MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 171 (XV) - Nr. 515         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 16 iulie 2003

 

SUMAR

 

DECRETE

 

            509. - Decret pentru eliberarea si numirea unor judecători si procurori

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

            637. - Decizie a presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate pentru modificarea si completarea Deciziei presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 219/2003 pentru aprobarea Listei cuprinzând medicamentele (denumiri comerciale) de care beneficiază asiguratii în tratamentul ambulatoriu cu si fără contributie personală, corespunzătoare denumirilor comune internationale (DCI), aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 516/2003

 

            Lista agentilor economici comercianti angro de uleiuri minerale, publicată conform prevederilor art. 11 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 30/2003 pentru instituirea unor măsuri speciale privind productia, importul si comercializarea uleiurilor minerale

 

            Lista depozitelor speciale, publicată conform prevederilor art. 11 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 30/2003 pentru instituirea unor măsuri speciale privind productia, importul si comercializarea uleiurilor minerale

 

DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru eliberarea si numirea unor judecători si procurori

 

            În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 99 alin. (1) si ale art. 133 alin. (1) din Constitutia României, ale art. 47, art. 92 alin. (1) lit. b) si e) si ale art. 131 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 1 alin. (2) din Legea nr. 54/1993 pentru organizarea instantelor si parchetelor militare,

            având în vedere hotărârile Consiliului Superior al Magistraturii nr. 11/2003, nr. 12/2003, nr. 15/2003 si nr. 22/2003,

 

            Presedintele României decretează:

 

            Articol unic. - Se eliberează din functia de judecător si procuror, respectiv se numesc în functia de procuror, la parchetele de pe lângă instantele mentionate în dreptul fiecăruia, persoanele prevăzute în anexa la prezentul decret.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 15 iulie 2003.

Nr. 509.

 

ANEXĂ

 

ELIBERĂRI DIN FUNCTIE

 

            A. Eliberare din functie ca urmare a pensionării sau încetării activitătii pensionarului reîncadrat:

            - domnul Nicolae Crăciun - judecător la Curtea de Apel Bucuresti, pe data de 1 iulie 2003, la cerere;

            - domnul Nicolae Răduică - judecător la Curtea de Apel Craiova, pe data de 16 iulie 2003, la cerere;

            - domnul locotenent-colonel magistrat - judecător la Curtea Militară de Apel, pe data - Eduard Poppa - de 1 august 2003, la cerere;

            - domnul colonel magistrat Aurel Cute - procuror la Parchetul Militar Bacău de pe lângă Tribunalul Militar Iasi, pe data de 1 iulie 2003, la cerere;

            - domnul colonel magistrat Emil Văduva - procuror la Parchetul Militar Craiova de pe lângă Tribunalul Militar Timisoara, pe data de 1 iulie 2003, la cerere.

            B. Eliberare din functie ca urmare a condamnării definitive pentru o faptă prevăzută delegea penală:

            - doamna Georgeta Stoican - judecător la Judecătoria Sectorului 1 Bucuresti, pe data de 4 iunie 2003.

 

NUMIRI ÎN FUNCTIE

 

            Procurori:

- doamna Marcela Iacob - Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bacău;

- domnul Gheorghe Achim - Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgu Secuiesc;

- domnul Cătălin-Sorin-Ion Arsene - Parchetul de pe lângă Judecătoria Costesti;

- doamna Oana Alexandru - Parchetul de pe lângă Judecătoria Răcari;

- doamna Ana Dusa - Parchetul de pe lângă Judecătoria Miercurea-Ciuc;

- doamna Liliana Istrate - Parchetul de pe lângă Judecătoria Galati;

- domnul Petru Narita - Parchetul de pe lângă Judecătoria Medgidia;

- domnul Mircea-Cristian Nicoară - Parchetul de pe lângă Judecătoria Galati;

- domnul Marian-Sergiu Nitu - Parchetul de pe lângă Judecătoria Strehaia;

- domnul Alfredo-Robertino Simionescu - Parchetul de pe lângă Judecătoria Galati.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

CASA NATIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

DECIZIE

pentru modificarea si completarea Deciziei presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 219/2003 pentru aprobarea Listei cuprinzând medicamentele (denumiri comerciale) de care beneficiază asiguratii în tratamentul ambulatoriu cu si fără contributie personală, corespunzătoare denumirilor comune internationale (DCI), aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 516/2003

 

            În temeiul dispozitiilor art. 77 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate,

            având în vedere:

            - Hotărârea Guvernului nr. 516/2003 privind modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.417/2003 pentru aprobarea Listei cuprinzând medicamentele de care beneficiază asiguratii în tratamentul ambulatoriu, cu sau fără contributie personală, pe bază de prescriptie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate;

            - art. 141 din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului sănătătii si familiei si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 23/15/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării medicamentelor cu si fără contributie personală în tratamentul ambulatoriu si a dispozitivelor medicale destinate recuperării unor deficiente organice sau fiziologice, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate;

            - Adresa Agentiei Nationale a Medicamentului nr. 3.960/2003;

            - Referatul de aprobare al Serviciului farmaceutic nr. IV/D/343 din 3 iulie 2003,

            presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate emite următoarea decizie:

            Art. I. - Decizia presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 219/2003 pentru aprobarea Listei cuprinzând medicamentele (denumiri comerciale) de care beneficiază asiguratii în tratamentul ambulatoriu cu si fără contributie personală, corespunzătoare denumirilor comune internationale (DCI), aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 516/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 321 din 13 mai 2003, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

            1. Pozitia 104 de la boala nr. 5 - Ciroză hepatică – din sectiunea A a anexei nr. 1 se modifică după cum urmează:

            “104. S/P-RF ZEFFIX COMPR. FILM. 100 mg GLAXO WELLCOME ANGLIA Cutie x 2 blistere x 14 compr. film.; (3 ani)”

            2. Pozitia 105 de la boala nr. 5 - Ciroză hepatică – din sectiunea A a anexei nr. 1 se elimină.

            3. După pozitia 6 de la boala nr. 4 - Hepatita virală acută - din sectiunea B a anexei nr. 1 se introduce pozitia 61 cu următorul continut:

            “61. S/P-RF ZEFFIX COMPR. FILM. 100 mg GLAXO WELLCOME ANGLIA Cutie x 2 blistere x 14 compr. film.; (3 ani)”

            Art. II. - Celelalte prevederi ale Deciziei presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 219/2003 rămân nemodificate.

            Art. III. - Presedintii directori generali ai caselor de asigurări de sănătate, precum si furnizorii de servicii medicale si farmaceutice au obligatia de a pune în aplicare si de a respecta prevederile prezentei decizii.

            Art. IV. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

prof. univ. dr. Eugeniu Turlea

 

Bucuresti, 10 iulie 2003.

Nr. 637.

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

LISTA

agentilor economici comercianti angro de uleiuri minerale, publicată conform prevederilor art. 11 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 30/2003 pentru instituirea unor măsuri speciale privind productia, importul si comercializarea uleiurilor minerale

 

Nr. crt.

Denumirea societătii comerciale

Judetul

Codul unic de înregistrare

1.

DIALY INTERNATIONAL - S.R.L.

Bacău

15486937

2.

FREGAT - S.R.L.

Bihor

13302990

3.

SINBAD - S.R.L.

Bihor

70502

4.

MISOR IMPEX - S.R.L.

Brasov

15472885

5.

UNIT COMTUR - S.R.L.

Brasov

13877076

6.

DINAMIC CONSULTING IMPORT-EXPORT - S.R.L.

Bucuresti

14193599

7.

TECO PETROL OIL - S.R.L.

Bucuresti

15471502

8.

VIVA HUN IMPEX - S.R.L.

Bucuresti

15455337

9.

THERMAR - S.A.

Constanta

5781743

10.

CUZA - S.R.L.

Galati

1640156

11.

GYONOR - S.R.L.

Galati

12791200

12.

KRAIS CONSTRUCT - S.R.L.

Giurgiu

13219038

13.

INTER PALACE - S.R.L.

Harghita

13575850

 

NOTĂ:

Se radiază, la cerere, calitatea de agent economic ce desfăsoară activitate de comert angro cu uleiuri minerale a Societătii Comerciale “SILFLOR & MOVE IMPEX” - S.R.L., judetul Ilfov, cod unic de înregistrare: 6090703, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 330 din 15 mai 2003, pozitia 247.

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

LISTA

depozitelor speciale, publicată conform prevederilor art. 11 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 30/2003 pentru instituirea unor măsuri speciale privind productia, importul si comercializarea uleiurilor minerale

(completare)

 

Nr.crt.

Denumirea societătii comerciale autorizate

Codul unic

de înregistrare

 

Numărul de autorizare

la Garda Financiară

Centrală

Numărul avizului pentru autorizare depozite speciale – Ministerul Industriei si Resurselor

Adresa depozitului special

 

1.

LUKOIL DOWNSTREAM - S.R.L. Bucuresti, str. Elena Văcărescu nr. 6, sectorul 1

10547022 -

 

393685 din 11 iulie 2003

 

53 din 9 iulie 2003

 

Satu Mare, Str. Magnoliei nr. 29A, judetul Satu Mare (închiriat de la Societatea Comercială “M.V. PROPERTIES”- S.R.L. Bucuresti)

2.

BEST TRADE - S.R.L. Baia Mare, aleea Mărăsti nr. 6, ap. 32, judetul Maramures

14787702

 

393684 din 10 iulie 2003

 

54 din 10 iulie 2003

 

Galati, sos. Smârdan nr. 2, judetul Galati (închiriat de la Societatea Comercială “ATLAS” - S.A. Galati)