MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 171 (XV) - Nr. 360         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 27 mai 2003

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

228. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 192/2002 privind reglementarea drepturilor de natură salarială ale functionarilor publici

 

326. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 192/2002 privind reglementarea drepturilor de natură salarială ale functionarilor publici

 

330. - Decret pentru înaintarea în gradul următor a unor generali din Ministerul Apărării Nationale si Ministerul de Interne

 

331. - Decret privind acordarea gradului de general de brigadă unor colonei din Ministerul Apărării Nationale si trecerea acestora în rezervă

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

544. - Hotărâre privind modelul sigiliilor cu stema României, păstrarea si utilizarea acestora, precum si scoaterea din folosintă a sigiliilor cu stema României, uzate sau care devin nefolosibile

 

549. - Hotărâre pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 60/1995 privind organizarea si functionarea Regiei Autonome “Rasirom”

 

550. - Hotărâre privind gestionarea si valorificarea actiunilor rezultate din conversia creantelor bugetare ale Societătii Nationale a Petrolului “Petrom” - S.A.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

310. - Ordin al ministrului industriei si resurselor privind instituirea procedurii de administrare specială si de supraveghere financiară la Societatea Comercială “Avioane” - S.A. Craiova

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 192/2002 privind reglementarea drepturilor de natură salarială ale functionarilor publici

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 192 din 12 decembrie 2002 privind reglementarea drepturilor de natură salarială ale functionarilor publici, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 949 din 24 decembrie 2002, cu următoarele modificări si completări:

1. Alineatele (4) si (5) ale articolului 9 vor avea următorul cuprins:

“(4) Absolventii învătământului superior de lungă sau de scurtă durată, care, la data trecerii pe functia corespunzătoare studiilor absolvite, erau încadrati pe functii cu nivel de studii inferior, se încadrează pe functia si categoria corespunzătoare studiilor absolvite, la clasa si gradul care să asigure o crestere de până la 20% a salariului de bază avut. În cazul în care, după aplicarea procentului de 20%, salariul de bază astfel stabilit se situează sub nivelul prevăzut pentru clasa a III-a, gradul 3, se va acorda salariul de bază de la acest nivel.

(5) Ordonatorii principali de credite pot transforma posturile vacante aferente functiilor publice prevăzute în anexele la legea bugetului de stat si în anexele la legea bugetului asigurărilor sociale de stat în posturi de nivel inferior sau în posturi de acelasi nivel, cu avizul Ministerului Administratiei Publice, prin Agentia Natională a Functionarilor Publici, si al Ministerului Finantelor Publice.

Fac exceptie de la aviz Administratia Prezidentială, Camera Deputatilor, Senatul, Curtea Constitutională, Curtea de Conturi, Consiliul Legislativ, Avocatul Poporului si Consiliul Concurentei.”

2. La articolul 9, după alineatul (5) se introduce un alineat nou, alineatul (6), cu următorul cuprins:

“(6) Prevederile tezei întâi a alin. (5) se aplică în mod corespunzător si ordonatorilor principali de credite din administratia publică locală, numai cu avizul Ministerului Administratiei Publice, prin Agentia Natională a Functionarilor Publici.”

3. Alineatul (1) al articolului 14 va avea următorul cuprins:

“Art. 14. - (1) De la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, sporul de confidentialitate prevăzut de reglementările în vigoare se acordă numai pentru personalul din cadrul Administratiei Prezidentiale, Oficiului Registrului National al Informatiilor Secrete de Stat, Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitătii, Ministerului Afacerilor Externe, Departamentului de Comert Exterior, Consiliului Legislativ, Institutiei Avocatul Poporului si Curtii Constitutionale.”

4. Alineatul (3) al articolului 25 va avea următorul cuprins:

“(3) Salariile de bază calculate pentru prima etapă de majorare, potrivit prevederilor alin. (2), vor fi rotunjite din 1.000 lei în 1.000 de lei în favoarea functionarului public.”

5. Litera C a anexei nr. I va avea următorul cuprins:

“C. Indemnizatii de conducere

 

Nr. crt.

Functia publică de conducere în procente din salariul

de bază

Indemnizatia de conducere

1.

Director general

55%

2.

Director*)

50%

3.

Director adjunct

40%

4.

Contabilsef

40%

5.

Sef sector

40%

6.

Sef serviciu

30%

7.

Sef birou

25%


*) Indemnizatia de conducere pentru functia de director se aplică si sefului de sector de la Consiliul Legislativ.”

 

6. La anexa nr. I, după litera C se introduce litera D cu următorul cuprins:

“D. Sporuri specifice

Personalul prevăzut în prezenta anexă beneficiază si de sporurile prevăzute de dispozitiile legale în vigoare.”

7. Litera A a anexei nr. II va avea următorul cuprins:

“A. Salarii de bază pentru functii publice de conducere

 

- lei -

Nr. crt.

Functia publică de conducere

Salariul de bază*)

 

1.

Secretar general

21.000.000

2.

Secretar general adjunct

18.480.000

3.

Comisar general

16.500.000


*) Cuprinde si indemnizatia de conducere.”

 

8. La anexa nr. II, după litera C se introduce litera D cu următorul cuprins:

“D. Sporuri specifice

Personalul prevăzut în prezenta anexă beneficiază si de sporurile prevăzute de dispozitiile legale în vigoare.”

9. La anexa nr. II, punctul 1 al notei va avea următorul cuprins:

“1. Salariile de bază ale personalului vamal sunt mai mari cu 20% fată de salariile prevăzute la pct. 1, 3, 6 si 7 ale lit. B din prezenta anexă.”

10. Litera A a anexei nr. III va avea următorul cuprins:

“A. Salarii de bază pentru functii publice de conducere

- lei -

Nr. crt.

Functia publică de conducere

Categoria

Clasa

Gradul

Salariul de bază*)

1.

Secretar general al Prefecturii Municipiului Bucuresti

 

 

 

20.500.000

2.

Secretar general al prefecturii

 

 

 

19.520.000

 

categoria I

 

 

 

18.040.000

3.

categoria II

 

 

 

20.500.000

4.

Sef departament în aparatul propriu al Consiliului General al Municipiului Bucuresti

 

 

 

9.970.000

 

Secretar general al judetului

 

 

 

 

 

categoria I

 

 

 

19.520.000

 

categoria II

 

 

 

18.040.000

 


*) Cuprinde si indemnizatia de conducere.”

11. La anexa nr. III, litera B “Indemnizatii de conducere” devine litera C “Indemnizatii de conducere.”

12. La anexa nr. III, după litera C se introduce litera D cu următorul cuprins:

“D. Sporuri specifice

Personalul prevăzut în prezenta anexă beneficiază si de sporurile prevăzute de dispozitiile legale în vigoare.”

13. La anexa nr. III, punctul 1 al notei va avea următorul cuprins:

“1. Salariile de bază ale personalului vamal sunt mai mari cu 20% fată de salariile prevăzute la pct. 1, 3, 4, 7 si 9 ale lit. B din prezenta anexă.”

14. Litera A a anexei nr. IV va avea următorul cuprins:

“A. Salarii de bază pentru functii publice de conducere

- lei -

Nr. crt.

Functia publică de conducere de bază*)

Salariul

1.

Secretar al unitătilor administrativ-teritoriale:

 

 

- municipii

 

 

- cu peste 320.000 locuitori**)

17.500.000

 

- categoria I

15.800.000

 

- categoria II

14.350.000

 

- categoria III

13.000.000

 

- orase:

 

 

- categoria I

11.630.000

 

- categoria II

11.125.000

 

- categoria III

10.865.000

 

- comune:

 

 

- cu peste 15.000 locuitori

8.500.000

 

- categoria I (între 7.001-15.000 locuitori)

7.500.000

 

- categoria II (între 3.001-7.000 locuitori)

7.300.000

 

- categoria III (până la 3.000 locuitori)

7.100.000

 


*) Cuprinde si indemnizatia de conducere.

**) Se aplică si la sectoarele municipiului Bucuresti.”

 

15. Litera C a anexei nr. IV va avea următorul cuprins:

“C. Indemnizatii de conducere

 

Nr. crt.

Functia publică de conducere în procente din salariul

de bază

Indemnizatia de conducere

1.

Arhitect-sef*), director general

55%

2.

Director, director general adjunct

50%

3.

Director adjunct

40%

4.

Contabil-sef

40%

5.

Sef serviciu, arhitect-sef**)

30%

6.

Sef birou

25%

 

7. Persoana cu responsabilitate în domeniul urbanismului si amenajării teritoriului si al autorizării executării lucrărilor de constructii***) 15%


*) Se utilizează la nivelul sectoarelor municipiului Bucuresti, al judetelor si al municipiilor.

**) Se utilizează la orase.

***) Se utilizează la comune.”

 

16. Litera D a anexei nr. IV va avea următorul cuprins:

“D. Sporuri specifice

Personalul prevăzut în prezenta anexă beneficiază si de sporurile prevăzute de dispozitiile legale în vigoare, stabilite până la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă.”

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 24 aprilie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

ALEXANDRU ATHANASIU

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 6 mai 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 23 mai 2003.

Nr. 228.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 192/2002 privind reglementarea drepturilor de natură salarială ale functionarilor publici

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 192/2002 privind reglementarea drepturilor de natură salarială ale functionarilor publici si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 22 mai 2003.

Nr. 326.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru înaintarea în gradul următor a unor generali din Ministerul Apărării Nationale si Ministerul de Interne

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) si al art. 99 din Constitutia României, precum si ale art. 4 lit. f) pct. 28 din Legea nr. 415/2002 privind organizarea si functionarea Consiliului Suprem de Apărare a Tării,

având în vedere propunerile ministrului apărării nationale si ale ministrului de interne, precum si Hotărârea Consiliului Suprem de Apărare a Tării nr. S-46 din 14 mai 2003,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Pe datele prevăzute în anexa la prezentul decret, generalii mentionati în aceeasi anexă se înaintează în gradul următor.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 99 alin. (2) din

Constitutia României,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 26 mai 2003.

Nr. 330.

 

ANEXĂ

 

Ministerul Apărării Nationale

- domnul general-maior Viorel Gheorghe Bârloiu, în gradul de general-locotenent, pe data de 1 iunie 2003.

Ministerul de Interne

- domnul general de divizie Dumitru Venicius Iliescu, în gradul de general de corp de armată, pe data de 15 aprilie 2003;

- domnul general de brigadă Ion Gheorghe Crisan, în gradul de general de divizie, pe data de 15 aprilie 2003.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind acordarea gradului de general de brigadă unor colonei din Ministerul Apărării Nationale si trecerea acestora în rezervă

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) si ale art. 99 din Constitutia României, precum si ale art. 4 lit. f) pct. 28 din Legea nr. 415/2002 privind organizarea si functionarea Consiliului Suprem de Apărare a Tării,

având în vedere propunerile ministrului apărării nationale si Hotărârea Consiliului Suprem de Apărare a Tării nr. S-46 din 14 mai 2003,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Pe datele prevăzute în anexa la prezentul decret, domnilor colonei mentionati în aceeasi anexă li se acordă gradul de general de brigadă si se trec în rezervă cu noul grad.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 99 alin. (2) din

Constitutia României,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 26 mai 2003.

Nr. 331.

 

ANEXĂ

 

Ministerul Apărării Nationale

- domnul colonel Octavian Nicolae Dumitrescu, pe data de 31 mai 2003;

- domnul colonel Vasile Vasile Ignat, pe data de 15 mai 2003;

- domnul colonel Radu Gheorghe Ignătescu, pe data de 31 mai 2003;

- domnul colonel Vasile Vasile Tofan, pe data de 31 mai 2003;

- domnul colonel Dumitru Gheorghe Târdea, pe data de 15 mai 2003.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind modelul sigiliilor cu stema României, păstrarea si utilizarea acestora, precum si scoaterea din folosintă a sigiliilor cu stema României, uzate sau care devin nefolosibile

 

În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 23 din Legea nr. 75/1994 privind arborarea drapelului României, intonarea imnului national si folosirea sigiliilor cu stema României de către autoritătile si institutiile publice,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Sigiliul cu stema României simbolizează autoritatea publică exercitată de institutia care îl foloseste si garantează autenticitatea actelor emise de aceasta.

Art. 2. - (1) Sigiliul cu stema României se foloseste de autoritătile si institutiile publice, precum si de misiunile diplomatice si oficiile consulare ale statului român din străinătate, denumite în continuare autorităti publice.

(2) Modelul sigiliului cu stema României este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. - Sigiliul cu stema României se foloseste exclusiv de conducătorii autoritătilor publice prevăzute la art. 2 alin. (1).

Art. 4. - (1) Sigiliul autoritătii publice cu stema României se aplică, de către persoanele prevăzute la  art. 3, pe actele specifice autoritătii de stat pe care acestia o exercită, precum si pe actele normative emise de autoritatea publică respectivă.

(2) În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, conducătorii autoritătilor publice au obligatia de a stabili categoriile de acte specifice pentru care este obligatorie aplicarea sigiliului cu stema României, potrivit alin. (1).

(3) Pentru toate celelalte categorii de acte se foloseste stampila.

(4) Conducătorii autoritătilor publice sunt răspunzători de păstrarea si utilizarea legală a sigiliilor cu stema României.

(5) Modul de păstrare si de utilizare a sigiliilor cu stema României se stabileste, de asemenea, de conducătorul autoritătii publice.

(6) Conducătorii autoritătilor publice pot încredinta, prin ordin, dispozitie sau decizie, după caz, si altor persoane, spre păstrare si utilizare, sigiliile cu stema României.

Art. 5. - (1) Dreptul de a comanda sigilii cu stema României apartine exclusiv conducătorului autoritătii publice respective.

(2) Sigiliile cu stema României se scot din uz în următoarele conditii:

a) când acestea sunt uzate, respectiv când în urma folosirii îndelungate devin ilizibile;

b) când autoritătile publice nu mai au dreptul de a le utiliza întrucât si-au încetat activitatea;

c) în cazul în care autoritătile publice si-au schimbat titulatura si necesită în consecintă sigilii care să contină inscriptionată noua denumire;

d) când autoritătile publice au dobândit noi atributii, ca urmare a modificării structurii organizatorice sau a schimbării naturii juridice, care nu le mai permit folosirea  sigiliului cu stema României.

Art. 6. - (1) Sigiliile autoritătilor publice care contin stema României sunt executate, în conditiile stabilite de prezenta hotărâre, la Regia Autonomă “Monetăria Statului”.

(2) Ministerul Apărării Nationale, Ministerul de Interne, Serviciul Român de Informatii si Serviciul de Informatii Externe pot executa sigilii proprii în unitătile specializate din subordinea lor.

(3) Sigiliile cu stema României fabricate se eliberează numai conducătorului autoritătii publice care a făcut comanda sau persoanei anume împuternicite de aceasta.

Art. 7. - Regia Autonomă “Monetăria Statului” si unitătile specializate prevăzute la art. 6 alin. (2) sunt  obligate să tină un registru de comenzi în care se  înregistrează toate comenzile de sigilii cu stema României, la care se anexează actele pe baza cărora acestea au fost executate.

Art. 8. - În caz de pierdere a unui sigiliu cu stema României, conducătorul autoritătii publice respective este obligat să anunte în termen de 24 de ore organele teritoriale ale Ministerului de Interne si să facă publică pierderea în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.

Art. 9. - În termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, autoritătile publice care detin sigilii cu stema României, dar care nu au dreptul să le utilizeze potrivit prevederilor Legii nr. 102/1992 privind stema tării si sigiliul statului si ale prezentei hotărâri sunt obligate să le predea la Regia Autonomă “Monetăria Statului”.

Art. 10. - (1) În termen de 20 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, noile sigilii cu stema României, comandate de conducătorii autoritătilor publice, se vor ridica de la Regia Autonomă “Monetăria Statului” sau, după caz, de la unitătile specializate prevăzute la art. 6 alin. (2), urmând ca, în acelasi termen, să fie depuse sigiliile scoase din folosintă potrivit art. 5.

(2) Sigiliile din metal scoase din uz, care contin stema României si legendă (inscriptie), se predau Directiei arhivelor nationale istorice centrale sau directiilor judetene ale Arhivelor Nationale, într-un singur exemplar, pe bază de proces-verbal de predare-primire si de inventar. Celelalte exemplare se predau Regiei Autonome “Monetăria Statului”, pe bază de inventar si de proces-verbal, aprobate de Arhivele Nationale, în vederea topirii lor.

(3) Sigiliile din cauciuc scoase din uz, după aprobarea comisiei de selectionare prevăzute la art. 11 din Legea Arhivelor Nationale nr. 16/1996, cu modificările si completările ulterioare, si cu avizul Arhivelor Nationale, se distrug. În vederea distrugerii sigiliilor din cauciuc scoase din uz, se constituie în cadrul fiecărei autorităti publice o comisie de casare, numită prin ordin, dispozitie sau, după caz, decizie a conducătorului autoritătii publice. Comisia de casare va proceda la distrugerea sigiliilor din cauciuc, prin ardere, consemnându-se despre aceasta într-un proces-verbal.

Art. 11. - Încălcarea prevederilor prezentei hotărâri atrage răspunderea disciplinară, materială, contraventională, civilă sau penală, după caz, potrivit legii.

Art. 12. - Constituie contraventii următoarele fapte:

a) nerespectarea modelului de sigiliu cu stema României prevăzut în anexa la prezenta hotărâre sau executarea acestuia de către alte unităti decât cele prevăzute la art. 6 alin. (1) si (2);

b) păstrarea si utilizarea sigiliilor în alte conditii decât cele stabilite de conducătorul autoritătii publice;

c) neînregistrarea comenzilor de sigilii cu stema României în registrul de comenzi tinut de unitătile prevăzute la art. 7;

d) neanuntarea organelor Ministerului de Interne, în termen de 24 de ore de la pierderea unui sigiliu, sau nerespectarea obligatiei de a face publică pierderea sigiliului cu stema României în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a;

e) nedepunerea sigiliilor cu stema României la Regia Autonomă “Monetăria Statului” în termenul prevăzut la  art. 9.

Art. 13. - (1) Contraventiile prevăzute la art. 12 se sanctionează cu amendă de la 10.000.000 lei la 15.000.000 lei.

(2) Constatarea si sanctionarea contraventiilor se fac de către personalul special abilitat din cadrul Ministerului de Interne, precum si de prefect, primar sau împuterniciti ai acestora anume desemnati.

Art. 14. - Prevederile art. 12 referitoare la contraventii se completează cu dispozitiile Ordonantei Guvernului  nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.

Art. 15. - Cheltuielile ocazionate de aplicarea prevederilor prezentei hotărâri vor fi asigurate din bugetele de venituri si cheltuieli ale autoritătilor publice respective.

Art. 16. - Prezenta hotărâre intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 17. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă art. 12-20 si alin. (5)-(9) ale art. 24 din Hotărârea Guvernului nr. 687/1993 privind folosirea si expunerea stemei României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 295 din 17 decembrie 1993, art. 17-19 din Normele privind arborarea drapelului României, intonarea imnului national si folosirea sigiliilor cu stema României, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.157/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 776 din 5 decembrie 2001, cu modificările si completările ulterioare, precum si orice alte dispozitii contrare.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministru de interne,

Toma Zaharia,

secretar de stat

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

Ministrul afacerilor externe,

Mircea Geoană

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 17 mai 2003.

Nr. 544.

 

ANEXĂ

 

MODELUL SIGILIULUI CU STEMA ROMÂNIEI

 

Sigiliul cu stema României este format din două cercuri concentrice - liniare, cu diametrul de 35 mm si, respectiv, 25 mm.

În jumătatea superioară a cercului mare se înscrie, cu litere majuscule de tipar, cuvântul ROMÂNIA.

În partea inferioară a interiorului cercului mare se înscrie, cu aceleasi caractere, denumirea autoritătii publice căreia îi apartine sigiliul. Dimensiunile acestor litere vor fi mai mici decât cele folosite pentru cuvântul ROMÂNIA si vor fi separate de acesta prin câte o stelută.

În interiorul cercului mic se înscrie stema României. Stema României va reproduce întocmai grafica si va păstra proportiile acesteia astfel cum sunt stabilite în anexa nr. 1 la Legea nr. 102/1992.

Sigiliile care se vor aplica în ceară sau în plastelină vor fi gravate în incizie, iar sigiliile care se vor aplica în lichide se vor grava în excizie.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 60/1995 privind organizarea si functionarea Regiei Autonome “Rasirom”

 

În temeiul art. 107 din Constitutie,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 60/1995 privind organizarea si functionarea Regiei Autonome “Rasirom”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 40 din 24 februarie 1995, cu modificările ulterioare, se completează după cum urmează:

1. La articolul 3 alineatul 1, după litera k) se introduce o nouă literă, litera l), cu următorul cuprins:

“l) manipularea, întretinerea si exploatarea instalatiilor radiologice.”

2. La articolul 3 din anexa nr. 1, după litera t) se introduce o nouă literă, litera t), cu următorul cuprins:

t) manipularea, întretinerea si exploatarea instalatiilor radiologice.”

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Directorul Serviciului Român de Informatii,

Alexandru Radu Timofte

Ministrul sănătătii si familiei,

Daniela Bartos

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 17 mai 2003.

Nr. 549.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind gestionarea si valorificarea actiunilor rezultate din conversia creantelor bugetare ale Societătii Nationale a Petrolului “Petrom” - S.A.

 

În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 41 alin. (2) lit. d) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societătilor comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările si ompletările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Actiunile detinute la Societatea Natională a Petrolului “Petrom” - S.A. de Ministerul Finantelor Publice si Ministerul Muncii si Solidaritătii Sociale, ca urmare a conversiei creantelor bugetare pe care cele două ministere le-au avut asupra acestei societăti, se transferă pe bază de protocol, în termen de 20 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, către Ministerul Industriei si Resurselor.

(2) Ministerul Industriei si Resurselor, prin Oficiul Participatiilor Statului si Privatizării în Industrie, exercită drepturile si execută obligatiile care decurg din calitatea de actionar a statului la Societatea Natională a Petrolului “Petrom” - S.A.

Art. 2. - Din sumele încasate din valorificarea actiunilor Societătii Nationale a Petrolului “Petrom” - S.A., în procesul de privatizare, se vor vira, în conditiile legii, cote-părti proportionale cu numărul de actiuni transferate conform art. 1 alin. (1), către Ministerul Finantelor Publice si Ministerul Muncii si Solidaritătii Sociale.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul industriei si resurselor,

Dan Ioan Popescu

p. Ministrul muncii si solidaritătii sociale,

Ion Giurescu,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

 

Bucuresti, 17 mai 2003.

Nr. 550

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL INDUSTRIEI SI RESURSELOR

 

ORDIN

privind instituirea procedurii de administrare specială si de supraveghere financiară la Societatea Comercială “Avioane” - S.A. Craiova

 

În temeiul prevederilor art. 16 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 215 din 28 martie 2002, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 180 din Normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societătilor comerciale, cu modificările si completările ulterioare, si ale Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 577/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 434 din 21 iunie 2002,

în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 19/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Industriei si Resurselor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 17 din 10 ianuarie 2001, cu modificările ulterioare, în vederea stabilirii modului de administrare si gestionare, precum si a măsurilor ce trebuie luate pentru accelerarea procesului de privatizare la Societatea Comercială “Avioane” - S.A. Craiova,

 ministrul industriei si resurselor emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se instituie procedura de administrare specială si de supraveghere financiară în perioada de privatizare la Societatea Comercială “Avioane” - S.A. Craiova, denumită în continuare societate comercială, cu sediul în municipiul Craiova, Str. Aeroportului nr. 1, judetul Dolj, înmatriculată la Oficiul registrului comertului sub nr. J16/1214/1991, începând cu data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 2. - (1) Pe durata administrării speciale si supravegherii financiare în perioada privatizării administratorul special are atributiile stabilite prin mandatul special acordat prin ordin al ministrului industriei si resurselor.

(2) Continutul mandatului special prevăzut la alin. (1) va cuprinde în principal, dar fără a se limita la acestea, următoarele atributii:

a) luarea unor măsuri de administrare, gestionare si supraveghere financiară a societătii comerciale, cu accent pe:

- convocarea adunării generale a actionarilor ori de câte ori este necesar;

- situatia îndeplinirii principalilor indicatori economico-financiari si de performantă;

- identificarea unor active neutilizate, care pot fi transferate/vândute;

- inventarierea datoriilor societătii comerciale, precum si a plătilor restante, în structura lor;

- inventarierea creantelor pe care societatea comercială le are de recuperat;

- cunoasterea situatiei litigiilor care grevează asupra societătii comerciale;

- inventarierea activelor posibil a fi revendicate;

b) întocmirea unui grafic, împreună cu societatea comercială, pentru îndeplinirea de către aceasta a obligatiei de a efectua toate plătile către creditorii bugetari, furnizorii de utilităti, alti furnizori, creditorii financiari si  alti creditori, inclusiv pentru institutiile publice implicate, în scopul reducerii gradului de îndatorare;

c) notificarea tuturor creditorilor bugetari, în sensul instituirii procedurii de administrare specială si de supraveghere financiară în perioada de privatizare, în vederea suspendării de către acestia a oricăror măsuri de executare silită împotriva societătii comerciale;

d) notificarea tuturor creditorilor, furnizorilor, clientilor, partenerilor sau tertilor privind instituirea procedurii de administrare specială si de supraveghere financiară în sensul că toate actiunile judiciare sau extrajudiciare pornite împotriva societătii comerciale înainte ori după instituirea supravegherii financiare se suspendă pe perioada cuprinsă între data instituirii supravegherii financiare si data încheierii contractului de vânzare-cumpărare a pachetului de actiuni, dar nu mai mult de 6 luni de la data instituirii supravegherii financiare. Pe durata supravegherii financiare se suspendă orice termene de prescriptie a actiunilor prevăzute mai sus;

e) solicitarea organelor teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, pentru bugetul de stat, si ale celorlalte ministere si institutii, pentru bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, precum si ale autoritătilor administratiei publice locale, pentru bugetele locale, de a elibera certificatele de obligatii bugetare pentru datoriile bugetare conform prevederilor legale specifice în vigoare, aplicabile societătilor comerciale în perioada de privatizare;

f) solicitarea furnizorilor de servicii pentru întocmirea graficelor de reesalonare a datoriilor restante, respectarea acestora si efectuarea plătilor facturilor curente;

g) respectarea disciplinei economico-financiare prin luarea unor măsuri pentru întărirea acesteia.

Art. 3. - Procedura de administrare specială si de supraveghere financiară în perioada de privatizare încetează la data transferului dreptului de proprietate asupra actiunilor în situatia privatizării societătii comerciale sau la data stabilită prin ordin al ministrului industriei si resurselor.

 

Ministrul industriei si resurselor,

Dan Ioan Popescu

 

Bucuresti, 22 mai 2003.

Nr. 310.