MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 171 (XV) - Nr. 508         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 15 iulie 2003

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

301. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 33/2003 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Statului Kuwait privind statutul Fortelor României în Statul Kuwait, semnat la Kuwait la 10 si 11 martie 2003

 

433. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 33/2003 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Statului Kuwait privind statutul Fortelor României în Statul Kuwait, semnat la Kuwait la 10 si 11 martie 2003

 

303. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 26/2003 pentru ratificarea Acordului anual de finantare 2002 dintre Guvernul României si Comisia Comunitătilor Europene cu privire la Programul special de aderare pentru agricultură si dezvoltare rurală, semnat la Bucuresti si la Bruxelles la 1 aprilie 2003

 

435. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 26/2003 pentru ratificarea Acordului anual de finantare 2002 dintre Guvernul României si Comisia Comunitătilor Europene cu privire la Programul special de aderare pentru agricultură si dezvoltare rurală, semnat la Bucuresti si la Bruxelles la 1 aprilie 2003

 

486. - Decret privind conferirea Ordinului national Pentru Merit în grad de Ofiter

 

487. - Decret privind conferirea Ordinului national Steaua României în grad de Cavaler

 

501. - Decret privind rechemarea unui ambasador

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

774. - Hotărâre privind trecerea unor imobile din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al comunei Săcălaz si în administrarea Consiliului Local al Comunei Săcălaz, judetul Timis

 

775. - Hotărâre privind transmiterea unor terenuri agricole din proprietatea privată a statului si din administrarea Agentiei Domeniilor Statului în proprietatea privată a municipiului Buzău, judetul Buzău, si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău

 

777. - Hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2003, pentru judetul Dolj

 

778. - Hotărâre privind transmiterea unui imobil din domeniul privat al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul privat al municipiului Târgoviste si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Târgoviste, judetul Dâmbovita

 

779. - Hotărâre privind trecerea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Centrului National al Cinematografiei în domeniul public al municipiului Medias si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Medias, judetul Sibiu

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 33/2003 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Statului Kuwait privind statutul Fortelor României în Statul Kuwait, semnat la Kuwait la 10 si 11 martie 2003

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 33 din 8 mai 2003 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Statului Kuwait privind statutul Fortelor României în Statul Kuwait, semnat la Kuwait la 10 si 11 martie 2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 345 din 21 mai 2003.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 29 mai 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 17 iunie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

VIOREL HREBENCIUC

 

Bucuresti, 4 iulie 2003.

Nr. 301.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 33/2003 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Statului Kuwait privind statutul Fortelor României în Statul Kuwait, semnat la Kuwait la 10 si 11 martie 2003

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 33/2003 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Statului Kuwait privind statutul Fortelor României în Statul Kuwait, semnat la Kuwait la 10 si 11 martie 2003, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 2 iulie 2003.

Nr. 433.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 26/2003 pentru ratificarea Acordului anual de finantare 2002 dintre Guvernul României si Comisia Comunitătilor Europene cu privire la Programul special de aderare pentru agricultură si dezvoltare rurală, semnat la Bucuresti si la Bruxelles la 1 aprilie 2003

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 26 din 18 aprilie 2003 pentru ratificarea Acordului anual de finantare 2002 dintre Guvernul României si Comisia Comunitătilor Europene cu privire la Programul.special de aderare pentru agricultură si dezvoltare rurală, semnat la Bucuresti si la Bruxelles la 1 aprilie 2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 283 din 23 aprilie 2003.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 26 mai 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

ALEXANDRU ATHANASIU

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 17 iunie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

VIOREL HREBENCIUC

 

Bucuresti, 4 iulie 2003.

Nr. 303.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 26/2003 pentru ratificarea Acordului anual de finantare 2002 dintre Guvernul României si Comisia Comunitătilor Europene cu privire la Programul special de aderare pentru agricultură si dezvoltare rurală, semnat la Bucuresti si la Bruxelles la 1 aprilie 2003

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 26/2003 pentru ratificarea Acordului anual de finantare 2002 dintre Guvernul României si Comisia Comunitătilor Europene cu privire la Programul special de aderare pentru agricultură si dezvoltare rurală, semnat la Bucuresti si la Bruxelles la 1 aprilie 2003, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 2 iulie 2003.

Nr. 435.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului national Pentru Merit în grad de Ofiter

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 99 din Constitutia României, precum si ale art. 3 alin. (3), ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. A pct. III si ale art. 11 alin. (1) pct. I.3 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările ulterioare, la propunerea ministrului administratiei si internelor, pentru întreaga activitate desfăsurată în scopul dezvoltării permanente a relatiilor de colaborare, întrajutorare, prietenie si încredere reciprocă între Jandarmeria Română si Jandarmeria Franceză,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul national Pentru Merit în grad de Ofiter domnului locotenent-colonel Yann R. Maupas, consilier al comandantului Jandarmeriei Române.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 99 alin. (2) din

Constitutia României,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 9 iulie 2003.

Nr. 486

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului national Steaua României în grad de Cavaler

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 99 din Constitutia României, precum si ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. A pct. I si ale art. 11 alin. (1) pct. I.1 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările ulterioare, la propunerea ministrului culturii si cultelor, cu ocazia aniversării a 60 de ani, dorind a răsplăti meritele celui care, prin nobletea cuvântului său poetic, prin prodigioasa activitate publicistică si prin sustinuta promovare a culturii, s-a implicat în propăsirea înaltei simtiri românesti,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul national Steaua României în grad de Cavaler domnului Adrian Păunescu, poet si publicist.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 99 alin. (2) din

Constitutia României,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 9 iulie 2003.

Nr. 487

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind rechemarea unui ambasador

 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) si ale art. 99 din Constitutia României,

având în vedere propunerea Guvernului,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Anda Cristina Filip se recheamă din calitatea de ambasador extraordinar si plenipotentiar, sef al Misiunii Permanente a României pe lângă Organizatia Natiunilor Unite si alte institutii specializate, cu sediul la Geneva, si îsi va încheia misiunea în termen de cel mult 90 de zile de la publicarea prezentului decret în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 99 alin. (2) din

Constitutia României,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 10 iulie 2003.

Nr. 501.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea unor imobile din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al comunei Săcălaz si în administrarea Consiliului Local al Comunei Săcălaz, judetul Timis

 

În temeiul art. 107 din Constitutie, al art. 9 alin. (1) si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea imobilelor, identificate potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al comunei Săcălaz si în administrarea Consiliului Local al Comunei Săcălaz, judetul Timis.

Art. 2. - Predarea-preluarea imobilelor care se transmit potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul apărării nationale,

Ioan Mircea Pascu

Ministrul administratiei si internelor,

Ioan Rus

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 3 iulie 2003.

Nr. 774.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilelor care se transmit din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al comunei Săcălaz si în administrarea Consiliului Local al Comunei Săcălaz, judetul Timis

 

Nr. crt.

Locul unde este situat imobilul care transmite

Persoana juridică de la care se transmite

Persoana juridică la care se se transmite imobilul

Codul de clasificare din

inventarul bunurilor aflate în

administrarea Ministerului Apărării imobilul Nationale, care alcătuiesc domeniul

public al statului

Caracteristicile tehnice ale imobilului

1.

Comuna Săcălaz, judetul Timis

Ministerul Apărării Nationale

Consiliul Local al Comunei Săcălaz

- Imobil 3199

- cod 8.29.09

- nr. MF 103.550

- suprafata construită = 8.313 m 2

- suprafata desfăsurată = 8.313 m 2

- suprafata totală a terenului, inclusiv constructiile = 14,2130 ha

2.

Comuna Săcălaz, judetul Timis

Ministerul Apărării Nationale

Consiliul Local al Comunei Săcălaz

- Imobil 3118

- cod 8.29.09

- nr. MF 103.549

 

- suprafata construită = 138 m2

- suprafata desfăsurată = 379 m2

- suprafata totală a terenului, inclusiv constructiile = 7,4500 ha

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unor terenuri agricole din proprietatea privată a statului si din administrarea Agentiei Domeniilor Statului în proprietatea privată a municipiului Buzău, judetul Buzău, si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău

 

În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 11 lit. m) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea unor terenuri agricole situate în municipiul Buzău, judetul Buzău, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din proprietatea privată a statului si din administrarea Agentiei Domeniilor Statului în proprietatea privată a municipiului Buzău, judetul Buzău, si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău.

Art. 2. - Terenurile prevăzute la art. 1 vor fi atribuite de Comisia locală a municipiului Buzău pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor persoanelor îndreptătite potrivit art. 15 alin. (5) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 3. - Predarea-preluarea terenurilor prevăzute la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Ioan Rus

Ministrul agriculturii, pădurilor, apelor si mediului,

Ilie Sârbu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 3 iulie 2003.

Nr. 775.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a terenurilor care se transmit din proprietatea privată a statului si din administrarea Agentiei Domeniilor Statului în proprietatea privată a municipiului Buzău, judetul Buzău, si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău

 

Locul unde este situat imobilul care transmite

Persoana juridică de la care se transmite

Persoana juridică la care se se transmite imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Municipiul Buzău, judetul Buzău

 

Statul român, în administrarea

Agentiei Domeniilor Statului

 

Municipiul Buzău, în administrarea

Consiliului Local al Municipiului

Buzău, la dispozitia Comisiei locale

a municipiului Buzău pentru stabilirea

dreptului de proprietate asupra terenurilor

- tarla 41, parcela 722/1 - categoria de folosintă - păsune, în suprafată de 6,42 ha

- tarla 41, parcela 723/1 - categoria de folosintă - păsune, în suprafată de 6,74 ha

- tarla 44, parcela 749/1 - categoria de folosintă - teren arabil, în suprafată de 26,84 ha

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2003, pentru judetul Dolj

 

În temeiul art. 107 din Constitutie, al art. 30 alin. (3) din Legea finantelor publice nr. 500/2002 si al art. 19 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2003 nr. 631/2002,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2003, cu suma de 3.000.000 mii lei, pentru judetul Dolj, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2003, si alocarea acesteia bugetului municipiului Craiova, pentru acoperirea unor cheltuieli angajate pentru lucrări si amenajări la Stadionul “Ion Oblemenco”.

Art. 2. - Utilizarea sumei prevăzute la art. 1 se face de către ordonatorul principal de credite, potrivit dispozitiilor legale.

Art. 3. - Se autorizează Ministerul Finantelor Publice să introducă modificările corespunzătoare în volumul si în structura bugetului de stat pe anul 2003.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Ioan Rus

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 3 iulie 2003.

Nr. 777

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unui imobil din domeniul privat al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul privat al municipiului Târgoviste si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Târgoviste, judetul Dâmbovita

 

În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 11 lit. m) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea unui imobil, compus din constructie în curs de executie, situat în municipiul Târgoviste, judetul Dâmbovita, identificat potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul privat al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul privat al municipiului Târgoviste si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Târgoviste, judetul Dâmbovita.

Art. 2. - Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul apărării nationale,

Ioan Mircea Pascu

Ministrul administratiei si internelor,

Ioan Rus

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 3 iulie 2003.

Nr. 778.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului care se transmite din domeniul privat al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul privat al municipiului Târgoviste si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Târgoviste, judetul Dâmbovita

 

Locul unde este situat imobilul care transmite

Persoana juridică de la care se transmite

Persoana juridică la care se se transmite imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Municipiul Târgoviste, Calea Bucuresti, bl. G9 sc. A, B, C, judetul Dâmbovita

Statul român, Ministerul Apărării Nationale

Municipiul Târgoviste, Consiliul Local al Municipiului Târgoviste, judetul Dâmbovita

Constructii: bl. G9 sc. A, B, C 

- suprafata construită = 1.076 m2

- suprafata terenului aferent = 1.256 m2

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Centrului National al Cinematografiei în domeniul public al municipiului Medias si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Medias, judetul Sibiu

 

În temeiul art. 107 din Constitutie, al art. 9 alin. (1) si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea unui imobil, compus din clădire si terenul aferent, situat în municipiul Medias, judetul Sibiu, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului si din administrarea Centrului National al Cinematografiei în domeniul public al municipiului Medias si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Medias, judetul Sibiu.

Art. 2. - Predarea-preluarea imobilului prevăzut la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Ioan Rus

Ministrul culturii si cultelor,

Răzvan Theodorescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 3 iulie 2003.

Nr. 779.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului care se transmite din domeniul public al statului si din administrarea Centrului National al Cinematografiei în domeniul public al municipiului Medias si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Medias, judetul Sibiu

 

Locul unde este situat imobilul care transmite

Persoana juridică de la care se transmite

Persoana juridică la care se se transmite imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Municipiul Medias, piata Corneliu Coposu nr. 9, judetul Sibiu

 

Statul român, Centrul National al Cinematografiei

 

Municipiul Medias, Consiliul Local al Municipiului Medias

 

Suprafata terenului = 77% din 926 m2

Suprafata construită = 450 m2

CF 12270 Medias

Nr. topo 916/2/11/2/I

Nr. MF 101.083

Cod de clasificare 8.30