MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 171 (XV) - Nr. 510         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 15 iulie 2003

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

306. - Lege pentru modificarea Legii nr. 550/2002 privind vânzarea spatiilor comerciale proprietate privată a statului si a celor de prestări de servicii, aflate în administrarea consiliilor judetene sau a consiliilor locale, precum si a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local

 

441. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 550/2002 privind vânzarea spatiilor comerciale proprietate privată a statului si a celor de prestări de servicii, aflate în administrarea consiliilor judetene sau a consiliilor locale, precum si a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local

 

315. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 196/2002 privind cresterile salariale ce se vor acorda în anul 2003 personalului din învătământ, salarizat potrivit Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 8/2000 pentru modificarea si completarea Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, referitor la stabilirea salariului de bază al personalului din învătământ, si pentru abrogarea unor dispozitii din Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupă functii de demnitate publică

 

450. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 196/2002 privind cresterile salariale ce se vor acorda în anul 2003 personalului din învătământ, salarizat potrivit Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 8/2000 pentru modificarea si completarea Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, referitor la stabilirea salariului de bază al personalului din învătământ, si pentru abrogarea unor dispozitii din Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupă functii de demnitate publică

 

316. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 20/2003 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităti de combustibil pentru Regia Autonomă pentru Activităti Nucleare

 

451. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 20/2003 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităti de combustibil pentru Regia Autonomă pentru Activităti Nucleare

 

317. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 24/2003 privind suspendarea plătii taxei pe valoarea adăugată la organele vamale pentru echipamente din import destinate înzestrării Serviciului de Informatii Externe si Serviciului de Telecomunicatii Speciale

 

452. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 24/2003 privind suspendarea plătii taxei pe valoarea adăugată la organele vamale pentru echipamente din import destinate înzestrării Serviciului de Informatii Externe si Serviciului de Telecomunicatii Speciale

 

322. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 17/2003 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 2 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 162/2002 privind acordarea de către Ministerul de Interne a unui avans în valoare de 72,6 miliarde lei pentru finalizarea obiectului contractului comercial nr. 110/2002, încheiat cu Societatea Comercială loARO” - S.A. Câmpulung

 

457. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 17/2003 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 2 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 162/2002 privind acordarea de către Ministerul de Interne a unui avans în valoare de 72,6 miliarde lei pentru finalizarea obiectului contractului comercial nr. 110/2002, încheiat cu Societatea Comercială leARO” - S.A. Câmpulung

 

323. - Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 41/2003 privind dobândirea si schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice

 

458. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 41/2003 privind dobândirea si schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice

 

325. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 25/2003 pentru modificarea si completarea art. 20 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 26/1997 privind protectia copilului aflat în dificultate

 

460. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 25/2003 pentru modificarea si completarea art. 20 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 26/1997 privind protectia copilului aflat în dificultate

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea Legii nr. 550/2002 privind vânzarea spatiilor comerciale proprietate privată a statului si a celor de prestări de servicii, aflate în administrarea consiliilor judetene sau a consiliilor locale, precum si a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Legea nr. 550/2002 privind vânzarea spatiilor comerciale proprietate privată a statului si a celor de prestări de servicii, aflate în administrarea consiliilor judetene sau a consiliilor locale, precum si a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 803 din 5 noiembrie 2002, cu completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Alineatul (1) al articolului 11 va avea următorul cuprins:

“Art. 11. - (1) Pretul de vânzare a spatiilor comerciale sau de prestări de servicii se poate achita în rate de către cumpărătorii comercianti sau de către prestatorii de servicii, autorizati în baza Legii nr. 507/2002 privind organizarea si desfăsurarea unor activităti economice de către persoane fizice - persoane fizice si asociatii familiale -, de către societătile comerciale constituite în temeiul Legii nr. 31/1990 privind societătile comerciale, republicată, cu modificările si completările ulterioare, care se încadrează în categoria întreprinderilor mici si mijlocii, în conditiile legii, precum si de către organizatiile cooperatiste constituite în temeiul Decretului-lege nr. 66/1990 privind organizarea si functionarea cooperatiei mestesugăresti, cu modificările ulterioare, si a Legii nr. 109/1996 privind organizarea si functionarea cooperatiei de consum, cu modificările ulterioare.”

2. Alineatul (4) al articolului 12 va avea următorul cuprins:

“(4) În cazul în care cumpărătorul nu plăteste la scadentă două rate succesive, respectiv în cazul nerespectării prevederilor art. 11 alin. (2), după caz, contractul de vânzare-cumpărare se consideră rezolvit de drept, fără a mai fi necesară punerea în întârziere si fără altă formalitate.”

3. La articolul 21 alineatul (3), partea introductivă a literei a) va avea următorul cuprins:

“a) pentru societăti comerciale si organizatii cooperatiste:”

4. La articolul 21 alineatul (3), punctul 4 al literei a) va avea următorul cuprins:

“4. declaratie pe propria răspundere a reprezentantului legal al societătii comerciale sau al organizatiei cooperatiste, din care să rezulte că aceasta nu se află în reorganizare judiciară sau faliment;”

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 22 mai 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 26 iunie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

VIOREL HREBENCIUC

 

Bucuresti, 8 iulie 2003.

Nr. 306.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 550/2002 privind vânzarea spatiilor comerciale proprietate privată a statului si a celor de prestări de servicii, aflate în administrarea consiliilor judetene sau a consiliilor locale, precum si a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru modificarea Legii nr. 550/2002 privind vânzarea spatiilor comerciale proprietate privată a statului si a celor de prestări de servicii, aflate în administrarea consiliilor judetene sau a consiliilor locale, precum si a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 7 iulie 2003.

Nr. 441.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 196/2002 privind cresterile salariale ce se vor acorda în anul 2003 personalului din învătământ, salarizat potrivit Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 8/2000 pentru modificarea si completarea Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, referitor la stabilirea salariului de bază al personalului din învătământ, si pentru abrogarea unor dispozitii din Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupă functii de demnitate publică

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 196 din 18 decembrie 2002 privind cresterile salariale ce se vor acorda în anul 2003 personalului din învătământ, salarizat potrivit Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 8/2000 pentru modificarea si completarea Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, referitor la stabilirea salariului de bază al personalului din învătământ, si pentru abrogarea unor dispozitii din Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupă functii de demnitate publică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 954 din 24 decembrie 2002, cu următoarele modificări si completări:

1. Titlul ordonantei de urgentă va avea următorul cuprins:

“ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind cresterile salariale ce se vor acorda în anii 2003 si 2004 personalului din învătământ, salarizat potrivit Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 8/2000 pentru modificarea si completarea Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, referitor la stabilirea salariului de bază al personalului din învătământ, si pentru abrogarea unor dispozitii din Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupă functii de demnitate publică”

2. După anexa Vb) se introduce o nouă anexă, anexa Ic), cu următorul cuprins:

,, ANEXA Ic)

 

Ianuarie 2004

 

Valoarea coeficientului de multiplicare 1,000 = 1.653.018 lei

Coeficientii de multiplicare pentru profesorii universitari

 

Nr. crt.

Functia*)

Nivelul studiilor

Vechimea în învătământ

până la 3 ani

3- 6 ani

6-10 ani

7

15-20 ani

20-25 ani

25-30 ani

30-35 ani

35-40 ani

peste 40 ani

min./ max.

min./ max

min./ max

min./ max

min./ max

min./ max

min./ max

min./ max

min./ max

min./ max

1.

Profesor universitar

S

-

-

-

7,872

 8,166

8,390

8,688

9,122

9,578

10,056

 

 

 

-

-

-

16,288

16,420

16,768

17,044

17,896

18,792

19,730


*) Functiile se ocupă potrivit prevederilor Statutului personalului didactic.”

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 25 iunie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 27 iunie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

VIOREL HREBENCIUC

 

Bucuresti, 8 iulie 2003.

Nr. 315

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 196/2002 privind cresterile salariale ce se vor acorda în anul 2003 personalului din învătământ, salarizat potrivit Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 8/2000 pentru modificarea si completarea Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, referitor la stabilirea salariului de bază al personalului din învătământ, si pentru abrogarea unor dispozitii din Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupă functii de demnitate publică

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 196/2002 privind cresterile salariale ce se vor acorda în anul 2003 personalului din învătământ, salarizat potrivit Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 8/2000 pentru modificarea si completarea Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, referitor la stabilirea salariului de bază al personalului din învătământ, si pentru abrogarea unor dispozitii din Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupă functii de demnitate publică si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 7 iulie 2003.

Nr. 450.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 20/2003 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităti de combustibil pentru Regia Autonomă pentru Activităti Nucleare

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 20 din 2 aprilie 2003 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităti de combustibil pentru Regia Autonomă pentru Activităti Nucleare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 249 din 10 aprilie 2003.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 3 iunie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 23 iunie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 8 iulie 2003.

Nr. 316

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 20/2003 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităti de combustibil pentru Regia Autonomă pentru Activităti Nucleare

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 20/2003 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităti de combustibil pentru Regia Autonomă pentru Activităti Nucleare si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 7 iulie 2003.

Nr. 451.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 24/2003 privind suspendarea plătii taxei pe valoarea adăugată la organele vamale pentru echipamente din import destinate înzestrării Serviciului de Informatii Externe si Serviciului de Telecomunicatii Speciale

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 24 din 10 aprilie 2003 privind suspendarea plătii taxei pe valoarea adăugată la organele vamale pentru echipamente din import destinate înzestrării Serviciului de Informatii Externe si Serviciului de Telecomunicatii Speciale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 266 din 16 aprilie 2003.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 3 iunie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 23 iunie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 8 iulie 2003.

Nr. 317.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 24/2003 privind suspendarea plătii taxei pe valoarea adăugată la organele vamale pentru echipamente din import destinate înzestrării Serviciului de Informatii Externe si Serviciului de Telecomunicatii Speciale

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 24/2003 privind suspendarea plătii taxei pe valoarea adăugată la organele vamale pentru echipamente din import destinate înzestrării Serviciului de Informatii Externe si Serviciului de Telecomunicatii Speciale si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 7 iulie 2003.

Nr. 452.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 17/2003 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 2 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 162/2002 privind acordarea de către Ministerul de Interne a unui avans în valoare de 72,6 miliarde lei pentru finalizarea obiectului contractului comercial nr. 110/2002, încheiat cu Societatea Comercială “ARO” - S.A. Câmpulung

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 17 din 2 aprilie 2003 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 2 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 162/2002 privind acordarea de către Ministerul de Interne a unui avans în valoare de 72,6 miliarde lei pentru finalizarea obiectului contractului comercial nr. 110/2002, încheiat cu Societatea Comercială laARO” - S.A. Câmpulung, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 224 din 3 aprilie 2003.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 29 mai 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 23 iunie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 8 iulie 2003.

Nr. 322.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 17/2003 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 2 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 162/2002 privind acordarea de către Ministerul de Interne a unui avans în valoare de 72,6 miliarde lei pentru finalizarea obiectului contractului comercial nr. 110/2002, încheiat cu Societatea Comercială loARO” - S.A. Câmpulung

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 17/2003 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 2 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 162/2002 privind acordarea de către Ministerul de Interne a unui avans în valoare de 72,6 miliarde lei pentru finalizarea obiectului contractului comercial nr. 110/2002, încheiat cu Societatea Comercială loARO” - S.A. Câmpulung, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 7 iulie 2003.

Nr. 457.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 41/2003 privind dobândirea si schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 41 din 30 ianuarie 2003 privind dobândirea si schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice, adoptată în temeiul art. 1 pct. III.1 din Legea nr. 680/2002 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 68 din 2 februarie 2003, cu următoarele modificări:

1. La articolul 4 alineatul (2), litera b) va avea următorul cuprins:

“b) când persoana în cauză a folosit, în exercitarea profesiei, numele pe care doreste să îl obtină, făcând dovada cu privire la aceasta, precum si asupra faptului că este cunoscută în societate sub acest nume;”

2. La articolul 6 alineatul (2), după litera d) se introduce o literă nouă, litera d1), cu următorul cuprins:

“d1 ) cazierul judiciar si cazierul fiscal ale solicitantului;”

3. Articolul 21 va avea următorul cuprins:

“Art. 21. - În cazul admiterii unei cereri de schimbare a numelui pe cale administrativă, persoana căreia i-a fost vătămat un drept sau un interes legitim recunoscut de lege poate solicita, pe cale judecătorească, în conditiile Legii nr. 29/1990, cu modificările ulterioare, anularea dispozitiei de schimbare a numelui. Actiunea în justitie poate fi introdusă în termen de 6 luni de la data la care a luat cunostintă de schimbarea numelui si numai dacă persoana care o depune face dovada că, din motive obiective, neimputabile ei, nu a putut formula opozitia prevăzută la art. 11.”

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 5 iunie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 17 iunie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

VIOREL HREBENCIUC

 

Bucuresti, 8 iulie 2003.

Nr. 323.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 41/2003 privind dobândirea si schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 41/2003 privind dobândirea si schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 7 iulie 2003.

Nr. 458.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 25/2003 pentru modificarea si completarea art. 20 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 26/1997 privind protectia copilului aflat în dificultate

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 25 din 18 aprilie 2003 pentru modificarea si completarea art. 20 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 26/1997 privind protectia copilului aflat în dificultate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 281 din 22 aprilie 2003, cu următoarea modificare:

- La articolul I punctul 2, litera b) a alineatului (3 1 ) va avea următorul cuprins:

“b) un spor de 15% calculat la salariul de bază, pentru conditii de încordare psihică ridicată si responsabilitate sporită în care se desfăsoară activitatea;”

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 27 mai 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 25 iunie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 8 iulie 2003.

Nr. 325.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 25/2003 pentru modificarea si completarea art. 20 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 26/1997 privind protectia copilului aflat în dificultate

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 25/2003 pentru modificarea si completarea art. 20 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 26/1997 privind protectia copilului aflat în dificultate si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 7 iulie 2003.

Nr. 460.