MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 171 (XV) - Nr. 523         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 21 iulie 2003

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

334. - Lege pentru înfiintarea comunei Grosii Tiblesului, judetul Maramures, prin reorganizarea comunei Suciu de Sus

 

470. - Decret privind promulgarea Legii pentru înfiintarea comunei Grosii Tiblesului, judetul Maramures, prin reorganizarea comunei Suciu de Sus

 

335. - Lege pentru înfiintarea comunei Nenciulesti, judetul Teleorman, prin reorganizarea comunei  Mavrodin

 

471. - Decret privind promulgarea Legii pentru înfiintarea comunei Nenciulesti, judetul Teleorman,  prin reorganizarea comunei Mavrodin

 

337. - Lege pentru înfiintarea comunei Cosula, judetul Botosani, prin reorganizarea comunei Copălău

 

473. - Decret privind promulgarea Legii pentru înfiintarea comunei Cosula, judetul Botosani, prin reorganizarea comunei Copălău

 

338. - Lege pentru înfiintarea comunei Chibed, judetul Mures, prin reorganizarea comunei Ghindari

 

474. - Decret privind promulgarea Legii pentru înfiintarea comunei Chibed, judetul Mures, prin reorganizarea comunei Ghindari

 

352. - Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 15/1999 privind înfiintarea Academiei Române de Aviatie

 

495. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 15/1999 privind înfiintarea Academiei Române de Aviatie

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru înfiintarea comunei Grosii Tiblesului, judetul Maramures, prin reorganizarea comunei Suciu de Sus

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. - (1) Se înfiintează comuna Grosii Tiblesului, judetul Maramures, având în componentă satul Grosii Tiblesului, prin reorganizarea comunei Suciu de Sus din acelasi judet.

(2) Resedinta comunei Grosii Tiblesului se stabileste în satul Grosii Tiblesului.

Art. 2. - (1) În urma reorganizării prevăzute la art. 1, comuna Suciu de Sus, judetul Maramures, are în componentă satele: Suciu de Sus, Larga si Suciu de Jos.

(2) Resedinta comunei Suciu de Sus rămâne în satul Suciu de Sus.

Art. 3. - (1) Până la constituirea, potrivit legii, a autoritătilor administratiei publice locale în comuna Grosii Tiblesului, judetul Maramures, rezolvarea problemelor curente se asigură de doi delegati numiti prin ordin al prefectului, cu atributii de primar si viceprimar, precum si de un secretar numit de prefect, în conditiile legii.

(2) Salarizarea persoanelor prevăzute la alin. (1) se face, potrivit reglementărilor legale în vigoare, din bugetul comunei Grosii Tiblesului.

Art. 4. - (1) Consiliul Judetean Maramures si delegatii împuterniciti conform prevederilor art. 3 alin. (1), împreună cu Directia generală a finantelor publice a judetului Maramures si Consiliul Local al Comunei Suciu de Sus, repartizează veniturile si cheltuielile actualului buget al comunei Suciu de Sus între comunele prevăzute la art. 1 si 2.

(2) Veniturile si cheltuielile care, în conditiile legii, revin de drept comunei Grosii Tiblesului, se administrează si se gestionează prin autoritătile administratiei publice locale ale acestei noi comune, iar până la constituirea acestora, de persoanele prevăzute la art. 3 alin. (1). Echilibrarea bugetului local se realizează pe seama sumelor defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, în limita prevederilor aprobate, în anul 2003, pe ansamblul judetului Maramures.

(3) Bugetul comunei Grosii Tiblesului pe anul 2004 se elaborează de către delegatii prevăzuti la art. 3 alin. (1), cu avizul Directiei generale a finantelor publice a judetului Maramures.

(4) Operatiunile de predare-preluare se fac pe bază de protocoale încheiate între actualul primar al comunei Suciu de Sus si delegatul desemnat prin ordin al prefectului, cu atributii de primar al comunei Grosii Tiblesului.

Art. 5. - Până la noile alegeri locale, autoritătile administratiei publice locale din comuna Suciu de Sus functionează în componenta avută la intrarea în vigoare a prezentei legi.

Art. 6. - Anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 54-55 din 27 iulie 1981, cu modificările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 27 mai 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 25 iunie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) dinConstitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 8 iulie 2003.

Nr. 334.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru înfiintarea comunei Grosii Tiblesului, judetul Maramures, prin reorganizarea comunei Suciu de Sus

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru înfiintarea comunei Grosii Tiblesului, judetul Maramures, prin reorganizarea comunei Suciu de Sus, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 7 iulie 2003.

Nr. 470.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru înfiintarea comunei Nenciulesti, judetul Teleorman, prin reorganizarea comunei Mavrodin

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. - (1) Se înfiintează comuna Nenciulesti, judetul Teleorman, având în componentă satele Nenciulesti si Păru Rotund, prin reorganizarea comunei Mavrodin din acelasi judet.

(2) Resedinta comunei Nenciulesti se stabileste în satul Nenciulesti.

Art. 2. - (1) În urma reorganizării prevăzute la art. 1, comuna Mavrodin, judetul Teleorman, are în componentă satul Mavrodin.

(2) Resedinta comunei Mavrodin rămâne în satul Mavrodin.

Art. 3. - (1) Până la constituirea, potrivit legii, a autoritătilor administratiei publice locale în comuna Nenciulesti, judetul Teleorman, rezolvarea problemelor curente se asigură de doi delegati numiti prin ordin al prefectului, cu atributii de primar si viceprimar, precum si de un secretar numit de prefect, în conditiile legii, care vor reprezenta autoritatea locală.

(2) Salarizarea persoanelor prevăzute la alin. (1) se face, potrivit reglementărilor legale în vigoare, din bugetul comunei Nenciulesti.

Art. 4. - (1) Consiliul Judetean Teleorman si delegatii împuterniciti conform prevederilor art. 3 alin. (1), împreună cu Directia generală a finantelor publice a judetului Teleorman si Consiliul Local al Comunei Mavrodin, repartizează veniturile si cheltuielile actualului buget al comunei Mavrodin între comunele prevăzute la art. 1 si 2.

(2) Veniturile si cheltuielile care, în conditiile legii si ale prevederilor alin. (1), revin de drept comunei Nenciulesti, se administrează si se gestionează prin autoritătile administratiei publice locale ale acestei noi comune, iar echilibrarea bugetului local se realizează pe seama sumelor defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, în limita prevederilor aprobate, în anul 2003, pe ansamblul judetului Teleorman.

(3) Bugetul comunei Nenciulesti pe anul 2004 se elaborează de către delegatii prevăzuti la art. 3 alin. (1), cu avizul Directiei generale a finantelor publice a judetului Teleorman.

(4) Operatiunile de predare-preluare se fac pe bază de protocoale încheiate între actualul primar al comunei Mavrodin si delegatul desemnat prin ordin al prefectului, cu atributii de primar al comunei Nenciulesti.

Art. 5. - Până la noile alegeri locale, autoritătile administratiei publice locale din comuna Mavrodin, judetul Teleorman, functionează în componenta avută la intrarea în vigoare a prezentei legi.

Art. 6. - Anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 54-55 din 27 iulie 1981, cu modificările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 3 iunie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 25 iunie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 8 iulie 2003.

Nr. 335.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru înfiintarea comunei Nenciulesti, judetul Teleorman, prin reorganizarea comunei Mavrodin

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru înfiintarea comunei Nenciulesti, judetul Teleorman, prin reorganizarea comunei Mavrodin, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 7 iulie 2003.

Nr. 471.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru înfiintarea comunei Cosula, judetul Botosani, prin reorganizarea comunei Copălău

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. - (1) Se înfiintează comuna Cosula, judetul Botosani, având în componentă satele: Cosula, Buda, Pădureni si Supitca, prin reorganizarea comunei Copălău din acelasi judet.

(2) Resedinta comunei Cosula se stabileste în satul Cosula.

Art. 2. - (1) În urma reorganizării prevăzute la art. 1, comuna Copălău, judetul Botosani, are în componentă satele: Copălău, Cerbu si Cotu.

(2) Resedinta comunei Copălău rămâne în satul Copălău.

Art. 3. - (1) Până la constituirea, potrivit legii, a autoritătilor administratiei publice locale în comuna Cosula, judetul Botosani, rezolvarea problemelor curente se asigură de doi delegati numiti prin ordin al prefectului, cu atributii de primar si viceprimar, precum si de un secretar numit de prefect, în conditiile legii, care vor reprezenta autoritatea locală.

(2) Salarizarea persoanelor prevăzute la alin. (1) se face, potrivit reglementărilor legale în vigoare, din bugetul comunei Cosula.

Art. 4. - (1) Consiliul Judetean Botosani si delegatii împuterniciti conform prevederilor art. 3 alin. (1), împreună cu Directia generală a finantelor publice a judetului Botosani si Consiliul Local al Comunei Copălău, repartizează veniturile si cheltuielile actualului buget al comunei Copălău între comunele prevăzute la art. 1 si 2.

(2) Veniturile si cheltuielile care, în conditiile legii si ale prevederilor alin. (1), revin de drept comunei Cosula, se administrează si se gestionează prin autoritătile administratiei publice locale ale acestei noi comune, iar echilibrarea bugetului local se realizează pe seama sumelor defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, în limita prevederilor aprobate, în anul 2003, pe ansamblul judetului Botosani.

(3) Bugetul comunei Cosula pe anul 2004 se elaborează de către delegatii prevăzuti la art. 3 alin. (1), cu avizul Directiei generale a finantelor publice a judetului Botosani.

(4) Operatiunile de predare-preluare se fac pe bază de protocoale încheiate între actualul primar al comunei Copălău si delegatul desemnat prin ordin al prefectului, cu atributii de primar al comunei Cosula.

Art. 5. - Până la noile alegeri locale, autoritătile administratiei publice locale din comuna Copălău, judetul Botosani, functionează în componenta avută la intrarea în vigoare a prezentei legi.

Art. 6. - Anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 54-55 din 27 iulie 1981, cu modificările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 3 iunie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 25 iunie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 8 iulie 2003.

Nr. 337.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru înfiintarea comunei Cosula, judetul Botosani, prin reorganizarea comunei Copălău

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru înfiintarea comunei Cosula, judetul Botosani, prin reorganizarea comunei Copălău, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 7 iulie 2003.

Nr. 473.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru înfiintarea comunei Chibed, judetul Mures, prin reorganizarea comunei Ghindari

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. - (1) Se înfiintează comuna Chibed, judetul Mures, având în componentă satul Chibed, prin reorganizarea comunei Ghindari din acelasi judet.

(2) Resedinta comunei Chibed se stabileste în satul Chibed.

Art. 2. - (1) În urma reorganizării prevăzute la art. 1, comuna Ghindari are în componentă satele Ghindari, Abud, Ceie, Solocma si Trei Sate.

(2) Resedinta comunei Ghindari rămâne în satul Ghindari.

Art. 3. - (1) Până la constituirea, potrivit legii, a autoritătilor administratiei publice locale în comuna Chibed, judetul Mures, rezolvarea problemelor curente se asigură de doi delegati numiti prin ordin al prefectului, cu atributii de primar si viceprimar, precum si de un secretar numit de prefect, în conditiile legii, care vor reprezenta autoritatea locală.

(2) Salarizarea persoanelor prevăzute la alin. (1) se face, potrivit reglementărilor legale în vigoare, din bugetul comunei Chibed.

Art. 4. - (1) Consiliul Judetean Mures si delegatii împuterniciti conform prevederilor art. 3 alin. (1), împreună cu Directia generală a finantelor publice a judetului Mures si Consiliul Local al Comunei Ghindari, repartizează veniturile si cheltuielile actualului buget al comunei Ghindari între comunele prevăzute la art. 1 si 2.

(2) Veniturile si cheltuielile care, în conditiile legii si ale prevederilor alin. (1), revin de drept comunei Chibed se administrează si se gestionează prin autoritătile administratiei publice locale ale acestei noi comune, iar echilibrarea bugetului local se realizează pe seama sumelor defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, în limita prevederilor aprobate, în anul 2003, pe ansamblul judetului Mures.

(3) Bugetul comunei Chibed pe anul 2004 se elaborează de către delegatii prevăzuti la art. 3 alin. (1), cu avizul Directiei generale a finantelor publice a judetului Mures.

(4) Operatiunile de predare-preluare se fac pe bază de protocoale încheiate între actualul primar al comunei Ghindari si delegatul desemnat prin ordin al prefectului, cu atributii de primar al comunei Chibed.

Art. 5. - Până la noile alegeri locale, autoritătile administratiei publice locale din comuna Ghindari, judetul Mures, functionează în componenta avută la intrarea în vigoare a prezentei legi.

Art. 6. - Anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 54-55 din 27 iulie 1981, cu modificările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 3 iunie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 25 iunie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 8 iulie 2003.

Nr. 338.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru înfiintarea comunei Chibed, judetul Mures, prin reorganizarea comunei Ghindari

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru înfiintarea comunei Chibed, judetul Mures, prin reorganizarea comunei Ghindari, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 7 iulie 2003.

Nr. 474.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 15/1999 privind înfiintarea Academiei Române de Aviatie

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 15 din 28 ianuarie 1999 privind înfiintarea Academiei Române de Aviatie, emisă în temeiul art. 1 pct. 9 lit. d) din Legea nr. 259/1998 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 36 din 29 ianuarie 1999, cu următoarele modificări si completări:

1. Titlul ordonantei va avea următorul cuprins:

“ORDONANTĂ

privind înfiintarea Scolii Superioare de Aviatie Civilă”

2. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

“Art. 1. - (1) Se înfiintează Scoala Superioară de Aviatie Civilă prin reorganizarea Centrului de Perfectionare a Personalului din Aviatia Civilă - Bucuresti.

(2) Scoala Superioară de Aviatie Civilă, denumită în continuare Scoala, este institutie publică având personalitate juridică, în subordinea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului.”

3. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

“Art. 2. - (1) Scoala se constituie si functionează conform prevederilor prezentei ordonante, în baza Ordonantei Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 45 din 26 ianuarie 2001, si a reglementărilor si recomandărilor emise de organizatiile internationale ale aviatiei civile la care România este parte.

(2) Scoala realizează pregătirea de specialitate a personalului pentru prestarea activitătilor aeronautice civile, precum si pregătirea periodică, specializarea si perfectionarea profesională a personalului aeronautic în functie, în conformitate cu cerintele specifice ale organizatiilor internationale ale aviatiei civile si ale Comunitătii Europene în domeniul aviatiei civile. Nomenclatorul specializărilor pentru aviatia civilă se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului.

(3) Scoala poate desfăsura si alte operatiuni aeriene civile cu respectarea prevederilor legale specifice, activităti de cercetare stiintifică si prestări de servicii pentru necesitătile proprii sau pentru terti, pe bază de contract, precum si editare, traducere, multiplicare, tipărire si comercializare de reglementări tehnice, publicatii si lucrări proprii, specifice domeniului său de activitate, pe bază de tarife stabilite în conditiile legii.

(4) Scoala se finantează din venituri proprii, surse atrase si din fonduri alocate de la bugetul de stat.

(5) Scoala are sediul în municipiul Bucuresti,

Str. Gratioasă nr. 13, sectorul 1.”

4. Articolul 3 va avea următorul cuprins:

“Art. 3. - Patrimoniul initial al Scolii se constituie prin preluarea activului si pasivului Centrului de Perfectionare a Personalului din Aviatia Civilă - Bucuresti, conform datelor din bilantul contabil al acestuia la data de 31 decembrie 1998, cu modificările acestuia pe perioada cât centrul a functionat sub denumirea ÇAcademia Română de AviatieČ, conform anexei care face parte integrantă din prezenta ordonantă.”

5. Articolul 4 va avea următorul cuprins:

“Art. 4. - (1) Conducerea Scolii este asigurată de consiliul de conducere. Consiliul de conducere, denumit în continuare consiliu, este compus din 7-9 persoane.

Presedintele consiliului este si directorul general al Scolii.

(2) Membrii consiliului si presedintele acestuia se numesc si se revocă prin ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului.

(3) Durata mandatului membrilor consiliului Scolii este de 4 ani si acesta poate fi prelungit pe durate de câte 4 ani.

(4) Indemnizatiile membrilor consiliului si salariul directorului general se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului.”

6. Articolul 5 va avea următorul cuprins:

“Art. 5. - Scoala întocmeste anual bugetul de venituri si cheltuieli în conformitate cu normele metodologice elaborate de Ministerul Finantelor Publice, care se aprobă de Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului, la propunerea consiliului.”

7. Articolul 6 va avea următorul cuprins:

“Art. 6. - (1) Finantarea cheltuielilor pentru functionarea Scolii, precum si a cheltuielilor de investitii, retehnologizare si achizitionare material aeronautic se asigură din surse proprii, surse atrase si, în completare, din fonduri alocate cu destinatie specială de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului.

(2) Excedentele anuale rezultate din executia bugetelor de venituri si cheltuieli ale activitătilor finantate integral din venituri proprii se reportează în anul următor.”

8. Articolul 7 va avea următorul cuprins:

“Art. 7. - Prestatiile si serviciile specifice asigurate de către Scoală se fac pe bază de tarife aprobate de Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului, la propunerea consiliului.”

9. Articolul 8 va avea următorul cuprins:

“Art. 8. - Scoala se organizează si functionează potrivit regulamentului de organizare si functionare, aprobat de ministrul transporturilor, constructiilor si turismului.”

10. Articolul 9 va avea următorul cuprins:

“Art. 9. - (1) Personalul de instruire al Scolii are calitatea de instructor si asigură instruirea teoretică si practică, în conformitate cu cerintele organizatiilor internationale ale aviatiei civile la care România este parte.

(2) Instructorii care asigură instruirea teoretică trebuie să fie absolventi ai învătământului superior de lungă durată, cu diplomă, si să aibă experientă în domeniul de referintă. Instructorii care asigură instruirea în zbor sintetic si în zbor pe aeronave trebuie să fie atestati în conformitate cu reglementările aeronautice în vigoare.

(3) Pentru desfăsurarea procesului de instruire si perfectionare profesională Scoala poate folosi, în conditiile legii, cadre didactice universitare, precum si alti specialisti  români si străini.”

11. Articolul 10 va avea următorul cuprins:

“Art. 10. - Salarizarea personalului Scolii se stabileste potrivit reglementărilor privind salarizarea personalului din institutiile publice finantate integral din venituri proprii.”

12. Articolul 11 va avea următorul cuprins:

“Art. 11. - (1) Durata cursurilor de pregătire de specialitate a personalului în vederea atestării acestuia pentru efectuarea activitătilor aeronautice civile se propune de către consiliul Scolii în baza standardelor, cerintelor si recomandărilor organizatiilor internationale ale aviatiei civile privind instruirea personalului la care România este parte si se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului.

(2) În fiecare an ministrul transporturilor, constructiilor si turismului, la propunerea consiliului Scolii, aprobă numărul de cursanti stabilit în functie de necesitătile aviatiei civile, pe baza studiilor statistice si a propunerilor agentilor aeronautici.”

13. Articolul 12 va avea următorul cuprins:

“Art. 12. - (1) Admiterea în Scoală se face pe baza criteriilor si conditiilor stabilite prin regulament, aprobat de ministrul transporturilor, constructiilor si turismului, la propunerea consiliului.

(2) Înscrierea la cursurile de perfectionare profesională se face în baza cererilor agentilor aeronautici sau la solicitarea persoanei interesate, în conditiile îndeplinirii criteriilor stabilite de reglementările aeronautice în vigoare.”

14. Articolul 13 va avea următorul cuprins:

“Art. 13. - (1) Candidatii admisi la cursurile de pregătire de specialitate pentru efectuarea activitătilor aeronautice civile au calitatea de cursanti.

(2) Cursantii care au cetătenie română si încheie cu Scoala un contract prin care se obligă că vor lucra cel putin 5 ani în sistemul aviatiei românesti pot beneficia de o bursă acordată de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, care să asigure acoperirea tuturor cheltuielilor de instruire teoretică si practică.”

15. Articolul 14 va avea următorul cuprins:

“Art. 14. - (1) Personalului aeronautic admis la cursurile de pregătire periodică, de specializare sau de perfectionare profesională i se asigură, pe toată durata cursurilor, de către agentii aeronautici la care sunt angajati, drepturile cuvenite pentru functiile detinute, potrivit contractului individual de muncă si contractului colectiv de muncă.

(2) Cheltuielile pentru instruirea teoretică si practică a personalului aeronautic înscris la cursurile prevăzute la alin. (1) se suportă de către agentii aeronautici care au solicitat instruirea acestora sau de către persoanele fizice, dacă instruirea se face la cererea lor.”

16. Alineatul (1) al articolului 15 va avea următorul cuprins:

“Art. 15. - (1) Cheltuielile de instruire se aprobă de ministrul transporturilor, constructiilor si turismului, la propunerea consiliului Scolii, pe baza calculatiei de cheltuieli curente si de capital, după caz, necesare executării fiecărui program de instruire.”

17. Articolul 16 se abrogă.

18. Articolul 17 va avea următorul cuprins:

“Art. 17. - (1) La încheierea cursurilor de specialitate pentru efectuarea activitătilor aeronautice civile se va sustine un examen de absolvire, iar la terminarea cursurilor de perfectionare profesională se va prezenta si se va sustine o lucrare de absolvire.

(2) Probele teoretice si practice, precum si criteriile de apreciere pentru examenul de absolvire se stabilesc de către consiliul Scolii pe baza reglementărilor aeronautice.

(3) Stagiile de practică se vor efectua în cadrul Scolii si/sau al agentilor aeronautici, potrivit contractelor încheiate de Scoală cu acestia.

(4) Tematica lucrării de absolvire a cursurilor de perfectionare profesională se stabileste de către consiliul Scolii, în colaborare cu agentii aeronautici care au desemnat cursantii respectivi.”

19. Articolul 18 va avea următorul cuprins:

“Art. 18. - Absolventilor cursurilor de pregătire de specialitate pentru efectuarea activitătilor aeronautice civile li se eliberează un atestat, iar absolventilor cursurilor de pregătire periodică, specializare si perfectionare profesională li se eliberează un certificat. Modelul atestatului si al certificatului se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului.”

20. Alineatul (1) a articolului 19 va avea următorul cuprins:

“Art. 19. - (1) Personalul preluat la înfiintarea Scolii, existent la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante, se consideră transferat în interes de serviciu si păstrează salariile avute până la negocierea acestora conform reglementărilor în vigoare.”

21. Articolul 20 va avea următorul cuprins:

“Art. 20. - Scoala nu face parte din sistemul national de învătământ si educatie si nu este supusă dispozitiilor legale în vigoare cu privire la acreditarea institutiilor de învătământ superior si recunoasterea diplomelor.”

22. Articolul 21 va avea următorul cuprins:

“Art. 21. - Punctul 26 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 3/2001*) privind organizarea si functionarea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 14  din 10 ianuarie 2001, va avea următorul cuprins:

“26.

Scoala Superioară de Aviatie Civilă

Extrabugetară si alocatii de la bugetul de stat

Bucuresti.”

 

 

23. Ordonanta Guvernului se completează cu o anexă care va avea următorul cuprins:


*) Hotărârea Guvernului nr. 3/2001 a fost abrogată prin Hotărârea Guvernului nr. 740/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 496 din 9 iulie 2003.

 

“ANEXĂ

 

PATRIMONIUL

Scolii Superioare de Aviatie Civilă

 

- mii lei -

Denumirea

Valoarea

A. Mijloace fixe, terenuri si obiecte de inventar

89.699.922

Mijloace fixe

87.341.880

Constructii, din care:

5.156.523

clădire bloc scoală, teren (Str. Gratioasă nr. 13, sectorul 1, Bucuresti)

2.966

împrejmuire, infrastructură si retele

87.517

containere pentru personal si materiale

1.566.040

atelier dotări specifice (hangar)

3.500.000

Echipamente tehnologice, din care:

11.677.536

statii radio pentru comunicatii

408.850

simulator de zbor FRASCA 242

8.163.860

echipamente pentru mentenanta aeronavelor

2.600.095

sistem de navigatie aeriană

272.873

centrală telefonică

231.858

Aparate si instalatii de măsurare, din care:

4.433.750

laborator multimedia pentru instruire teoretică

1.115.461

boroscop cu fibră optică flexibilă

217.062

sistem electronic pentru determinarea elementelor meteo

201.234

echipamente pentru teste aviatice

638.366

server retea, calculatoare si conexe

2.261.627

Mijloace de transport, din care:

55.498.630

avioane monomotor tip CESSNA 172 S (4 buc.)

16.742.659

avioane bimotor tip PIPER SENECA V (2 buc.)

37.543.048

avioane tip BN-2 (3 buc.)

10.410

suport mobil pentru echipamente de zbor

536.623

mijloace de transport auto

665.890

Mobilier, aparatură birotică

10.379.136

Imobilizări necorporale

196.305

Obiecte de inventar

2.358.042

B. Mijloace bănesti, decontări, cheltuieli si materiale

43.371.485

Disponibilităti bănesti

309.229

Mijloace bănesti si alte valori

57.457

Decontări si debitori

1.483.776

Cheltuieli

40.441.249

Materiale

1.079.774

TOTAL GENERAL (A+B)

133.071.407”

 

Art. II. - Ordonanta Guvernului nr. 15/1999 privind înfiintarea Academiei Române de Aviatie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 36 din 29 ianuarie 1999, cu modificările si completările aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 26 iunie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 26 iunie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

VIOREL HREBENCIUC

 

Bucuresti, 10 iulie 2003.

Nr. 352.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 15/1999 privind înfiintarea Academiei Române de Aviatie

           

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 15/1999 privind înfiintarea Academiei Române de Aviatie si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 9 iulie 2003.

Nr. 495.