MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 171 (XV) - Nr. 358         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 26 mai 2003

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

551. - Hotărâre privind suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2003

 

552. - Hotărâre privind organizarea unor manifestări cu ocazia Zilei Internationale a Copilului, 1 iunie 2003

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

290/609. - Ordin al ministrului pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului si al ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei pentru aprobarea normelor metodologice privind modalitatea de acordare a gratuitătii transportului urban cu mijloacele de transport în comun de suprafată sau cu metroul si interurban, precum si pentru stabilirea cuantumului acestei gratuităti pentru persoanele cu handicap accentuat si grav, precum si pentru asistentii personali sau însotitorii  acestora

 

ACTE ALE CAMEREI AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

 

21. - Hotărâre privind aprobarea acordării calitătii de auditor financiar persoanelor fizice care posedă o calificare profesională în audit financiar sau în profesii asimilate acestuia, atribuită de alt stat în acord cu reglementările specifice din acel stat

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2003

 

În temeiul art. 107 din Constitutie, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice si al art. 19 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2003 nr. 631/2002,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă alocarea de la bugetul de stat a sumei de 600 milioane lei pentru asigurarea cheltuielilor necesare organizării si desfăsurării, în perioada 14-15 iunie 2003, a Reuniunii la nivel înalt pe probleme de strategie de dezvoltare economică.

Art. 2. - Cu suma prevăzută la art. 1 se suplimentează bugetul Secretariatului General al Guvernului pe anul 2003, la capitolul 51.01 “Autorităti publice”, titlul “Cheltuieli materiale si servicii”, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului.

Art. 3. - Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în volumul si în structura bugetului de stat pe anul 2003 si în bugetul Secretariatului General al Guvernului pe anul 2003.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului,

Petru Serban Mihăilescu

p. Ministrul afacerilor externe,

Cristian Diaconescu,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 21 mai 2003

Nr. 551.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind organizarea unor manifestări cu ocazia Zilei Internationale a Copilului, 1 iunie 2003

 

În temeiul art. 107 din Constitutie, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice si al art. 19 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2003 nr. 631/2002,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă organizarea de către Secretariatul General al Guvernului, cu ocazia zilei de 1 iunie 2003, a unor manifestări specifice dedicate Zilei Internationale a Copilului.

Art. 2. - (1) Se aprobă organizarea de către Ministerul Educatiei si Cercetării, prin inspectoratele scolare, a actiunilor dedicate zilei de 1 iunie 2003, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Cheltuielile aferente organizării actiunilor prevăzute la alin. (1) se suportă din sumele prevăzute cu această destinatie în bugetul Ministerului Educatiei si Cercetării.

Art. 3. - (1) Cheltuielile aferente organizării de către Secretariatul General al Guvernului a manifestărilor prevăzute la art. 1, în limita sumei de 2 miliarde lei, se asigură prin suplimentarea bugetului aprobat pe anul 2003 al Secretariatului General al Guvernului, la capitolul 51.01 “Autorităti publice”, titlul “Cheltuieli materiale si servicii”, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului prevăzut în bugetul de stat pe anul 2003.

(2) Sumele rămase necheltuite se restituie la Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2003, până la data de 31 iulie 2003.

Art. 4. - Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în volumul si în structura bugetului de stat pe anul 2003 si în bugetul Secretariatului General al Guvernului pe anul 2003.

Art. 5. - Produsele, lucrările si serviciile necesare organizării manifestărilor prevăzute la art. 1 se achizitionează de către Secretariatul General al Guvernului, în conditiile art. 12 lit. h) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 60/2001 privind achizitiile publice, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 212/2002.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul pentru coordonarea

Secretariatului General al Guvernului,

Petru Serban Mihăilescu

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 21 mai 2003.

Nr. 552.

 

ANEXĂ

 

ACTIUNI

organizate de inspectoratele scolare, dedicate zilei de 1 iunie

 

Nr. crt.

Judetul

Actiunea organizată

1.

 

1. - Program de activităti cultural - artistice organizate de Guvernul României si UNICEF, Parcul Circului de Stat

2.

 

 Proiectul “Vis de copil”, Complexul Sportiv “Ciresarii”

 

 

Actiuni desfăsurate de Palatul National al Copiilor

1.

 

Municipiul Bucuresti

1.

 

Expozitia “Inventica” lucrări tehnice realizate de copii de la cluburile copiilor din Bucuresti si de Palatul National al Copiilor, 31 mai - 2 iunie 2003, la Palatul National al Copiilor, vernisaj, ora 10,00

2.

 

Spectacol festiv realizat de Palatul National al Copiilor, 31 mai, ora 11,00

3.

 

Spectacol festiv sustinut de Palatul National al Copiilor, 1 iunie 2003, orele 10,00 - 14,00

4.

 

Spectacol festiv sustinut de cluburile copiilor în Parcul Cismigiu, 1 iunie, ora 10,00

5.

 

Spectacole sustinute de cluburile copiilor în bazele sportive ale fiecărui sector, 1 iunie

6.

 

Concursul “Marele Premiu al Palatului National al Copiilor”: concursuri nationale de: biologie, carting, navomodele, aeromodele, 30 - 31 mai

2.

 Alba

concursuri nationale de: informatică, educatie rutieră, 5 - 8 iunie

1.

 

Spectacolul judetean sub genericul “Copilărie, basm trăit”, 31 mai 2003, ora 11,00, Casa de Cultură a Sindicatelor Alba Iulia - concursul international de orientare turistică “Europa - un viitor împreună”, organizat de Ministerul Educatiei si Cercetării si Palatul National al Copiilor, la Palatul National al Copiilor si Poiana Pinului, judetul Buzău

2.

 

Expozitie de desene, picturi, obiecte ceramice cu lucrări realizate de copii, 31 mai 2003, ora 11,00, holul Casei de Cultură a Sindicatelor Alba Iulia

3.

 

Spectacole omagiale sub genericul “Cântecele copilăriei”, 1 iunie 2003, ora 11,00, casele de cultură din orase, căminele culturale, localuri de scoală

4.

 

Demonstratie de carturi, 1 iunie 2003, ora 12,00, Alba Iulia, Cugir, Blaj, Câmpeni

5.

 

Crosul copilăriei, 1 iunie 2003, ora 12,00, Parcul Unirii Alba Iulia; piete si străzi din localităti

6.

 

Desene pe asfalt, 1 iunie 2003, ora 12,00, Parcul Unirii Alba Iulia; piete si străzi din localităti

7.

 

Concursuri de biciclete si triciclete, 1 iunie 2003, ora 12,00, Parcul Unirii Alba Iulia; piete si străzi din localităti

8.

 

Demonstratie de box, 1 iunie 2003, ora 12,00, Clubul Copiilor Cugir

9.

 

Demonstratie de judo, 1 iunie 2003, ora 12,00, Clubul Copiilor Cugir

10.

 

Demonstratie de karate, 1 iunie 2003, ora 12,00, Clubul Copiilor Cugir

11.

 

Tenis - fotbal cu piciorul, 1 iunie 2003, ora 12,00, curtea Colegiului “David Prodan” Cugir

12.

 

Jocuri distractive între echipaje din diferite scoli, 1 iunie 2003, ora 12,00, scolile din orase

13.

 

Expozitii de desene si picturi realizate de copii, 1 iunie 2003, ora 12,00, vitrinele magazinelor

14.

 

Simultan de sah la 10 mese, 1 iunie 2003, ora 12,00, Clubul Copiilor Cugir

15.

 

Expozitie de obiecte traditionale realizate de copii, 1 iunie 2003, ora 12,00, Clubul Copiilor Câmpeni

16.

 

Spectacol de muzică usoară cu creatii ale copiilor, 1 iunie 2003, ora 12,00, Clubul Copiilor Mures

17.

 

Concert de fanfară pentru copii, 1 iunie 2003, ora 12,00, Piata Centrală Cugir

18.

 

Discotecă gratuită pentru copii “Carnavalul veseliei si tineretii”, 31 mai - 1 iunie 2003, orele 20,00 - 22,00, Palatul Copiilor Alba Iulia, cluburile copiilor din judet, unitătile scolare din judetul Alba

3.

 Arad

 

1.

 

Spectacol cultural - artistic “Bucuriile copilăriei”, organizat între orele 10,00 - 20,00 în Arad

2.

 

Spectacole cultural -artistice în toate scolile rurale

3.

 

Concurs de desene pe asfalt

4.

 

Întreceri sportive

5.

 

Premierea elevilor arădeni, premianti la etapa natională a olimpiadelor scolare, si a profesorilor lor

4.

Bistrita - Năsăud

 

1.

 

Concurs de desene pe asfalt, municipiul Bistrita si incintele scolilor si grădinitelor

2.

 

Expozitii de pictură cu tema “Copilărie, ani fericiti”, 1 iunie 2003, ora 10,30, Sala Mică de Expozitii din municipiul Bistrita Expozitie “Inventica 2003”, 26 mai 2003 - 1 iunie 2003, Palatul Copiilor Bistrita

3.

 

Săptămâna teatrului scolar, 26 mai 2003 - 1 iunie 2003, ora 9,00, Scoala Generală “Stefan cel Mare”, Bistrita

4.

 

Demonstratii de aeromodele, navomodele, rachetomodele, 1 iunie 2003, ora 11,00, str. Gen. Gr. Bălan, Bistrita

5.

 

Festival de dans modern, 1 iunie 2003, ora 12,00, Clubul elevilor Beclean

6.

 

Festival de folclor autentic, 31 mai 2003, ora 12,00, Casa de Cultură Beclean

5.

 Brasov

 

1.

 

Concursuri judetene de aeromodelism, carturi, cercuri tehnicoaplicative

2.

 

Olimpiada sportului scolar la volei - faza pe tară

3.

 

Vivat copilăria! - spectacol sustinut de copii pentru copii

4.

 

Oferta educatională a scolilor brasovene

5.

 

Zilele portilor deschise

6.

 

Ziua jocurilor

7.

 

Parada modei si program artistic

8.

 

Ziua copilului brasovean

9.

 

Crai nou - festival de folclor

10.

 

Esti liber să - alegi seminar antidrog

11.

 

Săptămâna micului pieton

6.

Călărasi

 

1.

 

Zilele grădinitei cu portile deschise

2.

 

Copilărie si fantezie - concurs de pictură în grădinite, concurs de desene pe asfalt, parada costumelor personajelor din povesti

3.

 

Concursuri de carturi, modelism, electrotehnică

4.

 

Spectacole, expozitii - foto, grafică, sculptură, desen, gala filmului documentar

5.

 

Sesiune de comunicări stiintifice pe teme de educatie pentru mediu

 

 

Concurs: Patrule scolare de circulatie

7.

Galati

 

1.

 

“Săptămâna drepturilor copilului” - concursuri de desene pe asfalt, întreceri sportive, serbări

2.

 

“Bucuria copiilor”, spectacole pentru copii în toate scolile judetului

3.

 

“Crosul copiilor”

4.

 

Concursuri de triciclete

5.

 

“Ziua copiilor este si ziua noastră”

8.

Giurgiu

 

1.

 

Activităti cultural - artistice:

 

 

Deschiderea oficială a programului dedicat zilei de 1 iunie; cuvânt de deschidere; program cultural - artistic; dans modern; muzică usoară; grup vocal muzical; grup folcloric “Vlăsceana”; dans popular “Călusul”; dans majorete; scenetă: “În lumea povestilor”; grup vocal; scenetă: “Cartea”; recitări de poezie; muzică populară, locul de desfăsurare Palatul Copiilor.

2.

 

Activităti cultural - sportive:

 

 

Atletism “Cupa micului atlet”, Stadionul “Marin Anastasovici”

 

 

Ciclocros, soseaua Bucuresti

 

 

Concurs pe role, Teatrul “Valah”

 

 

Concurs pe triciclete, etapa municipală, Teatrul “Valah”

 

 

Baschet, Colegiul National “Ion Miorescu” Giurgiu

 

 

Judo, Sala Stadionului “Marin Anastasovici”

 

 

Tenis de masă, Sala Stadionului “Marin Anastasovici”

 

 

Arte martiale, Sala Stadionului “Marin Anastasovici”

 

 

Aeromodelism, Palatul Copiilor

3.

 

Activităti cultural - artistice si sportive la Bolintin Vale

 

 

Prolog “Hai să ne jucăm”; dans rock; dans românesc etno; muzică populară; dans etno “Hora”; cântec popular; cuplet “Ce ne facem cu bunica?”; dans modern; “Vis”; dans tribal; expozitia de pictură în paralel cu desene pe asfalt; jocuri si basme pentru copii; concursuri sportive: cros, concurs pe role; discotecă în aer liber, locul de desfăsurare: Parcul din centrul orasului Bolintin Vale

9.

Gorj

 

1.

 

Spectacole si serbări organizate în grădinite, în scolile primare, în cluburile si Palatul Copiilor

2.

 

Expozitie de desene, sculptură si artă fotografică

3.

 

Festivalul teatrului liceal

4.

 

Carnavalul povestilor si al măstilor

5.

 

Crosul tineretului

6.

 

Concurs de biciclete si triciclete

7.

 

Concursuri sportive

8.

 

Excursii si drumetii

9.

 

Premierea elevilor gorjeni, premianti la etapa natională a olimpiadelor scolare, si a profesorilor lor

10.

 Hunedoara

 

1.

 

“1 Iunie - Ziua copiilor de pretutindeni” - activităti de promovare a drepturilor copiilor

2.

 

Spectacol pentru copii, sustinut de Teatrul de Revistă Deva

3.

 

“Constelatia copilăriei” - spectacole în aer liber

4.

 

“Stelutele cetătii” – concurs - spectacol de muzică usoară

5.

 

“Floarea dorului” - festival de muzică populară

6.

 

“Metafore pentru planeta copilăriei” - spectacol de muzică si poezie

7.

 

“Si noi suntem copii” - activităti culturale si sportive

8.

 

“Zilele scolii” -  manifestări complexe

9.

 

“Stelute vulcănene” - spectacole, întreceri sportive, expozitii de desene

10.

 

“Copilul si universul său” - expozitii de desene, pictură si fotografie

11.

 Ialomita

 

1.

 

“Sărbătoarea bucuriei”, 31 mai 2003

2.

 

“De ziua ta, copile”, spectacol si jocuri sportive, 2 iunie 2003

3.

 

“1 Iunie - Ziua Internatională a Copilului, 1 iunie 2003

4.

 

“Să fie întotdeauna soare!”, 1 iunie 2003

5.

 

“Dreptul la zâmbet” -  program artistic, concursuri sportive, 1 iunie 2003

6.

 

 “1 Iunie - Ziua copilului” expozitie cu material didactic inovat si confectionat de învătători împreună cu elevii, la nivel local si judetean, 25 mai – 1 iunie 2003

7.

 

Excursie la Vulcanii Noroiosi, concurs de creatie literară, întreceri sportive, Scoala Grivita, 1 iunie 2003

8.

 

Întreceri sportive, desene pe asfalt, program artistic, 1 iunie 2003, Scoala Traian

9.

 

Expozitie de pictură: 1 - 8 iunie 2003

10.

 

“Copiii, primăvara lumii”, program dedicat zilei de 1 iunie, 1 iunie 2003

11.

 

“Fantezia nu are limite”, expozitie cu lucrări ale copiilor de la Cercul Atelierul Fanteziei

12.

 

“Îndemânare si atentie”, demonstratie de carting, 1 iunie 2003

13.

 

“Copilul si drepturile lui”, dezbatere

14.

 

Program artistic dedicat Zilei copilului

15.

 

Sărbătoarea abecedarului “La multi ani, copile!”, program artistic, Liceul Slobozia

12.

Maramures

 

1.

 

O carte pentru bibliotecile rurale - donatie de carte educatională pentru scolile din mediul rural

2.

 

Concursul de educatie rutieră, educatie pentru viată

3.

 

Concurs de desene pe asfalt

4.

 

Spectacol muzical coregrafic

5.

 

Lansarea revistei “Atu 2003”

6.

 

Vernisajul expozitiei de artă plastică “Art Terra”

7.

 

Demonstratii de carting pe aleile parcului, spectacol muzical coregrafic

8.

 

Sărbătoarea câmpenească a copiilor în Lichet

9.

 

Spectacol al Ansamblului artistic “Mugurelul”

10.

 

Jocuri distractive în incinta “Parcului Morii”

11.

 

Spectacol muzical coregrafic, ansamblu folcloric, teatru scolar, muzică usoară

12.

 

“1 Iunie - Ziua copilului”, concurs de desene pe asfalt

13.

Mures

 

1.

 

Festivalul judetean de folclor “Flori de pe Mures si Târnave”, 25 - 31 mai 2003

2.

 

Campionat judetean de fotbal, 17 mai - 1 iunie 2003

3.

 

Festivalul “Prezent Lyceum Jelen”, editia a II - a, 26 - 31 mai 2003

4.

 

Spectacol festiv “Copilăria fericită”, 28 mai 2003

5.

 

Spectacol festiv “1 Iunie - Ziua copilului”, 30 mai 2003, Tabăra de jurnalism pentru liceeni Sovata 2003, 30 mai 2003

6.

 

Concurs de aeromodele; campionat judetean de sah; concurs de desene pe asfalt

7.

 

Complex de activităti cultural - educative, 30 mai - 1 iunie 2003

8.

 

Trenul olimpicilor, Traseu turistic

9.

 

Cupa “1 Iunie”, handbal

10.

 

Concurs “Tinere condeie”, etapa judeteană

14.

Neamt

 

1.

 

“Copiii - florile vietii” - expozitie de artă plastică a elevilor si prescolarilor din cluburi si palatul copiilor, 31 mai 2003

2.

 

“Gala Palatului si cluburilor copiilor din judetul Neamt” si “Ziua portilor deschise”, 25 mai  - 1 iunie 2003

3.

 

Expozitia natională de artă plastică, 31 mai 2003

4.

 

Concursul de artă plastică “Icoana din sufletul copilului”, 31 mai 2003

5.

 

Concurs national de artă “Copilul si universul”, 31 mai 2003

6.

 

Festivalul national de pictură religioasă “Un penel pentru credintă”

7.

 

Concursul national de proiecte de mediu

8.

 

Concursul national “Prietenii naturii”

9.

 

“Preuniversitaria Piatra - Neamt, 2003”

10.

 

Cupa “1 Iunie”

11.

 

Crosul “1 Iunie 2003”

12.

 

“Culorile copilăriei”, concurs de desene pe asfalt

13.

 

“Un zâmbet de copil”, spectacol al formatiilor artistice ale Palatului Copiilor

15.

 Sălaj

 

1.

 

Finalizarea concursului de creatie literară “Copiii României creează”

2.

 

“La fântâna dorului” cântece si dansuri somesene

3.

 

“Vocea Primavera”

4.

 

Cupa văilor - activităti sportive

5.

 

“Lumea e a noastră”

6.

 

Concursul “Sanitarii priceputi”

7.

 

“Un gând pentru cei mici”

16.

 Suceava

 

1.

 

Copilăria în poezie si muzică - moment literar artistic

2.

 

Punti spre spatii culturale europene traditii, port, obiceiuri etc.

3.

 

“Drepturile copilului” ateliere de activităti extracuriculare

4.

 

Premiere la nivel judetean, concursuri de desene si eseuri literare “Zâmbet de copil”

5.

 

Desene pe asfalt

6.

 

Expozitii de desene

7.

 

Crosul “1 Iunie”

8.

 

Concursuri de role

9.

 

Bursa locurilor în licee si scoli de artă si meserii

10.

 

Activităti comune cu părinti, copii, educatoare

11.

 

“1 Iunie - Ziua Internatională a Copilului” spectacole, serbări

17.

 Tulcea

 

1.

 

Culorile copilăriei - expozitie de artă plastică si tapiserie

2.

 

Iscusinta mintii - concursuri de sah, electronică, matematică distractivă

3.

 

Nenea Iancu e cu noi - concurs judetean de teatru scolar

4.

 

Ne mândrim cu cei mai buni - festivitate de premiere a premiantilor la olimpiadele si concursurile scolare

18.

 Teleorman

 

1.

 

Deschiderea expozitiei “Mestesuguri artistice” la Palatul Copiilor Alexandria, 26 mai 2003

2.

 

Actiuni, demonstratii, întreceri sportive “Cel mai bun prichindel”, “Cel mai bun câstigă”, 27 mai 2003

3.

 

“Dialogul artelor”, concurs interjudetean de muzică cultă, muzică populară, dans modern, 28 mai 2003

4.

 

“Orientare turistică”, concurs judetean, 28 mai 2003

5.

 

Deschiderea expozitiei interjudetene de pictură “Religie si umanism”, 28 - 31 mai 2003

6.

 

Manifestare cultural - educativă “Generatia integrării europene”, la nivelul grădinitelor, al scolilor si liceelor, 29 mai 2003

7.

 

Etapa judeteană a concursului national “Proiecte de mediu”, 29 mai 2003

8.

 

“Ziua multiculturalitătii”, 29 mai 2003

9.

 

“Ziua portilor deschise”, vizitarea scolii, a “Târgului ofertei educationale”, organizat la nivelul fiecărui liceu, întâlniri cu directorii, consilierii pentru proiecte si programe educative, 30 - 31 mai 2003

10.

 

“Zâmbet de copil”, expozitie de artă plastică si fotografică, 1 iunie 2003

11.

 

Concurs de aeromodele, rachetomodele

12.

 

Expozitie - concurs interjudetean de desene, grafică, pictură

13.

 

Programul artistic “Stelutele câmpiei”

14.

 

“Copiii Europei”, desene pe asfalt, la nivelul grădinitelor, scolilor, al localitătilor

15.

 

Întreceri si jocuri sportive în aer liber pentru prescolari si scolari

19.

Vâlcea

 

1.

 

Premierea elevilor vâlceni, premianti la etapa natională a olimpiadelor scolare, si a profesorilor lor

2.

 

Desene pe asfalt

3.

 

Întreceri sportive - atletism, ciclism

4.

 

Expozitie de ceramică a copiilor în cadrul manifestării anuale “Cocosul de Hurez”

5.

 

Inaugurarea unui strand pentru elevi la Batca - Drăgăsani

6.

 

Spectacole, discotecă

20.

Vrancea

 

1.

 

Festivitatea de deschidere în prezenta oficialitătilor, la Consiliul Judetean Vrancea

2.

 

“Florile copilăriei noastre”, spectacol realizat de laureatii concursurilor si festivalurilor pentru copii si tineret pe scena din Piata Unirii

3.

 

“Universul copiilor”, desene pe asfalt, Bulevardul Unirii si Bulevardul Cantemir

4.

 

“Gala filmelor care vă plac”, la Cinematograful Balada

5.

 

“Culorile copilăriei”, vernisajul expozitiei de artă plastică, si “Povesti pentru copiii mei”, lansare de carte, în holul Casei de Cultură “Leopoldina Bălănută”

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

 

SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI

Nr. 290 din 17 aprilie 2003

MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE, TRANSPORTURILOR SI LOCUINTEI

Nr. 609 din 21 aprilie 2003

 

ORDIN

pentru aprobarea normelor metodologice privind modalitatea de acordare a gratuitătii transportului urban cu mijloacele de transport în comun de suprafată sau cu metroul si interurban, precum si pentru stabilirea cuantumului acestei gratuităti pentru persoanele cu handicap accentuat si grav, precum si pentru asistentii personali sau însotitorii acestora

 

În conformitate cu prevederile art. 18 alin. (1) lit. j) si k) si ale art. 19 alin. (1) lit. g) si h) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 102/1999 privind protectia specială si încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 519/2002, cu modificările ulterioare,

în temeiul art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 900/2001 pentru organizarea si stabilirea atributiilor Secretariatului General al Guvernului si al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 3/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului si ministrul lucrărilor publice, transporturilor si locuintei emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele metodologice privind modalitatea de acordare a gratuitătii transportului urban cu mijloacele de transport în comun de suprafată sau cu metroul si pentru stabilirea cuantumului acestei gratuităti pentru persoanele cu handicap accentuat si grav, precum si pentru asistentii personali ai acestora, prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă Normele metodologice privind modalitatea de acordare a gratuitătii transportului interurban si pentru stabilirea cuantumului acestei gratuităti pentru persoanele cu handicap accentuat si grav, precum si pentru asistentii personali sau însotitorii acestora, prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 3. - Directiile de specialitate din cadrul Autoritătii Nationale pentru Persoanele cu Handicap si Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei, precum si autoritătile administratiei publice locale vor duce la îndeplinire dispozitiile prezentului ordin.

Art. 4. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 5. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului,

Petru Serban Mihăilescu

p. Ministrul lucrărilor publice, transporturilor si locuintei,

Traian Panait,

secretar de stat

 

ANEXA Nr. 1

 

NORME METODOLOGICE

privind modalitatea de acordare a gratuitătii transportului urban cu mijloacele de transport în comun de suprafată sau cu metroul si pentru stabilirea cuantumului acestei gratuităti pentru persoanele cu handicap accentuat si grav, precum si pentru asistentii personali ai acestora

 

Art. 1. - Beneficiază de gratuitate pe transportul urban cu mijloace de transport în comun de suprafată sau cu metroul următoarele categorii de persoane:

a) copiii cu handicap accentuat;

b) copiii cu handicap grav;

c) adultii cu handicap accentuat;

d) adultii cu handicap grav;

e) asistentii personali ai persoanelor prevăzute la lit. a)-d).

Art. 2. - Pentru exercitarea dreptului la gratuitate la transportul urban cu mijloacele de transport în comun de suprafată sau cu metroul, societătile de transport urban sau, după caz, regiile autonome, inclusiv Societatea Comercială de Transport cu Metroul Bucuresti “Metrorex” - S.A., denumite în continuare transportatori, eliberează abonamente lunare, denumite în continuare abonamente, în limita sumei de 300.000 lei/persoană/lună.

Art. 3. - (1) Gratuitatea transportului urban cu mijloacele de transport în comun de suprafată sau cu metroul, pentru categoriile de persoane mentionate la art. 1, se acordă la recomandarea asistentului social din cadrul compartimentului specializat al primăriei în a cărei rază teritorială îsi are domiciliul sau resedinta persoana cu handicap.

(2) Pentru municipiul Bucuresti, ancheta socială va stabili pentru ce tip de transport optează categoriile de persoane mentionate mai sus, respectiv transport în comun de suprafată sau cu metroul.

Art. 4. - (1) Transportatorii eliberează, pe baza comenzilor emise de consiliile locale, abonamente lunare sau cartele magnetice nenominale pentru persoanele mentionate la art. 1, pe tipuri de valabilitate, încheindu-se în acest sens un proces-verbal de predare-primire.

(2) Lista beneficiarilor abonamentelor lunare sau cartelelor magnetice se întocmeste de compartimentul de asistentă socială din cadrul fiecărei primării si se aprobă de consiliul local, iar distribuirea acestora se face de către acelasi compartiment pe baza documentelor eliberate de institutiile abilitate.

(3) Abonamentul lunar si cartela magnetică vor fi valabile numai însotite de actele de identitate si de legitimatia de persoană cu handicap, vizată la zi.

Art. 5. - Tipărirea abonamentelor lunare sau cartelelor magnetice pentru persoanele cu handicap si pentru asistentii personali se efectuează de transportatori, iar costul tipăririi acestora intră în pretul abonamentului.

Art. 6. - (1) Calculul cheltuielilor aferente gratuitătilor acordate persoanelor cu handicap si asistentilor personali se va face de către transportatori pe baza comenzii si a procesului-verbal de predare-primire.

(2) Cheltuielile aferente gratuitătii transportului urban cu mijloace de transport în comun de suprafată sau, după caz, cu metroul, pentru persoanele mentionate la art. 1, se finantează din bugetele locale, conform legii.

Art. 7. - Decontarea contravalorii abonamentelor lunare sau a cartelelor magnetice se va face, conform conventiei prevăzute în anexă, de primăriile în a căror rază teritorială îsi au domiciliul sau resedinta persoanele cu handicap grav si accentuat, asistentii personali, în limita cuantumului prevăzut la art. 2, pe baza dispozitiei primarului, însotită de un centralizator si de un exemplar al listelor nominale întocmite de fiecare centru de eliberare.

Art. 8. - Anexa face parte integrantă din prezentele norme metodologice.

 

ANEXĂ

la normele metodologice

 

CONVENTIE

Nr. .../ .. / 200...

Încheiată astăzi

 

Între:

Societatea Comercială de Transport cu Metroul Bucuresti “Metrorex” - S.A., cu sediul în Bucuresti, bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, tel. 212.64.92, fax 3125149, cod fiscal R13863739, cont nr. 506913863739, deschis la Trezoreria Sectorului 1 Bucuresti, reprezentată prin director general  si director economic

Si Consiliul Local al Sectorului , cu sediul în Bucuresti, str. ….. nr. …. , sectorul .., tel. ..., cod fiscal .., reprezentat prin director ... si contabil-sef ,

având ca temei asigurarea gratuitătilor transportului urban cu metroul pentru anul .. beneficiarilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 102/1999, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 519/2002, cu modificările ulterioare.

 

CAPITOLUL I

Obiectul conventiei

 

Art. 1. - Societatea de Transport cu Metroul Bucuresti “Metrorex” - S.A., denumită în continuare “Metrorex” - S.A., execută si livrează contra cost legitimatii de călătorie, denumite în continuare cartele magnetice, în baza necesarului solicitat de către Consiliul Local al Sectorului ... prin comandă fermă.

 

CAPITOLUL II

Obligatiile părtilor

 

A. Obligatiile “Metrorex” - S.A.

Art. 2. - (1) “Metrorex” - S.A. va livra Consiliului Local al Sectorului ..., pe bază de comandă, cartele magnetice nenominale.

(2) În comandă se va specifica valabilitatea cartelelor magnetice solicitate, având în vedere termenul de expirare al certificatului de persoană cu handicap.

(3) Comanda va fi semnată de către primarul Consiliului Local al Sectorului ..., contabilul-sef, seful de serviciu si responsabilul cu distribuirea cartelelor magnetice.

Art. 3. - “Metrorex” - S.A. va factura contravaloarea cartelelor magnetice lunar, până în a 5-a zi a lunii curente pentru luna precedentă, în baza comenzii. Tariful ce se va factura va fi cel avizat de Oficiul Concurentei, echivalent al unui abonament lunar.

Art. 4. - “Metrorex” - S.A. va comunica Consiliului Local al Sectorului ..., în termen de 5 zile, orice majorare de tarif.

B. Obligatiile Consiliului Local al Sectorului ...

Art. 5. - Sarcina distribuirii cartelelor magnetice livrate revine Consiliului Local al Sectorului  . Cartelele magnetice vor fi valabile numai însotite de actul de identitate. Consiliul Local al Sectorului  va informa beneficiarii de obligativitatea însotirii cartelei magnetice de actul de identitate.

Art. 6. - Consiliul Local al Sectorului  va efectua plata facturilor primite de la “Metrorex” - S.A., în termen de 10 zile de la primire. Plata se va face prin ordin de plată în contul “Metrorex” - S.A. nr. 506913863739, deschis la Trezoreria Sectorului 1 Bucuresti. Pentru întârzierea plătii, Consiliul Local al Sectorului  va suporta penalităti de 0,15% pe zi, calculate la valoarea neachitată.

 

CAPITOLUL III

Încetarea conventiei

 

Art. 7. - Nerespectarea prevederilor prezentei conventii de către una dintre părti dă dreptul celeilalte părti să denunte conventia unilateral de drept, fără interventia unei instante judecătoresti, cu o notificare prealabilă de 5 zile, suportând eventualele pagube cauzate, inclusiv cele rezultate din sistarea eliberării cartelelor magnetice, precum si din anularea celor eliberate.

 

CAPITOLUL IV

Clauze speciale

 

Art. 8. - În cazul demagnetizării cartelelor magnetice care au vizibil codul sau valabilitatea, “Metrorex” - S.A. eliberează o nouă cartelă magnetică, preschimbarea acesteia făcându-se în statia de metrou Gara de Nord fiecărui beneficiar, pe baza actelor de identitate si a legitimatiei de persoană cu handicap, vizată la zi.

Art. 9. - (1) În cazul pierderii, furtului sau deteriorării de orice natură, la solicitarea Consiliului Local al Sectorului , “Metrorex” - S.A. va anula aceste cartele magnetice, urmând ca în termen de 5 zile de la data anulării

să elibereze alte cartele cu acelasi termen de valabilitate.

(2) În cazul decesului persoanei cu handicap sau în cazul încetării contractului individual de muncă al asistentului personal, “Metrorex” - S.A. va proceda la sistarea cartelelor magnetice emise pentru aceste persoane, în baza cererii Consiliului Local al Sectorului ... si a actelor doveditoare.

Art. 10. - În cazul în care Consiliul Local al Sectorului .. nu efectuează plata sumelor datorate la termenele stabilite în prezenta conventie, “Metrorex” - S.A. va sista eliberarea cartelelor magnetice si le va anula pe cele deja  eliberate.

Art. 11. - Modificarea prezentei conventii se poate face cu acordul părtilor, prin act aditional.

Art. 12. - Prezenta conventie se încheie pe o perioadă de 1 an, cu posibilitatea prelungirii acesteia pentru aceeasi perioadă, dacă nici una dintre părti nu o denuntă în scris cu cel putin 30 de zile înainte de data expirării.

Art. 13. - Toate neîntelegerile apărute între părti în legătură cu interpretarea si executarea prezentei conventii si nerezolvate pe cale amiabilă se solutionează de către instantele judecătoresti, potrivit legii.

Art. 14. - Prezenta conventie s-a încheiat în două exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte, si intră în vigoare începând cu data de …….. .

“METROREX” - S.A.

Director general,

Director economic,

Serviciul contencios,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI ………..

Director,

Contabil-sef,

 

 

ANEXA Nr. 2

 

NORME METODOLOGICE

privind modalitatea de acordare a gratuitătii transportului interurban si pentru stabilirea cuantumului acestei gratuităti pentru persoanele cu handicap accentuat si grav, precum si pentru asistentii personali sau însotitorii acestora

 

Art. 1. - Beneficiază de gratuitatea transportului interurban următoarele categorii de persoane:

a) copiii cu handicap accentuat;

b) copiii cu handicap grav;

c) adultii cu handicap accentuat;

d) adultii cu handicap grav;

e) asistentii personali sau însotitorii persoanelor prevăzute la lit. a)-d).

Art. 2. - Persoanele cu handicap grav si accentuat care beneficiază de facilităti pentru transportul interurban (pe calea ferată, auto sau fluvial), potrivit Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 102/1999 privind protectia specială si încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 519/2002, cu modificările ulterioare, si în baza altor prevederi legale, nu pot cumula aceste facilităti.

Art. 3. - Pentru călătoria gratuită pe calea ferată cu tren de persoane clasa a II-a, cu autobuzul sau cu navele pentru transport fluvial, persoanele cu handicap, precum si asistentii personali sau însotitorii acestora vor utiliza biletele de călătorie emise de către organismele abilitate.

Asistentii personali sau însotitorii persoanelor cu handicap călătoresc în baza biletelor speciale de călătorie gratuită aferente persoanei cu handicap, pe care se înscrie mentiunea “Însotitor”.

Art. 4. - (1) Biletul de călătorie gratuită pentru persoanele cu handicap si asistentii personali sau însotitorii acestora, precum si cupoanele statistice se completează de către utilizator cu cerneală sau pastă, cu numele si prenumele persoanei beneficiare, numărul legitimatiei de persoană cu handicap, statia de plecare si statia de destinatie si se prezintă pentru viză la casele de bilete ale statiilor sau agentiilor de voiaj de cale ferată, fluvial sau auto înainte de începerea călătoriei. Casierul statiei sau agentiei de voiaj de cale ferată, fluvial sau auto va retine cuponul statistic si va elibera biletul de călătorie gratuită.

(2) Biletul de călătorie gratuită si cupoanele statistice vor purta stampila serviciilor publice de asistentă socială din cadrul consiliilor judetene sau consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti care le eliberează.

(3) Biletele de călătorie gratuită sunt valabile numai pentru tren de persoane clasa a II-a; folosirea acestor bilete la clasa I sau la trenurile de rang superior (accelerate, rapide, Intercity sau Intercity expres), la vagon de dormit, vagon cusetă sau pe o altă rută decât cea înscrisă pe bilet se poate face numai cu plata diferentelor tarifare corespunzătoare.

(4) La controlul biletelor de călătorie, utilizatorul va prezenta atât biletul de călătorie gratuită, cât si actul de identitate si legitimatia de persoană cu handicap, vizată la zi.

Persoanele care nu pot justifica utilizarea biletelor speciale de călătorie gratuită sunt considerate ca fiind fără legitimatie de călătorie si vor fi tratate în conformitate cu reglementările în vigoare.

Art. 5. - (1) Tipărirea biletelor de călătorie gratuită pentru transportul pe calea ferată, auto sau fluvial se efectuează de Tipografia “Filaret” si de Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei, pe baza comenzii anuale transmise de Autoritatea Natională pentru Persoanele cu Handicap, la solicitarea serviciilor publice de asistentă socială din cadrul consiliilor judetene sau consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, către Tipografia “Filaret” pentru biletele de călătorie gratuită pe calea ferată si către Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei pentru biletele de călătorie pentru transportul auto sau fluvial. Aceste comenzi se transmit până cel târziu la data de 1 iulie a anului în curs pentru anul următor, iar Tipografia “Filaret” si Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei vor onora comanda până la data de 1 noiembrie a anului în curs pentru anul următor.

(2) În situatia în care biletele de călătorie gratuită solicitate pentru transportul pe calea ferată au fost utilizate, Autoritatea Natională pentru Persoanele cu Handicap, la solicitarea serviciilor publice de asistentă socială din cadrul consiliilor judetene sau consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, va putea face o comandă suplimentară pentru anul în curs, care va fi onorată de către Tipografia “Filaret” în termen de 2 (două) luni.

(3) Serviciile publice de asistentă socială din cadrul consiliilor judetene sau consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti vor ridica biletele de călătorie gratuită pentru transportul pe calea ferată de la Autoritatea Natională pentru Persoanele cu Handicap, care se angajează să distribuie aceste bilete până la data de 30 decembrie a aceluiasi an. Repartizarea biletelor de călătorie gratuită către serviciile publice de asistentă socială din cadrul consiliilor judetene sau consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti se face pe bază de proces-verbal de predare-primire.

(4) În situatia în care biletele de călătorie gratuită solicitate pentru transportul auto sau fluvial au fost utilizate, Autoritatea Natională pentru Persoanele cu Handicap, la solicitarea serviciilor publice de asistentă socială din cadrul consiliilor judetene sau consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, va putea face o comandă suplimentară pentru anul în curs, până cel mai târziu la data de 30 septembrie a anului în curs, care va fi onorată de către Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei în termen de 30 de zile.

(5) Serviciile publice de asistentă socială din cadrul consiliilor judetene sau consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti vor ridica biletele de călătorie gratuită pentru transportul auto sau fluvial de la Autoritatea Natională pentru Persoanele cu Handicap, asigurând distribuirea acestora persoanelor îndreptătite să le primească.

Repartizarea biletelor de călătorie gratuită către acestea se face pe bază de proces-verbal de predare-primire.

Art. 6. - (1) Cheltuielile aferente gratuitătilor acordate persoanelor cu handicap grav si accentuat, precum si asistentilor personali sau însotitorilor acestora, inclusiv cele legate de tipărirea biletelor de călătorie gratuită, se finantează din bugetul de stat, conform prevederilor legilor bugetare anuale.

(2) Decontarea biletelor de călătorie gratuită pe calea ferată se va efectua lunar de către Autoritatea Natională pentru Persoanele cu Handicap, conform conventiei prevăzute la anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentele norme metodologice.

(3) Decontarea biletelor de călătorie gratuită pentru transportul auto se va efectua lunar de serviciile publice de asistentă socială din cadrul consiliilor judetene sau consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti care au eliberat biletele, pe baza unui centralizator însotit de cupoanele statistice, la tarifele sau în cuantumul stabilite prin conventie încheiată cu societătile comerciale de transport interurban. Modelul conventiei este prevăzut în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezentele norme metodologice.

(4) Societatea Natională de Transport Feroviar de Călători “C.F.R. - Călători” - S.A. si societătile comerciale de transport interurban răspund de realitatea si exactitatea datelor prezentate.

 

ANEXA Nr. 1

la normele metodologice

 

SOCIETATEA NATIONALĂ DE TRANSPORT FEROVIAR

DE CĂLĂTORI “C.F.R. - Călători” - S.A.

Nr. ............./2003

AUTORITATEA NATIONALĂ PENTRU PERSOANELE

CU HANDICAP

Nr. ............../2003

 

În vederea aplicării prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 102/1999 privind protectia specială si încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 519/2002, cu modificările ulterioare, între:

Societatea Natională de Transport Feroviar de Călători “C.F.R. - Călători” - S.A., cu sediul în Bucuresti, bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, fax 412 20 54, înregistrată la Registrul comertului al municipiului Bucuresti cu nr. J 40/9764/1998, având cod fiscal nr. R 11054545, cont în lei nr. 251101185704013328003, deschis la Banc Post Palat C.F.R., reprezentată de domnul .., director general, în calitate de prestator,

si

Autoritatea Natională pentru Persoanele cu Handicap, în calitate de beneficiar,

se încheie următoarea

CONVENTIE:

Art. 1. - Obiectul prezentei conventii îl constituie asigurarea facilitătilor de călătorie pe calea ferată pentru persoanele cu handicap, conform prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 102/1999, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 519/2002, cu modificările ulterioare.

Art. 2. - Beneficiază de 12 călătorii dus-întors, anual, pe calea ferată română, cu tren de persoane clasa a II-a, persoanele cu handicap grav si asistentii personali sau însotitorii acestora si de 6 călătorii dus-întors, anual, pe calea ferată română, cu tren de persoane clasa a II-a, persoanele cu handicap accentuat si însotitorii acestora.

Persoanele cu afectiuni renale care necesită hemodializă în alte localităti decât cele de domiciliu, precum si asistentii personali ai acestora beneficiază de gratuitate si peste limita mentionată, în functie de recomandarea centrului de hemodializă.

Art. 3. - (1) Călătoriile gratuite pe calea ferată se efectuează pe baza biletelor speciale de călătorie dus-întors care se eliberează la valoarea corespunzătoare a distantei prin statiile si agentiile de voiaj de cale ferată din cadrul Societătii Nationale de Transport Feroviar de Călători “C.F.R. - Călători” - S.A., respectiv Societatea Comercială de Vânzare Legitimatii de Călătorie “C.F.R. SCVLC Bucuresti” - S.A. Însotitorii călătoresc în baza biletelor speciale de călătorie gratuită aferente posesorului de drept, pe care se înscrie mentiunea “Pentru însotitor” la rubrica rezervată numelui, cu semnătura si stampila unitătii, si numai însotindu-l pe acesta. Persoanele cu handicap pot călători cu un singur asistent personal sau un singur însotitor, în conformitate cu încadrarea în prevederile legale.

(2) Tipărirea biletelor de călătorie gratuită pentru transportul pe calea ferată se efectuează de către Tipografia “Filaret”, pe baza comenzii anuale transmise de Autoritatea Natională pentru Persoanele cu Handicap. Aceste comenzi se transmit până cel târziu la data de 1 iulie a anului în curs pentru anul următor, iar Tipografia “Filaret” va onora comanda până la data de 1 noiembrie a anului în curs pentru anul următor.

(3) În situatia în care biletele de călătorie gratuită solicitate au fost utilizate, Autoritatea Natională pentru Persoanele cu Handicap va putea face o comandă suplimentară pentru anul în curs, care va fi onorată de către Tipografia “Filaret” în termen de 2 (două) luni.

(4) Biletele de călătorie gratuită sunt de culoare galbenă, nominale, netransmisibile si anuale. Biletele speciale de călătorie gratuită au tipărite aceeasi serie si acelasi număr pe fiecare dintre părtile componente. Anul calendaristic de valabilitate este tipărit “200...”, ultima cifră urmând a se completa de utilizator.

Art. 4. - (1) La controlul biletelor de călătorie, utilizatorul va prezenta atât biletul de călătorie gratuită, cât si actul de identitate si legitimatia de persoană cu handicap vizată la zi.

(2) Persoanele care nu pot justifica utilizarea biletelor speciale de călătorie gratuită sunt considerate ca fiind fără legitimatie de călătorie si se tratează în conformitate cu reglementările în vigoare.

Art. 5. - (1) Biletul de călătorie gratuită pentru persoanele cu handicap si asistentii personali sau însotitorii acestora, precum si cupoanele statistice se completează de către utilizator cu cerneală sau pastă, cu numele si prenumele persoanei beneficiare, numărul legitimatiei de persoană cu handicap, statia de plecare si statia de destinatie si se prezintă pentru viză la casele de bilete ale statiilor sau agentiilor de voiaj de cale ferată înainte de începerea călătoriei.

(2) Pentru fiecare călătorie casierul detasează câte o parte a cuponului talon dublu, pe care înscriu distanta în kilometri si tariful călătoriei, aplică viza statiei sau agentiei de voiaj de cale ferată si eliberează biletul special de călătorie gratuită. Cuponul talon respectiv se retine la unitatea de cale ferată care a eliberat biletul de călătorie gratuită.

(3) În cazul eliberării biletului de călătorie la “dus”, casierul va completa datele respective si pe partea cuponului statistic pentru “întors”, parte care rămâne la beneficiar.

(4) În cazul în care beneficiarul de călătorie gratuită se urcă în tren într-o statie de cale ferată în care nu se emit legitimatii de călătorie, seful de tren sau conductorul eliberează biletul special de călătorie gratuită, detasând si retinând partea respectivă din biletul special de călătorie gratuită, procedând, în cazul călătoriei la “dus”, ca si casierul unitătii de cale ferată.

(5) Biletele speciale de călătorie gratuită care prezintă stersături sau modificări nu vor fi primite atât la casele de bilete ale statiilor, agentiilor de voiaj, cât si în tren de către personalul de tren.

(6) Biletele de călătorie gratuită sunt valabile numai pentru tren de persoane clasa a II-a. Folosirea acestor bilete la clasa I sau la trenurile de rang superior (accelerate, rapide, Intercity sau Intercity expres), la vagon de dormit, vagon cusetă sau pe o altă rută decât cea înscrisă pe bilet se poate face numai cu plata diferentelor tarifare corespunzătoare.

(7) Biletul special de călătorie gratuită obtinut în baza cuponului talon dă dreptul la întreruperea călătoriei de până la 5 zile.

(8) În cazul în care beneficiarul legitimatiei de călătorie gratuită renuntă la călătorie, acesta va solicita unitătii de cale ferată viza de neutilizare si restituirea biletului special de călătorie gratuită, pe care îl poate folosi pentru o altă călătorie, dar numai pentru ruta înscrisă initial. Solicitarea de restituire se poate face numai în cursul lunii în care s-a dorit călătoria initială.

Art. 6. - (1) Tariful biletului special de călătorie gratuită este cel din ziua efectuării călătoriei, cu tren de persoane clasa a II-a, conform Tarifului intern de călători, la distanta efectiv parcursă între statiile de cale ferată indicate pe bilet.

(2) Pe baza cupoanelor talon retinute, casele statiilor si agentiilor de voiaj de cale ferată întocmesc conturi lunare de gestiune cuprinzând calculul prestatiilor efectuate pentru beneficiarii biletelor speciale de călătorie gratuită acordate în baza Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 102/1999, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 519/2002, cu modificările ulterioare, si le înaintează Regionalei de transport feroviar călători de care apartin.

(3) Fiecare regională de transport feroviar de călători întocmeste în 4 exemplare Decontul prestatiilor efectuate de regionala de transport feroviar de călători respectivă, pentru beneficiarii Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 102/1999, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 519/2002, cu modificările ulterioare. Originalul si o copie se înaintează la Societatea Natională de Transport Feroviar de Călători “C.F.R. - Călători” - S.A. până la data de 14 a fiecărei luni. Societatea Natională de Transport Feroviar de Călători “C.F.R. - Călători” - S.A. întocmeste situatia centralizată pentru întreaga retea de cale ferată, pe care o înaintează, după facturare, către Autoritatea Natională pentru Persoanele cu Handicap până pe data de 23 a lunii în curs pentru luna expirată. În primele 20 de zile din luna următoare Autoritatea Natională pentru Persoanele cu Handicap se angajează să vireze contravaloarea călătoriilor în contul Societătii Nationale de Transport Feroviar de Călători “C.F.R. - Călători” - S.A. nr. 25110118570401332003 Banc Post Palat C.F.R., cu conditia respectării termenului limită de primire a situatiilor centralizatoare. În caz contrar Autoritatea Natională pentru Persoanele cu Handicap se obligă să vireze contravaloarea călătoriilor în maximum 22 de zile de la data primirii situatiilor centralizatoare.

(4) Societatea Natională de Transport Feroviar de Călători “C.F.R. - Călători” - S.A. va organiza activitatea de evidentiere si calcul al prestatiilor, asigurând respectarea normelor de arhivare a documentelor primare si accesul organelor îndreptătite la consultarea evidentelor.

Art. 7. - Prevederile prezentei conventii pot fi modificate de comun acord de către părtile contractante printr-un act aditional, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Art. 8. - Forta majoră

8.1. Forta majoră exonerează părtile contractante de îndeplinirea obligatiilor asumate prin prezenta conventie, pe toată perioada în care aceasta actionează.

8.2. Îndeplinirea conventiei va fi suspendată în perioada de actiune a fortei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părtilor până la aparitia acesteia.

8.3. Partea contractantă care invocă forta majoră are obligatia de a notifica celeilalte părti, în termen de 5 zile, producerea acestora si de a lua orice măsuri care îi stau la dispozitie, în vederea limitării consecintelor.

8.4. Dacă forta majoră actionează sau se estimează că va actiona o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părti încetarea de plin drept a prezentei conventii, fără ca vreuna dintre părti să poată pretinde celeilalte părti daune-interese.

Art. 9. - Solutionarea litigiilor

9.1. Achizitorul si furnizorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neîntelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea prezentei conventii.

9.2. Dacă după 15 zile de la începerea acestor tratative neoficiale, achizitorul si furnizorul nu reusesc să rezolve în mod amiabil o divergentă contractuală, fiecare poate solicita să se solutioneze de către instantele judecătoresti potrivit legii.

Art. 10. - Prezenta conventie intră în vigoare începând cu 1 ianuarie 2003.

Art. 11. - Prezenta conventie s-a încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

 

SOCIETATEA NATIONALĂ DE TRANSPORT

CĂLĂTORI “C.F.R. – CĂLĂTORI” - S.A.

Director general,

.........................................

Director economic,

.........................................

Director comercial,

.........................................

Sef Oficiu juridic,

.........................................

AUTORITATEA NATIONALĂ PENTRU

PERSOANELE CU HANDICAP

Presedinte,

.........................................

Secretar general,

.........................................

Director juridic,

.........................................

Director economic,

.........................................

 

ANEXA Nr. 2

la normele metodologice

 

CONVENTIE

Nr. ......./.........

 

Încheiată între Autoritatea Natională pentru Persoanele cu Handicap ........., cu sediul în ........, str. ...... nr. ......, bl. ......, et. ......, ap. ......, judetul/sectorul......., cod fiscal ......., cont bancar nr. ......, deschis la ........., reprezentată prin inspector-sef ...... si contabil sef ....... si

Societatea Comercială ........., cu sediul în .........., str. ......... nr. ......, bl. ......, et. ......, ap. ......, judetul/sectorul ........., cont fiscal ........, cont bancar nr. ......, deschis la ............, nr. de înregistrare în Registrul comertului ..........., reprezentată prin .........., în calitate de ............, si ........., în calitate de ........... .

Art. 1. - Obiectul prezentei conventi îl reprezintă transportul interurban gratuit al copiilor si adultilor cu handicap accentuat si grav, precum si al asistentilor personali sau însotitorilor acestora, în limita a 12 călătorii dus-întors pe an pentru copiii si adultii cu handicap grav si pentru asistentii personali ai acestora si a 6 călătorii dus-întors pe an pentru copiii si adultii cu handicap accentuat si pentru însotitorii acestora.

Art. 2. - Societatea Comercială ......... prezintă lunar până la data de 10 a lunii următoare pentru luna precedentă, la Autoritatea Natională pentru Persoanele cu Handicap, situatia justificativă, borderouri cuprinzând seria si numărul cuponului statistic si valoarea acestuia, însotite de cupoanele statistice care atestă realizarea prestatiei.

Art. 3. - Emitentul Autoritatea Natională pentru Persoanele cu Handicap va înscrie pe toate părtile biletului de călătorie mentiunea “copil cu handicap”, în cazul acestora.

Art. 4. - Fiecare dintre părti poate cere motivat rezilierea prezentei conventii cu un preaviz de cel putin 15 zile lucrătoare.

 

AUTORITATEA NATIONALĂ

PENTRU PERSOANELE CU HANDICAP

Inspector-sef,

..................................

Contabil-sef,

..................................

SOCIETATEA COMERCIALĂ

.......................................................

Director,

..................................

Contabil-sef,

..................................

 

ACTE ALE CAMEREI AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

 

CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea acordării calitătii de auditor financiar persoanelor fizice care posedă o calificare profesională în audit financiar sau în profesii asimilate acestuia, atribuită de alt stat în acord cu reglementările specifice din acel stat

 

Având în vedere prevederile art. 6 alin. (5) si ale art. 10 lit. A din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, aprobată si modificată prin Legea nr. 133/2002 si ulterior modificată prin Ordonanta Guvernului nr. 67/2002, aprobată si modificată prin Legea nr. 12/2003, respectiv art. 14 din Regulamentul de organizare si functionare a Camerei Auditorilor din România, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 591/2000, precum si procesul-verbal întocmit de comisia de examinare stabilită prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România, încheiat la data de 3 martie 2003,

Consiliul Camerei Auditorilor Financiari din România hotărăste:

Art. 1. - Se aprobă acordarea calitătii de auditor financiar persoanelor fizice prevăzute în lista-anexă la prezenta hotărâre, care posedă o calificare profesională în audit financiar sau în profesii asimilate acestuia, atribuită de alt stat în acord cu reglementările specifice din acel stat.

Art. 2. - Prezenta hotărâre va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Camerei Auditorilor Financiari din România,

prof. univ. dr. Florin Georgescu

 

Bucuresti, 23 aprilie 2003.

Nr. 21.

 

ANEXĂ

 

LISTA

cuprinzând persoanele fizice care au calificarea de auditor financiar, atribuită de alt stat, si calitatea de auditor financiar dobândită în România

 

Nr. crt.

Numele si prenumele

1.

Zaharia Daniela Valentina

2.

Bowman William Archibald

3.

Nicolau Anna Karina