MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 171 (XV) - Nr. 554         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 31 iulie 2003

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

871. - Hotărâre privind indexarea cuantumului alocatiei lunare de întretinere pentru copiii încredintati sau dati în plasament

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind indexarea cuantumului alocatiei lunare de întretinere pentru copiii încredintati sau dati în plasament

 

În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 20 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 26/1997 privind protectia copilului aflat în dificultate, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 108/1998, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Începând cu luna iulie 2003 alocatia lunară de întretinere pentru copiii încredintati sau dati în plasament se stabileste la suma de 670.000 lei pentru fiecare copil.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Elena Dumitru

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 29 iulie 2003.

Nr. 871.