliului European de la Laeken în locul domnului Liviu Maior, numit în această calitate la data de 29 ianuarie 2002.

(2) Domnul senator Eckstein Kov.cs Peter îsi păstrează calitatea de membru supleant în cadrul conventiei prevăzute la alin. (1), calitate în care a fost numit la data de 28 februarie 2002.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în sedinta din 20 februarie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 20 februarie 2003.

Nr. 4.

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind cresterile salariale ce se vor acorda în anul 2003 personalului clerical salarizat potrivit Legii nr. 142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului

 

În temeiul art. 114 alin. (4) din Constitutie,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. 1. - Personalul clerical salarizat potrivit Legii nr. 142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului, cu modificările si completările ulterioare, beneficiază în anul 2003 de etapele si procentele de majorare cu 6% si, respectiv, cu 9% a drepturilor salariale, conform Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 191/2002 privind cresterile salariale ce se vor acorda în anul 2003 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar si personalului salarizat potrivit anexelor nr. II si III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupă functii de demnitate publică.

Art. 2. - Indemnizatiile de încadrare si salariile de bază lunare majorate potrivit art. 1 sunt prevăzute în anexele nr. 1A.a), 1B.a) si 2a), aplicabile pentru perioada februarie30 septembrie 2003, si, respectiv, în anexele nr. 1A.b), 1B.b) si 2b), aplicabile pentru perioada 1 octombrie-31 decembrie 2003.

Art. 3. - Anexele nr. 1A, 1B si 2 la Legea nr. 142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului, cu modificările si completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 361 din 29 iulie 1999, se modifică si se înlocuiesc cu anexele nr. 1A.a), 1B.a), 2a), 1A.b), 1B.b) si 2b) la prezenta ordonantă de urgentă.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul culturii si cultelor,

Laurentiu Tănase,

secretar de stat

Ministrul muncii si solidaritătii sociale,

Marian Sârbu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 13 februarie 2003.

Nr. 4.

 

ANEXA Nr. 1A.a)

 

INDEMNIZATIILE

personalului din conducerea cultelor religioase si a unitătilor de cult recunoscute în România, asimilat celui încadrat pe functii de demnitate publică (pentru perioada februarie-30 septembrie 2003)

 

Nr. crt.

Functia

Numărul maxim de posturi*)

Indemnizatia lunară

- lei -

1.

Patriarh

1

39.459.000

2.

Mitropolit

10

36.349.000

3.

Arhiepiscop, sef rabin, muftiu, episcop-sef de cult

15

34.211.000

4.

Episcop, presedinte uniune, prim-delegat, episcop vicar patriarhal

31

29.935.000

5.

Episcop vicar, episcop coajutor, episcop auxiliar, arhiereu vicar

23

25.270.000

 


*) Numărul maxim de posturi utilizate pentru fundamentarea sumelor necesare în vederea sprijinirii de către stat a salarizării personalului clerical poate fi revizuit anual, cu ocazia elaborării bugetului de stat.

 

ANEXA Nr. 1A.b)

 

INDEMNIZATIILE

personalului din conducerea cultelor religioase si a unitătilor de cult recunoscute în România, asimilat celui încadrat pe functii de demnitate publică (pentru perioada 1 octombrie - 31 decembrie 2003)

 

Nr. crt.

Functia

Numărul maxim de posturi*)

Indemnizatia lunară

- lei -

1.

Patriarh

1

43.011.000

2.

Mitropolit

10

39.621.000

3.

Arhiepiscop, sef rabin, muftiu, episcop sef de cult

15

37.290.000

4.

Episcop, presedinte uniune, prim- delegat, episcop vicar patriarhal

31

32.630.000

5.

Episcop vicar, episcop coajutor, episcop auxiliar, arhiereu vicar

23

27.545.000


*) Numărul maxim de posturi utilizate pentru fundamentarea sumelor necesare în vederea sprijinirii de către stat a salarizării personalului clerical poate fi revizuit anual, cu ocazia elaborării bugetului de stat.

 

ANEXA Nr. 1B.a)

 

SALARIILE DE BAZĂ

ale personalului din conducerea cultelor religioase si a unitătilor de cult recunoscute în România, altul decât cel asimilat functiilor de demnitate publică (pentru perioada februarie - 30 septembrie 2003)

 

Nr. crt.

Functia

Numărul maxim de posturi*)

Salariul de bază

- lei -

1.

Vicepresedinte uniune, delegat, vicar independent, vicar administrativ patriarhal, vicar general, secretar general, consilier

Patriarhal

37

8.082.000

2.

Secretar patriarhal, inspector general bisericesc, vicar administrativ eparhial

31

7.005.000

3.

Consilier eparhial, secretar eparhial, inspector eparhial, exarh, protopop, secretar la Cancelaria Sfântului Sinod

580

4.850.000

4.

Staret, superioară, egumen

380

3.637.000

 


*) Numărul maxim de posturi utilizate pentru fundamentarea sumelor necesare în vederea sprijinirii de către stat a salarizării personalului clerical poate fi revizuit anual, cu ocazia elaborării bugetului de stat.

 

ANEXA Nr. 1B.b)

 

SALARIILE DE BAZĂ

ale personalului din conducerea cultelor religioase si a unitătilor de cult recunoscute în România, altul decât cel asimilat functiilor de demnitate publică (pentru perioada 1 octombrie - 31 decembrie 2003)

 

Nr. crt.

Functia

Numărul maxim de posturi*)

Salariul de bază

- lei -

1.

Vicepresedinte uniune, delegat, vicar independent, vicar administrativ patriarhal, vicar general, secretar general, consilier patriarhal

37

8.810.000

2.

Secretar patriarhal, inspector general bisericesc, vicar administrativ eparhial

31

7.636.000

3.

Consilier eparhial, secretar eparhial, inspector eparhial, exarh, protopop, secretar la Cancelaria Sfântului Sinod

580

5.287.000

4.

Staret, superioară, egumen

380

3.965.000


*) Numărul maxim de posturi utilizate pentru fundamentarea sumelor necesare în vederea sprijinirii de către stat a salarizării personalului clerical poate fi revizuit anual, cu ocazia elaborării bugetului de stat.

 

ANEXA Nr. 2a)

 

SALARIILE DE BAZĂ

ale personalului clerical angajat în unitătile care apartin cultelor religioase recunoscute în România (pentru perioada februarie - 30 septembrie 2003)

 

Nr. crt.

Functia

Numărul maxim de posturi*)

Salariul de bază

- lei -

 

 

 

Preot, diacon, vestitor, pastor, imam

13.800

 

 

1.

Cu studii superioare:

10.127

 

 

 

- gradul I

1.565

2.365.000

3.112.000

 

- gradul II

3.860

1.981.000

2.627.000

 

- definitiv

2.161

1.846.000

2.499.000

 

- debutant

2.541

1.779.000

-

2.

Cu studii medii:

3.673

 

 

 

- gradul I

315

1.846.000

2.499.000

 

- gradul II

772

1.752.000

2.203.000

 

- definitiv

1.445

1.738.000

2.075.000

 

- debutant

1.141

1.738.000

-

 


*) Numărul maxim de posturi utilizate pentru fundamentarea sumelor necesare în vederea sprijinirii de către stat a salarizării personalului clerical poate fi revizuit anual, cu ocazia elaborării bugetului de stat.

 

ANEXA Nr. 2b)

 

SALARIILE DE BAZĂ

ale personalului clerical angajat în unitătile care apartin cultelor religioase recunoscute în România (pentru perioada 1 octombrie - 31 decembrie 2003)

 

Nr. crt.

Functia

Numărul maxim de posturi*)

Salariul de bază

- lei -

 

 

 

Preot, diacon, vestitor, pastor, imam

13.800

 

 

1.

Cu studii superioare:

10.127

 

 

 

- gradul I

1.565

2.578.000

3.393.000

 

- gradul II

3.860

2.160.000

2.864.000

 

- definitiv

2.161

2.013.000

2.724.000

 

- debutant

2.541

1.940.000

-

2.

Cu studii medii:

3.673

 

 

 

- gradul I

315

2.013.000

2.724.000

 

- gradul II

772

1.910.000

2.402.000

 

- definitiv

1.445

1.895.000

2.262.000

 

- debutant

1.141

1.895.000

-

 

 

*) Numărul maxim de posturi utilizate pentru fundamentarea sumelor necesare în vederea sprijinirii de către stat a salarizării personalului clerical poate fi revizuit anual, cu ocazia elaborării bugetului de stat.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea art. 31 alin. (5) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative

 

În temeiul art. 114 alin. (4) din Constitutie,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Articol unic. - Alineatul (5) al articolului 31 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 139 din 31 martie 2000, se modifică si va avea următorul cuprins:

“(5) Expunerile de motive la legi si notele de fundamentare la ordonante si hotărâri ale Guvernului se publică împreună cu actul normativ în cauză sau se prezintă pe Internet de către autoritătile publice emitente.”

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul pentru coordonarea

Secretariatului General al Guvernului,

Petru Serban Mihăilescu

Ministrul pentru relatia cu Parlamentul,

Acsinte Gaspar

 

Bucuresti, 20 februarie 2003.

Nr. 6.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind acordarea unor facilităti fiscale studentilor care doresc să înfiinteze o afacere proprie

 

În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 60 din Ordonanta Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele si taxele locale, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă acordarea următoarelor scutiri de la plata taxelor si tarifelor în scopul sprijinirii studentilor care vor să înfiinteze o afacere proprie:

a) taxele si tarifele pentru operatiunile de înmatriculare efectuate de Oficiul National al Registrului Comertului prin oficiile registrului comertului de pe lângă tribunale, tarifele pentru operatiunile efectuate de Biroul unic din cadrul oficiilor registrului comertului, precum si tarifele pentru serviciile de asistentă prestate de oficiile registrului comertului la înregistrarea constituirii comerciantilor;

b) taxele si tarifele pentru autorizarea functionării comerciantilor, solicitate la constituire;

c) taxele si tarifele pentru obtinerea de la administratia publică locală a autorizatiei de desfăsurare a unor activităti economice în mod independent;

d) taxele pentru publicarea, în extras, în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a încheierii de înmatriculare pronuntate de judecătorul-delegat la Oficiul registrului comertului de pe lângă tribunal;

e) taxele de timbru pentru activitatea notarială, aferente actelor în cazul cărora este prevăzută obligativitatea încheierii acestora în formă autentică:

- când printre bunurile subscrise ca aport în natură la capitalul social se află un teren;

- când forma juridică a societătii comerciale implică răspunderea nelimitată a asociatilor sau a unora dintre ei pentru obligatiile sociale;

- când societatea comercială se constituie prin subscriptie publică.

Art. 2. - (1) Pentru a beneficia de scutirile de la plata taxelor si tarifelor prevăzute la art. 1, studentul care înfiintează o societate comercială trebuie să îndeplinească următoarele conditii:

a) urmează cursurile unei forme de învătământ superior de lungă sau de scurtă durată la o institutie de învătământ superior acreditată;

b) este cel putin în anul II de studiu si a promovat toate obligatiile prevăzute de senatul universitătii;

c) nu a depăsit vârsta de 30 de ani.

(2) Cererea de înregistrare si autorizare a functionării comerciantului va cuprinde, în mod obligatoriu, si actul doveditor emis de institutia de învătământ superior acreditată, din care să rezulte că studentul fondator îndeplineste conditiile prevăzute la alin. (1).

Art. 3. - (1) Studentii pot constitui o societate comercială în conditiile legii si ale prezentei hotărâri, individual sau împreună cu alti studenti care îndeplinesc cerintele prevăzute de art. 2.

(2) Facilitătile prevăzute de prezenta hotărâre se acordă o singură dată, pentru constituirea unei singure firme.

Art. 4. - (1) În cazul în care, în perioada de până la 3 ani de la înmatriculare, intervine cesionarea sau înstrăinarea partială ori totală, prin orice modalitate, a părtilor sociale sau a actiunilor detinute la societătile comerciale constituite în conditiile prezentei hotărâri, societatea comercială are obligatia restituirii integrale a sumelor reprezentând taxe si tarife, prevăzute la art. 1, pentru care s-a acordat scutire de plată.

(2) Oficiul registrului comertului de pe lângă tribunal este obligat ca la primirea cererii de înregistrare a mentiunii de cesiune să solicite dovada privind plata sumelor pentru care s-a acordat scutire, la nivelul taxelor si tarifelor în vigoare la data efectuării plătii.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul educatiei si cercetării,

Ecaterina Andronescu

Ministrul justitiei,

Rodica Mihaela Stănoiu

Ministrul pentru întreprinderile mici

si mijlocii si cooperatie,

Silvia Ciornei

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 13 februarie 2003.

Nr. 166.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind structura si încadrarea cu personal a Misiunii Permanente a României pe lângă Uniunea Europeană

 

În temeiul art. 107 din Constitutie,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Reprezentarea României la Uniunea Europeană se asigură de către Misiunea Permanentă a României pe lângă Uniunea Europeană, cu sediul la Bruxelles.

Art. 2. - (1) Misiunea Permanentă a României pe lângă Uniunea Europeană este condusă de un ambasador extraordinar si plenipotentiar sau, pe timpul absentei acestuia, de loctiitorul său de drept.

(2) Misiunea Permanentă a României pe lângă Uniunea Europeană este alcătuită din sectiuni de politici comunitare generale sau de interes prioritar pentru România si din sectiuni logistice.

Art. 3. - Pentru asigurarea functionării structurilor prevăzute la alin. (2) al art. 2 cu personalul diplomatic, de specialitate si administrativ necesar reprezentării adecvate a României la Uniunea Europeană, numărul de posturi prevăzut pentru serviciul exterior al Ministerului Afacerilor Externe prin Hotărârea Guvernului nr. 648/2002 privind organizarea si functionarea Ministerului Afacerilor Externe se suplimentează cu 35 de posturi, conform lit. A din anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. - (1) Institutiile prevăzute la lit. B din anexă vor desemna specialisti pentru încadrarea pe posturile structurilor prevăzute la alin. (2) al art. 2.

(2) Pe durata misiunii lor, specialistii prevăzuti la alin. (1) sunt detasati în Ministerul Afacerilor Externe si se subordonează sefului Misiunii Permanente a României pe lângă Uniunea Europeană.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor externe,

Mircea Geoană

Ministrul integrării europene,

Hildegard Carola Puwak

 

Bucuresti, 13 februarie 2003.

Nr. 167.

 

ANEXĂ

 

A. Structura posturilor suplimentare în cadrul Misiunii Permanente a României pe lângă Uniunea Europeană

- 18 posturi de consilier diplomatic, încadrate cu specialisti, conform lit. B

- 3 posturi de consilier diplomatic, asigurate de Ministerul Afacerilor Externe

- 14 posturi de specialitate si administrative, asigurate de Ministerul Afacerilor Externe, astfel:

- economist principal, 1 post;

- referent principal relatii, 2 posturi;

- referent de specialitate, 2 posturi;

- functionar administrativ, 3 posturi;

- secretar-dactilo principal, 1 post;

- muncitor calificat, 1 post;

- sofer, 1 post;

- portar, 1 post;

- îngrijitoare, 2 posturi.

Total = 35 de posturi

 

B. Institutii de la care vor fi detasati specialisti pentru încadrarea posturilor suplimentare

Reprezentantii următoarelor institutii vor fi încadrati în schema Misiunii Permanente a României pe lângă Uniunea Europeană în functia de consilier diplomatic:

1. Departamentul de Comert Exterior - 4 posturi

2. Ministerul Finantelor Publice - 2 posturi

3. Ministerul Apărării Nationale - 2 posturi

4. Ministerul Industriei si Resurselor - 2 posturi

5. Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor - 1 post

6. Ministerul de Interne - 1 post

7. Ministerul Justitiei - 1 post

8. Banca Natională a României - 1 post

9. Ministerul Muncii si Solidaritătii Sociale - 1 post

10. Ministerul Educatiei si Cercetării - pentru activitatea de cercetare - 1 post

11. Ministerul Apelor si Protectiei Mediului - 1 post

12. Secretariatul General al Guvernului - 1 post.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea continuării lucrărilor si a finantării obiectivului de investitii “Dezvoltarea si modernizarea Aeroportului International Bucuresti-Otopeni” si pentru aprobarea garantării unui credit în favoarea Companiei Nationale “Aeroportul International Bucuresti-Otopeni” - S.A.

 

În temeiul art. 107 din Constitutie, al art. 2 lit. f), al art. 35 alin. (1) si al art. 37 alin. (4) din Legea datoriei publice nr. 81/1999,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă continuarea si finantarea lucrărilor, faza a II-a extinsă, în valoare de 43.634.716 euro, la obiectivul de investitii “Dezvoltarea si modernizarea Aeroportului International Bucuresti-Otopeni”, obiectiv la cheie, având ca antreprenor general ROMAIRPORT S.C. arl.

Art. 2. - Se aprobă contractarea de către Compania Natională “Aeroportul International Bucuresti-Otopeni” - S.A. de la HSBC Bank plc. Londra a unui credit extern pe termen lung, în valoare de 16.190.890 euro, reprezentând 85% din valoarea achizitiilor si a serviciilor din import.

Art. 3. - Se autorizează Ministerul Finantelor Publice să garanteze în numele si în contul statului creditul extern mentionat la art. 2, precum si dobânzile, comisioanele, primele de asigurare si alte cheltuieli aferente acestuia.

Art. 4. - Rambursarea ratelor scadente, a dobânzilor, comisioanelor, primelor de asigurare, precum si a altor cheltuieli aferente creditului extern pentru finantarea obiectivului de investitii prevăzut la art. 1 se asigură de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei, în limita sumelor aprobate annual cu această destinatie pentru Compania Natională “Aeroportul International Bucuresti-Otopeni” - S.A.

Art. 5. - Se aprobă functionarea în continuare a contului de depozit escrow, deschis la HSBC Bank plc. Londra, prin care se derulează încasările în valută ale Companiei Nationale “Aeroportul International Bucuresti-Otopeni” - S.A. din prestatii aeroportuare pentru companiile aeriene străine, cont în care să se acumuleze si echivalentul a două rate scadente succesive si dobânzile aferente acestora pentru creditul extern pe termen lung prevăzut la art. 2.

Art. 6. - (1) Suma de 2.857.216 euro, reprezentând avansul de 15% din valoarea achizitiilor si a serviciilor din import, se va plăti din sursele proprii ale Companiei Nationale “Aeroportul International Bucuresti-Otopeni” - S.A., respectiv din sumele care depăsesc limita a două rate scadente si a dobânzilor aferente creditelor contractate la HSBC Bank plc. Londra si va fi transferată conform esalonării din contractul de antrepriză încheiat cu antreprenorul ROMAIRPORT S.C. arl.

(2) Sumele excedente se virează în contul de disponibil valutar al Companiei Nationale “Aeroportul International Bucuresti-Otopeni” - S.A. si constituie venituri proprii.

Art. 7. - Cheltuielile pentru achizitii si servicii în monedă natională, în valoare de 24.586.610 euro, se vor asigura din sursele proprii ale Companiei Nationale “Aeroportul International Bucuresti-Otopeni” - S.A., din credite bancare si, în completare, de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei, în conditiile legii, si vor fi actualizate în functie de evolutia preturilor.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul lucrărilor publice, transporturilor si locuintei,

Miron Tudor Mitrea

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 13 februarie 2003.

Nr. 168.

 

RECTIFICĂRI

 

În nota la anexa nr. 1 la Ordonanta Guvernului nr. 38/2003 privind salarizarea si alte drepturi ale politistilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 65 din 2 februarie 2003, se fac următoarele rectificări:

- la pct. 2, în loc de: “… se majorează cu 0,25%.” se va citi: “… se majorează cu 0,25.”;

- la pct. 3, în loc de: “… se majorează cu 0,10%.” se va citi: “… se majorează cu 0,10.”