MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 171 (XV) - Nr. 200         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 27 martie 2003

 

SUMAR

 

ACTE ALE PARLAMENTULUI ROMANIEI

 

            6. – Hotarare privind numirea directorului general al Agentiei Nationale de Presa ROMPRES

 

LEGI SI DECRETE

 

            90. – Lege privind vanzarea spatiilor aflate in proprietatea privata a statului sau a a unitatilor administrativ-teritoriale, destinate sediilor partidelor politice

 

            135. – Decret pentru promulgarea Legii privind vanzarea spatiilor aflate in proprietatea privata a statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale, destinate sediilor partidelor politice

 

            143. – Decret privind conferirea Medaliei Crucea Comemorativa a celui de–al doilea Razboi Mondial, 1941-1945

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 65 din 13 februarie 2003 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 332 alin. 3 prima parte si ale 3851 alin. 2 din Codul de procedura penala

 

Decizia nr. 66 din 13 februarie 2003 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 29 pct. 1 lit. a), ale art. 361 alin. 1 lit. d) si ale art. 3851 alin. 1 lit. d) din Codul de procedura penala

 

Decizia nr. 89 din 27 februarie 2003 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 8  din Legea nr. 543/2002 privind gratierea unor pedepse si inlaturarea unor masuri si sanctiuni

 

 

ACTE ALE PARLAMENTULUI ROMÂNIEI

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

privind numirea directorului general al Agentiei Nationale de Presă ROMPRES

 

            În temeiul art. 14 alin.(2) si(3) din Legea nr. 19/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Presă ROMPRES,

 

            Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

 

            Articol unic. - Domnul Ioan Mihai Rosca este numit în functia de director general al Agentiei Nationale de Presă ROMPRES, pentru un mandat de 5 ani, începând cu data de 19 martie 2003.

           

            Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputatilor si de Senat în sedinta comună din 19 martie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin.(2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 19 martie 2003.

Nr. 6.

 

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind vânzarea spatiilor aflate în proprietatea privată a statului sau a unitătilor administrativ-teritoriale, destinate sediilor partidelor politice

 

            Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

            Art. 1. - (1) Spatiile destinate sediilor partidelor politice aflate în proprietatea privată a statului sau, după caz, a unitătilor administrativ-teritoriale pot fi vândute partidelor politice în conditiile prezentei legi.

            (2) Beneficiază de prevederile prezentei legi numai partidele politice care se reînscriu în conditiile Legii partidelor politice nr. 14/2003      (3) În cazul imobilelor pentru care există solicitări de restituire, legal formulate si înregistrate, vânzarea se face numai după clarificarea regimului lor juridic.

            Art. 2. - (1) Partidele politice pot opta pentru închirierea sau cumpărarea spatiilor destinate sediilor aflate în proprietatea privată a statului sau, după caz, a unitătilor administrativ-teritoriale.

            (2) Închirierea spatiilor destinate sediilor aflate în proprietatea privată a statului sau, după caz, a unitătilor administrativ-teritoriale se va efectua în conformitate cu prevederile Legii nr. 43/2003 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale.

 

CAPITOLUL II

Vânzarea spatiilor destinate sediilor partidelor politice

 

            Art. 3. - (1) Partidele politice pot cumpăra în fiecare unitate administrativ-teritorială spatiile destinate sediilor acestora.

            (2) În acest scop autoritătile administratiei publice locale care detin în proprietate aceste spatii le vor vinde partidelor politice la solicitarea acestora.

            Art. 4. - (1) Partidele politice pot cumpăra în fiecare unitate administrativ-teritorială un singur spatiu, destinat sediului acestora, la valoarea de inventar a acestuia. Spatiul care urmează a fi astfel cumpărat trebuie să fi fost detinut cu chirie cel putin 3 luni anterior intrării în vigoare a prezentei legi de către partidul politic respectiv.

            (2) Partidele politice pot cumpăra în municipiul Bucuresti un spatiu pentru organizatia municipiului Bucuresti si câte un spatiu pentru organizatiile fiecărui sector al municipiului Bucuresti, destinat sediilor acestor organizatii, la valoarea de inventar a acestora. Spatiul care urmează a fi astfel cumpărat trebuie să fi fost detinut cu chirie cel putin 3 luni anterior intrării în vigoare a prezentei legi de către partidul politic respectiv.

            Art. 5. - Partidele politice care au dobândit un sediu în conditiile art. 4 nu mai beneficiază de prioritatea prevăzută la art. 11 alin.(1) din Legea nr. 43/2003.

            Art. 6. - Partidele politice plătesc impozit pe clădiri pentru sediile detinute în proprietate, în conditiile legii.

 

CAPITOLUL III

Dispozitii speciale

 

            Art. 7. - (1) Sediile partidelor politice, dobândite în conditiile art. 4, nu pot fi înstrăinate sub nici o formă timp de 10 ani de la data cumpărării.

            (2) Nerespectarea dispozitiilor alin.(1) atrage nulitatea actului de înstrăinare si reîntoarcerea de drept a bunului în proprietatea statului sau a unitătii administrativ-teritoriale.

            (3) Prefectul veghează la respectarea prevederilor alin.(1) si (2).

            Art. 8. - (1) Sediile partidelor politice, dobândite în conditiile art. 4, pot fi închiriate numai persoanelor juridice de drept public sau de drept privat cu scop identic sau asemănător.

            (2) Orice altă formă de cedare a posesiei este interzisă.

            (3) Pretul pentru închirierea acestor sedii va fi astfel stabilit încât să fie actualizat cu indicele inflatiei la valoarea de inventar, astfel încât să nu constituie, în conformitate cu prevederile Legii nr. 43/2003, un scop evident de a obtine un avantaj economic sau politic.

 

CAPITOLUL IV

Dispozitii finale

 

            Art. 9. - (1) În cazul încetării activitătii partidelor politice, sediile, proprietate a acestora, vor fi transmise în conformitate cu art. 52 alin. 1 din Decretul nr. 31/1954 privitor la persoanele fizice si persoanele juridice.

            (2) Dacă încetarea activitătii partidului politic are loc înăuntrul termenului prevăzut la art. 7 alin.(1), bunul se reîntoarce în proprietatea statului sau a unitătii administrativ-teritoriale, cu plata unei despăgubiri bănesti în raport cu pretul de achizitie actualizat.

            Art. 10. - De prevederile prezentei legi beneficiază si organizatiile minoritătilor nationale care sunt reprezentate în Parlamentul României. Art. 11. - În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi Guvernul va elabora si va adopta, prin hotărâre, norme metodologice de aplicare.

            Art. 12. - La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă art. 11 alin.(3) din Legea nr. 43/2003.

 

            Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 20 februarie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin.(1) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

ALEXANDRU ATHANASIU

 

            Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 25 februarie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin.(1) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 18 martie 2003.

Nr. 90.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind vânzarea spatiilor aflate în proprietatea privată a statului sau a unitătilor administrativ-teritoriale, destinate sediilor partidelor politice

 

            În temeiul prevederilor art. 77 alin.(1) si ale art. 99 alin.(1) din Constitutia României,

 

            Presedintele României decretează:

 

            Articol unic. - Se promulgă Legea privind vânzarea spatiilor aflate în proprietatea privată a statului sau a unitătilor administrativ-teritoriale, destinate sediilor partidelor politice, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

Bucuresti, 17 martie 2003.

Nr. 135.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Medaliei Crucea Comemorativă a celui de-al doilea Război Mondial, 1941-1945

 

            În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 99 din Constitutia României, ale art. 2 alin. 1 din Legea nr. 68/1994, republicată, precum si ale art. 4 alin.(1), ale art. 6 lit. C pct. III si aleArt. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările ulterioare,

            având în vedere propunerea ministrului apărării nationale, pentru servicii militare aduse României în timpul celui de-al doilea Război Mondial,                  

 

            Presedintele României decretează:

 

            Articol unic. - Se conferă Medalia Crucea Comemorativă a celui de-al doilea Război Mondial, 1941-1945 unor veterani de război ai Ministerului Apărării Nationale, prevăzuti în anexa care face parte integrantă din prezentul decret.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 99 alin.(2)

din Constitutia României,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 17 martie 2003.

Nr. 143.

 

ANEXĂ*)

 

VETERANII DE RĂZBOI AI ARMATEI ROMÂNE

cărora li se conferă Medalia Crucea Comemorativă a celui de-al doilea Război Mondial, 1941-1945

 

Asociatia Natională a Veteranilor de Război

• judetul Alba:

1243. Beligan D. Ghiorghi

1. Căpîlnean V. Ioan

1244. Beligan I. Ioan

2. Chirilă P. Gligor

1245. Beligan I. Nită

3. Cretiu M. Valentin

1246. Beligan S. Dumitru

4. Feneser Maria Ioan

1247. Benchia Gh. Ioan

5. Goia D. Traian

1248. Benea S. Gheorghe

6. Hategan G. Nicolae

1249. Bichilie I. Gheorghe

7. Hategan T. Victor

1250. Bighiu I. Vasile

8. Karsai A. Pavel

1251. Bîrcă I. Gheorghi

9. Leah I. Nicolae

1252. Bîrsă M. Constantin

10. Mijea Maria Ioan

1253. Blănaru N. Gheorghe

11. Nagy F. Ianos

1254. Blănită I. Gheorghe

12. Oargă R. Nicolae

1255. Blioju C. Petru

13. Opincariu V. Petru

1256. Blioju Gh. Lascăr

14. Petruse Al. Gheorghe

1257. Boboc Gh. Costache

15. Popa N. Iacob

1258. Bogdan C. Gheorghe

16. Preja P. Ioan

1259. Boghiu Gh. Dumitru

17. Ratiu I. Todor

1260. Boitan M. Petrache

18. Silvăsan P. Ioan

1261. Bordeanu V. Vasile

19. Szilagy I. Ioan

1262. Bosna N. Victor

20. Toma L. Stefan

1263. Bosneanu C. Vasile

21. Vulcu I. Petru

1264. Bosnia N. Vasile

 

1265. Bostan S. Spiridon

• judetul Arad:

1266. Botan Maria Costică

22. Baltă M. Traian

1267. Botu A. Vasile

23. Boncea T. Teodor

1268. Brad V. Neculai

24. Bontau T. Petru

1269. Brânză P. Constantin

25. Bran I. Nicolae

1270. Bratu C. Toader

26. Caravan I. Marin

1271. Brut I. Neculai

27. Ciurdar P. Pavel

1272. Bucătaru N. Gheorghe

28. Codrean C. Ilie

1273. Bucică V. Gheorghe

29. Copos I. Stefan

1274. Bucur Gh. Ioan II

30. Cordos I. Gheorghe

1275. Bucur N. Gheorghe

31. Cosa T. Ioan

1276. Budaca N. Dumitru

32. Dehelean T. Stefan

1277. Budeanu C. Mihai

33. Flueras I. Petru

1278. Bulai P. Vasile

34. Galea T. Ioachim

1279. Bulcea N. Gheorghe

35. Hanca I. Pavel

1280. Burghelea Gh. Vasile

36. Has M. Ilie

1281. Burghelea I. Stefan

37. Hatman P. Petru

1282. Burlacu Ileana Constantin

38. Herlo G. Grigor

1283. Burlacu N. Ion

39. Herlo P. Petru

1284. Burlă V. Mihai

40. Herlo V. Vasile

1285. Butică C. Vasile

41. Iacob G. Dumitru

1286. Bumariu V. Costachi

42. Ianson I. Petru

1287. Butnaru C. Vasile

43. Ille M. Valeriu

1288. Calciu A. Petru

44. Istrate P. Petru

1289. Calciu Al. Gheorghe

45. Jivan I. Ilie

1290. Caliap N. Toader

46. Jivan I. Ioan

1291. Caltia V. Vasile

47. Jurj N. Roman

1292. Câmpanu Gr. Vasile

48. Lingurar Ana Gheorghe

1293. Carăbasi C. Ion

49. Lucaci Gh. Pavel

1294. Carcalet Maria Constantin

50. Mang P. Ioan

1295. Cârjanu Gh. Vasile

51. Marian T. Traian

1296. Carp Gh. Ioan

52. Maruster St. Ioan

1297. Carp I. Costică

53. Medre I. Iosif

1298. Carp N. Mihai

54. Mihit N. Miron

1299. Carp V. Vasile

55. Mocuta Gh. Gheorghe

1300. Catană A. Mihai

56. Mos M. Vasile

1301. Cazan C. Gheorghe

57. Motica I. Gheorghe

1302. Căldare I. Ion

58. Mot Gh. Petru

1303. Căleap Gh. Neculai

59. Negociu R. Ion

1304. Călin Elena Costache

60. Pascui I. Petru

1305. Cărare C. Vasile

61. Pindeac St. Andrei

1306. Cehan Gh. Dumitru

62. Pop Al. Nicodim

1307. Cehan P. Alexandru

63. Pop T. Pavel

1308. Cerbu I. Vasile

64. Popa E. Eduard Iosif

1309. Cerchez Gr. Petru

65. Puleac T. Pantelie

1310. Chifor Catinca Gheorghe

66. Rus D. Ioan

1311. Chilianu C. Dumitru

67. Sângiorgean Gh. Gheorghe

1312. Chirila Gh. Ioan

68. Secheres D. Ioan

1313. Chirilă I. Victor

69. Sipos I. Dimitrie

1314. Chiroscă N. Jenică

70. Somosan Gh. Mihai

1315. Chiru D. Gheorghe

71. Stef D. Ioan

1316. Chirvasă I. Emil

72. Stir P. Sinesie

1317. Chitic C. Nicolai

73. Tarhuna P. Pavel

1318. Chitic Gh. Mihai

74. Tarsan P. Petru

1319. Cioară Maria Mihai

75. Tănăsescu R. Romulus

1320. Cioată D. Ioan

76. Tivadar V. Teodor

1321. Cioată I. Neculai

77. Tuca I. Ioan

1322. Ciobanu Gh. Neculai

78. Tudur I. Petru

1323. Ciobanu M. Mihalache

79. Turcanu Gh. Eftimi

1324. Ciobanu V. Constantin

80. Varga E. Vasile

1325. Ciobanu V. Gheorghe

81. Vlad N. Gheorghe

1326. Ciobanu V. Vasile

82. Zsigo P. Miron

1327. Ciobotariu Gr. Costache

 

1328. Ciobotaru C. Ioan

• judetul Arges:

1329. Ciocan Gh. Petru

83. Butan I. Nicolae

1330. Ciochina D. Gheorghe

84. Catrina I. Ilie

1331. Ciocoiu I. Stefan

85. Ciolan I.D. Nicolae

1332. Ciopei V. Sava

86. Dima Gh. Petre

1333. Cioplan D. Ioan

87. Florea Andreiana Ion

1334. Ciubotă Gh. Ioan

88. Gherghel I. Ioan

1335. Ciudin I. Costache

89. Marin P. Vasile

1336. Ciurusniuc Gh. Costache

90. Oprescu D. Dumitru

1337. Cîsu C. Mihai

91. Simescu C. Ivan

1338. Cocea N. Costache

92. Stan R. Dumitru

1339. Codreanu Gr. Nicolai

93. Stancovici St. Nicolae

1340. Codreanu M. Ion

 

1341. Cojocaru I. Ioan

• judetul Bacău:

1342. Cojocia V. Neculai

94. Apetroaie Catrina Ioan

1343. Colica I. Stefan

95. Bălan I. Neculai

1344. Coman V. Gheorghe

96. Carabet T. Maricel

1345. Condrea C. Grigore

97. Jitea N. Neculai

1346. Condurache V. Constantin

98. Luca N. Tachi

1347. Condurută N. Mihai

99. Paucianu C. Constantin

1348. Constantinescu I. Aurel

100. Pricope V. Gheorghe

1349. Cordas D. Aurel

101. Resmerită V. Stefan

1350. Cornea C. Mihai

102. Tamba I. Dumitru

1351. Cornea Gh. Petru

103. tifria Gh. Gheorghe

1352. Cosma Gh. Nicolae

104. Zanet Gh. Alec

1353. Cosnita C. Ioan

 

1354. Cosnita C. Vasile

• judetul Botosani:

1355. Cosulea I. Constantin

105. Afrăsinei M. Anton

1356. Crăcănă T. Gheorghe

106. Ailenei N. Neculai

1357. Crăiniceanu D. Emil

107. Ailenei N. Petru

1358. Croitoru Gr. Corneliu

108. Alucăi Catinca Costache

1359. Croitoru Marita Constantin

109. Alupei Gh. Petru

1360. Cucu I. Neculai

110. Amarandei I. Mihai

1361. Cuzuc Gh. Vasile

111. Andrunache I. Gheorghe

1362. Dahorea C. Ion

112. Asandului P. Gheorghe

1363. Dâlcu Maria Vasile

113. Asandului V. Dumitru

1364. Dâmbu V. Gheorghe

114. Avasiloaie N. Dumitru

1365. Dandes A. Gheorghe

115. Axinte H. Ioan

1366. Danu N. Ioan

116. Bejinariu I. Mihail

1367. Darie Gh. Costache

117. Budeanu D. Gheorghe

1368. Darie I. Petru

118. Burlacu M. Mihai

1369. Darie P. Aurel

119. Butnariu Gh. Ioan

1370. David V. Costică

120. Calenciuc A. Ioan

1371. Dăilă C. Vasile

121. Caliniuc D. Toader

1372. Dăniciuc Gh. Valter

122. Cernescu C. Mihai

1373. Dănilă I. Gheorghe

123. Chisălită P. Vasile

1374. Dărescu C. Zamfir

124. Ciobanu Gh. Florea

1375. Dediu Mandita Ion

125. Ciobănasu D. Neculai

1376. Diaconu Al. Gheorghe

126. Cionănasu I. Dumitru

1377. Diaconu C. Chirica

127. Ciubotă Rosă D. Gheorghe

1378. Diaconu I. Ghiorghi

128. Cîmpan T. Neculai

1379. Diaconu I. Petru

129. Condriuc N. Constantin

1380. Diaconu V. Mitache

130. Cretu P. Ilie

1381. Dima I. Dumitru

131. Curcă V. Ioan

1382. Dima V. Neculai

132. Deliman I. Gheorghe

1383. Dimitriu St. Stefan

133. Dobrincu D. Constantin

1384. Dobos Gh. Ilie

134. Duhaniuc C. Ioan

1385. Donea Gh. Nicolae

135. Gagea St. Ioan

1386. Donosă Gh. Constantin

136. Gavriliu C. Ioan

1387. Dorneanu S. Gavrilă

137. Gavriluta Gh. Mihai

1388. Dorneanu S. Ioan

138. Gălbău C. Gheorghe

1389. Doroftei C. Neculai

139. Gradinaru D. Ioan

1390. Doroftei I. Constantin

140. Gradinaru I. Mihai

1391. Dragavara T. Ghiorghe

141. Gugeanu Aglaia Costache

1392. Dragomir N. Constantin

142. Haralam I. Gheorghe

1393. Dragos Paraschiva Constantin

143. Harbuz I. Dumitru

1394. Dragos Gh. Costache

144. Honciuc D. Mihai

1395. Dragu Gh. Neculai

145. Hurmuz M. Mihai

1396. Dranga G. Vasile

146. Ilas I. Ioan

1397. Druja St. Alexandru

147. Ionel Gh. Vasile

1398. Dumbravă Gh. Constantin

148. Ionescu L. Dumitru

1399. Dumitrascu I. Matei

149. Irimia C. Ioan

1400. Dumitru I. Gheorghe

150. Irimia P. Dumitru

1401. Emandache V. Gheorghe

151. Irimia P. Vasile

1402. Enache D. Vasile

152. Iureti Gh. Gheorghe

1403. Enache Gh. Ion

153. Juganaru D. Niculai

1404. Enache I. Vasile

154. Lână S. Cristea

1405. Epure G. Stefan

155. Liciu Gh. Constantin

1406. Epure I. Dumitru

156. Lifticariu M. Vladimir

1407. Epure I. Ioan

157. Locic V. Dumitru

1408. Epuri I. Stefan

158. Lungu T. Ioan

1409. Esanu N. Pavel

159. Lupu N. Victor

1410. Escu Al. Costache

160. Lupusor C. Ion

1411. Ezeru V. Ion

161. Maftei V. Ilie

1412. Fânariu D. Dumitru

162. Manole Gh. Ilie

1413. Fârtânescu I. Gheorghe

163. Mariniuc M. Virgil

1414. Ferariu V. Ioan

164. Merticariu C. Vasile

1415. Feraru Gh. Jănică

165. Molie Gh. Gheorghe

1416. Filip N. Petru

166. Munteanu Frunză V. Petru

1417. Filipescu C. Ioan

167. Murariu Gh. Mihai

1418. Fitcoschi I. Dumitru

168. Murariu I. Mihai

1419. Fîntmaru Gh. Filip

169. Nituleac Gh. Petru

1420. Florea C. Vasile

170. Nituleac V. Neculai

1421. Florea I. Costache

171. Pascariu Gh. Dumitru

1422. Florea I. Costică

172. Pintilei Gh. Mihai

1423. Florea I. Ioan

173. Pînzariu V. Ioan

1424. Florea L. Gheorghe

174. Plesca Elena Mihai

1425. Florea V. Constantin

175. Podariu Gh. Petrea

1426. Florea V. Vasile

176. Popa P. Costache

1427. Floria I. Dumitru

177. Portariuc Gh. Dumitru

1428. Flueras Gh. Vasile

178. Prispian C. Gheorghe

1429. Focsa D. Gheorghe

179. Puiu D. Constantin

1430. Frumusanu M. Ilie

180. Purusniuc M. Vasile

1431. Furcoi C. Petru

181. Raus H. Mihai

1432. Gabară Gh. Gheorghe

182. Rotundu P. Mihai

1433. Gafton C. Constantin

183. Rusu Gh. Mihai

1434. Gafton C. Mihai

184. Savencu I. Ioan

1435. Galan D. Ioan

185. Savin P. Dumitru

1436. Galea N. Gheorghe

186. Smadici P. Ilie

1437. Galer Gh. Aurel

187. Solomonescu Gh. Neculai

1438. Gandore A. Emil

188. Stavru I. Constantin

1439. Ganea C. Panainte

189. Stărică V. Petru

1440. Gavril V. Constantin

190. Striblea M. Mihail

1441. Gavril V. Grigore

191. Tanasa D. Aurel

1442. Gavrilescu N. Dumitru

192. Teliscă Gh. Petru

1443. Gavrilită C. Vasile

193. Tigănescu Gh. Dumitru

1444. Geană I. Constantin

194. Tipilescu D. Constantin

1445. Geantău I. Vasile

195. Tofan I. Costachi

1446. Gheteu N. Ion

196. Vasilciuc I. Gheorghe

1447. Ghiban C. Gheorghe

197. Vieriu I. Petru

1448. Ghibirdic D. Ioan

198. Vieru V. Costache

1449. Ghiga C. Vasile

199. Vîzdoagă C. Ioan

1450. Ghiga T. Gheorghe

200. Zăicescu C. Ion

1451. Ghiga V. Vasile

 

1452. Ghindă A. Constantin

• judetul Brasov:

1453. Goga E. Ioan

201. Amarandei Gh. Stefan

1454. Goga St. Ioan

202. Andrei Gh. Gheorghe

1455. Goghie I. Constantin

203. Anghel D. Marin

1456. Gologan Gh. Ion

204. Antal I. Ioan

1457. Grama St. Vasile

205. Arsu A. Aurelian

1458. Gramaticu Zoita Constantin

206. Aterman D. Dumitru

1459. Grancea V. Toader

207. Axinte V. Nicolae

1460. Grapa V. Dumitru

208. Balasz M. Arpad

1461. Grasu N. Neculai

209. Bârsan D. Ioan

1462. Graur M. Vasile

210. Bârsan I. Nicolae

1463. Grecu V. Simion

211. Benko L. Ludovic

1464. Grigoras St. Ion

212. Betiu N. Nicolae

1465. Grigoras V. Dumitru

213. Blajiu Gh. Iosif

1466. Grigore D. Ion

214. Bloju I. Iosif

1467. Grosu V. Constantin

215. Boeriu Gh. Virgil

1468. Gruia V. Costache

216. Boicu D. Dumitru

1469. Grumeza V. Vasile

217. Boiu I. Ioan

1470. Gugiuman V. Sandu

218. Bostan S. Constantin

1471. Guralivu N. Lazăr

219. Bularca Gh. Iosif

1472. Gutuman D. Gheorghe

220. Călin T. Victor

1473. Gutu Maria Gheorghe

221. Călin V. Victor

1474. Hagiu Gh. Neculai

222. Centiu N. Nicolae

1475. Hanganu Gh. Constantin

223. Coteata P. Petria

1476. Hanganu J. Costică

224. Crăcut Gh. Ioan

1477. Hanu M. Ioan

225. Drăgan G. George

1478. Hariuc Z. Neculai

226. Dusa Ana Dumitru

1479. Harnagea V. Alexandru

227. Erdely I. Mihaly

1480. Heica S. Grigore

228. Farcas I. Vichente

1481. Helgiu A. Matei

229. Frătilă N. Gheorghe

1482. Holban D. Alexandru

230. Garasiu I. Gheorghe

1483. Holban I. Nicolai

231. Gialepu B. Bucur

1484. Homoranu D. Ioan

232. Giurcă N. Ilie

1485. Hondru Gh. Costică

233. Giurgiu I. Gheorghe

1486. Hordilă N. Costachi

234. Grecu Gh. Gheorghe

1487. Hordilă V. Stefan

235. Horghidan I. Toader

1488. Hordilă V. Vasile

236. Idomir Gh. Vasile

1489. Hrincă Gh. Constantin

237. Lambucă M. Gheorghe

1490. Hrincă Gh. Ioan

238. Lupu L. Liviu

1491. Hubaci I. Ion

239. Mircea V. Dumitru

1492. Hurdubaie C. Jănică

240. Moisin Gh. Gheorghe

1493. Hurdubaie Gr. Mihai

241. Moja G. Ioan

1494. Hurjui V. Marin

242. Moldovan D. Dumitru

1495. Hutu I. Aurel

243. Mucică Gh. Ion

1496. Iacome P. Ion

244. Nagy Rozalia Ioan-Petru

1497. Ignat C. Toader

245. Neda E. Paraschiv

1498. Ignat Gh. Stefan

246. Oancea S. Ilarie

1499. Ignat I. Stefan

247. Popa I. Ioachim

1500. Ignat T. Constantin

248. Popa T. Traian

1501. Ignat V. Neculai

249. Popovici A. Andrei

1502. Iliută N. Ioan

250. Pruna I. Bucur

1503. Ioanitoae V. Costache

251. Rudar I. Alexandru

1504. Ionascu I. Vasile

252. Savu St. Ilie

1505. Ionită M. Ioan

253. Săsăreanu P. Gheorghe

1506. Iordache Gh. Neculai

254. Sin M. Toma

1507. Iordachi Gh. Gheorghe

255. Stoian Gh. Ilie

1508. Iordan Gr. Mihai

256. Strâmbu P. Nicolae

1509. Irimia Al. Alexandru

257. Stefan R. Aurel

1510. Irimia C. Pavel

258. Tălăsman St. Ionel

1511. Irimiea Gh. Zaharia

259. Teodoru L. Emeric

1512. Isăilă V. Ioan

260. Urs N. Nicolae

1513. Iurascu C. Costachi

261. Voicu I. Ioan

1514. Ivan Gh. Costache

 

1515. Judeanu V. Voicu

• judetul Brăila:

1516. Juverdeanu N. Neculai

262. Antohe J. Iancu

1517. Lache I. Nicu

263. Avram S. Radu

1518. Lache N. Gheorghe

264. Axinte C. Dumitru

1519. Lazar C. Constantin

265. Bănică S. Dumitru

1520. Lazăr Gh. Toader

266. Benescu S. Marin

1521. Lăcătus Gh. Costică

267. Bunea P. Ilie

1522. Lăcătus I. Trăian

268. Burlacu R. Ion

1523. Lăcătus M. Stefan

269. Camentu V. Stefan

1524. Lăcătusu I. Alexandru

270. Caraman Al. Costică

1525. Lefter St. Gheorghe

271. Ciuperdiche S. Dumitru

1526. Lefter V. Xenofonte

272. Cojocaru V. Robe

1527. Leonte Gh. Vasile

273. Datcu S. Costică

1528. Leustean M. Mihai

274. Dionisie G. Alexandru

1529. Livint D. Toadere

275. Drăghiciu I. Mihalache

1530. Loghin V. Constantin

276. Encutu Maria Ene

1531. Luca C. Eugeniu

277. Gheorghe N. Zanfir

1532. Luca I. Ioan

278. Gherghe S. Anton

1533. Luca I. Neculai

279. Iosif Gh. Marin

1534. Luca V. Costică

280. Leu E. Grigore

1535. Luca V. Gheorghe

281. Lungu I. Stefan

1536. Lungu Gh. Ghiorghie

282. Mălcică S. Lixandru

1537. Lupascu M. Ioan

283. Mănăilă A. Alexandru

1538. Lupu D. Iorgu

284. Mihăilă S. Ion

1539. Lupu Gh. Ioan

285. Milosovici A. Gheorghe

1540. Lupu I. Dumitru

286. Mocanu C. Dumitru

1541. Macsim I. Mihai

287. Mocanu I. Enache

1542. Manea I. stefănică

288. Mocanu S. Gheorghe

1543. Manole N. Gheorghe

289. Moroianu P. Dumitru

1544. Mantea M. Vasile

290. Motoc C. Gheorghe

1545. Mânzăteanu I. Dumitru

291. Mototolea S. Neculai

1546. Marcu C. Dumitru

292. Muntean Gh. Nicolae

1547. Marcu D. Vasile

293. Paraschiv Al. State

1548. Mâslea T. Gheorghe

294. Pârvu I. Radu

1549. Matei C. Vasile

295. Pascu B. Grigore

1550. Matei Catinca Grigore

296. Petrascu Gh. Costache

1551. Matei Gh. Milută

297. Petrea I. Gheorghe

1552. Matei Gr. Ioan

298. Simion D. Dumitrache

1553. Mâtă D. Dumitru

299. Simion I. Gheorghe

1554. Mavroian Maria Costică

300. Soare N. Neculai

1555. Maxim T. Neculai

301. Teselea I. Gheorghe

1556. Mazilu C. Grigore

302. Toader Sultana Ion

1557. Măciucă M. Valentin

303. Trocaru C. Ion

1558. Măciucă N. Gheorghe

304. Tudor D. Constantin

1559. Măcrescu C. Alexandru

305. Tăranu V. Ion

1560. Mărgarint Gh. Vasile

306. Vasile Gh. Gheorghe

1561. Melinte Gh. Vasile

307. Voicilă V. Aurel

1562. Micu V. Vasile

 

1563. Mihai P. Costică

• Bucuresti, sector 2:

1564. Mihalache D. Ioan

308. Cristea S. Ioan

1565. Mihoci Gr. Ioan

 

1566. Minciu St. Simion

• Bucuresti, sector 4:

1567. Miron Gh. Mihai

309. Bortes D. Dumitru

1568. Mititelu N. Vasile

 

1569. Mitrofan C. Dumitru

• judetul Călărasi:

1570. Mitrofan I. Dumitru

310. Barascu I. Stancu

1571. Mîtă I. Costică

311. Cuta F. Marin

1572. Mocanu Gr. Mircea

312. Ene P. Alexandru

1573. Mocanu V. Costache

313. Geadau I. Marin

1574. Mocanu V. Stefan

314. Glesnea P. Jianu

1575. Moisă St. Ioan

315. Iamandi I. Milea

1576. Moldovanu V. Gheorghe

316. Marin Gh. Chirită

1577. Morariu T. Ioan

317. Nastase C. Niculae

1578. Moraru Gh. Haralamb

318. Petre S. Neacsu

1579. Moraru I. Dumitru

319. Raducan D. Grigore

1580. Moraru I. Vasile

320. Rotaru V. Aristide

1581. Moraru V. Gheorghe

321. Stancu I. Iancu

1582. Morărescu C. Victor

322. Toader Al. Gheorghe

1583. Morosanu Gh. Dumitru

323. Tucu T. Stefan

1584. Morosanu Gh. Ioan

324. Voicu P. Nicolae

1585. Morosanu Gh. Vasile

325. Zinca C. Victor

1586. Morozan D. Ioan

 

1587. Motas I. Petrică

• judetul Cluj:

1588. Munteanu D. Alexandru

326. Baldean I. Grigore

1589. Munteanu Gh. Constantin

327. Buburuz I. Gavrilă

1590. Munteanu I. Neculai

328. Câmpean I. Iacob

1591. Munteanu I. Neculai

329. Ciobanu I. Constantin

1592. Munteanu Mărioara Emil

330. Drăgan Floare Ioan

1593. Murgoci Gh. Vasile

331. Dreve I. Gavril

1594. Mustată S. Jan

332. Hruban A. Ioan

1595. Năsiescu Gh. Mihai

333. Marta I. Vasile

1596. Năstase C. Gheorghe

334. Nicula Al. Teodor

1597. Năstase Gh. Petru

335. Pop I. Aron

1598. Năsuescu C. Stefan

336. Pricop D. Alexandru

1599. Neacsu N. Vasile

337. Tintelecan C. Emil

1600. Neacsu P. Adam

338. Tomos S. Gavril

1601. Neamtu C. Costică

339. Vlaic C. Ilie

1602. Nechita D. Lambru

 

1603. Nechita Gh. Ioan

• judetul Constanta:

1604. Nechita I. Gheorghe

340. Apaz A. Musuret

1605. Nechita Z. Eugen

341. Bălan V. Petru

1606. Nedelcu I. Ioan

342. Birt C. Gheorghe

1607. Negară I. Mihai

343. Bordei Gh. Ion

1608. Negrea V. Ilii

344. Brescan I. Dumitru

1609. Nevarache V. Hristache

345. Ceocan I. Vasile

1610. Nita V. Vasile

346. Chirvase Gh. Tudor

1611. Nită P. Pavel

347. Cocârta M. Costache

1612. Nitică I. Petrache

348. Constantin I. Nicolae

1613. Nitoi I. Simion

349. Constantinescu C. Ion

1614. Nitu Mărioara Toader

350. Culea V. Ion

1615. Nucă D. Ion

351. Dodica T. Constantin

1616. Obreja M. Ghită

352. Hritucu I. Vasile

1617. Ochiană D. Petru

353. Lare V. Constantin

1618. Ocraim Gh. Constantin

354. Lica C. Gheorghe

1619. Oglain T. Sava

355. Niculescu I. Iulian

1620. Olariu N. Ion

356. Plăesu B. Ion

1621. Olteanu I. Gheorghe

357. Popa C. Emil

1622. Onel I. Ioan

358. Popa F. Marin

1623. Onică I. Constantin

359. Popescu I. Aurelian

1624. Onită C. Gheorghe

360. Resit S. Chemal

1625. Onofrei I. Cezar

361. Roman D. Ion

1626. Oprea I. Petru

362. Stan M. Nicolae

1627. Ostan N. Constantin

363. Stan M. Petre

1628. Ostasă I. Ion

364. Stănescu I. Dumitru

1629. Otăl A. Gheorghe

365. Straub E. Eustatiu

1630. Otel A. Costache

 

1631. Panainte A. Gheorghe

• judetul Covasna:

1632. Pană S. Adam

366. Oprea N. Petru

1633. Pantea M. Toader

 

1634. Panu P. Costache

• judetul Dâmbovita:

1635. Parascanu P. Aurel

367. Costache A. Alexandru

1636. Parpa N. Costache

368. Iov uD. Valent

1637. Parpalia I. Ioan

369. Ivascu Floarea Dumitru

1638. Partal N. Vasile

370. Lungu Gh. Stelică

1639. Paruschi Gr. Vasile

371. Turcu I. Gheorghe

1640. Pascal Gh. Ion

 

1641. Pascanu Gh. Vasile

 • judetul Dolj:

1642. Pascariu A. Petru

372. Alexa Gh. Ion

1643. Pascariu Gh. Alexandru

373. Andrei C. Florea

1644. Pascani Gh. Ioan

374. Belu T. Dumitru

1645. Pascu T. Trăian

375. Capră P. Marin

1646. Pavăl V. Dumitru

376. Cican D. Tudor

1647. Paveliuc Gh. Nicolae

377. Dale I. Mihăilescu

1648. Păduraru I. Nicolae

378. Dolă A. Nicolai

1649. Păduraru M. Matei

379. Doroftei Gh. Mihail

1650. Pălici Gh. Stefan

380. Dumitrascu D. Marin

1651. Pelenouă C. Ionel

381. Ghiră M. Petre

1652. Perju I. Constantin

382. Ilie S. Ion

1653. Pesteri I. Vasile

383. Ion I. Gheorghe

1654. Petcu T. Aristide

84. Mitrică M. Mihai

1655. Petrea D. Ioan

385. Neacsu M. Nută

1656. Pîrvan P. Gheorghe

386. Nită Gh. Florea

1657. Plesu C. Vasile

387. Sandu M. Nicolae

1658. Plopu T. Vasile

388. Sârbu F. Vasile

1659. Pocovnicu N. Vasile

389. Stanciu P. Sterie

1660. Popa Gh. Vasile

390. Teacă M. Marin

1661. Popa I. Mihai

 

1662. Popa I. Zaharia

• judetul Galati:

1663. Popa P. Dumitru

391. Agache N. Ionel

1664. Popa V. Constantin

392. Agache V. Ion

1665. Popa V. Ioan

393. Alexandru G. Mihai

1666. Popa V. Stefan

394. Andone D. Costache

1667. Popa V. Vasile

395. Anghel Elena Constantin

1668. Popescu I. Gheorghe

396. Anghel S. Alecu

1669. Popica Gh. Gheorghe

397. Angheli I. Dumitru

1670. Popovici Gh. Mihai

398. Angheli M. Nistor

1671. Postolachi C. Constantin

399. Apostol Gh. Dumitru

1672. Postolachi Gh. Ion

400. Azoitei V. Vasile

1673. Postu I. Gheorghe

401. Balan Al. Ion

1674. Pricop Gh. Mihai

402. Balan Gr. Dumitrache

1675. Pricop M. Luca

403. Balan N. Grigore

1676. Pricop V. Simion

404. Bârlădeanu I. Ion

1677. Pricope I. Vasile

405. Berescu Gr. Dumitru

1678. Prisecaru M. Sava

406. Besleagă S. Grigore

1679. Pruteanu C. Costică

407. Boncan I. Xenofon

1680. Pruteanu St. Vasile

408. Bozian N. Grigore

1681. Puflea N. Gheorghe

409. Bragă M. Gheorghe

1682. Putoiu Gh. Iancu

410. Burghiu A. Alexandru

1683. Radu C. Vasile

411. Caraman L. Petrache

1684. Rainert N. Vasile

412. Cârcotă I. Ioan

1685. Rogojină I. Ilie

413. Cârcotă V. Aurel

1686. Roman D. Alecu

414. Cârniciu T. Gavrilă

1687. Rosu I. Mihai

415. Cazacu A. Ion

1688. Rosu I. Mihai

416. Cazan St. Vasile

1689. Rotariu I. Dumitru

417. Căus V. Dumitru

1690. Rotariu T. Petru

418. Cepraga D. Alec

1691. Sabadac Gh. Constantin

419. Chibrit I. Alexandru

1692. Samoilă I. Petru

420. Chiricută I. Hristache

1693. Samoilă Maranda Gheorghe

421. Chirilă Gr. Tache

1694. Sarafim D. Gheorghe

422. Chirilă I. Costică

1695. Sârbu Gh. Stefan

423. Chirilă M. Gheorghe

1696. Sasu Gh. Costache

424. Chirilă S. Trandafir

1697. Savin Marghioala Gavrilă

425. Ciobotaru V. Rizu

1698. Sălceanu D. Ioan

426. Ciupercă N. Toader

1699. Sănduleac P. Stefan

427. Condrache C. Ghiorghe

1700. Scânteie I. Vasile

428. Costache G. Aurel

1701. Simion I. Ion

429. Costin C. Vasile

1702. Sîrghe D. Iancu

430. Crăciun I. Neculae

1703. Smîntînă Gh. Ioan

431. Crăciun T. Neculai

1704. Smîntînă V. Petrea

432. Crăită T. Ionel

1705. Socola M. Ghită

433. Cristea S. Teodor

1706. Solomon C. Andrei

434. Crisan Al. Ion

1707. Solomon V. Ionită

435. Curlătel I. Ionel

1708. Soreanu C. Ioan

436. Dabija H. Gheorghe

1709. Soroagă C. Costică

437. Dabija M. Dumitru

1710. Spânachi Gh. Vasile

438. Dan V. Dobre

1711. Spânu Gr. Ion

439. Dandis Gh. Gheorghe

1712. Spiridon Gh. Constantin

440. Dichiu T. Gheorghe

1713. Spiridon Gh. Gheorghe

441. Dima T. Vergiliu

1714. Spiridon Gh. Mihai

442. Donici Al. Dumitrache

1715. Stan Gh. Constantin

443. Donici I. Toader

1716. Sterea V. Costică

444. Dragomir I. Năstasă

1717. Stoian D. Dumitru

445. Dragomir V. Costică

1718. Stoian P. Ionită

446. Dragomir V. Gheorghe

1719. Stoleru D. Gheorghe

447. Dragomir V. Ioan

1720. Strat Z. Constantin

448. Drăgan Gh. Petrică

1721. Strătina N. Ion

449. Dumitrache C. Ion

1722. Strătina V. Vasile

450. Dumitru M. Vasile

1723. Stroi C. Ion

451. Enache Elisabeta Gheorghe

1724. Suditu P. Emilian

452. Enache G. Victor

1725. Sulă I. Aurel

453. Enache I. Sterian

1726. Serban A. Mihai

454. Enachi I. Alexandru

1727. Serban A. Stefan

455. Ene C. Neculai

1728. Tanase Maria Iancu

456. Ene T. Stan

1729. Târlea Profira Neculai

457. Florea A. Gheorghe

1730. Tănasă I. Neculai

458. Florea C. Stefan

1731. Tănasă V. Constantin

459. Florea V. Vasile

1732. Tăpoi T. Vasile

460. Gaibăr Gh. Dumitru

1733. Tărâtă I. Ilie

461. Gâlea I. Chirică

1734. Teletin N. Gheorghe

462. Galia N. Leonide

1735. Teslariu N. Ioan

463. Gavrilă Al. Aurel

1736. Teslaru I. Grigore

464. Gheorghită D. Costachi

1737. Timofte N. Dumitru

465. Grigoras I. Panainte

1738. Tiplea Gh. Neculai

466. Grigore B. Neculai

1739. Tofan Gh. Vasile

467. Grigore St. Gheorghe

1740. Toma Anica Costache

468. Gurău E. Vasile

1741. Toma I. Vasile

469. Hagiu Gh. Andronache

1742. Toma Ioana Dumitru

470. Hagiu I. Gheorghe

1743. Toma P. Ioan

471. Hahuc A. Ghită

1744. Topa T. Anghel

472. Hâncu T. Ioan

1745. Toplicianu I. Gheorghe

473. Iacob C. Petru

1746. Toporascu Gh. Ioan

474. Iacob I. Gheorghe

1747. Trifan I. Neculai

475. Ilie C. Aurelian

1748. Trifan S. Vasile

476. Ilie Z. Toader

1749. Trufasu P. Neculai

477. Ionasc N. Constantin

1750. Trufea Frăsina Gheorghe

478. Ionascu Al. Dumitru

1751. Tuchendrea N. Gheorghe

479. Ionascu V. Iancu

1752. Tuchendrea N. Pavel

480. Iordache A. Constantin

1753. Tudosă C. Mihai

481. Iordache I. Gheorghe

1754. Tugulea V. Gheorghe

482. Iosip Gh. Gheorghe

1755. Turbatu Gh. Ghiorghi

483. Irimia V. Constantin

1756. Turcanu M. Gheorghe

484. Istrate Gh. Georgică

1757. Turcu V. Constantin

485. Ivan C. Neculai

1758. Udrea Profira Aurel

486. Ivan St. Gheorghe

1759. Ulea Gh. Dumitru

487. Ivascu I. Nedelcu

1760. Ungureanu Gh. Neculai

488. Lefter Zoita Apostu

1761. Ungureanu N. Mihai

489. Leon P. Costică

1762. Ungureanu T. Vasile

490. Liciu V. Marin

1763. Ungurianu V. Vasile

491. Luca N. Simion

1764. Unguru St. Dumitru

492. Maga Nastasia Gheorghită

1765. Ureche Gh. Ioan

493. Maldis C. Pavel

1766. Ursu A. Ghiorghe

494. Mândrescu Gr. Gheorghe

1767. Ursu C. Mihai

495. Manole C. Neculae

1768. Ursu G. Jănică

496. Mesca I. Ioan

1769. Ursu Gh. Ioan

497. Mihai Gh. Sterian

1770. Ursu Trandafira Gheorghe

498. Mihalache I. Zaharia

1771. Vaiberg M. Ticu

499. Mihalache M. Anghelută

1772. Vârlănute C. Mihai

500. Milea A. Toader

1773. Vârlănute V. Ion

501. Mocanu T. Gavrilă

1774. Vidinaru C. Petru

502. Mocanu T. Gheorghe

1775. Vidroi C. Constantin

503. Modiga D. Emil

1776. Vieru D. Vasile

504. Modiga N. Mihai

1777. Vieru N. Alexandru

505. Moisi I. Dumitru

1778. Vieru N. Costache

506. Moroianu C. Sandu

1779. Vornicu I. Ioan

507. Munteanu C. Enache

1780. Vrabie St. Gheorghe

508. Muntenită C. Ionică

1781. Vrânceanu I. Toader

509. Neculau Gh. Ghiorghe

1782. Vrânceanu T. Jean

510. Nedelcu I. Neculai

1783. Vrînceanu I. Emil

511. Negoită T. Nicu

1784. Zaharia A. Constantin

512. Nistor I. Neculae

1785. Zaharia I. Eugen

513. Nour Gh. Nicolae

1786. Zaharia V. Gheorghe

514. Ochi-Rosii St. Stefan

1787. Zanoschi N. Jănică

515. Pascaru I. Vasile

1788. Zonte T. Teopempt

516. Pavel Gh. Vasile

1789. Zontea Z. Vertută

517. Pavel S. Vasile

1790. Zugravu Gh. Costache

518. Pavel V. Alec

1791. Zugravu V. Constantin

519. Păun N. Ovidiu

1792. Zugravu V. Vasile

520. Pohrib G. Costache

 

521. Popa Gh. Ivan

• judetul Vrancea:

522. Popa S. Cezar

1793. Adimei G. Ioan

523. Popa-Mare I. Stati

1794. Alergus V. Vasile

524. Postolache C. Vasile

1795. Alexandru St. Dută

525. Potârniche I. Vasile

1796. Alexe St. Nicu

526. Profir Al. Costică

1797. Amăran M. State

527. Purice I. Ion

1798. Anghel I. Ion

528. Ragea I. Dumitrache

1799. Anghel T. Radu

529. Răducan Gh. Constantin

1800. Anghel Z. Sandu

530. Răducan S. Vasile

1801. Antimir T. Dumitru

531. Rosca Gh. Săndulache

1802. Anton Sorica Costică

532. Rosca N. Iulian

1803. Apostu D. Neculai

533. Rotaru V. Ion

1804. Apostu N. Ene

534. Rusu I. Iancu

1805. Arbunea A. Gheorghe

535. Sârbu V. Mihalache

1806. Ardeleanu Gh. Dimofte

536. Săvăstru S. Toader

1807. Arfir A. Gheorghe

537. Scurtu D. Ioan

1808. Baciu D. Vasile

538. Spânu St. Pavel

1809. Baciu I. Tănăsache

539. Spătariu Gh. Costin

1810. Baciu N. Vasile

540. Stan A. Vasile

1811. Baciu R. Constantin

541. Stan I. Anica

1812. Balan D. Pavel

542. Stan I. Ilie

1813. Balincă S. Stan

543. Stanciu P. Petrache

1814. Baltă Gr. Ion

544. Stănculea V. Ion

1815. Bândar C. Costică

545. Stoian V. Vasile

1816. Banu Gr. Ion

546. Stoleru I. Anton

1817. Barbu A. Pavel

547. Susanu I. Dumitru

1818. Barbu Al. Anton

548. Serban Gh. Ghiorghe

1819. Barbu Gh. Radu

549. Serban M. Vasile

1820. Batistă N. Serban

550. Stefănescu D. Teodor

1821. Bărus M. Petrea

551. Tânjală D. Pavel

1822. Bejan R. Stoian

552. Tăune B. Costică

1823. Biciuscă I. Gheorghe

553. Teacă St. Petrea

1824. Bobeică A. Gheorghe

554. Timofte S. Ion

1825. Bobeică M. Costică

555. Tiron T. Alecu

1826. Bobocea St. Neculai

556. Tofan D. Gheorghe

1827. Bocnas I. Andrei

557. Tomescu N. Serghie

1828. Bodea I. Eugeniu

558. Trincu Gh. Gheorghe

1829. Bogoi M. Ionel

559. Ursu Gh. Costachi

1830. Bogoi St. Stoian

560. Vârlan P. Marin

1831. Borcăias I. Gheorghe

561. Vasilache P. Gheorghe

1832. Botan V. Petrea

562. Vasilachi Gh. Stefan

1833. Bratosin T. Vasile

563. Vasilică Z. Neculai

1834. Bratu A. Apostol

564. Vintilă T. Darie

1835. Bratu I. Lazăr

565. Vlase C. Constantin

1836. Bratu I. Mihai

566. Vlasie C. Apostol

1837. Bratu L. Apostu

567. Vrânceanu I. Vasile

1838. Bratu R. Ioan

568. Vulpoi Gr. Ionel

1839. Bratu S. Aurel

 

1840. Bubulete P. Gheorghe

• judetul Gorj:

1841. Bucsă Ioana Petrea

569. Basneanu A. Virgil

1842. Bucsă S. Ion

570. Bălăsoiu C. Nicolae

1843. Bulancea I. Iordache

571. Băloc I. Ion

1844. Bulgaru I. Alecu

572. Bejinariu Gr. Ion

1845. Buture V. Maftei

573. Cercel C. Adrian

1846. Calita N. Manolache

574. Costescu C. Gheorghe

1847. Caloian I. Vasile

575. Cotojman Gh. Ioan

1848. Carte Putredă N. Gheorghe

576. Cristescu I. Vasile

1849. Catană S. Gheorghe

577. Dăianu I. Stefan

1850. Catană T. Toader

578. Drăgusin Gh. Tudor

1851. Călin Gh. Anghel

579. Fugaciu C. Spiridon

1852. Cernat B. Vasile

580. Găman I. Vasile

1853. Cernat C. Ion

581. Găvan L. Constantin

1854. Cherciu C. Neculai

582. Grigore Grisa Ilie

1855. Chirac St. Tudor

583. Grosereanu C. Adrian

1856. Chiriac I. Toader

584. Mihăilescu I. Spiridon

1857. Chiticaru I. Ion

585. Munteanu T. Mihai

1858. Cioacătă M. Dumitru

586. Plescanu I. Ion

1859. Ciobanu I. Vasile

587. schiopu M. Nicolae

1860. Ciobotaru St. Enache

588. Tudor N. Titu

1861. Ciobotaru Z. Gheorghe

589. Udrea C. Emanoil

1862. Ciorăsteanu G. Simion

590. Utescu C. Ion

1863. Colniceanu D. Nică

 

1864. Colniceanu I. Ion

• judetul Iasi:

1865. Coman D. Vasile

591. Andrei S.I. Gheorghe

1866. Coman Nuta Dumitru

592. Antonoaea V. Costică

1867. Constantin C. Florea

593. Arvinte T. Vasile

1868. Constantin S. Toader

594. Baciu Gh. Mircea

1869. Copaci G. Andrei

595. Barna Gh. Vasile

1870. Cosma E. Ion

596. Bârsan Ileana Gheorghe

1871. Costache D. Petrea

597. Bărbieru N. Vasile

1872. Costache Joita Dumitru

598. Bisog P. Ioan

1873. Costandache A. Iorgu

599. Brătoi D. Gheorghe

1874. Costianu Gh. Stefan

600. Buzelan Gh. Dumitru

1875. Costianu I. Iordan

601. Carcea Elena Ioan

1876. Costineanu I. Mihai

602. Căusanu I. Dumitru

1877. Cozma Gr. Stan

603. Chirilă N. Constantin

1878. Cristea Gh. Ion

604. Chiselită M. Radu

1879. Cristian P. Petrache

605. Ciobanu N. Gheorghe

1880. Croitoru Gr. Gheorghe

606. Ciobanu Varvara Vasile

1881. Damian Gh. Vasile

607. Ciubotariu Gr. Gheorghe

1882. David V. Panait

608. Ciurcă M. Vasile

1883. Dănilă D. Constantin

609. Constantin E. Costache

1884. Dediu S. Petrache

610. Cotovanu I. Ioan

1885. Dediu T. Neculai

611. Dabija A. Petru

1886. Dediu T. Soare

612. Dascălu Sevastia Gheorghe

1887. Dima A. Gheorghită

613. Deleanu Gh. Gheorghe

1888. Dincă I. Neculae

614. Delescu P. Costachi

1889. Dinu Gh. Vespasian

615. Fantaziu V. Emil

1890. Ditu Al. Remus

616. Holban I. Constantin

1891. Dobre I. Marin

617. Iftime Gh. Nicolaie

1892. Dobre N. Costache

618. Ilie P. Gheorghe

1893. Dobri I. Gheorghe

619. Laptes I. Emil

1894. Dobrică F. Constantin

620. Luca V. Gheorghe

1895. Dogaru V. Manea

621. Lungu I. Vasile

1896. Domnescu Gh. Nicolae

622. Lungu T. Neculai

1897. Donie T. Alec

623. Lungu V. Vasile

1898. Dragomir I. Ilie

624. Macovei A. Neculai

1899. Dragomir M. Ion

625. Mahu A. Ioan

1900. Drâmbă D. Ioan

626. Mâtilă V. Gheorghe

1901. Drăgus Gh. Neagu

627. Mihalciuc M. Minodor

1902. Drogeanu A. Stan

628. Milostivu N. Gheorghe

1903. Dumbravă N. Jenică

629. Motoc I. Ioan-Mihai

1904. Dumitrache I. Badiu

630. Nasie D. Pintilie

1905. Dumitrache N. Nicolae

631. Nechifor M. Thoader

1906. Dumitrache P. Enache

632. Noroc V. Pavel

1907. Dumitrache P. Gheorghe

633. Olariu T. Gheorghe

1908. Dumitrache R. Melu

634. Opria I. Vasile

1909. Dumitran P. Radu

635. Petrescu C. Ioan

1910. Dumitrascu R. Neagu

636. Pinteală C. Petrea

1911. Dumitru I. Toader

637. Pipirig St. Ioan

1912. Dumitru St. Ion

638. Poncu A. Mihai

1913. Enache D. Ion

639. Popa Gh. Iorgu

1914. Enache E. Ion

640. Popa Gh. Virgiliu

1915. Enache Gh. Ion

641. Pricop Gh. Costache

1916. Enache Gh. Vasile

642. Prisacariu D. Aristotel

1917. Enache I. Victor

643. Prisecariu M. Dumitru

1918. Enache N. Mihai

644. Radu Sofia Vasile

1919. Enache St. Neculai

645. Rântar Maria Constantin

1920. Făcăeru C. Iordache

646. Ror I. Alecsandru

1921. Filip Gr. Grigore

647. Stamate St. Volodie

1922. Filipache I. Paraschiv

648. Stoica D. Mihai

1923. Fistoc V. Gheorghe

649. Terenteac M. Vasile

1924. Florea D. Nică

650. Tescu V. Petru

1925. Florea Gh. Ion

651. Toma Gh. Vasile

1926. Florea P. Gheorghe

652. tandură I. Ion

1927. Frunză P. Nicolae

653. Ulmanu Gh. Gheorghe

1928. Furtună I. Toader

654. Vestale Gh. Petru

1929. Gârneată N. Constantin

655. Vornicu D. Stefan

1930. Gâscă T. Ion

 

1931. Gaspar P. Emanoil

• judetul Ilfov:

1932. Găureanu St. Dumitru

656. Voicu Gh. Vasile

1933. Geambasu N. Tudor

 

1934. Genunche D. Ion

• judetul Mehedinti:

1935. Gheorghe Stanca Ion

657. Avram M. Gheorghe

1936. Gheorghită Al. Vasile

658. Baci St. Grigore

1937. Gheorghită Gh. Dumitru

659. Baciu M. Constantin

1938. Gheorghită I. Ionel

660. Badea S. Tiberie

1939. Ginerică I. Voicu

661. Băbăt D. Ion

1940. Giurgea C. Ioan

662. Bănescu C. Constantin

1941. Giurgea Gh. Constantin

663. Belitu C. Ion

1942. Glăvană S. Grigore

664. Bidileci D. Grigorie

1943. Gogonea S. Stan

665. Birău Domnica Nicolae

1944. Goia C. Ion

666. Birău I. Vasile

1945. Gorgan T. Dumitru

667. Bojin I. Gavrilă

1946. Grăceanu I. Vasile

668. Bordei I. Constantin

1947. Grecu I. Ilie

669. Borugă I. Constantin

1948. Gurită M. Stefan

670. Brihac Gh. Gheorghe

1949. Horhocescu Ioana Gheorghe

671. Bumbea P. Constantin

1950. Hotar Z. Tache

672. Buncianu Al. Eugeniu

1951. Iacob C. Ionel

673. Cioba Gh. Ion

1952. Ibris A. Dumitru

674. Cirstoiu C. Stefan

1953. Ichim I. Moise

675. Constantin Gh. Ion

1954. Ichim S. Stan

676. Crăciun M. Mihai

1955. Ion C. Stefan

677. Curea D. Dumitru

1956. Ionescu D. Ionel

678. Curelea I. Constantin

1957. Ionită D. Sandu

679. Dan I. Stefan

1958. Ionită I. Nicolae

680. Diaconescu V. Nicolae

1959. Ionită St. Soare

681. Draghici Gh. Alexandru

1960. Istudor C. Gheorghe

682. Ene C. Stefan

1961. Ivan C. Dumitrache

683. Floarea D. Pătru

1962. Jorăscu I. Corneliu

684. Frînculescu I. Ion

1963. Jugănaru I. Dumitru

685. Găman D. Alexandru

1964. Latu Gh. Ion

686. Ghitulescu I. Ionel

1965. Lazăr St. Ion

687. Giurea P. Constantin

1966. Leica Gh. Ion

688. Gologan M. Constantin

1967. Lovin N. Zahariea

689. Grigorie D. Sevastian

1968. Lungu V. Stan

690. Gulită Al. Ion

1969. Lupu I. Ion

691. Gulită M. Ion

1970. Maftei M. Corneliu

692. Gusoi Gh. Mihai

1971. Mafteiu N. Drăgoncea

693. Haideti C. Alexandru

1972. Mafteiu S. Grigore

694. Iacobescu C. Constantin

1973. Manole N. Dumitru

695. Iosu M. Stan

1974. Maxen Gh. Constantin

696. Iovescu N. Nicolae

1975. Mălureanu N. Ion

697. Jilcu N. Alexandru

1976. Mălureanu S. Alexandru

698. Maghescu V. Ion

1977. Mănăilă Gr. Neculai

699. Manea Al. Constantin

1978. Mănăilă I. Dumitru

700. Mantog C. Ion

1979. Mărăsteanu Gh. Toader

701. Mardale I. Dumitru

1980. Măxineanu C. Mihalache

702. Maresi I. Nicolae

1981. Mihai B. Vasile

703. Marina D. Vasile

1982. Mihai Gh. Anghelache

704. Matei M. Atanasie

1983. Mihai S. Păun

705. Mazilu St. Virgil

1984. Milea M. Radu

706. Mărculescu D. Nicolae

1985. Miloae V. Petrache

707. Mitroi I. Constantin

1986. Mircea V. Nicu

708. Mitu I. Ion

1987. Mirică C. Ion

709. Miulescu M. Constantin

1988. Miron Gh. Petru

710. Mîndreci Ecaterina Gheorghe

1989. Mitu R. Constantin

711. Mogonea V. Gheorghe

1990. Mocănas M. Neculai

712. Munteanu Al. Barbu

1991. Mogodeanu C. Năstasă

713. Muscu F. Ilie

1992. Moise P. Ivan

714. Muscu M. Ghită

1993. Moroiu G. Zahariea

715. Neagoe C. Tiberiu

1994. Moroiu N. Stan

716. Neamtu Gr. Gheorghe

1995. Munteanu C. Ion

717. Nistor N. Ion

1996. Munteanu N. Neculae

718. Oprea I. Constantin

1997. Munteanu T. Fănică

719. Papavă M. Iulian

1998. Muntenescu C. Iordache

720. Pătrulescu P. Gheorghe

1999. Năstase D. Ion

721. Pătrut C. Gheorghe

2000. Neagu Gh. Andrei

722. Pescariu V. Gheorghe

2001. Neagu H. Tache

723. Petrea M. Gheorghe

2002. Neagu I. Matei

724. Petrea M. Gheorghe

2003. Neagu L. Neculai

725. Petrovici I. Petre

2004. Neagu Simioana Pavăl

726. Piluti Gh. Vasile

2005. Neamtu St. Dumitru

727. Popescu V. Marin

2006. Nechifor C. Ion

728. Popi M. Ion

2007. Nechifor V. Vasile

729. Preda C. Vasile

2008. Necula Al. Ion

730. Prodan Gh. Mihai

2009. Necula S. Constantin

731. Purcăreată P. Constantin

2010. Necula T. Stefan

732. Putică C. Ion

2011. Neculai Gh. Georgel

733. Radului M. Constantin

2012. Neculai I. Fănică

734. Rapcea V. Constantin

2013. Nedelcu S. Stefan

735. Răescu Sitaru I. Alexandru

2014. Nedelcu V. Gheorghe

736. Roauă C. Valerie

2015. Nedelcu V. Stefan

737. Săftoiu I. Alexandru

2016. Negoită Gr. Rafael

738. Socol N. Ion

2017. Negrilă Gh. Dumitru

739. Stănică C. Alexandru

2018. Negru M. Gheorghe

740. Stîngu Gh. Vasile

2019. Negrută C. Toader

741. Stoenică B. Valerie

2020. Nicolae S. Stan

742. Stoenică Gh. Alexandru

2021. Nicolaiu M. Tănase

743. Stroe Gh. Ion

2022. Niculescu A. Iorgu

744. Stroescu Gr. Stelian

2023. Nistor S. Iorgu

745. Serbănoiu C. Ion

2024. Nită Gh. Stan

746. Steflea Al. Emil

2025. Oancea N. Ghită

747. Tomescu M. Constantin

2026. Odoleanu Ioana Ion

748. Tudor I. Constantin

2027. Olaru M. Gheorghe

749. Turcu V. Constantin

2028. Palcu I. Gheorghe

750. Udrescu Al. Emilian

2029. Panait V. Petrache

751. Ulian M. Stefan

2030. Panaite D. Gheorghe

752. Ungureanu N. Gheorghe

2031. Panaite V. Misu

753. Urucu C. Nicolae

2032. Panfil St. Spiridon

754. Văcărescu Gh. Dionisie

2033. Paraschiv C. Neculai

755. Văduvescu P. Dumitru

2034. Pascu D. Panait

756. Văleanu Gh. Iorgu

2035. Pascu T. Enache

757. Vlădut M. Costache

2036. Pătulea I. Panaite

758. Vucea C. Dumitru

2037. Petre V. Voicu

 

2038. Pintilie S. Dumitru

• judetul Neamt:

2039. Podgoreanu C. Dumitru

759. Agiurgioaei M. Mihai

2040. Popa I. Ion

760. Amărinii A. Vasile

2041. Popa S. Ion

761. Andrusca St. Constantin

2042. Popescu Mariea Ionită

762. Armanu V. Vasile

2043. Preda M. Dumitru

763. Armenici Gh. Gheorghe

2044. Preoteasa Gh. Constantin

764. Balhon T. Dumitru

2045. Prodan I. Alexandru

765. Bârliba N. Gheorghe

2046. Purcăreată C. Stefan

766. Boestian Gh. Dumitru

2047. Purcăreată T. Bogdan

767. Bofan Gh. Ioan

2048. Racovită V. Toader

768. Bucur G. Toader

2049. Radu D. Tudorache

769. Dan M. Petru

2050. Radu V. Ion

770. Dogariu V. Victor

2051. Rădută T. Costică

771. Florian T. Gheorghe

2052. Rizea M. Vasile

772. Fluerasu I. Constantin

2053. Rizea R. Nicu

773. Grigorici V. Mihai

2054. Rosioru M. Enache

774. Iacob C. Vasile

2055. Rusu C. Gheorghe

775. Iliescu I. Ioan

2056. Rusu Gh. Ion

776. Ionită I. Vasile

2057. Sâchin I. Costache

777. Leat Gh. Costică

2058. Sandu C. Neculai

778. Maxim P. Vintilă

2059. Sârbu N. Ion

779. Mihăilă I. Ioan

2060. Sava D. Corneliu

780. Miron D. Gheorghe

2061. Scutaru I. Aurel

781. Munteanu I. Vasile

2062. Simion C. Nicu

782. Murariu V. Neculai

2063. Slăvoiu St. Ion

783. Nechifor Aglaia Marin

2064. Smeu M. Gheorghe

784. Obreja Gh. Neculai

2065. Soare P. Tănăsache

785. Ravariu I. Ioan

2066. Socol Gr. Anton

786. Todirel T. Ion

2067. Soros I. Gheorghe

787. Vamanu Gh. Neculai

2068. Spătaru C. Ilie

788. Vamanu I. Gheorghe

2069. Stan D. Gheorghită

789. Vieriu I. Gheorghe

2070. Stan I. Ilie

790. Vieriu I. Ioan

2071. Stanciu St. Marin

 

2072. Stoian C. Stan

• judetul Olt:

2073. Stoian D. Vasile

791. Achim I. Ion

2074. Stoica Gh. Ion

792. Alflageac D. Marin

2075. Stoica I. Florea

793. Alflageac M. Victor

2076. Stoica M. Radu

794. Anton D. Dumitru

2077. Stoica T. Stoica

795. Bădescu I. Toma

2078. Stoinoiu I. Neculae

796. Bănicioiu Gh. Ion

2079. Stoinoiu M. Ion

797. Beldea D. Constantin

2080. Stroia C. Gheorghe

798. Bican M. Gheorghe

2081. Suru Măndita Neculai

799. Briceag P. Stefan

2082. Susanu Gh. Alexandru

800. Bucur Al. Ion

2083. Seitan Gh. Neculai

801. Burcă R. Ion

2084. Serban A. Constantin

802. Chircă I. Filip

2085. Serbu R. Coman

803. Chirea C. Gheorghe

2086. Stefan I. Gheorghe

804. Cimpoeru P. Marin

2087. Stefănescu M. Sandu

805. Ciobanu N. Ion

2088. Tacu C. Victor

806. Ciolan F. Radu

2089. Târdea A. Ion

807. Cîrloganu Gh. Nicolae

2090. Târlea A. Vasile

808. Constantin S. Sebastian

2091. Tănase I. Constantin

809. Costache N. Mircea

2092. Tănase T. Dumitru

810. Dan F. Marin

2093. Tănase T. Gheorghe

811. David I. Dumitru

2094. Ticu Dobra Bucur

812. Diaconu C. Marin

2095. Ticu S. Lazăr

813. Dinu C. Alexandru

2096. Tiloiu T. Stan

814. Dinu L. Ioan

2097. Toader Gh. Ion

815. Dobrea V. Leonida

2098. Toader I. Mihaiu

816. Dogaru Gh. Ion

2099. Trif I. Toader

817. Dontu P. Ion

2100. Trofin Gh. Fănică

818. Drăghici M. Alexandru

2101. Tucan N. Gheorghe

819. Drăgoi M. Constantin

2102. Tudose S. Ioan

820. Dumitrascu C. Nicolae

2103. Turcitu N. Grigore

821. Dumitru St. Marin

2104. Turcu I. Victor

822. Dumitru V. Marin

2105. Turlea D. Ion

823. Dută Gh. Constantin

2106. Turturică N. Gheorghe

824. Ene F. Marin

2107. Turturică St. Ilie

825. Fieraru Al. Nicu

2108. Tutoveanu I. Gheorghe

826. Fieraru S. Ion

2109. Tutoi I. Maftei

827. Georgescu Gh. Ion

2110. Ulmaru Gh. Florea

828. Gîrcoveanu I. Ion

2111. Ungureanu A. Radu

829. Guiu Gh. Radu

2112. Untu Al. Ioan

830. Gurită I. Teodor

2113. Ursu R. Alexe

831. Ilie Al. Constantin

2114. Ursu V. Savin

832. Ilie Ioana Constantin

2115. Usurelu T. Dumitru

833. Iliescu I. Ilie

2116. Vâju D. Mihai

834. Ilinca C. Constantin

2117. Vasilache S. Radu

835. Ionescu S. Florea

2118. Vasile Gh. Constantin

836. Iscru M. Grigore

2119. Vasile Sanda Neculai

837. Ivan Lina Ion

2120. Văduva T. Ion

838. Lăcătus F. Pavel

2121. Visan Gr. Anton

839. Lincă S. Gheorghe

2122. Vlasie I. Dumitru

840. Manda C. Vasile

2123. Vlasie M. Vasile

841. Margine M. Gheorghe

2124. Voicu A. Ion Cicel Valentin

842. Măruscă C. Ilie

2125. Voinea P. Stan

843. Micută C. Simion

2126. Voineag C. Mihalache

844. Mihai C. Leonida

2127. Vrânceanu I. Ion

845. Mihai I. Gheorghe

2128. Zanfir Gh. Traian

846. Mihai M. Marin

2129. Zlota T. Constantin

847. Mitrăilă I. Constantin

2130. Zlota T. Tudorancea

848. Nichita T. Toma

 

849. Nicolescu F. Gheorghe

Uniunea Veteranilor de Război si a Urmaselor Veteranilor

850. Nicu I. Gheorghe

 

851. Nijloveanu I. Ion

• judetul Arges:

852. Odagiu S. Alexandru

2131. Bujor C. Mircea

853. Olaru I. Constantin

2132. Constandes I. Gheorghe

854. Oprea P. Alexandru

2133. Enache S. Gheorghe

855. Papa T. Stelian

2134. Vasile I. Stefan

856. Pârvan I. Tudor

 

857. Paterău B. Stancu

• judetul Brasov:

858. Pătrască I. Ion

2135. Datcu S. Petrache

859. Pătrascu M. Florea

2136. Serea Al. Chivu

860. Petre Ispasa Constantin

 

861. Pîrvan M. Marin

• Bucuresti:

862. Pîrvu D. Ion

2137. Bărănescu I. Victor

863. Pîstae M. Tudor

2138. Chiriac I. Ion

864. Popa Z. Dumitru

2139. Dumitru P. Dumitru

865. Popescu C. Constantin

2140. Mihai D. Gheorghe

866. Popescu I. Anton

2141. Raicu C. Vasile

867. Popescu I. Florea

2142. Tatu D. Ion

868. Popescu I. Marin

2143. Toma Gh. Eremia

869. Popescu St. Marin

 

870. Porosanu I. Dumitru

• judetul Călărasi:

871. Predut I. Gheorghe

2144. Bigan T. Marin

872. Rebica A. Stan

2145. Bolboaca C. Radu

873. Rosu Maria Marin

2146. Bulugeanu Gh. Marin

874. Samoilă D. Ion

2147. Burlacu A. Nicolae

875. Sandu C. Petre

2148. Chitu F. Ion

876. Sârbu I. Constantin

2149. Cretu M. Gheorghe

877. Sbantu Lelia Dumitru

2150. Dima Maria Stefan

878. Scurtu I. Alexandru

2151. Dobrescu V. Constantin

879. Sîrbu N. Aristide

2152. Gheorghe Ioana Marin

880. Staicu F. Dan

2153. Iacomin I. Marin

881. Stan S. Constantin

2154. Ilie M. Grigore

882. Stanciu S. Toma

2155. Ilie V. Radu

883. Stancu I. Marin

2156. Jelea Gh. Dumitru

884. Stancu M. Marin

2157. Lixandru Gh. Stefan

885. Stănila R. Gheorghe

2158. Marcu D. Dumitru

886. Stoica I. Ilie

2159. Marin A. Stefan

887. Serban D. Constantin

2160. Marin N. Ioan

888. Serban S. Marin

2161. Mateescu C. Victor

889. Sindilă St. Gheorghe

2162. Miriga N. Nicolae

890. Soavă C. Ilie

2163. Moise M. Constantin

891. Stefan C. Ilie

2164. Musat Voica Tudor

892. Stefan I. Marin

2165. Nedelea V. Gheorghe

893. Tarcă D. Mihalache

2166. Peicu I. Vasile

894. Tesa F. Hristea

2167. Penu N. Mihaiu

895. Tîrîs C. Nicolae

2168. Samoila I. Ivan

896. Tîrnoveanu C. Nicolae

2169. Seceanu C. Ion

897. Toncu I. Gheorghe

2170. Stoica P. Ion

898. Tonea D. Ilie

2171. Toma F. Gheorghe

899. Trască C. Ilarion

2172. Trifan M. Ion

900. Tudor F. Ilie

2173. Ungureanu S. Constantin

901. Tudorică N. Ion

 

902. Turcu M. Marin

• judetul Dolj:

903. Udma I. Ion

2174. Anca A. Grigorie

904. Udma M. Florea

2175. Căruntu N. Nicolae

905. Vâlcea-Mic I. Constantin

2176. Cojocaru O. Florea

906. Vasile N. Badea

2177. Coseran D. Ion

907. Văle V. Nicolae

2178. Floarea Gh. Alexandru

908. Vărzaru M. Dumitru

2179. Gheran M. Constantin

909. Vicica Gh. Marin

2180. Giubelan M. Ion

910. Vîrdol R. Lică

2181. Gîrbea U. Nicolae

911. Voicu F. Dumitru

2182. Mazilu Gh. Gheorghe

912. Voiculet D. Dumitru

2183. Ruxanda I. Dumitru

913. Zaharia I. Barbu

2184. Sbora D. Ion

914. Zăbavă M. Ion

2185. Stoian Stanca Ion

 

2186. Talpos V. Grigore

• judetul Prahova:

2187. Tica M. Dumitru

915. Banu S. Anghel

2188. Tolan I. Gheorghe

916. Băjenaru M. Teodor

 

917. Breslasu Ioana Gheorghe

• judetul Galati:

918. Coman N. Mihail

2189. Bălan C. Leonida

919. Constantinoiu Gh. Gheorghe

2190. Bordeianu E. Marin

920. Ghencea N. Florea

2191. Borsan S. Tache

921. Jitaru N. Vasile

2192. Broască I. Gheorghe

922. Manole Veta Constantin

2193. Bulgaru Maria Stefan

923. Moise I. Gheorghe

2194. Caraiman I. Ilie

924. Petre T. Gheorghe

2195. Cătană I. Marin

925. Tănase M. Petre

2196. Chinan Gh. Constantin

926. Tocitu Gh. Vasile

2197. Constantin V. Toader

927. Tuică I. Aurel

2198. Costea Gh. Gheorghe

928. Vasile T. Gheorghe

2199. Enache A. Constantin

929. Văcariu Gh. Ioan

2200. Ene T. Ioan

 

2201. Felea N. Mihai

• judetul Sibiu:

2202. Gavrilă C. Iordache

930. Arimie D. Vasile

2203. Guschevici M. Stefan

931. Arion A. Nichie

2204. Iacob T. Gheorghe

932. Badea Gr. Dumitru

2205. Lazăr Aftimia Iordache

933. Balu V. Aurel

2206. Mândru I. Gheorghe

934. Barsan I. Mircea Stefan

2207. Mazilu I. Vasile

935. Bica D. Gheorghe

2208. Nazare N. Vasile

936. Boesan V. Gheorghe

2209. Olaru I. Savin

937. Bucur I. Ioan

2210. Olaru I. Vasile

938. Calburean I. Ioan

2211. Pârjoleanu N. Ghită

939. Calin V. Teofil

2212. Popa V. Gheorghită

940. Chirichesi I. Ioan

2213. Preda P. Panaite

941. Cosofret P. Ion

2214. Purcel P. Marin

942. Crăciun I. Ioan

2215. Rată C. Alexandru

943. Cretu I. Ioan

2216. Robu I. Ivan

944. Cucu V. Dumitru

2217. Roman Gh. George

945. David I. Ferecz

2218. Simiz T. Neculai

946. Devian Fira Nicolae

2219. Serban Gh. Vasile

947. Farcas I. Achim

2220. Serban V. Dumitrache

948. Gabor A. Alexandru

2221. Tăune B. Costică

949. Gartner A. Rudolf

2222. Toader R. Anton

950. Goran I. Ioan

2223. tuchel I. Vasile

951. Halasz P. Pavel

 

952. Harsany E. Rudolf

• judetul Ilfov:

953. Hudea A. Dionisie

2224. Bucur Gh. Ion

954. Hudea I. Ioachim

2225. Bucur Gh. Stefan

955. Layos E. Elek

2226. Costache I. Stan

956. Lucaciu Ileana Nicolae

2227. Dobre C. Alexandru

957. Man Gh. Ioan

2228. Dută I. Dumitru

958. Manica Gh. Ioan

2229. Gheorghe D. Vasile

959. Marcu I. Alexandru

2230. Ghită D. Iordan

960. Marginea N. Ion

2231. Ionită C. Ion

961. Mate P. Pal

2232. Mihalache C. Ion

962. Matei V. Corneliu

2233. Neicu T. Nicolae

963. Minai A. Ioan

2234. Oros Gh. Gheorghe

964. Miu P. Ioan

2235. Radu A. Dumitru

965. Moga V. Vasile

2236. Ristea Dobrita Dumitru

966. Moldovan Gh. Gheorghe

2237. Simion I. Sterea

967. Moldovan I. Mihail

2238. Stan Gh. Gheorghe

968. Muntean Gh. Ioan

2239. Stoian C. Gheorghe

969. Muntean Virona George

 

970. Neagu A. Alexandru

• judetul Sibiu:

971. Nistor I. Nicolaie

2240. Precup P. Ioan

972. Papara I. Ilie

 

973. Pastiu Z. Iosif

• judetul Suceava:

974. Pintea I. Stefan

2241. Afădăroaei V. Valerian

975. Plesa Maria Dumitru

2242. Andries Gh. Vasile

976. Pop Biri Ludovic

2243. Bălan I. Teodor

977. Popa T. Teodor

2244. Berescu H. Dumitru

978. Popescu N. Vasile

2245. Brumă I. Aurel

979. Pusca Ana Vasile

2246. Buxai T. Andrei

980. Rafaila L. Grigore

2247. Cătună C. Matei

981. Sandru Al. Emil

2248. Cepoi Natalita Theodor

982. Sasu I. Gheorghe

2249. Cîmpanu T. Aurel

983. Savescu Al. Alexandru

2250. Costiug Gh. Dumitru

984. Serb I. Iustin

2251. Cotur R. Iosip-Filip

985. Stanciu I. Ioan

2252. Duciuc Gh. Dumitru

986. Stanese I. Dumitru

2253. Dulgheriu A. Ilie

987. Stoica V. Maftei

2254. Erhan-Mândrilă N. Vasile

988. Szabo I. Ioan

2255. Florea P. Dimitrie

989. Szabo M. Karoly

2256. Gherman C. Pintilie

990. Tatu A. Gelu-Cornel

2257. Hreceniuc P. Petru

991. Tocan C. Constantin

2258. Lostun H. Laurentiu

992. Vraciu P. Cornel

2259. Macovei Gh. Gheorghe

993. Wagner Gh. Gheorghe

2260. Marcu D. Nicolai

 

2261. Marcu D. Traian

• judetul Suceava:

2262. Medviciuc M. Ioan

994. Agavriloaei I. Haralambie

2263. Micutaru P. Adrian

995. Alexa Z. Ioan

2264. Pascovici T. Georgie

996. Andrei A. Toader

2265. Piticaru P. Emilian

997. Andriescu D. Vasile

2266. Plantus C. Aurelian

998. Andries Gr. Constantin

2267. Roman V. Vasile

999. Andriesi I. Vasile

2268. Romaniuc C. Aristide

1000. Andrisan Gh. Silvestru

2269. Rotariu D. Irimia

1001. Andronache M. Petru

2270. Rusu Gh. Alexa

1002. Andruscă Gh. Ioachim

2271. Simionescu Eleonora Gheorghe

1003. Antonovici Maria Ioan

2272. Slavic Al. Mihai

1004. Apetrei N. Gheorghe

2273. Tanul P. Stefan

1005. Apetroaei Gh. Petrea

2274. Ursescu St. Aurelian

1006. Apetroaie Gr. Neculai

2275. Vasilovici L. Ioan

1007. Apopei V. Constantin

2276. Zielenietchi A. Grigorie

1008. Apostol Gh. Vasile

 

1009. Badale I. Nicolai

• judetul Teleorman:

1010. Badalută T. Ioan

2277. Croitorescu A. Gheorghe

1011. Bălan V. David

 

1012. Balău Al. Nichita

• judetul Vâlcea:

1013. Bandas Gr. Aurelian

2278. Alexandru I. Nicolae

1014. Bejănaru N. Mihai

2279. Belgorainschi I. Cazimir

1015. Betiuc G. Dimitrie

2280. Crăciun I. Ion

1016. Boare D. Anton

2281. Cretu N. Constantin

1017. Bodnar Al. Filaret

2282. Dinulică E. Nicolae

1018. Boghean S. Ioan

2283. Dobrită I. Bălasa

1019. Boldeanu St. Dumitru

2284. Mihai N. Dumitru

1020. Bordianu H. Ion

2285. Negoita V. Ion

1021. Borgovan I. Vasile

2286. Nisipeanu Gh. Mircea

1022. Botezatu D. Neculai

2287. Popescu Gh. Ilie

1023. Bozoancă V. Gheorghe

2288. Popescu N. Victor

1024. Bucevschi C. Nicolae

2289. Tabacu T. Vasile

1025. Budeanu Gh. Ioan

2290. Tufis G. Gheorghe

1026. Buhă Gh. Vasile

2291. Văcărus D.F. Dumitru

1027. Bujdei S. Vasilie

 

1028. Buliga N. Procopie

Asociatia Veteranilor de Război din Ministerul de Interne

1029. Bulină Maria Gheorghe

 

1030. Buzilă D. Petru

• judetul Alba:

1031. Candrea A. Ilie

2292. Mahalagiu A. Haralambie

1032. Cantoriu Al. Gheorghe

2293. Stan C. Teodor

1033. Capră I. Petrea

 

1034. Capstrîmb T. Vasile

• judetul Arad:

1035. Carcea P. Gheorghe

2294. Ardelean L. Gheorghe

1036. Călin A. Vasile

2295. Dumitru T. Stefan

1037. Cărnială Gh. Costache

2296. Mot P. Ioan-Mihai

1038. Chifan V. George

2297. Stefan S. Sandu-Ilie

1039. Chiperiu G. Ioan

 

1040. Chirilă N. Ioan

• judetul Bacău:

1041. Cipoi I. Marin

2298. Manole M. Stefan

1042. Cîmpan T. Ioan

 

1043. Cociorvan I. Teodor

• judetul Botosani:

1044. Codrean D. Aurel

2299. Căuneac P. Ioan

1045. Condurache V. Aurel

2300. Elisei G. Dumitru

1046. Corbu I. Nistor

2301. Gheorghiu P. Constantin

1047. Corhan I. Enea

2302. Gheorghiu P. Ioan

1048. Cornea G. Vasile

2303. Matei G. Mihai

1049. Cornilă D. Ion

2304. Zaharia C. Costache

1050. Costiuc M. Vasile

 

1051. Covasă G. Ioan

• judetul Brăila:

1052. Cozorici V. Trifon

2305. Boros G. Iancu

1053. Croitoru L. Gheorghe

 

1054. Domnitei Gr. Constantin

 Bucuresti:

1055. Dumitriu I. Vasile

2306. Anton D. Costachi

1056. Florea P. Ilie

3207. Bălan V. Petre

1057. Florea P. Isidor

2308. Chicusanu S. Ion

1058. Floristeanu C. Costachi

2309. Cricler I. Elena

1059. Gâdea N. Vasile

2310. Dobrinoiu T. Gheorghe

1060. Galan E. Costache

2311. Dumitriu D. Nicolae

1061. Galan N. Lazăr

2312. Dumitru D. Gheorghe

1062. Ghitun I. Gheorghe

2313. Florea I. Vasile

1063. Grigoriciuc P. Dimitrie

2314. Florescu G. Alexandru

1064. Haures I. Dimitrie

2315. Găluscă T. Vasile

1065. Havriliuc V. Constantin

2316. Gorgan G. Vasile

1066. Hermeniuc Gh. Ioachim

2317. Hustiuc C. Dumitru

1067. Hriscă A. Mihai

22318. Imbir I. Ilie

1068. Hritcu V. Vasile

2319. Isac M. Ioan

1069. Hutu I. Vasile

2320. Luca N. Mihai

1070. Ianos O. Ieremie

2321. Mercore V. Stefan

1071. Irimescu Gh. Nicodim

2322. Morărescu M. Nicolae

1072. Irimescu M. Gheorghe

2323. Oneciuc V. Gheorghe

1073. Irimescu T. George

2324. Rădutoiu I. Vasile

1074. Irimescu V. Toader

2325. Stanciu A. Paraschiv

1075. Irimia V. Dumitru

2326. Tatarlă P. Mihail

1076. Jacotă T. Nicolae

2327. Tudor V. Marin

1077. Judele Gh. Dumitru

2328. Zăbavă D. Chirită

1078. Kosa M. Stefan

 

1079. Lucan D. Artemon

• judetul Buzău:

1080. Lungu Gr. Ioan

2329. Bonciu G. Oprea

1081. Lupescu V. Dragos

2330. Cernea M. Constantin

1082. Lupu D. Victor

2331. Cruceanu G. Ion

1083. Lupulese V. Nicolai

2332. Dinu D. Constantin

1084. Macsim Gh. Neculai

2333. Draghia G. Ion

1085. Malanciuc I. Ioan

2334. Drenea N. Mircea

1086. Manolache P. Gheorghe

2335. Iancu I. Negoita

1087. Marin I. Dumitru

2336. Necula G. Ioan

1088. Mariscariu D. Georgie

 

1089. Micutari M. Dumitru

• judetul Caras-Severin:

1090. Mihailă I. Gheorghe

2337. Nichita G. Dumitru

1091. Mihailă S. Gheorghe

2338. Popescu A. Vasile

1092. Miron Adela Ioan

 

1093. Miron C. Dumitru

• judetul Călărasi:

1094. Mitrofan Gr. Dumitru

2339. Boisteanu T. Alexandru

1095. Momită F. Petru

2340. Dumitru D. Gheorghe

1096. Moraru I. Aurel

2341. Răducu G. Ion

1097. Morhan V. Ioan

 

1098. Morosan A. Gavril

• judetul Constanta:

1099. Moscaliuc N. Adam

2342. Grecu I. Dimitrie

1100. Movilă D. Dumitru

2343. Motcanu C. Constantin

1101. Mutescu C. Nistor

 

1102. Nichitoea Gh. Vasile

• judetul Dolj:

1103. Nicolau T. Costachi

2344. Dobre P. Dumitru

1104. Niculaevici Gh. Vasile

2345. Flori G. Costică

1105. Oanea D. Gheorghe

2346. Poenariu P. Constantin

1106. Oghinciuc I. Alexandru

 

1107. Orhian D. Vladimir

• judetul Ialomita:

1108. Pamparău D. Neculai

2347. Hagianu S. Mihail

1109. Pardău I. Niculai

 

1110. Pascariu D. Gheorghe

• judetul Neamt:

1111. Pascutoi G. Teodor

2348. Amariucăi N. Marcel

1112. Pascanu G. Teodor

2349. Antica G. Gheorghe

1113. Pavăl N. Ioan

2350. Apetrei V. Vasile

1114. Pavăl St. Constantin

2351. Apostol I. Vasile

1115. Pavliuc I. Gheorghe

2352. Archip G. Neculai

1116. Pătrăucean V. Silvestru

2353. Atodiresei F. Constantin

1117. Plaiu V. Gheorghe

2354. Avădănei I. Dumitru

1118. Plesescu Gh. Gheorghe

2355. Axinte C. Petru

1119. Podariu T. Gheorghe

2356. Baghiu C. Neculai

1120. Polinciuc D. Mihai

2357. Bârsan C. Petru

1121. Polonic Gh. Constantin

2358. Berheci D. Niculai

1122. Pribeagu O. Vladimir

2359. Bivolariu P. Mircea

1123. Prisacariu C. Constantin

2360. Boghiu C. Vasile

1124. Prisacariu Gh. Ion

2361. Brem I. Fănică

1125. Prisacă Gh. Ion

2362. Buhusanu V. Ion

1126. Puha C. Vasile

2363. Chitic V. Ion

1127. Puha G. Vasile

2364. Ciobanu C. Gheorghe

1128. Puscă V. Gavril

2365. Cireasă A. Alexandru

1129. Pumean P. Vasilie

2366. Cojocaru I. Ion

1130. Râlea I. Gheorghe

2367. Condurache C. Ion

1131. Rata P. Costache

2368. Crăescu V. Gheorghe

1132. Regleanu Gr. Dumitru

2369. Croitoriu I. Gheorghe

1133. Rusu C. Gheorghe

2370. Cuibari I. Neculai

1134. Rusu D. Mihai

2371. Damian G. Constantin

1135. Rusu E. Filaret

2372. Darlea N. Constantin

1136. Rusu I. Alexandru

2373. Duminică I. Gheorghe

1137. Rusu St. Nicolai

2374. Enache I. Vasile

1138. Rusu St. Petru

2375. Enache N. Tănasă

1139. Sandu M. Costache

2376. Gafton V. Constantin

1140. Sava St. Igori

2377. Geană G. Vasile

1141. Savu C. Ion

2378. Ghidireac G. Costică

1142. Scripa I. Ilie

2379. Ghiorghită I. Radu

1143. Scutariu V. Toader

2380. Grigore T. Ion

1144. Scutaru D. Alexandru

2381. Hârtan V. Dumitru

1145. Scutaru D. Gheorghe

2382. Humulescu I. Mihai

1146. Secman M. George

2383. Hurdubei I. Ioan

1147. Seniuc M. Dumitru

2384. Iancu M. Gheorghită

1148. Seredenciuc M. Victor

2385. Ionescu I. Ion

1149. Socea C. Gheorghe

2386. Lazer N. Vasile

1150. Sofron P. Ioan

2387. Lupascu N. Constantin

1151. Stănescu L. Ilie

2388. Macovei V. Gheorghe

1152. Strugar P. Ioan

2389. Morosanu G. Cezar

1153. Stefan C. Stefan

2390. Morosanu V. Ion

1154. Tanasă V. Stefan

2391. Munteanu I. Dumitru

1155. Tanasi F. Aurelian

2392. Nemteanu L. Constantin

1156. Tanul P. Stefan

2393. Nicută N. Vasile

1157. Tăran Marcelia Zaharie

2394. Nistor N. Neculai

1158. Telescu D. Neculai

2395. Pascaru I. Ioan

1159. Tesu D. Neculai

2396. Petrariu N. Neculai

1160. Tihulcă C. Vasile

2397. Popa I. Ioan

1161. Timu I. Dumitru

2398. Puiu I. Neculai

1162. Todască G. Ilarion

2399. Puscalău N. Ioan

1163. Todască Gr. Teofil

2400. Radu G. Aurel

1164. Todască S. Cornel

2401. Rogin V. Constantin

1165. Tomescu B. Mihail-Gheorghe

2402. Rotariu C. Vasile

1166. Tris P. Constantin

2403. Rotaru C. Ion

1167. Tabrea Z. Vasile

2404. Silvas V. Mihai

1168. Taranu V. Gheorghi

2405. Sofroniea G. Costache

1169. Tarcă S. Ilie

2406. Staicu D. Constantin

1170. Tăranu V. Ioan

2407. Stan N. Neculai

1171. Ungurean Z. Vasile

2408. Surugiu E. Neculai

1172. Ungureanu T. Costache

2409. Tănasa N. Ion

1173. Ursachi D. Gavril

2410. Tiron I. Ioan

1174. Ursu Gh. Ghiorghi

2411. Tofan G. Gheorghe

1175. Ursu V. Alexandru

2412. Tupu G. Alexandru

1176. Ursu V. Vasile-Nită

 

1177. Vască V. Stefan

• judetul Olt:

1178. Vasilut I. Alexandru

2413. Belitoiu C. Petre

1179. Vezeteu Gh. Dumitru

2414. Ciobotea I. Ion

1180. Vlad A. Constantin

2415. Cîrjan T. Nicolae

 

2416. Danciu G. Ilie

• judetul Teleorman:

2417. Maxim I. Gheorghe

1181. Cochintu I. Florea

2418. Neagu P. Marin

1182. Dimancea M. Florea

2419. Niculae I. Dumitru

1183. Dude I. Dumitru

2420. Stanciu D. Ion

1184. Gheorghe R. Petre

2421. Sugubete D. Nicolae

1185. Ivan D. Florea

 

1186. Ivancea V. Petre

• judetul Sălaj:

1187. Matresu C. Gheorghe

2422. Agache I. Iacob

1188. Nicula M. Grigore

2423. Căluian G. Petru

1189. Predica T. Gheorghe

2424. Ionită N. Petre

1190. Sitaru V. Florea

 

1191. Stănilă I. Tudor

• judetul Teleorman:

1192. Tudosie M. Stan

2425. Balciu D. Marin

 

2426. Bârleanu F. Ion

• judetul Vaslui:

2427. Broscaru S. Petre

1193. Ababei C. Ioan

2428. Caprâciu S. Alexandru

1194. Acatincăi V. Vasile

2429. Dobrin M. Stoian

1195. Acomi Gr. Virgil

2430. Flamânzeanu S. Stefan

1196. Acomi I. Mihai

2431. Lautaru S. Florea

1197. Acsiniei D. Haralambie

2432. Marcu T. Florea

1198. Acsinte V. Vasile

2433. Marinescu I. Ion

1199. Afrăsinei I. Gheorghe

2434. Musat M. Iacovache

1200. Aionoaei S. Simion

2435. Oprea I. Ion

1201. Albu C. Ioan

2436. Popovici V. Constantin

1202. Alestar I. Gheorghe

2437. Stavru M. Constantin

1203. Alexa Gh. Vasile

2438. Serban F. Gheorghe

1204. Alexa I. Vasile

 

1205. Alexandrescu V. George

• judetul Vaslui:

1206. Alexandroae Gh. Ioan

2439. Amariutei V. Constantin

1207. Alexandru A. Aurel

2440. Armene I. Neculai

1208. Aliciuc I. Gheorghe

2441. Bujoreanu C. Petru

1209. Alistar T. Vasile

2442. Dutu P. Ioan

1210. Amocănitei I. Ioan

2443. Stoian C. Gheorghe

1211. Andon T. Toader

2444. Vieru T. Gheorghe

1212. Andrei Aristita Stefan

 

1213. Andries V. Ioan

• judetul Vrancea:

1214. Andriesanu Gh. Emil

2445. Hârsu I. Vasile

1215. Antip Gr. Grigorie

2446. Miron S. Năstase

1216. Anton I. Costache

2447. Tudor C. Ioan

1217. Apostolache V. Toader

 

1218. Apostu S. Gheorghe

 

1219. Apostu T. Alexandru

 

1220. Arhire D. Dumitru

 

1221. Arhire N. Stefan

 

1222. Armeanu Gh. Gheorghe

 

1223. Arnăutescu Gh. Ionel

 

1224. Arsene A. Neculae

 

1225. Asiminei I. Constantin

 

1226. Avasiloaei V. Vasile

 

1227. Axinte C. Ioan

 

1228. Baciu N. Alexandru

 

1229. Bâcu P. Pavel

 

1230. Baeră I. Alexandru

 

1231. Balaban V. Antohe

 

1232. Barbu Gr. Ioan

 

1233. Bârcă I. Dumitru

 

1234. Bârcă T. Grigori

 

1235. Barzu I. Vasile

 

1236. Băetu C. Petru

 

1237. Băetu M. Horia

 

1238. Bălănescu M. Ioan

 

1239. Bălăută Gh. Ion

 

1240. Bărbosu T. Neculai

 

1241. Bărbută C. Costache

 

1242. Bechea Gh. Sofronie

 

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIE Nr. 89

din 27 februarie 2003

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 8 din Legea nr. 543/2002 privind gratierea unor pedepse si înlăturarea unor măsuri si sanctiuni

 

            Nicolae Popa- presedinte

            Costică Bulai – judecător

            Nicolae Cochinescu- judecător

            Constantin Doldur – judecător

            Kozsokár Gábor- judecător

            Petre Ninosu- judecător Serban

            Viorel Stănoiu – judecător

            Lucian Stângu – judecător

            Ioan Vida – judecător

            Iuliana Nedelcu – procuror

            Mădălina Stefania Diaconu - magistrat-asistent

 

            Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 8 din Legea nr. 543/2002 privind gratierea unor pedepse si înlăturarea unor măsuri si sanctiuni, exceptie ridicată de avocatul inculpatei Magdalena Hasna în Dosarul nr. 7.505/2002 al Judecătoriei Oradea si de Gheorghe Ilie Moisi în Dosarul nr. 2.542 al Judecătoriei Miercurea-Ciuc.

            Dezbaterile au avut loc în sedinta publică din data de 25 februarie 2003 si au fost consemnate în încheierea din aceeasi dată, când, având nevoie de timp pentru a delibera, Curtea a amânat pronuntarea la 27 februarie 2003.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarelor, constată următoarele:

Prin încheierile din 30 octombrie 2002 si din 27 noiembrie 2002, Judecătoria Oradea si, respectiv, Judecătoria Miercurea-Ciuc au sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 8 din Legea nr. 543/2002 privind gratierea unor pedepse si înlăturarea unor măsuri si sanctiuni, exceptie ridicată de avocatul inculpatei Magdalena Hasna în Dosarul nr. 7.505/2002 al Judecătoriei Oradea si de Gheorghe Ilie Moisi în Dosarul nr. 2.542/2002 al Judecătoriei Miercurea-Ciuc.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorii acesteia sustin că dispozitiile art. 8 din Legea nr. 543/2002 sunt contrare prevederilor art. 16 alin. (1) din Constitutie, întrucât aplicarea legii de gratiere numai la acele pedepse, măsuri si sanctiuni care au fost aplicate prin hotărâri judecătoresti definitive, pronuntate până la data publicării legii în Monitorul Oficial al României, creează o discriminare vădită. Astfel, în situatia în care mai multe persoane au săvârsit în acelasi timp infractiuni neexceptate de la gratiere, cel care "a avut norocul" să fie judecat mai operativ va putea beneficia de prevederile legii, iar cel care, chiar si pentru motive independente de vointa sa, nu a fost judecat definitiv până la publicarea legii este privat de beneficiul gratierii. Situatia este similară si când o infractiune a fost săvârsită în participatie de mai multi autori, cei care, poate din motive obiective, au fost condamnati definitiv la o dată ulterioară fiind privati de drepturile de care beneficiază ceilalti. În opinia autorului exceptiei, dispozitiile legale criticate sunt contrare si prevederilor art. 15 alin. (1) din Constitutie, referitoare la universalitatea drepturilor si a libertătilor.

Judecătoria Oradea apreciază că exceptia ridicată este întemeiată, deoarece beneficiul gratierii fiind conditionat de pronuntarea unei hotărâri definitive de condamnare până la data intrării în vigoare a legii "se creează o discriminare vădită între persoanele aflate în aceeasi situatie juridică, care vor suporta consecinte penale diferite, unele beneficiind de prevederile legii, iar altele nu, din motive neimputabile acestora".

            Judecătoria Miercurea-Ciuc apreciază, de asemenea, că exceptia ridicată este întemeiată, deoarece "vointa legiuitorului, determinată de anumite considerente de politică penală, s-a rezumat la gratierea pedepselor rămase definitive până la data de 4.10.2002, care nu exclude, însă, încălcarea art. 16 din Constitutie".

            În conformitate cu dispozitiile art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierile de sesizare au fost comunicate presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate. De asemenea, potrivit dispozitiilor art. 181 din Legea nr. 35/1997, cu modificările ulterioare, a fost solicitat si punctul de vedere al institutiei Avocatul Poporului cu privire la exceptia de neconstitutionalitate ridicată. Guvernul consideră că exceptia ridicată nu este întemeiată. Dispozitiile art. 16 alin. (1) din Constitutie, referitoare la egalitatea cetătenilor, fără privilegii si fără discriminări, trebuie interpretate în legătură cu art. 4 din Legea fundamentală, care stabileste criteriile de egalitate. Or, dispozitiile legale criticate nu instituie nici privilegii si nici discriminări pe acele criterii. De altfel, conform jurisprudentei Curtii Constitutionale, principiul egalitătii în drepturi nu exclude, ci, dimpotrivă, presupune solutii diferite pentru situatii diferite, iar persoanele condamnate definitiv anterior publicării legii de gratiere se află în situatii diferite fată de cele care urmează să fie condamnate după acea dată. De asemenea, arată că gratierea colectivă constituie un act de clementă al Parlamentului, ce poate fi acordat numai prin lege organică, "iar destinatarii unei asemenea legi au vocatia de a beneficia de gratiere numai dacă îndeplinesc conditiile prevăzute în această lege".

Avocatul Poporului consideră că art. 8 din Legea nr. 543/2002 este neconstitutional. Gratierea unor pedepse si înlăturarea unor măsuri si sanctiuni reprezintă un act de vointă politică, un act de clementă unilateral si care apartine Parlamentului, în cazul gratierii colective, respectiv Presedintelui României, în cazul gratierii individuale. Criteriile în baza cărora se face iertarea anumitor infractori de executarea pedepselor apartin, de asemenea, în exclusivitate autoritătilor competente să emită acte de clementă. Cu toate acestea, si legiuitorul "trebuie să aibă în vedere marile principii constitutionale, peste care nu poate trece". Când actul de clementă încalcă prevederile constitutionale, el este un act arbitrar. Apreciază că dispozitiile art. 8 din Legea nr. 543/2002 "încalcă atât principiul egalitătii în drepturi a cetătenilor - art. 16 alin. (1) - cât si, mai ales, art. 15 alin. (2), potrivit căruia legea dispune numai pentru viitor, cu exceptia legii penale mai favorabile, iar legea mai favorabilă se exprimă printr-un tratament mai blând, inclusiv prin acte de clementă ale statului". Beneficiul Legii nr. 543/2002, fiind conditionat de pronuntarea hotărârii judecătoresti definitive de condamnare până la data publicării legii, lipseste de tratamentul juridic mai blând atât pe cei identificati, dar care, din varii motive, nu au fost încă definitiv condamnati, cât si pe cei care vor fi identificati în viitor.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

CURTEA,

examinând încheierile de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si ale Avocatului Poporului, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei îl constituie dispozitiile art. 8 din Legea nr. 543/2002 privind gratierea unor pedepse si înlăturarea unor măsuri si sanctiuni, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 726 din 4 octombrie 2002, dispozitii care au următoarea redactare: "Dispozitiile prezentei legi privesc pedepsele, măsurile si sanctiunile aplicate prin hotărâri judecătoresti definitive pronuntate până la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I."

Autorii exceptiei sustin că dispozitiile legale criticate încalcă prevederile constitutionale ale art. 15 si ale art. 16 alin. (1) si (2), care au următorul continut:

- Art. 15: "(1) Cetătenii beneficiază de drepturile si de libertătile consacrate prin Constitutie si prin alte legi si au obligatiile prevăzute de acestea. (2) Legea dispune numai pentru viitor, cu exceptia legii penale mai favorabile".

- Art. 16 alin. (1) si (2): "(1) Cetătenii sunt egali în fata legii si a autoritătilor publice, fără privilegii si fără discriminări. (2) Nimeni nu este mai presus de lege."

Examinând exceptia de neconstitutionalitate ridicată, Curtea constată că aceasta este întemeiată, pentru următoarele considerente:

Gratierea este o măsură de clementă care constă în iertarea unui condamnat de executarea în tot sau în parte a pedepsei ori în comutarea pedepsei într-una mai usoară. Din punct de vedere al persoanelor cărora li se aplică, gratierea este individuală, caz în care se acordă de Presedintele României, conform art. 94 lit. d) din Constitutie, si colectivă, caz în care se acordă prin lege organică, de către Parlament, conform prevederilor constitutionale ale art. 72 alin. (3) lit. g).

Pe lângă deosebirea de emitent, o altă diferentă esentială între cele două forme ale gratierii este ratiunea pentru care acestea sunt acordate. Dacă în cazul gratierii individuale Presedintele României are în vedere, cel mai adesea, ratiuni umanitare, izvorâte din circumstante deosebite în care se găseste condamnatul sau în care a săvârsit fapta, în cazul gratierii colective preponderente sunt ratiunile de realizare a unei politici penale si sociale fată de o anumită categorie de condamnati, pentru infractiuni ce nu prezintă un pericol social ridicat si care au dat dovezi temeinice de îndreptare, oferindu-li-se acestora posibilitatea de a beneficia de clementa legiuitorului. Pe lângă aceste considerente sociale, gratierea colectivă are în vedere adesea si reducerea numărului de persoane condamnate care vor rămâne în continuare în penitenciare, precum si diminuarea supraaglomerării unitătilor din sistemul penitenciar.

Asa fiind, gratierea colectivă creează, printr-un act normativ cu aplicabilitate generală, premisa îndreptării comportamentului social al unei întregi categorii de condamnati. Legea de gratiere este impersonală, spre deosebire de decretul Presedintelui României, care se aplică uneia sau mai multor persoane individualizate. Sfera de aplicare a legii de gratiere se face prin stabilirea unor criterii obiective, care se pot referi la natura infractiunilor săvârsite, durata pedepselor, existenta stării de recidivă sau la situatia personală a condamnatilor, spre exemplu, la conduita si vârsta acestora sau la starea lor de sănătate. Cu toate că stabilirea acestor criterii este atributul exclusiv al legiuitorului, actul normativ de gratiere trebuie să respecte prevederile constitutionale si principiile de drept general valabile.

Astfel, din textul Legii nr. 543/2002 rezultă că beneficiul gratierii este acordat persoanelor condamnate la pedeapsa închisorii de până la 5 ani inclusiv, acelora sanctionate cu amendă penală, precum si minorilor internati în centre de reeducare. Art. 4 din lege prevede infractiunile pentru săvârsirea cărora condamnatii nu pot beneficia de măsura gratierii, datorită pericolului ridicat pe care aceste infractiuni îl prezintă pentru societate. De asemenea, nu vor fi iertati de pedeapsă condamnatii pentru infractiuni săvârsite în stare de recidivă sau cei care sunt recidivisti prin condamnări anterioare si cei care s-au sustras de la executarea pedepsei.

În ceea ce priveste criteriul de acordare a gratierii colective instituit în art. 8 din Legea nr. 543/2002, si anume, existenta unei "hotărâri judecătoresti definitive pronuntate până la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I", Curtea retine că acesta este determinat de o serie de elemente neprevăzute si neimputabile persoanei condamnate. Astfel, indiferent de data comiterii unei fapte prevăzute de legea penală, durata procesului penal si finalizarea acestuia depind adesea de o serie de factori, cum sunt: gradul de operativitate a organelor judiciare, incidente legate de îndeplinirea procedurii de citare, exercitarea sau neexercitarea căilor de atac prevăzute de lege si alte împrejurări care pot să întârzie solutionarea cauzei.

Curtea constată că stabilirea unui asemenea criteriu, aleatoriu si exterior conduitei persoanei condamnate, de care depinde acordarea clementei, este în contradictie cu principiul egalitătii în fata legii, consacrat de art. 16 alin. (1) din Constitutie, conform căruia, în situatii egale tratamentul juridic aplicat nu poate fi diferit. Fiind o lege, actul prin care se acordă gratierea trebuie să se aplice tuturor persoanelor care, aflate în aceeasi situatie, pot beneficia de iertarea pedepsei.

Curtea Constitutională a statuat în mod constant în jurisprudenta sa că situatiile în care se află anumite categorii de persoane trebuie să difere în esentă pentru a se justifica deosebirea de tratament juridic, iar această deosebire trebuie să se bazeze pe un criteriu obiectiv si rational. Această solutie este în concordantă si cu jurisprudenta constantă a Curtii Europene a Drepturilor Omului, conform căreia orice diferentă de tratament, făcută de stat între indivizi aflati în situatii analoage, trebuie să-si găsească o justificare obiectivă si rezonabilă (a se vedea Cauza Marckx contra Belgiei, 1979).

Or, sub aspectul incidentei actului de clementă colectivă, toti infractorii care au comis infractiuni de aceeasi categorie, anterior datei intrării în vigoare a legii, se află într-o situatie identică, data condamnării lor definitive neavând nici o semnificatie în ceea ce priveste stabilirea unui tratament juridic diferentiat, întrucât aceasta depinde de factori străini conduitei procesuale a infractorilor. Spre exemplu, în cazul a doi coautori este posibil ca unul să fie condamnat printr-o hotărâre judecătorească până la data publicării Legii nr. 543/2002 în Monitorul Oficial al României, Partea I, si să beneficieze astfel de gratiere; celălalt coautor, nefiind condamnat, din varii motive, printr-o hotărâre judecătorească definitivă, nu va putea beneficia de actul de clementă, ceea ce conduce la o inegalitate de tratament juridic.

Curtea constată că, sub aspectul examinat, criteriul obiectiv în baza căruia se acordă beneficiul gratierii colective poate fi determinat numai de săvârsirea faptei penale până la data intrării în vigoare a actului normativ de gratiere ori până la o altă dată anterioară, stabilită de lege, cum ar fi, spre exemplu, data initierii proiectului de lege. Această concluzie se impune si din aplicarea principiului activitătii legii penale, reglementat în art. 10 din Codul penal, atât incriminarea, cât si aplicarea pedepsei fiind determinate de momentul comiterii infractiunii. Or, art. 8 din Legea nr. 543/2002 nu respectă aceste principii.

Curtea observă că aplicarea actului de gratiere colectivă în functie de data săvârsirii faptei a fost consacrată de legiuitor si în Legea nr. 137/1997 privind gratierea unor pedepse, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 170 din 25 iulie 1997, care, la art. 11, prevede că "Dispozitiile prezentei legi se aplică numai faptelor comise până la data de 26 mai 1997". Această lege, ca si celelalte acte normative de gratiere anterioare, reflectă vointa constant exprimată de legiuitor de-a lungul timpului, în sensul că de gratiere trebuie să beneficieze cei care au comis fapte penale anterior publicării legii, indiferent de momentul rămânerii definitive a hotărârii de condamnare.

De asemenea, în Proiectul de lege privind gratierea unor pedepse, înaintat de Guvern, care a fost adoptat de Parlament sub forma Legii nr. 543/2002, se prevedea că măsura gratierii se va aplica pedepselor stabilite pentru infractiuni săvârsite până la o anumită dată, nefăcându-se mentiune despre data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare.

De principiu, dacă o lege de gratiere intră în vigoare anterior rămânerii definitive a hotărârii de condamnare, gratierea îsi produce efectele de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoresti. Aceasta este, de altfel, si solutia consacrată de legiuitorul român în legea-cadru privind gratierea si procedura gratierii [a se vedea art. 13 alin. (2) din Legea nr. 546/2002 privind gratierea si procedura acordării gratierii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 755 din 16 octombrie 2002].

Având în vedere toate considerentele expuse, Curtea constată că referirea la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoresti de condamnare, prevăzută în textul criticat, creează premisele unei discriminări între persoane care, desi se găsesc în situatii obiectiv identice, beneficiază de un tratament juridic diferit, ceea ce contravine prevederilor art. 16 alin. (1) din Legea fundamentală.

 

            Fată de cele de mai sus, în temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 si al art. 25 alin. (1) si (4) din Legea nr. 47/1992, republicată, cu majoritate de voturi,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Admite exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 8 din Legea nr. 543/2002, ridicată de Magdalena Hasna în Dosarul nr. 7.505/2002 al Judecătoriei Oradea si de Gheorghe Ilie Moisi în Dosarul nr. 2.542/2002 al Judecătoriei Miercurea-Ciuc, si constată că dispozitiile criticate sunt neconstitutionale, întrucât limitează aplicarea legii la pedepse, măsuri si sanctiuni aplicate prin hotărâri judecătoresti rămase definitive până la data intrării în vigoare a legii, excluzând pedepsele, măsurile si sanctiunile aplicate ulterior pentru fapte săvârsite până la această dată.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 27 februarie 2003.

 

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Magistrat-asistent,

Mădălina Stefania Diaconu

 

CURTEA CONSTITUTIONALA

 

DECIZIA Nr. 65

din 13 februarie 2003

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 332 alin. 3 prima parte si ale art. 3851 alin. 2 din Codul de procedură penală

 

Nicolae Popa- presedinte

Costică Bulai – judecător

Nicolae Cochinescu- judecător

Lucian Stângu – judecător

Ioan Vida – judecător

Iuliana Nedelcu – procuror

Florentina Geangu - magistrat-asistent

 

            Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 332 alin. 3 prima parte si ale art. 3851 alin. 2 din Codul de procedură penală, exceptie ridicată de Gabriela Bunda si Serghei Vlasov în Dosarul nr. 4.615/2002 al Curtii Supreme de Justitie - Sectia penală.

La apelul nominal răspunde Gabriela Bunda, lipsind celelalte părti, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, autorul exceptiei solicită admiterea exceptiei de neconstitutionalitate, sustinând oral motivele de neconstitutionalitate a textelor de lege criticate, expuse în notele scrise depuse la dosar. În esentă, se solicită Curtii să constate că dispozitiile art. 332 alin. 3 prima parte din Codul de procedură penală sunt "constitutionale numai în măsura în care prin hotărâri de desesizare supuse controlului de legalitate a recursului se întelege atât sentinte de desesizare, cât si încheieri prin care instanta respinge desesizarea". De asemenea, autorul exceptiei arată că întelege să îsi extindă motivele de neconstitutionalitate referitoare la prevederile art. 332 alin. 3 prima parte din Codul de procedură penală prin raportare la dispozitiile art. 49 din Constitutie, privind restrângerea exercitiului unor drepturi sau al unor libertăti, si ale art. 6 pct. 1 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale privitoare la dreptul la un proces echitabil.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca fiind neîntemeiată, considerând că textele de lege criticate nu contravin Constitutiei. Se arată că prin instituirea posibilitătii atacării cu recurs a încheierii de respingere a recuzării o dată cu hotărârea prin care s-a solutionat fondul cauzei, potrivit art. 3851 alin. 2 din Codul de procedură penală, nu sunt încălcate prevederile art. 16 alin. (1), art. 21 si 128 din Constitutie. Se invocă în acest sens Decizia Curtii Constitutionale nr. 122 din 11 aprilie 2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 430 din 20 iunie 2002.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 7 noiembrie 2002, pronuntată în Dosarul nr. 4.615/2002, Curtea Supremă de Justitie - Sectia penală a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 332 alin. 3 prima parte si ale art. 3851 alin. 2 din Codul de procedură penală, exceptie ridicată de Gabriela Bunda si Serghei Vlasov prin apărător, autorii exceptiei având calitatea de inculpati în dosarul mentionat.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorii acesteia sustin că dispozitiile art. 332 alin. 3 prima parte din Codul de procedură penală sunt neconstitutionale, deoarece prevăd posibilitatea recursului numai împotriva hotărârii (sentintei) prin care instanta se desesizează, nu si împotriva încheierii prin care instanta respinge cererea de desesizare, care nu poate fi atacată cu recurs decât o dată cu hotărârea asupra fondului cauzei. În mod corespunzător, autorii critică si dispozitiile art. 3851 alin. 2 din Codul de procedură penală, conform cărora încheierile pot fi atacate cu recurs numai o dată cu sentinta sau decizia recurată, cu exceptia cazurilor când legea prevede că pot fi atacate separat cu recurs. Aceste dispozitii contravin, în opinia autorilor exceptiei, prevederilor constitutionale ale art. 16, referitoare la egalitatea în drepturi, ale art. 21, privind accesul liber la justitie, precum si ale art. 128, referitoare la folosirea căilor de atac împotriva hotărârilor judecătoresti.

Curtea Supremă de Justitie - Sectia penală apreciază că dispozitiile art. 332 alin. 3 si ale art. 3851 alin. 2 din Codul de procedură penală nu contravin prevederilor art. 16, 21, 125 si 128 din Constitutie. Dimpotrivă, din continutul textelor art. 125 si 128 din Constitutie rezultă că reglementarea căilor de atac, a procedurii de exercitare si de judecată în acest căi este dată în competenta exclusivă a legiuitorului, ca unică autoritate competentă în materie. Determinarea cazurilor în care încheierile de sedintă pot fi atacate separat si nu o dată cu sentinta sau decizia apartine, de asemenea, legiuitorului. Aceste cazuri sunt exceptii de la regula conform căreia încheierile de sedintă în procesul penal pot fi atacate numai o dată cu fondul. Această regulă este recunoscută si în Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, iar scopul ei este acela de a asigura desfăsurarea cu celeritate a procesului, pentru ca fiecare persoană să beneficieze de dreptul la un proces echitabil si într-un termen rezonabil (art. 6 pct. 1 din conventie). În sfârsit, se apreciază că nici dispozitiile art. 3851 alin. 2 din Codul de procedură penală nu contravin prevederilor art. 16, 21 si 128 din Constitutie.

Potrivit dispozitiilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si formula punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate. De asemenea, în conformitate cu dispozitiile art. 181 din Legea nr. 35/1997, cu modificările ulterioare, s-a solicitat punctul de vedere al institutiei Avocatul Poporului.

Guvernul arată că dispozitiile art. 332 alin. 3 si ale art. 3851 alin. 2 din Codul de procedură penală sunt în concordantă cu prevederile constitutionale privitoare la accesul liber la justitie si la exercitarea căilor de atac împotriva hotărârilor judecătoresti. De asemenea, se consideră că dispozitiile art. 3851 alin. 2 nu încalcă prevederile art. 16 din Constitutie, deoarece principiul egalitătii nu exclude, ci chiar presupune solutii diferite pentru situatii diferite. Textul nu înfrânge nici dispozitiile art. 21 din Constitutie, deoarece accesul liber la justitie nu înseamnă accesul la toate structurile judecătoresti si la toate căile de atac prevăzute de lege. Se mai arată că, în cauză, nu sunt relevante prevederile art. 6 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, ci cele ale art. 2 al Protocolului nr. 7 aditional la conventie, prevederi care impun cerinta existentei unei căi de atac, dar lasă la latitudinea legislatiilor nationale reglementarea modului de exercitare a acestei căi de atac. În consecintă, se apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată.

Avocatul Poporului apreciază că dispozitiile art. 332 alin. 3 din Codul de procedură penală sunt neconstitutionale, fără să motiveze această concluzie, si că dispozitiile art. 3851 alin. 2 din Codul de procedură penală sunt constitutionale.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au transmis punctul lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

            examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

            Curtea Constitutională constată că a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie, ale art. 1 alin. (1), art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

            Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 332 alin. 3 si ale art. 3851 alin. 2 din Codul de procedură penală, texte cu următorul continut:

 - Art. 332 alin. 3: "Împotriva hotărârii de desesizare se poate face recurs de către procuror si de inculpatul arestat în cauză".

Autorii exceptiei sustin că este neconstitutională prima parte a acestei dispozitii, si anume cuvintele "Împotriva hotărârii de desesizare ...", deoarece prevede numai posibilitatea atacării cu recurs a hotărârii de desesizare. În legătură cu aceasta, autorii exceptiei arată că sunt neconstitutionale si dispozitiile art. 3851 alin. 2 din Codul de procedură penală, care sunt următoarele:

 - Art. 3851 alin. 2: "Încheierile pot fi atacate cu recurs numai o dată cu sentinta sau decizia recurată, cu exceptia cazurilor când, potrivit legii, pot fi atacate separat cu recurs".

Dispozitiile legale criticate sunt considerate contrare prevederilor constitutionale ale art. 16, referitoare la egalitatea în drepturi, ale art. 21, referitoare la accesul liber la justitie, ale art. 49, privind restrângerea exercitiului unor drepturi sau al unor libertăti, si ale art. 128, privind folosirea căilor de atac, precum si celor ale art. 6 pct. 1 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că desi autorii exceptiei se referă la dispozitia din partea întâi a prevederilor art. 332 alin. 3 din Codul de procedură penală, exceptia priveste în esentă dispozitiile art. 3851 alin. 2 din acelasi cod, care prevăd că, de regulă, încheierile de sedintă nu pot fi atacate separat cu recurs, dar pot fi atacate o dată cu sentinta sau decizia recurată. În fond, dispozitia din art. 332 alin. 3 din Codul de procedură penală este criticată pentru că nu prevede si posibilitatea atacării cu recurs a încheierii prin care instanta respinge cererea părtii de a se dispune desesizarea si restituirea cauzei la procuror.

Asupra exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3851 alin. 2 din Codul de procedură penală, Curtea Constitutională s-a pronuntat prin Decizia nr. 182 din 20 iunie 2002 (publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 737 din 9 octombrie 2002) si Decizia nr. 236 din 12 septembrie 2002 (publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 784 din 29 octombrie 2002), respingând exceptiile si statuând că dispozitiile art. 3851 alin. 2 din Codul de procedură penală nu sunt contrare prevederilor art. 16 alin. (1), art. 21, 125 si 128 din Constitutie. Curtea a retinut că, potrivit art. 125 si 128 din Constitutie, legiuitorul este unica autoritate competentă să reglementeze căile de atac împotriva hotărârilor judecătoresti în cadrul procedurii de judecată, precum si modul de exercitare a acestora. În virtutea acestei competente, legiuitorul stabileste hotărârile judecătoresti împotriva cărora pot fi exercitate căile de atac. Acest mod de reglementare a exercitării căilor de atac împotriva încheierilor se justifică prin necesitatea de a se asigura celeritatea procesului penal, exigentă recunoscută cu valoare de principiu atât în sistemul nostru procesual, cât si în Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, care consacră la art. 6 pct. 1 dreptul oricărei persoane "la judecarea în mod echitabil, în mod public si într-un termen rezonabil a cauzei sale".

De asemenea, Curtea a retinut că nu sunt încălcate nici prevederile art. 16 din Constitutie, deoarece textul criticat nu prevede nici o discriminare, el aplicându-se tuturor persoanelor aflate în aceeasi situatie. Totodată, nu sunt încălcate prevederile art. 21 din Constitutie, deoarece legea asigură accesul persoanelor interesate la justitie, prin reglementarea posibilitătii exercitării recursului împotriva încheierilor pronuntate de instantă, o dată cu exercitarea recursului împotriva sentintei sau a deciziei atacate.

Solutia adoptată, ca si considerentele pe care aceasta se întemeiază îsi mentin valabilitatea si în cauza de fată, întrucât nu sunt elemente noi, care să determine schimbarea jurisprudentei Curtii Constitutionale în această materie.

În ceea ce priveste invocarea, în sustinerea exceptiei, a încălcării dispozitiilor art. 49 din Legea fundamentală, Curtea constată că aceasta nu poate fi retinută, deoarece textele de lege supuse controlului de constitutionalitate nu restrâng exercitiul unor drepturi sau al unor libertăti.

Criticile de neconstitutionalitate fiind neîntemeiate, exceptia urmează să fie respinsă.

            Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 alin. (3) si (6) si al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 332 alin. 3 prima parte si ale art. 3851 alin. 2 din Codul de procedură penală, exceptie ridicată de Gabriela Bunda si Serghei Vlasov în Dosarul nr. 4.615/2002 al Curtii Supreme de Justitie - Sectia penală.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 13 februarie 2003.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Magistrat-asistent,

Florentina Geangu

 

CURTEA CONSTITUTIONALA

 

DECIZIE Nr. 66

din 13 februarie 2003

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 29 pct. 1 lit. a), ale art. 361 alin. 1 lit. d) si ale art. 3851 alin. 1 lit. d) din Codul de procedură penală

 

 

Nicolae Popa – presedinte

Costică Bulai - judecător

Nicolae Cochinescu- judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor- judecător

Petre Ninosu- judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Lucian Stângu - judecător

Ioan Vida - judecător

Iuliana Nedelcu - procuror

Florentina Geangu - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 29 pct. 1 lit. a), ale art. 361 alin. 1 lit. d) si ale art. 3851 alin. 1 lit. d) din Codul de procedură penală, exceptie ridicată de Corneliu Vadim Tudor în dosarele nr. 40/2002 si nr. 89/2001 ale Curtii Supreme de Justitie - Completul de 9 judecători.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

            Curtea dispune a se face apelul si în Dosarul nr. 467C/2002. La apelul nominal răspunde Constantin Grigore Dumitrescu (Ticu), personal si asistat de avocat Florica Nitu, lipsind celelalte părti, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Din oficiu, Curtea pune în discutie problema conexării celor două dosare, având în vedere identitatea de obiect a acestora. Partea prezentă si reprezentantul Ministerului Public arată că sunt de acord cu conexarea.

Curtea, în temeiul prevederilor art. 16 din Legea nr. 47/1992, republicată, si ale art. 164 alin. 1 si 2 din Codul de procedură civilă, dispune conexarea Dosarului nr. 467C/2002 la Dosarul nr. 466C/2002, care este primul înregistrat.

Avocat Florica Nitu, având cuvântul, solicită respingerea exceptiei de neconstitutionalitate, sustinând că dispozitiile de lege criticate nu încalcă prevederile constitutionale.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate, ca fiind neîntemeiată, arătând că, asupra textelor de lege criticate, Curtea Constitutională s-a pronuntat prin mai multe decizii, de exemplu prin Decizia nr. 136 din 5 octombrie 1999 si Decizia nr. 176 din 18 iunie 2002. Se apreciază că nu sunt evocate împrejurări noi care să justifice schimbarea jurisprudentei Curtii si se propune respingerea exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarelor, constată următoarele:

Prin încheierile din 7 octombrie 2002, pronuntate în dosarele nr. 40/2002 si nr. 89/2001, Curtea Supremă de Justitie - Completul de 9 judecători a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 29 pct. 1 lit. a), ale art. 361 alin. 1 lit. d) si ale art. 3851 alin. 1 lit. d) din Codul de procedură penală, exceptie ridicată de Corneliu Vadim Tudor, inculpat recurent în dosarele mentionate.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că dispozitiile legale criticate sunt contrare prevederilor art. 16 referitoare la egalitatea în drepturi a cetătenilor, art. 21 privind accesul liber la justitie si ale art. 20 din Constitutie raportat la art. 6 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, referitor la dreptul la un proces echitabil. Se arată că, potrivit acestor dispozitii, deputatii si senatorii, putând fi judecati, în primă instantă, de Curtea Supremă de Justitie si neputând folosi, împotriva hotărârilor judecătoresti pronuntate, decât calea de atac a recursului, nu si apelul, sunt lipsiti, prin discriminare, de o cale de atac.

Curtea Supremă de Justitie - Completul de 9 judecători consideră că exceptia de neconstitutionalitate este nefondată pentru următoarele argumente:

            1) Potrivit art. 29 pct. 1 lit. a) din Codul de procedură penală, Curtea Supremă de Justitie judecă în primă instantă infractiunile săvârsite de senatori si deputati. Aceste dispozitii nu încalcă art. 16 alin. (1) din Constitutie, care se referă la egalitatea cetătenilor, ci stabilesc doar competenta Curtii Supreme de Justitie de a judeca, în primă instantă, infractiunile săvârsite de membrii Parlamentului (competentă ratione personae). Textul este conform cu prevederile art. 125 alin. (3) din Constitutie, potrivit cărora Competenta si procedura de judecată sunt stabilite de lege. Nu se încalcă principiul egalitătii, deoarece egalitatea presupune egalitatea răspunderii pentru fapta săvârsită, dar nu si identitatea instantei care judecă. Egalitatea presupune acelasi tratament juridic pentru persoanele aflate în situatii egale. Or, calitatea de parlamentar presupune o situatie diferită. Dispozitiile art. 29 pct. 1 lit. a) din Codul de procedură penală nu contravin nici prevederilor art. 6 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, referitoare la dreptul la un proces echitabil.

2) Dispozitiile art. 361 alin. 1 lit. d) din Codul de procedură penală nu contravin, de asemenea, nici prevederilor art. 16 alin. (1) din Constitutie, nici ale art. 6 din conventia invocată. Nici Constitutia, nici conventia nu prevăd expres căile de atac. Art. 125 alin. (3) din Constitutie lasă la latitudinea legiuitorului competenta si procedura, inclusiv căile de atac, iar în art. 128 din Constitutie se precizează că, împotriva hotărârilor judecătoresti, părtile interesate si Ministerul Public pot exercita căile de atac în conditiile legii. Nici în conventie nu se prevede obligativitatea existentei a două căi de atac.

3) Art. 3851 alin. 1 lit. d) din Codul de procedură penală este în acord cu prevederile constitutionale, constituind tocmai o aplicare a drepturilor pretins încălcate.

Potrivit dispozitiilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierile de sesizare au fost comunicate presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si formula punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate. De asemenea, în conformitate cu dispozitiile art. 181 din Legea nr. 35/1997, cu modificările ulterioare, s-a solicitat punctul de vedere al institutiei Avocatul Poporului.

Presedintele Camerei Deputatilor consideră că dispozitiile art. 29 pct. 1 lit. a), art. 361 alin. 1 lit. d) si ale art. 3851 alin. 1 lit. d) din Codul de procedură penală sunt constitutionale.

Guvernul, întemeindu-se pe jurisprudenta Curtii Constitutionale, consideră că sustinerile autorului exceptiei sunt nefondate, deoarece textele de lege criticate nu încalcă principiul egalitătii cetătenilor în fata legii si nici principiul liberului acces la justitie. Astfel, se arată că "în Conventia europeană pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, în art. 2 din Protocolul nr. 7, se prevede un dublu grad de jurisdictie si nu un triplu grad, ca în legislatia română, statuându-se că «orice persoană declarată vinovată de o infractiune de către un tribunal are dreptul să ceară examinarea declaratiei de vinovătie sau a condamnării de către o jurisdictie superioară. Exercitarea acestui drept, inclusiv motivele pentru care poate fi exercitat, sunt reglementate de lege.». Prin urmare, prevederile art. 29 pct. 2 lit. a), art. 361 alin. 1 lit. c) si ale art. 3851 alin. 1 lit. c) din Codul de procedură penală, care stabilesc pentru anumite cauze două grade de jurisdictie - judecată în primă instantă si judecată în recurs -, îndeplinesc conditiile prevăzute de art. 2 din Protocolul nr. 7, neputându-se astfel sustine că ele nu ar fi compatibile cu prevederile Conventiei europene".

Avocatul Poporului apreciază că dispozitiile legale criticate sunt constitutionale. Fată de argumentul că aceste dispozitii ar fi contrare art. 16 si 21 din Constitutie, se invocă jurisprudenta Curtii Constitutionale, în care s-a subliniat că accesul liber la justitie nu presupune, în toate cazurile, accesul la toate structurile judecătoresti si la toate căile de atac prevăzute de lege, deoarece competenta si procedura de judecată sunt stabilite de legiuitor, iar pentru situatii diferite poate exista un tratament juridic diferit. Se mentionează si faptul că, potrivit art. 3856 alin. 3 din Codul de procedură penală, "Recursul declarat împotriva unei hotărâri care, potrivit legii, nu poate fi atacată cu apel, nu este limitat la motivele de casare prevăzute în art. 3589, iar instanta este obligată ca, în afara temeiurilor invocate si cererilor formulate de recurent, să examineze întreaga cauză sub toate aspectele". Se invocă, în acelasi sens, si deciziile Curtii Constitutionale nr. 16/1999, nr. 33/1999 si nr. 295/2002.

Presedintele Senatului nu a transmis punctul său de vedere asupra exceptiei.

CURTEA,

            examinând încheierile de sesizare, punctele de vedere ale presedintelui Camerei Deputatilor, Guvernului si Avocatului Poporului, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, sustinerile părtii prezente, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

            Curtea Constitutională constată că a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie, ale art. 1 alin. (1), art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

            Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 29 pct. 1 lit. a), ale art. 361 alin. 1 lit. d) si ale art. 3851 alin. 1 lit. d) din Codul de procedură penală, dispozitii care au următorul continut:

            - Art. 29 (Competenta Curtii Supreme de Justitie) pct. 1 lit. a): "Curtea Supremă de Justitie: 1. judecă în primă instantă: a) infractiunile săvârsite de senatori si deputati";

            - Art. 361 (Hotărârile supuse apelului) alin. 1 lit. d): "Sentintele pot fi atacate cu apel. Nu pot fi atacate cu apel: [...] d) sentintele pronuntate de sectia penală si sectia militară ale Curtii Supreme de Justitie";

            - Art. 3851 (Hotărârile supuse recursului) alin. 1 lit. d): "Pot fi atacate cu recurs: [...] d) sentintele pronuntate de sectia penală si sectia militară ale Curtii Supreme de Justitie;".

            Autorul exceptiei sustine că aceste dispozitii legale sunt contrare prevederilor constitutionale ale art. 16 referitoare la egalitatea în fata legii si a autoritătilor publice, ale art. 21 referitoare la dreptul de acces liber la justitie, ale art. 20 raportat la art. 6 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale. Se motivează exceptia prin faptul că, reglementând competenta Curtii Supreme de Justitie pentru judecarea în primă instantă a infractiunilor săvârsite de deputati si senatori, se prevede totodată că împotriva sentintelor pronuntate de această instantă poate fi folosită numai calea de atac a recursului. Excluderea căii de atac a apelului este considerată de autorul exceptiei ca o discriminare, ca o încălcare a dreptului la accesul liber la justitie, inclusiv la folosirea căilor de atac, drepturi prevăzute nu numai de Constitutie, dar si de Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale.

            Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată următoarele:

            Dispozitia art. 29 pct. 1 lit. a) din Codul de procedură penală este consecinta prevederii constitutionale a art. 69 (Imunitatea parlamentară) alin. (1) teza ultimă, potrivit căreia "Competenta de judecată (a deputatilor sau senatorilor) apartine Curtii Supreme de Justitie". Această competentă ratione personae, determinată de necesitatea asigurării independentei deputatilor si senatorilor, este justificată si de garantiile pe care le prezintă, în acelasi sens, suprema instantă de judecată, inclusiv sub aspectul realizării dreptului la un proces echitabil, cu respectarea tuturor garantiilor procesuale.

            De asemenea, dispozitiile art. 361 alin. 1 lit. d) si ale art. 3851 alin. 1 lit. d) din Codul de procedură penală, care prevăd că împotriva sentintelor Curtii Supreme de Justitie nu poate fi exercitată decât calea de atac a recursului, sunt în deplin acord cu prevederile art. 125 alin. (3) si ale art. 128 din Constitutie, care încredintează legiuitorului dreptul de a stabili competenta si procedura de judecată, inclusiv căile de atac si conditiile exercitării acestora. Aceleasi dispozitii sunt în concordantă cu prevederile Conventiei pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, care, în art. 2 al Protocolului nr. 7 aditional la conventie, prevede dreptul la un dublu grad de jurisdictie în materie penală, ceea ce se regăseste si în dispozitiile legale criticate, sub acest aspect.

            În sensul celor arătate, a decis Curtea Constitutională prin Decizia nr. 175 din 4 noiembrie 1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 11 din 13 ianuarie 2000. Solutia adoptată ca si considerentele pe care se întemeiază îsi mentin valabilitatea si în cauza de fată.

            Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 alin. (3) si (6) si al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

            Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 29 pct. 1 lit. a), ale art. 361 alin. 1 lit. d) si ale art. 3851 alin. 1 lit. d) din Codul de procedură penală, exceptie ridicată de Corneliu Vadim Tudor în dosarele nr. 40/2002 si nr. 89/2001 ale Curtii Supreme de Justitie - Completul de 9 judecători.

            Definitivă si obligatorie.

            Pronuntată în sedinta publică din data de 13 februarie 2003.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Magistrat-asistent,

Florentina Geangu