MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 171 (XV) - Nr. 29         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 21 ianuarie 2003

 

SUMAR

 

     ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

514/2002. - Ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind conditiile de sănătate a animalelor si certificarea veterinară pentru reintrarea cailor înregistrati pentru curse, competitii si evenimente culturale, după un export temporar

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTATIEI SI PĂDURILOR

 

ORDIN

pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind conditiile de sănătate a animalelor si certificarea veterinară pentru reintrarea cailor înregistrati pentru curse, competitii si evenimente culturale, după un export temporar

 

În temeiul prevederilor art. 3 alin. 1 din Legea sanitară veterinară nr. 60/1974, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

în baza Hotărîrii Guvernului nr. 362/2002 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, cu modificările si completările ulterioare,

văzând Referatul de aprobare nr. 160.299 din 14 octombrie 2002, întocmit de Agentia Natională Sanitară Veterinară,

ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Norma sanitară veterinară privind conditiile de sănătate a animalelor si certificarea veterinară pentru reintrarea cailor înregistrati pentru curse, competitii si evenimente culturale, după un export temporar, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. -  Directiile sanitare veterinare judetene si a municipiului Bucuresti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Agentia Natională Sanitară Veterinară va controla modul de ducere la îndeplinire a prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare în termen de 15 zile de la data publicării lui.

 

Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,

Ilie Sârbu

 

Bucuresti, 4 noiembrie 2002.

Nr. 514.

 

ANEXĂ

 

NORMĂ SANITARĂ VETERINARĂ

privind conditiile de sănătate a animalelor si certificarea veterinară pentru reintrarea cailor înregistrati pentru curse, competitii si evenimente culturale, după un export temporar

 

Art. 1. - Fără a aduce atingere prevederilor Normei sanitare veterinare stabilind regionalizarea unor tări terte pentru importul de ecvidee, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 272/2002, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 680 din 13 septembrie 2002, autoritatea veterinară centrală a României trebuie să autorizeze reintrarea cailor înregistrati pentru curse, competitii si evenimente culturale, după un export temporar, atunci când astfel de cai:

a) se întorc din tările terte enumerate în anexa nr. 2 la Norma sanitară veterinară privind stabilirea listei tărilor terte din care România avizează importul de bovine, porcine, ecvidee, ovine si caprine, precum si de carne proaspătă si produse din carne, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 242/2002, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 750 din 15 octombrie 2002, în care acestia au fost exportati temporar, fie direct, fie după tranzitul prin alte tări ale aceleiasi grupe din anexa nr. 1;

b) se conformează cerintelor precizate în modelul certificatului de sănătate prevăzut în anexa nr. 2;

c) au luat parte la Jocurile Olimpice de la Sidney din anul 2000 sau la evenimentele pregătitoare ale acestora si întrunesc cerintele stabilite într-un certificat de sănătate, în concordantă cu modelul prevăzut în anexa nr. 3;

d) au luat parte la Cupa Mondială a Curselor de Cai din Dubai si întrunesc cerintele stabilite într-un certificat de sănătate, în concordantă cu modelul prevăzut în anexa nr. 4;

e) au luat parte la Cupa Melbourne si întrunesc cerintele stabilite într-un certificat de sănătate, în concordantă cu modelul prevăzut în anexa nr. 5;

f) au luat parte la Cupa Japoniei si la Cursele Internationale de la Hong Kong si întrunesc cerintele stabilite într-un certificat de sănătate, în concordantă cu modelul prevăzut în anexa nr. 6;

g) au luat parte la Maratonul Cupei Mondiale din Emiratele Arabe Unite si întrunesc cerintele stabilite într-un certificat de sănătate, în concordantă cu modelul prevăzut în anexa nr. 7;

h) au luat parte la întâlniri de grad international (International Grade/Group Meetings) în Australia, Canada, Statele Unite ale Americii, Hong Kong, Japonia, Singapore sau Emiratele Arabe Unite si întrunesc cerintele stabilite într-un certificat de sănătate, în concordantă cu modelul prevăzut în anexa nr. 8.

Art. 2. - (1) Autoritatea veterinară centrală a României poate adopta acte legislative sau prevederi administrative suplimentare necesare prezentei norme sanitare veterinare, pentru a se asigura implementarea si conformitatea cu prevederile acesteia.

(2) Autoritatea veterinară centrală a României va lua măsurile administrative sau penale adecvate pentru a pedepsi orice încălcare a prevederilor prezentei norme sanitare veterinare.

(3) Autoritatea veterinară centrală a României poate modifica, adăuga sau abroga total ori partial prevederile prezentei norme sanitare veterinare.

(4) Atunci când autoritatea veterinară centrală a României adoptă cele mentionate la alineatele precedente, trebuie să facă o referire expresă la prezenta normă sanitară veterinară.

Art. 3. - Anexele nr. 1-8*) fac parte integrantă din prezenta normă sanitară veterinară.

 

Anexe)

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

Pagina a 5-a

Pagina a 6-a

Pagina a 7-a

Pagina a 8-a

Pagina a 9-a

Pagina a 10-a

Pagina a 11-a

Pagina a 12-a

Pagina a 13-a

Pagina a 14-a

Pagina a 15-a

Pagina a 16-a

Pagina a 17-a

Pagina a 18-a

Pagina a 19-a

Pagina a 20-a

Pagina a 21-a

Pagina a 22-a

Pagina a 23-a

Pagina a 24-a

Pagina a 25-a

Pagina a 26-a

Pagina a 27-a

Pagina a 28-a

Pagina a 29-a

Pagina a 30-a