MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 171 (XV) - Nr. 526         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 22 iulie 2003

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

350. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 157/2002 pentru completarea Legii arendării nr. 16/1994

 

493. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 157/2002 pentru completarea Legii arendării nr. 16/1994

 

513. - Decret privind acordarea unor gratieri individuale

 

514. - Decret privind rechemarea unui ambasador

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

832. - Hotărâre pentru aprobarea Acordului de cooperare dintre Arhivele Nationale din România si Directia Arhivelor din Franta, semnat la Bucuresti la 8 aprilie 2003

 

Acord de cooperare între Arhivele Nationale din România si Directia Arhivelor din Franta

 

834. - Hotărâre privind înfiintarea Centrului National de Cultură al Romilor

 

837. - Hotărâre privind organizarea în România, în luna iulie 2003, a ceremonialului de predare-primire a presedintiei Comitetului de Coordonare a Procesului Reuniunilor Ministrilor Apărării din Sud-Estul Europei (SEDM-CC) si a Comitetului Director Politico-Militar (PMSC) al Fortei Multinationale de Pace din Sud-Estul Europei (MPFSEE), de schimbare a comandantului Brigăzii din Sud-Estul Europei (SEEBRIG) si de inaugurare a Comandamentului SEEBRIG de la Constanta

 

847. - Hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2003 pentru realizarea decoratiei exterioare a Bisericii Eroilor Martiri din Decembrie 1989

 

848. - Hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2003 pentru Parohia Perieti, judetul Olt

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

 SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 157/2002 pentru completarea Legii arendării nr. 16/1994

 

            Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

            Art. I. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 157 din 7 noiembrie 2002 pentru completarea Legii arendării nr. 16/1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 850 din 25 noiembrie 2002, cu următoarele modificări si completări:

            1. Titlul ordonantei de urgentă va avea următorul cuprins:

“ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea si completarea Legii arendării nr. 16/1994”

            2. La articolul unic, înaintea punctului 1, care devine punctul 2, se introduce punctul 1 cu următorul cuprins:

            “1. Alineatul (1) al articolului 4 va avea următorul cuprins:

            Art. 4. - (1) Regiile autonome, institutele si statiunile de cercetare si productie agricolă care au în administrare terenuri proprietate publică nu pot da în arendă bunurile agricole prevăzute la art. 1 alin. (2), sub sanctiunea nulitătii absolute a actelor încheiate.”

            3. La articolul unic punctul 1, devenit punctul 2, alineatul (2) al articolului 5 va avea următorul cuprins:

            “(2) Părtile vor include în contractul de arendare clauze de asigurare a bunurilor agricole, care sunt în sarcina arendasului.”

            4. La articolul unic, după punctul 2, devenit punctul 3, se introduc patru puncte noi, punctele 2 1 -2 4, cu următorul cuprins:

            “21 . Alineatul (2) al articolului 8 va avea următorul cuprins:

            (2) Arendasul are obligatia de a folosi bunurile arendate ca un bun proprietar, în conditiile stabilite în contract, de a mentine potentialul productiv al bunurilor arendate, de a le restitui la încetarea contractului, de a cere acordul arendatorului pentru efectuarea eventualelor investitii pe teren, de a plăti arenda la termenele si în modalitătile stabilite, precum si de a executa toate obligatiile contractuale.

            2 2 . Alineatul (2) al articolului 12 va avea următorul cuprins:

            (2) Fiecare parte contractantă este obligată să înstiinteze în scris cealaltă parte, cu cel putin 3 luni înainte de expirarea contractului, despre intentia sa de a reînnoi sau de a nu reînnoi contractul de arendare.

            2 3 . Articolul 18 va avea următorul cuprins:

            Art. 18. - Functionarii publici si salariatii cu functii de conducere din cadrul regiilor autonome cu profil agricol, al institutelor si statiunilor de cercetare si productie agricolă care au în administrare terenuri agricole proprietate publică nu pot lua în arendă bunurile agricole prevăzute la art. 1.

            2 4 . Articolul 25 1 va avea următorul cuprins:

            Art. 25 1 . - (1) Contractul de arendare poate continua în cazul decesului arendatorului sau al arendasului. Pentru aceasta, mostenitorii majori ai arendasului sau, după caz, mostenitorii proprietarului trebuie să comunice în scris intentiile lor si să obtină acordul scris al celeilalte părti, în termen de 30 de zile de la data decesului.

            (2) Mostenitorii arendasului pot conveni să continue în comun exploatarea bunurilor agricole arendate de autorul lor sau pot să desemneze pe unul dintre ei să continue exploatarea lor. În lipsa acordului, mostenitorii proprietarului pot să desemneze pe unul dintre urmasii arendasului, care îndeplineste conditiile prevăzute la art. 3 alin. (2) si (2 1 ), să continue contractul de arendare.

            (3) Mostenitorii arendatorului ori ai arendasului, după caz, au obligatia ca în termen de 30 de zile să înstiinteze consiliul local cu privire la noile părti în contractul de arendare.”

            5. La articolul unic punctul 3, devenit punctul 4, articolul 25 2 va avea următorul cuprins:

            “Art. 25 2 . - (1) Nerespectarea prevederilor art. 20 constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 100.000.000 lei la 300.000.000 lei.

            (2) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de persoanele împuternicite ale directiei generale pentru agricultură si industrie alimentară.

            (3) Dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare, sunt aplicabile.

            (4) Arendatorul are dreptul la daune si la restabilirea situatiei anterioare.”

            Art. II. - Legea arendării nr. 16/1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 91 din 7 aprilie 1994, cu modificările si completările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

            Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 23 iunie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

            Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 24 iunie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din

Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

VIOREL HREBENCIUC

 

Bucuresti, 10 iulie 2003.

Nr. 350.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 157/2002 pentru completarea Legii arendării nr. 16/1994

 

            În temeiul art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

            Presedintele României decretează:

 

            Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 157/2002 pentru completarea Legii arendării nr. 16/1994 si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 9 iulie 2003.

Nr. 493.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind acordarea unor gratieri individuale

 

            În temeiul prevederilor art. 94 lit. d) si ale art. 99 din Constitutia României, din motive umanitare si pentru ca acest act de clementă să conducă la integrarea socială a celor cărora le-a fost acordat,

 

            Presedintele României decretează:

 

            Art. 1. - Se gratiază pedeapsa cu închisoarea aplicată următorilor:

            - Cantar Gogitidze Gabriela, născută la 5 mai 1967 în Ploiesti, judetul Prahova, fiica lui Valeriu si Maria, condamnată la 6 luni închisoare prin Sentinta penală nr. 2.725/1999 a Judecătoriei Ploiesti, definitivă prin Decizia penală nr. 1.223/2000 a Curtii de Apel Ploiesti;

            - Floarea Lucian, născut la 19 martie 1956 în comuna Călinesti, judetul Arges, fiul lui Gheorghe si Maria, condamnat la 1 an si 6 luni închisoare prin Decizia nr. 3.602/2002 a Curtii Supreme de Justitie – Sectia penală;

            - Petrescu Valeriu Constantin, născut la 6 februarie 1956 în comuna Telechiu, judetul Bihor, fiul lui Constantin si Ana-Paula, condamnat la 1 an închisoare prin Sentinta penală nr. 3.329/1998 a Judecătoriei Oradea, definitivă prin Decizia penală nr. 1.451/2003 a Curtii Supreme de Justitie;

            - Ursache Susana, născută la 10 aprilie 1958 în Agries, judetul Bistrita-Năsăud, fiica lui Vasile si Nastasia, condamnată la 7 luni închisoare prin Sentinta penală nr. 283/1999 a Judecătoriei Hunedoara, definitivă prin Decizia penală nr. 1.152/1999 a Curtii de Apel Alba Iulia.

            Art. 2. - Se gratiază restul rămas neexecutat din pedeapsa cu închisoarea aplicată următorilor:

            - Ghimpău I. Constantin, născut la 18 februarie 1932 în Cordesti, judetul Gorj, fiul lui Ion si Ana, condamnat la 2 ani închisoare prin Sentinta penală nr. 2.106/2001 a judecătoriei Târgu Cărbunesti, definitivă prin Decizia penală nr. 200/2002 a Curtii de Apel Craiova;

            - Manolachi Corneliu, născut la 10 august 1967 în Bucuresti, fiul lui Constantin si Maria, condamnat la 1 an si 6 luni închisoare prin Sentinta penală nr. 1.295/1997 a Judecătoriei Sectorului 3, definitivă prin Decizia penală nr. 384/1998 a Curtii de Apel Bucuresti;

            - Rosca Sorin Cristian, născut la 30 mai 1970 în Bucuresti, fiul lui Virgil si Victoria, condamnat la 8 ani închisoare prin Decizia nr. 992/2001 a Curtii Supreme de Justitie - Sectia penală;

            - Taman Sandu, născut la 14 octombrie 1962 în comuna Bălesti, judetul Vrancea, fiul lui Dumitru si Manda, condamnat la 2 ani închisoare si 2 milioane lei amendă penală prin Sentinta penală nr. 500/2002 a Judecătoriei Focsani, definitivă prin Decizia penală nr. 956/2002 a Curtii de Apel Galati;

            - Tutunaru Claudiu Costel, născut la 14 septembrie 1971 în Strehaia, judetul Mehedinti, fiul lui Gheorghe si Elvira, condamnat la 3 ani închisoare prin Sentinta penală nr. 131/1999 a Tribunalului Dolj, definitivă prin neapelare;

            - Vădeanu Grigore, născut la 4 octombrie 1949 în Mănăstirea, judetul Cluj, fiul lui Vasile si Iuliana, condamnat la 3 ani si 6 luni închisoare prin Sentinta penală nr. 27/2000 a Tribunalului Militar Teritorial Bucuresti, definitivă prin Decizia penală nr. 3.005/2002 a Curtii Supreme de Justitie - Sectia penală.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 99 alin. (2) din

Constitutia României, contrasemnăm

acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 18 iulie 2003.

Nr. 513.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind rechemarea unui ambasador

 

            În temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) si ale art. 99 din Constitutia României,

            având în vedere propunerea Guvernului,

 

            Presedintele României decretează:

 

            Articol unic. - Domnul George Ciamba se recheamă din calitatea de ambasador extraordinar si plenipotentiar al României în Republica Turcia si îsi va încheia misiunea în termen de cel mult 90 de zile de la publicarea prezentului decret în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 99 alin. (2) din

Constitutia României, contrasemnăm

acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 21 iulie 2003.

Nr. 514.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Acordului de cooperare dintre Arhivele Nationale din România si Directia Arhivelor din Franta, semnat la Bucuresti la 8 aprilie 2003

 

            În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 5 alin. 1 din Legea nr. 4/1991 privind încheierea si ratificarea tratatelor, cu completările ulterioare,

 

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

            Articol unic. - Se aprobă Acordul de cooperare dintre Arhivele Nationale din România si Directia Arhivelor din Franta, semnat la Bucuresti la 8 aprilie 2003.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul afacerilor externe,

Cristian Diaconescu,

secretar de stat

Ministrul administratiei si internelor,

Ioan Rus

 

Bucuresti, 10 iulie 2003.

Nr. 832.

 

ACORD

de cooperare între Arhivele Nationale din România si Directia Arhivelor din Franta

 

            Arhivele Nationale din România si Directia Arhivelor din Franta, denumite în continuare părti contractante, având în vedere interesul comun de a stabili si dezvolta cooperarea în domeniul arhivistic, au convenit următoarele:

 

ARTICOLUL 1

 

            Părtile contractante sunt de acord să efectueze schimburi de informatii si de experientă în domeniul teoriei si practicii arhivistice, în conformitate cu legile si reglementările în vigoare în statele lor.

 

ARTICOLUL 2

 

            Părtile contractante sunt de acord să efectueze în mod gratuit schimburi de publicatii arhivistice ca inventare, cataloage, ghiduri, editii de documente, precum si altă literatură de specialitate, în conditiile respectării legislatiei în vigoare în cele două state.

 

ARTICOLUL 3

 

            Părtile contractante sunt de acord să contribuie la dezvoltarea cunoasterii reciproce a fondurilor de arhivă privind istoria fiecăreia dintre tările lor, precum si a relatiilor dintre acestea în conditiile respectării legislatiei în vigoare în cele două state.

 

ARTICOLUL 4

 

            Părtile contractante sunt de acord să efectueze schimburi de copii de pe documente de arhivă (pe suport hârtie, fotografic, microfilm), pe bază de reciprocitate, în conformitate cu legislatia în vigoare în statele lor.

            Dacă una dintre părtile contractante doreste să publice reproducerile obtinute conform alineatului precedent, aceasta trebuie să ceară în prealabil autorizatia celeilalte părti contractante care detine documentele originale respective.

 

ARTICOLUL 5

 

            Părtile contractante sunt de acord să organizeze stagii în arhive, în următoarele conditii: partea trimitătoare va asigura cheltuielile de transport, iar partea primitoare, cheltuielile de cazare, masă si deplasări în interes profesional în interiorul tării sale, fiecare dintre ele în măsura posibilitătilor lor materiale si financiare.

            Durata acestor stagii, precum si programul lor vor fi stabilite de comun acord de către cele două părti contractante.

 

ARTICOLUL 6

 

            Părtile contractante sunt de acord să organizeze si să realizeze în comun conferinte, seminarii, stagii de pregătire profesională, culegeri de documente privind relatiile dintre statele lor, expozitii de documente de arhivă, publicarea de articole în reviste de specialitate din cele două state.

 

ARTICOLUL 7

 

            În interesul cooperării si al cercetării stiintifice, părtile contractante sunt de acord să faciliteze accesul specialistilor lor la documentele detinute de una dintre părtile contractante, care se referă la istoria statului celeilalte părti contractante sau la relatiile dintre statele lor, în conformitate cu legile în vigoare în statele lor.

            Părtile contractante sunt de acord să contribuie la stabilirea legăturilor dintre serviciile de arhivă regionale si să faciliteze, în măsura posibilitătilor, stabilirea de relatii cu institutii terte din statele lor.

 

ARTICOLUL 8

 

            Părtile contractante sunt de acord să participe sau să contribuie la actiuni de cooperare multilaterală, solicitând sprijinul moral si financiar al organizatiilor europene si/sau internationale competente.

 

ARTICOLUL 9

 

            Prezentul acord se încheie pe o perioadă de 5 ani si va fi prelungit în mod automat pentru încă un an, dacă nici una dintre părtile contractante nu va comunica celeilalte, în scris, cu cel putin 6 luni înainte, intentia de a înceta valabilitatea acestuia.

            Prezentul acord intră în vigoare la data primirii ultimei notificări, prin canale diplomatice, prin care părtile contractante îsi comunică reciproc îndeplinirea procedurilor legale interne necesare pentru intrarea în vigoare a acestuia. Orice modificare sau completare a prezentului acord va

fi convenită de părtile contractante si va intra în vigoare în conformitate cu procedura prevăzută la alin. 2.

            Fiecare parte contractantă poate denunta prezentul acord prin notificarea în scris a celeilalte părti contractante.

            Denuntarea va produce efecte de la data primirii notificării scrise de către cealaltă parte contractantă sau la o dată ulterioară, indicată în notificare.

            Semnat la Bucuresti la 8 aprilie 2003, în două exemplare originale, fiecare în limba română si limba franceză, ambele texte fiind egal autentice.

 

Pentru Arhivele Nationale din România,

Corneliu Mihai Lungu,

director general

Pentru Directia Arhivelor din Franta,

Martine de Boisdeffre,

director

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind înfiintarea Centrului National de Cultură al Romilor

 

            În temeiul art. 107 din Constitutie, al art. 8 alin. (1) si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, precum si al art. 19 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2003 nr. 631/2002,

 

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

            Art. 1. - (1) Se înfiintează Centrul National de Cultură al Romilor, denumit în continuare Centrul, institutie publică cu personalitate juridică, aflată în subordinea Ministerului Culturii si Cultelor.

            (2) Centrul are sediul în municipiul Bucuresti, calea Ferentari nr. 86, sectorul 5.

            Art. 2. - (1) Centrul este condus de un director general numit prin ordin al ministrului culturii si cultelor, potrivit legii.

            (2) Numărul maxim de posturi al Centrului este de 87, cu încadrarea în numărul maxim de posturi prevăzut în nota de la cap. II din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 742/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii si Cultelor.

            (3) Salarizarea personalului contractual al Centrului se va face potrivit prevederilor legale aplicabile personalului contractual din unitătile bugetare de subordonare centrală.

            Art. 3. - Regulamentul de organizare si functionare, precum si organigrama Centrului se aprobă prin ordin al ministrului culturii si cultelor în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

            Art. 4. - (1) Cheltuielile curente si de capital ale Centrului se finantează din venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii si Cultelor.

            (2) Veniturile proprii necesare realizării activitătilor specifice se pot realiza din:

            a) organizarea si participarea în colaborare cu alte institutii la realizarea manifestărilor cultural-artistice;

            b) vânzarea biletelor de intrare la spectacole;

            c) vânzarea programelor de spectacol;

            d) prestarea unor servicii culturale;

            e) valorificarea drepturilor de autor în raport cu alte persoane fizice sau juridice;

            f) valorificarea bunurilor care fac parte din patrimoniul său;

            g) sponsorizări sau donatii ale persoanelor fizice ori juridice, române sau străine;

            h) alte activităti specifice, realizate de Centru, în conformitate cu atributiile sale legale.

            rt. 5. - (1) Finantarea cheltuielilor curente si de capital ale Centrului pe anul 2003 se suportă din bugetul Ministerului Culturii si Cultelor, în limita sumei de 10 miliarde lei.

            (2) Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Culturii si Cultelor cu suma de 10 miliarde lei din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2003, destinată cheltuielilor prevăzute la alin. (1).

            Art. 6. - Ministerul Finantelor Publice va introduce modificările corespunzătoare în bugetul Ministerului Culturii si Cultelor si în bugetul de stat pe anul 2003.

            Art. 7. - (1) Se aprobă trecerea imobilului compus din constructie si terenul aferent, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din proprietatea privată a statului si din administrarea Regiei Autonome a Distributiei si Exploatării Filmelor “Româniafilm” în proprietatea publică a statului si în administrarea Centrului.

            (2) Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit alin. (1) se face în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, la valoarea de inventar a bunurilor de la data transmiterii.

            (3) Patrimoniul Regiei Autonome a Distributiei si Exploatării Filmelor “Româniafilm” se diminuează cu valoarea de inventar a bunurilor de la data transmiterii, iar patrimoniul Centrului se majorează corespunzător cu aceeasi valoare.

            Art. 8. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, la capitolul II din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 742/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii si Cultelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 493 din 8 iulie 2003, după nr. crt. 40 se introduce nr. crt. 40 1 cu următorul cuprins:

            “40 1 . Centrul National de Cultură al Romilor

venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat.”

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul culturii si cultelor,

Răzvan Theodorescu

Ministrul pentru coordonarea Secretariatului General

al Guvernului,

Petru Serban Mihăilescu

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Elena Dumitru

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 10 iulie 2003.

Nr. 834.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului Cinematograful “Aurora” si Grădina de Vară laAurora”, care trece din proprietatea privată a statului si din administrarea Regiei Autonome a Distributiei si Exploatării Filmelor “Româniafilm” în proprietatea publică a statului si în administrarea Centrului National de Cultură al Romilor

 

Imobilul care se transmite

Locul unde este situat imobilul

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Caracteristicile tehnice

ale imobilului

Cinematograf

Municipiul Bucuresti, calea Ferentari nr. 86, sectorul 5

Regia Autonomă a Distributiei si Exploatării Filmelor “Româniafilm”

Centrul National de Cultură al Romilor

Suprafata construită = 380 m 2

Suprafata terenului aferent = 562 m 2

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind organizarea în România, în luna iulie 2003, a ceremonialului de predare-primire a presedintiei Comitetului de Coordonare a Procesului Reuniunilor Ministrilor Apărării din Sud-Estul Europei (SEDM-CC) si a Comitetului Director Politico-Militar (PMSC) al Fortei Multinationale de Pace din Sud-Estul Europei (MPFSEE), de schimbare a comandantului Brigăzii din Sud-Estul Europei (SEEBRIG) si de inaugurare a Comandamentului SEEBRIG de la Constanta

 

            În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 4 alin. (5) din Ordonanta Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritătile administratiei publice si institutiile publice, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările si completările ulterioare,

 

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

            Art. 1. - Se aprobă organizarea în România, în luna iulie 2003, a ceremonialului de predare-primire a presedintiei Comitetului de Coordonare a Procesului Reuniunilor Ministrilor Apărării din Sud-Estul Europei (SEDM-CC) si a Comitetului Director Politico-Militar (PMSC) al Fortei Multinationale de Pace din Sud-Estul Europei (MPFSEE), de schimbare a comandantului Brigăzii din Sud-Estul Europei (SEEBRIG) si de inaugurare a Comandamentului SEEBRIG de la Constanta.

            Art. 2. - (1) În scopul participării la ceremonialul prevăzut la art. 1, se aprobă invitarea în tară a unui număr de 350 de personalităti străine, prin derogare de la prevederile cap. II pct. 2 si ale pct. 5 lit. B din Normele privind organizarea în tară a actiunilor de protocol si a unor manifestări cu caracter cultural-stiintific, precum si cheltuielile ce se pot efectua în acest scop de către institutiile publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 552/1991.

            (2) Cheltuielile determinate de organizarea si desfăsurarea activitătilor prevăzute la art. 1 se suportă din bugetul aprobat Ministerului Apărării Nationale pe anul 2003, cu încadrarea în limitele stabilite de normele legale.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul apărării nationale,

Ioan Mircea Pascu

Ministrul afacerilor externe,

Mircea Geoană

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 10 iulie 2003.

Nr. 837.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2003 pentru realizarea decoratiei exterioare a Bisericii Eroilor Martiri din Decembrie 1989

 

            În temeiul art. 107 din Constitutie, al art. 3 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitătile de cult apartinând cultelor religioase recunoscute din România, aprobată cu modificări prin Legea nr. 125/2002, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice si al art. 19 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2003 nr. 631/2002,

 

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

            Art. 1. - Se aprobă alocarea de la bugetul de stat a sumei de 1.660 milioane lei pentru realizarea decoratiei exterioare a Bisericii Eroilor Martiri din Decembrie 1989.

            Art. 2. - Cu suma prevăzută la art. 1 se suplimentează bugetul Ministerului Culturii si Cultelor pe anul 2003 din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului.

            Art. 3. - Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în bugetul de stat si în bugetul Ministerului Culturii si Cultelor pe anul 2003.

            Art. 4. - Ministerul Culturii si Cultelor si alte organe abilitate de lege vor controla modul de utilizare a sumei prevăzute la art. 1, în conformitate cu prevederile legale.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul culturii si cultelor,

Răzvan Theodorescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 17 iulie 2003.

Nr. 847.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2003

pentru Parohia Perieti, judetul Olt

 

            În temeiul art. 107 din Constitutie, al art. 3 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitătile de cult apartinând cultelor religioase recunoscute din România, aprobată cu modificări prin Legea nr. 125/2002, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice si al art. 19 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2003 nr. 631/2002,

 

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

            Art. 1. - Se aprobă alocarea de la bugetul de stat a sumei de 700 milioane lei pentru Parohia Perieti, judetul Olt.

            Art. 2. - Cu suma prevăzută la art. 1 se suplimentează bugetul Ministerului Culturii si Cultelor pe anul 2003 din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului.

            Art. 3. - Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în bugetul de stat si în bugetul Ministerului Culturii si Cultelor pe anul 2003.

            Art. 4. - Ministerul Culturii si Cultelor si alte organe abilitate de lege vor controla modul de utilizare a sumei prevăzute la art. 1, în conformitate cu prevederile legale.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul culturii si cultelor,

Răzvan Theodorescu

Ministrul pentru coordonarea Secretariatului General

al Guvernului,

Petru Serban Mihăilescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 17 iulie 2003.

Nr. 848.