MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 171 (XV) - Nr. 329         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 15 mai 2003

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

            174. - Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 1/2003 pentru ratificarea Conventiei complementare dintre Ministerul de Interne din România si Ministerul Afacerilor Externe din Republica Franceză privind continuarea finantării lucrărilor de reparatii, amenajări si dotări cu mobilier si material didactic a localului Scolii de Aplicatie a Jandarmeriei Române, semnată la Bucuresti la 9 iulie 2002

 

            261. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 1/2003 pentru ratificarea Conventiei complementare dintre Ministerul de Interne din România si Ministerul Afacerilor Externe din Republica Franceză privind continuarea finantării lucrărilor de reparatii, amenajări si dotări cu mobilier si material didactic a localului Scolii de Aplicatie a Jandarmeriei Române, semnată la Bucuresti la 9 iulie 2002

 

            176. - Lege pentru ratificarea Acordului general dintre Guvernul României si Guvernul Regatului Arabiei Saudite privind cooperarea în domeniile economic, comercial, investitional, tehnico-stiintific, cultural, sportiv si de tineret, semnat la Riad la 3 iunie 2002

 

            Acord general între Guvernul României si Guvernul Regatului Arabiei Saudite privind cooperarea în domeniile economic, comercial, investitional, tehnico-stiintific, cultural, sportiv si de tineret

 

            263. - Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului general dintre Guvernul României si Guvernul Regatului Arabiei Saudite privind cooperarea în domeniile economic, comercial, investitional, tehnico-stiintific, cultural, sportiv si de tineret, semnat la Riad la 3 iunie 2002

 

            180. - Lege privind respingerea Ordonantei Guvernului nr. 25/2003 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritătile administratiei publice si institutiile publice

 

            273. - Decret pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonantei Guvernului nr. 25/2003 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritătile administratiei publice si institutiile publice

 

            181. - Lege privind respingerea Ordonantei Guvernului nr. 68/2002 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritătile administratiei publice si institutiile publice

 

            274. - Decret pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonantei Guvernului nr. 68/2002 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritătile administratiei publice si institutiile publice

 

            182. - Lege privind respingerea Ordonantei Guvernului nr. 40/2002 pentru modificarea si completarea art. 5 din Ordonanta Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritătile administratiei publice si institutiile publice

 

            275. - Decret pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonantei Guvernului nr. 40/2002 pentru modificarea si completarea art. 5 din Ordonanta Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru  autoritătile administratiei publice si institutiile publice

 

            188. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 130/2002 pentru modificarea alin. (6) si (7) ale art. 5 din Ordonanta Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritătile administratiei publice si institutiile publice

 

            272. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 130/2002 pentru modificarea alin. (6) si (7) ale art. 5 din Ordonanta Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritătile administratiei publice si institutiile publice

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            497. - Hotărâre privind stabilirea conditiilor de introducere pe piată si de functionare a aparatelor electrice si electronice din punct de vedere al compatibilitătii electromagnetice

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE

ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

            4. - Decizie a presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind încetarea concesiunii activitătilor miniere de explorare a calcarului din perimetrul Petrestii de Jos

 

            5. - Decizie a presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind încetarea concesiunii activitătilor miniere de exploatare a nisipului si pietrisului din perimetrul Baia

 

            6. - Decizie a presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind încetarea concesiunii activitătilor miniere de explorare a calcarelor ornamentale din perimetrul Valea Seacă-Pietroasa

             

            427. - Ordin al ministrului sănătătii si familiei pentru modificarea art. 29 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 176/2000 privind dispozitivele medicale, aprobată prin Ordinul ministrului sănătătii si familiei nr. 183/2002

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

 

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 1/2003 pentru ratificarea Conventiei complementare dintre Ministerul de Interne din România si Ministerul Afacerilor Externe din Republica Franceză privind continuarea finantării lucrărilor de reparatii, amenajări si dotări cu mobilier si material didactic a localului Scolii de Aplicatie a Jandarmeriei Române, semnată la Bucuresti la 9 iulie 2002

 

            Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

            Articol unic. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 1 din 9 ianuarie 2003 pentru ratificarea Conventiei complementare dintre Ministerul de Interne din România si Ministerul Afacerilor Externe din Republica Franceză privind continuarea finantării lucrărilor de reparatii, amenajări si dotări cu mobilier si material didactic a localului Scolii de Aplicatie a Jandarmeriei Române, semnată la Bucuresti la 9 iulie 2002, adoptată în temeiul art. 1 pct. I.6 din Legea nr. 680/2002 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 31 din 21 ianuarie 2003.

 

            Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 13 februarie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

            Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 15 aprilie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 9 mai 2003.

Nr. 174.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 1/2003 pentru ratificarea Conventiei complementare dintre Ministerul de Interne din România si Ministerul Afacerilor Externe din Republica Franceză privind continuarea finantării lucrărilor de reparatii, amenajări si dotări cu mobilier si material didactic a localului Scolii de Aplicatie a Jandarmeriei Române, semnată la Bucuresti la 9 iulie 2002

 

            În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

            Presedintele României decretează:

 

            Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 1/2003 pentru ratificarea Conventiei complementare dintre Ministerul de Interne din România si Ministerul Afacerilor Externe din Republica Franceză privind continuarea finantării lucrărilor de reparatii, amenajări si dotări cu mobilier si material didactic a localului Scolii de Aplicatie a Jandarmeriei Române, semnată la Bucuresti la 9 iulie 2002, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 8 mai 2003.

Nr. 261.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru ratificarea Acordului general dintre Guvernul României si Guvernul Regatului Arabiei Saudite privind cooperarea în domeniile economic, comercial, investitional, tehnico-stiintific, cultural, sportiv si de tineret, semnat la Riad la 3 iunie 2002

 

            Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

            Articol unic. - Se ratifică Acordul general dintre Guvernul României si Guvernul Regatului Arabiei Saudite privind cooperarea în domeniile economic, comercial, investitional, tehnico-stiintific, cultural, sportiv si de tineret, semnat la Riad la 3 iunie 2002.

 

            Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 13 martie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

            Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 15 aprilie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 9 mai 2003.

Nr. 176.

 

ACORD GENERAL

între Guvernul României si Guvernul Regatului Arabiei Saudite privind cooperarea în domeniile economic,

comercial, investitional, tehnico-stiintific, cultural, sportiv si de tineret

 

            Guvernul României si Guvernul Regatului Arabiei Saudite, denumite în continuare părti contractante,

            dorind să îmbunătătească relatiile prietenesti dintre statele lor si recunoscând beneficiile comune ale întăririi cooperării dintre ele, în conformitate cu legislatia si reglementările statelor lor,

            au convenit următoarele:

 

ARTICOLUL 1

 

            Părtile contractante se vor strădui să promoveze cooperarea dintre statele lor în spiritul întelegerii reciproce.

 

ARTICOLUL 2

 

            Părtile contractante vor încuraja cooperarea în domeniile economic, comercial, investitional, stiintific si tehnic dintre statele lor, precum si dintre persoanele juridice si cetătenii ambelor state. Domeniile de cooperare vor include, dar nu vor fi limitate la acestea, următoarele:

            1. cooperarea în sectorul economic si mai ales în domeniul industriilor titeiului, minelor si petrochimiei, în sectorul agricol si zootehnic, precum si în domeniul sănătătii;

            2. încurajarea schimbului de informatii în domeniul cercetării stiintifice si tehnologiei;

3. încurajarea schimbului de cunostinte si de experientă necesare programelor specifice de cooperare.

 

ARTICOLUL 3

 

1. Părtile contractante vor încuraja extinderea si diversificarea relatiilor comerciale bilaterale. În acest scop, în cadrul sistemului comercial international, vor aplica tratamentul natiunii celei mai favorizate în ceea ce priveste relatiile comerciale dintre cele două state.

2. Tratamentul natiunii celei mai favorizate nu va afecta si nu va fi afectat de privilegiile acordate de părtile contractante investitiilor efectuate de către cetătenii sau societătile comerciale ale unor state terte, rezultând din stabilirea unei zone de liber schimb, a unei uniuni vamale, a unei piete comune sau a oricărei alte forme de asistentă ori cooperare economică si nici tratamentul natiunii celei mai favorizate rezultând din orice avantaj acordat de oricare dintre părtile contractante cetătenilor sau persoanelor juridice ale unui stat tert în baza acordurilor de evitare a dublei impuneri ori a altor acorduri financiare, pe bază de reciprocitate.

 

ARTICOLUL 4

 

1. Părtile contractante, în conformitate cu legile statelor lor, vor încuraja si vor promova investitiile libere ale cetătenilor si persoanelor juridice ale statelor lor în toate domeniile de activitate.

2. Părtile contractante vor acorda pe teritoriul statelor lor protectie justă si echitabilă capitalului si investitiilor statului celeilalte părti contractante si ale cetătenilor si persoanelor juridice ale acestuia, inclusiv libertatea de a-si repatria capitalul si profiturile. Părtile contractante vor garanta compensarea justă si urgentă a prejudiciilor cauzate investitorului prin aplicarea necorespunzătoare a acestui articol, în conformitate cu acordurile separate ce urmează a fi încheiate, privind reglementarea acestor aspecte specifice.

3. Părtile contractante vor încuraja înfiintarea de societăti mixte, în conformitate cu legislatia privind regimul investitiilor aplicabilă în statele lor.

 

ARTICOLUL 5

 

Părtile contractante vor încuraja schimbul de vizite ale reprezentantilor lor, precum si schimbul de delegatii economice, comerciale si tehnice, inclusiv din sectorul privat; de asemenea, vor încuraja participarea la expozitii si vor furniza mijloacele necesare pentru a îmbunătăti cooperarea dintre statele lor.

 

ARTICOLUL 6

 

1.Părtile contractante vor încuraja cooperarea în domeniile învătământului, stiintei si tehnicii prin schimburi de informatii în domenii de interes comun, schimburi de vizite între persoanele din conducere, cercetători, experti si tehnicieni, prin pregătirea cercetătorilor si asistentilor tehnici si prin participarea la simpozioane si conferinte stiintifice.

2. Părtile contractante vor încuraja cooperarea în domeniile culturii, tineretului si sportului dintre forurile de resort din cele două state.

3. Cooperarea în aceste domenii va fi promovată prin acorduri separate cu caracter specific, care urmează să fie încheiate între autoritătile competente ale statelor părtilor contractante.

 

ARTICOLUL 7

 

Părtile contractante vor încuraja încheierea de acorduri separate în domenii specifice de interes comun.

 

ARTICOLUL 8

 

Informatiile transmise reciproc vor fi utilizate numai în scopul prevăzut prin acordul părtilor contractante si nu pot fi înstrăinate unei terte părti fără acordul expres, în scris, al părtilor contractante.

 

ARTICOLUL 9

 

1. Prezentul acord va intra în vigoare la data schimbului instrumentelor de ratificare, procedura de ratificare fiind îndeplinită în conformitate cu legislatia celor două state.

2. Prezentul acord se încheie pe o perioadă de 5 ani si va fi reînnoit automat pentru perioade consecutive de un an, dacă una dintre părtile contractante nu va notifica în scris, cu 6 luni înainte de termenul de expirare a valabilitătii acordului, intentia de a-l denunta.

3. În cazul încetării valabilitătii prezentului acord, acesta va continua să producă efecte pentru programele, proiectele sau întelegerile încheiate în baza sa, care nu au fost finalizate înainte de expirarea termenului sau de încetarea valabilitătii prezentului acord, precum si pentru drepturile rezultând din prezentul acord înainte de expirarea termenului sau de iesirea sa din vigoare.

Semnat la Riad la 3 iunie 2002, în două exemplare originale, fiecare în limbile română, arabă si engleză, toatetextele fiind egal autentice. În caz de divergente de interpretare, va prevala versiunea în limba engleză.

 

Pentru Guvernul României,

Cristian Diaconescu,

secretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe

Pentru Guvernul Regatului Arabiei Saudite,

Nizar O. Madani,

adjunct al ministrului afacerilor externe

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului general dintre Guvernul României si Guvernul Regatului Arabiei Saudite privind cooperarea în domeniile economic, comercial, investitional, tehnico-stiintific, cultural, sportiv si de tineret, semnat la Riad la 3 iunie 2002

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru ratificarea Acordului general dintre Guvernul României si Guvernul Regatului Arabiei Saudite privind cooperarea în domeniile economic, comercial, investitional, tehnico-stiintific, cultural, sportiv si de tineret, semnat la Riad la 3 iunie 2002, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 8 mai 2003.

Nr. 263.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind respingerea Ordonantei Guvernului nr. 25/2003 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritătile administratiei publice si institutiile publice

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se respinge Ordonanta Guvernului nr. 25 din 30 ianuarie 2003 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritătile administratiei publice si institutiile publice, adoptată în temeiul art. 1 pct. III.15 din Legea nr. 680/2002 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 62 din 1 februarie 2003.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 27 februarie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 15 aprilie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 9 mai 2003.

Nr. 180.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonantei Guvernului nr. 25/2003 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritătile administratiei publice si institutiile publice

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind respingerea Ordonantei Guvernului nr. 25/2003 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritătile administratiei publice si institutiile publice si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 8 mai 2003.

Nr. 273.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind respingerea Ordonantei Guvernului nr. 68/2002 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritătile administratiei publice si institutiile publice

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se respinge Ordonanta Guvernului nr. 68 din 29 august 2002 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritătile administratiei publice si institutiile publice, adoptată în temeiul art. 1 pct. IV.9 din Legea nr. 411/2002 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 649 din 31 august 2002.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 27 februarie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 15 aprilie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 9 mai 2003.

Nr. 181.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonantei Guvernului nr. 68/2002 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritătile administratiei publice si institutiile publice

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind respingerea Ordonantei Guvernului nr. 68/2002 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritătile administratiei publice si institutiile publice si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 8 mai 2003.

Nr. 274.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind respingerea Ordonantei Guvernului nr. 40/2002 pentru modificarea si completarea art. 5 din Ordonanta Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritătile administratiei publice si institutiile publice

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se respinge Ordonanta Guvernului nr. 40 din 3 iulie 2002 pentru modificarea si completarea art. 5 din Ordonanta Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritătile administratiei publice si institutiile publice, adoptată în temeiul art. 1 pct. IV.9 din Legea nr. 411/2002 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 509 din 15 iulie 2002.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 27 februarie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 15 aprilie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 9 mai 2003.

Nr. 182.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonantei Guvernului nr. 40/2002 pentru modificarea si completarea art. 5 din Ordonanta Guvernului nr. 80/2001

privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritătile administratiei publice si institutiile publice

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind respingerea Ordonantei Guvernului nr. 40/2002 pentru modificarea si completarea art. 5 din Ordonanta Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritătile administratiei publice si institutiile publice si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 8 mai 2003.

Nr. 275.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 130/2002 pentru modificarea alin. (6) si (7) ale art. 5 din Ordonanta Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritătile administratiei publice si institutiile publice

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 130 din 10 octombrie 2002 pentru modificarea alin. (6) si (7) ale art. 5 din Ordonanta Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritătile administratiei publice si institutiile publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 763 din 18 octombrie 2002, cu următoarele modificări si completări:

            1. Titlul ordonantei de urgentă va avea următorul cuprins:

“ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritătile administratiei publice si institutiile publice”

2. Articolul unic va avea următorul cuprins:

“Articol unic. - Ordonanta Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritătile administratiei publice si institutiile publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 542 din 1 septembrie 2001, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 247/2002, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Alineatul (2) al articolului 1 va avea următorul cuprins:

“(2) Normativele de cheltuieli privesc: aparatul propriu al consiliilor locale si judetene; actiunile de protocol; dotarea cu autoturisme si consumul de carburanti, precum si costurile pentru convorbiri telefonice.”

2. După alineatul (3) al articolului 1 se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

“(4) Institutiile publice finantate integral din venituri proprii pot stabili normative proprii de cheltuieli de natura celor care fac obiectul prezentei ordonante, cu aprobarea ordonatorului principal de credite.”

3. Alineatele (6) si (7) ale articolului 5 vor avea următorul cuprins:

“(6) Institutiile publice, cu exceptia Administratiei Prezidentiale, Parlamentului României, Serviciului de Informatii Externe, Ministerului Afacerilor Externe – pentru activitatea de exterior, Ministerului de Interne – pentru activităti operative, a Serviciului Român de Informatii, a Serviciului de Protectie si Pază si a Directiei Generale de Informatii a Armatei, vor achizitiona autoturisme numai din productia internă.

(7) Serviciul de Informatii Externe, Serviciul Român de Informatii, Directia Generală de Informatii a Armatei si Ministerul de Interne, pentru activităti operative, pot achizitiona autoturisme de productie străină până la cel mult 35% din necesarul prevăzut în tabelele de înzestrare cu mijloace auto a acestor institutii.”

4. Articolul 7 va avea următorul cuprins:

“Art. 7. - (1) Cheltuielile anuale pentru convorbiri telefonice se reduc cu 10% pentru toate autoritătile administratiei publice si institutiile publice, comparativ cu media anuală a acestor cheltuieli efectiv realizate în anul 2001. Cheltuielile privind convorbirile telefonice vor putea fi majorate în raport cu evolutia indicelui inflatiei.

(2) Prevederile alin. (1) nu se aplică autoritătilor administratiei publice si institutiilor publice prevăzute la art. 1 alin. (3) si (4), Ministerului Afacerilor Externe si misiunilor diplomatice ale României, Ministerului Administratiei Publice, Agentiei Nationale de Presă «ROMPRES», Centrului National pentru Programul de Formare Profesională «Leonardo da Vinci» si Agentiei Nationale «Socrates».

Art. II. - Ordonanta Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritătile administratiei publice si institutiile publice, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările si completările aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor si de Senat în sedinta comună din 17 aprilie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 9 mai 2003.

Nr. 188.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 130/2002 pentru modificarea alin. (6) si (7) ale art. 5 din Ordonanta Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritătile administratiei publice si institutiile publice

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 130/2002 pentru modificarea alin. (6) si (7) ale art. 5 din Ordonanta Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritătile administratiei publice si institutiile publice si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 8 mai 2003.

Nr. 272.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind stabilirea conditiilor de introducere pe piată si de functionare a aparatelor electrice si electronice din punct de vedere al compatibilitătii electromagnetice

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutie si al art. 5 din Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitătii produselor,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Prezenta hotărâre stabileste conditiile de introducere pe piată si de functionare a aparatelor electrice si electronice din punct de vedere al compatibilitătii electromagnetice, care pot produce perturbatii electromagnetice sau ale căror performante pot fi afectate de astfel de perturbatii.

(2) Prezenta hotărâre nu se aplică în cazul aparatelor pentru care există acte normative care transpun prevederi ale directivelor europene specifice, în măsura în care cerintele de protectie pentru aparatele respective sunt armonizate cu cerintele de protectie prevăzute de prezenta hotărâre.

(3) Sunt exceptate de la prevederile prezentei hotărâri echipamentele de radiocomunicatii utilizate de radioamatori, conform prevederilor art. 1, definitia 53 din reglementările radio, anexă la Conventia internatională de telecomunicatii la care România este parte prin Legea nr. 76/1993 pentru ratificarea Constitutiei si a Conventiei Uniunii Internationale a Telecomunicatiilor, semnate la Geneva la 22 decembrie 1992, cu modificările ulterioare, dacă nu sunt comercializate pe piată.

Art. 2. - În sensul prezentei hotărâri, următorii termeni si sintagme se definesc după cum urmează:

a) aparate - toate dispozitivele electrice si electronice împreună cu echipamentele si instalatiile ce contin componente electrice si/sau electronice;

b) perturbatie electromagnetică - orice fenomen electromagnetic care poate degrada performantele unui dispozitiv, echipament sau sistem; o perturbatie electromagnetică poate fi un zgomot electromagnetic, un semnal nedorit sau o schimbare în însusi mediul de propagare;

c) imunitate - aptitudinea unui dispozitiv, echipament sau sistem de a functiona fără degradarea calitătii în prezenta unei perturbatii electromagnetice;

d) compatibilitate electromagnetică - proprietatea unui dispozitiv, echipament sau sistem de a functiona satisfăcător în mediul său electromagnetic, fără a introduce el însusi perturbatii electromagnetice intolerabile pentru orice aparat ce se găseste în acest mediu;

e) organism competent - orice organism care îndeplineste criteriile prevăzute în anexa nr. 1 si este desemnat ca atare;

f) certificat de examinare CE de tip - un document prin care un organism desemnat certifică conform prevederilor prezentei hotărâri faptul că tipul de aparat examinat îndeplineste prevederile aplicabile din prezenta hotărâre.

Art. 3. - (1) Aparatele prevăzute la art. 1 trebuie construite astfel încât:

a) perturbatiile electromagnetice pe care le generează să nu depăsească un nivel care să împiedice functionarea la parametrii proiectati a echipamentelor de radio si telecomunicatii, precum si a altor aparate;

b) să aibă un nivel adecvat de imunitate intrinsecă la perturbatii electromagnetice care să le permită functionarea la parametrii proiectati.

(2) Principalele cerinte de protectie ce trebuie realizate prin constructia aparatelor mentionate la art. 1 sunt prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 4. - (1) Principalele cerinte de protectie prevăzute în anexa nr. 2 sunt considerate a fi îndeplinite în cazul aparatelor conforme cu:

a) standardele române si/sau standardele nationale ale statelor membre ale Uniunii Europene, care adoptă standardele europene armonizate din domeniul compatibilitătii electromagnetice ale căror numere de referintă au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

b) standardele române din domeniul compatibilitătii electromagnetice pentru domeniile în care nu există standarde europene armonizate.

(2) Lista standardelor române prevăzute la alin. (1) lit. a), precum si a celor prevăzute la alin. (1) lit. b), în conditiile acceptării acestora de către Comisia Europeană conform prevederilor alin. (3), se aprobă prin ordin comun al ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei si al ministrului industriei si resurselor si se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Lista cuprinzând standardele române va fi reactualizată periodic.

(3) Ministerul Industriei si Resurselor sau Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei, după caz, va transmite Comisiei Europene, în vederea analizării, textul standardelor nationale prevăzute la alin. (1) lit. b).

(4) În cazul în care se consideră că standardele prevăzute la alin. (1) lit. a) nu satisfac integral cerintele prevăzute la art. 3, Ministerul Industriei si Resurselor sau Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei, după caz, va informa pe bază fundamentată Comisia Europeană si Comitetul Permanent din cadrul Comisiei Europene asupra acestui fapt.

Art. 5. - (1) Se admite introducerea pe piată numai a aparatelor care:

a) îndeplinesc toate prevederile prezentei hotărâri, inclusiv procedurile de evaluare a conformitătii prevăzute la alin. (2), în cazul în care sunt corect instalate si întretinute si dacă sunt utilizate în scopurile pentru care au fost destinate;

b) poartă marcajul european de conformitate CE. Elementele de identificare ale marcajului CE sunt prevăzute în anexa nr. 3 lit. A si în anexa nr. 3 la Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitătii produselor.

(2) Marcajul CE atestă conformitatea cu toate prevederile prezentei hotărâri si se aplică de către producător sau reprezentantul său autorizat stabilit în România sau într-un stat membru al Uniunii Europene, care are obligatia de a supune aparatul următoarelor proceduri:

a) în cazul aparatelor conforme integral cu standardele prevăzute la art. 4 alin. (1) se aplică procedura de evaluare a conformitătii prevăzută în anexa nr. 4;

b) în cazul aparatelor la care producătorul nu aplică sau aplică partial standardele prevăzute la art. 4 alin. (1) ori în situatia în care nu există asemenea standarde, se aplică procedura de evaluare a conformitătii prevăzută în anexa nr. 5; 

c) în cazul aparatelor pentru transmisii de radiocomunicatii se aplică procedura de evaluare a conformitătii prevăzută în anexa nr. 6.

(3) Conformitatea aparatului cu cerintele prezentei hotărâri trebuie certificată printr-o declaratie de conformitate emisă de către producător sau reprezentantul său autorizat stabilit în România ori într-un stat membru al Uniunii Europene, conform modelului prevăzut în anexa nr. 7.

(4) Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei, în calitate de autoritate competentă în domeniu, va notifica Comisiei Europene si statelor membre ale Uniunii Europene lista organismelor responsabile pentru emiterea certificatelor CE de tip, conform prevederilor alin. (2) lit. c), sarcinile specifice pe care aceste organisme au fost desemnate să le îndeplinească, precum si numerele de identificare atribuite acestora de către Comisia Europeană.

(5) Notificarea trebuie să precizeze dacă aceste organisme sunt competente pentru toate aparatele reglementate de prezenta hotărâre sau dacă responsabilitatea acestora este limitată la anumite domenii specifice.

(6) Lista organismelor notificate de către statele membre ale Uniunii Europene, sarcinile specifice pe care aceste organisme au fost desemnate să le îndeplinească si numerele de identificare atribuite acestora sunt publicate si actualizate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Art. 6. - (1) Pentru aparatele introduse pe piată cu marcajul CE producătorul sau reprezentantul său autorizat stabilit în România ori într-un stat membru al Uniunii Europene întocmeste si păstrează documentele prevăzute în anexele nr. 4-6, după caz, pentru atestarea conformitătii.

(2) Documentele ce atestă conformitatea vor fi prezentate spre examinare, la cerere, organelor de control. Atunci când este cazul, în măsura în care acestea consideră necesar pentru întelegerea continutului, pot solicita traducerea în limba română a unor documente.

(3) Organele de control apartin, după caz, Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei si Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor.

Art. 7. - (1) Marcajul CE se aplică de către producător sau reprezentantul său autorizat, persoană juridică cu sediul în România ori într-un stat membru al Uniunii Europene, pe aparat sau pe ambalaj, pe instructiunile de exploatare ori pe certificatul de garantie, dacă dimensiunile aparatului nu permit aplicarea acestuia în mod lizibil, vizibil si de nesters.

(2) În cazul în care aparatului îi sunt aplicabile si alte reglementări în vigoare care impun aplicarea marcajului CE, marcajul va trebui să ateste conformitatea cu prevederile tuturor acestor reglementări.

(3) În cazul în care una sau mai multe dintre aceste reglementări permit producătorului, pentru o perioadă de tranzitie, să aleagă reglementările aplicabile, marcajul CE va indica conformitatea numai cu reglementările aplicate de producător. În acest caz, datele de identificare ale reglementărilor aplicate, asa cum au fost ele publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, trebuie să fie mentionate în documentele, observatiile sau instructiunile prevăzute de reglementări si care însotesc astfel de aparate.

(4) Instructiunile de exploatare si certificatele de garantie prevăzute la alin. (1) se elaborează în limba română.

Art. 8. - Nu pot fi interzise din considerente privind compatibilitatea electromagnetică introducerea pe piată si punerea în functiune a aparatelor care fac obiectul si îndeplinesc cerintele prezentei hotărâri.

Art. 9. - (1) Prevederile cuprinse în prezenta hotărâre nu restrictionează aplicarea unor măsuri speciale ce fac obiectul unor reglementări specifice cuprinse în actele normative emise de Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei, si anume:

a) măsuri cu privire la punerea în functiune si utilizarea aparatelor într-un amplasament specific, în scopul rezolvării unei probleme de compatibilitate electromagnetică existentă sau predictibilă;

b) măsuri cu privire la instalarea aparatelor, aplicate în scopul protectiei retelelor publice de telecomunicatii sau a statiilor de emisie si/sau de receptie, utilizate în scopuri de sigurantă.

(2) Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei va informa Comisia Europeană si statele membre ale Uniunii Europene cu privire la măsurile speciale prevăzute la alin. (1). 

Art. 10. - (1) În România, recunoasterea si desemnarea organismelor pentru evaluarea conformitătii cu principalele cerinte de protectie a aparatelor prevăzute la pct. 1 lit. a), c), d), f), h), j) si k) din anexa nr. 2 se fac de către Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei pe baza criteriilor prevăzute în anexa nr. 1.

(2) În România, recunoasterea organismelor competente pentru evaluarea conformitătii cu principalele cerinte de protectie a aparatelor prevăzute la pct. 1 lit. b), e), g), i) si l) din anexa nr. 2 se face de către Ministerul Industriei si Resurselor pe baza criteriilor prevăzute în anexa nr. 1.

(3) Atunci când organismele recunoscute prevăzute la alin. (1) si (2) nu mai îndeplinesc criteriile prevăzute în anexa nr. 1, Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei si Ministerul Industriei si Resurselor trebuie să retragă recunoasterea si să informeze imediat Comisia Europeană si statele membre ale Uniunii Europene.

Art. 11. - Metodologia de evaluare a organismelor în vederea desemnării lor se elaborează de către Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei, respectiv de Ministerul Industriei si Resurselor, si se aprobă prin ordin al ministrului autoritătii competente respective, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 12. - (1) Constituie contraventii următoarele fapte si se sanctionează astfel:

a) nerespectarea prevederilor art. 5 alin. (1) lit. a) si ale art. 7 alin. (2), cu amendă de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei, retragerea de pe piată si/sau interzicerea utilizării si introducerii pe piată a produselor neconforme;

b) nerespectarea prevederilor art. 6 alin. (1) si (2), cu amendă de la 25.000.000 lei la 50.000.000 lei si interzicerea comercializării până la o dată stabilită de organul de control al autoritătii competente împreună cu producătorul, reprezentantul autorizat al acestuia sau cu persoana responsabilă cu introducerea pe piată, după caz, pentru eliminarea neconformitătilor;

c) nerespectarea prevederilor art. 5 alin. (1) lit. b) si ale art. 7 alin. (1), cu amendă de la 25.000.000 lei la 50.000.000 lei, retragerea de pe piată si/sau interzicerea introducerii pe piată a produselor nemarcate sau marcate incorect;

d) neîndeplinirea criteriilor prevăzute în anexa nr. 1 de către organismele recunoscute în conditiile art. 10, cu amendă de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei si retragerea certificatului de recunoastere.

(2) Prevederile alin. (1) se completează cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu completările ulterioare.

Art. 13. - (1) Constatarea contraventiilor prevăzute la art. 12 alin. (1) si aplicarea sanctiunilor se fac de către personalul împuternicit al:

a) Inspectoratului General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei, pentru aparatele prevăzute în anexa nr. 2 pct. 1 lit. a), b), c), d), e), f), h), j) si k);

b) Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, pentru aparatele prevăzute în anexa nr. 2 pct. 1 lit. a), c), d), e), f), g), i) si l), destinate consumatorilor persoane fizice, în conditiile legii.

(2) În cazul constatării contraventiilor prevăzute la art. 12 alin. (1), Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei si Ministerul Industriei si Resurselor vor fi informate imediat în scris de către persoanele împuternicite să aplice sanctiuni, prevăzute la alin. (1), indicând motivele deciziei luate si, în special, dacă neconformitatea se datorează:

a) imposibilitătii satisfacerii cerintelor de protectie prevăzute la art. 3, dacă aparatul nu corespunde standardelor prevăzute la art. 4 alin. (1);

b) aplicării incorecte a standardelor prevăzute la art. 4 alin. (1); 

c) deficientelor standardelor prevăzute la art. 4 alin. (1). 

(3) Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei si Ministerul Industriei si Resurselor vor informa Comisia Europeană asupra măsurilor luate, conform prevederilor alin. (2). 

Art. 14. - (1) Până la data intrării în vigoare a Protocolului european privind evaluarea conformitătii si acceptarea produselor industriale - PECA, se admite introducerea pe piată si a aparatelor cu marcajul national de conformitate CS, aplicat conform prevederilor art. 17.

(2) Se interzice, în conditiile prevăzute de prezenta hotărâre, aplicarea concomitentă atât a marcajului CE, cât si a marcajului CS.

(3) Prevederile prezentei hotărâri referitoare la marcajul CE se aplică si pentru marcajul CS.

Art. 15. - (1) Până la data prevăzută la art. 14 alin. (1), Ministerul Industriei si Resurselor si, respectiv, Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei recunosc si desemnează la nivel national organismele care realizează evaluarea conformitătii potrivit procedurilor prevăzute în anexele nr. 5 si 6.

(2) Recunoasterea si desemnarea organismelor prevăzute la alin. (1) se fac având în vedere criteriile prevăzute în anexa nr. 1, conform cerintelor normelor metodologice elaborate de Ministerul Industriei si Resurselor, respectiv Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei, care se aprobă prin ordin al ministrului industriei si resurselor, respectiv prin ordin al ministrului comunicatiior si tehnologiei informatiei, ce se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(3) Lista organismelor prevăzute la art. 10 alin. (1), care realizează evaluarea conformitătii aparatelor conform prevederilor alin. (1), sarcinile specifice pe care acestea le îndeplinescsi numerele lor de identificare se aprobă si se actualizează  prin ordin al ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei, ori de câte ori este necesar, si se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(4) Lista organismelor recunoscute prevăzute la art. 10 alin. (2), care realizează evaluarea conformitătii aparatelor conform alin. (1), si sarcinile specifice pe care acestea le îndeplinesc se aprobă si se actualizează prin ordin al ministrului industriei si resurselor, ori de câte ori este necesar, si se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 16. - (1) În situatia în care evaluarea conformitătii aparatelor destinate pietei nationale se realizează de către organismele prevăzute la art. 15 alin. (1), producătorul sau reprezentantul său autorizat, persoană juridică cu sediul în România, trebuie să aplice marcajul national de conformitate CS.

Elementele de identificare ale marcajului CS sunt prevăzute în anexa nr. 3 lit. B si în anexa nr. 2 la Legea nr. 608/2001.

(2) Se admite aplicarea marcajului CS în cazul evaluării conformitătii aparatelor prin procedura prevăzută în anexa nr. 4, numai în conditiile respectării prevederilor art. 17.

Art. 17. - În situatia în care aparatelor le sunt aplicabile si alte reglementări care prevăd aplicarea marcajului CS, marcajul trebuie să ateste conformitatea aparatelor cu prevederile tuturor acestor reglementări.

Art. 18. - (1) Responsabilitătile referitoare la introducerea pe piată a aparatelor cu marcaj CS ale producătorului, reprezentantului său autorizat, persoană juridică cu sediul în România, si ale persoanei responsabile cu introducerea pe piată sunt aceleasi cu cele prevăzute de prezenta hotărâre pentru aparatele cu marcaj CE.

(2) Sanctiunile si măsurile prevăzute la art. 12 si la art. 13 alin. (2) se aplică si în cazul nerespectării prevederilor prezentei hotărâri, si aparatelor introduse pe piată cu marcaj CS.

Art. 19. - Începând cu 1 ianuarie 2007 vor fi admise la comercializare numai aparatele care poartă marcajul CE.

Art. 20. - Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 21. - (1) Prezenta hotărâre intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu exceptia prevederilor art. 4 alin. (3) si (4) si ale art. 13 alin. (3), care intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2007.

(2) Prevederile art. 5 alin. (4), (5) si (6), art. 9 alin. (2) si ale art. 10 alin. (3) se aplică de la data intrării în vigoare a Protocolului european privind evaluarea conformitătii si acceptarea produselor industriale - PECA.

(3) Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.032/2001 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piată si de functionare a aparatelor electrice si electronice din punct de vedere al compatibilitătii electromagnetice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 690 din 31 octombrie 2001.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul industriei si resurselor,

Dan Ioan Popescu

Ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei,

Dan Nica

Presedintele Autoritătii Nationale

pentru Protectia Consumatorilor,

Rovana Plumb, secretar de stat

 

Bucuresti, 18 aprilie 2003.

Nr. 497.

 

ANEXA Nr. 1

 

CRITERII

pentru evaluarea organismelor în vederea notificării

 

Organismele desemnate trebuie să îndeplinească următoarele conditii minime:

1. să dispună de personal, de mijloace si de echipamente adecvate;

2. să dovedească competentă tehnică, experientă în domeniu si integritate profesională a personalului;

3. să demonstreze independenta conducerii si personalului tehnic în realizarea încercărilor, redactarea rapoartelor de încercări, emiterea certificatelor de conformitate si emiterea certificatelor de examinare CE de tip, prevăzute de prezenta hotărâre, fată de toate grupurile sau persoanele direct sau indirect interesate de aparatul în cauză;

4. să asigure păstrarea secretului profesional de către personalul angajat;

5. să detină o asigurare de răspundere civilă, cu exceptia cazului în care această răspundere este asigurată de stat prin lege.

Îndeplinirea conditiilor pct. 1 si 2 se verifică periodic în cadrul procesului de supraveghere a organismelor desemnate, prevăzut de metodologiile elaborate în conformitate cu art. 11 din hotărâre.

 

ANEXA Nr. 2

 

PRINCIPALELE CERINTE DE PROTECTIE

ce trebuie realizate prin constructia aparatelor

 

1. Perturbatia electromagnetică maximă generată de un aparat trebuie să fie astfel încât să nu afecteze utilizarea, în special, a următoarelor aparate:

a) receptoare de radio si televiziune casnice;

b) echipamente de productie industrială;

c) echipamente radio mobile;

d) echipamente radio mobile si radiotelefonice comerciale;

e) aparate medicale si stiintifice;

f) aparate pentru tehnologia informatiei;

g) aparate electrice si electronice de uz casnic;

h) aparatură pentru radionavigatie aeriană, fluvială si maritimă;

i) echipamente electronice educatioanle;

j) retele si echipamente de telecomunicatii;

k) emitătoare de radio si televiziune;

l) lămpi fluorescente si cu descărcări în gaze.

2. Nivelul adecvat de imunitate electromagnetică în mediul uzual de compatibilitate electromagnetică în care se intentionează utilizarea aparatelor, în special al aparatelor enumerate la pct. 1, trebuie să permită functionarea lor nestânjenită, tinând cont de nivelurile de perturbatii generate de aparatele care sunt conforme cu standardele prevăzute la art. 4 alin. (1) din hotărâre. Informatiile necesare care să permită utilizarea aparatelor în conformitate cu destinatia lor trebuie să fie continute în instructiunile care le însotesc.

 

ANEXA Nr. 3

 

A. MARCAJUL DE CONFORMITATE CE

1. Marcajul CE este format din literele C si E având următoarea formă:

Dacă marcajul CE este redus sau mărit, proportiile date în desenul de mai sus trebuie să fie respectate.

2. Marcajul CE trebuie să aibă o înăltime de cel putin 5 mm, cu exceptia cazurior când aceasta nu este posibil, tinându-se seama de natura aparatelor.

B. MARCAJUL DE CONFORMITATE CS

Marcajul de conformitate CS este format din literele C si S, cu forma prezentată în figura următoare:

NOTĂ:

- fontul (stilul literei): Times New Roman - corp 36;

- diametrul cercului: 20 mm.

În cazul în care marcajul CS trebuie să fie mărit sau micsorat, este necesar să se respecte proportiile prezentate în figura de mai sus.

Componentele C si S ale marcajului CS trebuie să aibă aceeasi dimensiune pe verticală, dar nu trebuie să fie mai mică de 5 mm.

 

ANEXA Nr. 4

 

PROCEDURA DE EVALUARE A CONFORMITĂTII

(controlul intern al productiei)

 

1. Producătorul sau reprezentantul său autorizat asigură si declară că aparatele satisfac principalele cerinte de protectie. Producătorul sau reprezentantul său autorizat stabilit în România sau într-un stat membru al Uniunii Europene trebuie să aplice marcajul CE pe fiecare aparat si să întocmească în scris o declaratie de conformitate.

Modelul declaratiei CE de conformitate este prevăzut la anexa nr. 7.

2. Producătorul sau reprezentantul său autorizat stabilit în România sau într-un stat membru al Uniunii Europene are obligatia să întocmească si să detină documentele care atestă conformitatea aparatului cu principalele cerinte de protectie, documentatie ce va fi prezentată spre examinare, la cerere, organelor de control.

3. Documentele trebuie să contină, în măsura în care este relevant, informatii privind proiectarea, producerea si functionarea aparatului.

4. Documentele care atestă conformitatea sunt:

a) descrierea generală a aparatului;

b) instructiunile de exploatare, manualul de utilizare;

c) desenele de proiectare si de fabricatie, precum si schemele componentelor, subansamblurilor si circuitelor;

d) descrierea si explicatiile necesare pentru întelegerea desenelor de proiectare si de fabricatie, precum si a schemelor componentelor, subansamblurilor si circuitelor;

e) rezultatele calculelor de proiectare, controalelor efectuate etc.;

f) lista cuprinzând standardele prevăzute la art. 4 alin. (1) din hotărâre, ce se aplică integral pentru a satisface principalele cerinte de protectie;

g) documentele ce atestă efectuarea tuturor încercărilor privind îndeplinirea principalelor cerinte de protectie în conformitate cu prevederile prezentei hotărâri - rapoartele de încercări;

h) declaratie de conformitate, în original.

5. Declaratia de conformitate trebuie tinută la dispozitia organelor de control minimum 10 ani de la data fabricării ultimului aparat.

Atunci când este cazul, în măsura în care organele de control consideră necesar pentru întelegerea continutului, pot solicita traducerea în limba română a unor documente.

6. Atunci când producătorul sau reprezentantul său autorizat nu este persoană juridică cu sediul în România sau într-un stat membru al Uniunii Europene, obligatia de a păstra documentele revine persoanei responsabile cu introducerea pe piată a aparatului.

7. Producătorul trebuie să ia măsurile necesare pentru ca procesul de productie să asigure conformitatea aparatului fabricat cu documentele prevăzute la pct. 4 si cu principalele cerinte de protectie prevăzute în anexa nr. 2.

 

ANEXA Nr. 5

 

PROCEDURA DE EVALUARE A CONFORMITĂTII

(controlul intern al productiei cu raport tehnic sau certificat eliberat de un organism competent)

 

1. Producătorul sau reprezentantul său autorizat, persoană juridică cu sediul în România sau într-un stat membru al Uniunii Europene, trebuie să respecte întreaga procedură prevăzută în anexa nr. 4.

2. Producătorul sau reprezentantul său autorizat, persoană juridică cu sediul în România sau într-un stat membru al Uniunii Europene, înaintează unui organism competent, ales de el, o solicitare cuprinzând următoarele:

a) numele si adresa producătorului sau a reprezentantului autorizat, persoană juridică cu sediul în România sau într-un stat membru al Uniunii Europene;

b) o declaratie scrisă din care să rezulte că nu a mai solicitat evaluarea conformitătii aparatului altui organism competent;

c) documentatia tehnică relevantă prevăzută la pct. 4 din anexa nr. 4, la care se adaugă:

- lista standardelor prevăzute la art. 4 alin. (1) din hotărâre, ce se aplică partial, precum si descrierea solutiilor aplicate pentru a satisface principalele cerinte de protectie în situatia neaplicării integrale a acestor standarde sau a lipsei acestora;

- alte documente pe care organismul competent le consideră necesare pentru evaluarea conformitătii.

3. Organismul competent examinează documentatia si, în cazul în care aparatul satisface principalele cerinte de protectie prevăzute de prezenta hotărâre, eliberează producătorului sau reprezentantului său autorizat, persoană juridică cu sediul în România sau într-un stat membru al Uniunii Europene, un raport tehnic sau certificat privind conformitatea aparatului la care standardele prevăzute la art. 4 alin. (1) din hotărâre au fost aplicate partial sau nu au fost aplicate.

4. Dosarul cuprinzând descrierea aparatului, procedurile utilizate pentru asigurarea conformitătii aparatului cu cerintele de protectie prevăzute la art. 3 si raportul tehnic sau certificatul eliberat către organismul competent trebuie tinute la dispozitia organelor de control minimum 10 ani de la fabricarea ultimului aparat.

 

ANEXA Nr. 6

 

PROCEDURA DE EVALUARE A CONFORMITĂTII

(examinarea CE de tip)

 

1. Producătorul sau reprezentantul său autorizat, persoană juridică cu sediul în România sau într-un stat membru al Uniunii Europene, prezintă unui organism notificat pentru examinarea CE de tip, ales de el, o solicitare cuprinzând următoarele:

a) denumirea si sediul producătorului sau ale reprezentantului său autorizat, persoană juridică cu sediul în România sau într-un stat membru al Uniunii Europene;

b) o declaratie scrisă din care să rezulte că nu a mai solicitat altui organism notificat examinarea CE de tip;

c) documentatia tehnică prevăzută la pct. 2.

Producătorul pune la dispozitia organismului notificat pentru examinarea CE de tip un esantion reprezentativ al productiei, numit generic “tip”. Organismul notificat poate solicita si alte esantioane, dacă programul de încercări prevede acest lucru.

2. Documentatia tehnică trebuie să permită evaluarea conformitătii aparatului cu principalele cerinte de protectie prevăzute de prezenta hotărâre. Ea trebuie să contină, în măsura în care este relevant, informatii privind proiectarea, producerea si functionarea aparatului. Documentatia tehnică cuprinde:

a) descrierea generală a aparatului;

b) instructiunile de exploatare, manualul de utilizare în care sunt incluse următoarele informatii:

- cerinte în legătură cu scopul în care aparatul urmează a fi utilizat;

- restrictii privind mediul electromagnetic în care nu este adecvată utilizarea aparatului, dacă este cazul;

- instructiuni specifice privind instalarea aparatului, în măsura în care acestea sunt necesare din punct de vedere al compatibilitătii electromagnetice;

- instructiuni privind operatiunile de întretinere a aparatului, inclusiv periodicitatea acestora, în cazul în care acestea sunt necesare pentru a fi asigurată îndeplinirea principalelor cerinte de protectie pe durata utilizării aparatului;

c) desenele de proiectare si de fabricatie, precum si scheme ale componentelor, subansamblurilor si circuitelor;

d) descrierile si explicatiile necesare pentru întelegerea desenelor de proiectare si de fabricatie, precum si a schemelor componentelor, subansamblurilor si circuitelor;

e) rezultatele calculelor de proiectare, ale controalelor efectuate etc.;

f) lista cuprinzând standardele prevăzute la art. 4 alin. (1) din hotărâre, ce se aplică integral sau partial, si descrierea solutiilor aplicate pentru a satisface principalele cerinte de protectie în cazul neaplicării integrale a standardelor;

g) rapoartele de încercări;

3. Organismul notificat examinează documentatia tehnică, verifică dacă aparatul pentru transmisii de radiocomunicatii a fost fabricat în conformitate cu această documentatie, convine cu producătorul asupra locului unde vor fi efectuate controalele si încercările necesare, efectuează aceste controale si încercări.

4. În cazul în care aparatul satisface principalele cerinte de protectie, organismul notificat eliberează producătorului sau reprezentantului său autorizat, persoană juridică cu sediul în România sau într-un stat membru al Uniunii Europene, certificatul de examinare CE de tip. Certificatul

de examinare CE de tip va cuprinde:

a) denumirea si sediul producătorului;

b) denumirea si sediul reprezentantului autorizat al producătorului, persoană juridică cu sediul în România sau într-un stat membru al Uniunii Europene, după caz;

c) datele de identificare ale aparatului supus examinării CE de tip;

d) concluziile verificării;

e) conditiile de valabilitate ale certificatului.

5. Titularul certificatului de examinare CE de tip are obligatia de a informa organismul notificat care detine documentatia tehnică ce a făcut obiectul examinării CE de tip asupra tuturor modificărilor ulterioare ale tipului aprobat.

Organismul notificat urmează să decidă asupra valabilitătii certificatului de examinare CE de tip emis anterior, a necesitătii unei anexe la acest certificat sau a unui nou certificat de examinare CE de tip.

6. Fiecare organism notificat pentru examinarea CE de tip furnizează celorlalte organisme notificate pentru examinarea CE de tip informatiile referitoare la certificatele de examinare CE de tip eliberate sau retrase, respectiv la anexele acestora. Celelalte organisme notificate pentru examinarea CE de tip pot obtine, la cerere, o copie a certificatelor de examinare CE de tip si/sau a anexelor la acestea.

7. Producătorul sau reprezentantul său autorizat, persoană juridică cu sediul în România sau într-un stat membru al Uniunii Europene, asigură si declară că aparatele sunt conforme cu tipul de aparat descris în certificatul de examinare CE de tip si că satisfac cerintele prevăzute în reglementările aplicabile. Producătorul sau reprezentantul autorizat, persoană juridică cu sediul în România sau într-un stat membru al Uniunii Europene, aplică marcajul CE pe fiecare aparat si întocmeste în scris declaratia de conformitate prevăzută în anexa nr. 7.

8. Producătorul sau reprezentantul său autorizat, persoană juridică cu sediul în România sau într-un stat membru al Uniunii Europene, trebuie să pună la dispozitia organelor de control, la cerere, declaratia de conformitate si documentatia tehnică prevăzută la pct. 2 împreună cu un exemplar al certificatului de examinare CE de tip si al anexelor la acesta. Atunci când producătorul sau reprezentantul său autorizat nu sunt persoane juridice cu sediul în România sau într-un stat membru al Uniunii Europene, această obligatie revine persoanei responsabile cu introducerea pe piată a aparatului.

 

ANEXA Nr. 7

 

DECLARATIE CE  DE CONFORMITATE

(Model)

 

            Noi, ..., (denumirea si sediul producătorului sau reprezentantului său autorizat) declarăm pe propria răspundere că aparatul ……., (denumirea, tipul sau modelul, numărul lotului si al seriei) produs de ……..,  (denumirea si sediul producătorului) la care se referă această declaratie, respectă cerintele de protectie si este în conformitate cu următorul/următoarele standard/standarde sau cu alt/alte document/documente normativ/normative:  (titlul si/sau numărul, editia si data publicării standardului/standardelor sau a altui/altor document/documente normativ/normative, emitentul acestor documente)

Raport de încercări nr. .. din ..., emis de laboratorul  ……………….. (denumirea si sediul)

Certificat de conformitate/certificat de examinare CE de tip nr.  din ..., emis de ..., (denumirea si sediul) dacă este cazul

Locul si data emiterii declaratiei ..………………….. (functia, numele si prenumele persoanei autorizate să îl reprezinte pe emitentul declaratiei)

 

…………………….

(semnătura si stampila)

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL INDUSTRIEI SI RESURSELOR

AGENTIA NATIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE

 

DECIZIE

privind încetarea concesiunii activitătilor miniere de explorare a calcarului din perimetrul Petrestii de Jos

 

Având în vedere art. 31 lit. b) si art. 32 din Legea minelor nr. 85/2003,

în temeiul prevederilor art. 37 din Legea minelor nr. 85/2003,

presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale emite prezenta decizie.

Art. 1. - Concesiunea activitătilor miniere de explorare a calcarului din perimetrul Petrestii de Jos, convenită prin licenta de concesiune pentru explorare nr. 3.716/2002, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Societatea Comercială “Bega Minerale Industriale” - S.A. Aghires, în calitate de concesionar, încetează.

Art. 2. - Efectele prezentei decizii se produc începând cu data de 30 mai 2003.

Art. 3. - Prezenta decizie va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

Maria Iuliana Stratulat

 

Bucuresti, 8 mai 2003.

Nr. 4.

 

MINISTERUL INDUSTRIEI SI RESURSELOR

AGENTIA NATIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE

 

DECIZIE

privind încetarea concesiunii activitătilor miniere de exploatare

a nisipului si pietrisului din perimetrul Baia

 

Având în vedere art. 31 lit. b) si art. 32 din Legea minelor nr. 85/2003,

în temeiul prevederilor art. 37 din Legea minelor nr. 85/2003,

presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale emite prezenta decizie.

Art. 1. - Concesiunea activitătilor miniere de exploatare a nisipului si pietrisului din perimetrul Baia, convenită prin licenta de concesiune pentru exploatare nr. 2.341/2001, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Societatea Comercială “Constar” - S.A. Fălticeni, în calitate de concesionar, încetează.

Art. 2. - Efectele prezentei decizii se produc începând cu data de 17 iunie 2003.

Art. 3. - Prezenta decizie va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

Maria Iuliana Stratulat

 

Bucuresti, 8 mai 2003.

Nr. 5.

 

MINISTERUL INDUSTRIEI SI RESURSELOR

AGENTIA NATIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE

 

DECIZIE

privind încetarea concesiunii activitătilor miniere de explorare a calcarelor ornamentale din perimetrul Valea Seacă-Pietroasa

 

Având în vedere art. 31 lit. b) si art. 32 din Legea minelor nr. 85/2003,

în temeiul prevederilor art. 37 din Legea minelor nr. 85/2003,

presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale emite prezenta decizie.

Art. 1. - Concesiunea activitătilor miniere de explorare a calcarelor ornamentale din perimetrul Valea Seacă-Pietroasa, convenită prin licenta de concesiune pentru explorare nr. 168/1999, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Societatea Comercială “Transgex” - S.A. Cluj, în calitate de concesionar, încetează.

Art. 2. - Efectele prezentei decizii se produc începând cu data de 16 iunie 2003.

Art. 3. - Prezenta decizie va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

Maria Iuliana Stratulat

 

Bucuresti, 8 mai 2003.

Nr. 6.

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII SI FAMILIEI

 

ORDIN

pentru modificarea art. 29 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 176/2000 privind dispozitivele medicale, aprobate prin Ordinul ministrului sănătătii si familiei nr. 183/2002

 

Având în vedere art. 9, 13 si 14 din Legea nr. 176/2000 privind dispozitivele medicale,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 22/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii si Familiei, cu modificările si completările ulterioare,

văzând Referatul de aprobare al Directiei aparatură medicală, certificare si derulare credite externe nr. DB 4.100/2003,

ministrul sănătătii si familiei emite următorul ordin:

Art. I. - Articolul 29 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 176/2000 privind dispozitivele medicale, aprobate prin Ordinul ministrului sănătătii si familiei nr. 183/2002, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 208 din 27 martie 2002, se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 29. - (1) Importul dispozitivelor medicale se face pe baza certificatului de înregistrare a dispozitivului medical, al cărui model este prezentat în anexa nr. 1E, eliberat de structura de specialitate din cadrul Ministerului Sănătătii si Familiei, sau pe baza înregistrării în vederea certificării dispozitivului medical, al cărei model este prezentat în anexa nr. 1F, eliberată de organismul de certificare notificat.

(2) Formularul 1F - înregistrarea dispozitivelor medicale în vederea certificării - se poate elibera în una dintre următoarele situatii:

a) dispozitive medicale provenite din donatii;

b) dispozitive medicale destinate studiilor clinice, cercetării si altor asemenea activităti;

c) dispozitive medicale fără marca CE, pentru evaluare clinică, în vederea certificării;

d) dispozitive medicale importate pentru cabinet sau pentru uz personal, nu în scopul comercializării;

e) dispozitive medicale importate ca mostre pentru testarea pietei.”

Art. II. - Structura de specialitate, celelalte directii din cadrul Ministerului Sănătătii si Familiei, directiile de sănătate publică, Statia de Verificare si Întretinere a Aparaturii Medicale (SVIAM) vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii si familiei,

Daniela Bartos

 

Bucuresti, 8 mai 2003.

Nr. 427.