MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 171 (XV) - Nr. 451         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 25 iunie 2003

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

274. - Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 32/2003 pentru modificarea si completarea Legii nr. 203/1999 privind permisele de muncă

 

399. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 32/2003 pentru modificarea si completarea Legii nr. 203/1999 privind permisele de muncă

 

275. - Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 13/2003 privind modificarea si completarea Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea si combaterea efectelor consumului produselor din tutun

 

400. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 13/2003 privind modificarea si completarea Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea si combaterea efectelor consumului produselor din tutun

 

276. - Lege pentru respingerea Ordonantei Guvernului nr. 59/1997 cu privire la finantarea, în sistem descentralizat, în domeniul stiintei, tehnologiei si inovării

 

401. - Decret privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonantei Guvernului nr. 59/1997 cu privire la finantarea, în sistem descentralizat, în domeniul stiintei, tehnologiei si inovării

 

277. - Lege privind respingerea Ordonantei Guvernului nr. 28/1998 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 59/1997 cu privire la finantarea, în sistem descentralizat, în domeniul stiintei, tehnologiei si inovării

 

402. - Decret pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonantei Guvernului nr. 28/1998 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 59/1997 cu privire la finantarea, în sistem descentralizat, în domeniul stiintei, tehnologiei si inovării

 

278. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 176/2002 pentru stabilirea unor măsuri privind Strategia de dezvoltare socioeconomică a Bazinului carbonifer al Văii Jiului

 

403. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 176/2002 pentru stabilirea unor măsuri privind Strategia de dezvoltare socioeconomică a Bazinului carbonifer al Văii Jiului

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            709. - Hotărâre privind finantarea cheltuielilor de transpunere în material definitiv, de transport si asigurare a lucrării de artă monumentală “Mihai Eminescu” din bugetul Ministerului Culturii si Cultelor si aprobarea donării acesteia Primăriei Orasului Montreal, Canada

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 32/2003 pentru modificarea si completarea Legii nr. 203/1999 privind permisele de muncă

 

            Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

            Articol unic. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 32 din 30 ianuarie 2003 pentru modificarea si completarea Legii nr. 203/1999 privind permisele de muncă, adoptată în temeiul art. 1 pct. IV.2 din Legea nr. 680/2002 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 62 din 1 februarie 2003, cu următoarele modificări:

            1. La articolul I punctul 8, litera c) a articolului 5 va avea următorul cuprins:

            “c) cetătenii străini al căror acces pe piata muncii din România este reglementat prin acorduri, conventii sau întelegeri bilaterale încheiate de România cu alte state;”

            2. La articolul I punctul 9, alineatul (1) al articolului 52 va avea următorul cuprins:

            “Art. 52. - (1) Lucrătorii străini pot fi încadrati în muncă pe teritoriul României numai în următoarele conditii:

            a) dacă locurile de muncă vacante nu pot fi ocupate cu personal român;

            b) dacă lucrătorul străin îndeplineste conditiile speciale de pregătire profesională si experientă în activitate, solicitate de angajator si de legislatia în vigoare.”

 

            Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 29 mai 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

            Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 3 iunie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 23 iunie 2003.

Nr. 274.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 32/2003 pentru modificarea si completarea Legii nr. 203/1999 privind permisele de muncă

 

            În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

            Presedintele României decretează:

 

            Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 32/2003 pentru modificarea si completarea Legii nr. 203/1999 privind permisele de muncă si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 19 iunie 2003.

Nr. 399.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 13/2003 privind modificarea si completarea Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea si combaterea efectelor consumului produselor din tutun

 

            Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

            Articol unic. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 13 din 30 ianuarie 2003 privind modificarea si completarea Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea si combaterea efectelor consumului produselor din tutun, adoptată în temeiul art. 1 pct. VI.3 din Legea nr. 680/2002 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 64 din 2 februarie 2003, cu următoarele modificări si completări:

            1. La articolul I, după punctul 13 se introduce punctul 131 cu următorul cuprins:

            131. După alineatul (8) al articolului 3 se introduce alineatul (81) cu următorul cuprins:

            “(81) Continutul de gudron, nicotină si monoxid de carbon se determină de oricare dintre laboratoarele acreditate international, conform standardelor ISO 4387, 10315, 8454, 10362-1 si 8243. Tolerantele admise pentru monoxidul de carbon si gudron vor fi de ± 25% sau ± 1 mg, iar pentru nicotină, de ± 0,1 mg sau ± 25%.”

            2. La articolul I, după punctul 15 se introduce punctul 151 cu următorul cuprins:

            151. După alineatul (1) al articolului 6 se introduc alineatele (11) si (12) cu următorul cuprins:

            “(11) Denumirea monoxid de carbon se va tipări în formă neprescurtată, respectiv «monoxid de carbon», si nu CO.

            (12) Pachetul de tigarete este un paralelipiped dreptunghic, compus din 6 suprafete/fete: două suprafete mari sau principale, două suprafete mijlocii sau laterale si două suprafete mici.”

            3. La articolul I, după punctul 16 se introduce punctul 161 cu următorul cuprins:

            161. După litera b) a alineatului (2) al articolului 6 se introduce litera b1) cu următorul cuprins:

            “b1) prin cea mai vizibilă suprafată a pachetului se întelege una dintre cele două suprafete mari, aleasă ca referintă. Prin ambalaj exterior al pachetului se întelege ambalajul special netransparent/folie pretipărită. Avertismentele de sănătate, atât cele generale, cât si cele

aditionale, se vor tipări numai pe pachetele de tigarete.”

            4. La articolul I punctul 20, litera c) a alineatului (3) al articolului 6 va avea următorul cuprins:

            “c) tipărit centrat, paralel cu marginea pachetului;”

            5. La articolul I, după punctul 20 se introduc punctele 201-204 care vor avea următorul cuprins:

            201. După alineatul (3) al articolului 6 se introduc alineatele (31) si (32) cu următorul cuprins:

            “(31) Chenarele care încadrează avertismentele de sănătate generale si aditionale, precum si inscriptia privind continutul de gudron, nicotină si monoxid de carbon vor avea grosimea de 3 mm si vor fi incluse în suprafata alocată de 30%, 40%, respectiv 10%. Chenarele care încadrează avertismentele generale si aditionale sunt pozitionate centrat, în partea de jos a suprafetei pe care sunt tipărite, paralel cu marginea pachetului. În exteriorul chenarelor, deasupra avertismentelor de sănătate, se va tipări centrat inscriptia: “Directiva Consiliului CE 2001/37/CEE”, dimensiunea textului, culoarea si fonturile folosite rămânând la latitudinea producătorului.

(32) În cazul tigaretelor destinate comercializării în magazinele “Duty Free”, avertismentele de sănătate generale si aditionale se vor tipări pe pachet si pe cartus, în limba engleză, conform listei din Directiva Consiliului CE 2001/37/CEE. Avertismentul general se va tipări pe una dintre fetele cele mai mari ale cartusului, va ocupa 30% din această suprafată si se va tipări astfel încât să se asigure aparitia alternativă a celor două texte. Avertismentul aditional se va tipări pe cealaltă fată mare a cartusului, va ocupa 40% din această suprafată si se va tipări astfel încât să se asigure aparitia alternativă a tuturor celor 14 texte.”

202. După alineatul (6) al articolului 6 se introduce alineatul (61) cu următorul cuprins:

“(61) Producătorul va marca data fabricatiei folosind un cod intern de identificare a lotului, urmând ca organele de control să solicite producătorului sistemul propriu de codificare.”

203. După alineatul (7) al articolului 6 se introduce alineatul (71) cu următorul cuprins:

“(71) Următoarele inscriptii sunt considerate interzise: light, lights, ultra light, ultra lights, super light, super lights, extra light, extra lights, fresh & light, fresh & lights, smooth, medium, ultra, ultime, leggera, low, în orice combinatie între ele sau cu alte cuvinte si, de asemenea, traducerile acestor cuvinte în orice limbă.”

204. După alineatul (1) al articolului 7 se introduc alineatele (11) si (12) cu următorul cuprins:

“(11) Ministerul Sănătătii si Familiei va aviza inscriptionările si designul final al pachetelor de tigarete conform anexei, din punctul de vedere al conformitătii cu prevederile acestei legi. Avizarea se va face la solicitarea producătorilor si importatorilor, într-un termen de maximum 10 zile lucrătoare de la înregistrarea cererii.

(12) După data de 31 decembrie 2004, productia, importul si punerea pe piată a produselor din tutun care nu îndeplinesc conditiile prezentei legi sunt interzise. Stocul de produse din tutun, aflat deja în circuitul comercial la data de 31 decembrie 2004, care nu îndeplineste conditiile prezentei legi, va fi lichidat în termen de maximum 6 luni.”

6. La articolul I, după punctul 22 se introduce punctul 221 cu următorul cuprins:

221. Alineatul (2) al articolului 12 va avea următorul cuprins:

“(2) Nerespectarea repetată a prevederilor art. 3 alin. (3) si (4) si ale art. 5 se sanctionează cu suspendarea temporară a activitătii de către organismele competente, până la remedierea situatiei care a dus la suspendarea activitătii.”

 

            Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 2 iunie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

            Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 3 iunie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 23 iunie 2003.

Nr. 275.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 13/2003 privind modificarea si completarea Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea si combaterea efectelor consumului produselor din tutun

 

            În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

            Presedintele României decretează:

 

            Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 13/2003 privind modificarea si completarea Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea si combaterea efectelor consumului produselor din tutun si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 19 iunie 2003.

Nr. 400.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru respingerea Ordonantei Guvernului nr. 59/1997 cu privire la finantarea, în sistem descentralizat, în domeniul stiintei, tehnologiei si inovării

 

            Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

            Articol unic. - Se respinge Ordonanta Guvernului nr. 59 din 28 august 1997 cu privire la finantarea, în sistem descentralizat, în domeniul stiintei, tehnologiei si inovării, adoptată în temeiul art. 1 lit. e) din Legea nr. 134/1997 pentru abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 225 din 30 august 1997.

 

            Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 29 mai 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

            Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 2 iunie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 23 iunie 2003.

Nr. 276.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonantei Guvernului nr. 59/1997 cu privire la finantarea, în sistem descentralizat, în domeniul stiintei, tehnologiei si inovării

 

            În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

            Presedintele României decretează:

 

            Articol unic. - Se promulgă Legea pentru respingerea Ordonantei Guvernului nr. 59/1997 cu privire la finantarea, în sistem descentralizat, în domeniul stiintei, tehnologiei si inovării, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 19 iunie 2003.

Nr. 401.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind respingerea Ordonantei Guvernului nr. 28/1998 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 59/1997 cu privire la finantarea, în sistem descentralizat, în domeniul stiintei, tehnologiei si inovării

 

            Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

            Articol unic. - Se respinge Ordonanta Guvernului nr. 28 din 30 ianuarie 1998 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 59/1997 cu privire la finantarea, în sistem descentralizat, în domeniul stiintei, tehnologiei si inovării, emisă în temeiul art. 1 lit. i) din Legea nr. 221/1997 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 41 din 30 ianuarie 1998.

 

            Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 29 mai 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

            Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 2 iunie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 23 iunie 2003.

Nr. 277.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonantei Guvernului nr. 28/1998 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 59/1997 cu privire la finantarea, în sistem descentralizat, în domeniul stiintei, tehnologiei si inovării

 

            În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

            Presedintele României decretează:

 

            Articol unic. - Se promulgă Legea privind respingerea Ordonantei Guvernului nr. 28/1998 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 59/1997 cu privire la finantarea, în sistem descentralizat, în domeniul stiintei, tehnologiei si inovării, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 19 iunie 2003.

Nr. 402.

 

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 176/2002 pentru stabilirea unor măsuri privind Strategia de dezvoltare socioeconomică a Bazinului carbonifer al Văii Jiului

 

            Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

            Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 176 din 27 noiembrie 2002 pentru stabilirea unor măsuri privind Strategia de dezvoltare socioeconomică a Bazinului carbonifer al Văii Jiului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 913 din 14 decembrie 2002, cu următoarele modificări:

            1. La articolul 1, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

            “Art. 1. - (1) Se înfiintează Autoritatea Guvernamentală pentru Valea Jiului, denumită în continuare Autoritatea, institutie publică de specialitate, cu personalitate juridică, în coordonarea Ministerului Dezvoltării si Prognozei.”

            2. La articolul 2, alineatul (1) litera g) va avea următorul cuprins:

            “g) urmăreste ca programele, proiectele si actiunile derulate de autoritătile publice centrale si locale să se încadreze în Strategia de dezvoltare socioeconomică a Bazinului carbonifer al Văii Jiului;”

            3. Articolul 3 va avea următorul cuprins:

            “Art. 3. - (1) Autoritatea este condusă de un guvernator care face parte din Consiliul director al Asociatiei Valea Jiului, constituită în conditiile legii.

            (2) Guvernatorul este presedintele Comisiei interministeriale pentru Valea Jiului.”

            4. Articolul 6 va avea următorul cuprins:

            “Art. 6. - Autoritatea are în dotare două autoturisme pentru activităti specifice, cu un consum mediu normat de carburanti de 600 litri/lună pentru un autoturism. Numărul de autoturisme pentru aparatul central al Ministerului Dezvoltării si Prognozei se modifică în mod corespunzător.”

 

            Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 2 iunie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

            Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 3 iunie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 23 iunie 2003.

Nr. 278.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 176/2002 pentru stabilirea unor măsuri privind Strategia de dezvoltare socioeconomică a Bazinului carbonifer al Văii Jiului

 

            În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

            Presedintele României decretează:

 

            Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 176/2002 pentru stabilirea unor măsuri privind Strategia de dezvoltare socioeconomică a Bazinului carbonifer al Văii Jiului si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 19 iunie 2003.

Nr. 403.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind finantarea cheltuielilor de transpunere în material definitiv, de transport si asigurare a lucrării de artă monumentală “Mihai Eminescu” din bugetul Ministerului Culturii si Cultelor si aprobarea donării acesteia Primăriei Orasului Montreal, Canada

 

În temeiul art. 107 din Constitutie, al art. 5 alin. (2) si al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă alocarea sumei de 1,3 miliarde lei din bugetul Ministerului Culturii si Cultelor, pentru acoperirea cheltuielilor de transpunere în material definitiv a machetei de ipsos a lucrării de artă monumentală “Mihai Eminescu” de Vasile Gorduz, precum si a cheltuielilor de transport si asigurare a lucrării finite.

Art. 2. - Se aprobă trecerea din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Culturii si Cultelor în domeniul privat al statului a lucrării de artă monumentală “Mihai Eminescu” de Vasile Gorduz, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. - Se autorizează Ministerul Culturii si Cultelor ca în numele statului român să doneze Primăriei Orasului Montreal, Canada, lucrarea de artă monumentală prevăzută la art. 2.

Art. 4. - Predarea-preluarea lucrării prevăzute la art. 2 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul culturii si cultelor,

Răzvan Theodorescu

p. Ministrul afacerilor externe,

Cristian Diaconescu,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 20 iunie 2003.

Nr. 709.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a lucrării de artă monumentală “Mihai Eminescu”, donată Primăriei Orasului Montreal, Canada

 

Denumirea bunului

Caracteristicile bunului

Valoarea bunului (lei)

Persoana juridică de la care se transmite bunul

Persoana juridică la care

se transmite bunul

Numărul de identificare

atribuit de către Ministerul Finantelor Publice

Lucrare de artă monumentală

“Mihai Eminescu”

- autor: Vasile Gorduz

- bronz

- scara 1:1

1.191.836.630

 

Statul român, Ministerul Culturii si Cultelor

 

Primăria Orasului

Montreal, Canada

144701