MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 171 (XV) - Nr. 391         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 6 iunie 2003

 

SUMAR

 

DECRETE

 

332. - Decret privind conferirea Ordinului national Steaua României în grad de Ofiter

 

344. - Decret privind eliberarea din functie a unor judecători si procurori

 

346. - Decret privind conferirea Ordinului national Steaua României în grad de Mare Ofiter

 

347. - Decret privind conferirea Ordinului national Steaua României în grad de Comandor

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 205 din 15 mai 2003 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3 alin. 4 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 69/1998 privind regimul de autorizare a activitătilor din domeniul jocurilor de noroc, modificată si completată prin Ordonanta Guvernului nr. 36/2000

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

574. - Hotărâre privind trecerea unei părti dintr-un imobil situat în municipiul Pitesti, judetul Arges, din proprietatea privată a statului în proprietatea publică a statului

 

577. - Hotărâre privind structura organizatorică si atributiile Autoritătii pentru străini

 

579. - Hotărâre privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului de Interne în domeniul public al comunei Jamu Mare si în administrarea Consiliului Local al Comunei Jamu Mare, judetul Timis

 

584. - Hotărâre privind schimbarea titularului dreptului de administrare asupra unor imobile proprietate publică a statului

 

585. - Hotărâre privind exceptarea cetătenilor unor state de la obligativitatea obtinerii vizelor de lungă sedere pentru desfăsurarea de activităti economice si comerciale, precum si de la îndeplinirea unor conditii de prelungire a dreptului de sedere, prevăzute de Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România

 

589. - Hotărâre privind aprobarea Acordului de cooperare dintre Ministerul Administratiei Publice din România, prin Institutul National de Administratie, si Institutul European de Administratie Publică (EIPA), semnat la Bucuresti la 14 decembrie 2002

 

Acord de cooperare între Ministerul Administratiei Publice - Institutul National de Administratie si Institutul European de Administratie Publică (EIPA)

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

363. - Ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială “Sere” - S.A.  Brasov, judetul Brasov

 

364. - Ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială “Corias” - S.A. Corabia, judetul Olt

 

DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului national Steaua României în grad de Ofiter

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 99 din Constitutia României, precum si ale art. 3 alin. (3), ale art. 6 lit. A pct. I si ale art. 11 alin. (1) pct. I.1 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările ulterioare, pentru sprijinul constant acordat în promovarea imaginii reale, în mediile politice si economice internationale, a transformărilor democratice petrecute în România după Revolutia din Decembrie 1989, pentru sustinerea eforturilor tării noastre de integrare în structurile euroatlantice,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul national Steaua României în grad de Ofiter:

- domnului Hermann Arnold, Statele Unite ale Americii;

- domnului Dmitry Denisov, Federatia Rusă;

- domnului Petar Kalpaktchiev, Republica Bulgaria;

- domnului Peter Kozma, Republica Ungară;

- domnului Michael Kraus, Republica Austria;

- domnului Jos. Carlos Dias da Silva Nogueira, Republica Portugheză;

- domnului Roumen Raltchev, Republica Bulgaria;

- domnului Marcel Schapira, Republica Franceză;

- domnului Srdjan Stanković, Republica Serbia;

- domnului Leopold Tröthann, Republica Austria.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 99 alin. (2) din

Constitutia României,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 27 mai 2003.

Nr. 332.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind eliberarea din functie a unor judecători si procurori

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 99 alin. (1) si ale art. 133 alin. (1) din Constitutia României, ale art. 1 alin. 2 din Legea nr. 54/1993 pentru organizarea instantelor si parchetelor militare, republicată, precum si

ale art. 92 alin. (1) lit. a) si b) si ale art. 131 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1 din 9 mai 2003,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se eliberează din functie judecătorii si procurorii prevăzuti în anexa la prezentul decret.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 29 mai 2003.

Nr. 344.

 

ANEXĂ

 

A. Eliberarea din functie ca urmare a demisiei:

- domnul Daniel Florea - judecător la Judecătoria Constanta, pe data de 20 mai 2003;

- doamna Anca Oprea - judecător la Judecătoria Târgu Mures, pe data de 7 mai 2001;

- domnul Adrian Ioan Sas - procuror la Parchetul de pe lângă Tribunalul Brasov, pe data de 15 aprilie 2003;

- doamna Alina Jian - procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Timisoara, pe data de 18 martie 2003.

B. Eliberarea din functie ca urmare a pensionării sau încetării activitătii pensionarului reîncadrat:

- domnul Tadiu Solomon - judecător la Tribunalul Neamt, pe data de 1 februarie 2003, la cerere;

- domnul colonel magistrat - procuror la Parchetul de pe lângă Ion Petre Ilie Curtea Supremă de Justitie, pe data de 1 aprilie 2003, la cerere;

- domnul colonel magistrat - procuror la Parchetul Militar Cluj de Ieronim Gavril Ioan Guzu pe lângă Tribunalul Militar Cluj, pe data de 1 aprilie 2003, la cerere;

- domnul colonel magistrat - procuror la Parchetul Militar Ploiesti Gheorghe Dumitru Manole de pe lângă Tribunalul Militar Bucuresti, pe data de 1 aprilie 2003, la cerere.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului national Steaua României în grad de Mare Ofiter

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 99 din Constitutia României, precum si ale art. 3 alin. (3), ale art. 6 lit. A pct. I si ale art. 11 alin. (1) pct. I.1 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările ulterioare, pentru sprijinul constant acordat în promovarea imaginii reale, în mediile politice si economice internationale, a transformărilor democratice petrecute în România după Revolutia din Decembrie 1989, pentru sustinerea eforturilor tării noastre de integrare în structurile euroatlantice,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul national Steaua României în grad de Mare Ofiter domnului Fred C. Kleinknecht, Statele Unite ale Americii.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 99 alin. (2) din

Constitutia României,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 30 mai 2003.

Nr. 346.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului national Steaua României în grad de Comandor

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 99 din Constitutia României, precum si ale art. 3 alin. (3), ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. A pct. I si ale art. 11 alin. (1) pct. I.1 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările ulterioare, cu ocazia împlinirii vârstei de 80 de ani, pentru remarcabila carieră dirijorală desfăsurată pe plan national si international, precum si pentru promovarea culturii muzicale românesti pe cele mai prestigioase scene ale lumii,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul national Steaua României în grad de Comandor maestrului Sergiu Comissiona.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 99 alin. (2) din

Constitutia României,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 30 mai 2003.

Nr. 347.

 

DECIZII  ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 205

din 15 mai 2003

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3 alin. 4 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 69/1998 privind regimul de autorizare a activitătilor din domeniul jocurilor de noroc, modificată si completată prin Ordonanta Guvernului nr. 36/2000

 

Costică Bulai - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Lucian Stângu - judecător

Ioan Vida - judecător

Paula C. Pantea - procuror

Mihaela Senia Costinescu - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3 alin. 4 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 69/1998, modificată si completată prin Ordonanta Guvernului nr. 36/2000, exceptie ridicată de Societatea Comercială “TOM CRIS 93” - S.R.L. în Dosarul nr. 451/2002 al Tribunalului Prahova – Sectia comercială si de contencios administrativ.

La apelul nominal se prezintă reprezentantul autoarei exceptiei, lipsind partea Directia Generală a Finantelor Publice Prahova, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Reprezentantul autoarei criticii de neconstitutionalitate sustine admiterea exceptiei, depunând în acest sens concluzii scrise.

Reprezentantul Ministerului Public solicită respingerea exceptiei de neconstitutionalitate ca fiind neîntemeiată, arătând că textul de lege criticat nu contravine prevederilor constitutionale privind restrângerea exercitiului unor drepturi sau al unor libertăti ori ale celor care consacră justa asezare a sarcinilor fiscale, întrucât agentul comercial care a fost autorizat să presteze o anumită activitate trebuie să îsi asume riscul desfăsurării acelei activităti, în conditiile în care taxele pe care le plăteste reprezintă contravaloarea unei contraprestatii din partea statului, pe care acesta deja a îndeplinit-o, respectiv i-a eliberat o autorizatie pe o durată limitată.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin Încheierea din 17 septembrie 2002, pronuntată în Dosarul nr. 451/2002, Tribunalul Prahova - Sectia comercială si de contencios administrativ a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3 alin. 4 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 69/1998 privind regimul de autorizare a activitătilor din domeniul jocurilor de noroc, modificată si completată prin Ordonanta Guvernului nr. 36/2000, exceptie ridicată de Societatea Comercială “TOM CRIS 93” - S.R.L.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine că textele de lege criticate contravin dispozitiilor constitutionale privind restrângerea exercitiului unor drepturi sau al unor libertăti, cuprinse în art. 49, precum si principiului asezării juste a sarcinilor fiscale, prevăzut de art. 53 alin. (2) din Constitutie. Autorul exceptiei consideră că prin obligarea agentilor economici organizatori de jocuri de noroc la plata ratelor lunare aferente diferentei dintre taxa de autorizare anuală si ratele deja plătite până la expirarea perioadei pentru care au fost autorizati, după încetarea activitătii de jocuri de noroc, sub orice formă, se încalcă dreptul persoanei de a alege si a desfăsura o anumită activitate comercială sau de a hotărî încetarea acesteia în momentul în care aceasta devine nerentabilă.

Tribunalul Prahova - Sectia comercială si de contencios administrativ apreciază că exceptia este neîntemeiată, întrucât art. 3 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 69/1998, modificată si completată prin Ordonanta Guvernului nr. 36/2000, reglementează regimul de autorizare a activitătii din domeniul jocurilor de noroc, unde durata minimă este un an fiscal. Faptul că autorul exceptiei si-a încetat activitatea înaintea împlinirii termenului de un an îi este imputabil, el fiind tinut, în continuare, de obligatia ce decurge din licenta de exploatare a jocurilor de noroc. În ceea ce priveste pretinsa încălcare a art. 49 din Constitutie, instanta arată că acesta este aplicabil doar persoanelor fizice si nicidecum persoanelor juridice, precum în speta de fată.

Guvernul consideră că nu poate fi admisă critica formulată, întrucât, potrivit art. 2 alin. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 69/1998, taxele de autorizare pentru obtinerea licentei de exploatare a jocurilor de noroc sunt anuale, agentii economici organizatori de jocuri de noroc asumându-si, în contul taxelor la care sunt obligati, riscul desfăsurării activitătii pentru care au fost autorizati pe tot parcursul anului. Mai mult, “bugetul statului nu se poate baza, în constituirea si atragerea resurselor sale, pe venituri aleatorii, ci pe venituri stabile”. De altfel, obligatiile către bugetul de stat se situează în sfera interesului public, astfel încât “unele restrângeri, conditionări si măsuri protectioniste pe care statul le impune, prin lege, nu reprezintă o atingere adusă dreptului sau intereselor private, care se integrează în cadrul general al interesului public”, conform art. 134 alin. (2) lit. b) din Constitutie, care stipulează că statul trebuie să asigure “protejarea intereselor nationale în activitatea economică, financiară si valutară”.

Presedintii celor două camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională este competentă, potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie si ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate

cu care a fost sesizată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 3 alin. 4 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 69/1998 privind regimul de autorizare a activitătilor din domeniul jocurilor de noroc, publicată în

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 515 din 30 decembrie 1998, modificată si completată prin Ordonanta Guvernului nr. 36/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 39 din 31 ianuarie 2000, aprobată cu modificări prin Legea nr. 391/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 460 din 28 iunie 2002. Textul legal criticat are următorul continut:

- Art. 3 alin. 4: “După suspendarea sau după anularea licentei pentru exploatarea jocurilor de noroc, precum si după încetarea activitătii de jocuri de noroc, sub orice formă, agentii economici organizatori de jocuri de noroc sunt obligati în continuare la plata ratelor lunare aferente diferentei dintre taxa de autorizare anuală si ratele deja plătite, la termenele prevăzute în anexa nr. 1, până la expirarea perioadei pentru care au fost

autorizati.”

Autorul exceptiei sustine că dispozitiile legale criticate încalcă prevederile constitutionale ale:

- Art. 49: “(1) Exercitiul unor drepturi sau al unor libertăti poate fi restrâns numai prin lege si numai dacă se impune, după caz, pentru: apărarea sigurantei nationale, a ordinii, a sănătătii ori a moralei publice, a drepturilor si a libertătilor cetătenilor; desfăsurarea instructiei penale; prevenirea consecintelor unei calamităti naturale ori ale unui sinistru deosebit de grav.

(2) Restrângerea trebuie să fie proportională cu situatia care a determinat-o si nu poate atinge existenta dreptului sau a libertătii.”;

- Art. 53 alin. (2): “Sistemul legal de impuneri trebuie să asigure asezarea justă a sarcinilor fiscale.”

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că art. 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 69/1998, cu modificările ulterioare, prevede că licenta pentru exploatarea jocurilor de noroc, care are un termen de valabilitate de 12 luni de la data eliberării, se emite cu perceperea unor taxe anuale, ale căror cuantum si termene de plată sunt stabilite de lege. Prin urmare, legiuitorul acordă niste facilităti, în sensul că nu impune plata integrală si anticipată a taxei anuale de autorizare, ci stabileste esalonarea unei părti din aceasta, sub forma unor rate lunare.

În acest sens trebuie avut în vedere că respectivele taxe constituie o plată în considerarea unei contraprestatii din partea statului, constând în acordarea licentei pentru exploatarea jocurilor de noroc, pe o durată limitată de un an de la data eliberării. Sub acest aspect, acordând licenta, statul si-a îndeplinit obligatia si, drept urmare, este îndreptătit să pretindă si să primească taxele prevăzute de lege. Împrejurarea că, din motive care îi sunt imputabile în exclusivitate beneficiarului, licenta a fost suspendată sau anulată ori titularul licentei, din ratiuni proprii, a încetat activitatea de jocuri de noroc nu îi este opozabilă statului si nu poate fi interpretată drept o cauză de exonerare de la obligatia de a achita în întregime taxa datorată. Asa fiind, sustinerea autorului exceptiei, în sensul că, în urma suspendării sau anulării licentei ori încetării activitătii de jocuri de noroc, nu s-ar mai justifica plata în continuare a ratelor restante este lipsită de temei, textul de lege criticat nefiind în contradictie cu art. 53 alin. (2) din Constitutie privind justa asezare a sarcinilor fiscale.

În ceea ce priveste critica de neconstitutionalitate prin raportare la art. 49 din Constitutie, Curtea constată că “dreptul persoanei de a alege si a desfăsura o anumită activitate comercială sau de a hotărî încetarea acesteia în momentul în care devine nerentabilă”, pretins de autorul exceptiei, nu constituie un drept sau o libertate, în acceptiunea textelor Constitutiei, ci dă expresie unor exigente, pe care legiuitorul este singurul abilitat să le stabilească, în valorificarea dreptului persoanei la liberă initiativă. Astfel, Curtea constată că obligatia agentilor economici organizatori de jocuri de noroc, de a plăti în continuare ratele lunare aferente diferentei dintre taxa de autorizare anuală si ratele deja plătite, până la expirarea perioadei pentru care au fost autorizati, nu încalcă dispozitiile constitutionale ale art. 49, deoarece acestea sunt aplicabile numai în ipoteza în care există o restrângere a exercitării drepturilor si libertătilor fundamentale ale cetătenilor, restrângere care, astfel cum s-a arătat anterior, nu s-a constatat.

În sfârsit, chiar admitând că norma constitutională de referintă ar fi aplicabilă în materie, domeniul jocurilor de noroc ridică serioase probleme pe planul ordinii si al moralei publice, ceea ce justifică, prin prisma si în deplină concordantă cu aceasta, adoptarea unor măsuri restrictive.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, al art. 1, art. 2, art. 3, art. 13 alin. (1) lit. A.c), precum si al art. 23 si art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3 alin. 4 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 69/1998, modificată si completată prin Ordonanta Guvernului nr. 36/2000, exceptie ridicată de Societatea Comercială “TOM CRIS 93” - S.R.L. în Dosarul nr. 451/2002 al Tribunalului Prahova - Sectia comercială si de contencios administrativ.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 15 mai 2003.

 

PRESEDINTE,

prof. univ. dr. COSTICĂ BULAI

Magistrat-asistent,

Mihaela Senia Costinescu

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea unei părti dintr-un imobil situat în municipiul Pitesti, judetul Arges, din proprietatea privată a statului în proprietatea publică a statului

 

În temeiul art. 107 din Constitutie, al art. 8 alin. (1) si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea unei părti dintr-un imobil situat în municipiul Pitesti, judetul Arges, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din proprietatea privată a statului si din administrarea Prefecturii Judetului Arges în proprietatea publică a statului si în administrarea comună a Prefecturii Judetului Arges si a Consiliului Judetean Arges.

Art. 2. - Pozitia nr. 3 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 706/1994 privind trecerea palatelor administrative din municipiile resedinte de judete în administrarea prefecturilor, publicată în Monitorul Oficial al României,

Partea I, nr. 314 din 11 noiembrie 1994, cu modificările ulterioare, se modifică si va avea următorul cuprins:

“3. ARGES

- str. Vasile Milea nr. 1, Pitesti Subsol, parter, mezanin si cinci etaje:

- suprafata construită = 2.109 m2

- terenul aferent = 4.425 m2

- str. Teiuleanu nr. 1, Pitesti Subsol, parter:

- suprafata construită = 375 m2

- suprafata desfăsurată = 750 m2

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 21 mai 2003.

Nr. 574.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului care se transmite din proprietatea privată a statului si din administrarea Prefecturii Judetului Arges în proprietatea publică a statului si în administrarea comună a Prefecturii Judetului Arges si a Consiliului Judetean Arges

 

Imobilul care se transmite si locul unde este situat

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Municipiul Pitesti, str. Teiuleanu nr. 1, judetul Arges

Statul român- Prefectura Judetului Arges

Statul român - Prefectura Judetului Arges si Consiliul Judetean Arges

Subsol si parter:

- suprafata construită = 375 m2

- suprafata desfăsurată = 750 m2

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind structura organizatorică si atributiile Autoritătii pentru străini

 

În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 131 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Autoritatea pentru străini este structura specializată, organizată în subordinea Ministerului de Interne, care exercită atributiile ce îi sunt date în competentă prin lege, cu privire la regimul străinilor în România, combaterea sederii ilegale, precum si cu privire la gestionarea evidentei străinilor cărora li s-a acordat drept de sedere în România.

Art. 2. - Activitatea Autoritătii pentru străini constituie serviciu public si se desfăsoară în interesul persoanei si al comunitătii, în sprijinul institutiilor statului, exclusiv pe baza si în executarea legii.

Art. 3. - În executarea atributiilor ce îi revin, Autoritatea pentru străini cooperează cu alte unităti ale Ministerului de Interne si cu institutii ale statului care au atributii în asigurarea ordinii de drept si colaborează în

acest sens cu cetătenii, în conditiile legii.

 

CAPITOLUL II

Organizarea Autoritătii pentru străini

 

Art. 4. - Autoritatea pentru străini se organizează la nivel central si teritorial.

Art. 5. - (1) Structura organizatorică a Autoritătii pentru străini este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Statul de functii al Autoritătii pentru străini se aprobă de către ministrul de interne, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

(3) Coordonarea Autoritătii pentru străini în cadrul Ministerului de Interne se stabileste prin ordin al ministrului de interne.

(4) Autoritatea pentru străini este condusă de un director, ajutat de un director adjunct, numiti prin ordin al ministrului de interne.

(5) Posturile necesare constituirii Autoritătii pentru străini se asigură prin redistribuire, din cele existente în statele de functii ale Directiei Generale de Evidentă Informatizată a Persoanei.

Art. 6. - Atributiile compartimentelor si sarcinile concrete ale personalului, precum si circuitul intern al documentelor se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare a aparatului propriu, care se aprobă, potrivit competentei, de către conducerea Ministerului de Interne, în termen de 30 de zile de la data aprobării statului de functii prevăzut la art. 5 alin. (2).

 

CAPITOLUL III

Atributiile Autoritătii pentru străini

 

Art. 7. - Autoritatea pentru străini are următoarele atributii principale:

a) avizează acordarea vizelor de intrare în România a străinilor conform competentelor legale;

b) aprobă invitatiile prevăzute la art. 37 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România;

c) verifică îndeplinirea de către străini a conditiilor necesare pentru acordarea dreptului de sedere în România, potrivit legii;

d) verifică îndeplinirea de către străini a conditiilor necesare pentru prelungirea dreptului de sedere în România, potrivit legii;

e) acordă dreptul de sedere permanentă prin aprobarea stabilirii domiciliului în România străinilor care îndeplinesc conditiile legale;

f) prelungeste dreptul de sedere temporară în România străinilor care îndeplinesc conditiile prevăzute de Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 194/2002;

g) anulează ori revocă, după caz, dreptul de sedere al străinilor în România, în conditiile legii;

h) întreprinde demersurile legale corespunzătoare pentru clarificarea situatiei juridice a străinilor minori neînsotiti;

i) eliberează, în conditiile prevăzute de Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 194/2002, permise de sedere si documente de călătorie;

j) prin lucrătorii anume desemnati, constată contraventiile si aplică sanctiunile contraventionale prevăzute de Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 194/2002;

k) elaborează studii, analize si prognoze referitoare la migratia străinilor pe teritoriul României si înaintează conducerii Ministerului de Interne propuneri de solutionare a problemelor identificate cu această ocazie în domeniul controlului fenomenului migratiei, în vederea includerii acestora în proiectul hotărârii Guvernului prevăzute la art. 5 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 194/2002;

l) gestionează Sistemul National de Evidentă a Străinilor asigurând functionarea, păstrarea si exploatarea evidentelor în conformitate cu prevederile legale;

m) exercită atributiile conferite prin lege cu privire la regimul îndepărtării străinilor de pe teritoriul României;

n) culege, stochează, prelucrează, valorifică si face schimb de date si informatii despre străinii cu sedere ilegală, locurile si mediile frecventate de acestia, precum si despre cei care au ca preocupări traficul de persoane;

o) cooperează cu institutii similare din străinătate si cu alte organisme internationale cu competentă în domeniul migratiei, în baza întelegerilor la care România este parte;

p) cooperează cu misiunile diplomatice si oficiile acreditate în România, în conditiile legii;

q) exercită orice alte atributii sau competente conferite prin lege.

Art. 8. - Pentru îndeplinirea atributiilor legale, seful Autoritătii pentru străini emite dispozitii obligatorii pentru întreg personalul din subordine.

 

CAPITOLUL IV

Personalul Autoritătii pentru străini

 

Art. 9. - Personalul Autoritătii pentru străini este constituit din politisti, functionari publici si personal contractual.

Art. 10. - Autoritatea pentru străini îsi asigură personalul dintre absolventii institutiilor de învătământ ale Ministerului de Interne, personal selectionat sau provenit din alte institutii, în conditiile legii.

Art. 11. - În exercitarea atributiilor prevăzute la art. 7, personalul specializat al Autoritătii pentru străini este învestit cu exercitiul autoritătii publice si este abilitat să desfăsoare următoarele activităti:

a) organizarea si efectuarea, în conditiile legii, de controale în mediile si în locurile frecventate de străini, în institutiile publice sau particulare, precum si în incinta agentilor economici, indiferent de proprietar sau detinător, atunci când există date sau indicii cu privire la existenta în aceste locuri sau medii a unor străini care nu respectă prevederile legale privind regimul străinilor în România;

b) invitarea la sediul formatiunii teritoriale a străinilor a căror prezentă este necesară pentru îndeplinirea atributiilor prevăzute de lege, prin aducerea la cunostintă acestora, în scris, a scopului si motivului invitatiei;

c) legitimarea si stabilirea identitătii străinilor care încalcă dispozitiile legale privind regimul juridic al străinilor;

d) depistarea si conducerea la sediul formatiunilor teritoriale, în cooperare cu organele de politie competente, a străinilor care încalcă dispozitiile legale privind regimul străinilor în România sau a căror identitate nu poate fi stabilită, precum si verificarea si luarea măsurilor legale în cel mult 24 de ore de la depistare;

e) escortarea, pe toată perioada de la depistare si până la îndepărtarea de pe teritoriul României, a străinilor împotriva cărora s-a dispus această măsură, precum si imobilizarea, potrivit legii, a celor care au un comportament violent;

f) desfăsurarea de activităti specifice pentru obtinerea si verificarea, în vederea exploatării, a datelor si informatiilor referitoare la străini cu sedere ilegală, la cei care au ca preocupări traficul ilegal de persoane, precum si locurile si mediile frecventate de acestia.

 

CAPITOLUL V

Dispozitii finale

 

Art. 12. - Prezenta hotărâre intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul de interne,

Toma Zaharia,

secretar de stat

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

 

Bucuresti, 21 mai 2003.

Nr. 577.

 

ANEXĂ

 

ORGANIGRAMA

Autoritătii pentru străini

 

DIRECTOR

DIRECTOR ADJUNCT

APARAT CENTRAL

SERVICIUL 1 – RELATII CONSULARE, LEGĂTURA CU MISIUNILE DIPLOMATICE  SI ORGANISMELE

INTERNATIONALE

SERVICIUL 2 -  GESTIONAREA SEDERII LEGALE A STRĂINILOR

SERVICIUL 3 - COMBATEREA SEDERII ILEGALE A STRĂINILOR
BIROUL STUDII,  PROGNOZĂ SI STATISTICI

BIROUL ADMINISTRARE SI ÎNTRETINERE A SISTEMULUI NATIONAL DE EVIDENTĂ A STRĂINILOR

SECRETARIAT

ANALIZA INFORMATIILOR

COORDONAREA ACTIVITĂTII CENTRELOR DE CAZARE

APARAT TERITORIAL

SERVICIUL 1 PENTRU STRĂINI AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

41 BIROURI (COMPARTIMENTE) JUDETENE PENTRU STRĂINI

CENTRE DE CAZARE A STRĂINILOR LUATI ÎN CUSTODIE PUBLICĂ

SERVICIUL 2 PENTRU STRĂINI AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului de Interne în domeniul public al comunei Jamu Mare si în administrarea Consiliului Local al Comunei Jamu Mare, judetul Timis

 

În temeiul art. 107 din Constitutie, al art. 9 alin. (1) si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea imobilelor identificate potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului de Interne în domeniul public al comunei Jamu Mare si în administrarea Consiliului Local al Comunei Jamu Mare, judetul Timis.

Art. 2. - Predarea-preluarea imobilelor prevăzute la art. 1 se va face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministru de interne,

Ioan Rus

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 21 mai 2003.

Nr. 579.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilelor care se transmit din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului de Interne în domeniul public al comunei Jamu Mare si în administrarea Consiliului Local al Comunei Jamu Mare, judetul Timis

 

Locul unde sunt situate imobilele care se transmit

Persoana juridică de la care se transmit imobilele

Persoana juridică la care se transmit imobilele

Caracteristici tehnice ale imobilelor

Numărul atribuit de M.F.P.

conform Hotărârii Guvernului

nr. 45/2003

1. Cazarma Cârnecea,

extravilanul comunei

Jamu Mare, judetul Timis

 

Statul Român - Ministerul de Interne

 

Comuna Jamu Mare

în administrarea Consiliului Local al Comunei Jamu Mare

Suprafata construită =

547,9 m2

Suprafata desfăsurată =

547,9 m2

Terenul aferent =

25.000 m2

Nr. constructii = 7

Nr.  M.F.P.  105054

Cod 8.29.10

Valoarea de inventar

= 25.007.098 lei

 

2. Cazarma Visoca,

extravilanul comunei

Jamu Mare, judetul Timis

 

Statul Român - Ministerul de Interne

 

Comuna Jamu Mare,

în administrarea

Consiliului Local al Comunei

Jamu Mare

 

Suprafata construită =

1.163,3 m2

Suprafata desfăsurată =

1.163,3 m2

Terenul aferent = 10.350 m2

Nr. constructii = 8

Nr.  M.F.P.  105053

Cod 8.29.10

Valoarea de inventar

= 64.068.353 lei

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind schimbarea titularului dreptului de administrare asupra unor imobile proprietate publică a statului

 

În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea imobilului, proprietate publică a statului, situat în satul Halânga, comuna Izvoru Bârzii, judetul Mehedinti, din administrarea Ministerului Apărării Nationale în administrarea Ministerului Industriei si Resurselor pentru Regia Autonomă pentru Activităti Nucleare.

Art. 2. - Se aprobă transmiterea imobilelor, proprietate publică a statului, situate în satul Erghevita, comuna Simian, si în satul Jidostita, comuna Breznita-Ocol, judetul Mehedinti, din administrarea Ministerului Industriei si Resurselor - Regia Autonomă pentru Activităti Nucleare, în administrarea Ministerului Apărării Nationale.

Art. 3. - Datele de identificare a imobilelor prevăzute la art. 1 si 2 sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. - Predarea-preluarea imobilelor transmise potrivit art. 1 si 2 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul apărării nationale,

Ioan Mircea Pascu

Ministrul industriei si resurselor,

Dan Ioan Popescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 21 mai 2003.

Nr. 584.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilelor proprietate publică a statului, care fac obiectul schimbării titularului dreptului de administrare

 

Nr.crt.

Locul unde este

situat imobilul

care se transmite

Persoana juridică

de la care se

transmite imobilul

Persoana juridică

la care se

transmite imobilul

 

Codul de clasificare

din inventarul bunurilor

aflate în administrarea

Ministerului Apărării Nationale

care alcătuiesc domeniul

public al statului

Caracteristicile tehnice

ale imobilului

 

1.

Satul Halânga,

comuna Izvoru Bârzii,

judetul Mehedinti

Ministerul Apărării

Nationale

 

Ministerul Industriei

si Resurselor pentru

Regia Autonomă

pentru Activităti

Nucleare

- imobil 603

- cod 8.29.09

- nr. M.F. 103.893

 

Suprafata construită = 3.415 m2

Suprafata desfăsurată = 3.415 m2

Suprafata totală a terenului, inclusiv constructiile = 21,45 ha

2.

 

 

Satul Erghevita,

comuna Simian,

judetul Mehedinti

Ministerul Industriei

si Resurselor

pentru Regia

Autonomă pentru

Activităti Nucleare

Ministerul Apărări

Nationale

 

- imobil 3022

- cod 8.29.09

- nr. M.F. 103.886

 

Suprafata construită = 4.836 m2

Suprafata desfăsurată = 4.836 m2

Suprafata totală a terenului, inclusiv constructiile = 15,95 ha

3.

Satul Jidostita,

comuna Breznita-Ocol,

judetul Mehedinti

Ministerul Industriei

si Resurselor

pentru Regia

Autonomă pentru

Activităti Nucleare

Ministerul Apărări

Nationale

 

- imobil 3096

- cod 8.29.09

- nr. M.F. 103.895

 

Suprafata construită = 738 m2

Suprafata desfăsurată = 750 m2

Suprafata totală a terenului, inclusiv constructiile = 5,5 ha

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind exceptarea cetătenilor unor state de la obligativitatea obtinerii vizelor de lungă sedere pentru desfăsurarea de activităti economice si comerciale, precum si de la îndeplinirea unor conditii de prelungire a dreptului de sedere, prevăzute de Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România

 

În temeiul art. 107 din Constitutie, al art. 19 alin. (2) si al art. 134 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se exceptează de la regimul de vize de lungă sedere pentru desfăsurarea de activităti economice, precum si pentru desfăsurarea de activităti comerciale cetătenii apartinând următoarelor state: Republica Estonia, Republica Letonia, Republica Lituania, Republica Malta, Republica Ungară, Republica Slovacă, Republica Slovenia, Republica Cipru, Republica Cehă si Republica Polonă.

Art. 2. - (1) Cetătenilor statelor prevăzute la art. 1 li se poate prelungi dreptul de sedere temporară în România, în conditiile legii, fără prezentarea dovezilor referitoare la existenta mijloacelor de întretinere si fără îndeplinirea conditiilor speciale prevăzute la art. 53 si 55 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România.

(2) Sotului, copiilor minori, precum si rudelor aflate în întretinerea persoanelor prevăzute la alin. (1), care sunt titulare ale unui drept de sedere temporară, li se poate prelungi dreptul de sedere în România pentru aceeasi perioadă.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul de interne,

Toma Zaharia,

secretar de stat

Ministrul afacerilor externe,

Mircea Geoană

 

Bucuresti, 21 mai 2003.

Nr. 585.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Acordului de cooperare dintre Ministerul Administratiei Publice din România, prin Institutul National de Administratie, si Institutul European de Administratie Publică (EIPA), semnat la Bucuresti la 14 decembrie 2002

 

În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 5 alin. 1 din Legea nr. 4/1991 privind încheierea si ratificarea tratatelor, cu completările ulterioare, având în vedere art. 2 alin. (4) din Ordonanta Guvernului nr. 81/2001 privind înfiintarea si organizarea Institutului National de Administratie, aprobată cu modificări prin Legea nr. 106/2002,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă Acordul de cooperare dintre Ministerul Administratiei Publice din România, prin Institutul National de Administratie, si Institutul European de Administratie Publică (EIPA) de la Maastricht, semnat la Bucuresti la 14 decembrie 2002.

Art. 2. - Contributia anuală prevăzută la art. 5 paragraful 2 din acord se suportă din bugetul Institutului National de Administratie.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

Ministrul integrării europene,

Hildegard Carola Puwak

Ministrul afacerilor externe,

Mircea Geoană

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 21 mai 2003.

Nr. 589.

 

ACORD DE COOPERARE

între Ministerul Administratiei Publice - Institutul National de Administratie si Institutul European de Administratie Publică (EIPA)

 

În scopul promovării noilor cunostinte în domenii de interes deosebit pentru dezvoltarea Europei, în special în domeniul legislatiei, al economiei, al institutiilor, al managementului public si al administratiei, precum si în domeniul politicilor Uniunii Europene, în scopul promovării cooperării în aceste domenii si pentru încurajarea cercetării si formării comune, Ministerul Administratiei Publice - Institutul National de Administratie, denumit în continuare MAP-INA, si Institutul European de Administratie Publică, denumit în continuare EIPA, au convenit următoarele:

 

ARTICOLUL 1

 

1. Părtile se angajează să coopereze în sfera formării si cercetării stiintelor administrative si să faciliteze participarea functionarilor publici sau a personalului contractual care lucrează în administratia publică locală si centrală, precum si a persoanelor alese sau numite în functii de demnitate publică la activitătile desfăsurate de EIPA.

2. Se va crea un post de expert în cadrul EIPA, care va fi rezervat pentru un cetătean român (denumit în continuare post).

 

ARTICOLUL 2

 

1. Scolarizarea si activitatea de cercetare a titularului postului vor urmări relatiile dintre Uniunea Europeană si România, implicatiile Pietei Interne pentru România, precum si alte subiecte care au legătură cu integrarea europeană.

2. Titularul postului va participa la activitătile derulate de EIPA, în special la cursurile si seminariile organizate de EIPA pentru functionarii publici români.

3. Titularul postului va fi responsabil pentru identificarea activitătilor care corespund si care sunt în interesul institutiilor românesti implicate.

 

ARTICOLUL 3

 

1. Pentru a ocupa sau a reocupa acest post MAP-INA va propune unul sau mai multi candidati EIPA ale căror calificări corespund cerintelor EIPA; dacă EIPA respinge un candidat, acesta va trebui să mentioneze motivele.

Alegerea finală va fi făcută în concordantă cu procedurile de selectie în vigoare ale EIPA.

2. De regulă, detinătorul postului va fi recrutat pentru o perioadă de minimum 1 an si maximum 3 ani, în functie de grad. Mandatul poate fi reînnoit sau poate înceta dacă există motive speciale care vor fi aduse la cunostintă cu 3 luni în avans de fiecare dintre părti.

3. Conditiile de angajare pentru detinătorul postului vor fi cele aplicabile membrilor EIPA.

 

ARTICOLUL 4

 

1. MAP-INA va aduce la cunostintă directorului general al EIPA numele persoanei sau al organizatiei care va actiona ca o persoană de legătură în România.

2. EIPA va primi un număr limitat de experti români pentru studii sau cercetare în domeniul integrării europene, pe o perioadă de până la 1 an.

3. EIPA va primi oficiali din Guvernul României pentru a urma un stagiu prin rotatie la EIPA, care se vor familiariza cu procesul Uniunii Europene din punct de vedere institutional si structural, ca de altfel si din punct de vedere al resurselor umane.

4. Salariile, granturile sau cheltuielile de cazare pentru persoanele mentionate la paragrafele 2 si 3 vor fi plătite de institutiile românesti sau de persoanele implicate. Aceste costuri nu vor fi mai mari decât cele percepute statelor membre.

 

ARTICOLUL 5

 

1. MAP-INA va rambursa salariul pentru titularul postului la EIPA sau îl va remunera el însusi pe acesta.

2. MAP-INA va plăti EIPA o contributie institutională anuală de 30.000 euro. Prin această contributie EIPA va acoperi cheltuielile indirecte corespunzătoare postului titularului la EIPA (birou, computer, alte facilităti, secretariat etc.) independent de numirea acestuia.

3. Contributia MAP-INA va fi revizuită mutual si periodic.

4. Din momentul în care România va deveni un membru cu drepturi depline al Uniunii Europene, contributia va fi institutionalizată si revizuită anual, asa cum se procedează pentru statele membre.

 

ARTICOLUL 6

 

Părtile se vor consulta asupra implementării acestui acord, cel putin o dată pe an sau la cererea uneia dintre acestea.

 

ARTICOLUL 7

 

1. Prezentul acord va intra în vigoare din momentul semnării, sub rezerva aprobării prin hotărâre a Guvernului României.

2. Prezentul acord poate fi modificat oricând prin schimb de scrisori.

3. După 3 ani de la data intrării în vigoare a prezentului acord, acesta poate înceta în orice moment la solicitarea uneia dintre părtile contractante, după consultarea prealabilă a celeilalte părti prin intermediul unui preaviz scris, transmis cu cel putin 6 luni înainte de sfârsitul anului. Acordul va înceta la sfârsitul anului în care a fost transmis preavizul.

 

ARTICOLUL 8

 

1. MAP autorizează INA să actioneze în numele său pentru implementarea practică a acestui acord.

2. INA va fi reprezentat de directorul general, secretar de stat, prof. univ. dr. Pavel Năstase.

3. Prezentul acord-cadru nu afectează alte acorduri specifice, prezente si viitoare, cu organizatii românesti.

Acordurile prezente sau viitoare de acest fel vor lua în considerare implementarea acestui acord.

 

ARTICOLUL 9

 

Acest acord a fost redactat în două exemplare originale, în limbile română si engleză. În caz de divergente de interpretare va prevala versiunea în limba engleză.

Semnat la Bucuresti la 14 decembrie 2002.

 

 

Pentru Ministerul Administratiei Publice,

Octav Cozmâncă,

ministru

Pentru Institutul European de Administratie Publică,

Gérard Druesne,

director general

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTATIEI SI PĂDURILOR

ORDIN

privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială “Sere” - S.A. Brasov, judetul Brasov

 

În temeiul prevederilor art. 16 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 180-188 din Normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societătilor comerciale, cu modificările si completările ulterioare, si a Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 577/2002, având în vedere dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 362/2002 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, cu modificările si completările ulterioare, pentru stabilirea modului de administrare si gestionare, precum si a măsurilor ce trebuie luate pentru accelerarea procesului de privatizare la Societatea Comercială “Sere” - S.A. Brasov, judetul Brasov,

ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se instituie procedura de administrare specială în perioada de privatizare la Societatea Comercială “Sere” - S.A. Brasov, judetul Brasov, denumită în continuare societate comercială, cu sediul în Brasov, Str. Ciobanului nr. 13, judetul Brasov, înmatriculată la Oficiul registrului comertului cu nr. J 08/2012/1991, începând cu data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 2. - (1) Pe durata administrării speciale, în perioada privatizării administratorul special are atributiile stabilite prin mandatul special acordat de Directorul general al Agentiei Domeniilor Statului.

(2) Continutul mandatului prevăzut la alin. (1) va cuprinde, în principal, dar fără a se limita la acestea, următoarele atributii:

a) luarea unor măsuri de administrare si gestionare a societătii comerciale, cu accent pe păstrarea integritătii patrimoniului actual, respectiv:

- situatia economico-finanicară si gradul global de îndeplinire a principalilor indicatori, obiective si criterii de performantă, angajati de directorul general în cadrul contractului de performantă încheiat în baza Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 79/2001;

- situatia detaliată a mijloacelor fixe de tipul: clădiri, terenuri etc., inclusiv eventualele sarcini care grevează asupra acestora;

- situatia datoriilor totale ale societătii comerciale, precum si a arieratelor înregistrate până la 31 decembrie 2002, ordonate pe creditori, pe debitorul principal, majorări si penalităti;

- situatia creantelor totale ale societătii, precum si a creantelor restante, ordonate pe debitori;

- situatia litigiilor comerciale, patrimoniale si de altă natură, precum si stadiul fiecărui proces;

- lista eventualelor revendicări de active înregistrate la societatea comercială si măsurile ce au fost întreprinse până la instituirea administrării speciale;

- orice alte situatii, documentatii sau informatii necesare formării unei opinii complete asupra agentului economic si a situatiei sale economico-financiare si juridice;

b) notificarea tuturor creditorilor bugetari, în sensul instituirii procedurii de administrare specială în perioada de privatizare, în vederea neînceperii de către acestia a oricăror măsuri de executare silită împotriva societătii comerciale;

c) solicitarea organelor teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, pentru bugetul de stat, si ale celorlalte ministere si institutii, pentru bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, precum si ale autoritătilor administratiei publice locale, pentru bugetele locale, de a elibera certificatele de obligatii bugetare necesare acordării facilitătilor prevăzute de Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările si completările ulterioare;

d) solicitarea furnizorilor de servicii pentru întocmirea graficelor de reesalonare a datoriilor restante, respectarea acestora si efectuarea plătilor facturilor curente;

e) respectarea disciplinei economico-financiare prin luarea unor măsuri pentru întărirea acesteia.

Art. 3. - La data instituirii procedurii de administrare specială se instituie si supravegherea financiară a societătii comerciale prin:

a) urmărirea îndeplinirii de către societatea comercială a obligatiei de a efectua toate plătile către creditorii bugetari, furnizorii de utilităti, creditorii comerciali, după graficul întocmit de societate si administratorul special, în scopul reducerii gradului de îndatorare;

b) urmărirea suspendării actiunilor judiciare sau extrajudiciare pornite împotriva societătii comerciale, pe perioada cuprinsă între data instituirii supravegherii financiare si data încheierii contractului de vânzare-cumpărare a pachetului de actiuni, dar nu mai mult de 6 luni de la data instituirii supravegherii financiare.

Art. 4. - Procedura de administrare specială în perioada privatizării încetează la data transferului de proprietate asupra actiunilor, dar nu mai mult de un an de la data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al

României, Partea I.

Art. 5. - Agentia Domeniilor Statului va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 6. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,

Ilie Sârbu

 

Bucuresti, 29 mai 2003.

Nr. 363.

 

MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTATIEI SI PĂDURILOR

 

ORDIN

privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială “Corias” - S.A. Corabia, judetul Olt

 

În temeiul prevederilor art. 16 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 180-188 din Normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societătilor comerciale, cu modificările si completările ulterioare, si a Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 577/2002, având în vedere dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 362/2002 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, cu modificările si completările ulterioare, pentru stabilirea modului de administrare si gestionare, precum si a măsurilor ce trebuie luate pentru accelerarea procesului de privatizare la Societatea Comercială “Corias” - S.A. Corabia, judetul Olt,

ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se instituie procedura de administrare spe- cială în perioada de privatizare la Societatea Comercială “Corias” - S.A. Corabia, judetul Olt, denumită în continuare societate comercială, cu sediul în Corabia, str. Caracal nr. 1, judetul Olt, înmatriculată la Oficiul registrului comertului sub nr. J 28/120/1991, începând cu data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 2. - (1) Pe durata administrării speciale, în perioada privatizării administratorul special are atributiile stabilite prin mandatul special acordat de directorul general al Agentiei Domeniilor Statului.

(2) Continutul mandatului prevăzut la alin. (1) va cuprinde, în principal, dar fără a se limita la acestea, următoarele atributii:

a) luarea unor măsuri de administrare si gestionare a societătii comerciale, cu accent pe păstrarea integritătii patrimoniului actual, respectiv:

- situatia economico-financiară si gradul global de îndeplinire a principalilor indicatori, obiective si criterii de performantă, angajati de directorul general în cadrul contractului de performantă încheiat în baza Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare si alte dispozitii cu caracter financiar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 59/2002;

- situatia detaliată a mijloacelor fixe de tipul: clădiri, terenuri etc., inclusiv eventualele sarcini care grevează asupra acestora;

- situatia datoriilor totale ale societătii comerciale, precum si a arieratelor înregistrate până la 31 decembrie 2002, ordonate pe creditori, pe debitorul principal, majorări si penalităti;

- situatia creantelor totale ale societătii comerciale, precum si a creantelor restante, ordonate pe debitori;

- situatia litigiilor comerciale, patrimoniale si de altă natură, precum si stadiul fiecărui proces;

- lista eventualelor revendicări de active înregistrate la societatea comercială si măsurile ce au fost întreprinse până la instituirea administrării speciale;

- orice alte situatii, documentatii sau informatii necesare formării unei opinii complete asupra agentului economic si a situatiei sale economico-financiare si juridice;

b) notificarea tuturor creditorilor bugetari, în sensul instituirii procedurii de administrare specială în perioada de privatizare, în vederea neînceperii de către acestia a oricăror măsuri de executare silită împotriva societătii comerciale;

c) solicitarea organelor teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, pentru bugetul de stat, si ale celorlalte ministere si institutii, pentru bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, precum si ale autoritătilor administratiei publice locale, pentru bugetele locale, de a elibera certificatele de obligatii bugetare necesare acordării facilitătilor prevăzute de Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările si completările ulterioare;

d) solicitarea furnizorilor de servicii pentru întocmirea graficelor de reesalonare a datoriilor restante, respectarea acestora si efectuarea plătilor facturilor curente;

e) respectarea disciplinei economico-financiare prin luarea unor măsuri pentru întărirea acesteia.

Art. 3. - La data instituirii procedurii de administrare specială se instituie si supravegherea financiară a societătii comerciale prin:

a) urmărirea îndeplinirii de către societatea comercială a obligatiei de a efectua toate plătile către creditorii bugetari, furnizorii de utilităti, creditorii comerciali, după graficul întocmit de societate si administratorul special, în scopul reducerii gradului de îndatorare;

b) urmărirea suspendării actiunilor judiciare sau extrajudiciare pornite împotriva societătii comerciale, pe perioada cuprinsă între data instituirii supravegherii financiare si data încheierii contractului de vânzare-cumpărare a pachetului de actiuni, dar nu mai mult de 6 luni de la data instituirii supravegherii financiare.

Art. 4. - Procedura de administrare specială în perioada privatizării încetează la data transferului de proprietate asupra actiunilor, dar nu mai mult de un an de la data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al

României, Partea I.

Art. 5. - Agentia Domeniilor Statului va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 6. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,

Ilie Sârbu

 

Bucuresti, 29 mai 2003.

Nr. 364.