MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 171 (XV) - Nr. 387         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 5 mai 2003

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

586. - Hotărâre privind aprobarea Planului de actiuni pe anul 2003 pentru dezvoltarea mediului de afaceri în România

 

587. - Hotărâre pentru aprobarea criteriilor si metodologiilor de evaluare si acreditare a unitătilor componente ale sistemului de cercetare-dezvoltare de interes national, precum si de atestare a capacitătii de a desfăsura activităti de cercetare-dezvoltare de către unităti sau institutii, altele decât institutiile de învătământ superior acreditate si unitătile din subordinea acestora si unitătile si institutiile aflate în subordinea sau coordonarea Academiei Române si academiilor de ramură

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

69. - Ordin al ministrului Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială “Silvania Forest” - S.A. Satu Mare, judetul Satu Mare

 

91. - Ordin al ministrului muncii si solidaritătii sociale privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2003 al Institutului National de Cercetare Stiintifică în Domeniul Muncii si Protectiei Sociale - I.N.C.S.D.M.P.S. Bucuresti si al Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Muncii - I.N.C.D.P.M. Bucuresti

 

173. - Ordin al ministrului muncii si solidaritătii sociale privind aprobarea Normelor specifice de securitate a muncii pentru exploatări si transporturi forestiere

 

174. - Ordin al ministrului muncii si solidaritătii sociale privind aprobarea Normelor specifice de securitate a muncii pentru industria confectiilor din textile, blană si piele

 

182. - Ordin al ministrului muncii si solidaritătii sociale privind aprobarea Normelor specifice de securitate a muncii pentru transportul urban cu tractiune electrică (tramvai, troleibuz) si instalatii aferente, exploatare si întretinere

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului de actiuni pe anul 2003 pentru dezvoltarea mediului de afaceri în România

 

În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 11 lit. f) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă Planul de actiuni pe anul 2003 pentru dezvoltarea mediului de afaceri în România, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - (1) Ministerele si organele prevăzute în planul de actiuni au obligatia de a actiona pentru îndeplinirea sarcinilor ce le revin, la termenele stabilite.

(2) În vederea implementării planului de actiuni, ministerele implicate si ceilalti factori interesati vor consulta si vor colabora cu patronatele, asociatiile profesionale si organizatiile neguvernamentale.

Art. 3. - Ministerul Dezvoltării si Prognozei va coordona activitatea consultantilor pentru mediul de afaceri, preluând expertiza si asigurând comunicarea operativă între părtile implicate.

Art. 4. - Ministerul Dezvoltării si Prognozei va monitoriza implementarea planului de actiuni cu sprijinul celorlalte ministere implicate, raportând trimestrial Guvernului asupra stadiului realizării acestuia.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul dezvoltării si prognozei,

Gheorghe Romeo Leonard Cazan

 

Bucuresti, 21 mai 2003

Nr. 586.

 

 

ANEXĂ1)

 

PLAN DE ACTIUNI PE ANUL 2003

pentru dezvoltarea mediului de afaceri în România

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

Pagina a 5-a

Pagina a 6-a

Pagina a 7-a

Pagina a 8-a

Pagina a 9-a

 

Legenda

 

MAP - Ministerul Administratiei Publice

MIR - Ministerul Industriei si Resurselor

MAPM - Ministerul Apelor si Protectiei Mediului

MMSS - Ministerul Muncii si Solidaritătii Sociale

MDP - Ministerul Dezvoltării si Prognozei

MIP - Ministerul Informatiilor Publice

MIMMC - Ministerul pentru Întreprinderile Mici si Mijlocii si Cooperatie

CCIRB - Camera de Comert si Industrie a României si a Municipiului Bucuresti

FIC - Consiliul Investitorilor Străini

DGV - Directia Generală a Vămilor

MFP - Ministerul Finantelor Publice

MSF - Ministerul Sănătătii si Familiei

MI - Ministerul de Interne

MLPTL - Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei

MJ - Ministerul Justitiei

MIE - Ministerul Integrării Europene

SGG - Secretariatul General al Guvernului

MRP - Ministerul pentru Relatia cu Parlamentul

OPSPI - Oficiul Participatiilor Statului si Privatizării în Industrie

CNVM - Comisia Natională a Valorilor Mobiliare

BNR - Banca Natională a României

RC - Registrul Comertului

INS - Institutul National de Statistică

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea criteriilor si metodologiilor de evaluare si acreditare a unitătilor componente ale sistemului de cercetare-dezvoltare de interes national, precum si de atestare a capacitătii de a desfăsura activităti de cercetare-dezvoltare de către unităti sau institutii, altele decât institutiile de învătământ superior acreditate si unitătile din subordinea acestora si unitătile si institutiile aflate în subordinea sau coordonarea Academiei Române

si academiilor de ramură

 

În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 33 alin. (4) si (5) din Ordonanta Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifică si dezvoltarea tehnologică,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă Criteriile de evaluare si acreditare a unitătilor componente ale sistemului de cercetare-dezvoltare de interes national, precum si de atestare a capacitătii de a desfăsura activităti de cercetare-dezvoltare de către unităti sau institutii, altele decât institutiile de învătământ superior acreditate si unitătile din subordinea acestora si unitătile si institutiile aflate în subordinea sau coordonarea Academiei Române si academiilor de ramură, prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă Metodologiile de evaluare si acreditare a unitătilor componente ale sistemului de cercetare-dezvoltare de interes national, precum si de atestare a capacitătii de a desfăsura activităti de cercetare-dezvoltare de către unităti sau institutii, altele decât institutiile de învătământ superior acreditate si unitătile din subordinea acestora si unitătile si institutiile aflate în subordinea sau coordonarea Academiei Române si academiilor de ramură, prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 3. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministru delegat la Ministerul Educatiei

si Cercetării - pentru activitatea de cercetare,

Serban Constantin Valeca

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 21 mai 2003.

Nr. 587.

 

ANEXA Nr. 1

 

CRITERIILE

de evaluare si acreditare a unitătilor componente ale sistemului de cercetare-dezvoltare de interes national,

precum si de atestare a capacitătii de a desfăsura activităti de cercetare-dezvoltare de către unităti sau institutii, altele decât institutiile de învătământ superior acreditate si unitătile din subordinea acestora si unitătile si institutiile aflate în subordinea sau coordonarea Academiei Române si academiilor de ramură

 

I. Criterii de evaluare si atestare a capacitătii de a desfăsura activităti de cercetare-dezvoltare:

1. structura personalului;

2. competenta personalului de cercetare-dezvoltare;

3. specificitatea si nivelul calitativ al dotărilor.

II. Criterii de evaluare si acreditare a unitătilor componente ale sistemului de cercetare-dezvoltare de interes national:

1. situatia economico-financiară;

2. structura personalului;

3. competenta personalului de cercetare-dezvoltare;

4. specificitatea si nivelul calitativ al dotărilor;

5. nivelul de performantă a activitătii unitătii;

6. parteneriat în activitatea de cercetare-dezvoltare;

7. performante manageriale;

8. sfera de aplicabilitate a rezultatelor de cercetare-dezvoltare;

9. gradul de aplicabilitate a rezultatelor de cercetare-dezvoltare.

 

ANEXA Nr. 2

 

METODOLOGIILE

de evaluare si acreditare a unitătilor componente ale sistemului de cercetare-dezvoltare de interes national, precum si de atestare a capacitătii de a desfăsura activităti de cercetare-dezvoltare de către unităti sau institutii, altele decât institutiile de învătământ superior acreditate si unitătile din subordinea acestora si unitătile si institutiile aflate în subordinea sau coordonarea Academiei Române si academiilor de ramură

 

Art. 1. - În vederea stimulării activitătilor de cercetare-dezvoltare si finantării acestora din fonduri publice, unitătile de cercetare-dezvoltare vor fi supuse procesului de evaluare.

Art. 2. - Evaluarea unitătilor de cercetare-dezvoltare se desfăsoară în conformitate cu prevederile prezentelor metodologii.

Art. 3. - Procesul de evaluare are ca scop:

a) atestarea/reatestarea capacitătii unitătilor de a desfăsura activităti de cercetare-dezvoltare;

b) acreditarea/reacreditarea unitătilor componente ale sistemului de cercetare-dezvoltare de interes national.

Art. 4. - Atestarea capacitătii de a desfăsura activităti de cercetare-dezvoltare este obligatorie pentru unitătile si institutiile care doresc să participe la activitătile de cercetare-dezvoltare finantate din fonduri publice.

Art. 5. - (1) Evaluarea unitătilor în vederea atestării/reatestării capacitătii de a desfăsura activităti de cercetare-dezvoltare, precum si în vederea acreditării/reacreditării ca unităti componente ale sistemului de cercetare-dezvoltare de interes national se efectuează la solicitarea acestora.

(2) La evaluarea în vederea acreditării ca unităti componente ale sistemului de cercetare-dezvoltare de interes national pot fi acceptate numai unităti atestate din punct de vedere al capacitătii de a desfăsura activităti de cercetare-dezvoltare, conform prezentelor metodologii.

(3) Reatestarea capacitătii unitătilor de a desfăsura activităti de cercetare-dezvoltare, precum si reacreditarea unitătilor componente ale sistemului de cercetare-dezvoltare de interes national se efectuează periodic, în functie de strategia domeniului de cercetare-dezvoltare, la maximum 5 ani sau la modificarea obiectului de activitate.

Art. 6. - (1) Evaluarea unitătilor de cercetare-dezvoltare se realizează de către Consiliul National de Atestare  si Acreditare pentru Cercetare, pe baza criteriilor de evaluare si atestare a capacitătii de a desfăsura activităti de cercetare-dezvoltare de către unităti sau institutii, altele decât institutiile de învătământ superior acreditate si unitătile din subordinea acestora si unitătile si institutiile aflate în subordinea sau coordonarea Academiei Române si academiilor de ramură, precum si a criteriilor de acreditare a unitătilor componente ale sistemului de cercetare-dezvoltare de interes national.

(2) Indicatorii de referintă care definesc criteriile de evaluare, precum si ponderea acestora se stabilesc de către Consiliul National de Atestare si Acreditare pentru Cercetare, în concordantă cu politica si strategia autoritătii de stat  pentru cercetare-dezvoltare, si se aprobă de conducătorul acesteia.

(3) Chestionarele de evaluare pentru atestare sau pentru acreditare, continând criteriile de evaluare si indicatorii de referintă, se aprobă prin ordin al conducătorului autoritătii de stat pentru cercetare-dezvoltare, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, si se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 7. - Procesul de evaluare a unitătilor componente ale sistemului national de cercetare-dezvoltare, în vederea atestării capacitătii de a desfăsura activităti de cercetare-dezvoltare sau a acreditării ca unităti componente ale sistemului de cercetare-dezvoltare de interes national, cuprinde următoarele etape:

a) autoevaluarea, care se efectuează de către unitatea care solicită evaluarea, prin completarea chestionarului de evaluare prevăzut la art. 6 alin. (3);

b) evaluarea, care se efectuează prin analiza chestionarelor de evaluare si, după caz, prin verificarea datelor continute de acestea, precum si a datelor suplimentare solicitate;

c) elaborarea raportului de evaluare al Consiliului National de Atestare si Acreditare pentru Cercetare, care se  efectuează pe baza rapoartelor de evaluare ale comisiilor componente si a constatărilor proprii, în care se propune atestarea/reatestarea capacitătii sau acreditarea/reacreditarea ori retragerea acestora, după caz.

Art. 8. - (1) Evaluarea constă în acordarea de puncte pentru fiecare criteriu, conform ponderilor stabilite pentru indicatorii de referintă.

(2) Punctajul maxim total care se poate acorda unei unităti de cercetare-dezvoltare este de 100 de puncte.

(3) Limita minimă admisă pentru obtinerea atestării capacitătii de a desfăsura activităti de cercetare-dezvoltare, precum si limita minimă admisă pentru obtinerea acreditării ca unitate componentă a sistemului de cercetare-dezvoltare de interes national este de 70 de puncte.

Art. 9. - (1) Cererile pentru declansarea procedurii de evaluare în vederea atestării/reatestării capacitătii de a desfăsura activităti de cercetare-dezvoltare, precum si în vederea acreditării/reacreditării ca unitate componentă a sistemului de cercetare-dezvoltare de interes national se depun la Consiliul National de Atestare si Acreditare pentru Cercetare.

(2) Solutionarea cererilor se efectuează în ordinea înregistrării, în termen de 60 de zile de la data depunerii acestora.

(3) Cererile vor fi însotite de chestionarul de evaluare, precum si de bilantul contabil anual, înregistrat la directia teritorială a finantelor publice, si de balanta de verificare contabilă, anterioare datei de depunere a cererii.

(4) Pentru veridicitatea si corectitudinea informatiilor si documentelor depuse de unitatea care solicită evaluarea răspunde conducătorul unitătii, care are obligatia să le certifice prin semnătură.

Art. 10. - Unitătile care urmează a fi supuse evaluării au obligatia să completeze chestionarul de evaluare pentru atestare sau pentru acreditare si să pună la dispozitia Consiliului National de Atestare si Acreditare pentru Cercetare toate documentele doveditoare necesare în procesul de evaluare, solicitate de acesta.

Art. 11. - În cazul evaluării în vederea reatestării capacitătii de a desfăsura activităti de cercetare-dezvoltare, precum si în vederea reacreditării, chestionarele de evaluare corespunzătoare se completează cu rezultatele pe ultimii 3 ani, pentru fiecare indicator.

Art. 12. - La depunerea cererii, unitătile trebuie să prezinte dovada că au depus în contul autoritătii de stat pentru cercetare-dezvoltare taxele prevăzute de lege care se fac venit la bugetul de stat, potrivit legii, după cum urmează:

a) taxa de evaluare pentru atestare/reatestare a capacitătii, în valoare echivalentă cu suma reprezentând de 4 ori salariul lunar maxim al unui cercetător principal gradul I din unitătile bugetare;

b) taxa de evaluare pentru acreditare/reacreditare, în valoare echivalentă cu suma reprezentând de 8 ori salariul lunar maxim al unui cercetător principal gradul I din unitătile bugetare.

Art. 13. - (1) Rezultatele evaluării vor fi communicate unitătilor, în scris, de către Consiliul National de Atestare si Acreditare pentru Cercetare.

(2) Contestatiile unitătilor se primesc de către Consiliul National de Atestare si Acreditare pentru Cercetare, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data primirii scrisorii de înstiintare. Contestatiile vor fi solutionate de către Consiliul National de Atestare si Acreditare pentru Cercetare, în termen de cel mult 15 zile de la expirarea termenului de primire a contestatiilor.

Art. 14. - (1) Propunerile privind atestarea/reatestarea capacitătii si acreditarea/reacreditarea unitătilor evaluate, precum si a celor care nu au întrunit punctajul corespunzător se înaintează de către Consiliul National de Atestare si Acreditare pentru Cercetare conducătorului autoritătii de stat pentru cercetare-dezvoltare, spre aprobare.

(2) Unitătile atestate/reatestate, precum si cele acreditate/reacreditate se înscriu în Registrul unic al unitătilor de cercetare-dezvoltare atestate si acreditate, care se întocmeste si se păstrează la autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare.

(3) Lista unitătilor atestate/reatestate, precum si a celor acreditate/reacreditate se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, la finele fiecărui an, în ultima decadă a lunii decembrie.

(4) Elaborarea actelor normative privind statutul unitătii, ca urmare a rezultatelor procesului de evaluare în vederea acreditării/reacreditării, se realizează în termen de 60 de zile de la data certificării rezultatelor de către autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare, conform procedurilor legale.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA PENTRU PRIVATIZARE SI ADMINISTRAREA PARTICIPATIILOR STATULUI

 

ORDIN

privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială “Silvania Forest” - S.A. Satu Mare, judetul Satu Mare

 

În temeiul prevederilor art. 16 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 215 din 28 martie 2002, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 18 alin. (2) din Regulamentul de organizare si functionare a Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 678/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 437 din 6 august 2001,

în vederea stabilirii modului de administrare si gestionare, precum si a măsurilor ce trebuie luate pentru accelerarea procesului de privatizare la Societatea Comercială “Silvania Forest” - S.A. Satu Mare,

ministrul Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se instituie procedura de administrare specială în perioada de privatizare la Societatea Comercială

 “Silvania Forest” - S.A. Satu Mare, denumită în continuare societate comercială, cu sediul în Str. Cerbului nr. 19, Satu Mare, judetul Satu Mare, înmatriculată la Oficiul registrului comertului sub nr. J30/269/1991, începând cu data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 2. - (1) Pe durata administrării speciale în perioada privatizării administratorul special are atributiile stabilite prin mandatul special acordat de ministrul Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului.

(2) Continutul mandatului prevăzut la alin. (1) va cuprinde în principal, dar fără a se limita la acestea, următoarele atributii:

a) luarea unor măsuri de administrare, gestionare si supraveghere financiară a societătii comerciale, cu accent pe:

- situatia îndeplinirii principalilor indicatori economico-financiari si de performantă;

- identificarea unor active neutilizate care pot fi transferate/vândute;

- inventarierea datoriilor societătii, precum si a plătilor restante, în structura lor;

- inventarierea creantelor pe care societatea comercială le are de recuperat;

- cunoasterea situatiei litigiilor care grevează asupra societătii comerciale;

- inventarierea activelor posibil a fi revendicate;

b) notificarea tuturor creditorilor bugetari în sensul instituirii procedurii de administrare specială în perioada de privatizare, în vederea neînceperii/suspendării de către acestia a oricăror măsuri de executare silită împotriva societătii comerciale;

c) solicitarea organelor teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, pentru bugetul de stat, si ale celorlalte ministere si institutii, pentru bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, precum si ale autoritătilor administratiei publice locale, pentru bugetele locale, de a elibera certificatele de obligatii bugetare necesare acordării facilitătilor prevăzute de Legea nr. 137/2002, cu modificările si completările ulterioare;

d) solicitarea furnizorilor de servicii pentru întocmirea graficelor de reesalonare a datoriilor restante, respectarea acestora si efectuarea plătilor facturilor curente;

e) respectarea disciplinei economico-financiare prin luarea unor măsuri pentru întărirea acesteia.

Art. 3. - La data instituirii procedurii de administrare specială se instituie si procedura de supraveghere financiară a Societătii Comerciale “Silvania Forest” - S.A. Satu Mare, în conformitate cu dispozitiile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 208/2002 pentru modificarea si completarea Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării.

Art. 4. - Procedura de administrare specială în perioada de privatizare încetează la data transferului dreptului de proprietate asupra actiunilor în situatia privatizării societătii comerciale sau la data stabilită prin ordin al ministrului Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului.

 

Ministrul Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului,

Ovidiu Tiberiu Musetescu

 

Bucuresti, 30 mai 2003.

Nr. 69.

 

MINISTERUL MUNCII SI SOLIDARITĂTII SOCIALE

 

ORDIN

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2003 al Institutului National de Cercetare Stiintifică în Domeniul Muncii si Protectiei Sociale - I.N.C.S.D.M.P.S. Bucuresti si al Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Muncii - I.N.C.D.P.M. Bucuresti

 

Având în vedere:

- Hotărârea Guvernului nr. 4/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii si Solidaritătii Sociale, cu modificările si completările ulterioare;

- Legea nr. 292/2002 privind stabilirea modalitătii de aprobare a bugetelor de venituri si cheltuieli ale institutelor de cercetare-dezvoltare;

- Ordonanta Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifică si dezvoltarea tehnologică;

- Hotărârea Guvernului nr. 1.305/1996 privind înfiintarea Institutului National de Cercetare Stiintifică în Domeniul Muncii si Protectiei Sociale - I.N.C.S.M.P.S. Bucuresti;

- Hotărârea Guvernului nr. 406/1998 privind înfiintarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Muncii - I.N.C.D.P.M. Bucuresti,

în baza art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 4/2001 privind organizarea si functionarea Ministeru lui Muncii siSolidaritătii Sociale, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul muncii si solidaritătii sociale emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2003 al Institutului National de Cercetare Stiintifică în Domeniul Muncii si Protectiei Sociale - I.N.C.S.D.M.P.S. Bucuresti si al Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Muncii - I.N.C.D.P.M. Bucuresti, institute aflate în coordonarea Ministerului Muncii si Solidaritătii Sociale, prevăzute în anexele nr. 1 si 2*) care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor prevăzute în bugetele de venituri si cheltuieli ale institutelor nationale de cercetare-dezvoltare prevăzute la art. 1 reprezintă limite maxime si nu pot fi depăsite decât în cazuri bine justificate, cu aprobarea Ministerului Muncii si Solidaritătii Sociale si cu avizul Ministerului Finantelor Publice.

(2) În cazul în care în executie se înregistrează depăsiri sau nerealizări ale veniturilor aprobate, institutele nationale de cercetare-dezvoltare prevăzute la art. 1 vor efectua cheltuieli în functie de realizarea veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficientă aprobati.

Art. 3. - Nerespectarea prevederilor prezentului ordin atrage răspunderea contraventională în conditiile legii.

Art. 4. - Directia generală pentru fundamentarea bugetelor si institutele nationale de cercetare-dezvoltare prevăzute la art. 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 5. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul muncii si solidaritătii sociale,

Marian Sârbu

 

Bucuresti, 27 martie 2003.

Nr. 91.


*) Anexele nr. 1 si 2 se comunică Institutului National de Cercetare Stiintifică în Domeniul Muncii si Protectiei Sociale si, respectiv, Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Muncii.

 

MINISTERUL MUNCII SI SOLIDARITĂTII SOCIALE

 

ORDIN

privind aprobarea Normelor specifice de securitate a muncii pentru exploatări

si transporturi forestiere

 

În temeiul prevederilor art. 5 alin. (5) si ale anexei nr. 2 pct. 2 din Legea protectiei muncii nr. 90/1996, republicată,

în baza prevederilor art. 7 si ale art. 14 lit. D pct. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 4/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii si Solidaritătii Sociale, cu modificările si completările ulterioare,

în conformitate cu Avizul Consiliului tehnico-economic nr. 28 din 11 decembrie 2002,

ministrul muncii si solidaritătii sociale emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele specifice de securitate a muncii pentru exploatări si transporturi forestiere, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Normele prevăzute la art. 1 intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Începând cu aceeasi dată se abrogă prevederile din normele departamentale care se referă la exploatări si transporturi forestiere.

Art. 3. - Normele specifice de securitate a muncii pentru exploatări si transporturi forestiere sunt obligatorii pentru activitătile cu acest profil si se difuzează celor interesati prin Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Muncii - I.N.C.D.P.M. Bucuresti.

 

p. Ministrul muncii si solidaritătii sociale,

Ion Giurescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 27 mai 2003.

Nr. 173.

 

MINISTERUL MUNCII SI SOLIDARITĂTII SOCIALE

 

ORDIN

privind aprobarea Normelor specifice de securitate a muncii pentru industria confectiilor din textile, blană si piele

 

În temeiul prevederilor art. 5 alin. (5) si ale anexei nr. 2 pct. 5 din Legea protectiei muncii nr. 90/1996, republicată,

în baza prevederilor art. 7 si ale art. 14 lit. D pct. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 4/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii si Solidaritătii Sociale, cu modificările si completările ulterioare,

în conformitate cu Avizul Consiliului tehnico-economic nr. 27 din 11 decembrie 2002,

ministrul muncii si solidaritătii sociale emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele specifice de securitate a muncii pentru industria confectiilor din textile, blană si piele, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Normele prevăzute la art. 1 intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Începând cu aceeasi dată se abrogă prevederile din normele departamentale care se referă la industria confectiilor din textile, blană si piele.

Art. 3. - Normele specifice de securitate a muncii pentru industria confectiilor din textile, blană si piele sunt obligatorii pentru activitătile cu acest profil si se difuzează celor interesati prin Institutul National de Cercetare- Dezvoltare pentru Protectia Muncii - I.N.C.D.P.M. Bucuresti.

 

p. Ministrul muncii si solidaritătii sociale,

Ion Giurescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 27 mai 2003.

Nr. 174.

 

MINISTERUL MUNCII SI SOLIDARITĂTII SOCIALE

 

ORDIN

privind aprobarea Normelor specifice de securitate a muncii pentru transportul urban cu tractiune electrică (tramvai, troleibuz) si instalatii aferente, exploatare si întretinere

 

În temeiul prevederilor art. 5 alin. (5) si ale anexei nr. 2 pct. 10 din Legea protectiei muncii nr. 90/1996, republicată,

în baza prevederilor art. 7 si ale art. 14 lit. D pct. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 4/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii si Solidaritătii Sociale, cu modificările si completările ulterioare,

în conformitate cu Avizul Consiliului tehnico-economic nr. 26 din 11 decembrie 2002,

ministrul muncii si solidaritătii sociale emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele specifice de securitate a muncii pentru transportul urban cu tractiune electrică (tramvai, troleibuz) si instalatii aferente, exploatare si întretinere, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Normele prevăzute la art. 1 intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Începând cu aceeasi dată se abrogă prevederile din normele departamentale care se referă la transportul urban cu tractiune electrică (tramvai, troleibuz) si instalatii aferente, exploatare si întretinere.

Art. 3. - Normele specifice de securitate a muncii pentru transportul urban cu tractiune electrică (tramvai, troleibuz) si instalatii aferente, exploatare si întretinere sunt obligatorii pentru activitătile cu acest profil si se difuzează celor interesati prin Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Muncii - I.N.C.D.P.M.

Bucuresti.

 

p. Ministrul muncii si solidaritătii sociale,

Ion Giurescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 27 mai 2003.

Nr. 182.