MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 171 (XV) - Nr. 33         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 22 ianuarie 2003

 

SUMAR

 

DECRETE

 

            44. - Decret privind conferirea Ordinului national Serviciul Credincios în grad de Cavaler

 

            45. - Decret privind conferirea unor decoratii nationale

 

            46. - Decret privind conferirea Ordinului national Pentru Merit în grad de Cavaler

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            1.534/2002. - Hotărâre privind aprobarea stemei orasului Cernavodă, judetul Constanta

 

            1.535/2002. - Hotărâre privind aprobarea stemei municipiului Câmpia Turzii, judetul Cluj

 

            1.537/2002. - Hotărâre privind aprobarea stemei municipiului Oltenita, judetul Călărasi

 

            1.538/2002. - Hotărâre privind aprobarea stemei municipiului Alexandria, judetul Teleorman

 

            21. - Hotărâre privind suplimentarea bugetelor Secretariatului General al Guvernului si Ministerului Culturii si Cultelor din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2003

 

            Rectificare la Decretul nr. 961/2002

 

DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului national Serviciul Credincios în grad de Cavaler

 

            În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 99 din Constitutia României, precum si ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. A pct. II si ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările ulterioare, la propunerea ministrului administratiei publice, pentru îndelungata carieră didactică, pentru activitatea sustinută pusă în slujba comunitătii, în calitate de prefect al judetului Somes, în anii grei de după încheierea celui de-al doilea război mondial si a revenirii Clujului în hotarele patriei,

 

            Presedintele României decretează:

 

            Articol unic. - Se conferă Ordinul national Serviciul Credincios în grad de Cavaler domnului profesor doctor Gheorghe I. Neamtu.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 99 alin. (2) din

Constitutia României,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 15 ianuarie 2003.

Nr. 44.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea unor decoratii nationale

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 99 din Constitutia României, precum si ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. A si ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările ulterioare, la propunerea ministrului sănătătii si familiei, pentru deosebita si constanta activitate umanitară si contributia semnificativă la îmbunătătirea actului medical din cadrul Spitalului Clinic de Urgentă Floreasca,

 

Presedintele României decretează:

 

Art. 1. - Se conferă Ordinul national Serviciul Credincios în grad de Mare Ofiter domnului Otmar Gehrig, responsabilul proiectului, doctor la Spitalul Universitar din Z.rich, Confederatia Elvetiană.

Art. 2. - Se conferă Ordinul national Serviciul Credincios în grad de Ofiter următorilor:

- domnului Ernst Schneider, doctor la Spitalul Universitar din Z.rich, Confederatia Elvetiană;

- domnului Reto Stocker, doctor la Spitalul Universitar din Z.rich, Confederatia Elvetiană;

- domnului Christian Ruef, profesor doctor la Spitalul Universitar din Z.rich, Confederatia Elvetiană.

Art. 3. - Se conferă Ordinul national Pentru Merit în grad de Comandor domnului Harry Schenk, asistent-sef la Spitalul Universitar din Z.rich, Confederatia Elvetiană.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 99 alin. (2) din

Constitutia României,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 15 ianuarie 2003.

Nr. 45.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului national Pentru Merit în grad de Cavaler

 

            În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 99 din Constitutia României, precum si ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. A pct. III si ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările ulterioare, la propunerea directorului Serviciului Român de Informatii, pentru a recompensa serviciile deosebite aduse statului român în procesul de integrare euroatlantică,

 

            Presedintele României decretează:

 

            Articol unic. - Se conferă Ordinul national Pentru Merit în grad de Cavaler :

            - domnului Carl David Buckland jr., expert din Oficiul de Securitate NATO;

            - domnului John Charles Robillard, expert din Oficiul de Securitate NATO.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 99 alin. (2) din

Constitutia României,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 15 ianuarie 2003.

Nr. 46.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea stemei orasului Cernavodă, judetul Constanta

 

            În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 10 alin. 2 din Legea nr. 102/1992 privind stema tării si sigiliul statului

 

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

            Articol unic. - (1) Se aprobă stema orasului Cernavodă, judetul Constanta, prevăzută în anexa nr. 1.

            (2) Descrierea elementelor stemei si semnificatia acestora sunt prevăzute în anexa nr. 1a).

            (3) Anexele nr. 1 si 1a) fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

 

Bucuresti, 18 decembrie 2002.

Nr. 1.534.

 

ANEXA Nr. 1*)

 

STEMA

orasului Cernavodă, judetul Constanta

 


*) Anexa este reprodusă în facsimil.

 

ANEXA Nr. 1a)

 

DESCRIEREA SI SEMNIFICATIILE

elementelor însumate ale stemei orasului Cernavodă, judetul Constanta

 

            Descrierea stemei

            Stema orasului Cernavodă, potrivit anexei nr. 1 la hotărâre, se compune dintr-un scut cu baza curbată.

            În câmp albastru, în sef, sunt reprezentate simbolul atomului, de argint, podul lui Anghel Saligny, de aur, si statuia Gânditorului, natural.

            În câmpul inferior este reprezentată o apă neagră.

            Scutul este timbrat de o coroană murală de argint, formată din trei turnuri crenelate.

            Semnificatia elementelor însumate

            Simbolul atomului este emblema activitătii Centralei Nuclearoelectrice Cernavodă.

            Podul construit de Anghel Saligny la sfârsitul secolului al XIX-lea reprezintă imaginea-simbol a dezvoltării orasului Cernavodă, a unirii teritoriului dobrogean cu Regatul român.

            Acest pod a făcut legătura materială si spirituală între provincii, facilitând înglobarea Dobrogei în sistemul statal, economic si cultural al României moderne.

            Celebrele statuete, Gânditorul si perechea sa feminină, vestigii ale culturii eneolitice Hamangia, au fost descoperite în apropierea orasului, fiind un simbol al perenitătii vietii pe aceste meleaguri.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea stemei municipiului Câmpia Turzii, judetul Cluj

 

            În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 10 alin. 2 din Legea nr. 102/1992 privind stema tării si sigiliul statului,

 

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

            Articol unic. - (1) Se aprobă stema municipiului Câmpia Turzii, judetul Cluj, prevăzută în anexa nr. 1.

            (2) Descrierea elementelor stemei si semnificatia acestora sunt prevăzute în anexa nr. 1a).

            (3) Anexele nr. 1 si 1a) fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

 

Bucuresti, 18 decembrie 2002.

Nr. 1.535.

 

ANEXA Nr. 1*)

 

STEMA

municipiului Câmpia Turzii, judetul Cluj


*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.

 

ANEXA Nr. 1a)

 

DESCRIEREA SI SEMNIFICATIILE

elementelor însumate ale stemei municipiului Câmpia Turzii, judetul Cluj

 

            Descrierea stemei

            Stema municipiului Câmpia Turzii, potrivit anexei nr. 1 la hotărâre, se compune dintr-un scut despicat de un brâu undat, de argint.

            În primul cartier, pe fond albastru, sunt două săbii încrucisate.

            În cartierul doi, pe fond auriu, este reprezentat un pergament care poartă cifra 1219.

În cartierul inferior, pe fond rosu, sunt reprezentate o oală de turnat otel, otel curgând ce se transformă într-un colac de sârmă si două spice de grâu.

Scutul este timbrat de o coroană murală, de argint, formată din cinci turnuri crenelate.

Semnificatia elementelor însumate

Săbiile exprimă simbolic lupta de apărare dusă de localnici de-a lungul secolelor.

Cifra 1219 aminteste de prima atestare documentară a localitătii.

Oala de turnat otel si spicele de grâu simbolizează activitatea locuitorilor zonei, respectiv metalurgia si cultura cerealelor.

Numărul turnurilor - cinci - atestă faptul că asezarea este un centru urban, ridicat la rang de municipiu.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea stemei municipiului Oltenita, judetul Călărasi

 

            În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 10 alin. 2 din Legea nr. 102/1992 privind stema tării si sigiliul statului,

 

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

            Articol unic. - (1) Se aprobă stema municipiului Oltenita, judetul Călărasi, prevăzută în anexa nr. 1.

            (2) Descrierea elementelor stemei si semnificatia acestora sunt prevăzute în anexa nr. 1 a).

            (3) Anexele nr. 1 si 1a) fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

 

Bucuresti, 18 decembrie 2002.

Nr. 1.537.

 

ANEXA Nr. 1*)

 

STEMA

municipiului Oltenita, judetul Călărasi


*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.

 

ANEXA Nr. 1a)

 

DESCRIEREA SI SEMNIFICATIILE

elementelor însumate ale stemei municipiului Oltenita, judetul Călărasi

 

            Descrierea stemei

Stema municipiului Oltenita, potrivit anexei nr. 1 la hotărâre, se compune dintr-un scut tăiat ce cuprinde în partea superioară (o treime), în câmp rosu, un mănunchi alcătuit din trei spice de grâu de aur, cu câte două frunze fiecare, din acelasi material.

În partea inferioară (două treimi), în câmp albastru, este reprezentată o ancoră de argint, iar la baza sa sunt două fascii din acelasi material.

Scutul este timbrat cu o coroană murală din argint, formată din cinci turnuri crenelate, care conferă localitătii statutul de municipiu.

Semnificatia elementelor însumate

Spicele de grâu evocă rolul asezării în productia agricolă, simbolizând bogătia câmpiei din Lunca Dunării.

Ancora evocă faptul că asezarea este port si reprezintă principala activitate industrială a localitătii.

Cele două fascii de la baza scutului semnifică faptul că localitatea este situată într-o bogată zonă piscicolă, fiind mărginită de fluviul Dunărea si râul Arges.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea stemei municipiului Alexandria, judetul Teleorman

 

            În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 10 alin. 2 din Legea nr. 102/1992 privind stema tării si sigiliul statului,

 

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

            Articol unic. - (1) Se aprobă stema municipiului Alexandria, judetul Teleorman, prevăzută în anexa nr. 1.

            (2) Descrierea elementelor stemei si semnificatia acestora sunt prevăzute în anexa nr. 1a).

            (3) Anexele nr. 1 si 1a) fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

 

Bucuresti, 18 decembrie 2002.

Nr. 1.538.

 

ANEXA Nr. 1*)

 

STEMA

municipiului Alexandria, judetul Teleorman


*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.

 

ANEXA Nr. 1a)

 

DESCRIEREA SI SEMNIFICATIILE

elementelor însumate ale stemei municipiului Alexandria, judetul Teleorman

 

Descrierea stemei

Stema municipiului Alexandria, potrivit anexei nr. 1 la hotărâre, se compune dintr-un scut fasciat.

În partea superioară, în câmp albastru, este reprezentat un cal de argint, în galop.

În partea inferioară, în câmp de hermină, sunt reprezentate două mâini înfrătite, naturale, cu mansete negre.

Pe fascia verde se află douăsprezece lacrimi de argint, dispuse sase cu sase si despărtite de sase besanti de aur.

Semnificatia elementelor însumate

Calul de argint este simbol al curajului si este o trimitere la preocupările oamenilor acestor locuri în activitatea de crestere a animalelor, de negot, dar evocă si faptul că locuitorii au trebuit să facă fată năvălirilor străine, amintind de lupta pentru apărare.

Cele două mâini reprezintă credinta, evocând legăturile stabilite între oameni în vederea realizării unui scop comun;

hermina este un atribut domnesc si aminteste de domnitorul Alexandru Dimitrie Ghica (1834-1842), întemeietorul orasului.

Fascia cu lacrimi si besanti este inspirată din vechea stemă a Ghiculestilor, ele amintind lupta pentru unitate natională, permanenta sete de apă a Bărăganului si rolul apei în dezvoltarea economică si socială a urbei.

Turnurile crenelate, în număr de sapte, conferă localitătii rangul de municipiu resedintă de judet.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetelor Secretariatului General al Guvernului si Ministerului Culturii si Cultelor din

Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2003

 

            În temeiul art. 107 din Constitutie, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice si al art. 19 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2003 nr. 631/2002,

 

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă alocarea sumei de 2.800 milioane lei din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2003, pentru aducerea în tară a osemintelor regelui Carol al II-lea de Hohenzollern-Sigmaringen, în vederea înhumării la Mânăstirea Curtea de Arges, judetul Arges.

(2) Din suma prevăzută la alin. (1) bugetul Secretariatului General al Guvernului se suplimentează cu suma de 1.900 milioane lei pentru cheltuieli materiale si servicii, iar bugetul Ministerului Culturii si Cultelor se suplimentează cu suma de 900 milioane lei pentru cheltuieli de capital.

Art. 2. - Sumele puse la dispozitie Secretariatului General al Guvernului si Ministerului Culturii si Cultelor potrivit art. 1, rămase neutilizate, se restituie la bugetul de stat în vederea reîntregirii Fondului de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, până la data de 25 decembrie 2003.

Art. 3. - Se autorizează Ministerul Finantelor Publice să introducă modificările ce decurg din aplicarea prevederilor prezentei hotărâri în bugetul de stat si în bugetele Secretariatului General al Guvernului si Ministerului Culturii si Cultelor pe anul 2003.

 

 

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul pentru coordonarea

Secretariatului General al Guvernului,

Petru Serban Mihăilescu

Ministrul culturii si cultelor,

Răzvan Theodorescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 16 ianuarie 2003.

Nr. 21.

 

RECTIFICARE

 

            Decretul nr. 961/2002 privind conferirea unor decoratii nationale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 865 din 29 noiembrie 2002, liniuta 37 de la art. 3 se elimină.