MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 171 (XV) - Nr. 464         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Duminică, 29 iunie 2003

 

SUMAR

 

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            64. - Ordonantă de urgentă pentru stabilirea unor măsuri privind înfiintarea, organizarea, reorganizarea sau functionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administratiei publice centrale si a unor institutii publice

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru stabilirea unor măsuri privind înfiintarea, organizarea, reorganizarea sau functionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administratiei publice centrale si a unor institutii publice

 

            Având în vedere Hotărârea Parlamentului nr. 16/2003 privind modificarea structurii si componentei Guvernului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 436 din 19 iunie 2003, în temeiul art. 114 alin. (4) din Constitutie,

 

            Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

            Art. 1. - (1) Primul-ministru are în coordonare:

            a) Autoritatea Natională de Reglementare în Comunicatii, institutie publică cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, finantată integral din venituri proprii;

            b) Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Serviciilor de Gospodărie Comunală, institutie publică de interes national, cu personalitate juridică, finantată integral din venituri proprii;

            c) Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Energiei, institutie publică cu personalitate juridică, finantată integral din venituri proprii;

            d) Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale, institutie publică cu personalitate juridică, finantată integral din venituri proprii;

            e) Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, institutie de interes public, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului;

            f) Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor, organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, care se finantează prin bugetul Secretariatului General al Guvernului;

            g) Administratia Natională a Rezervelor de Stat, organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului;

            h) Agentia Natională pentru Resurse Minerale, organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului;

            i) Agentia Română pentru Investitii Străine, organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului;

j) Agentia Natională pentru Sport, care se înfiintează ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, finantată prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, prin preluarea activitătii din domeniul sportului de la Ministerul Tineretului si Sportului;

k) Agentia pentru Strategii Guvernamentale, care se înfiintează ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, finantată prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, prin preluarea activitătii de strategie de la Ministerul Informatiilor Publice, care se desfiintează;

l) Agentia Natională pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie, care se înfiintează ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, finantată prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, prin preluarea activitătii Ministerului pentru Întreprinderile Mici si Mijlocii si Cooperatie, care se desfiintează;

m) Corpul de Control al Guvernului, care se înfiintează ca institutie publică, cu personalitate juridică, în subordinea Autoritătii Nationale de Control, prin reorganizarea Corpului de control al primului-ministru din cadrul aparatului de lucru al primului-ministru;

n) Comisia Natională pentru Controlul Activitătilor Nucleare, institutie publică de interes national, cu personalitate juridică, finantată integral din venituri proprii;

o) Comisia Natională de Prognoză, care se înfiintează ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, finantată prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, prin preluarea activitătii în domeniul prognozei de la Ministerul Dezvoltării si Prognozei, care îsi încetează activitatea;

p) Institutul National de Statistică, organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, care se finantează prin bugetul Secretariatului General al Guvernului;

r) Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor, organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridică, din subordinea Guvernului;

s) Oficiul de Stat pentru Inventii si Mărci, organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridică, din subordinea Guvernului.

(2) Activitătile institutiilor si organelor de specialitate ale administratiei publice centrale, prevăzute la alin. (1), pot fi trecute, prin decizie a primului-ministru, în coordonarea ministrilor sau ministrilor delegati.

(3) Bugetele de venituri si cheltuieli ale institutiilor publice prevăzute la alin. (1) lit. a)-d) se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

(4) Organizarea si functionarea institutiilor si organelor de specialitate ale administratiei publice centrale, prevăzute la alin. (1) lit. j)-m) si o), se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă.

Art. 2. - (1) În cadrul aparatului de lucru al Guvernului functionează:

a) aparatul de lucru al primului-ministru;

b) Secretariatul General al Guvernului;

c) Departamentul pentru Relatia cu Parlamentul, condus de ministrul delegat pentru relatia cu Parlamentul, care se înfiintează, se organizează si functionează ca structură cu personalitate juridică, în aparatul de lucru al Guvernului, finantat prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, prin preluarea activitătii Ministerului pentru Relatia cu Parlamentul, care se desfiintează. Ministrul delegat pentru relatia cu Parlamentul are calitatea de ordonator tertiar de credite;

d) Departamentul pentru Analiză Institutională si Socială, structură fără personalitate juridică, în subordinea primului-ministru;

e) Departamentul pentru Relatii Interetnice, care se înfiintează ca structură fără personalitate juridică, în subordinea primului-ministru si în coordonarea ministrului pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului, prin preluarea activitătii privind minoritătile nationale de la fostul Minister al Informatiilor Publice;

f) Departamentul pentru Românii de Pretutindeni, care se înfiintează ca structură fără personalitate juridică, în subordinea primului-ministru, prin preluarea activitătii privind românii de pretutindeni de la fostul Minister al Informatiilor Publice;

g) Departamentul Purtătorului de Cuvânt al Guvernului si Relatii cu Presa, care se înfiintează ca structură fără personalitate juridică, în subordinea primului-ministru, prin preluarea activitătii purtătorului de cuvânt al Guvernului si a celei privind relatiile cu presa de la fostul Minister al Informatiilor Publice.

(2) În cadrul aparatului de lucru al primului-ministru se organizează si functionează compartimentul pentru monitorizarea marilor programe de interes national cuprinse în Programul de guvernare.

(3) În structura Secretariatului General al Guvernului functionează Oficiul pentru problemele romilor, care se înfiintează ca structură fără personalitate juridică, prin preluarea activitătii pentru romi de la fostul Minister al Informatiilor Publice.

(4) Centrul “Eudoxiu Hurmuzachi” pentru românii de pretutindeni, înfiintat prin Legea nr. 150/1998 privind acordarea de sprijin comunitătilor românesti de pretutindeni ca institutie publică cu personalitate juridică, trece din subordinea fostului Minister al Educatiei si Cercetării în subordinea Secretariatului General al Guvernului.

(5) Organizarea si functionarea structurilor prevăzute la alin. (1) se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă.

Art. 3. - În structura Ministerului Afacerilor Externe functionează Agentul Guvernamental pentru Curtea Europeană a Drepturilor Omului, care se organizează ca structură fără personalitate juridică.

Art. 4. - (1) Ministerul Integrării Europene preia activitatea de dezvoltare regională de la Ministerul Dezvoltării si Prognozei.

(2) Ministerul Integrării Europene asigură managementul financiar si tehnic al Fondului National pentru Dezvoltare Regională si al fondurilor de tip structural pentru realizarea coeziunii economice si sociale, alocate României de Uniunea Europeană, în conformi- tate cu Planul national de dezvoltare.

Art. 5. - (1) Se înfiintează Ministerul Administratiei si Internelor prin comasarea Ministerului de Interne si a Ministerului Administratiei Publice, precum si prin preluarea activitătii privind parcurile industriale si zonele defavorizate de la Ministerul Dezvoltării si Prognozei.

(2) În subordinea Ministerului Administratiei si Internelor functionează Agentia Natională a Functionarilor Publici, Oficiul National de Cadastru, Geodezie si Cartografie, Inspectoratul General pentru Situatii de Urgentă, Inspectoratul National pentru Evidenta Persoanelor, Directia Generală de Pasapoarte, Autoritatea pentru urmărirea aplicării unitare a Legii nr. 10/2001 si Institutul National de Administratie.

(3) Ministrul administratiei si internelor conduce Comisia centrală de evacuare, constituită potrivit prevederilor art. 31 din Legea protectiei civile nr. 106/1996, cu modificările si completările ulterioare.

(4) Secretariatul tehnic al Comisiei guvernamentale de apărare împotriva dezastrelor functionează în cadrul Ministerului Administratiei si Internelor.

(5) Ministrul delegat pentru administratia publică conduce activitătile din domeniul pentru care a fost învestit prin Hotărârea Parlamentului nr. 16/2003 privind modificarea structurii si componentei Guvernului.

(6) Ministrul administratiei si internelor împreună cu ministrul delegat pentru administratia publică elaborează, semnează si sustin în Guvern proiectele de acte normative din domeniul administratiei publice.

Art. 6. - (1) Autoritatea Guvernamentală pentru Valea Jiului, institutie publică de specialitate, cu personalitate juridică, trece din subordinea Ministerului Dezvoltării si Prognozei în subordinea Ministerului Administratiei si Internelor.

(2) Guvernatorul, sef al Autoritătii Guvernamentale pentru Valea Jiului, este asimilat cu functia de secretar de stat si este numit prin decizie a primului-ministru.

(3) Finantarea cheltuielilor curente si de capital ale Autoritătii Guvernamentale pentru Valea Jiului se asigură integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Administratiei si Internelor.

Art. 7. - (1) Se înfiintează Ministerul Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei prin reorganizarea Ministerului Muncii si Solidaritătii Sociale si prin preluarea activitătii Departamentului de Politici Sociale din aparatul de lucru al Guvernului, departament care se desfiintează, precum si a activitătii de asistentă familială din cadrul Ministerului Sănătătii si Familiei.

(2) În subordinea Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei se organizează si functionează:

a) Agentia Natională pentru Protectia Familiei, organ de specialitate înfiintat prin Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea si combaterea violentei în familie;

b) Autoritatea Natională pentru Protectia Copilului si Adoptie, organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridică;

c) Autoritatea Natională pentru Persoanele cu Handicap, organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridică.

(3) Autoritatea Natională pentru Protectia Copilului si Adoptie si Autoritatea Natională pentru Persoanele cu Handicap îsi mentin structura functiilor.

(4) Fondurile alocate de la bugetul de stat Consiliului Economic si Social se asigură prin bugetul Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei.

Art. 8. - (1) Se înfiintează Ministerul Economiei si Comertului prin reorganizarea Ministerului Industriei si Resurselor, precum si prin preluarea activitătii Departamentului de Politici Economice si a activitătii Departamentului de Comert Exterior din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, departamente care se desfiintează.

(2) Ministerul Economiei si Comertului preia activitătile privind mediul de afaceri de la Ministerul Dezvoltării si Prognozei, care îsi încetează activitatea.

(3) În subordinea Ministerului Economiei si Comertului functionează Agentia Română pentru Conservarea Energiei si Centrul Român de Comert Exterior, unităti finantate din venituri proprii si subventii de la bugetul de stat.

(4) Prin bugetul Ministerului Economiei si Comertului se asigură finantarea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale. (5) Ministrul delegat pentru comert conduce activitătile din domeniul pentru care a fost învestit prin hotărâre a Parlamentului.

(6) Ministrul economiei si comertului împreună cu ministrul delegat pentru comert elaborează, semnează si sustin în Guvern proiectele de acte normative din domeniul comertului.

Art. 9. - Se înfiintează Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului prin comasarea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor si a Ministerului Apelor si Protectiei Mediului, care îsi încetează activitatea.

Art. 10. - (1) Directiile fitosanitare si oficiile de ameliorare si reproductie în zootehnie trec în subordinea directiilor pentru agricultură si dezvoltare rurală si se reorganizează ca unităti fără personalitate juridică.

(2) Structura organizatorică, functionarea, atributiile si numărul de personal ale directiilor fitosanitare si oficiilor pentru ameliorare si reproductie în zootehnie se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor si mediului.

(3) Patrimoniul directiilor fitosanitare si oficiilor pentru ameliorare si reproductie în zootehnie se preia pe bază de protocol de predare-preluare, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă.

(4) Personalul disponibilizat în urma aplicării prezentului articol beneficiază de prevederile Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru somaj si stimularea ocupării fortei de muncă, cu modificările si completările ulterioare.

(5) Oficiul National al Denumirilor de Origine pentru Vinuri si Alte Produse Vitivinicole, unitate aflată în subordinea Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului, se finantează din venituri proprii.

Art. 11. - (1) Se înfiintează Ministerul Transporturilor,  Constructiilor si Turismului prin comasarea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei si a Ministerului Turismului, care îsi încetează activitatea.

(2) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului va propune Guvernului măsurile necesare pentru reorganizarea Regiei Autonome “Administratia Natională a Drumurilor din România”, în vederea delimitării si întăririi componentei de constructie de autostrăzi.

Art. 12. - Se înfiintează Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului prin reorganizarea Ministerului Educatiei si Cercetării, precum si prin preluarea activitătii de tineret de la Ministerul Tineretului si Sportului, care îsi încetează activitatea.

Art. 13. - (1) În subordinea Ministerului Culturii si Cultelor functionează Centrul National al Cinematografiei.

(2) Prin bugetul Ministerului Culturii si Cultelor se asigură finantarea Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, organ de specialitate al administratiei publice centrale, în subordinea Guvernului, precum si finantarea Institutului National pentru Memoria Exilului Românesc, organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului si coordonarea ministrului culturii si cultelor.

Art. 14. - (1) Se înfiintează Ministerul Sănătătii prin reorganizarea Ministerului Sănătătii si Familiei, care îsi încetează activitatea.

(2) Ministerul Sănătătii preia centrele de medicină preventivă din subordinea fostului Minister al Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei, prin organizarea în subordinea sa a Directiei de sănătate publică pentru transporturi.

(3) Fondurile alocate de la bugetul de stat Societătii Nationale de Cruce Rosie din România se asigură prin bugetul Ministerului Sănătătii.

Art. 15. - (1) Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei initiază, conduce, monitorizează, implementează, operează si finantează proiectele si programele de informatizare a administratiei publice. În acest scop, în cadrul ministerului se organizează si functionează Departamentul pentru Informatizarea Administratiei Publice.

(2) Ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei poate delega unele atributii ale Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei, Inspectoratului General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei.

(3) Inspectoratul General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei, împreună cu autoritătile publice competente, asigură implementarea si operarea proiectelor si programelor de informatizare a administratiei publice, în conditiile stabilite prin ordin al ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei.

(4) Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei preia activitatea de atribuire electronică a autorizatiilor de transport international de marfă si activitatea de atribuire electronică a traseelor nationale din programele de transport prin serviciile regulate judetene, interjudetene limitrofe si interjudetene de la Autoritatea Rutieră Română - A.R.R., institutie publică ce functionează în subordinea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului.

Art. 16. - (1) Se înfiintează Autoritatea Natională de Control, organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, condusă de ministrul delegat pentru coordonarea autoritătilor de control.

(2) Autoritatea Natională de Control are sediul în municipiul Bucuresti, str. Vasile Conta nr. 16, sectorul 1.

(3) În subordinea Autoritătii Nationale de Control se organizează si functionează Corpul de Control al Guvernului, institutie publică, cu personalitate juridică, care preia din cadrul aparatului de lucru al primului-ministru atributiile si personalul existent al Corpului de control al primului-ministru, care se desfiintează, precum si atributia de coordonare a corpurilor de control din cadrul ministerelor si celorlalte institutii din administratia publică centrală.

(4) În îndeplinirea atributiilor care îi revin în calitate de structură de coordonare a luptei antifraudă si protejare a intereselor financiare ale Uniunii Europene în România si de punct unic de contact cu Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF), Corpul de Control al Guvernului actionează pe bază de deplină autonomie functională si decizională, independent de alte institutii publice, conform obligatiilor asumate de România.

(5) Autoritatea Natională de Control preia în subordine si următoarele institutii si activităti:

a) Garda Natională de Mediu, care se reorganizează ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridică, prin preluarea în subordine a inspectoratelor teritoriale de regim silvic si cinegetic - institutii cu personalitate juridică din subordinea fostului Minister al Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor;

b) Inspectoratul de Stat în Constructii, institutie publică, cu personalitate juridică, finantată integral din venituri proprii, preluată din subordinea fostului Minister al Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei;

c) Garda Financiară si structurile din cadrul Directiei Generale a Vămilor care desfăsoară activitate de inspectie vamală si activitate de control vamal ulterior, exclusiv stabilirea si încasarea drepturilor de import, după intrarea în vigoare a actelor normative de reorganizare a acestora.

(6) Actele normative de reorganizare a structurilor prevăzute la alin. (5) lit. c) vor fi elaborate de Autoritatea Natională de Control si Ministerul Finantelor Publice, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă. Până la data intrării în vigoare a actelor normative de reorganizare a Gărzii Financiare si a Directiei Generale a Vămilor, acestea rămân în structura, respectiv în subordinea Ministerului Finantelor Publice.

(7) Până la data intrării în vigoare a actelor normative prevăzute la alin. (6), ministrul delegat pentru coordonarea autoritătilor de control asigură si coordonarea următoarelor activităti:

a) activitatea de control operativ din cadrul Gărzii Financiare, exclusiv stabilirea, urmărirea si încasarea veniturilor bugetare si valorificarea actelor de control si solutionarea contestatiilor;

b) activitatea de inspectie vamală si activitatea de control vamal ulterior din cadrul Directiei Generale a Vămilor, exclusiv stabilirea si încasarea drepturilor de import.

(8) Ministrul delegat pentru coordonarea autoritătilor de control asigură directa coordonare a următoarelor institutii, autorităti publice si activităti:

a) Agentia Natională de Control al Exporturilor Strategice si al Interzicerii Armelor Chimice, care îsi schimbă denumirea în Agentia Natională de Control al Exporturilor, institutie publică, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Afacerilor Externe;

b) Inspectia Muncii, institutie publică, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei; c) Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare, institutie de specialitate a administratiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului;

d) activitatea de inspectie sanitară din cadrul Ministerului Sănătătii;

e) activitatea de inspectie si politie sanitar-veterinară din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului;

f) alte institutii, autorităti publice si activităti, stabilite prin decizie a primului-ministru.

(9) Finantarea activitătii Autoritătii Nationale de Control se face de la bugetul de stat, ministrul delegat pentru coordonarea autoritătilor de control având calitatea de ordonator principal de credite pentru bugetul aparatului propriu al Autoritătii Nationale de Control, precum si pentru autoritătile de control din subordine.

(10) Institutiile si autoritătile publice aflate în subordinea sau în coordonarea Autoritătii Nationale de Control virează lunar Autoritătii Nationale de Control o cotă din fondurile de stimulente constituite potrivit legii. Cota se stabileste prin ordin al ministrului delegat pentru coordonarea autoritătilor de control, în cazul autoritătilor aflate în subordine, sau prin ordin comun al ministrului delegat pentru coordonarea autoritătilor de control si al ordonatorului principal de credite, în cazul autoritătilor coordonate, cu avizul Ministerului Finantelor Publice. Cu sumele virate se constituie Fondul de stimulente la dispozitia ministrului delegat pentru coordonarea autoritătilor de control. Modalitatea de repartizare si persoanele din cadrul aparatului propriu al Autoritătii Nationale de Control si din cadrul autoritătilor aflate în subordinea sau în coordonarea acesteia, care beneficiază de stimulente, se aprobă de către ministrul delegat pentru coordonarea autoritătilor de control.

(11) Ministrul delegat pentru coordonarea autoritătilor de control îndeplineste si următoarele functii specifice:

a) conduce aparatul propriu al Autoritătii Nationale de Control, numeste si eliberează din functie personalul acesteia;

b) asigură conducerea unitară a activitătii de control a autoritătilor aflate în subordinea Autoritătii Nationale de Control, numeste si eliberează din functie conducătorii acestor autorităti sau face propuneri de numire si de eliberare a lor din functie de către primul-ministru, după caz;

c) exercită, prin aparatul propriu al Autoritătii Nationale de Control si structurile aflate în subordinea sau în coordonarea acesteia, după caz, controlul activitătii caselor de asigurări de sănătate si a furnizorilor de servicii medicale, medicamente si materiale sanitare;

d) coordonează activitatea de control a autoritătilor prevăzute la alin. (8) si dă aviz conform pentru numirea si eliberarea din functie a conducătorilor acestor autorităti sau face propuneri de numire si de eliberare din functie a acestora de către primul-ministru, după caz;

e) aprobă statul de functii al Autoritătii Nationale de Control, în limita numărului de posturi aprobate; dă aviz conform pentru statele de functii ale autoritătilor aflate în subordinea sau în coordonarea sa, după caz;

f) acordă stimulente din fondul constituit conform alin. (10), pentru personalul din aparatul propriu, cât si pentru cel din cadrul autoritătilor aflate în subordinea sau în coordonarea Autoritătii Nationale de Control;

g) dă aviz conform pentru numirea si eliberarea din functie a personalului cu functii de conducere de la nivel central al fiecărei autorităti aflate în subordinea sau în coordonarea Autoritătii Nationale de Control, precum si pentru conducătorii structurilor teritoriale ale acestora, după caz;

h) sanctionează, dispune sanctionarea sau, după caz, avizează actele de sanctionare a personalului cu functii de conducere al autoritătilor aflate în subordinea sau în coordonarea Autoritătii Nationale de Control, în conditiile legii.

(12) Personalului din aparatul propriu al Autoritătii Nationale de Control si celui din Corpul de Control al Guvernului nu li se aplică prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, cu modificările si completările ulterioare.

(13) Salarizarea personalului din aparatul propriu al Autoritătii Nationale de Control si a personalului din cadrul Corpului de Control al Guvernului se face în conformitate cu prevederile legale în vigoare aplicabile personalului din aparatul de lucru al Guvernului.

(14) Organizarea, functionarea si atributiile Autoritătii Nationale de Control se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

Art. 17. - (1) În termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, ministerele si celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale vor supune Guvernului spre adoptare proiectele de acte normative pentru reglementarea măsurilor privind înfiintarea, reorganizarea, organizarea si functionarea lor, după caz, prevăzute de prezenta ordonantă de urgentă.

(2) Ministerele si celelalte autorităti ale administratiei publice centrale care preiau institutii si autorităti publice în subordine sau în coordonare vor prelua si atributiile specifice ministerelor si autoritătilor administratiei publice în subordinea sau în coordonarea cărora s-au aflat entitătile preluate până la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă.

(3) Ministerele, celelalte autorităti ale administratiei publice centrale si institutiile publice nou-înfiintate sau care preiau activităti de la alte institutii publice sau structuri vor prelua toate drepturile si obligatiile institutiei, structurii sau activitătii preluate, inclusiv bunurile mobile si imobile aflate în administrarea sau, după caz, în proprietatea acestora, în conformitate cu prevederile Legii nr. 115/1999 privind responsabilitatea ministerială, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si ale Hotărârii Guvernului nr. 2/2001 pentru aprobarea structurii si continutului protocolului de predare-primire întocmit de membrii Guvernului si de conducătorii celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice la expirarea mandatului.

Art. 18. - (1) Se autorizează Ministerul Finantelor Publice să introducă modificările în structura bugetului de stat pe anul 2003, corespunzător prevederilor prezentei ordonante de urgentă, la propunerea ordonatorilor principali de credite, pe baza protocoalelor de predare-primire.

(2) Protocoalele de predare-primire se încheie în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă si cuprind prevederile bugetare, executia bugetară până la data preluării, structurile de personal preluate, precum si celelalte drepturi si obligatii prevăzute la art. 17.

(3) Până la introducerea modificărilor prevăzute la alin. (1) în bugetul de stat si în bugetele ordonatorilor principali de credite, finantarea acestora se va asigura din bugetele ordonatorilor principali de credite existenti înainte de modificarea structurii si componentei Guvernului potrivit Hotărârii Parlamentului nr. 16/2003 si, respectiv, de intrarea în vigoare a prezentei ordonante de urgentă.

(4) Deschiderea creditelor bugetare se efectuează din bugetele ordonatorilor principali de credite existenti înainte de modificarea structurii si componentei Guvernului potrivit Hotărârii Parlamentului nr. 16/2003 si, respectiv, de intrarea în vigoare a prezentei ordonante de urgentă si se aprobă de ordonatorii principali de credite ai institutiilor publice înfiintate sau rezultate în urma reorganizării, în conditiile prezentei ordonante de urgentă.

(5) Personalul institutiilor care se reorganizează sau îsi schimbă raporturile de subordonare conform prezentei ordonante de urgentă îsi mentine, până la data intrării în vigoare a noii legi a salarizării personalului din institutiile publice, nivelul salarizării prevăzut prin actele normative în vigoare.

(6) Efectuarea modificărilor în executia bugetului de stat, în conditiile prezentei ordonante de urgentă, se va face de către ordonatorii principali de credite, pe baza precizărilor emise de Ministerul Finantelor Publice, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă.

Art. 19. - Ordonatorilor de credite bugetare ai autoritătilor si institutiilor publice din subordinea Guvernului finantate prin bugetul altor institutii sau autorităti publice din subordinea Guvernului le revin toate obligatiile prevăzute de reglementările în vigoare pentru ordonatorul principal de credite bugetare.

Art. 20. - (1) Începând cu data de 1 ianuarie 2004, Căminul pentru persoane vârstnice Alba Iulia si Căminul pentru persoane vârstnice Sibiu, inclusiv personalul angajat al acestora, trec din subordinea Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei în subordinea Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia, respectiv în subordinea Consiliului Local al Municipiului Sibiu.

(2) Începând cu aceeasi dată, Centrul Social “Gavroche” de Integrare Familială pentru Copii, inclusiv personalul angajat al acestuia, trece din subordinea Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei în subordinea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucuresti.

Art. 21. - În cuprinsul actelor normative în vigoare următoarele denumiri se înlocuiesc, în mod corespunzător prevederilor prezentei ordonante de urgentă, după cum urmează:

a) Corpul de control al primului-ministru, cu Corpul de Control al Guvernului;

b) Ministerul pentru Relatia cu Parlamentul, cu Departamentul pentru Relatia cu Parlamentul;

c) Ministerul Informatiilor Publice, cu:

- Departamentul pentru Românii de Pretutindeni, în cazul prevederilor care reglementează activitatea privind românii de pretutindeni;

- Departamentul pentru Relatii Interetnice, în cazul prevederilor care reglementează activitatea privind minoritătile nationale;

- Departamentul Purtătorului de Cuvânt al Guvernului si Relatii cu Presa, în cazul prevederilor care reglementează activitătile specifice acestuia;

- Agentia pentru Strategii Guvernamentale, în cazul prevederilor care reglementează activitătile specifice acesteia;

- Secretariatul General al Guvernului, în cazul prevederilor care reglementează activitatea pentru romi;

d) Ministerul de Interne si Ministerul Administratiei Publice, cu Ministerul Administratiei si Internelor;

e) Ministerul Dezvoltării si Prognozei, cu:

- Comisia Natională de Prognoză, în cazul prevederilor care reglementează activitatea de prognoză;

- Ministerul Integrării Europene, în cazul prevederilor care reglementează activitatea de dezvoltare regională;

- Ministerul Economiei si Comertului, în cazul prevederilor care reglementează activitătile privind mediul de afaceri;

- Ministerul Administratiei si Internelor, în cazul prevederilor care reglementează activitătile privind parcurile industriale si zonele defavorizate;

f) Ministerul Muncii si Solidaritătii Sociale si Departamentul de Politici Sociale, cu Ministerul Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei;

g) Ministerul Industriei si Resurselor, Departamentul de Politici Economice si Departamentul de Comert Exterior, cu Ministerul Economiei si Comertului;

h) Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor si Ministerul Apelor si Protectiei Mediului, cu Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului;

i) Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei si Ministerul Turismului, cu Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului;

j) Ministerul pentru Întreprinderile Mici si Mijlocii si Cooperatie, cu Agentia Natională pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie;

k) Ministerul Educatiei si Cercetării, cu Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului;

l) Ministerul Sănătătii si Familiei, cu:

- Ministerul Sănătătii, în cazul prevederilor care reglementează activitatea de sănătate;

- Ministerul Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei, în cazul prevederilor care reglementează activitatea de asistentă familială;

m) Ministerul Tineretului si Sportului, cu Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului, în cazul prevederilor care reglementează activitatea de tineret;

n) Ministerul Tineretului si Sportului si directiile pentru tineret si sport judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, cu Agentia Natională pentru Sport si directiile pentru sport judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, în cazul prevederilor care reglementează activitatea de sport.

Art. 22. - Actele normative în care sunt prevăzute ministerele, organele de specialitate ale administratiei publice centrale si institutiile publice, care se desfiintează, se reorganizează ori îsi schimbă raporturile de subordonare sau de coordonare, după caz, potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgentă, se modifică în mod corespunzător.

Art. 23. - Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, următoarele acte normative se modifică si se completează după cum urmează:

1. Alineatul 1 al articolului 31 din Legea protectiei civile nr. 106/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 241 din 3 octombrie 1996, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 31. - Pentru organizarea si conducerea actiunilor de evacuare se constituie Comisia centrală de evacuare, condusă de ministrul administratiei si internelor, din care fac parte secretari de stat si conducători ai autoritătilor din administratia publică implicate. Comisia îsi constituie un secretariat tehnic permanent, condus de conducătorul Inspectoratului General pentru Situatii de Urgentă din subordinea Ministerului Administratiei si Internelor.”

2. Ordonanta Guvernului nr. 47/1994 privind apărarea împotriva dezastrelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 242 din 29 august 1994, aprobată prin Legea nr. 124/1995, cu modificările si completările ulterioare:

a) Articolul 6 va avea următorul cuprins:

“Art. 6. - Comisia guvernamentală de apărare împotriva dezastrelor îsi constituie un secretariat tehnic permanent care functionează în cadrul Ministerului Administratiei si Internelor si care este format din specialisti pe domenii de activitate, desemnati de ministere si de celelalte autorităti ale administratiei publice centrale de specialitate care au reprezentanti în comisie.”

b) Articolul 9 va avea următorul cuprins:

“Art. 9. - Modul de organizare, componenta, atributiile si dotarea Comisiei guvernamentale de apărare împotriva dezastrelor si comisiilor centrale specializate pe tipuri de dezastre se stabilesc prin regulamente de organizare si functionare întocmite de Ministerul Administratiei si Internelor, respectiv de către ministerele pe lângă care functionează, avizate de Comisia guvernamentală de apărare împotriva dezastrelor si aprobate de Guvern.”

3. Litera j) a alineatului (3) al articolului 4 din Ordonanta Guvernului nr. 44/1997 privind transporturile rutiere, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 222 din 29 august 1997, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 105/2000, cu modificările ulterioare, se modifică si va avea următorul cuprins:

“j) autorizează, împreună cu Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei, activitătile de transport rutier international, direct sau în tranzit, în conformitate cu prevederile legale si ale acordurilor si conventiilor internationale la care România este parte; activitătile de autorizare a transportului rutier international, direct sau în tranzit, se realizează de către Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului, împreună cu Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei, prin Inspectoratul General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei;”

4. Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 164 din 2 aprilie 2001, cu modificările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

a) La articolul 21 alineatul (1), litera b) va avea următorul cuprins:

“b) compartimentul pentru monitorizarea marilor programe de interes national cuprinse în Programul de guvernare;”

b) Articolul 47 se completează cu un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

“(2) În cadrul ministerelor, institutiilor publice si altor organe de specialitate ale administratiei publice centrale poate fi utilizată si functia de subsecretar de stat, potrivit hotărârii Guvernului privind organizarea si functionarea acestora.”

5. Alineatul (1) al articolului 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 29/1998 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 407 din 27 octombrie 1998, aprobată cu modificări prin Legea nr. 99/2000, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 1. - (1) Se înfiintează Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Energiei, denumită în continuare ANRE, cu sediul în municipiul Bucuresti, institutie publică cu personalitate juridică, aflată în subordinea Guvernului si în coordonarea primului-ministru.”

6. Alineatul (1) al articolului 1 din Ordonanta Guvernului nr. 41/2000 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN), publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 45 din 31 ianuarie 2000, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 791/2001, se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 1. - (1) Se înfiintează Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale, denumită în continuare ANRGN, cu sediul în municipiul Bucuresti, Calea Dorobantilor nr. 30, sectorul 1, institutie publică cu personalitate juridică, aflată în subordinea Guvernului si în coordonarea primului-ministru.”

7. Alineatul (3) al articolului 10 din Legea educatiei fizice si sportului nr. 69/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 200 din 9 mai 2000, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si va avea următorul cuprins:

“(3) Pentru coordonarea aplicării Programului national «Sportul pentru toti» se constituie Comitetul activitătilor fizice sportive pentru sănătate, educatie si recreare, organism consultativ în cadrul Agentiei Nationale pentru Sport, a cărui organizare, functionare si componentă se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.”

8. Alineatul (1) al articolului 3 din Legea nr. 390/2002 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Române pentru Investitii Străine, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 443 din 24 iunie 2002, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 3. - (1) Agentia este condusă de un presedinte, cu rang de secretar de stat, ajutat de un vicepresedinte, cu rang de subsecretar de stat, numiti prin decizie a primului-ministru.”

9. Alineatul (1) al articolului 3 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 296/2000 privind înfiintarea Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 707 din 30 decembrie 2000, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 225/2001, cu modificările si completările ulterioare, se modi- fică si va avea următorul cuprins:

“Art. 3. - (1) Autoritatea pentru Privatizare este condusă de un presedinte, ajutat de unul sau mai multi vicepresedinti, numiti prin decizie a primului-ministru. Presedintele, respectiv vicepresedintii sunt asimilati, din punct de vedere al drepturilor cuvenite potrivit legii, cu functia de ministru si, respectiv, secretar de stat.”

10. Alineatul (4) al articolului 8 din Ordonanta Guvernului nr. 14/2003 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Autoritătii Nationale pentru Persoanele cu Handicap, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 63 din 1 februarie 2003, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 239/2003, se modifică si va avea următorul cuprins:

“(4) Structura organizatorică a Autoritătii se aprobă prin hotărâre a Guvernului.”

11. Legea nr. 100/1998 privind asistenta de sănătate publică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 204 din 1 iunie 1998, se completează după cum urmează:

a) După alineatul (1) al articolului 8 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

“(2) Medicii care ocupă functii publice în cadrul aparatului central al Ministerului Sănătătii si, respectiv, în cadrul directiilor de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti pot desfăsura, în afara programului normal de lucru, activităti profesionale în unitătile sanitare publice, potrivit calificării pe care o detin, în conditiile legii.”

b) După articolul 9 se introduce un nou articol, articolul 91, cu următorul cuprins:

“Art. 91. - Personalului prevăzut la art. 8 alin. (2) i se aplică, în mod corespunzător, prevederile art. 35 alin. (1) si (3) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, precum si reglementările privind salarizarea personalului contractual din sectorul bugetar si a functionarilor publici.”

12. Articolul 7 din Legea nr. 199/2000 privind utilizarea eficientă a energiei, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 734 din 8 octombrie 2002, se modifică si se completează după cum urmează:

a) Alineatul (1) va avea următorul cuprins:

“Art. 7. - (1) Agentia Română pentru Conservarea Energiei este institutie publică, cu personalitate juridică, organ de specialitate la nivel national în domeniul eficientei energetice, în subordinea Ministerului Economiei si Comertului, cu finantare din venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat.”

b) După alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (11) si (12), cu următorul cuprins:

“(11) De la înfiintare si până la data de 31 iulie 2003, cheltuielile curente si de capital ale Agentiei Române pentru Conservarea Energiei se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Economiei si Comertului.

(12) Începând cu data de 1 august 2003, sumele cuprinse în bugetul Ministerului Economiei si Comertului pentru cheltuielile curente si de capital aferente Agentiei Române pentru Conservarea Energiei vor fi transferate de la titlurile de cheltuieli respective la titlul «Subventii», introducându-se modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat si a bugetului Ministerului Economiei si Comertului.”

13. Ordonanta Guvernului nr. 94/1999 privind participarea României la procedurile în fata Curtii Europene a Drepturilor Omului si a Comitetului Ministrilor ale Consiliului Europei si exercitarea dreptului de regres al statului în urma hotărârilor si conventiilor de rezolvare pe cale amiabilă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 424 din 31 august 1999, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2001, se modifică după cum urmează:

a) Alineatele (2) si (3) ale articolului 1 vor avea următorul cuprins:

“(2) Prerogativele de agent guvernamental în procedurile în fata Curtii Europene a Drepturilor Omului si a Comitetului Ministrilor ale Consiliului Europei se exercită, în numele Guvernului României, de Ministerul Afacerilor Externe.

(3) În cadrul Ministerului Afacerilor Externe functionează Agentul Guvernamental pentru Curtea Europeană a Drepturilor Omului.”

b) Alineatul (2) al articolului 4 va avea următorul cuprins:

“(2) Interventia voluntară într-o cauză aflată pe rolul Curtii, în care reclamantul este un cetătean român, iar pârâtul un alt stat decât România, parte la Conventie, se face de către Agentul guvernamental, cu aprobarea ministrului afacerilor externe.”

c) Alineatul (2) al articolului 5 va avea următorul cuprins:

“(2) Desemnarea judecătorului ad-hoc, în cazurile prevăzute de Conventie, se face de către ministrul afacerilor externe, la propunerea Agentului guvernamental.”

d) Alineatul (4) al articolului 7 va avea următorul cuprins:

“(4) Costul expertizei solicitate de Agentul guvernamental se suportă din bugetul Ministerului Afacerilor Externe, pe baza dispozitiei Agentului guvernamental.”

e) Alineatul (6) al articolului 8 va avea următorul cuprins:

“(6) Semnarea conventiei de rezolvare pe cale amiabilă a cauzei de către Agentul guvernamental se face cu aprobarea ministrului afacerilor externe.”

f) Articolul 9 va avea următorul cuprins:

“Art. 9. - Exercitarea căilor de atac împotriva hotărârilor Curtii se face de către Agentul guvernamental, cu aprobarea ministrului afacerilor externe.”

g) Alineatul (3) al articolului 10 va avea următorul cuprins:

“(3) Plata se efectuează în urma hotărârii Curtii sau a conventiei de rezolvare pe cale amiabilă, pe baza dispozitiei scrise a ministrului afacerilor externe.”

h) Articolul 14 va avea următorul cuprins:

“Art. 14. - Agentul guvernamental îl informează pe ministrul afacerilor externe cu privire la modificările legislative care se impun în urma evolutiei jurisprudentei Curtii.”

i) Articolul 15 va avea următorul cuprins:

“Art. 15. - Organizarea si functionarea Agentului Guvernamental pentru Curtea Europeană a Drepturilor Omului în cadrul Ministerului Afacerilor Externe se reglementează prin hotărâre a Guvernului.”

j) Articolul 16 se abrogă.

Art. 24. - Legea cinematografiei nr. 630/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 889 din 9 decembrie 2002, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Articolul 4 va avea următorul cuprins:

“Art. 4. - (1) Centrul National al Cinematografiei este institutie publică de interes national în domeniul cinematografiei, cu personalitate juridică, functionează în subordinea Ministerului Culturii si Cultelor si are sediul în municipiul Bucuresti, str. Dem. I. Dobrescu nr. 4-6, sectorul 1.

(2) Centrul National al Cinematografiei se organizează si functionează prin comasarea prin absorbtie a institutiei publice Arhiva Natională de Filme, care se desfiintează.

(3) Centrul National al Cinematografiei preia, în conditiile legii, toate drepturile si obligatiile institutiei publice Arhiva Natională de Filme.

(4) Patrimoniul institutiei publice Arhiva Natională de Filme se transmite Centrului National al Cinematografiei pe bază de protocol de predare-preluare încheiat în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

(5) Patrimoniul Centrului National al Cinematografiei se majorează, în mod corespunzător, cu valoarea rezultată potrivit

alin. (3).

(6) Personalul institutiei publice Arhiva Natională de Filme, existent la data comasării, se preia, în conditiile legii, de către Centrul National al Cinematografiei si beneficiază de drepturile prevăzute de legislatia în vigoare.

(7) Cheltuielile curente si cheltuielile de capital ale Centrului National al Cinematografiei se finantează din venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii si Cultelor.

(8) Veniturile proprii se realizează din Fondul cinematografic si din activităti aprobate potrivit dispozitiilor legale în vigoare.

(9) Centrul National al Cinematografiei este condus de un director general, numit prin decizie a primului-ministru, la propunerea ministrului culturii si cultelor.

(10) Directorul general si personalul Centrului National al Cinematografiei sunt încadrati si salarizati conform prevederilor legale aplicabile personalului din sectorul bugetar.

(11) Directorul general al Centrului National al Cinematografiei este ordonator tertiar de credite.”

2. Literele a) si b) ale articolului 6 vor avea următorul cuprins:

“a) elaborează strategia de dezvoltare a cinematografiei nationale si o supune spre aprobare Ministerului Culturii si Cultelor;

b) elaborează proiecte de acte normative pentru domeniul său de activitate si propune Ministerului Culturii si Cultelor promovarea acestora;”

3. Litera d) a articolului 6 se abrogă.

4. După litera u) a articolului 6 se introduce litera v) cu următorul cuprins:

“v) conservă, restaurează, modernizează si pune în valoare fondul de filme si materiale care fac parte din patrimoniul cinematografiei nationale.”

5. Articolul 7 se abrogă.

6. Alineatul (5) al articolului 8 va avea următorul cuprins:

“(5) Pentru operatiile executate în Registrul cinematografiei se percep tarife care constituie venituri la Fondul cinematografic, care se stabilesc si se actualizează prin ordin al ministrului culturii si cultelor.”

7. Articolul 9 va avea următorul cuprins:

“Art. 9. - Sub autoritatea Ministerului Culturii si Cultelor se află Regia Autonomă de Distributie si Exploatare a Filmelor «Româniafilm», precum si societătile comerciale cu capital majoritar de stat, cu activitate în domeniul cinematografic: Studioul Cinematografic «Rofilm» - S.A., Studioul Cinematografic «Sahia Film» - S.A. si Studioul Cinematografic «Animafilm» - S.A.”

8. Articolul 10 se abrogă.

9. Partea introductivă a articolului 11 va avea următorul cuprins:

“Art. 11. - Patrimoniul cinematografiei nationale este format din:”

10. Literele c) si e) ale articolului 11 se abrogă.

11. Articolul 12 va avea următorul cuprins:

“Art. 12. - (1) Bunurile din patrimoniul cinematografiei nationale, enumerate la art. 11 lit. a) si f), sunt bunuri de interes national si se află în proprietatea publică a statului si în administrarea Centrului National al Cinematografiei.

(2) Bunurile din patrimoniul cinematografiei nationale, enumerate la art. 11 lit. b), se află în proprietatea privată a statului si în administrarea Centrului National al Cinematografiei.

(3) Bunurile din patrimoniul cinematografiei nationale, enumerate la art. 11 lit. d) si g), se află în proprietatea privată a statului si în administrarea Regiei Autonome de Distributie si Exploatare a Filmelor «Româniafilm», cu exceptia celor prevăzute în anexa la prezenta lege, care se află în proprietatea publică a statului si în administrarea Centrului National al Cinematografiei.”

12. Literele a) si k) ale alineatului (1) al articolului 14 vor avea următorul cuprins:

“a) administrarea si exploatarea bunurilor din patrimoniul cinematografiei nationale, care se află în proprietatea publică a statului, conform prezentei legi;

………………………………………………………..

k) închirierea sau concesionarea imobilelor sau a altor bunuri aflate în administrarea sa, potrivit legii;”

13. Alineatele (3) si (6) ale articolului 26 vor avea următorul cuprins:

“(3) Componenta comisiei de selectie se stabileste, pentru fiecare sesiune de concurs, prin ordin al ministrului culturii si cultelor.

………………………………………………………..

(6) În cazuri bine justificate directorul general al Centrului National al Cinematografiei poate acorda o prelungire a termenului prevăzut la alin. (5) de maximum 3 luni.”

14. Articolul 27 va avea următorul cuprins:

“Art. 27. - Cuantumul creditului financiar rambursabil fără dobândă se stabileste conform prezentei legi de către o comisie stabilită prin decizie a directorului general al Centrului National al Cinematografiei.”

15. Articolul 28 va avea următorul cuprins:

“Art. 28. - Hotărârile comisiei de selectie si ale comisiei pentru acordarea cuantumului în care se acordă creditul financiar pot fi contestate la Ministerul Culturii si Cultelor, în termen de 30 de zile de la data emiterii.”

16. Alineatul (1) al articolului 29 va avea următorul cuprins:

“Art. 29. - (1) Selectarea proiectelor pentru distributia, difuzarea si exploatarea filmelor românesti se face de către o comisie stabilită prin ordin al ministrului culturii si cultelor, la propunerea directorului general al Centrului National al Cinematografiei.”

17. Partea introductivă a alineatului (3) al articolului 31 va avea următorul cuprins:

“(3) Directorul general al Centrului National al Cinematografiei trebuie să suspende sau, după caz, să rezilieze contractele de acordare a creditului financiar în următoarele situatii:”

18. Litera a) a articolului 36 va avea următorul cuprins:

“a) proiectele autorilor care ocupă functiile de director general al Centrului National al Cinematografiei, directori ai studiourilor cu capital majoritar de stat, membrii comisiilor de selectie, precum si detinătorii altor functii de conducere în cadrul Centrului National al Cinematografiei si în societătile ori institutiile de sub autoritatea, respectiv din subordinea, Ministerului Culturii si Cultelor;”

19. Alineatul (1) al articolului 39 va avea următorul cuprins:

“Art. 39. - (1) Pentru încurajarea distributiei filmului românesc, titularii dreptului de proprietate sau de administrare asupra sălilor si grădinilor de cinematograf au obligatia de a asigura minimum 5% din numărul anual de spectacole cu productii cinematografice românesti.”

20. Alineatul (2) al articolului 43 va avea următorul cuprins:

“(2) Cuantumul amenzilor contraventionale va fi actualizat periodic, la propunerea Ministerului Culturii si Cultelor, prin hotărâre a Guvernului.”

Art. 25. - Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, se abrogă următoarele prevederi:

1. art. 3 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 292/2000 pentru stabilirea unor măsuri privind reorganizarea si functionarea Secretariatului General al Guvernului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 706 din 29 decembrie 2000, aprobată cu modificări prin Legea nr. 255/2001, cu modificările ulterioare;

2. art. 1, art. 3, art. 5-11, art. 13, art. 15, art. 16 alin. (2), art. 17, art. 18, art. 20 si art. 21 alin. (1) lit. a)-f) si h), alin. (2) si alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 2/2001 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiintarea, organizarea/reorganizarea sau functionarea, după caz, a unor ministere, organe de specialitate ale administratiei publice centrale si institutii publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 10 din 9 ianuarie 2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 233/2001;

3. Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 75/2002 pentru stabilirea unor măsuri privind reorganizarea Departamentului pentru comert exterior si promovare economică din structura Ministerului Afacerilor Externe, precum si a aparatului de lucru al Guvernului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 450 din 26 iunie 2002, aprobată prin Legea nr. 564/2002;

4. Hotărârea Guvernului nr. 576/2002 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Departamentului de Politici Economice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 415 din 14 iunie 2002;

5. Hotărârea Guvernului nr. 605/2002 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Departamentului de Politici Sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 444 din 25 iunie 2002;

6. Hotărârea Guvernului nr. 636/2002 privind atributiile, organizarea si functionarea Departamentului de Comert Exterior, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 450 din 26 iunie 2002.

Art. 26. - Orice alte dispozitii contrare prezentei ordonante de urgentă se modifică în mod corespunzător sau se abrogă, după caz.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul pentru coordonarea

Secretariatului General al Guvernului,

Petru Serban Mihăilescu

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Elena Dumitru

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 28 iunie 2003.

Nr. 64.