MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 171 (XV) - Nr. 383         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 3 iunie 2003

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

564. - Hotărâre pentru aprobarea plătii contributiei financiare a României pentru participarea la Programul comunitar “Măsuri comunitare de stimulare în domeniul ocupării fortei de muncă” pentru anul 2003

 

565. - Hotărâre privind trecerea unor imobile din domeniul privat al statului si din administrarea Centrului National al Cinematografiei în domeniul public al unor judete, municipii, orase si comune si în administrarea consiliilor locale respective

 

566. - Hotărâre pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 97/2002 privind darea în folosintă gratuită a unor bunuri imobile, proprietate publică a statului, aflate în administrarea Ministerului Tineretului si Sportului, unor federatii sportive nationale

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

101. - Ordin al ministrului dezvoltării si prognozei privind aprobarea Procedurilor de implementare, monitorizare si evaluare a subprogramului “Dezvoltarea oraselor prin stimularea activitătilor întreprinderilor mici si mijlocii”

           

2.664. - Ordin al ministrului culturii si cultelor pentru aprobarea Criteriilor si procedurii de acordare a statutului de utilitate publică asociatiilor, fundatiilor si federatiilor care desfăsoară activităti din sfera de competentă a Ministerului Culturii si Cultelor

 

Rectificări la:

- Legea nr. 133/2002;

- Hotărârea Guvernului nr. 443/2003;

- Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 40/2003

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea plătii contributiei financiare a României pentru participarea la Programul comunitar “Măsuri comunitare de stimulare în domeniul ocupării fortei de muncă” pentru anul 2003

 

În temeiul art. 107 din Constitutie,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Se aprobă plata contributiei financiare a României pentru participarea la Programul comunitar “Măsuri comunitare de stimulare în domeniul ocupării fortei de muncă” pentru anul 2003, în limita echivalentului în lei al sumei de 30.000 euro.

Art. 2. - Suma prevăzută la art. 1 se suportă astfel:

a) echivalentul în lei a 5.000 euro, din bugetul pe anul 2003 al Ministerului Muncii si Solidaritătii Sociale, de la capitolul 60.01 “Asistentă socială, alocatii, pensii, ajutoare si indemnizatii”, titlul “Transferuri”;

b) echivalentul în lei a 25.000 euro, din fonduri PHARE.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul muncii si solidaritătii sociale,

Ion Giurescu,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 21 mai 2003

Nr. 564

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea unor imobile din domeniul privat al statului si din administrarea Centrului National al Cinematografiei în domeniul public al unor judete, municipii, orase si comune si în administrarea consiliilor locale respective

 

În temeiul art. 107 din Constitutie, al art. 8 alin. (1) si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea imobilelor, compuse din constructie si terenul aferent, cu destinatia de cinematograf, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul privat al statului si din administrarea Centrului National al Cinematografiei în domeniul public al judetelor, municipiilor, oraselor si comunelor si în administrarea consiliilor locale respective.

Art. 2. - Predarea-preluarea imobilelor prevăzute la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, la valoarea înregistrată în evidenta contabilă la data transmiterii.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

Presedintele Centrului National al Cinematografiei,

Decebal Mitulescu

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 21 mai 2003.

Nr. 565.

 

ANEXĂ

 

LISTA

imobilelor compuse din constructie si terenul aferent, care trec din domeniul privat al statului si din administrarea Centrului National al Cinematografiei în domeniul public al unor judete, municipii, orase si comune si în administrarea consiliilor locale respective

 

Imobilul care se transmite

si locul unde este situat

Persoana juridică

de la care se transmite

imobilul

 

Persoana juridică

la care se transmite imobilul

 

Caracteristicile

imobilului

- suprafata Đ

(m2)

“Transilvania”, municipiul Aiud, Str. Unirii, judetul Alba

Statul român/Centrul National al Cinematografiei

Municipiul Aiud - Consiliul Local al Municipiului Aiud

557

“1 Mai”, comuna Vinga, Str. Gării nr. 55, judetul Arad

Statul român/Centrul National al Cinematografiei

Vinga - Consiliul Local al Comunei Vinga

1.687

“Victoria”, orasul Buhusi, Str. Tineretului nr. 24, judetul Bacău

Statul român/Centrul National al Cinematografiei

Buhusi - Consiliul Local al Orasului Buhusi

577

“Popular”, orasul Sângeorz-Băi, Str. Izvoarelor nr. 1, judetul Bistrita-Năsăud

Statul român/Centrul National al Cinematografiei

Sângeorz-Băi - Consiliul Local al Orasului Sângeorz-Băi

401

“Făclia”, orasul Darabani, Str. Dobrogeanu-Gherea nr. 15, judetul Botosani

Statul român/Centrul National al Cinematografiei

Darabani - Consiliul Local al Orasului Darabani

720

“Lumina”, orasul Râsnov, Str. Unirii nr. 22, judetul Brasov

Statul român/Centrul National al Cinematografiei

Râsnov - Consiliul Local al Orasului Râsnov

327

“Carsium”, orasul Hârsova, Str. Vadului nr. 39, judetul Constanta

Statul român/Centrul National al Cinematografiei

Hârsova - Consiliul Local al Orasului Hârsova

1.020

“Dacia”, orasul Pucioasa, Str. Republicii nr. 10, judetul Dâmbovita

Statul român/Centrul National al Cinematografiei

Pucioasa - Consiliul Local al Orasului Pucioasa

599

“Nicolae Grigorescu”, orasul Titu, Str. Gării nr. 2, judetul Dâmbovita

Statul român/Centrul National al Cinematografiei

Titu - Consiliul Local al Orasului Titu

558

“Doi brazi”, municipiul Târgoviste, Str. Constantin Brâncoveanu nr. 2-4, judetul Dâmbovita

Statul român/Centrul National al Cinematografiei

Municipiul Târgoviste - Consiliul Local al Municipiului Târgoviste

503,6

“Republica”, comuna Răcari, Str. Republicii nr. 4, judetul Dâmbovita

Statul român/Centrul National al Cinematografiei

Răcari - Consiliul Local al Comunei Răcari

361,3

“Cultural”, comuna Gura Ocnitei, Str. Principală nr. 10, judetul Dâmbovita

Statul român/Centrul National al Cinematografiei

Gura Ocnitei-Consiliul Local al Comunei Gura Ocnitei

162,5

“Doina”, municipiul Băilesti, Parcul Poporului, judetul Dolj

Statul român/Centrul National al Cinematografiei

Băilesti - Consiliul Local al Municipiului Băilesti

531

“Arta”, municipiul Calafat, Str. Traian nr. 16, judetul Dolj

Statul român/Centrul National al Cinematografiei

Calafat - Consiliul Local al Municipiului Calafat

747

“Dacia”, municipiul Târgu Jiu, Str. Confederatiei nr. 3, judetul Gorj

Statul român/Centrul National al Cinematografiei

Judetul Gorj - Consiliul Judetean Gorj

688

“Tineretului”, orasul Ticleni, Str. Petrolistilor nr. 160, judetul Gorj

Statul român/Centrul National al Cinematografiei

Ticleni - Consiliul Local al Orasului Ticleni

672

“Muresul”, orasul Simeria, Str. Libertătii nr. 4, judetul Hunedoara

Statul român/Centrul National al Cinematografiei

Simeria - Consiliul Local al Orasului Simeria

547

“Ioan Sugariu”, satul Băita, Str. Principală nr. 153, judetul Maramures

Statul român/Centrul National al Cinematografiei

Tăutii-Măgherăus - Consiliul Local al Comunei Tăutii-Măgherăus

257

“Lumina”, municipiul Sighisoara, Str. 1 Decembrie 1918 nr. 57, judetul Mures

Statul român/Centrul National al Cinematografiei

Municipiul Sighisoara - Consiliul Local al Municipiului Sighisoara

460

Grădina de vară “Lumina”, municipiul Sighisoara, Str. 1 Decembrie 1918 nr. 57, judetul Mures

Statul român/Centrul National al Cinematografiei

Municipiul Sighisoara - Consiliul Local al Municipiului Sighisoara

3.140

“Popular”, comuna Sărmasu, Str. Gării nr. 4, judetul Mures

Statul român/Centrul National al Cinematografiei

Sărmasu - Consiliul Local al Comunei Sărmasu

450

Grădina de Vară “Vasile Alecsandri”, municipiul Roman, Str. Stefan cel Mare, judetul Neamt

Statul român/Centrul National al Cinematografiei

Municipiul Roman - Consiliul Local al Municipiului Roman

973

“Muntenia”, orasul Vălenii de Munte, Str. Berevoiesti nr. 14, judetul Prahova

Statul român/Centrul National al Cinematografiei

Vălenii de Munte - Consiliul Local al Orasului Vălenii de Munte

451,4

“Progresul”, comuna Halmeu, Str. Eliberării nr. 103, judetul Satu Mare

Statul român/Centrul National al Cinematografiei

Halmeu - Consiliul Local al Comunei Halmeu

477

Grădina de Vară “Patria”, municipiul Alexandria, Str. Alexandru Colfescu nr. 2, judetul Teleorman

Statul român/Centrul National al Cinematografiei

Municipiul Alexandria - Consiliul Local al Municipiului Alexandria

600

“Patria”, municipiul Alexandria, Str. Confederatiei nr. 1, judetul Teleorman

Statul român/Centrul National al Cinematografiei

Municipiul Alexandria - Consiliul Local al Municipiului Alexandria

1.292

“Pades”, comuna Nădrag, Str. Nera nr. 36, judetul Timis

Statul român/Centrul National al Cinematografiei

Nădrag - Consiliul Local al Comunei Nădrag

1.079

“Popular”, comuna Ciacova, judetul Timis

Statul român/Centrul National al Cinematografiei

Ciacova - Consiliul Local al Comunei Ciacova

953

Grădina de vară “Modern”, municipiul Râmnicu Vâlcea, Str. Tudor Vladimirescu nr. 23, judetul Vâlcea

Statul român/Centrul National al Cinematografiei

Municipiul Râmnicu Vâlcea - Consiliul Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea

645 acord de principiu

“Bistrita”, comuna Băbeni, judetul Vâlcea

Statul român/Centrul National al Cinematografiei

Băbeni - Consiliul Local al Comunei Băbeni

215

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 97/2002 privind darea în folosintă gratuită a unor bunuri imobile, proprietate publică a statului, aflate în administrarea Ministerului Tineretului si Sportului, unor federatii sportive nationale

 

În temeiul art. 107 din Constitutie,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 97/2002 privind darea în folosintă gratuită a unor bunuri imobile, proprietate publică a statului, aflate în administrarea Ministerului Tineretului si Sportului, unor federatii sportive nationale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 188 din 20 martie 2002, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Titlul va avea următorul cuprins:

“HOTĂRÂRE

privind darea în folosintă gratuită a unor bunuri imobile, proprietate publică a statului, aflate în administrarea Ministerului Tineretului si Sportului, unor federatii sportive nationale  si Comitetului Olimpic Român”

2. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

“Art. 1. - Se aprobă darea în folosintă gratuită, pe o perioadă de 49 de ani, a unor bunuri imobile, proprietate publică a statului, aflate în administrarea Ministerului Tineretului si Sportului, având datele de identificare

prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, federatiilor sportive nationale reorganizate ca persoane juridice de drept privat, de utilitate publică, fără scop lucrativ si Comitetului Olimpic Român.”

3. Articolul 3 va avea următorul cuprins:

“Art. 3. - Dreptul de folosintă al federatiilor sportive nationale si al Comitetului Olimpic Român asupra bunurilor primite potrivit art. 1 încetează dacă Ministerul Tineretului si Sportului constată că bunurile nu sunt folosite în conformitate cu destinatia lor.”

4. Pozitia nr. 4 din anexă va avea următorul cuprins:

 

Nr.

crt.

Adresa bunurilor imobile

care se transmit

Persoana juridică

de la care se transmit

bunurile imobile

Persoana juridică

la care se transmit

bunurile imobile

Caracteristici tehnice

 

“4.

Municipiul Bucuresti,

bd. Mărăsesti nr. 26,

sectorul 1

 

Ministerul Tineretului

si Sportului

 

Federatia Română

de Rugby

 

Suprafata totală a terenului: 37.626,00 m2,

din care:

- suprafata construită: 26.261,02 m2,

din care:

1. vestiare: 444,31 m2

2. grupuri sanitare: 31,01 m2

3. poartă: 53,70 m2

4. post trafo: 2,69 m2

5. teren principal de rugby: 9.811,98 m2

6. teren de antrenament si jocuri: 15.917,33 m2”

 

Nr. M.F.P. 34227

 

 

 

 

5. După pozitia nr. 8 din anexă se introduce pozitia nr. 9 cu următorul cuprins:

 

Nr.

crt.

Adresa bunurilor imobile

care se transmit

Persoana juridică

de la care se transmit

bunurile imobile

Persoana juridică

la care se transmit

bunurile imobile

Caracteristici tehnice

 

“9.

 

Municipiul Bucuresti,

bd. Mărăsesti nr. 26,

sectorul 1

Nr. M.F.P. 34227

Ministerul Tineretului

si Sportului

 

Comitetul Olimpic Român

 

Suprafata totală a terenului: 3.715 m2

 

 

Art. II . - Predarea-preluarea bunurilor prevăzute la poz. nr. 9 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 97/2002 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul tineretului si sportului,

Georgiu Gingăras

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 21 mai 2003.

Nr. 566.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII SI PROGNOZEI

 

ORDIN

privind aprobarea Procedurilor de implementare, monitorizare si evaluare a subprogramului Dezvoltarea oraselor prin stimularea activitătilor întreprinderilor mici si mijlocii”

 

Având în vedere prevederile art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 322/2003 privind aprobarea structurii, indicatorilor si fondurilor aferente subprogramului “Dezvoltarea oraselor prin stimularea activitătilor întreprinderilor mici si mijlocii” care se finantează de la bugetul de stat pe anul 2003 prin bugetul Ministerului Dezvoltării si Prognozei în cadrul programelor regionale specifice,

în temeiul prevederilor art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 758/2002 privind organizarea si functionarea Ministerului Dezvoltării si Prognozei, cu completările ulterioare,

ministrul dezvoltării si prognozei emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Procedurile de implementare, monitorizare si evaluare a subprogramului “Dezvoltarea oraselor prin stimularea activitătilor întreprinderilor mici si mijlocii”, prevăzute în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. - Directia zone asistate duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

Ministrul dezvoltării si prognozei,

Gheorghe Romeo Leonard Cazan

 

Bucuresti, 14 aprilie 2003.

Nr. 101.


*) Anexa se publică ulterior.

 

MINISTERUL CULTURII SI CULTELOR

 

ORDIN

pentru aprobarea Criteriilor si procedurii de acordare a statutului de utilitate publică asociatiilor, fundatiilor si federatiilor care desfăsoară activităti din sfera de competentă a Ministerului Culturii si Cultelor

 

În temeiul prevederilor art. 11 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 28/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii si Cultelor, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 401 din Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, cu modificările si completările ulterioare,

în baza dispozitiilor art. IV din Ordonanta Guvernului nr. 37/2003 pentru modificarea si completarea Ordonantei nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii,

ministrul culturii si cultelor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Criteriile de acordare a statutului de utilitate publică asociatiilor, fundatiilor si federatiilor care desfăsoară activităti din sfera de competentă a Ministerului Culturii si Cultelor, prevăzute în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Se aprobă Lista documentelor solicitate asociatiilor, fundatiilor si federatiilor în vederea recunoasterii ca fiind de utilitate publică, prevăzută în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - Se aprobă formularul Raportului de activitate pe ultimii 3 ani a asociatiei, fundatiei sau federatiei care solicită acordarea statutului de utilitate publică, prevăzut în anexa nr. 3 care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - (1) Cererile asociatiilor, fundatiilor sau federatiilor care desfăsoară activităti în domeniul culturii si cultelor, însotite de documentele justificative, se depun la următoarele directii din cadrul Ministerului Culturii si Cultelor:

- Directia pentru relatia cu Parlamentul, relatia cu societatea civilă, sindicate si patronate, pentru domeniul culturii;

- Directia asistentă socială si religioasă, învătământ, O.N.G.-uri, pentru domeniul cultelor.

(2) În termen de 5 zile de la data depunerii dosarului, Directia pentru relatia cu Parlamentul, relatia cu societatea civilă, sindicate si patronate, respectiv Directia asistentă socială si religioasă, învătământ, O.N.G.-uri, verifică continutul acestuia si, în cazul în care dosarul nu contine toate documentele justificative, solicită asociatiei, fundatiei sau federatiei completarea lui conform prevederilor prezentului ordin.

Art. 5. - (1) Dosarele complete sunt examinate de Directia pentru relatia cu Parlamentul, relatia cu societatea civilă, sindicate si patronate, respectiv de Directia asistentă socială si religioasă, învătământ, O.N.G.-uri, care verifică îndeplinirea de către asociatia, fundatia sau federatia solicitantă a conditiilor prevăzute de lege si a criteriilor aprobate prin prezentul ordin.

(2) În functie de domeniile de activitate prevăzute în statut, pentru care se solicită recunoasterea asociatiei, fundatiei, federatiei ca fiind de utilitate publică, Directia pentru relatia cu Parlamentul, relatia cu societatea civilă, sindicate si patronate, respectiv Directia asistentă socială si religioasă, învătământ, O.N.G.-uri, solicită directiei/directiilor de specialitate, precum si Directiei buget, finante, dezvoltare, avizare, din cadrul ministerului, întocmirea referatelor de oportunitate.

(3) În cazul în care sunt necesare informatii suplimentare referitoare la activitatea asociatiei, fundatiei sau federatiei care solicită acordarea statutului de utilitate publică, Directia pentru relatia cu Parlamentul, relatia cu societatea civilă, sindicate si patronate, respectiv Directia asistentă socială si religioasă, învătământ, O.N.G.-uri, poate solicita directiilor pentru cultură, culte si patrimoniul cultural national judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, întocmirea unui referat de oportunitate.

Art. 6. - (1) În cazul în care asociatia, fundatia sau federatia solicitantă îndeplineste conditiile prevăzute de lege si criteriile aprobate prin prezentul ordin, Directia pentru relatia cu Parlamentul, relatia cu societatea civilă, sindicate si patronate, respectiv Directia asistentă socială si religioasă, învătământ, O.N.G.-uri, întocmeste Nota de fundamentare, pe care o înaintează, împreună cu documentatia aferentă si referatele de oportunitate, Directiei legislatie, management, sinteze, metodologii, în vederea initierii proiectului de hotărâre a Guvernului privind recunoasterea statutului de utilitate publică.

(2) În cazul în care asociatia, fundatia sau federatia solicitantă nu îndeplineste conditiile prevăzute de lege si/sau criteriile aprobate prin prezentul ordin, Directia pentru relatia cu Parlamentul, relatia cu societatea civilă, sindicate si patronate, respectiv Directia asistentă socială si religioasă, învătământ, O.N.G.-uri, comunică acesteia decizia motivată de respingere a cererii de acordare a statutului de utilitate publică si îi restituie dosarul.

(3) Întocmirea referatelor de oportunitate, verificarea îndeplinirii conditiilor si criteriilor de acordare a statutului de utilitate publică si initierea proiectului de hotărâre a Guvernului, la nivelul Ministerului Culturii si Cultelor, se efectuează în termen de 30 de zile de la data depunerii cererii de către asociatia, fundatia sau federatia solicitantă, respectiv de la data completării documentatiei, conform prevederilor art. 4 alin. (2).

Art. 7. - Directia pentru relatia cu Parlamentul, relatia cu societatea civilă, sindicate si patronate si Directia asistentă socială si religioasă, învătământ, O.N.G.-uri, împreună cu directiile din cadrul Ministerului Culturii si Cultelor, vor lua toate măsurile în vederea ducerii la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

 

Ministrul culturii si cultelor,

Răzvan Theodorescu

 

Bucuresti, 26 mai 2003.

Nr. 2.664.

 

ANEXA Nr. 1

 

CRITERII

de acordare a statutului de utilitate publică asociatiilor, fundatiilor si federatiilor care desfăsoară activităti din sfera de competentă a Ministerului Culturii si Cultelor

 

I. Criterii generale

În conformitate cu prevederile art. 38 din Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, modificată si completată prin Ordonanta Guvernului nr. 37/2003, o asociatie, o fundatie sau o federatie poate fi recunoscută ca fiind de utilitate publică dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele conditii:

a) activitatea acesteia se desfăsoară în interes general sau comunitar, după caz, si functionează de cel putin 3 ani, anterior datei depunerii cererii privind recunoasterea statutului de utilitate publică;

 

Criterii

Documente care se analizează

 

Îndeplinirea criteriului

(se notează cu DA sau NU)

1. Activitatea de interes public general si/sau comunitar se desfăsoară în sfera de competentă a Ministerului Clturii si Cultelor, conform atributiilor prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 28/2001, cu modificările si completările ulterioare

Statut, act constitutiv, pct. 2 din raportul de activitate

 

 

 

 

2. Nu desfăsoară activităti angajate politic în mod partizan, inclusiv activităti de sprijinire sau de promovare a unor partide sau aliante politice ori electorale, candidati în alegeri sau persoane care ocupă functii de demnitate publică

Idem

 

3. Nu desfăsoară activităti exclusiv în interesul personal nepatrimonial al asociatilor sau fondatorilor

 

Idem

 

4. Durata de functionare, conform statutului, permite desfăsurarea pe durată nedeterminată a unor activităti de interes general si/sau comunitar

Statut, act constitutiv

 

 

 

 

 

Criterii

Indicatori de realizare a criteriului

Documente care se analizează

Realizarea

indicatorului

(se notează cu

DA sau NU)

Îndeplinirea

criteriului

(se notează cu

DA sau NU)

1. Asociatia/fundatia/federatia face dovada bunei desfăsurări a activităti organelor de conducere, administrare si control, în conformitate cu prevederile statutare

a) Definirea clară a atributiilor organelor de conducere, administrare si control

 

Statut, pct. 3.1 din raportul de activitate

 

 

 

 

b) Existenta rapoartelor, proceselor-verbale etc., care atestă functionarea organelor de conducere, administrare si control

 

 

 

Pct. 3.2 din raportul de activitate,

copii de pe documente

 

 

 

 

c) În statut există prevederi referitoare la solutionarea conflictelor de interes apărute în activitatea asociatiei/fundatiei/federatiei

Statut, regulamentul intern de functionare

 

 

 

 

d) Există personal angajat

permanent

Pct. 3.1, 3.3 din raportul de activitate

 

 

2. Asociatia/fundatia/federatia face dovada functionării în conformitate cu legislatia în vigoare

 

a) Depunerea formularelor situatiilor financiare anuale la administratia financiară din raza teritorială în care

asociatia sau fundatia îsi are sediul

Copii de pe formularele situatiilor

financiare anuale depuse

 

 

 

b) Plata impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor venituri datorate bugetului de stat

Certificate constatatoare privind

îndeplinirea obligatiilor exigibile de plată a impozitelor si taxelor către

stat, inclusiv a celor locale, precum

si a contributiilor pentru asigurările

sociale de stat, asigurările sociale

de sănătate, asigurările de somaj, în cazul personalului angajat

 

 

 

c) Are autorizatiile necesare în vederea desfăsurării activitătilor statutare

Autorizatiile administrative conforme

cu legislatia în vigoare si/sau

acordurile necesare desfăsurării

activitătilor, copii de pe documente

 

 

3. Asociatia/fundatia/federatia

dispune de resurse financiare,

materiale si umane adecvate

functionării organizatiei

 

a) Dispune de un sediu adecvat sI de dotări destinate în exclusivitate

realizării activitătilor de interes general si/sau comunitar

Pct. 1 din raportul de activitate,

copie de pe documentul privind

situatia juridică a sediului

 

 

 

b) A dezvoltat în teritoriu filiale sau puncte de lucru adecvate realizării de activităti de interes general sau comunitar (în cazul asociatiilor si fundatiilor care desfăsoară activităti de interes general)

Pct. 3.7 si fisa activitătilor din

raportul de activitate

 

 

 

c) Resursele financiare de care dispun permit realizarea activitătilor

de interes general si/sau comunitar

Pct. 4 din raportul de activitate,

copii de pe documentele contabile

 

 

4. Asociatia/fundatia/federatia face dovada unei bune comunicări si colaborări cu grupul-tintă, alte organizatii neguvernamentale si

institutii publice

a) Publicatii, edituri, tipărituri, alte

mijloace de informare

b) Colaborează cu alte organizatii neguvernamentale, institutii publice etc. în vederea dezvoltării de programe si proiecte comune si/sau finantării acestora

Fisa activitătilor

Documente care atestă parteneriatul c alte asociatii, fundatii, institutii publice etc. si pct. 3.6 din raportul de activitate

 

 

5. Obiectivele de interes general

si/sau comunitar realizate au fost

semnificative în raport cu obiectivele stabilite prin actul constitutiv sau prin statut

A realizat mai mult de jumătate din numărul obiectivelor de interes

general si/sau comunitar stabilite prin actul constitutiv sau prin statut

Pct. 2, pct. 3.5, fisa activitătilor din raportul de activitate

 

 

6. Activitătile de interes general

si/sau comunitar realizate sunt de

utilitate publică, respectiv scopurile vizate sunt benefice colectivitătilor, prin cresterea ofertei culturale pe

plan local/regional/national

În domenii de interes general si/sau comunitar, programele si

proiectele derulate au condus la rezultate reale si benefice pentru comunitate

Fisa activitătilor

 

 

1. Activitătile desfăsurate anterior

au fost adecvate îndeplinirii

obiectivelor statutare

Activitătile desfăsurate au condus la îndeplinirea obiectivelor de interes general si/sau comunitar prevăzut în statut

 

 

 

2. Dezvoltă programe, proiecte

specifice

Dezvoltă si îmbunătăteste, prin proiecte specifice activitătilor de

interes general si/sau comunitar, serviciile acordate, în functie de

evaluarea periodică a acestora

 

 

 

3. Sustinerea activitătilor si

serviciilor din punct de vedere

tehnic, patrimonial

a) Utilizează resurse umane adecvate activitătilor desfăsurate:

- personal angajat cu normă întreagă

- dezvoltă politici de formare si dezvoltare a personalului si avoluntarilor

Pct. 3.3 si fisa activitătilor din raportul de activitate

 

 

b) Are capacitatea de autofinantare a programelor si proiectelor initiate de cel putin 10% din costul total al acestora

 Pct. 4 si fisa activitătilor din raportul de activitate

c) Are capacitatea de a atrage mai multe surse de finantare

Pct. 4 si fisa activitătilor din raportul de activitate

d) Dispune de dotările materiale adecvate desfăsurării serviciilor

Pct. 4 si fisa activitătilor din raportul de activitate

e) Există rezultate ale programelor si proiectelor derulate

Fisa activitătilor din raportul de activitate

4. Situatiile financiare anuale si

bugetele de venituri si cheltuieli

reflectă desfăsurarea activitătilor

de interes general sau comunitar

a) Concordanta dintre prevederile bugetului de venituri si cheltuieli s datele reflectate în situatiile financiare

anuale

Pct. 4 din raportul de activitate, bugetul de venituri si cheltuieli si situatiile financiare anuale

 

 

b) Cheltuieli adecvate activitătilor desfăsurate

Pct. 4 si fisa activitătilor din raportul de activitate, bugetul de venituri si cheltuieli sI situatiile financiare anuale

 

 

c) Cheltuieli în concordantă cu veniturile obtinute

Pct. 4 din raportul de activitate, bugetul de venituri si cheltuieli si situatiile financiare anuale

 

 

d) valoarea activului patrimonial pe fiecare dintre cei 3 ani anteriori este cel putin egală cu valoarea patrimoniului initial

 

Criterii

Documente care se analizează

 

Îndeplinirea criteriului

(se notează cu DA sau NU

Valoarea activului patrimonial pe fiecare dintre cei 3 ani anteriori nu a scăzut sub valoarea patrimoniului initial

Pct. 4 din raportul de activitate, bugetul de venituri si cheltuieli si situatiile financiare

anuale

 

 

II. Criterii specifice

 

Criterii

Documente care se analizează

 

Îndeplinirea criteriului

(se notează cu DA sau NU

 

1. Obiectivele principale ale programelor/proiectelor derulate:

- caracterul novator

- caracterul realist

- caracterul complementar

 

 

2. Motivarea programelor/proiectelor derulate

 

 

3. Grupul-tintă/beneficiari ai programelor/proiectelor derulate:

- beneficiari

- caracterul interdisciplinar si multicultural al programelor/proiectelor derulate

 

 

4. Impactul programului/proiectelor culturale:

- căror nevoi culturale, educationale, sociale au răspuns

- impactul asupra comunitătilor/colectivitătilor cărora se adresează

- originalitatea programului/proiectului cultural

 

 

5. Parteneri si personal-cheie:

- coordonator de program/proiect

- alti membrii-cheie

 

 

6. Bugetul estimat al programului/proiectului cultural:

- surse de finantare proprii

- surse de finantare atrase

 

 

ANEXA Nr. 2

 

LISTA

documentelor solicitate asociatiilor, fundatiilor si federatiilor în vederea recunoasterii ca fiind de utilitate publică

 

1. Raportul de activitate pe ultimii 3 ani, în conformitate cu modelul prezentat în anexa nr. 3, în 3 exemplare dactilografiate

2. Actul constitutiv, statutul si, după caz, actele aditionale la acestea

3. Dovada dobândirii personalitătii juridice si, după caz, a înregistrării modificărilor actului constitutiv si/sau statutului în Registrul asociatiilor si fundatiilor sau în Registrul federatiilor

4. Dovada privind bonitatea asociatiei, a fundatiei sau a federatiei, emisă de banca la care are deschis contul

5. Ultimul extras de cont bancar

6. Dovada privind situatia juridică a sediului asociatiei, al fundatiei sau al federatiei si a sediului sau sediilor unde se desfăsoară activitătile pentru care se solicită recunoasterea

7. Situatiile financiare pe ultimii 3 ani, depuse la administratia financiară

8. Bugetele de venituri si cheltuieli pe ultimii 3 ani, aprobate de organul de conducere

9. Certificate constatatoare privind îndeplinirea obligatiilor exigibile de plată a impozitelor si taxelor către stat, inclusiv a celor locale, precum si a contributiilor pentru asigurările sociale de stat, asigurările sociale de sănătate, asigurările de somaj (formulare-tip eliberate de autoritătile competente)

10. Autorizatiile administrative conforme cu legislatia în vigoare si/sau acordurile necesare desfăsurării activitătilor, după caz

11. Raportul comisiei de cenzori pe ultimii 3 ani

12. Documente care atestă parteneriatul cu alte asociatii, fundatii, institutii publice etc.

13. Numele si adresa persoanelor fizice, respectiv denumirea si sediul persoanelor juridice cu care asociatia sau fundatia colaborează în mod frecvent în vederea realizării obiectului de activitate pentru care solicită recunoasterea

14. Declaratie pe propria răspundere a presedintelui, sub sanctiunea prevederilor legale referitoare la falsul în declaratii, privind veridicitatea informatiilor cuprinse în raport, a faptului că organizatia nu a desfăsurat activităti ilicite sau contrare ordinii publice ori bunelor moravuri si nu are sume neachitate la scadentă către persoane fizice sau juridice

15. În cazul federatiilor care solicită recunoasterea ca fiind de utilitate publică, dovada că cel putin două treimi din numărul asociatiilor si fundatiilor care o alcătuiesc sunt de utilitate publică

16. Dosarul de presă privind activitatea desfăsurată în ultimii 3 ani.

 

NOTĂ:

Documentele prevăzute la pct. 1, 9 si 14 se solicită în original.

Documentele prevăzute la pct. 2-8, 10-13 si 15 se solicită în copie.

 

ANEXA Nr. 3

 

FORMULARUL RAPORTULUI DE ACTIVITATE

pe ultimii 3 ani a asociatiei, fundatiei sau federatiei care solicită acordarea statutului de utilitate publică

 

1. Date privind asociatia/fundatia/federatia

Denumirea asociatiei/fundatiei/federatiei:

Denumirea abreviată (dacă este cazul):

Tipul de organizatie: asociatie/fundatie/federatie

Sediul:

Adresa Judetul, respectiv municipiul:

Localitatea…….. cod ….

Str. .. nr. ...

Telefon Prefix .. nr.

Fax

E-mail

Situatia juridică a imobilului

Dobândirea personalitătii juridice:

- În temeiul Legii nr. 21/1924

 

Nr. dosarului la dobândirea personalitătii juridice

 

 

Sentinta civilă de dobândire a personalitătii juridice

Nr.:

Data:

eliberată de:

 

Sentinte civile care autorizează modificările actului

1.

Nr.:

Data:

eliberată de:

 

2.

Nr.:

Data:

 

eliberată de:

 

3.

Nr.:

Data:

 

eliberată de:

 

 

- În temeiul Ordonantei Guvernului nr. 26/2000

Certificat de înscrierea în Registrul asociatiilor si fundatiilor

Nr. ... data .. înscrierii în Registrul asociatiilor si fundatiilor/Registrul federatiilor

 

Cod fiscal nr. …. anul .., eliberat de: ...

Cont bancar nr. .., deschis la banca ……. Adresa băncii:

Numele persoanei/persoanelor cu drept de semnătură: ..

 

Persoane fizice/juridice la constituire

Numărul asociatilor/numele fondatorilor

Membri asociati

 

Fondator/fondatori

 

 

 

2. Obiectul de activitate prevăzut în statut

Scop (se defineste în conformitate cu art. .. din statut)

 

Obiective stabilite în statut

- de interes general, vizând cresterea ofertei culturale la nivel local, regional si national;

- promovarea culturii scrise si a lecturii;

- sprijinirea tinerelor talente manifestate în

diverse domenii ale artei

- promovarea si sustinerea artelor spectacolului si a artelor vizuale, cinematografiei;

- protejarea si punerea în valoare a patrimoniului cultural national, mobil si imobil

- revitalizarea si valorificarea

civilizatiei traditionale;

- protejarea si dezvoltarea culturii minoritătilor nationale;

- sustinerea libertătii religioase si a activitătilor cu caracter social-filantropic;

- schimbul international de valori culturale etc.

- de interes comunitar, respectiv în

interesul public al unei comunităti

si/sau grupuri de persoane fizice ori

juridice care urmăresc un obiectiv

comun sau au aceleasi opinii, aceeasi

cultură, orientare religioasă, socială,

profesională si altele asemenea

 

 

Activităti/programe/proiecte de interes general sau În conformitate cu art. ... grup-tintă comunitar prevăzute în statut

3. Date privind organizarea si functionarea

3.1. Organizarea asociatiei/fundatiei/federatiei

 

Organe de conducere, administrare si control, potrivit statutului

Alese/numite în temeiul ...

Numele, prenumele, adresa

Profesia/locul

de muncă

De conducere (nominalizati functiile)

 

 

 

De administrare (nominalizati functiile)

 

 

 

De control (nominalizati functiile)

 

 

 

Alti membri-cheie

 

 

 

 

3.2. Informatii privind functionarea asociatiei/fundatiei/federatiei

 

Activitatea organelor de conducere, administrare si control

În ultimii 3 ani

Anul:

Anul:

Anul:

Conducere

Număr de sedinte

 

 

 

În conformitate cu procesele-verbale

nr. ../data

 

 

 

Alte documente (specificati)

 

 

 

Administrare

Număr de sedinte

 

 

 

În conformitate cu procesele-verbale nr. ../data..

 

 

 

Alte documente (specificati)

 

 

 

Control

Număr de sedinte

 

 

 

 

În conformitate cu procesele-verbale nr. …./data …

 

 

 

 

Alte documente (specificati)

 

 

 

Altele

 

 

 

 

 

3.3. Personalul administrativ al organizatiei

Personal încadrat

În ultimii 3 ani

Anul:

Anul:

Anul:

număr

număr

număr

cu contract de muncă

 

 

 

număr de voluntari

 

 

 

Total

 

 

 

 

3.4. Dezvoltarea resurselor umane

 

Programe de formare a personalului organizate de

Domeniul

În ultimii 3 ani

Număr

persoane formate

Anul:

Anul:

Anul:

asociatie/fundatie/federatie

 

 

 

 

 

alte persoane juridice (specificati

denumirea acestora)

 

 

 

 

 

Programe pentru atragerea voluntarilor

În ultimii 3 ani

Număr de participanti

Număr de voluntari atrasi

 

Anul:

Anul:

Anul:

 

 

 

3.5. Programe sau proiecte de interes general ori comunitar realizate

 

Denumirea

programului/proiectului, în conformitate

cu fisa activitătilor

În ultimii 3 ani

Anul:

Anul:

Anul:

Obiective propuse, scopuri atinse, beneficiari

Obiective propuse, scopuri atinse, beneficiari

Obiective propuse,  scopuri atinse, beneficiari

 

 

 

 

 

3.6. Principalele mijloace de comunicare si informare utilizate

 

Tipul activitătii/Publicatii

În ultimii 3 ani

Anul:

Anul:

Anul:

 

 

3.7. Dezvoltare teritorială

 

Nr. crt.

Filiale

Adrese/telefon

Persoana de contact

Nr. de membri asociati

sau personal al filialei

Anul înfiintării

 

 

 

 

 

 

 

3.8. Afiliere la nivel national

a) Denumirea si adresa organismului national:

b) Documentul care atestă afilierea:

c) Data afilierii:

 

3.9. Afiliere internatională

 

Denumirea si adresa organizatiei internationale:

Tipul de afiliere

Din anul:

Documentul care atestă afilierea

Membru deplin

 

 

Membru asociat

 

 

Altele, specificati

 

 

 

3.10. Premii, nominalizări, alte forme de recunoastere a activitătii

 

Denumirea

Anul:

Institutia care a acordat/recunoscut activitatea

 

4. Resurse materiale si financiare

Patrimoniul (în conformitate cu ultima balantă contabilă)

 Total valoare, în mii lei: din care

1. Total imobilizări corporale, din care

 

Constructii

 

Terenuri

 

Alte mijloace fixe

Mobilier

 

 

Echipament

 

 

Altele

 

Mijloace de transport

 

Imobilizări corporale în curs

 

2. Total disponibilităti bănesti, din care

 

Lei

 

Valută

 

Venituri (în conformitate cu ultima balantă contabilă), din care

Total, în mii lei: din care

Resurse obtinute de la bugetul de stat

 

Resurse obtinute de la bugetul local

 

Cotizatiile membrilor

 

Dividendele societătilor comerciale înfiintate

 

Dobânzile si dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile

 

Venituri realizate din activităti economice proprii

 

Donatii, sponsorizări sau legate

 

Finantări, granturi

 

 

Miscarea patrimonială

Valoarea activului în mii lei

Anul:

Anul:

Anul:

 

 

 

 

 

Programe desfăsurate cu finantare externă (în ultimii 3 ani)

 

Perioada/anul

Denumirea programului

Valoarea

Finantatorul

 

Programe subventionate de la bugetul de stat/local (în ultimii 3 ani)

 

Perioada/anul

Denumirea programului

Valoarea

Temeiul legal si sursa subventiei

 

Societăti comerciale înfiintate

 

Denumirea

Anul înfiintării

Obiectul de activitate

Adresa Codul fiscal

 

ANEXĂ LA RAPORTUL DE ACTIVITATE PE ULTIMII 3 ANI

 

FISA Nr.:

privind activitătile de interes general si/sau comunitar desfăsurate de asociatie/fundatie*)

 

1. Denumirea activitătii:

2. Scop:

3. Obiectiv:

 

4. Durata în timp

Data începerii activitătii

Observatii

Limitată

Nelimitată

5. Aria de desfăsurare

Se specifică localitatea, judetul/localitătile, judetele

Locală

Judeteană

Natională

6. Categoria de persoane beneficiare

Nr. de beneficiari

Caracteristici socioeconomice ale grupului-tintă

7. Precizati modalitatea de selectare a beneficiarilor activitătilor:

8. Descrieti modalitătile prin care proiectul si-a propus implicarea beneficiarilor în activitătile desfăsurate în beneficiul acestora:

9. Descrierea activitătilor/serviciilor desfăsurate si a metodologiilor de lucru utilizate:

10. Resurse umane utilizate

Nr.

Număr de persoane cu functie de

Categoria socioprofesională

conducere

executie

 

Încadrat cu contract de muncă

 

 

 

 

Voluntari

 

 

 

 

11. Numele persoanei care conduce si administrează activitatea:

12. Costul programului, proiectului pe toată durata finantării sau, după caz, costul anual al serviciului, în conformitate cu cheltuielile din anul precedent depunerii documentatiei, din care:

Total, în mii lei sau valută în care a fost finantat proiectul din care::

Contributia organizatiei:

 

Subventii de la bugetul de stat

 

Subventii de la bugetul local

 

Contributii ale partenerilor externi

 

Contributii ale beneficiarilor

 

Altele

 

13. Costul lunar al serviciului pe beneficiar:

14. Parteneri implicati

Forma parteneriatului

15. Autorizatii necesare desfăsurării activitătii

Institutia care a eliberat autorizatia

Nr. documentului .. / data ………..

16. Evaluarea activitătilor, metodele utilizate

Când a avut loc evaluarea

Cine a evaluat activitatea

Măsuri luate în urma evaluării

17. Rezultatele activitătii (specificati indicatorii de performantă utilizati):

18. Efectele benefice ale activitătii la nivelul comunitătii:

18.1. Modalitătile de informare a comunitătii privind activitătile si rezultatele acestora:

18.2. Alte comentarii privind activitatea desfăsurată:

Numele persoanei desemnate pentru a oferi informatii suplimentare: Telefon:

Numele si prenumele presedintelui asociatiei/fundatiei, semnătura Data Stampila asociatiei/fundatiei


*) Se completează pentru fiecare activitate.

 

RECTIFICĂRI

 

În Legea nr. 133/2002 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 230 din 5 aprilie 2002, se face următoarea rectificare:

- la pct. 18 al art. I, la art. 14, în loc de: “auditorul financiar are obligatia să renunte imediat la mandatul său...” se va citi: “auditorul financiar are obligatia să renunte imediat la contractul său...”.

 

În Hotărârea Guvernului nr. 443/2003 privind promovarea productiei de energie electrică din surse regenerabile de energie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 288 din 24 aprilie 2003, se face următoarea rectificare:

- la alin. (3) al art. 3, în loc de: “Ponderea energiei electrice produse din surse regenerabile de energie la consumul national brut de energie electrică urmează... “ se va citi: “Ponderea energiei electrice produse din surse regenerabile de energie la consumul national brut de energie urmează... “.

 

În Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 40/2003 pentru modificarea si completarea Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparentei în exercitarea demnitătilor publice, a functiilor publice si în mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 378 din 2 iunie 2003, se face următoarea rectificare:

- la data ordonantei de urgentă, în loc de: “Bucuresti, 20 mai 2003” se va citi: “Bucuresti, 29 mai 2003”.