MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 171 (XV) - Nr. 188         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 25 martie 2003

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

265. - Hotărâre pentru aprobarea finantării proiectului “Romanian Business Journal” din fondurile pentru promovarea imaginii externe a României

 

266. - Hotărâre privind alocarea sumei de 119,978 miliarde lei din Fondul la dispozitia Guvernului României pentru relatiile cu Republica Moldova pe anul 2003, din care: 30,0 miliarde lei pentru finantarea retransmisiei emisiunilor Programului 1 al Societătii Române de Televiziune pe teritoriul Republicii Moldova, pentru care ordonator principal de credite este Societatea Română de Televiziune, si 89,978 miliarde lei pentru finantarea unor proiecte de integrare economică si culturală între România si Republica Moldova

 

269. - Hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2003, pentru judetul Buzău

 

270. - Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 118/2002 privind punerea în valoare a plantatiilor vitipomicole abandonate

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

10. - Ordin al ministrului Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială “FORMIN” - S.A. Caransebes

 

11. - Ordin al ministrului Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială “RETROM” - S.A. Pascani

 

12. - Ordin al ministrului Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială “Conserve Mures” - S.A. Târgu Mures

 

284. - Ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei pentru aprobarea listelor cuprinzând drumurile publice cu limitele maselor si dimensiunilor maxime admise pentru vehicule de transport marfă

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea finantării proiectului “Romanian Business Journal” din fondurile pentru promovarea imaginii externe a României

 

În temeiul art. 107 din Constitutie, având în vedere prevederile art. III alin. (11) lit. d) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 163/2001 privind reglementarea unor măsuri financiare, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 364/2002,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă finantarea proiectului “Romanian Business Journal”.

Art. 2. - Finantarea proiectului prevăzut la art. 1, aprobat prin Hotărârea Consiliului interministerial pentru imagine externă nr. 11 din 13 martie 2003, se asigură prin suplimentarea bugetului Ministerului Informatiilor Publice cu suma de 500 milioane lei si diminuarea corespunzătoare a bugetului Secretariatului General al Guvernului, de la capitolul 72.01 “Alte actiuni”, subcapitolul 13 “Programe de informare si prezentare a imaginii României”, titlul “Transferuri”.

Art. 3. - Finantarea se face pe bază de contract de finantare încheiat între Ministerul Informatiilor Publice si Societatea Comercială “Penta Impex” - S.R.L., cu plata în avans, în cuantum de 30%, pentru realizarea proiectului.

Art. 4. - Cu sumele rămase neutilizate se diminuează bugetul Ministerului Informatiilor Publice si se suplimentează bugetul Secretariatului General al Guvernului la capitolul 72.01 “Alte actiuni”, subcapitolul 13 “Programe de informare si prezentare a imaginii României”, titlul “Transferuri”, până la data de 25 decembrie 2003.

Art. 5. - Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă modificările ce rezultă din aplicarea prevederilor prezentei hotărâri în bugetele Secretariatului General al Guvernului si Ministerului Informatiilor Publice pe anul 2003.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul informatiilor publice,

Vasile Dîncu

Ministrul pentru coordonarea

Secretariatului General al Guvernului,

Petru Serban Mihăilescu

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 13 martie 2003.

Nr. 265.


GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind alocarea sumei de 119,978 miliarde lei din Fondul la dispozitia Guvernului României pentru relatiile cu Republica Moldova pe anul 2003, din care: 30,0 miliarde lei pentru finantarea retransmisiei emisiunilor Programului 1 al Societătii Române de Televiziune pe teritoriul Republicii Moldova, pentru care ordonator principal de credite este Societatea Română de Televiziune, si 89,978 miliarde lei pentru finantarea unor proiecte de integrare economică si culturală între România si Republica Moldova

 

În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 19 lit. c) din Legea bugetului de stat pe anul 2003 nr. 631/2002,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă alocarea sumei 119,978 miliarde lei din Fondul la dispozitia Guvernului României pentru relatiile cu Republica Moldova pe anul 2003, din care:

30,0 miliarde lei pentru finantarea retransmisiei emisiunilor Programului 1 al Societătii Române de Televiziune pe teritoriul Republicii Moldova, pentru care ordonator principal de credite este Societatea Română de Televiziune, si 89,978 miliarde lei pentru finantarea unor proiecte de integrare economică si culturală între România si Republica Moldova, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Suma prevăzută la alin. (1) se alocă ordonatorilor principali de credite care asigură realizarea proiectelor aprobate, conform cuantumului si destinatiilor prevăzute în anexă, după cum urmează:

- miliarde lei -

a) Secretariatul General al Guvernului

4,525

b) Ministerul Afacerilor Externe

13,809

c) Ministerul Justitiei

0,421

d) Ministerul de Interne

0,420

e) Ministerul Muncii si Solidaritătii Sociale

0,200

f) Ministerul Industriei si Resurselor

0,470

g) Ministerul Apelor si Protectiei Mediului

1,500

h) Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei

1,250

i) Ministerul Turismului

0,200

j) Ministerul Educatiei si Cercetării

4,520

k) Ministerul Culturii si Cultelor

0,815

l) Ministerul Tineretului si Sportului

0,600

m) Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei

59,143

n) Ministerul Administratiei Publice

2,000

o) Academia Română

0,105

p) Societatea Română de Televiziune

30,000

 

Art. 2. - (1) Ordonatorii principali de credite prevăzuti la art. 1 alin. (2) vor lua măsurile necesare pentru urmărirea si efectuarea operatiunilor implicate de realizarea acestor proiecte, precum si pentru controlul destinatiei fondurilor alocate.

(2) Potrivit alin. (4) al art. 21 din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, “Ordonatorii principali de credite vor repartiza, potrivit alin. (1), creditele bugetare, după retinerea a 10% din prevederile aprobate acestora, pentru asigurarea unei executii bugetare prudente, cu exceptia cheltuielilor de personal si a celor care decurg din obligatii internationale, care vor fi repartizate integral. Repartizarea sumelor retinute în proportie de 10% se face în semestrul al doilea, după examinarea de către Guvern a executiei bugetare pe primul semestru”.

Art. 3. - Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare ce decurg din aplicarea prevederilor prezentei hotărâri în structura bugetului de stat pe anul 2003 si în bugetele ordonatorilor principali de credite.

Art. 4. - Detaliile privind fiecare proiect aprobat în cadrul alocatiilor prevăzute la art. 1 alin. (2) vor fi comunicate fiecărui ordonator principal de credite, precum si Ministerului Finantelor Publice de către Comitetul Interministerial pentru Relatiile României cu Republica Moldova.

Art. 5. - Ordonatorii principali de credite vor informa Secretariatul General al Guvernului - Oficiul pentru gestionarea relatiilor cu Republica Moldova - si Ministerul Finantelor Publice, până la data de 10 decembrie 2003,

despre modul de folosire a fondurilor ce le-au fost alocate prin prezenta hotărâre. Sumele rămase neutilizate până la data de 10 decembrie 2003 din fondurile alocate vor fi restituite la buget de către ordonatorii principali de credite.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul pentru coordonarea

Secretariatului General al Guvernului,

Petru Serban Mihăilescu

Ministrul afacerilor externe,

Mircea Geoană

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 13 martie 2003

Nr. 266.

 

ANEXĂ

 

LISTA PROIECTELOR

de integrare economică si culturală între România si Republica Moldova si a ordonatorilor principali de credite, pentru care se alocă suma de 119,978 miliarde lei din Fondul la dispozitia Guvernului României pentru relatiile cu Republica Moldova pe anul 2003

 

Nr. crt.

Proiectul

Valoarea

proiectului - Total (miliarde lei)

Din care:

(miliarde lei)

Ordonator

principal de credite

1.

 

Extinderea difuzării si retransmisiei emisiunilor Programului 1 al Societătii Române de Televiziune pe teritoriul Republicii Moldova

89,143

59,143

30,000

Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei

Societatea Română de Televiziune

2.

Sustinerea limbii române în Republica Moldova, editare si donatii de carte si bunuri culturale

4,218

3,813

0,105

0,300

Ministerul Afacerilor Externe

Academia Română

Ministerul Educatiei si Cercetării

3.

Sprijinirea învătământului preuniversitar si universitar, pregătirea si perfectionarea de cadre în diverse domenii, continuarea programului de dotare cu lucrări din «Biblioteca Scolarului», trimiterea de manuale

4,838

0,720

3,227

0,420

0,421

0,050

 

Ministerul Educatiei si Cercetării

Ministerul Afacerilor Externe

Ministerul de Interne

Ministerul Justitiei

Ministerul Apelor si Protectiei Mediului

4.

Încurajarea prezentei presei din România în Republica Moldova

3,000

3,000

Secretariatul General al Guvernului

5.

Promovarea culturii românesti si a istorie României prin continuarea cercetărilor  arheologice, organizarea de muzee, difuzarea revistelor de istorie, manifestări culturale comune, expozitii de artă plastică, gale ale filmului românesc

1,815

0,300

0,300

0,815

0,400

Ministerul Afacerilor Externe

Ministerul Educatiei si Cercetării

Ministerul Culturii si Cultelor

Ministerul Administratiei Publice

6.

Stimularea promovării valorilor democratice europene în Republica Moldova, sprijinirea societătii civile si a comunicării interumane prin schimburi de tineri, legături directe  între autoritătile locale, contacte directe între organizatii neguvernamentale

9,362

1,600

5,762

0,600

1,000

0,200

0,200

Ministerul Administratiei Publice

Ministerul Afacerilor Externe

Ministerul Tineretului si Sportului

Secretariatul General al Guvernului - Departamentul pentru Analiză Institutional si Socială

Ministerul Turismului

Ministerul Muncii si Solidaritătii Sociale

7.

Sprijinirea cooperării în domeniile stiinte tehnologiei si protectiei mediului

5,141

3,200

1,250

0,175

0,470

0,046

 

Ministerul Educatiei si Cercetării

Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei

Ministerul Apelor si Protectiei Mediului Ministerul Industriei si Resurselor

Ministerul Afacerilor Externe

8.

Mărirea gradului de sigurantă a acumulării Stânca-Costesti (etapa a II-a)

1,275

1,275

Ministerul Apelor si Protectiei Mediului

9.

Program de asistentă umanitară si de  modernizare a serviciilor medicale primare din mediul rural din Republioca Moldova

0,686

0,525

0,161

Secretariatul General al Guvernului

Ministerul Afacerilor Externe

10.

Sprijinirea Centrului Românesc de Afaceri de la Chisinău

0,500

0,500

Ministerul Afacerilor Externe

 

TOTAL GENERAL = 119,978

 

 

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2003, pentru judetul Buzău

 

În temeiul art. 107 din Constitutie, al art. 30 alin. (3) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice si al art. 19 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2003 nr. 631/2002,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din impozitul pe venit, pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2003, cu suma de 10.000.000 mii lei, pentru judetul Buzău, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2003, si alocarea acesteia Consiliului Local al Municipiului Buzău, pentru acordarea ajutoarelor bănesti pentru încălzirea locuintei si asigurarea subventiei la energia termică livrată populatiei.

Art. 2. - Utilizarea sumei prevăzute la art. 1 se face de către ordonatorul principal de credite, potrivit dispozitiilor legale.

Art. 3. - Se autorizează Ministerul Finantelor Publice să introducă modificările corespunzătoare în volumul si în structura bugetului de stat pe anul 2003.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 13 martie 2003.

Nr. 269.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 118/2002 privind punerea în valoare a plantatiilor vitipomicole abandonate

 

În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 9 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 118/2002 privind punerea în valoare a plantatiilor vitipomicole abandonate,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 118/2002 privind punerea în valoare a plantatiilor vitipomicole abandonate, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor si Ministerul Administratiei Publice vor urmări modul de aplicare a normelor metodologice mentionate la art. 1.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,

Ilie Sârbu

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 13 martie 2003.

Nr. 270.

 

ANEXĂ

 

NORME METODOLOGICE

de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 118/2002 privind punerea în valoare a plantatiilor vitipomicole abandonate

 

Art. 1. - (1) În termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, la nivelul fiecărui judet, respectiv al municipiului Bucuresti, se constituie Comisia pentru verificarea, inventarierea si centralizarea suprafetelor de teren cu plantatii vitipomicole abandonate, denumită în continuare comisie, având următoarea componentă:

a) un specialist desemnat de Agentia Domeniilor Statului;

b) un specialist desemnat de institutul de cercetare sau de statiunile de cercetare si productie de profil vitipomicol din zonă;

c) un specialist desemnat de oficiul judetean de cadastru, geodezie si cartografie sau al municipiului Bucuresti;

d) un reprezentant desemnat de presedintele consiliului judetean;

e) un reprezentant desemnat de primarul localitătii în a cărei rază teritorială se află amplasate plantatiile vitipomicole abandonate.

(2) Presedintele comisiei prevăzute la alin. (1) este directorul general al directiei generale pentru agricultură si industrie alimentară judetene, respectiv a municipiului Bucuresti.

(3) În termen de 30 de zile de la data constituirii, comisia verifică, inventariază si centralizează suprafetele cu plantatiile vitipomicole abandonate, aflate în proprietatea privată a statului sau a unitătilor administrativ-teritoriale.

(4) Cu ocazia verificării si inventarierii se întocmeste un proces-verbal în două exemplare, care contine date referitoare la situatia juridică a plantatiilor vitipomicole abandonate, cu precizarea, după caz, a ipotecilor, suprafata si vârsta acestora, starea plantatiilor, capacitatea de productie, valoarea la momentul inventarierii, precum si denumirea proprietarului.

(5) Un exemplar al procesului-verbal întocmit de comisie se păstrează la directia generală pentru agricultură si industrie alimentară judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti, iar datele cuprinse în acesta se preiau în contractele de atribuire în folosintă gratuită.

(6) Pentru plantatiile vitipomicole abandonate care sunt ipotecate comisia solicită acordul prealabil al băncilor finantatoare cu privire la atribuirea în folosintă gratuită a acestora.

Art. 2. - (1) După verificare si inventariere în termenul prevăzut la art. 1 alin. (3), comisia întocmeste o situatie centralizată privind suprafetele plantatiilor vitipomicole abandonate, care se comunică la directia generală pentru agricultură si industrie alimentară judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti.

(2) Situatia cuprinde plantatiile vitipomicole abandonate, localitatea, capacitatea de productie, proprietarul si valoarea activului la momentul inventarierii.

(3) Directia generală pentru agricultură si industrie alimentară judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti, transmite spre avizare Agentiei Domeniilor Statului sau, după caz, consiliului local lista cuprinzând plantatiile vitipomicole abandonate, însotită de o copie a procesului-verbal prevăzut la art. 1 alin. (4), în termen de 3 zile de la data primirii.

(4) Directia generală pentru agricultură si industrie alimentară judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti, are obligatia de a publica într-un cotidian central si în unul local situatia prevăzută la alin. (1), în termen de 3 zile de la data primirii acesteia.

Art. 3. - (1) Asociatiile agricole cu sau fără personalitate juridică, societătile agricole, persoanele juridice care desfăsoară activităti agricole, precum si asociatiile familiale si persoanele fizice în vârstă de până la 40 de ani, autorizate potrivit legii, interesate, depun cereri conform modelelor prevăzute în anexele nr. 1 si 2 la directia generală pentru agricultură si industrie alimentară judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti.

(2) Directiile generale pentru agricultură si industrie alimentară judetene si a municipiului Bucuresti au obligatia de a primi cererile, de a verifica îndeplinirea conditiilor si criteriilor prevăzute în Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 118/2002 privind punerea în valoare a plantatiilor vitipomicole abandonate si în prezentele norme metodologice si de a le transmite, pe bază de borderou, Agentiei Domeniilor Statului sau, după caz, consiliului local.

Art. 4. - Criteriile si conditiile de selectare în vederea atribuirii în folosintă gratuită a plantatiilor vitipomicole abandonate sunt:

1. pentru persoanele fizice în vârstă de până la 40 de ani si asociatiile agricole fără personalitate juridică:

a) cunostinte tehnice de specialitate, atestate pe bază de acte de studii medii sau superioare, iar pentru asociatii agricole, acestea sunt necesare pentru unul sau mai multi membri asociati ori angajati ai acestora cu contract individual de muncă încheiat în conditiile legii;

b) plan de afaceri pentru activitatea de productie viticolă sau pomicolă;

c) capacitate financiară din fonduri proprii sau atrase, dovedite prin extras de cont bancar;

d) performante anterioare în domeniul productiei viticole sau pomicole, dovedite prin acte de valorificare a productiei;

2. pentru persoanele juridice:

a) plan de afaceri pentru activitatea de productie viticolă sau pomicolă;

b) capacitate financiară de desfăsurare a activitătii de productie de profil, prin fonduri proprii sau atrase si dovedite prin contracte încheiate cu băncile comerciale notificate de comisie, extrase de cont bancar si scrisoare de bonitare;

c) performante obtinute anterior în domeniul productiei viticole sau pomicole, dovedite prin acte de valorificare a productiei;

d) reprezentantul persoanei juridice sau cel putin un angajat al acesteia, cu contract individual de muncă încheiat în conditiile legii, are cunostinte tehnice de specialitate în domeniul vitipomicol, atestate pe bază de diplomă de studii medii sau superioare.

Art. 5. - În situatia în care pentru atribuirea gratuită a aceluiasi bun imobil există 2 sau mai multi solicitanti, se organizează licitatie, iar selectia se face în raport cu criteriul capacitătii financiare.

Art. 6. - (1) Atribuirea în folosintă gratuită a plantatiilor vitipomicole abandonate se face pe bază de contract de către Agentia Domeniilor Statului sau, după caz, de consiliul local, pentru o perioadă de 5 ani.

(2) Modelul contractului-cadru de atribuire în folosintă gratuită a plantatiilor vitipomicole abandonate este prevăzut în anexa nr. 3.

Art. 7. - În cazul plantatiilor vitipomicole abandonate care sunt ipotecate pentru garantarea unor împrumuturi de la bănci, beneficiarii asistati de un reprezentant al conducerii directiei generale pentru agricultură si industrie alimentară judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, solicită în prealabil acordul băncilor finantatoare pentru atribuirea în folosintă gratuită a acestora.

Art. 8. - (1) După 5 ani de la data atribuirii în folosintă gratuită a plantatiilor vitipomicole abandonate, beneficiarii contractului de atribuire pot cumpăra plantatiile atribuite în folosintă, aflate în proprietatea privată a statului sau a unitătii administrativ-teritoriale, conform prevederilor art. 7 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 118/2002, la un pret echivalent cu 10% din valoarea de circulatie a terenurilor din zona respectivă, la momentul vânzării, în conditiile legii.

(2) Sumele încasate din valorificarea terenurilor ocupate cu plantatiile vitipomicole abandonate constituie sursă de venituri la bugetul de stat sau la bugetul local, după caz.

Art. 9. - În cazul în care, la expirarea termenului de 5 ani de la data atribuirii în folosintă gratuită a plantatiilor vitipomicole abandonate, persoanele care le-au avut în folosintă nu doresc să le cumpere, acestea au obligatia de a le restitui persoanelor juridice cu care au încheiat contractul de atribuire.

Art. 10. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.

 

ANEXA Nr. 1

la normele metodologice

 

Se aprobă

Director general,

 

MODELUL CERERII

formulate de persoanele fizice pentru atribuirea în folosintă gratuită a plantatiilor vitipomicole abandonate

 

Subsemnatul/Subsemnata ………...., legitimat/legitimată cu …………… seria …… nr. ..., eliberat de Politia …., cod numeric personal ….., cu domiciliul în ..., str. ……nr. ..., judetul …., vă rog să binevoiti a-mi aproba atribuirea în folosintă gratuită a plantatiilor vitipomicole abandonate, în suprafată de …….. . ha, din

localitatea ..., judetul ..., proprietate privată a unitătii administrativ-teritoriale sau a statului, aflată în administrarea consiliului local sau a Agentiei Domeniilor Statului, situată în ….. (judetul, localitatea, strada, numărul)

Pregătirea mea profesională este de ….., având o vechime de ….... ani în domeniul vitipomicol.

Mentionez că pentru activitatea de productie viticolă/pomicolă pe care doresc să o desfăsor voi dovedi capacitatea financiară din surse proprii sau atrase si voi întocmi un plan de afaceri care va fi prezentat comisiei în vederea atribuirii.

În ceea ce priveste capacitatea profesională, aceasta este asigurată:

- prin pregătirea mea de ………., cu o vechime în domeniu de ………. ani;

- prin angajarea cu contract individual de muncă, încheiat în conditiile legii, a unui cadru cu pregătire agricolă medie ori superioară.

 

Data

 

Semnătura

……………………

 

ANEXA Nr. 2

la normele metodologice

Se aprobă

Director general,

 

MODELUL CERERII

formulate de agentii economici pentru atribuirea în folosintă gratuită a plantatiilor vitipomicole abandonate

 

Agentul economic …………… , (societate comercială, societate agricolă, asociatie) cu sediul în localitatea .., str. ..nr. …..,judetul/sectorul …… , înregistrat la Oficiul registrului comertului cu nr. …….., cod fiscal  ……..., reprezentat prin domnul/doamna …….. , în calitate de reprezentant legal, posesor/posesoare al/a buletinului/cărtii de identitate seria  nr. …….., vă rog să binevoiti a-mi aproba atribuirea în folosintă gratuită a plantatiilor viticole sau pomicole abandonate, în suprafată de  ……... ha, din localitatea  ……..., judetul ..., proprietate privată a unitătii administrativ-teritoriale sau a statului român, aflată în administrarea consiliului local sau a Agentiei Domeniilor

Statului, situată în .…….. (judetul, localitatea, strada, numărul)

Mentionez că pentru activitatea de productie vitipomicolă pe care doresc să o desfăsor voi dovedi capacitatea financiară si voi întocmi un plan de afaceri care va fi prezentat comisiei.

 

Data

 

Semnătura

.……..……..

 

ANEXA Nr. 3

la normele metodologice

 

CONTRACT - CADRU

de atribuire în folosintă gratuită a plantatiilor vitipomicole abandonate

Încheiat astăzi, ……..., la ...……..

- model -

 

I. Părtile contractante

1. Agentia Domeniilor Statului, cu sediul în Bucuresti, bd. Carol I nr. 17, sectorul 2, reprezentată de domnul ..., cu functia de  …….., sau Consiliul Local al Comunei (Orasului, Municipiului) ……..., judetul  …….., reprezentat de primarul comunei (orasului, municipiului) …….., pe de o parte, si

1.1. Asociatia agricolă, societatea agricolă, asociatia familială, cu sediul social în …….., str. . …….. nr. ..., judetul/sectorul ……..., reprezentată de…….., în calitate de beneficiar; sau

1.2. Domnul/Doamna ., domiciliat/domiciliată în ……..., str. ……... nr. …….., sectorul/judetul ..., fiul/fiica lui ..……..si al/a ……..., posesor/posesoare al/a buletinului/cărtii de identitate seria . ……... nr. .., eliberat/eliberată de ……..., codul numeric personal ..., în calitate de beneficiar, pe de altă parte, au convenit să încheie prezentul contract de atribuire în folosintă gratuită, cu respectarea următoarelor clauze:

II. Obiectul contractului

2.1. În baza Hotărârii Adunării generale a actionarilor a Societătii Comerciale ……... nr. ….., respectiv a Hotărârii Consiliului Local al Comunei (Orasului, Municipiului) …….. nr. ., atribuie în folosintă gratuită beneficiarului plantatii vitipomicole abandonate aflate în proprietatea privată a statului/a unitătii administrativ-teritoriale, în suprafată de  ha, situate în ….., judetul ….., având ca vecini la N …, la S …, la E .., la V ..., si care sunt cuprinse în inventarul ce constituie anexa nr.  si sunt prezentate în planul de situatie-anexă nr. ……..

III. Obligatiile părtilor

3.1. Obligatiile Agentiei Domeniilor Statului/Consiliului Local sunt următoarele:

- să atribuie bunurile imobile la termenul si în conditiile stabilite;

- să controleze oricând modul în care beneficiarul administrează bunurile imobile atribuite în folosintă gratuită;

- să preia plantatiile vitipomicole abandonate, care nu au fost cumpărate, la data îndeplinirii termenului de 5 ani prevăzut în contractul de atribuire în folosintă gratuită, cel putin în starea în care au fost atribuite;

- să rezilieze în mod unilateral contractul de atribuire în folosintă gratuită în cazul nerespectării obligatiilor contractuale de către beneficiar.

3.2. Obligatiile beneficiarului sunt următoarele:

- să folosească plantatiile vitipomicole abandonate, atribuite în folosintă gratuită, numai pentru cultivarea acestora, în scopul obtinerii de productii de struguri si fructe;

- să refacă potentialul de productie al plantatiilor vitipomicole abandonate, preluate în folosintă gratuită, într-o perioadă de 3 ani;

- să restituie Agentiei Domeniilor Statului/consiliului local, la data împlinirii termenului de 5 ani prevăzut în contract, plantatiile vitipomicole abandonate, atribuite în folosintă gratuită, care nu au fost cumpărate;

- să respecte obligatiile contractuale.

IV. Durata contractului

1. Prezentul contract de atribuire în folosintă gratuită a plantatiilor vitipomicole abandonate se încheie pe o perioadă de 5 ani de la data semnării lui.

V. Clauze finale

1. În cazul nerespectării obligatiilor contractuale de către beneficiari, contractul de atribuire în folosintă gratuită a plantatiilor vitipomicole abandonate este considerat reziliat unilateral, rezilierea operând de la data notificării beneficiarilor de către Agentia Domeniilor Statului/consiliul local.

2. Prezentul contract a fost încheiat în  exemplare.

           

Data ...

 

Agentia Domeniilor Statului/Consiliul Local

 

Beneficiar,

…………...

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA PENTRU PRIVATIZARE

SI ADMINISTRAREA PARTICIPATIILOR STATULUI

 

ORDIN

privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială “FORMIN” - S.A. Caransebes

 

În temeiul prevederilor art. 16 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 215 din 28 martie 2002, modificată si completată prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 208/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 961 din 28 decembrie 2002, si ale art. 18 alin. (2) din Regulamentul de organizare si functionare a Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 678/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 437 din 6 august 2001,

în vederea stabilirii modului de administrare si gestionare, precum si a măsurilor ce trebuie luate pentru accelerarea procesului de privatizare la Societatea Comercială “FORMIN” - S.A. Caransebes,

ministrul Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se instituie procedura de administrare specială în perioada de privatizare la Societatea Comercială “FORMIN” - S.A. Caransebes, denumită în continuare societate comercială, cu sediul în municipiul Caransebes, str. Mihai Viteazu nr. 1, judetul Caras-Severin, înmatriculată la Oficiul registrului comertului sub nr. J11/177/1991, începând cu data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 2. - (1) Pe durata administrării speciale în perioada privatizării, administratorul special are atributiile stabilite prin mandatul special acordat de ministrul Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului.

(2) Continutul mandatului prevăzut la alin. (1) va cuprinde în principal, dar fără a se limita la acestea, următoarele atributii:

a) luarea unor măsuri de administrare, gestionare si supraveghere financiară a societătii comerciale, cu accent pe:

- situatia îndeplinirii principalilor indicatori economico-financiari si de performantă;

- identificarea unor active neutilizate care pot fi transferate/vândute;

- inventarierea datoriilor societătii comerciale, precum si a plătilor restante, în structura lor;

- inventarierea creantelor pe care societatea comercială le are de recuperat;

- cunoasterea situatiei litigiilor care grevează asupra societătii comerciale;

- inventarierea activelor posibil a fi revendicate;

b) notificarea tuturor creditorilor bugetari în sensul instituirii procedurii de administrare specială în perioada de privatizare, în vederea neînceperii/suspendării de către acestia a oricăror măsuri de executare silită împotriva societătii comerciale;

c) solicitarea organelor teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, pentru bugetul de stat, si ale celorlalte ministere si institutii, pentru bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, precum si ale autoritătilor administratiei publice locale, pentru bugetele locale, de a elibera certificatele de obligatii bugetare necesare acordării facilitătilor prevăzute de Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările si completările ulterioare;

d) solicitarea furnizorilor de servicii pentru întocmirea graficelor de reesalonare a datoriilor restante, respectarea acestora si efectuarea plătilor facturilor curente;

e) respectarea disciplinei economico-financiare prin luarea unor măsuri pentru întărirea acesteia.

Art. 3. - La data instituirii procedurii de administrare specială se instituie si procedura de supraveghere financiară a Societătii Comerciale “FORMIN” - S.A. Caransebes, în conformitate cu dispozitiile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 208/2002 pentru modificarea si completarea Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării.

Art. 4. - Procedura de administrare specială în perioada de privatizare încetează la data transferului dreptului de proprietate asupra actiunilor în situatia privatizării societătii comerciale sau la data stabilită prin ordin al ministrului Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului.

 

Ministrul Autoritătii pentru Privatizare

si Administrarea Participatiilor Statului,

Ovidiu Tiberiu Musetescu

 

Bucuresti, 13 martie 2003.

Nr. 10.

 

AUTORITATEA PENTRU PRIVATIZARE

SI ADMINISTRAREA PARTICIPATIILOR STATULUI

 

ORDIN

privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială “RETROM” - S.A. Pascani

 

În temeiul prevederilor art. 16 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 215 din 28 martie 2002, modificată si completată prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 208/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 961 din 28 decembrie 2002, si ale art. 18 alin. (2) din Regulamentul de organizare si functionare a Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 678/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 437 din 6 august 2001,

în vederea stabilirii modului de administrare si gestionare, precum si a măsurilor ce trebuie luate pentru accelerarea procesului de privatizare la Societatea Comercială “RETROM” - S.A. Pascani,

ministrul Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se instituie procedura de administrare specială în perioada de privatizare la Societatea Comercială “RETROM” - S.A. Pascani, denumită în continuare societate comercială, cu sediul în municipiul Pascani, Str. Moldovei nr. 17 bis, judetul Iasi, înmatriculată la Oficiul registrului comertului sub nr. J22/265/1991, începând cu data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 2. - (1) Pe durata administrării speciale în perioada privatizării, administratorul special are atributiile stabilite prin mandatul special acordat de ministrul Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului.

(2) Continutul mandatului prevăzut la alin. (1) va cuprinde în principal, dar fără a se limita la acestea, următoarele atributii:

a) luarea unor măsuri de administrare, gestionare si supraveghere financiară a societătii comerciale, cu accent pe:

- situatia îndeplinirii principalilor indicatori economico-financiari si de performantă;

- identificarea unor active neutilizate care pot fi transferate/vândute;

- inventarierea datoriilor societătii comerciale, precum si a plătilor restante, în structura lor;

- inventarierea creantelor pe care societatea comercială le are de recuperat;

- cunoasterea situatiei litigiilor care grevează asupra societătii comerciale;

- inventarierea activelor posibil a fi revendicate;

b) notificarea tuturor creditorilor bugetari în sensul instituirii procedurii de administrare specială în perioada de privatizare, în vederea neînceperii/suspendării de către acestia a oricăror măsuri de executare silită împotriva societătii comerciale;

c) solicitarea organelor teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, pentru bugetul de stat, si ale celorlalte ministere si institutii, pentru bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, precum si ale autoritătilor administratiei publice locale, pentru bugetele locale, de a elibera certificatele de obligatii bugetare necesare acordării facilitătilor prevăzute de Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările si completările ulterioare;

d) solicitarea furnizorilor de servicii pentru întocmirea graficelor de reesalonare a datoriilor restante, respectarea acestora si efectuarea plătilor facturilor curente;

e) respectarea disciplinei economico-financiare prin luarea unor măsuri pentru întărirea acesteia.

Art. 3. - La data instituirii procedurii de administrare specială se instituie si procedura de supraveghere financiară a Societătii Comerciale “RETROM” - S.A. Pascani, în conformitate cu dispozitiile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 208/2002 pentru modificarea si completarea Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării.

Art. 4. - Procedura de administrare specială în perioada de privatizare încetează la data transferului dreptului de proprietate asupra actiunilor în situatia privatizării societătii comerciale sau la data stabilită prin ordin al ministrului Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului.

 

Ministrul Autoritătii pentru Privatizare

si Administrarea Participatiilor Statului,

Ovidiu Tiberiu Musetescu

 

Bucuresti, 13 martie 2003.

Nr. 11.

 

AUTORITATEA PENTRU PRIVATIZARE

SI ADMINISTRAREA PARTICIPATIILOR STATULUI

 

ORDIN

privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială “Conserve Mures” - S.A. Târgu Mures

 

În temeiul prevederilor art. 16 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 215 din 28 martie 2002, modificată si completată prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 208/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 961 din 28 decembrie 2002, si ale art. 18 alin. (2) din Regulamentul de organizare si functionare a Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 678/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 437 din 6 august 2001,

în vederea stabilirii modului de administrare si gestionare, precum si a măsurilor ce trebuie luate pentru accelerarea procesului de privatizare la Societatea Comercială “Conserve Mures” - S.A. Târgu Mures,

ministrul Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se instituie procedura de administrare specială în perioada de privatizare la Societatea Comercială  “Conserve Mures” - S.A. Târgu Mures, denumită în continuare societate comercială, cu sediul în municipiul Târgu Mures, str. Gheorghe Doja nr. 197, judetul Mures, înmatriculată la Oficiul registrului comertului sub nr. J26/70/1991, începând cu data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 2. - (1) Pe durata administrării speciale în perioada privatizării, administratorul special are atributiile stabilite prin mandatul special acordat de ministrul Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului.

(2) Continutul mandatului prevăzut la alin. (1) va cuprinde în principal, dar fără a se limita la acestea, următoarele atributii:

a) luarea unor măsuri de administrare, gestionare si supraveghere financiară a societătii comerciale, cu accent pe:

- situatia îndeplinirii principalilor indicatori economico-financiari si de performantă;

- identificarea unor active neutilizate care pot fi transferate/vândute;

- inventarierea datoriilor societătii comerciale, precum si a plătilor restante, în structura lor;

- inventarierea creantelor pe care societatea comercială le are de recuperat;

- cunoasterea situatiei litigiilor care grevează asupra societătii comerciale;

- inventarierea activelor posibil a fi revendicate;

b) notificarea tuturor creditorilor bugetari în sensul instituirii procedurii de administrare specială în perioada de privatizare, în vederea neînceperii/suspendării de către acestia a oricăror măsuri de executare silită împotriva societătii comerciale;

c) solicitarea organelor teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, pentru bugetul de stat, si ale celorlalte ministere si institutii, pentru bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, precum si ale autoritătilor administratiei publice locale, pentru bugetele locale, de a elibera certificatele de obligatii bugetare necesare acordării facilitătilor prevăzute de Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările si completările ulterioare;

d) solicitarea furnizorilor de servicii pentru întocmirea graficelor de reesalonare a datoriilor restante, respectarea acestora si efectuarea plătilor facturilor curente;

e) respectarea disciplinei economico-financiare prin luarea unor măsuri pentru întărirea acesteia.

Art. 3. - La data instituirii procedurii de administrare specială se instituie si procedura de supraveghere financiară a Societătii Comerciale “Conserve Mures” - S.A. Târgu Mures, în conformitate cu dispozitiile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 208/2002 pentru modificarea si completarea Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării.

Art. 4. - Procedura de administrare specială în perioada de privatizare încetează la data transferului dreptului de proprietate asupra actiunilor în situatia privatizării societătii comerciale sau la data stabilită prin ordin al ministrului Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului.

 

Ministrul Autoritătii pentru Privatizare

si Administrarea Participatiilor Statului,

Ovidiu Tiberiu Musetescu

 

Bucuresti, 13 martie 2003.

Nr. 12.

 

MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE, TRANSPORTURILOR SI LOCUINTEI

 

ORDIN

pentru aprobarea listelor cuprinzând drumurile publice cu limitele maselor si dimensiunilor maxime admise pentru vehicule de transport marfă

 

În temeiul prevederilor art. 40 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si ale prevederilor art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 3/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei,

ministrul lucrărilor publice, transporturilor si locuintei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă listele cuprinzând drumurile publice cu limitele maselor si dimensiunilor maxime admise pentru vehicule de transport marfă, cuprinse în anexele nr. 1-5*) care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare în termen de 15 zile de la data publicării.

Art. 3. - Pe data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă prevederile Ordinului ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei nr. 41/2002 pentru aprobarea listelor cuprinzând drumurile publice cu limitele maselor si maxime admise pentru vehicule de transport marfă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 107 din 7 februarie 2002.

 

p. Ministrul lucrărilor publice, transporturilor si locuintei,

Ileana Tureanu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 27 februarie 2003.

Nr. 284.

 

Anexe  

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

Pagina a 5-a