MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 171 (XV) - Nr. 498         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 10 iulie 2003

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

336. - Lege pentru declararea ca oras a comunei Săliste, judetul Sibiu

 

472. - Decret privind promulgarea Legii pentru declararea ca oras a comunei Săliste, judetul Sibiu

 

438. - Decret privind conferirea Ordinului national Steaua României

 

439. - Decret privind conferirea Ordinului national Serviciul Credincios în grad de Cavaler

 

465. - Decret privind recunoasterea în functie a unui cleric

 

481. - Decret privind conferirea Ordinului national Steaua României în grad de Cavaler

 

482. - Decret privind conferirea Ordinului national Steaua României în grad de Mare Ofiter

 

483. - Decret privind conferirea unor decoratii nationale

 

484. - Decret privind conferirea Ordinului national Pentru Merit în grad de Mare Ofiter

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

802. - Hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2003 Episcopiei Ortodoxe Române a Covasnei si Harghitei pentru finalizarea lucrărilor de investitie la Mănăstirea “Sfântul Ilie” Toplita si a celorlalte lucrări de investitie la mănăstirile si bisericile din judetele Harghita si Covasna

 

803. - Hotărâre privind trecerea, fără plată, a unor imobile din proprietatea privată a statului, situate în municipiul Bucuresti, bd. Iuliu Maniu nr. 1-3, sectorul 6, în patrimoniul Confederatiei Nationale a Sindicatelor Libere din România - Frătia, pentru Institutul de Educatie si Studii Sindicale

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru declararea ca oras a comunei Săliste, judetul Sibiu

 

            Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

            Art. 1. - (1) Comuna Săliste, judetul Sibiu, se declară oras.

            (2) Satele Aciliu, Amnas, Crint, Gales, Fântânele, Mag, Săcel, Sibiel si Vale apartin orasului Săliste.

            Art. 2. - Anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 54-55 din 27 iulie 1981, cu modificările ulterioare, precum si anexa nr. II pct. 5.6 la Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national - Sectiunea a IV-a – Reteaua de localităti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 408 din 24 iulie 2001, se modifică în mod corespunzător.

 

            Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 17 iunie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

            Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 25 iunie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 8 iulie 2003.

Nr. 336.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru declararea ca oras a comunei Săliste, judetul Sibiu

 

            În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

            Presedintele României decretează:

 

            Articol unic. - Se promulgă Legea pentru declararea ca oras a comunei Săliste, judetul Sibiu, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 7 iulie 2003.

Nr. 472.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului national Steaua României

 

            În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 99 din Constitutia României, precum si ale art. 3 alin. (3), art. 4 alin. (1), art. 6 lit. A pct. I si ale art. 11 alin. (1) pct. I din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările ulterioare, la propunerea Presedintelui Senatului,

            în semn de apreciere pentru activitatea deosebită în domeniul dezvoltării relatiilor de colaborare si prietenie cu România, pentru contributia semnificativă adusă la stimularea si sprijinirea relatiilor pe multiple planuri, româno-nipone,

           

            Presedintele României decretează:

 

            Art. 1. - Se conferă Ordinul national Steaua României în grad de Mare Cruce Excelentei sale domnului Hiroyuki Kurata, presedintele Camerei consilierilor din Dieta Japoniei.

            Art. 2. - Se conferă Ordinul national Steaua României în grad de Mare Ofiter Excelentei sale domnului Hakuo Yanagisawa, presedinte al Ligii parlamentare de prietenie cu România.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 99 alin. (2) din

Constitutia României, contrasemnăm

acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 2 iulie 2003.

Nr. 438.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului national Serviciul Credincios în grad de Cavaler

 

            În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 99 din Constitutia României, precum si ale art. 4 alin. (1), art. 6 lit. A pct. II si ale art. 11 alin. (1) pct. I.2 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările ulterioare,

            la propunerea ministrului sănătătii,

            cu ocazia aniversării a 60 de ani, pentru rolul avut în promovarea unor tehnici terapeutice moderne de cardiologie si terapie intensivă, pentru contributia sa la dezvoltarea învătământului medical,

 

            Presedintele României decretează:

 

            Articol unic. - Se conferă Ordinul national Serviciul Credincios în grad de Cavaler domnului profesor universitar doctor George Ionel Marius Georgescu, directorul Centrului de Cardiologie Iasi.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 99 alin. (2) din

Constitutia României, contrasemnăm

acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 4 iulie 2003.

Nr. 439.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind recunoasterea în functie a unui cleric

 

            În temeiul prevederilor art. 29 alin. (3) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României, precum si ale art. 21 alin. 1 din Decretul nr. 177/1948 pentru regimul general al cultelor religioase, modificat prin Decretul nr. 150/1974,

            având în vedere propunerea Guvernului, potrivit Hotărârii nr. 711 din 20 iunie 2003,

 

            Presedintele României decretează:

 

            Articol unic. - Părintele Eugen Anton Sch.nberger se recunoaste în functia de episcop al Episcopiei Romano-Catolice Satu Mare.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 7 iulie 2003.

Nr. 465.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului national Steaua României în grad de Cavaler

 

            În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 99 din Constitutia României, precum si ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. A pct. I si ale art. 11 alin. (1) pct I din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările ulterioare,

            la propunerea ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei,

            în semn de apreciere a performantelor exceptionale, pentru spiritul managerial deosebit de care a dat dovadă, pentru rolul avut în promovarea valorilor inteligentei tehnice românesti si recunoasterea internatională a industriei de software din România,

 

            Presedintele României decretează:

 

            Articol unic. - Se conferă Ordinul national Steaua României în grad de Cavaler domnului Radu Georgescu, presedintele GeCAD Software - S.R.L.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 99 alin. (2) din

Constitutia României, contrasemnăm

acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 7 iulie 2003.

Nr. 481.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului national Steaua României în grad de Mare Ofiter

 

            În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 99 din Constitutia României, precum si ale art. 3 alin. (3), ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. A pct. I si ale art. 11 alin. (1) pct. I din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările ulterioare,

            în semn de apreciere pentru sprijinul deosebit acordat la constituirea si functionarea în România a Centrului regional SECI pentru combaterea criminalitătii transfrontaliere, pentru promovarea relatiilor de cooperare pe multiple planuri dintre statele central-europene,

 

            Presedintele României decretează:

 

            Articol unic. - Se conferă Ordinul national Steaua României în grad de Mare Ofiter Excelentei sale domnului doctor Erhard Busek, coordonator al Initiativei de Cooperare Sud-Est Europeană, presedinte al Institutului pentru Regiunea Dunării si Europa Centrală.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 99 alin. (2) din

Constitutia României, contrasemnăm

acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 7 iulie 2003.

Nr. 482.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea unor decoratii nationale

 

            În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 99 din Constitutia României, precum si ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. A si B si ale art. 11 alin. (1) pct. I si V din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările ulterioare,

            la propunerea ministrului justitiei,

            pentru merite deosebite în activitatea desfăsurată si rezultate remarcabile în pregătirea profesională,

 

            Presedintele României decretează:

 

            Art. 1. - Se conferă Ordinul national Serviciul Credincios în grad de Cavaler, cu însemne pentru militari, următorilor:

            - domnului colonel Dăscălita Ghe. Gheorghe;

            - domnului colonel Dobocan P. Teofil.

            Art. 2. - Se conferă Medalia natională Pentru Merit clasa a III-a, cu însemne pentru militari, următorilor:

            - domnului plutonier-major Bursuc Ghe. Gelu Cristian;

            - doamnei plutonier-major Gheorghe A. Camelia Roxana;

            - domnului plutonier-adjutant Nită N. Ionut;

            - domnului plutonier-major Radu I. Nicusor;

            - doamnei plutonier-major Radu I. Mihaela;

            - domnului plutonier-major Rosoga D. Dorin;

            - doamnei adjutant Stanciu T. Mihaela Martha;

            - domnului plutonier-adjutant Codoran L. Dorinel.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 99 alin. (2) din

Constitutia României, contrasemnăm

acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 7 iulie 2003.

Nr. 483.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului national Pentru Merit în grad de Mare Ofiter

 

            În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 99 din Constitutia României, precum si ale art. 3 alin. (3), ale art. 6 lit. A pct. III si ale art. 11 alin. (1) pct. I.3 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările ulterioare,

            la propunerea ministrului afacerilor externe,

            pentru îndelungata si statornica prietenie arătată tării noastre, pentru importantul rol avut la înfiintarea primului lectorat de studiere a limbii si literaturii române, pentru eforturile sustinute de promovare a culturii române în Republica Finlanda,

 

            Presedintele României decretează:

 

            Articol unic. - Se conferă Ordinul national Pentru Merit în grad de Mare Ofiter domnului academician Lauri Lindgren.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 99 alin. (2) din

Constitutia României, contrasemnăm

acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 7 iulie 2003.

Nr. 484.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2003 Episcopiei Ortodoxe Române a Covasnei si Harghitei pentru finalizarea lucrărilor de investitie la Mănăstirea “Sfântul Ilie” Toplita si a celorlalte lucrări de investitie la mănăstirile si bisericile din judetele Harghita si Covasna

 

            În temeiul art. 107 din Constitutie, al art. 3 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitătile de cult apartinând cultelor religioase recunoscute din România, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 125/2002, al art. 30 din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, precum si al art. 19 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2003 nr. 631/2002,

 

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

            Art. 1. - Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Culturii si Cultelor cu suma de 2.000 milioane lei din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2003, si alocarea acesteia Episcopiei Ortodoxe Române a Covasnei si Harghitei în vederea finalizării lucrărilor de investitie la Mănăstirea “Sfântul Ilie” Toplita si a celorlalte lucrări de investitie la mănăstirile si bisericile din judetele Harghita si Covasna.

            Art. 2. - Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în volumul si în structura bugetului de stat pe anul 2003 si în bugetul Ministerului Culturii si Cultelor pe anul 2003.

            Art. 3. - Ministerul Culturii si Cultelor si organele abilitate de lege vor controla modul de utilizare a sumelor alocate, potrivit prezentei hotărâri, în conformitate cu prevederile legale.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Ioan Rus

Ministrul delegat pentru administratia publică,

Gabriel Oprea

Ministrul culturii si cultelor,

Răzvan Theodorescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 3 iulie 2003.

Nr. 802.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea, fără plată, a unor imobile din proprietatea privată a statului, situate în municipiul Bucuresti, bd. Iuliu Maniu nr. 1-3, sectorul 6, în patrimoniul Confederatiei Nationale a Sindicatelor Libere din România - Frătia, pentru Institutul de Educatie si Studii Sindicale

 

            În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 5 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, precum si al art. 1 alin. (5) lit. c) si al art. 11 lit. m) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

            Articol unic. - Se aprobă trecerea, fără plată, din proprietatea privată a statului în patrimoniul Confederatiei Nationale a Sindicatelor Libere din România - Frătia, pentru Institutul de Educatie si Studii Sindicale, a imobilelor situate în municipiul Bucuresti, bd. Iuliu Maniu nr. 1-3, corp D, sectorul 6, identificate potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Ioan Rus

Ministrul delegat pentru administratia publică,

Gabriel Oprea

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 3 iulie 2003.

Nr. 803.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilelor, proprietate privată a statului, situate în municipiul Bucuresti, bd. Iuliu Maniu nr. 1-3, corp D, sectorul 6, care trec, fără plată, în patrimoniul Confederatiei Nationale a Sindicatelor Libere din România - Frătia, pentru Institutul de Educatie si Studii Sindicale

 

Locul unde este situat imobilul

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Caracteristicile tehnice

ale părtii din imobilul transferat

Municipiul Bucuresti, bd. Iuliu Maniu nr. 1-3, corp D, sectorul 6

Statul român

Confederatia Natională a Sindicatelor Libere - Frătia, pentru Institutul de Educatie si Studii Sindicale

Suprafata totală: 8.768 m2;

- Clădire corp D

- 3 terenuri de tenis

- Ring de dans în aer liber

- Parcare

- Spatii verzi

 

            NOTĂ:

            Vor fi respectate servitutile si căile de acces până la iesirea din indiviziune.