MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 171 (XV) - Nr. 26         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 20 ianuarie 2003

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

1. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 133/2002 pentru modificarea numărului maxim de posturi pe anul 2002 la Ministerul Justitiei, Ministerul de Interne si  Ministerul Public

 

2. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 133/2002 pentru modificarea numărului maxim de posturi pe anul 2002 la Ministerul Justitiei, Ministerul de Interne si Ministerul Public

 

2. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 121/2002 pentru modificarea Legii  nr. 416/2001 privind venitul minim garantat

 

3. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 121/2002 pentru modificarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat

 

3. - Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local

 

4. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local

 

4. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 124/2002 pentru modificarea si completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru somaj si stimularea ocupării fortei de muncă

 

5. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 124/2002 pentru modificarea si completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru somaj si stimularea ocupării fortei de muncă

 

5. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 142/2002 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somatiei de plată

 

6. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 142/2002 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somatiei de plată

 

6. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 127/2002 privind unele măsuri de accelerare a actiunii de eliberare a titlurilor de proprietate asupra terenurilor agricole si forestiere

 

7. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 127/2002 privind unele măsuri de accelerare a actiunii de eliberare a titlurilor de proprietate asupra terenurilor agricole si forestiere

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.548/2002. - Hotărâre privind aprobarea Programului cercetărilor statistice în anul 2003

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 133/2002 pentru modificarea numărului maxim de posturi pe anul 2002 la Ministerul Justitiei, Ministerul de Interne si Ministerul Public

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 133 din 10 octombrie 2002 pentru modificarea numărului maxim de posturi pe anul 2002 la Ministerul Justitiei, Ministerul de Interne si Ministerul Public, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 770 din 23 octombrie 2002.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 26 noiembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 12 decembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 9 ianuarie 2003.

Nr. 1.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 133/2002 pentru  modificarea numărului maxim de posturi pe anul 2002 la Ministerul Justitiei, Ministerul de Interne si Ministerul Public

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 133/2002 pentru modificarea numărului maxim de posturi pe anul 2002 la Ministerul Justitiei, Ministerul de Interne si Ministerul Public si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 7 ianuarie 2003.

Nr. 2.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 121/2002 pentru modificarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 121 din 25 septembrie 2002 pentru modificarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 724 din 3 octombrie 2002, cu următoarele modificări:

1.      La articolul unic, articolul 221, literele a), b), c) si d) vor avea următorul cuprins:

“a) familiilor si persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al unei persoane singure, se situează până la 1.053.000 lei li se acordă o sumă de 980.000 lei, dar nu mai mare decât cheltuielile cu încălzirea si apa caldă menajeră, confirmate de asociatia de proprietari/chiriasi ori de factura individuală;

b) familiilor si persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al unei persoane singure, se situează între 1.053.001 lei si 1.287.000 lei li se acordă o sumă de 588.000 lei, dar nu mai mare decât cheltuielile cu încălzirea si apa caldă menajeră, confirmate de asociatia de proprietari/chiriasi ori de factura individuală;

c) familiilor si persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al unei persoane singure, se situează între 1.287.001 lei si 1.638.000 lei li se acordă o sumă de 294.000 lei, dar nu mai mare decât cheltuielile cu încălzirea si apa caldă menajeră, confirmate de asociatia de proprietari/chiriasi ori de factura individuală;

d) familiilor si persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al unei persoane singure, se situează între 1.638.001 lei si 2.106.000 lei li se acordă o sumă de 154.000 lei, dar nu mai mare decât cheltuielile cu încălzirea si apa caldă menajeră, confirmate de asociatia de proprietari/chiriasi ori de factura individuală.”

2.      La articolul unic, articolul 222, literele a), b) si c) vor avea următorul cuprins:

“a) familiilor si persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al unei persoane singure, se situează până la 1.053.000 lei li se acordă o sumă de 500.000 lei, dar nu mai mare decât cheltuielile cu încălzirea si apa caldă menajeră, confirmate de asociatia de proprietari/chiriasi ori de factura  individuală;

b) familiilor si persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al unei persoane singure, se situează între 1.053.001 lei si 1.287.000 lei li se acordă o sumă de 300.000 lei, dar nu mai mare decât cheltuielile cu încălzirea si apa caldă menajeră, confirmate de asociatia de proprietari/chiriasi ori de factura individuală;

c) familiilor si persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al unei persoane singure, se situează între 1.287.001 lei si 1.638.000 lei li se acordă o sumă de 150.000 lei, dar nu mai mare decât cheltuielile cu încălzirea si apa caldă menajeră, confirmate de asociatia de proprietari/chiriasi ori de factura individuală.”

3.      La articolul unic, articolul 225, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

“Art. 225. - (1) Ajutorul pentru încălzirea locuintei se acordă familiilor, respectiv persoanelor singure, numai pentru locuinta de domiciliu sau, după caz, de resedintă a acestora.”

4. La articolul unic, articolul 229 va avea următorul cuprins:

“Art. 229. - Sumele reprezentând cheltuielile cu încălzirea locuintei privind consumul de energie termică sau de gaze naturale, plătite direct de titulari, precum si cele achitate de primari furnizorilor se vor colecta în conturile de tip angajament scris în păstrarea unui tert (escrow), deschise la bănci de către distribuitorii si producătorii de energie termică sau de gaze naturale.”

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 26 noiembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 12 decembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 9 ianuarie 2003.

Nr. 2.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 121/2002 pentru modificarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 121/2002 pentru modificarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 7 ianuarie 2003.

Nr. 3.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 71 din 29 august 2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local, adoptată în temeiul art. 1 pct. IV.4 din Legea nr. 411/2002 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 648 din 31 august 2002, cu următoarele modificări si completări:

1. Alineatul (2) al articolului 4 va avea următorul cuprins:

“(2) Pe terenurile/spatiile apartinând domeniului public al unitătilor administrativ-teritoriale este interzisă amplasarea constructiilor de orice fel, cu exceptia celor necesare desfăsurării serviciului propriu-zis si a retelelor publice tehnico-edilitare subterane si/sau supraterane, precum si functionării institutiilor publice de interes local.”

2. Alineatele (3) si (4) ale articolului 22 se abrogă.

3. Alineatul (1) al articolului 25 se abrogă.

4. Litera c) a articolului 31 se abrogă.

5. La articolul 34 alineatul (1), litera b) va avea următorul cuprins:

“b) să propună autoritătilor publice locale ajustarea periodică a preturilor si tarifelor în functie de influentele

intervenite în costurile de operare.”

6. Alineatul (1) al articolului 35 va avea următorul cuprins:

“Art. 35. - (1) Operatorii serviciilor de administrare a domeniului public si privat au fată de utilizatori următoarele obligatii:

a) să presteze servicii utilizatorilor cu care au încheiat contracte de furnizare/prestare a serviciului, în conformitate cu clauzele prevăzute;

b) să deservească toti utilizatorii din aria de acoperire, în conditiile prevăzute în regulamentul de serviciu;

c) să respecte indicatorii de performantă stabiliti de autoritătile administratiei publice locale în caietele de sarcini sau conveniti prin contractele de delegare a gestiunii;

d) să furnizeze autoritătilor administratiei publice locale informatiile solicitate si să asigure accesul la toate informatiile necesare verificării si evaluării functionării si dezvoltării serviciilor, în conformitate cu clauzele contractului de delegare a gestiunii si cu prevederile legale în vigoare;

e) să pună în aplicare metode performante de management care să conducă la reducerea costurilor de operare, inclusiv prin aplicarea procedurilor concurentiale prevăzute de normele legale în vigoare pentru achizitiile publice de lucrări, bunuri si servicii.”

7. Alineatul (5) al articolului 39 va avea următorul cuprins:

“(5) Metodologia de fundamentare a nivelului preturilor si tarifelor, precum si cea de aprobare a acestora se vor stabili de consiliul local.”

8. Alineatul (1) al articolului 40 va avea următorul cuprins:

“Art. 40. - (1) Aplicarea de către operatori a preturilor si tarifelor aprobate conform art. 39 alin. (2) este obligatorie.”

9. Articolul 42 va avea următorul cuprins:

“Art. 42. - (1) Încălcarea dispozitiilor prezentei ordonante atrage răspunderea disciplinară, materială, civilă, contraventională sau penală, după caz.

(2) Autoritătile administratiei publice locale au dreptul să sanctioneze operatorul prestator de servicii de administrare a domeniului public si privat în cazul în care acesta nu furnizează/nu prestează serviciile la nivelul indicatorilor de calitate si de eficientă stabiliti în contractul de operare, prin:

a) aplicarea unor penalizări corespunzătoare prejudiciilor aduse utilizatorilor sau suficient de mari pentru a determina operatorul să remedieze deficientele constatate; penalizările vor fi definite în contractul de delegare a gestiunii sau în regulamentele serviciilor;

b) revocarea hotărârii prin care s-a aprobat delegarea de gestiune si rezilierea contractului de delegare a gestiunii dacă timp de 6 luni de la încheierea acestuia se constată încălcarea repetată a obligatiilor contractuale.

(3) Sanctiunile aplicate potrivit alin. (2) se comunică autoritătii nationale de reglementare.

(4) În situatiile prevăzute la alin. (2) lit. b) autoritătile administratiei publice locale pot solicita autoritătii nationale de reglementare anularea licentei de operare.”

10. La articolul 43 alineatul (1), literele a) si b) vor avea următorul cuprins:

“a) prestarea uneia dintre activitătile reglementate de prezenta ordonantă fără contract de delegare a gestiunii, cu amendă de la 100.000.000 lei la 300.000.000 lei;

b) încredintarea unui contract de delegare a gestiunii serviciilor de administrare a domeniului public si privat fără respectarea procedurilor legale, cu amendă de la 100.000.000 lei la 500.000.000 lei.”

11. Articolul 46 va avea următorul cuprins:

“Art. 46. - Regulamentul-cadru al serviciilor de administrare a domeniului public si privat, Regulamentul-cadru de organizare si functionare a operatorilor furnizori/prestatori de servicii de administrare a domeniului public si privat, precum si Contractul-cadru si Regulamentul-cadru de delegare a gestiunii serviciilor de administrare a domeniului public si privat vor fi aprobate prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Administratiei Publice, în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonante.”

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 16 decembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 17 decembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 9 ianuarie 2003.

Nr. 3.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 7 ianuarie 2003.

Nr. 4.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 124/2002 pentru modificarea si completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru somaj si stimularea ocupării fortei de muncă

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 124 din 2 octombrie 2002 pentru modificarea si completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru somaj si stimularea ocupării fortei de muncă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 740 din 10 octombrie 2002, cu următoarea completare:

- La articolul I, după punctul 5 se introduce punctul 51 cu următorul cuprins:

“51. Alineatul (1) al articolului 86 va avea următorul cuprins:

«Art. 86. - (1) Pentru crearea de noi locuri de muncă prin înfiintarea sau dezvoltarea de întreprinderi mici si mijlocii, unităti cooperatiste, asociatii familiale, precum si activităti independente desfăsurate de persoane fizice autorizate se pot acorda, din bugetul asigurărilor pentru somaj, credite în conditii avantajoase.»”

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 26 noiembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 12 decembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 9 ianuarie 2003.

Nr. 4.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 124/2002 pentru modificarea si completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru somaj si stimularea ocupării fortei de muncă

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 124/2002 pentru modificarea si completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru somaj si stimularea ocupării fortei de muncă si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 7 ianuarie 2003.

Nr. 5.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 142/2002 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somatiei de plată

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 142 din 24 octombrie 2002 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somatiei de plată, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 804 din 5 noiembrie 2002.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 26 noiembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 17 decembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 9 ianuarie 2003.

Nr. 5.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 142/2002 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somatiei de plată

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 142/2002 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somatiei de plată si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 7 ianuarie 2003.

Nr. 6.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 127/2002 privind unele măsuri de accelerare a actiunii de eliberare a titlurilor de proprietate asupra terenurilor agricole si forestiere

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 127 din 10 octombrie 2002 privind unele măsuri de accelerare a actiunii de eliberare a titlurilor de proprietate asupra terenurilor agricole si forestiere, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 744 din 11 octombrie 2002, cu următoarea modificare:

- La articolul 1, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

“Art. 1. - (1) În scopul accelerării actiunii de punere în posesie si de eliberare a titlurilor de proprietate, comisiile pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor au obligatia să comunice persoanelor cărora li s-a stabilit dreptul de proprietate, în scris, cu confirmare de primire, data si locul unde se va face punerea în posesie.”

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 26 noiembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 17 decembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 9 ianuarie 2003.

Nr. 6.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 127/2002 privind unele măsuri de accelerare a actiunii de eliberare a titlurilor de proprietate asupra terenurilor agricole si forestiere

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 127/2002 privind unele măsuri de accelerare a actiunii de eliberare a titlurilor de proprietate asupra terenurilor agricole si forestiere si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 7 ianuarie 2003.

Nr. 7.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Programului cercetărilor statistice în anul 2003

 

În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 9 din Ordonanta Guvernului nr. 9/1992 privind organizarea statisticii oficiale, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă Programul cercetărilor statistice în anul 2003 al Institutului National de Statistică, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Realizarea Programului cercetărilor statistice în anul 2003 se finantează din bugetul Institutului National de Statistică aprobat pe anul 2003, precum si din alte surse interne sau externe.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul dezvoltării si prognozei,

Gheorghe Romeo Leonard Cazan

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 18 decembrie 2002.

Nr. 1.548.


*) Anexa se publică ulterior.