MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 171 (XV) - Nr. 28         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 20 ianuarie 2003

 

SUMAR

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

2. - Ordonantă privind abilitarea inspectoratelor teritoriale de regim silvic si cinegetic pentru concesionarea, în numele statului, a terenurilor forestiere proprietate publică a statului, aferente activelor vândute de Regia Natională a Pădurilor

 

1.571/2002. - Hotărâre privind aprobarea cererilor de acordare a cetăteniei române, formulate de unele persoane

 

1.578/2002. - Hotărâre privind conditiile în baza cărora politistul are dreptul la concedii de odihnă, concedii de studii si învoiri plătite, concedii fără plată, bilete de odihnă, tratament si recuperare

 

1.580/2002. - Hotărâre pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 442/1992 privind concediul de odihnă al ofiterilor, maistrilor militari si subofiterilor în activitate din fortele armate

 

1.581/2002. - Hotărâre pentru aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2003 ale Companiei Nationale “Romtehnica” - S.A. si Companiei Române de Aviatie “Romavia” - R.A., aflate în coordonarea Ministerului Apărării Nationale

 

1.582/2002. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2003 al Companiei Nationale “Institutul National de Meteorologie, Hidrologie si Gospodărire a Apelor” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Apelor si Protectiei Mediului

 

1.586/2002. - Hotărâre privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului de Interne în domeniul privat al orasului Cugir si în administrarea Consiliului Local al Orasului Cugir, judetul Alba

 

1.599/2002. - Hotărâre privind stabilirea unor măsuri pentru aducerea în tară a osemintelor regelui Carol al II-lea de Hohenzollern-Sigmaringen

 

11. - Hotărâre privind acordarea unui ajutor umanitar si a 10 burse de studii Republicii Angola

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

6. - Decizie a presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind modificarea si completarea contractelorcadru de furnizare a gazelor naturale pentru consumatorii captivi

 

Rectificare la Legea nr. 528/2002

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ

privind abilitarea inspectoratelor teritoriale de regim silvic si cinegetic pentru concesionarea, în numele statului, a terenurilor forestiere proprietate publică a statului, aferente activelor vândute de Regia Natională a Pădurilor

 

În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 1 pct. II poz. 13 din Legea nr. 680/2002 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă.

 

Art. 1. - Inspectoratelor teritoriale de regim silvic si cinegetic din subordinea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor li se atribuie calitatea de concedent, în numele statului, pentru terenurile forestiere proprietate publică a statului, aferente activelor vândute de Regia Natională a Pădurilor, în vederea încheierii contractelor de concesiune.

Art. 2. - Prin derogare de la Legea nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor, procedura de concesionare este cea reglementată de art. 321 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societătilor comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările si completările ulterioare, si de normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 577/2002.

Art. 3. - Redeventa obtinută prin concesionare se face venit la bugetul de stat.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,

Ilie Sârbu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 9 ianuarie 2003.

Nr. 2.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea cererilor de acordare a cetăteniei române, formulate de unele persoane

 

În temeiul art. 107 din Constitutie, precum si al art. 11 din Legea cetăteniei române nr. 21/1991, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă cererile de acordare a cetăteniei române, formulate de persoanele prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul justitiei,

Rodica Mihaela Stănoiu

Ministrul afacerilor externe,

Mircea Geoană

Ministru de interne,

Ioan Rus

 

Bucuresti, 18 decembrie 2002.

Nr. 1.571.

 

ANEXĂ

 

LISTA

persoanelor cărora li s-a aprobat acordarea cetăteniei române în temeiul art. 8 din Legea cetăteniei române nr. 21/1991, republicată

 

1. Săvoiu Adele, cetătean francez, născută la 3 aprilie 1960 în localitatea Damasc, Siria, fiica lui Georges si Chamieh, cu domiciliul actual în Bucuresti, bd. Decebal nr. 177, bl. S 16, sc. 3, et. 4, ap. 56, sectorul 3.

2. Slim Said, cetătean libanez, născut la 28 ianuarie 1967 în localitatea Choueifat, Liban, fiul lui Mohamad si Hayat, cu domiciliul actual în Bucuresti, Bd. Unirii nr. 59, bl. F2, sc. 2, et. 5, ap. 50, sectorul 3.

3. Tayara Rima, cetătean sirian, născută la 1 noiembrie 1961 în localitatea Tartous, Siria, fiica lui Mahmoud si Samira, cu domiciliul actual în localitatea Timisoara, str. Bucuresti nr. 1, bl. 1A, et. 1, ap. 6, judetul Timis.

4. El Shaer Alaa, cetătean palestinian, născut la 13 mai 1970 în localitatea Rafah, Palestina, fiul lui Hamdan si Hemeda, cu domiciliul actual în localitatea Timisoara, Str. Eroilor nr. 26/A, ap. 15, judetul Timis.

5. Saadoon Mohammed Saeed, cetătean irakian, născut la 1 august 1953 în localitatea Mosul, Irak, fiul lui Salim si Shamsa, cu domiciliul actual în localitatea Brasov, str. Piatra Mare nr. 2A, judetul Brasov.

6. Abd Kadhim Munder, cetătean irakian, născut la 25 iulie 1964 în localitatea Diala, Irak, fiul lui Abd Kadhim si Fawzia, cu domiciliul actual în localitatea Timisoara, str. Stefan Stâncă nr. 71, sc. A, ap. 11, judetul Timis.

7. Daoudi Mohammed, cetătean marocan, născut la 5 noiembrie 1972 în localitatea Fes, Maroc, fiul lui Abdelhay si Latifa, cu domiciliul actual în localitatea Craiova, str. 1 Mai bl. P32, sc. 1, ap. 15, judetul Dolj.

8. Khayal Maher, cetătean palestinian, născut la 30 martie 1960 în localitatea Gaza, Palestina, fiul lui Saadi si Hakma, cu domiciliul actual în Bucuresti, str. Buzoiani nr. 3, bl. 16, sc. A, et. 8, ap. 35, sectorul 1.

9. Nguyen Thanh Hien, cetătean vietnamez, născută la 3 martie 1964 în localitatea Hanoi, Vietnam, fiica lui Van Hai si Thi Huan, cu domiciliul actual în Bucuresti, str. Ceahlău nr. 8, bl. 27, sc. 2, parter, ap. 47, sectorul 6.

10. Khmas Ahmad, cetătean irakian, născut la 1 iulie 1957 în localitatea Bagdad, Irak, fiul lui Hussien si Nashmia, cu domiciliul actual în Bucuresti, str. Măgura Vulturului nr. 4, bl. 446, sc. A, et. 10, ap. 130, sectorul 2.

11. Sharaiha Nazmi, cetătean iordanian, născut la 12 ianuarie 1955 în localitatea Al Karak, Iordania, fiul lui Jeries si Fairouz, cu domiciliul actual în Bucuresti, Str. Plantelor nr. 59, sectorul 2.

12. Dardari Randa, cetătean sirian, născută la 10 octombrie 1981 în localitatea Hama, Siria, fiica lui Mohammad Ali si Nahed, cu domiciliul actual în localitatea Bragadiru, Sos. Alexandriei nr. 24 (km 8), judetul Ilfov.

13. Samiee Abdol Reza, cetătean iranian, născut la 28 mai 1967 în localitatea Nahavand, Iran, fiul lui Ahadollah si Parvin, cu domiciliul actual în localitatea Caracal, Aleea Stejarilor bl. 11, sc. 1, ap. 20, judetul Olt.

14. Masri Mahmoud, cetătean sirian, născut la 29 martie 1960 în localitatea Sakba, Siria, fiica lui Ahmad si Badria, cu domiciliul actual în localitatea Craiova, str. Alexandru Macedonski nr. 4, judetul Dolj.

15. Trânc Galina, cetătean rus, născută la 8 iunie 1957 în localitatea Klenov, Rusia, fiica lui Ivan si Alexandra, cu domiciliul actual în localitatea Varias nr. 285, judetul Timis.

16. Mohammed K. Ali, cetătean irakian, născut la 26 decembrie 1957 în localitatea Arbil, Irak, fiul lui Karim si Nazira, cu domiciliul actual în Bucuresti, Bd. 1 Mai nr. 170, bl. E2, et. 4, ap. 20, sectorul 1.

17. Sleiman Fouad, cetătean libanez, născut la 28 septembrie 1973 în localitatea Mazraa, Liban, fiul lui Ali si Afaf, cu domiciliul actual în Bucuresti, Calea Mosilor nr. 211, bl. P19, sc. A, et. 1, ap. 4, sectorul 2.

18. Hamoud Youssef, cetătean sirian, născut la 9 decembrie 1958 în localitatea Rasm Jern, Siria, fiul lui Hamed si Amcha, cu domiciliul actual în Bucuresti, sos. Colentina nr. 18, bl. 9, et. 7, ap. 29, sectorul 2.

19. Seyedin Kharrazi Sam, cetătean iranian, născut la 5 aprilie 1971 în localitatea Rasht, Iran, fiul lui Seyed Reza si Adeleh, cu domiciliul actual în Bucuresti, str. Sebastian nr. 137, bl. V79, sc. 2, et. 7, ap. 65, sectorul 5.

20. Adli Baris, cetătean turc, născut la 10 august 1974 în localitatea Elazig, Turcia, fiul lui Ismet si Ismet, cu domiciliul actual în Bucuresti, Bd. Unirii nr. 73, bl. G3, sc. 2, et. 2, ap. 38, sectorul 3.

21. Al Kinani Dhiyaa-A-Mutar, cetătean irakian, născut la 17 ianuarie 1963 în localitatea Bagdad, Irak, fiul lui Abbas Mutar si Fatema Ali, cu domiciliul actual în Bucuresti, Sos. Oltenitei nr. 178A, bl. 2, sc. 2, et. 2, ap. 51, sectorul 4.

22. Berri Mabiala Jean, cetătean congolez, născut la 29 mai 1974 în localitatea Pointe-Noire, Congo, fiul lui Edgard si Adele, cu domiciliul actual în localitatea Ploiesti, Str. Lăcrămioarei nr. 1, bl. 9, sc. A, et. 4, ap. 19, judetul Prahova.

23. Ghunaimat Ibrahim, cetătean iordanian, născut la 19 februarie 1965 în localitatea Salt, Iordania, fiul lui Abdel Fattah si Sabha, cu domiciliul actual în localitatea Craiova, Cartierul Rovine, bl. A21, sc. 1, ap. 10, judetul Dolj.

24. Al-Kafhaji Hamid, cetătean irakian, născut la 2 ianuarie 1962 în localitatea Bagdad, Irak, fiul lui Kodhier si Badrie, cu domiciliul actual în Bucuresti, calea Crângasi nr. 20, bl. 45, sc. 2, et. 10, ap. 79, sectorul 6.

25. Rajab Zadeh Karizi Mahdi, cetătean iranian, născut la 25 septembrie 1960 în localitatea Taibad, Iran, fiul lui Rajabali si Ozra, cu domiciliul actual în Bucuresti, Drumul Taberei nr. 22, bl. T8, sc. 1, et. 6, ap. 74, sectorul 6.

26. Vladimirov Vladimir Lubomirov, cetătean bulgar, născut la 20 aprilie 1976 în localitatea Vidin, judetul Vidin Bulgaria, fiul lui Lubomir si Plamenka, cu domiciliul actual în localitatea Cluj-Napoca, Str. Clincilor nr. 5-7, cămin VII, camera 39, judetul Cluj.

27. Milani Amir Mansour, cetătean iranian, născut la 30 noiembrie 1963 în localitatea Abadan, Iran, fiul lui Mansour si Aghdas, cu domiciliul actual în Bucuresti, Drumul Taberei nr. 72, ap. 38, bl. M35, sc. A, ap. 38, sectorul 6.

28. Moh’d Ahmad, cetătean iordanian, născut la 12 august 1955 în localitatea Abu Shkhidem, Iordania, fiul lui Abdallah-Ahmad si Safieh, cu domiciliul actual în Bucuresti, piata Alba Iulia nr. 2, bl. I-1, sc. A, et. 4, sectorul 3.

29. Uitterhoeve Eddie Adriaan Hendricus, cetătean olandez, născut la 20 iunie 1970 în localitatea Goes, Olanda, fiul lui Jozef Matheus si Henrica Anna Maria, cu domiciliul actual în localitatea Zlatna, str. Ecaterina Varga bl. 5, ap. 7, judetul Alba.

30. Nadimi Shahraki Darab, cetătean iranian, născut la 15 ianuarie 1959 în localitatea Abadan, Iran, fiul lui Ezzatallah si Mahin, cu domiciliul actual în Bucuresti, str. Baba Novac nr. 6, bl. T2, ap. 5, sectorul 3.

31. Bornmann Otto Hans, cetătean german, născut la 20 august 1935 în localitatea D.sseldorf, Germania, fiul lui Erwin Adam si Maria Kunigunde, cu domiciliul actual în Bucuresti, Calea Dorobantilor nr. 135-145, bl. 10, sc. C, ap. 186, sectorul 1.

32. Mahmoud Salah, cetătean egiptean, născut la 13 august 1971 în localitatea Kalubia, Egipt, fiul lui Mohamed si Rawhia, cu domiciliul actual în localitatea Petrosani, Str. 1 Decembrie 1918 nr. 74, sc. 1, ap. 19, judetul Hunedoara.

33. Mavrodis Ilias, apatrid, născut la 15 mai 1934 în localitatea Calavrisi, Grecia, fiul lui Ianis si Maria, cu domiciliul actual în localitatea Onesti, Bd. Republicii bl. 1, ap. 20, judetul Bacău.

34. Hamied Wiam, cetătean irakian, născută la 1 iulie 1959 în localitatea Wasit, Irak, fiica lui Rashid si Husnia, cu domiciliul actual în Bucuresti, str. Nicolae Titulescu nr. 16, bl. 22, et. 9, ap. 53, sectorul 1.

35. Mousa Muhammed, cetătean irakian, născut la 10 aprilie 1962 în localitatea Diala, Irak, fiul lui Mahmoud si Sadika, cu domiciliul actual în localitatea Timisoara, Str. Culturii nr. 1, et. 4, ap. 18, judetul Timis.

36. Habib Kabil, cetătean irakian, născut la 27 februarie 1970 în localitatea Anbar, Irak, fiul lui Salah si Nouria, cu domiciliul actual în localitatea Timisoara, Str. Circumvalutiunii nr. 12, bl. 82, et. 4, ap. 15, judetul Timis.

37. Hamid Yasir, cetătean sudanez, născut la 7 octombrie 1967 în localitatea Khartoum, Sudan, fiul lui Mohamed si Mariam, cu domiciliul actual în Bucuresti, str. Eufrosina Popescu nr. 54, bl. 37 A+B, ap. 87, sectorul 3.

38. Issa Hossam, cetătean iordanian, născut la 10 februarie 1961 în localitatea Amman, Iordania, fiul lui Ali si Fathieh, cu domiciliul actual în Bucuresti, str. Valea Ialomitei nr. 1A, bl. C18A, sc. A, et. 4, ap. 17, sectorul 6.

39. Hassanein Hisham, cetătean sudanez, născut la 30 iulie 1965 în localitatea Khartoum, Sudan, fiul lui Mohamed si Enaam, cu domiciliul actual în Bucuresti, Bd. Unirii nr. 18, bl. 5B, sc. 1, et. 1, ap. 2, sectorul 4.

40. Abunada Sami, cetătean palestinian, născut la 23 august 1968 în localitatea Gaza, Palestina, fiul lui Abdel Hadi si Azeeza, cu domiciliul actual în Bucuresti, str. Jean Monnet nr. 1, sc. A, parter, ap. 2, sectorul 1.

41. Kobaissi Mohamad, cetătean libanez, născut la 1 februarie 1968 în localitatea Beirut, Liban, fiul lui Almad si Amira, cu domiciliul actual în Bucuresti, str. Ing. Zablovschi nr. 91, sectorul 1.

42. Zogheib Elie, cetătean libanez, născut la 25 iulie 1970 în localitatea Zahle, Liban, fiul lui Joseph si Najibe, cu domiciliul actual în localitatea Buftea, sos. Bucuresti-Târgoviste km. 17, judetul Ilfov.

43. Zoughaib Maroun, cetătean libanez, născut la 10 februarie 1974 în localitatea Zahle, Liban, fiul lui Joseph si Najibe, cu domiciliul actual în Bucuresti, str. Lotrioara nr. 5, bl. V31, sc. A, et. 1, ap. 6, sectorul 3.

44. Khati Jirjis, cetătean irakian, născut la 15 iunie 1948 în localitatea Mosul, Irak, fiul lui Younis si Rafka, cu domiciliul actual în Bucuresti, str. Timisoara nr. 35, bl. OD6, sc. 6, et. 2, ap. 192, sectorul 6.

45. Atasheyazdei Seyed Mohsen, cetătean iranian, născut la 15 septembrie 1962 în localitatea Yazd, Iran, fiul lui Seyed Ali si Sabihe, cu domiciliul actual în Bucuresti, aleea Valea Florilor nr. 4, bl. P10, ap. 6, sectorul 6.

46. Khezam Samir, cetătean sirian, născut la 2 ianuarie 1969 în localitatea Homs, Siria, fiul lui Sadallah si Zeineh, cu domiciliul actual în Bucuresti, Str. Surorilor nr. 71, sectorul 1.

47. Tijani Jamal, cetătean marocan, născut la 17 august 1956 în localitatea Rabat, Maroc, fiul lui Mekki si Zineb, cu domiciliul actual în Bucuresti, Str. Istriei nr. 28, bl. 42, ap. 69, sc. 2, et. 3, sectorul 3.

48. Abu El-Haija Emad, cetătean iordanian, născut la 12 aprilie 1963 în localitatea Jenin, Iordania, fiul lui Abdel Rahman si Halimeh, cu domiciliul actual în Bucuresti, str. Ionită Cegan nr. 2, bl. P11, sc. A, et. 7, ap. 32, sectorul 5.

49. Oros Glicheria, apatrid, născută la 15 septembrie 1940 în localitatea Zmixi, Grecia, fiica lui Theoharis si Kostandina, cu domiciliul actual în localitatea Oradea, str. Remeniyk Sandor nr. 2, ap. 4, judetul Bihor.

50. Costuli Eleni, apatrid, născută la 15 septembrie 1943 în localitatea Zmicsi-Cozani-Grevena, Grecia, fiica lui Costulis Teoharis si Costuli Constandina, cu domiciliul actual în localitatea Sibiu, str. E. Varga nr. 60, judetul Sibiu.

51. Hoomani Ali, cetătean iranian, născut la 23 iulie 1964 în localitatea Arak, Iran, fiul lui Gholam Ali si Aghdas, cu domiciliul actual în Bucuresti, str. Dimitrie Cantemir nr. 20, bl. 8, sc. 3, et. 7, ap. 94, sectorul 4.

52. Shhab Akram, cetătean iordanian, născut la 24 aprilie 1963 în localitatea Aqraba, Iordania, fiul lui Jamil si Sadeekah, cu domiciliul actual în Bucuresti, sos. Colentina nr. 20, bl. 9B, sc. C, et. 6, ap. 113, sectorul 2.

53. Al Hussen Ali, cetătean irakian, născut la 1 iulie 1968 în localitatea Al-Kadisya, Irak, fiul lui Ahmad si Fakri, cu domiciliul actual în Bucuresti, sos. Colentina nr. 4, bl. 3, sc. B, et. 9, ap. 81, sectorul 2.

54. Mohammad Ahmad, cetătean irakian, născut la 28 aprilie 1972 în localitatea Bagdad, Irak, fiul lui Ibrahim si Talea, cu domiciliul actual în Bucuresti, Str. Latină nr. 9, sectorul 2.

55. Bani Asadi Ahmad Reza, cetătean iranian, născut la 21 ianuarie 1967 în localitatea Teheran, Iran, fiul lui Hassan si Kobra, cu domiciliul actual în Bucuresti, calea Văcăresti nr. 220-224, bl. 69, sc. 2, et. 4, ap. 46, sectorul 4.

56. Saleh Majed, cetătean palestinian, născut la 20 august 1967 în localitatea Sydon/Ain El Helwa, Liban, fiul lui Khalil si Rahma, cu domiciliul actual în localitatea Craiova, cartierul Dezrobirii Rovine, bl. 21-43, sc. 2, ap. 6, et. 2, judetul Dolj.

57. Amireh Jamal, cetătean iordanian, născut la 19 martie 1962 în localitatea Al-Karameh, Iordania, fiul lui Abdel Majid si Nafiseh, cu domiciliul actual în Bucuresti, str. Râul Doamnei nr. 3-5, bl. C4, sc. D, et. 4, ap. 134, sectorul 6.

58. Abu Younes Haytham, cetătean iordanian, născut la 23 mai 1974 în localitatea Zarka, Iordania, fiul lui Ibrahim si Ratibeh, cu domiciliul actual în Bucuresti, sos. Pantelimon nr. 285A, bl. 11A, sc. 2, et. 1, ap. 57, sectorul 2.

59. Bektas Fikret, cetătean turc, născut la 19 septembrie 1970 în localitatea Pinarbasi, Turcia, fiul lui Kahraman si Sultan, cu domiciliul actual în Bucuresti, str. Cristea Mateescu nr. 9, bl. T15, sc. B, et. 10, ap. 53, sectorul 2.

60. Obidat Jehad, cetătean iordanian, născut la 16 iunie 1969 în localitatea Hebras, Iordania, fiul lui Ahmed si Fatmeh, cu domiciliul actual în Bucuresti, str. Pravăt nr. 10, bl. P6, sc. 6, et. 3, ap. 113, sectorul 6.

61. Ngo-Van-Marin Dung, cetătean vietnamez, născut la 19 septembrie 1967 în localitatea Thanh Hoa, Vietnam, fiul lui Tan si Xuan, cu domiciliul actual în Bucuresti, str. Doamna Ghica nr. 24, bl. 6, sc. 2, et. 6, ap. 46, sectorul 2.

62. Al Bazzaz Mohamad, cetătean irakian, născut la 22 noiembrie 1962 în localitatea Bagdad, Irak, fiul lui Sabah Shaker si Sabiha, cu domiciliul actual în Bucuresti, bd. Lacul Tei nr. 63, bl. 8, et. 2, ap. 8, sectorul 2.

63. Abulil Raji, cetătean iordanian, născut la 11 februarie 1955 în localitatea Al Rafid, Iordania, fiul lui Awad si Reda, cu domiciliul actual în localitatea Arad, Str. Dorobantilor nr. 3, judetul Arad.

64. Nahavandian Ramin, cetătean iranian, născut la 26 octombrie 1963 în localitatea Teheran, Iran, fiul lui Houshang si Zeynab, cu domiciliul actual în municipiul Bucuresti, Prelungirea Ghencea nr. 20A, bl. TS9, ap. 37, sectorul 6.

65. Nader Pour Ardestani Roya, cetătean iranian, născută la 19 ianuarie 1964 în localitatea Isfahan, Iran, fiica lui Ali si Tahereh, cu domiciliul actual în Bucuresti, piata Alba Iulia nr. 6, bl. I5, sc. B, et. 8, ap. 56, sectorul 3.

66. Alboni Barakat, cetătean sirian, născut la 10 iulie 1966 în localitatea Efreh, Siria, fiul lui Hamoud si Dibeh, cu domiciliul actual în localitatea Baia Mare, str. George Cosbuc nr. 35/39, judetul Maramures.

67. Zaji Faez, cetătean irakian, născut la 1 noiembrie 1960 în localitatea Bagdad, Irak, fiul lui Shnaishil si Aziza, cu domiciliul actual în Bucuresti, Bd. Constructorilor nr. 24A, bl. 44, sc. 2, et. 6, ap. 95, sectorul 6.

68. Gheladaris Atanasis, apatrid, născut la 19 ianuarie 1938 în localitatea Konita, Grecia, fiul lui Gheorghe si Dimitrula, cu domiciliul actual în localitatea Răzvad, str. Tudor Vladimirescu nr. 344, judetul Dâmbovita.

69. Gheladaris Alexandra, apatrid, născută la 15 octombrie 1935 în localitatea Florina, Grecia, fiica lui Lazaros si Iordana, cu domiciliul actual în localitatea Răzvad, str. Tudor Vladimirescu nr. 344, judetul Dâmbovita.

70. Gheladaris Ahileas, apatrid, născut la 18 ianuarie 1961 în localitatea Galati, judetul Galati, România, fiul lui Atanasis si Alexandra, cu domiciliul actual în localitatea Răzvad, str. Tudor Vladimirescu nr. 344, judetul Dâmbovita.

71. Hashm Ghasan, cetătean irakian, născut la 19 decembrie 1974 în localitatea Bagdad, Irak, fiul lui Salih si Souad, cu domiciliul actual în localitatea Otopeni, Calea Bucurestilor nr. 27, judetul Ilfov.

72. Andrei Mihai, cetătean grec, născut la 22 iulie 1947 în Bucuresti, România, fiul lui Andrei Eftimia, cu domiciliul actual în Bucuresti, sos. Mihai Bravu nr. 90-96, bl. D17, sc. A, et. 1, ap. 1, sectorul 2.

73. Yelmer Osman, cetătean turc, născut la 30 ianuarie 1969 în localitatea Istanbul, Turcia, fiul lui Turgut si Belkis, cu domiciliul actual în Bucuresti, sos. Panduri nr. 33, bl. P1A, et. 6, ap. 25, sectorul 5.

74. Asgari Gita, cetătean iranian, născută la 5 iunie 1972 în localitatea Teheran, Iran, fiica lui Einollah si Nahid, cu domiciliul actual în Bucuresti, Bd. Unirii nr. 75, bl. H1, sc. 1, et. 2, ap. 9, sectorul 3.

75. Nasser Ayham, cetătean sirian, născut la 17 octombrie 1977 în localitatea Damasc, Siria, fiul lui Bakri si Najah, cu domiciliul actual în Bucuresti, str. Ceahlău nr. 17, bl. 68, sc. 1, et. 2, ap. 15, sectorul 6.

76. Soufi Oussama, cetătean libanez, născut la 11 februarie 1960 în localitatea El Tal, Liban, fiul lui Mohamad si Sana, cu domiciliul actual în Bucuresti, str. Nicolae Iorga nr. 31, et. 4, ap. 13, sectorul 1.

77. Seifeddine Hussein, cetătean libanez, născut la 10 octombrie 1969 în localitatea Halabta, Liban, fiul lui Mehdi si Samira, cu domiciliul actual în Bucuresti, Str. Prevederii nr. 10, bl. D5, sc. 1, et. 1, ap. 10, sectorul 3.

78. Moradi Bozchelouei Ali, cetătean iranian, născut la 29 februarie 1968 în localitatea Shahr Rey, Iran, fiul lui Sadegh si Khdigeh, cu domiciliul actual în Bucuresti, str. Stefan Furtună nr. 94, sc. 1, parter, ap. 1, sectorul 1.

79. Ingauta-Popescu Clotaire Jonas, cetătean congolez, născut la 24 februarie 1962 în localitatea Mossaka, Congo, fiul lui Gabriel Clavel si Alice, cu domiciliul actual în Bucuresti, Calea Grivitei nr. 232, bl. 2, et. 4, sc. E, ap. 147, sectorul 1.

80. Al Saadi Jwad, cetătean irakian, născut la 24 octombrie 1959 în localitatea Bagdad, Irak, fiul lui Kadhem si Batha, cu domiciliul actual în Bucuresti, Str. Siriului nr. 19, bl. 17C, sc. 2, et. 2, ap. 26, sectorul 1.

81. Mohssen Ali, cetătean irakian, născut la 3 iulie 1951 în localitatea Al Nagaf, Irak, fiul lui Aziz si Fatima, cu domiciliul actual în Bucuresti, sos. Colentina nr. 25A, bl. 2-IRTA, sc. A, et. 6, ap. 22, sectorul 2.

82. Sulaiman Abdalkarim, cetătean palestinian, născut la 1 februarie 1959 în localitatea Ramallah, Palestina, fiul lui Hamidan si Manwa, cu domiciliul actual în localitatea Brasov, Str. Jepilor nr. 2, bl. A8, sc. E, ap. 4, judetul Brasov.

83. Muhamed Taha, cetătean irakian, născut la 5 septembrie 1960 în localitatea Al-Kadesia, Irak, fiul lui Alwan si Yakiz, cu domiciliul actual în Bucuresti, str. Banu Manta nr. 27, bl. 34, sc. 2, ap. 72, sectorul 1.

84. Rohparvar Omid, cetătean iranian, născut la 26 iulie 1970 în localitatea Teheran, Iran, fiul lui Abdolhossein si Ezatossadat, cu domiciliul actual în Bucuresti, str. Sergent Marcu Ion nr. 29-31, ap. 6, sectorul 6.

85. Fehim Hocine, cetătean algerian, născut la 3 iunie 1951 în localitatea Oran, Algeria, fiul lui Mohamed si Kheira, cu domiciliul actual în Bucuresti, str. Chisinău nr. 16, bl. M7, sc. A, et. 6, ap. 24, sectorul 2.

86. Mekki Chedli, cetătean tunisian, născut la 30 iunie 1958 în localitatea Sfax, Tunisia, fiul lui Abdelkader si Aicha, cu domiciliul actual în localitatea Timisoara, Aleea Creatiei nr. 9, ap. 40, judetul Timis.

87. Abu Soud Talal, cetătean iordanian, născut la 5 august 1953 în localitatea Gaza, Palestina, fiul lui Amin si Ifat, cu domiciliul actual în Bucuresti, bd. Decebal nr. 16, bl. S5, sc. 3, et. 1, ap. 45, sectorul 3.

88. Al Yahya Mahmoud, cetătean iordanian, născut la 12 august 1961 în localitatea Mukhiba Fouqa, Iordania, fiul lui Ahmed si Haza, cu domiciliul actual în Bucuresti, sos. Colentina nr. 7, bl. OD40, sc. A, et. 8, ap. 35, sectorul 2.

89. Gero Vasilika, cetătean albanez, născută la 19 februarie 1974 în localitatea Fier, Albania, fiica lui Sotiraq si Dhorothea, cu domiciliul actual în Bucuresti, Splaiul Independentei nr. 204, cămin B1, et. 1, camera 112, sectorul 6.

90. El-Rifai Mohamad, cetătean libanez, născut la 16 octombrie 1957 în localitatea Ainelhelwe, Liban, fiul lui Abdallah si Fathie, cu domiciliul actual în Bucuresti, Calea Grivitei nr. 198, bl. 13, sc. B, et. 3, ap. 41, sectorul 1.

91. Sobh Ahmed, apatrid, născut la 26 decembrie 1971 în localitatea Tripoli, Libia, fiul lui Abdel Hamed si Nafisa, cu domiciliul actual în localitatea Alexandria, Str. Dunării nr. 222, bl. 901, sc. B, et. 1, ap. 26, judetul Teleorman.

92. Bani Fatemeh Seyed Mahdi, cetătean iranian, născut la 17 aprilie 1972 în localitatea Mashad, Iran, fiul lui Seyed Mohammad si Tehereh, cu domiciliul actual în Bucuresti, Calea 13 Septembrie 218, bl. V47, sc. 1, et. 5, ap. 23, sectorul 5.

93. Abugararah Mansour, cetătean palestinian, născut la 15 mai 1962 în localitatea Rafah, Palestina, fiul lui Mahomed si Hamdeya, cu domiciliul actual în localitatea Petrosani, Str. Aviatorilor bl. 38B, et. 2, sc. 2, ap. 10, judetul Hunedoara.

94. Bani Fatemeh Seyed Ali, cetătean iranian, născut la 16 februarie 1968 în localitatea Teheran, Iran, fiul lui Seyed Mohamad si Tahere, cu domiciliul actual în Bucuresti, Calea 13 Septembrie nr. 218, bl. V47, sc. 1, et. 5, ap. 23, sectorul 5.

95. Awadh Amin, cetătean yemenit, născut la 5 aprilie 1967 în localitatea Sana’a, Yemen, fiul lui Mohamed si Khadija, cu domiciliul actual în localitatea Baia Mare, str. Mihail Sadoveanu nr. 8, judetul Maramures.

96. Sabbagh Abdul Moumen, cetătean sirian, născut la 10 martie 1959 în localitatea Homs, Siria, fiul lui Rasoul si Widad, cu domiciliul actual în Bucuresti, Str. Tufănelelor nr. 1, bl. P30, sc. 2, et. 2, ap. 17, sectorul 6.

97. Hassan Wassim, cetătean libanez, născut la 23 mai 1978 în localitatea Maarake, Liban, fiul lui Abdallah si Wafaa, cu domiciliul actual în localitatea Craiova, str. Dealul Spirii bl. M24, et. 1, ap. 8, judetul Dolj.

98. Riad Hany, cetătean egiptean, născut la 9 ianuarie 1973 în localitatea Cairo, Egipt, fiul lui Fayez si Florance, cu domiciliul actual în localitatea Constanta, str. Negru Vodă nr. 3, bl. NV4, et. 3, ap. 8, judetul Constanta.

99. Iaz Ella, cetătean moldovean, născută la 12 martie 1967 în localitatea Cemerovti, Ucraina, fiica lui Vladimir si Valentina, cu domiciliul actual în localitatea Suceava, Str. Lalelelor nr. 16, bl. 112B, sc. B, ap. 17, judetul Suceava.

100. Gurzanopulos Vasilis, apatrid, născut la 26 martie 1935 în localitatea Stena, Grecia, fiul lui Andreas si Tomai, cu domiciliul actual în localitatea Onesti, Str. Păcii nr. 11, ap. 14, judetul Bacău.

101. Chiriazopulu Ianula-Nicoleta, apatrid, născută la 12 iunie 1968 în localitatea Onesti, judetul Bacău, România, fiica lui Nicos si Filareti, cu domiciliul actual în localitatea Onesti, str. General Radu R. Rosetti nr. 1, et. 3, ap. 6, judetul Bacău.

102. Chiriazopulos Nicos, apatrid, născut la 4 ianuarie 1937 în localitatea Kastoria, România, fiul lui Ianis si Zoia, cu domiciliul actual în localitatea Onesti, str. General Radu R. Rosetti nr. 1, et. 3, ap. 6, judetul Bacău.

103. Matta Amine, cetătean libanez, născut la 15 aprilie 1946 în localitatea Zahle, Liban, fiul lui Halim si Badr, cu domiciliul actual în Bucuresti, bd. Decebal nr. 11, bl. S14, sc. 2, ap. 29, sectorul 3.

104. Jabari Zafer, cetătean iordanian, născut la 16 iunie 1950 în localitatea Hebron, Palestina, fiul lui Jibril si Ghazaleh, cu domiciliul actual în localitatea Otopeni, Calea Bucurestilor nr. 227, judetul Ilfov.

105. Salavati Manouchehr, cetătean iranian, născut la 22 noiembrie 1958 în localitatea Alighodarz, Iran, fiul lui Zabihollah si Kobra, cu domiciliul actual în Bucuresti, str. Prof. Dr. Anibal Teohari nr. 25, sectorul 5.

106. Erar Kamel Nazmi, cetătean iordanian, născut la 13 ianuarie 1964 în localitatea Qarawet Bani Zeid, Iordania, fiul lui Nazmi Mahmud si Salha, cu domiciliul actual în localitatea Iasi, Bd. Chimiei nr. 23, sc. A, et. 1, ap. 1, judetul Iasi.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind conditiile în baza cărora politistul are dreptul la concedii de odihnă, concedii de studii si învoiri plătite, concedii fără plată, bilete de odihnă, tratament si recuperare

 

În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 28 alin. (1) lit. e) si g) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul politistului,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

CAPITOLUL I

 

Art. 1. - (1) Politistii au dreptul, în fiecare an calendaristic, la un concediu de odihnă plătit, a cărui durată se stabileste în raport cu vechimea lor în serviciu, după cum urmează:

a) 32 de zile calendaristice, pentru cei cu o vechime în serviciu de până la 10 ani;

b) 38 de zile calendaristice, pentru cei cu o vechime în serviciu de peste 10 ani.

(2) Vechimea în serviciu care se ia în considerare la determinarea duratei concediului de odihnă este aceea pe care politistii o împlinesc în cursul anului calendaristic pentru care li se acordă concediul si se stabileste potrivit legislatiei pensiilor, aplicabilă acestei categorii profesionale.

(3) Durata concediului de odihnă al politistilor încadrati în cursul anului se stabileste proportional cu perioada lucrată de la data încadrării până la finele anului calendaristic respectiv si în raport cu vechimea în serviciu stabilită potrivit alin. (2).

Art. 2. - (1) Concediul de odihnă se efectuează până la finele anului calendaristic respectiv, integral sau fractionat.

(2) Concediul de odihnă poate fi fractionat la cererea politistilor, cu conditia ca una din fractiuni să nu fie mai mică de 21 de zile calendaristice.

Art. 3. - (1) Politistii care au absentat de la program întregul an calendaristic, fiind în concedii medicale, concediu de maternitate, concedii pentru îngrijirea copilului, acordate în conditiile Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările ulterioare, ori în concedii fără plată, nu au dreptul la concediu de odihnă pentru acel an.

(2) În cazul în care perioadele de concedii prevăzute la alin. (1), însumate, au fost de 12 luni sau mai mari si s-au întins pe doi ori mai multi ani calendaristici consecutivi, politistii au dreptul la un singur concediu de odihnă, acordat în anul reluării activitătii, în măsura în care nu a fost efectuat în anul în care a intervenit absenta de la serviciu pentru motivele prevăzute la alin. (1).

Art. 4. - Conducerea unitătii este obligată să ia măsurile necesare pentru ca politistii să efectueze în fiecare an calendaristic concediul de odihnă la care au dreptul.

Art. 5. - (1) Programarea de principiu a concediilor de odihnă pentru anul următor se face până la data de 15 decembrie a anului în curs, cu consultarea politistilor, si se aprobă de seful structurii respective.

(2) Concediile de odihnă se programează esalonat în tot cursul anului, tinându-se seama de activitătile specifice desfăsurate si de nevoile personale ale politistilor, fără ca numărul celor aflati în acelasi timp în concediu de odihnă să depăsească o treime din efectivul unitătii.

(3) La programarea concediilor de odihnă, conducerea unitătii va tine seama, în măsura în care este posibil, si de specificul activitătii sotiei/sotului politistului.

Art. 6. - (1) Reprogramarea sau amânarea efectuării concediului de odihnă va putea fi efectuată când politistul se află în una dintre următoarele situatii:

a) concediu medical pentru incapacitate temporară de muncă;

b) urmează să îndeplinească misiuni în afara teritoriului national, în cadrul fortelor internationale de politie;

c) politistul-femeie solicită concediul de odihnă înainte sau în continuarea concediului de maternitate ori i s-a acordat concediu plătit pentru îngrijirea copilului în vârstă de până la 2 ani sau a celui bolnav în vârstă de până la 3 ani;

d) are recomandare medicală pentru a urma un tratament într-o statiune balneoclimaterică, caz în care data începerii concediului de odihnă va fi cea indicată în recomandarea medicală;

e) urmează sau este planificat să urmeze un curs de perfectionare sau specializare în tară ori în străinătate.

(2) Pentru situatiile prevăzute la alin. (1) lit. c), d) si e) reprogramarea este conditionată de cererea prealabilă a politistului.

Art. 7. - (1) Concediul de odihnă se întrerupe în următoarele situatii:

a) a intervenit unul dintre cazurile prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. a), b) sau e);

b) când politistul-femeie intră în concediu de maternitate;

c) pentru nevoi de serviciu neprevăzute.

(2) Pentru cazurile de întrerupere a concediului de odihnă prevăzute la alin. (1) politistii au dreptul să efectueze restul zilelor de concediu după ce au încetat situatiile respective sau, când acest lucru nu este posibil, la data stabilită printr-o nouă programare în cadrul aceluiasi an calendaristic.

(3) Întreruperea concediului de odihnă se dispune, în scris, în cazurile prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. b) si e) si în cazul prevăzut la lit. c) a alin. (1) al prezentului articol de către seful care are competente pe linia gestionării resurselor umane.

Art. 8. - În cazul în care concediul de odihnă este întrerupt, drepturile bănesti primite pentru situatiile prevăzute la art. 3 nu se restituie, urmând ca diferenta de concediu în zile să fie efectuată la o dată ulterioară, în cadrul aceluiasi an calendaristic sau, după caz, în functie de situatiile în care concediul de odihnă este întrerupt, în anul reluării activitătii, în conditiile prevăzute la art. 3, iar plătile să fie regularizate în raport de situatia intervenită.

Art. 9. - Concediul de odihnă cuvenit politistilor detasati la alte unităti se acordă de către conducătorii unitătilor la care acestia îsi desfăsoară activitatea.

Art. 10. - Politistii încadrati în posturi cu fractiuni de normă, 4 sau 6 ore pe zi, au dreptul la concediu de odihnă cu durata stabilită potrivit art. 1.

Art. 11. - Politistii care îndeplinesc prin cumul, pe lângă functia de bază, cu o normă întreagă, o altă functie au dreptul la concediu de odihnă plătit numai de la unitatea în care au functia de bază.

Art. 12. - (1) În cazul în care, după ce politistul a efectuat concediul de odihnă, raportul său de serviciu cu unitatea a încetat din motivele prevăzute la art. 69 lit. c), e), f), g), h) si j) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul politistului, acesta este obligat să restituie unitătii partea din indemnizatia si prima de concediu corespunzătoare perioadei nelucrate din anul pentru care i s-a acordat acel concediu.

(2) Prevederile alin. (1) nu se aplică politistilor pentru care, după încetarea raporturilor de serviciu cu unitatea în temeiul art. 69 lit. h) din Legea nr. 360/2002, în urma exercitării uneia dintre căile extraordinare de atac, a intervenit achitarea, scoaterea de sub urmărire penală, încetarea urmăririi penale sau a procesului penal.

 

CAPITOLUL II

Concediul de odihnă suplimentar

 

Art. 13. - (1) În afara concediului de odihnă prevăzut la art. 1, politistii care îsi desfăsoară activitatea în conditii deosebite - vătămătoare, grele sau periculoase - ori în locuri de muncă în care există astfel de conditii, stabilite potrivit legii, au dreptul în fiecare an calendaristic la un concediu de odihnă suplimentar cu o durată cuprinsă între 3 si 14 zile calendaristice.

(2) Concediile de odihnă suplimentare se cumulează cu concediile de odihnă prevăzute la art. 1.

Art. 14. - (1) Stabilirea categoriilor de politisti, a activitătilor si a locurilor de muncă pentru care se acordă concediu de odihnă suplimentar, precum si a existentei conditiilor de muncă vătămătoare, grele sau periculoase se face potrivit prevederilor art. 3 alin. (3) din Legea nr. 31/1991 privind stabilirea duratei timpului de muncă sub 8 ore pe zi pentru salariatii care lucrează în conditii deosebite - vătămătoare, grele sau periculoase.

(2) Pe baza criteriilor si a determinărilor făcute în conditiile prevăzute la alin. (1) se stabilesc prin ordin al ministrului de interne locurile de muncă cu conditii deosebite - vătămătoare, grele sau periculoase - si durata concediului de odihnă suplimentar.

Art. 15. - Pentru politistii care nu lucrează un an întreg în conditiile prevăzute la art. 14 alin. (1) ori lucrează în conditii ce dau dreptul la un număr diferit de zile, durata concediului de odihnă suplimentar se stabileste proportional cu timpul efectiv lucrat în astfel de conditii în cursul anului calendaristic respectiv.

Art. 16. - (1) În cazul în care politistul, potrivit programării, a efectuat integral concediul de odihnă suplimentar cuvenit si, ulterior, în cursul aceluiasi an calendaristic, nu mai lucrează în conditiile respective, cotaarte din indemnizatia primită, aferentă timpului nelucrat din acel an calendaristic, nu se restituie unitătii.

(2) De regulă, concediul de odihnă suplimentar se acordă în cea de-a doua parte a anului în curs si nu poate fi reesalonat în anul următor.

 

CAPITOLUL III

Concediul de studii

 

Art. 17. - (1) Politistii beneficiază de concedii de studii numai pentru frecventarea primei institutii de învătământ superior de la dobândirea statutului de personal al Ministerului de Interne.

(2) Politistii care urmează cursuri ale unor institutii de învătământ superior de stat sau particulare acreditate ori autorizate, de lungă sau scurtă durată, cursuri serale, cu frecventă redusă si la distantă, în conditiile alin. (1), au dreptul la un concediu de studii plătit de 30 de zile calendaristice, acordat la cerere, integral sau fractionat, în fiecare an universitar.

(3) De aceleasi drepturi beneficiază si politistii absolventi cu diplomă ai colegiilor universitare de scurtă durată care îsi continuă studiile în învătământul superior de lungă durată, în institutii de învătământ superior de stat sau particulare autorizate ori acreditate.

(4) Concediul prevăzut la alin. (2) se acordă politistilor pentru frecventarea unei singure institutii de învătământ superior, în situatia în care urmează simultan cursurile mai multor facultăti/colegii.

(5) Politistii care în ultimul an de învătământ superior nu si-au finalizat studiile prin examen de licentă/absolvire si nu au beneficiat de concediu de studii îl pot solicita ulterior, o singură dată.

(6) Politistilor aflati în situatia prevăzută la alin. (5), dar care au beneficiat partial de concediu de studii în ultimul an de învătământ superior li se poate aproba efectuarea diferentei de concediu de studii pentru sustinerea ulterioară a examenului de licentă/absolvire.

(7) Nu au dreptul la concediu de studii politistii înmatriculati la institutii de învătământ superior de stat sau particulare, autorizate ori acreditate, de lungă sau scurtă durată, pentru repetarea anului de studii.

(8) Concediul de studii neefectuat nu se poate efectua în anul universitar următor, cu exceptia situatiei prevăzute la alin. (6).

Art. 18. - (1) De prevederile art. 17 alin. (1) si (2) beneficiază si politistul înscris la doctorat.

(2) Nu se consideră concediu de studii participarea, cu aprobare, a politistilor la cursuri sau alte forme de pregătire cu scoatere de la locul de muncă.

Art. 19. - (1) Politistilor li se acordă concediu de studii dacă obtin aprobarea sefilor de unităti pentru a urma cursurile unor institutii de învătământ superior, studii aprofundate si doctorat.

(2) Aprobarea pentru frecventarea formelor de pregătire prevăzute la alin. (1) se acordă numai dacă acestea asigură specializarea/pregătirea potrivit nevoilor unitătii.

 

CAPITOLUL IV

Învoirile plătite si concediile fără plată

 

Art. 20. - (1) Politistii au dreptul, potrivit legii, la învoiri plătite cu durate de 5 zile calendaristice în cazul următoarelor evenimente familiale:

a) căsătoria politistului;

b) nasterea sau căsătoria unui copil;

c) decesul sotului sau al unei rude de până la gradul al II-lea a politistului sau a sotului/sotiei politistului.

(2) De asemenea, politistii pot beneficia de învoiri plătite cu durata de cel mult 5 zile calendaristice, în următoarele situatii:

a) în caz de accidentare sau îmbolnăvire gravă a unuia dintre membrii familiei;

b) în situatia unor dezastre care au afectat domiciliul politistului, al părintilor, socrilor sau copiilor acestuia;

c) pentru alte situatii sau evenimente exceptionale, de natură să justifice învoirea solicitată.

(3) Învoirile plătite se aprobă de conducerea unitătii, la cererea politistului.

Art. 21. - (1) Politistii au dreptul la concediu fără plată, a cărui durată însumată poate fi de 30 de zile calendaristice anual, pentru rezolvarea următoarelor situatii personale:

a) pregătirea si/sau sustinerea examenelor de admitere, de finalizare a anilor de studii sau de absolvire a celei de-a doua/treia facultăti;

b) sustinerea examenelor nepromovate de admitere la doctorat sau în institutii de învătământ superior, a celor de an universitar ori de licentă (diplomă) pentru pregătirea cărora au beneficiat de concediu de studii;

c) prezentarea la concurs în vederea ocupării unui post în altă unitate.

(2) Concedii fără plată cu durata de până la 30 de zile calendaristice anual pot fi acordate si pentru rezolvarea altor probleme personale ale politistilor.

(3) În mod exceptional, politistii au dreptul la concedii fără plată, cu durată însumată între 30 si 90 de zile calendaristice anual, în următoarele situatii:

a) tratament medical efectuat în străinătate pe durata recomandată de medic, fără a depăsi însă 90 de zile, dacă cel în cauză nu beneficiază, potrivit legii, de concediu medical si de indemnizatie pentru incapacitate temporară de muncă, precum si pentru însotirea sotului sau, după caz, a sotiei ori a unei rude apropiate - copil, frate, soră, părinte - pe timpul cât acestia se află la tratament în străinătate;

b) pentru alte motive temeinic fundamentate.

(4) Concediile fără plată se aprobă de conducerea unitătii, la cererea politistului, si se comunică compartimentelor financiar-contabilitate si resurse umane.

Art. 22. - (1) Pe perioada concediilor fără plată politistii îsi păstrează calitatea avută.

(2) Perioadele concediilor fără plată acordate în conditiile art. 21 nu constituie vechime în serviciu si nu se iau în calcul la stabilirea stagiului minim în gradul profesional.

 

CAPITOLUL V

Acordarea biletelor de odihnă, tratament si recuperare

 

Art. 23. - (1) Acordarea biletelor de odihnă, tratament si recuperare pentru politisti se face în limita disponibilitătilor bugetare alocate cu această destinatie si a numărului de locuri aprobate.

(2) Politistii pot beneficia de bilete de odihnă, tratament si recuperare numai pe perioada concediilor de odihnă, o singură dată pe an.

(3) De aceste bilete de odihnă, tratament si recuperare pot beneficia si sotul/sotia politistului, copiii acestuia cu vârste cuprinse între 6 si 18 ani, care urmează cursurile unei unităti de învătământ preuniversitar, acreditată conform legii, precum si copiii cu handicap aflati în îngrijirea familiei politistului.

Art. 24. - (1) Contractarea biletelor de odihnă, tratament si recuperare si decontarea contravalorii acestora cu prestatorii de servicii se fac de către Ministerul de Interne prin Directia de gospodărie.

(2) Biletele de odihnă, tratament si recuperare se repartizează pe judete prin grija Directiei management resurse umane, conform estimărilor realizate în baza solicitărilor formulate de potentialii beneficiari până la data de 15 decembrie a anului respectiv, pentru anul următor.

Art. 25. - (1) Contributia care trebuie să fie plătită de politist pentru biletele prevăzute la art. 23 se stabileste după cum urmează:

a) 50% din pretul integral al biletului de odihnă, când beneficiar al acestuia este politistul si sotul/sotia acestuia;

b) pretul integral al biletului de odihnă, tratament si recuperare, în cazul sotului/sotiei politistului care nu face parte din categoria persoanelor care, potrivit legii, pot beneficia de aceste bilete prin sistemul organizat si

administrat de Ministerul Muncii si Solidaritătii Sociale;

c) 50% din contributia părintelui politist, când beneficiar al biletului de odihnă este copilul acestuia.

(2) Diferenta de pret al biletelor de odihnă, tratament si recuperare până la acoperirea integrală a contravalorii acestora se suportă din bugetul de venituri si cheltuieli al Ministerului de Interne.

Art. 26. - Contributia plătită de politist se poate restitui acestuia în următoarele cazuri:

a) din motive medicale sau personale - deces în familie, internare în unităti sanitare - atestate cu documente, când titularul nu mai poate ajunge în statiune;

b) din motive personale titularul renuntă la bilet, anuntând Directia management resurse umane, cu cel putin 10 zile înainte de data înscrisă pe bilet pentru prezentarea în statiune;

c) contributia se restituie integral beneficiarului si în situatia în care acesta, desi s-a prezentat în statiune la data înscrisă pe bilet, nu a fost cazat, prezentând Directiei de gospodărie motivatia scrisă a unitătii prestatoare de servicii balneare.

Art. 27. - (1) Politistii si familiile acestora beneficiază, ca măsură de protectie socială, de înlesniri stabilite prin ordin al ministrului de interne în folosirea caselor de odihnă, sanatoriilor, căminelor de garnizoană si a altor amenajări recreative si sportive.

(2) Cheltuielile ce decurg din aplicarea măsurilor de la alin. (1) se suportă din bugetul Ministerului de Interne.

Art. 28. - Durata unei serii de odihnă, tratament si recuperare este de 10 sau 18 zile, după caz, perioadele pentru care se contractează bilete de odihnă fiind, de regulă, în lunile iunie-decembrie.

Art. 29. - Biletele de odihnă, tratament si recuperare se distribuie efectiv politistilor prin structurile teritoriale ale Ministerului de Interne, conform procedurilor stabilite prin ordin al ministrului de interne.

Art. 30. - La acordarea biletelor de odihnă, tratament si recuperare va fi avută în vedere îndeplinirea unuia dintre următoarele criterii esentiale:

a) periculozitatea, nocivitatea si dificultătile conditiilor concrete de muncă ale solicitantilor;

b) rezultate deosebite obtinute în îndeplinirea sarcinilor de serviciu si în pregătirea de specialitate;

c) evidentierea prin acte exemplare de devotament si curaj;

d) înaltă probitate profesională si morală.

Art. 31. - În situatia în care politistii nu pot utiliza biletele de odihnă, pot renunta la acestea, dar, în situatia în care nu găsesc alt politist care să beneficieze de ele ori nu le returnează Directiei management resurse umane din cadrul Ministerului de Interne, sumele cheltuite pentru procurarea lor se vor recupera, conform procedurilor legale, de la acestia.

Art. 32. - (1) Politistii care fac parte din personalul aeronavigant, politistii scafandri, parasutisti si cei care execută nemijlocit măsuri de protectie antiteroristă au dreptul să efectueze gratuit 15 zile calendaristice din concediul de odihnă anual cuvenit la centrele de odihnă si recuperare a sănătătii din sistemul de apărare, ordine publică si sigurantă natională sau la alte centre de sănătate.

(2) Contravaloarea biletelor de trimitere la centrele de odihnă si recuperare a sănătătii se va suporta din bugetul institutiei si, după caz, din fondul asigurărilor sociale de sănătate, în situatia în care aceste centre se află în relatie contractuală cu casele de asigurări de sănătate, pentru servicii de recuperare-reabilitare a sănătătii.

 

CAPITOLUL VI

Dispozitii finale

 

Art. 33. - Pe durata concediilor sau învoirilor plătite, precum si a concediilor fără plată, functiile politistilor nu pot fi încadrate cu alte persoane, urmând ca sarcinile de serviciu ale acestora să fie redistribuite.

Art. 34. - În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului act normativ, prin ordin al ministrului de interne se vor aproba normele pentru punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministru de interne,

Ioan Rus

Ministrul muncii si solidaritătii sociale,

Marian Sârbu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 18 decembrie 2002.

Nr. 1.578.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 442/1992 privind concediul de odihnă al ofiterilor,

maistrilor militari si subofiterilor în activitate din fortele armate

 

În temeiul art. 107 din Constitutie,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 442/1992 privind concediul de odihnă al ofiterilor, maistrilor militari si subofiterilor în activitate din fortele armate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 207 din 25 august 1992, se completează prin introducerea după articolul 2 a articolului 21 cu următorul cuprins:

“Art. 21. - (1) Ofiterii, maistrii militari, subofiterii si militarii angajati pe bază de contract, care participă în afara granitelor tării la actiuni militare de combatere a terorismului international, în sprijinul păcii sau în scopuri umanitare, au dreptul la un concediu de odihnă suplimentar de 2,5 zile pentru fiecare lună de prezentă în zona de operatii.

(2) Ofiterii, maistrii militari, subofiterii si militarii angajati pe bază de contract pot efectua integral sau o parte din concediul de odihnă suplimentar prevăzut la alin. (1), gratuit, la centrele de refacere a capacitătii de muncă si întărire a sănătătii sau în statiuni balneoclimaterice din tară sau străinătate, pe baza protocoalelor sau acordurilor bilaterale, cu aprobarea ministrului apărării nationale.

(3) Dacă, din motive întemeiate, concediul de odihnă suplimentar prevăzut la alin. (1) nu a putut fi efectuat în cursul anului calendaristic pentru care se cuvine, la revenirea din misiune acesta va fi acordat în anul următor, cu toate drepturile aferente.

(4) Concediul de odihnă suplimentar prevăzut la alin. (1), neefectuat, nu se compensează în bani.

(5) Cheltuielile necesare efectuării concediului de odihnă suplimentar prevăzut la alin. (1) se suportă din bugetele aprobate pentru institutiile din care face parte personalul militar respectiv.”

Art. II. - Metodologia pentru efectuarea concediului de odihnă suplimentar prevăzut la art. 21 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 442/1992 se stabileste prin ordin al ministrului apărării nationale în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul apărării nationale,

Ioan Mircea Pascu

Ministru de interne,

Ioan Rus

Ministrul muncii si solidaritătii sociale,

Marian Sârbu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 18 decembrie 2002.

Nr. 1.580.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2003 ale Companiei Nationale “Romtehnica” - S.A. si Companiei Române de Aviatie “Romavia” - R.A., aflate în coordonarea Ministerului Apărării Nationale

 

În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 38 alin. (1) din Legea bugetului de stat pe anul 2003 nr. 631/2002,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă bugetele de venituri si cheltuieli pe anul 2003 ale Companiei Nationale “Romtehnica” - S.A. si Companiei Române de Aviatie “Romavia” - R.A., aflate în coordonarea Ministerului Apărării Nationale, prevăzute în anexele nr. 1 si 2*) care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuti în bugetele de venituri si cheltuieli ale Companiei Nationale “Romtehnica” - S.A. si Companiei Române de Aviatie “Romavia” - R.A. se aprobă de către Ministerul Apărării Nationale.

Art. 2. - (1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor prevăzute în bugetele de venituri si cheltuieli ale Companiei Nationale “Romtehnica” - S.A. si Companiei Române de Aviatie “Romavia” - R.A., mentionate la

art. 1, reprezintă limita maximă care nu poate fi depăsită decât în cazuri justificate, cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Apărării Nationale, cu avizul Ministerului Finantelor Publice si Ministerului Muncii si Solidaritătii Sociale.

(2) În cazul în care în executie se înregistrează depăsiri sau nerealizări ale veniturilor totale, companiile mentionate la art. 1 pot efectua cheltuieli totale proportional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficientă aprobati.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul apărării nationale,

Ioan Mircea Pascu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

Ministrul muncii si solidaritătii sociale,

Marian Sârbu

 

Bucuresti, 18 decembrie 2002.

Nr. 1.581.


*) Anexele nr. 1 si 2 se comunică Ministerului Apărării Nationale.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2003 al Companiei Nationale “Institutul National de Meteorologie, Hidrologie si Gospodărire a Apelor” - S.A.,  aflată sub autoritatea Ministerului Apelor si Protectiei Mediului

 

În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 38 alin. (1) din Legea bugetului de stat pe anul 2003 nr. 631/2002,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - (1) Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2003 al Companiei Nationale “Institutul National de Meteorologie, Hidrologie si Gospodărire a Apelor” - S.A., unitate economică aflată sub autoritatea Ministerului Apelor si Protectiei Mediului, prevăzut în anexa*) la prezenta hotărâre.

(2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuti în bugetul de venituri si cheltuieli mentionat la alin. (1) se aprobă de către Ministerul Apelor si Protectiei Mediului.

Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri si cheltuieli prevăzut la art. 1 reprezintă limite maxime si nu pot fi depăsite decât în cazuri bine justificate, numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Apelor si Protectiei Mediului, cu avizul Ministerului Muncii si Solidaritătii Sociale si al Ministerului Finantelor Publice.

(2) În cazul în care în executie se înregistrează depăsiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Compania Natională “Institutul National de Meteorologie, Hidrologie si Gospodărire a Apelor” - S.A. poate efectua cheltuieli totale proportional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficientă aprobati.

Art. 3. - (1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 10.000.000 lei la 50.000.000 lei.

(2) Contraventia se constată si amenda se aplică de organele de control financiar ale statului, împuternicite conform legii, persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.

(3) Contraventiei prevăzute la alin. (1) i se aplică dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul apelor si protectiei mediului,

Petru Lificiu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 18 decembrie 2002.

Nr. 1.582.


*) Anexa se comunică Ministerului Apelor si Protectiei Mediului.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului de Interne

în domeniul privat al orasului Cugir si în administrarea Consiliului Local al Orasului Cugir, judetul Alba

 

În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea imobilului format din blocul de locuinte V20 - obiectiv de investitii în curs de executie - situat în orasul Cugir, judetul Alba, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului de Interne în domeniul privat al orasului Cugir si în administrarea Consiliului Local al Orasului Cugir.

Art. 2. - Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 3. - La darea în folosintă a blocului de locuinte, în baza unui nou protocol, Ministerul de Interne dobândeste dreptul de administrare asupra unui număr de apartamente având o suprafată locuibilă proportională cu ponderea valorii actualizate a lucrărilor executate prin bugetul propriu, din valoarea finală a obiectivului.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministru de interne,

Toma Zaharia,

secretar de stat

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 18 decembrie 2002.

Nr. 1.586.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului aflat în administrarea Ministerului de Interne, care se transmite din domeniul public al statului în domeniul privat al orasului Cugir

 

Locul unde este situat imobilul care se transmite imobilul

Persoana juridică de la care se transmite

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Cod inventar M.F.P.

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Orasul Cugir, Str. Victoriei nr. 15, bl. V20, judetul Alba

Ministerul de Interne

Consiliul Local al Orasului Cugir

112.224

Suprafata construită = 327,85 m2

Suprafata desfăsurată= 983,55 m2

Suprafata terenului = 1.500 m2

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind stabilirea unor măsuri pentru aducerea în tară a osemintelor regelui Carol al II-lea de Hohenzollern-Sigmaringen

 

În temeiul art. 107 din Constitutie,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă aducerea în tară a osemintelor regelui Carol al II-lea de Hohenzollern-Sigmaringen, în vederea înhumării la Mânăstirea Curtea de Arges, judetul Arges.

Art. 2. - Se constituie un colectiv format din reprezentanti ai Ministerului Culturii si Cultelor, Secretariatului General al Guvernului, împreună cu Radu, Principe de Hohenzollern-Veringen, reprezentantul special al Guvernului României pe probleme de integrare, cooperare si dezvoltare durabilă, pentru întreprinderea demersurilor necesare realizării actiunii prevăzute la art. 1.

Art. 3. - Colectivul prevăzut la art. 2 va efectua o evaluare a cheltuielilor aferente realizării actiunii prevăzute la art. 1, în vederea alocării de către Guvern a fondurilor necesare în bugetul Secretariatului General al Guvernului.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul culturii si cultelor,

Răzvan Theodorescu

Ministrul pentru coordonarea

Secretariatului General al Guvernului,

Petru Serban Mihăilescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 18 decembrie 2002.

Nr. 1.599.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind acordarea unui ajutor umanitar si a 10 burse de studii Republicii Angola

 

În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 8 alin. 5 din Legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se acordă un ajutor umanitar, cu titlu gratuit, Republicii Angola, constând în produse alimentare, medicamente si produse farmaceutice, lenjerie de pat si de corp, în limita sumei de 1.670 milioane lei, reprezentând circa 50.000 dolari S.U.A., exclusiv transportul.

Art. 2. - Se aprobă scoaterea din rezervele de stat, în mod gratuit, a cantitătilor de produse prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. - (1) Ministerul Afacerilor Externe va întreprinde, pe cale diplomatică, demersurile necesare în vederea preluării ajutorului la destinatie.

(2) Produsele care fac obiectul prezentei hotărâri vor fi predate de către reprezentantii Ministerului Afacerilor Externe si ai Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat autoritătilor abilitate de Guvernul Republicii Angola, pe bază de proces-verbal de predare-primire.

Art. 4. - (1) Administratia Natională a Rezervelor de Stat va scădea din gestiune, prin contul de finantare privind anii precedenti si alte surse, la pretul de înregistrare, cantitătile de produse aprobate să fie scoase din rezervele de stat conform prezentei hotărâri, pe baza avizului de însotire a mărfurilor si a procesului-verbal de predare-primire, semnat de împuternicitii desemnati, conform art. 3 alin. (2).

(2) Finantarea reîntregirii acestor stocuri se asigură în anul 2003 din veniturile proprii ale Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat.

Art. 5. - (1) Transportul se asigură cu mijloace adecvate de către societăti de transport stabilite în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (1) lit. d) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 60/2001 privind achizitiile publice, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 212/2002.

(2) Cheltuielile legate de ambalare, transport pe parcurs intern si extern, precum si alte cheltuieli ocazionate de îndeplinirea acestei actiuni se suportă de Administratia Natională a Rezervelor de Stat din disponibilul în lei si în valută, în baza dispozitiilor art. 5 alin. 4 si ale art. 8 din Legea nr. 82/1992, republicată.

Art. 6. - (1) Se acordă un număr de 10 burse de studii complete Republicii Angola, începând cu anul universitar 2002-2003, pentru tineri angolezi, cu prioritate în domeniile medicinei, farmaciei, economiei si constructiilor civile.

(2) Finantarea burselor se va face din bugetul Ministerului Educatiei si Cercetării.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul afacerilor externe,

Cristian Diaconescu,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

Presedintele Administratiei Nationale

a Rezervelor de Stat,

Adrian Gurău

 

Bucuresti, 9 ianuarie 2003.

Nr. 11.

 

ANEXĂ

 

LISTA

produselor care se scot cu titlu gratuit din rezervele de stat ca ajutor umanitar pentru Republica Angola

 

Denumirea produsului

U.M.

Cantitatea

Produse alimentare

 

 

1. Zahăr

tonă

2

2. Ulei din floareasoarelui

tonă

2

Produse farmaceutice si medicamente

 

 

1. Vată

tonă

1

2. Comprese tifon

pachet

6.000

3. Fesi tifon

bucată

6.000

4. Pungi pentru solutii perfuzabile

bucată

4.968

5. Penicilină 400.000 UI

flacon

5.000

6. Penicilină 1.000.000 UI

flacon

5.000

7. Xilină 1%

fiolă

10.000

Lenjerie de pat si de corp

 

 

1. Cearsafuri

bucată

2.000

2. Fete de pernă

bucată

2.000

3. Chiloti

bucată

2.000

4. Maiouri

bucată

2.000

5. Cămăsi

bucată

1.643

6. Prosoape

bucată

2.000

7. Bocanci

pereche

100

8. Ciorapi

pereche

900

 

NOTĂ: Cantitătile de produse pot fi diminuate în functie de capacitatea mijlocului de transport.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL INDUSTRIEI SI RESURSELOR

AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE

ÎN DOMENIUL GAZELOR NATURALE

 

DECIZIE

privind modificarea si completarea contractelor-cadru de furnizare a gazelor naturale pentru consumatorii captivi

 

Având în vedere prevederile art. 25 din Legea serviciilor publice de gospodărie comunală nr. 326/2001, cu modificările si completările ulterioare, si ale Legii nr. 469/2002 privind unele măsuri pentru întărirea disciplinei contractuale, în temeiul prevederilor art. 5 lit. c) si ale art. 8 alin. (4) si (5) din Ordonanta Guvernului nr. 41/2000 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN), aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 791/2001,

presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale adoptă prezenta decizie.

Art. I. - Contractul-cadru de furnizare a gazelor naturale pentru consumatorii rezidentiali, prevăzut în anexa nr. 1 la Decizia presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 1/2000 privind aprobarea contractelor-cadru de furnizare a gazelor naturale pentru consumatorii captivi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 45 bis din 26 ianuarie 2001, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Articolul 7 alineatul (1) va avea următorul cuprins:

“Art. 7. - (1) Plata contravalorii consumului de gaze naturale se face lunar, în termen de 15 zile calendaristice de la data emiterii facturii de către furnizor. În cazul în care data scadentei este zi nelucrătoare, termenul se socoteste împlinit în următoarea zi lucrătoare.”

2. Articolul 14 va avea următorul cuprins:

“Art. 14. - (1) Neachitarea de către consumatorul rezidential a facturii reprezentând contravaloarea gazelor naturale furnizate, în conditiile art. 7 alin. (1), atrage:

a) perceperea unei cote a majorărilor de întârziere egală cu nivelul cotei majorărilor de întârziere datorate pentru neplata la termen a obligatiilor fată de bugetul de stat, pentru fiecare zi de întârziere, începând cu a 16-a zi calendaristică de la data emiterii facturii, până la achitarea integrală a acesteia, inclusiv ziua plătii, în cazul neîndeplinirii obligatiei de plată în termen de 30 de zile calendaristice de la data scadentei;

b) întreruperea furnizării gazelor naturale, începând cu a 46-a zi calendaristică de la data emiterii facturii, cu un preaviz de 5 zile calendaristice;

c) rezilierea contractului, după 75 de zile calendaristice de la data emiterii facturii, în cazul în care consumatorul nu a achitat integral contravaloarea gazelor naturale consumate si majorările de întârziere datorate furnizorului.

(2) Furnizorul este obligat, în termen de maximum 24 de ore, să asigure reluarea furnizării în situatia în care consumatorul rezidential îsi achită integral obligatiile de plată si face dovada acesteia.

(3) Sunt exceptate de la prevederile alin. (2) cazurile în care contractul de furnizare a fost reziliat; în acest caz se va încheia un nou contract de furnizare, sub conditia achitării în prealabil a facturilor restante, a majorărilor de întârziere si a tarifului aferent de reconectare.”

Art. II. - Contractul-cadru de furnizare a gazelor naturale pentru consumatorii industriali, prevăzut în anexa nr. 2 la Decizia presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 1/2000, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Articolul 5 alineatul (1) va avea următorul cuprins:

“Art. 5. - (1) Plata contravalorii consumului de gaze naturale se face lunar, în termen de 15 zile calendaristice de la data emiterii facturii de către furnizor. În cazul în care data scadentei este zi nelucrătoare, termenul se socoteste împlinit în următoarea zi lucrătoare.”

2. Articolul 12 va avea următorul cuprins:

“Art. 12. - (1) Neachitarea de către consumatorul industrial a facturii reprezentând contravaloarea gazelor naturale furnizate, în conditiile art. 5 alin. (1), atrage:

a) perceperea unei cote a majorărilor de întârziere egală cu nivelul cotei majorărilor de întârziere datorate pentru neplata la termen a obligatiilor fată de bugetul de stat, pentru fiecare zi de întârziere, începând cu a 16-a zi calendaristică de la data emiterii facturii, până la achitarea integrală a acesteia, inclusiv ziua plătii, în cazul neîndeplinirii obligatiei de plată în termen de 30 de zile calendaristice de la data scadentei;

b) limitarea furnizării gazelor naturale, începând cu a 46-a zi calendaristică de la data emiterii facturii, cu un preaviz de 7 zile calendaristice, în cazul neîndeplinirii obligatiei de plată în termen de 45 de zile calendaristice de la data scadentei;

c) întreruperea furnizării gazelor naturale, începând cu a 56-a zi calendaristică de la data emiterii facturii, cu un preaviz de 7 zile calendaristice, în cazul neîndeplinirii obligatiei de plată în termen de 55 de zile calendaristice de la data scadentei;

d) rezilierea contractului si debransarea, după 75 de zile calendaristice de la data emiterii facturii, în cazul în care consumatorul nu a achitat integral contravaloarea gazelor naturale consumate si majorările de întârziere datorate furnizorului.

(2) Furnizorul este obligat, în termen de maximum 24 de ore, să asigure reluarea furnizării în situatia în care consumatorul industrial îsi achită integral obligatiile de plată si face dovada acesteia.

(3) Sunt exceptate de la prevederile alin. (2) cazurile în care contractul de furnizare a fost reziliat; în acest caz se va încheia un nou contract de furnizare, sub conditia achitării în prealabil a facturilor restante, a majorărilor de întârziere si a tarifului aferent de reconectare.”

Art. III. - Contractul-cadru de furnizare a gazelor naturale pentru consumatorii comerciali, prevăzut în anexa nr. 3 la Decizia presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 1/2000, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Articolul 5 alineatul (1) va avea următorul cuprins:

“Art. 5. - (1) Plata contravalorii consumului de gaze naturale se face lunar, în termen de 15 zile calendaristice de la data emiterii facturii de către furnizor. În cazul în care data scadentei este zi nelucrătoare, termenul se socoteste împlinit în următoarea zi lucrătoare.”

2. Articolul 12 va avea următorul cuprins:

“Art. 12. - (1) Neachitarea de către consumatorul comercial a facturii reprezentând contravaloarea gazelor naturale furnizate, în conditiile art. 5 alin. (1), atrage:

a) perceperea unei cote a majorărilor de întârziere egală cu nivelul cotei majorărilor de întârziere datorate pentru neplata la termen a obligatiilor fată de bugetul de stat, pentru fiecare zi de întârziere, începând cu a 16-a zi calendaristică de la data emiterii facturii, până la achitarea integrală a acesteia, inclusiv ziua plătii, în cazul neîndeplinirii obligatiei de plată în termen de 30 de zile calendaristice de la data scadentei;

b) limitarea furnizării gazelor naturale, începând cu a 46-a zi calendaristică de la data emiterii facturii, cu un preaviz de 7 zile calendaristice, în cazul neîndeplinirii obligatiei de plată în termen de 45 de zile calendaristice de la data scadentei;

c) întreruperea furnizării gazelor naturale, începând cu a 56-a zi calendaristică de la data emiterii facturii, cu un preaviz de 7 zile calendaristice, în cazul neîndeplinirii obligatiei de plată în termen de 55 de zile calendaristice de la data scadentei;

d) rezilierea contractului si debransarea, după 75 de zile calendaristice de la data emiterii facturii, în cazul în care consumatorul nu a achitat integral contravaloarea gazelor naturale consumate si majorările de întârziere datorate furnizorului.

(2) Furnizorul este obligat, în termen de maximum 24 de ore, să asigure reluarea furnizării în situatia în care consumatorul comercial îsi achită integral obligatiile de plată si face dovada acesteia.

(3) Sunt exceptate de la prevederile alin. (2) cazurile în care contractul de furnizare a fost reziliat; în acest caz se va încheia un nou contract de furnizare, sub conditia achitării în prealabil a facturilor restante, a majorărilor de întârziere si a tarifului aferent de reconectare.”

Art. IV. - Contractul-cadru de furnizare a gazelor naturale pentru consumatorii din sectorul distributiei districtuale a agentului termic, prevăzut în anexa nr. 4 la Decizia presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 1/2000, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Articolul 5 alineatul (1) va avea următorul cuprins:

“Art. 5. - (1) Plata contravalorii consumului de gaze naturale se face lunar, în termen de 15 zile calendaristice de la data emiterii facturii de către furnizor. În cazul în care data scadentei este zi nelucrătoare, termenul se socoteste împlinit în următoarea zi lucrătoare.”

2. Articolul 12 va avea următorul cuprins:

“Art. 12. - (1) Neachitarea de către consumatorul din sectorul distributiei districtuale a agentului termic a facturii reprezentând contravaloarea gazelor naturale furnizate, în conditiile art. 5 alin. (1), atrage:

a) perceperea unei cote a majorărilor de întârziere egală cu nivelul cotei majorărilor de întârziere datorate pentru neplata la termen a obligatiilor fată de bugetul de stat, pentru fiecare zi de întârziere, începând cu a 16-a zi calendaristică de la data emiterii facturii, până la achitarea integrală a acesteia, inclusiv ziua plătii, în cazul neîndeplinirii obligatiei de plată în termen de 30 de zile calendaristice de la data scadentei;

b) limitarea furnizării gazelor naturale, începând cu a 46-a zi calendaristică de la data emiterii facturii, cu un preaviz de 7 zile calendaristice, în cazul neîndeplinirii obligatiei de plată în termen de 45 de zile calendaristice de la data scadentei;

c) întreruperea furnizării gazelor naturale, începând cu a 56-a zi calendaristică de la data emiterii facturii, cu un preaviz de 7 zile calendaristice, în cazul neîndeplinirii obligatiei de plată în termen de 55 de zile calendaristice de la data scadentei;

d) rezilierea contractului si debransarea, după 75 de zile calendaristice de la data emiterii facturii, în cazul în care consumatorul nu a achitat integral contravaloarea gazelor naturale consumate si majorările de întârziere datorate furnizorului.

(2) Furnizorul este obligat, în termen de maximum 24 de ore, să asigure reluarea furnizării în situatia în care consumatorul din sectorul distributiei districtuale a agentului termic îsi achită integral obligatiile de plată si face dovada acesteia.

(3) Sunt exceptate de la prevederile alin. (2) cazurile în care contractul de furnizare a fost reziliat; în acest caz se va încheia un nou contract de furnizare, sub conditia achitării în prealabil a facturilor restante, a majorărilor de întârziere si a tarifului aferent de reconectare.”

Art. V. - Părtile din contractele de furnizare a gazelor naturale pentru consumatorii captivi, aflate în derulare, au obligatia să încheie acte aditionale la acestea, cu respectarea prevederilor prezentei decizii, până la data de 28 februarie 2003 inclusiv.

Art. VI. - Departamentul preturi, tarife, reglementări comerciale, protectia consumatorilor, Departamentul inspectie, control, sesizări, reclamatii, grupe teritoriale, Serviciul legislatie, contencios, precum si părtile din contractele de furnizare a gazelor naturale pentru consumatorii captivi au obligatia să ducă la îndeplinire prevederile prezentei decizii.

Art. VII. - Prezenta decizie va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare

în Domeniul Gazelor Naturale,

Dan Pantilie

 

Bucuresti, 10 ianuarie 2003.

Nr. 6.

 

RECTIFICARE

 

În Legea nr. 528/2002 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 22/1999 privind administrarea porturilor si serviciile în porturi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 591 din 9 august 2002, se face următoarea rectificare:

- la art. I pct. 11, în art. 510, în loc de: “Terenurile pe care sunt amplasate porturile, digurile, cheiurile, parcurile...” se va citi: “Terenurile pe care sunt amplasate porturile, digurile, cheiurile, pereele... “.