MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 171 (XV) - Nr. 207         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 31 martie 2003

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

            101. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 153/2002 privind organizarea si functionarea Oficiului Registrului National al Informatiilor Secrete de Stat

 

            158. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 153/2002 privind organizarea si functionarea Oficiului Registrului National al Informatiilor Secrete de Stat

 

            149. - Decret privind eliberarea din functie a unor judecători si procurori

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

            Decizia nr. 63 din 11 februarie 2003 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 37, 38 si ale art. 98 alin. (2) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, modificată si completată prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 49/2001, aprobată si modificată prin Legea nr. 338/2002

 

            Decizia nr. 86 din 27 februarie 2003 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 8 din Legea nr. 543/2002 privind gratierea unor pedepse si înlăturarea unor măsuri si sanctiuni

            - Opinie separată

            - Opinie concurentă

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

            274. - Ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei privind utilizarea echipamentelor, instalatiilor, utilajelor si mijloacelor tehnice de aerodrom si de protectia navigatiei aeriene, precum si a sistemelor si echipamentelor de securitate aeronautică în desfăsurarea de activităti aeronautice civile

 

            1.388. - Ordin al ministrului apelor si protectiei mediului privind constituirea si functionarea colectivului de analiză tehnică la nivel central

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 153/2002 privind organizarea si functionarea Oficiului Registrului National al Informatiilor Secrete de Stat

 

            Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

            Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 153 din 7 noiembrie 2002 privind organizarea si functionarea Oficiului Registrului National al Informatiilor Secrete de Stat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 826 din 15 noiembrie 2002.

 

            Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 12 decembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

            Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 18 februarie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 24 martie 2003.

Nr. 101.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 153/2002 privind organizarea si functionarea Oficiului Registrului National al Informatiilor Secrete de Stat

 

            În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

            Presedintele României decretează:

 

            Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 153/2002 privind organizarea si functionarea Oficiului Registrului National al Informatiilor Secrete de Stat si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 21 martie 2003.

Nr. 158.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind eliberarea din functie a unor judecători si procurori

 

            În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), ale art. 99 alin. (1) si ale art. 133 alin. (1) din Constitutia României, ale art. 58 alin. 1 din Legea Curtii Supreme de Justitie nr. 56/1993, republicată, precum si ale art. 92 alin. 1 lit. a) si b) si ale art. 131 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

            având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 247 din 28 februarie 2003,

 

            Presedintele României decretează:

 

            Articol unic. - Se eliberează din functie judecătorii si procurorii prevăzuti în anexa la prezentul decret.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 19 martie 2003.

Nr. 149.

 

ANEXĂ

 

A. Eliberarea din functie ca urmare a demisiei:

- doamna Anica-Doina Becut - judecător la Tribunalul Constanta, pe data de 5 martie 2003;

- domnul Valentin Cornel Lupu - judecător la Tribunalul Giurgiu, pe data de 10 februarie 2003;

- domnul Arcadie Anastasescu - judecător la Judecătoria Timisoara, pe data de 1 ianuarie 2003;

- domnul Ioan Nicolae Pălcut - judecător la Judecătoria Marghita, pe data de 11 februarie 2003;

- doamna Carmen Chirana Popi - judecător la Judecătoria Constanta, pe data de 1 martie 2003;

- doamna Delia Emanuela Topoleanu - judecător la Judecătoria Sectorului 5 Bucuresti, pe data de 1 martie 2003;

- doamna Ildiko Ugron - judecător la Judecătoria Gheorgheni, pe data de 1 martie 2003;

- doamna Reneta-Ingrid Petcu - procuror la Parchetul de pe lângă Curtea Supremă de Justitie, pe data de 27 ianuarie 2003;

- domnul Constantin-Eugen Iodăchescu - procuror la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Cluj, pe data de 15 februarie 2003;

- doamna Beatrice Ana-Maria Stătescu - procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Ploiesti, pe data de 3 februarie 2003.

B. Eliberarea din functie ca urmare a pensionării sau încetării activitătii pensionarului reîncadrat:

- domnul Radu Alexandru Lese - judecător la Curtea Supremă de Justitie, pe data de 6 martie 2003, la cerere;

- domnul Benedict Hîrza - judecător la Tribunalul Sălaj, pe data de 1 martie 2003, la cerere;

- doamna Elena Neagu - judecător la Judecătoria Ploiesti, pe data de 1 octombrie 2002, la cerere;

- domnul Valeriu Macovei - procuror la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bacău, pe data de 30 noiembrie 2002, la cerere;

- domnul Victor Pez - procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Hunedoara, pe data de 1 ianuarie 2003, la cerere;

- domnul colonel magistrat Vasile Gheorghe - procuror militar la Parchetul de pe lângă Pantea Curtea Supremă de Justitie, pe data de 1 martie 2003, la cerere.

 

DECIZII  ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 63

din 11 februarie 2003

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 37, 38 si ale art. 98 alin. (2) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, modificată si completată prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 49/2001, aprobată si modificată prin Legea nr. 338/2002

 

Nicolae Popa - presedinte

Costică Bulai - judecător

Nicolae Cochinescu - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Lucian Stângu - judecător

Ioan Vida - judecător

Florentina Baltă - procuror

Mădălina Stefania Diaconu - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 37, 38 si ale art. 98 alin. (2) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, modificată si completată prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 49/2001, aprobată si modificată prin Legea nr. 338/2002, exceptie ridicată, prin avocat, de Anca Jitaru în Dosarul nr. 480/M/2002 al Tribunalului Brasov - Sectia civilă.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca fiind inadmisibilă, deoarece autoarea exceptiei critică, de fapt, solutia legislativă cuprinsă în vechea formulare a legii, care nu a fost preluată prin actul normativ modificator, Legea nr. 338/2002.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin Încheierea din 15 octombrie 2002, pronuntată în Dosarul nr. 480/M/2002, Tribunalul Brasov - Sectia civilă a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 37, 38 si ale art. 98 alin. (2) din Legea nr. 19/2002, exceptie ridicată, prin avocat, de Anca Jitaru într-un litigiu de muncă.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate, autorul acesteia sustine că dispozitiile legale criticate sunt neconstitutionale pentru conditionarea acordării indemnizatiei de maternitate si a indemnizatiei pentru cresterea copilului de existenta unui stagiu de cotizare la asigurările sociale de cel putin 6 luni în decursul celor 12 luni anterioare datei la care se solicită indemnizatia. Consideră că acordarea acestor indemnizatii numai în cazul îndeplinirii conditiei privind stagiul de cotizare împiedică realizarea măsurilor de protectie socială a muncii, a dreptului la concediul de maternitate plătit, a măsurilor de ocrotire specială a copiilor, a protectiei speciale a persoanelor handicapate, precum si respectarea Constitutiei si a legilor, fiind contrară prevederilor art. 38 alin. (2), art. 43 alin. (2), art. 45 alin. (2), art. 46 si 51 din Constitutie.

Tribunalul Brasov - Sectia civilă apreciază că exceptia ridicată este nefondată, “deoarece art. 38 alin. (2), art. 43 alin. (2), art. 45 alin. (2) si art. 46 din Constitutia României cuprind reglementări de principiu referitoare la unele drepturi fundamentale ale cetătenilor români, iar conditiile concrete în care acestia pot beneficia de drepturile consfintite prin Legea fundamentală pot fi reglementate prin alte acte normative”.

În conformitate cu dispozitiile art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, precum si Guvernului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate ridicată. De asemenea, potrivit dispozitiilor art. 181 din Legea nr. 35/1997, cu modificările ulterioare, s-a solicitat si punctul de vedere al institutiei Avocatul Poporului.

Guvernul apreciază că exceptia de neconstitutionalitate ridicată este neîntemeiată, întrucât dispozitiile legale criticate nu contravin prevederilor constitutionale invocate. Conditionarea acordării indemnizatiei pentru cresterea copilului de realizarea unui stagiu de cotizare de cel putin 6 luni în ultimele 12 luni reflectă aplicarea în sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale a principiului contributivitătii. Întrucât, după modificarea textelor de lege criticate, este inclusă deja în stagiul de cotizare si perioada necontributivă, respectiv perioada în care persoana a beneficiat de indemnizatie pentru maternitate si pentru îngrijirea copilului, aceste dispozitii legale nu mai sunt contrare prevederilor art. 43 alin. (2) si nici altor prevederi constitutionale.

Avocatul Poporului apreciază că dispozitiile art. 37, 38 si ale art. 98 alin. (2) din Legea nr. 19/2000, după modificarea lor prin Legea nr. 338/2002, nu contravin prevederilor constitutionale. Textul actual al art. 98 alin. (2) recunoaste ca stagiu de cotizare si perioada necontributivă, dispărând astfel posibilitatea neconstitutională a refuzului acordării indemnizatiei de maternitate, respectiv a celei pentru îngrijirea copilului în cazul în care copilul se naste înainte de realizarea contributiei la asigurările sociale timp de cel putin 6 luni, după ce părintele a beneficiat de indemnizatie pentru copilul anterior născut. În acest sens, se invocă si Decizia Curtii Constitutionale nr. 257/2002.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului si cel al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, sustinerile părtilor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională este competentă, potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei îl constituie dispozitiile art. 37, 38 si ale art. 98 alin. (2) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 140 din 1 aprilie 2000. Textele criticate au fost modificate prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 49/2001 pentru modificarea si completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 161 din 30 martie 2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 338/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 446 din 25 iunie 2002.

În motivarea exceptiei se face referire doar la dispozitiile art. 98 alin. (2), întrucât acestea cer stagiul de cotizare pentru acordarea indemnizatiei de maternitate si celei pentru îngrijirea copilului. Obiectul litigiului îl constituie pretentia de plată a acestor indemnizatii si pentru nasterea si îngrijirea celui de-al doilea copil, născut înainte de data până la care mama, după ce a beneficiat de indemnizatie pentru primul copil, să fi avut posibilitatea să realizeze un stagiu de cotizare de cel putin 6 luni. Solutionarea cauzei depinde de dispozitiile art. 98 alin. (2) si numai acestea pot constitui obiectul exceptiei de neconstitutionalitate. În urma modificării lor prin Legea nr. 338/2002 privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 49/2001 pentru modificarea si completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, aceste dispozitii au următoarea redactare:

“(2) Beneficiază de drepturile prevăzute la alin. (1) asiguratii care în ultimele 12 luni anterioare producerii riscului au un stagiu de cotizare de cel putin 6 luni, realizat în conditiile art. 37 si/sau în una sau mai multe dintre situatiile prevăzute la art. 38.”

Autorul exceptiei sustine că dispozitiile legale criticate sunt contrare următoarelor norme constitutionale:

- Art. 38 alin. (2): “Salariatii au dreptul la protectia socială a muncii. Măsurile de protectie privesc securitatea si igiena muncii, regimul de muncă al femeilor si al tinerilor, instituirea unui salariu minim pe economie, repausul săptămânal, concediul de odihnă plătit, prestarea muncii în conditii grele, precum si alte situatii specifice.”

- Art. 43 alin. (2): “Cetătenii au dreptul la pensie, la concediu de maternitate plătit, la asistentă medicală în unitătile sanitare de stat, la ajutor de somaj si la alte forme de asistentă socială prevăzute de lege.”

- Art. 45 alin. (2): “Statul acordă alocatii de stat pentru copii si ajutoare pentru îngrijirea copilului bolnav ori handicapat. Alte forme de protectie socială a copiilor si a tinerilor se stabilesc prin lege.”

- Art. 46: “Persoanele handicapate se bucură de protectie specială. Statul asigură realizarea unei politici nationale de prevenire, de tratament, de readaptare, de învătământ, de instruire si de integrare socială a handicapatilor, respectând drepturile si îndatoririle ce revin părintilor si tutorilor.”

- Art. 51: “Respectarea Constitutiei, a suprematiei sale si a legilor este obligatorie.”

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea retine că, desi, în mod formal, autorul acesteia a criticat textele legale în forma modificată prin Legea nr. 338/2002, din motivarea exceptiei de neconstitutionalitate reiese faptul că acesta s-a referit la solutia legislativă anterioară modificării.

Într-adevăr, înaintea adoptării Legii nr. 338/2002, textul art. 98 alin. (2) era susceptibil de a fi interpretat în sensul că femeia care a beneficiat de indemnizatie pentru îngrijirea copilului trebuie să îsi reia activitatea după expirarea perioadei în care s-a acordat indemnizatia si să realizeze un stagiu de cotizare de cel putin 6 luni pentru a putea beneficia de indemnizatie de maternitate si pentru îngrijirea copilului următor, sens în care acest text de lege contravenea prevederilor art. 43 alin. (2) din Constitutie. Actuala redactare a textului exclude însă posibilitatea unei asemenea interpretări, ceea ce face inexistent si motivul de neconstitutionalitate. Datorită faptului că legea consideră ca stagiu de cotizare si perioada necontributivă, la nasterea celui de-al doilea copil părintele are dreptul la indemnizatia de maternitate si la cea pentru îngrijirea copilului chiar dacă în perioada anterioară nu a cotizat la asigurările sociale, beneficiind de o indemnizatie de aceeasi natură.

Curtea constată, asadar, că dispozitiile art. 98 alin. (2) din Legea nr. 19/2000, în forma modificată prin Legea nr. 338/2002, nu încalcă nici una dintre prevederile constitutionale invocate. Textul de lege examinat prevede acordarea unor drepturi din fondurile de asigurări sociale de stat. Or, pentru ca o persoană să poată beneficia de aceste drepturi este justificată cerinta ca persoana respectivă să îndeplinească toate conditiile prevăzute de lege, inclusiv cea referitoare la stagiul minim de cotizare sau la perioadele asimilate acestuia, conform legii.

Curtea Constitutională, fiind sesizată si anterior cu exceptii de neconstitutionalitate având obiect identic cu cel din prezenta cauză, pe baza considerentelor mai înainte prezentate, a respins exceptiile ca devenite inadmisibile, având în vedere că modificarea dispozitiilor legale criticate a intervenit în perioada cuprinsă între data ridicării exceptiei de neconstitutionalitate si data solutionării acesteia (a se vedea Decizia nr. 217 din 11 iulie 2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 713 din 1 octombrie 2002 si Decizia nr. 257 din 24 septembrie 2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 756 din 16 octombrie 2002).

În prezenta cauză modificarea textului de lege criticat a intervenit anterior datei ridicării exceptiei de neconstitutionalitate. Textul modificat nemaicontinând dispozitiile considerate ca fiind neconstitutionale, potrivit prevederilor art. 23 alin. (6) din Legea nr. 47/1992, republicată, instanta judecătorească trebuia să respingă exceptia ca fiind inadmisibilă, printr-o încheiere motivată, fără a mai sesiza Curtea Constitutională. Întrucât instanta judecătorească nu s-a conformat acestor dispozitii legale, urmează ca exceptia să fie respinsă, ca fiind inadmisibilă, de Curtea Constitutională.

Fată de cele de mai sus, în temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 si al art. 25 alin. (1) si (4) din Legea nr. 47/1992, republicată.

CURTEA

În numele legii

DECID E:

Respinge, ca fiind inadmisibilă, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 37, 38 si ale art. 98 alin. (2) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, modificată si completată prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 49/2001, aprobată si modificată prin Legea nr. 338/2002, exceptie ridicată, prin avocat, de Anca Jitaru în Dosarul nr. 480/M/2002 al Tribunalului Brasov - Sectia civilă.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 11 ianuarie 2003.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof.univ.dr. Nicolae Popa

Magistrat-asistent,

Mădălina Stefania Diaconu

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 86

din 27 februarie 2003

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 8 din Legea nr. 543/2002 privind gratierea unor pedepse si înlăturarea unor măsuri si sanctiuni

 

Nicolae Popa - presedinte

Costică Bulai - judecător

Nicolae Cochinescu - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Lucian Stângu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Ioan Vida - judecător

Iuliana Nedelcu - procuror

Ioana Marilena Chiva - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 8 din Legea nr. 543/2002 privind gratierea unor pedepse si înlăturarea unor măsuri si sanctiuni, exceptie ridicată de Nicolae Laza în Dosarul nr. 609/2002 al Curtii Supreme de Justitie – Sectia penală.

La apelul nominal se prezintă autorul exceptiei, personal si asistat de avocat cu delegatie la dosar, lipsă fiind celelalte părti, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Presedintele dispune a se face apelul si în dosarele nr. 430C/2002, nr. 512C/2002, nr. 523C/2002 si nr. 540C/2002 care au ca obiect aceeasi exceptie de neconstitutionalitate, ridicată de Vincze Ferenc în Dosarul nr. 10.964/2002 al Judecătoriei Cluj-Napoca, de Sorin Diaconescu si Georgeta Belciug în Dosarul nr. 3.577/2002 al Tribunalului Bucuresti - Sectia a II-a penală, de Florin Visan în Dosarul nr. 3.352/2002 al Tribunalului Sălaj - Sectia penală, respectiv de Petru Radu si Elena Ionete în Dosarul nr. 548/2002 al Judecătoriei Sectorului 3 Bucuresti.

La apelul nominal în Dosarul nr. 430C/2002 se constată lipsa autorului exceptiei, Vincze Ferenc, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

La apelul nominal în Dosarul nr. 512C/2002 se prezintă unul dintre autorii exceptiei, Sorin Diaconescu, lipsă fiind celălalt autor al exceptiei, Georgeta Belciug, precum si părtile Monica Lica si Ileana Cristina Florea, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

La apelul nominal în Dosarul nr. 523C/2002 se prezintă autorului exceptiei, Florin Visan, personal si asistat de avocat cu delegatie la dosar, lipsă fiind părtile Ministerul de Interne, Spitalul Judetean Sălaj si Clinica de Ortopedie si Traumatologie Cluj, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

La apelul nominal în Dosarul nr. 540C/2002 se prezintă unul dintre autorii exceptiei, Petru Radu, precum si părtile Stefana Ene si Marius Ene, lipsă fiind celălalt autor al exceptiei, Elena Ionete, precum si partea Societatea Comercială “Pasajul Universitătii” - S.A., fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Curtea, din oficiu, pune în discutie chestiunea conexării dosarelor sus-mentionate, având în vedere continutul identic al exceptiilor ridicate. Părtile prezente, precum si reprezentantul Ministerului Public sunt de acord cu conexarea, fată de dispozitiile art. 164 din Codul de procedură civilă.

Curtea, în temeiul dispozitiilor art. 16 din Legea nr. 47/1992, republicată, si ale art. 164 alin. 1 si 2 din Codul de procedură civilă, dispune conexarea dosarelor nr. 430C/2002, nr. 512C/2002, nr. 523C/2002 si nr. 540C/2002 la Dosarul nr. 426C/2002, care este primul înregistrat.

Cauza fiind în stare de judecată, se dă cuvântul părtilor.

Nicolae Laza, prin avocat, solicită admiterea exceptiei de neconstitutionalitate, având în vedere că dispozitiile art. 8 din Legea nr. 543/2002 instituie o discriminare pe criterii aleatorii, prin care se încalcă dispozitiile constitutionale ale art. 16 alin. (1), ale art. 20 alin. (2), ale art. 21, ale art. 24, precum si prevederile art. 9, 10 si 11 din Declaratia Universală a Drepturilor Omului, ale art. 2 paragraful 3 din Pactul international cu privire la drepturile civile si politice si ale art. 6 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale.

Sorin Diaconescu solicită admiterea exceptiei astfel cum a fost argumentată în fata instantei de judecată.

Florin Visan, prin avocat, solicită admiterea exceptiei, sustinând că dispozitiile criticate încalcă principiile neretroactivitătii legii si egalitătii cetătenilor în fata legii, prevăzute de art. 15 alin. (2), respectiv de art. 16 alin. (1) din Constitutie.

Petru Radu solicită admiterea exceptiei pentru motivele arătate în formularea acesteia în fata instantei de judecată.

Stefana Ene si Marius Ene solicită respingerea exceptiei ca neîntemeiată.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate, apreciind că dispozitiile criticate nu contravin prevederilor constitutionale invocate de autorii exceptiei, deoarece Constitutia nu prevede “un drept de gratiere”. Astfel, o lege de gratiere nu reprezintă o dezvoltare a normelor constitutionale si, ca atare, nu se poate sustine că dispozitiile criticate încalcă principiul egalitătii cetătenilor în fata legii.

CURTEA ,

având în vedere actele si lucrările dosarelor, constată următoarele:

Prin Încheierile din 22 octombrie 2002, din 15 octombrie 2002, din 20 noiembrie 2002, din 4 decembrie 2002 si din 18 noiembrie 2002, pronuntate în dosarele nr. 609/2002 al Curtii Supreme de Justitie - Sectia penală, nr. 10.964/2002 al Judecătoriei Cluj-Napoca, nr. 3.577/2002 al Tribunalului Bucuresti - Sectia a II-a penală, nr. 3.352/2002 al Tribunalului Sălaj - Sectia penală, respectiv nr. 548/2002 al Judecătoriei Sectorului 3 Bucuresti, Curtea Constitutională a fost sesizată cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 8 din Legea nr. 543/2002 privind gratierea unor pedepse si înlăturarea unor măsuri si sanctiuni, exceptie ridicată de Nicolae Laza, de Vincze Ferenc, de Sorin Diaconescu si Georgeta Belciug, de Florin Visan, respectiv de Petru Radu si Elena Ionete în cadrul unor cauze penale.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorii acesteia sustin că dispozitiile legale criticate instituie “principiul discriminării cetătenilor în functie de faza procesuală în care se află”, contravenind astfel art. 16 alin. (1) din Constitutie. De asemenea, consideră că prin modul în care sunt formulate dispozitiile legale criticate se încalcă si prevederile constitutionale referitoare la accesul liber la justitie si la dreptul la apărare, deoarece persoanele eventual beneficiare ale Legii nr. 543/2002 nu se vor mai putea adresa instantelor fără a exista o amenintare “constând în pierderea beneficiului legii de gratiere”, ajungându-se la concluzia că este mult mai eficientă renuntarea la apărare decât exercitarea dreptului la apărare si încălcându-se astfel si principiul potrivit căruia nimănui nu i se poate înrăutăti situatia în propria cale de atac.

Pe de altă parte, autorii exceptiei sustin, de asemenea, si încălcarea principiului neretroactivitătii legii, cu exceptia legii penale mai favorabile, prevăzut de prevederile constitutionale ale art. 15 alin. (2).

Autorii exceptiei consideră că aplicarea legii gratierii, asa cum a fost reglementată, contravine în mod vădit si jurisprudentei Curtii Europene a Drepturilor Omului referitoare la interpretarea principiului egalitătii în fata legii, conform căreia “măsurile legislative pe care un stat parte la Conventie le ia pot institui tratamente juridice distincte între categorii diferite de persoane, dacă ele au o justificare obiectivă si rezonabilă”, ceea ce nu există în privinta Legii nr. 543/2002. Instantele judecătoresti în fata cărora s-a ridicat exceptia de neconstitutionalitate au exprimat următoarele opinii:

Curtea Supremă de Justitie - Sectia penală apreciază că dispozitiile criticate sunt constitutionale, deoarece gratierea este o măsură de clementă, iar conditiile de acordare si aplicare a acesteia sunt stabilite de autoritatea emitentă. Cerinta existentei unei hotărâri definitive la data intrării în vigoare a legii de gratiere nu instituie o inegalitate si nici nu încalcă celelalte prevederi constitutionale invocate de autorul exceptiei.

Judecătoria Cluj-Napoca apreciază că “dispozitiile art. 8 din Legea nr. 543/2002 ar putea fi, la prima vedere, neconstitutionale, întrucât se aplică doar pedepselor stabilite prin hotărâri judecătoresti definitive si ar încălca art. 16 din Constitutie privind egalitatea în drepturi a cetătenilor, deoarece s-ar putea ivi situatii în care persoane care au comis, în aceeasi zi, fapte prevăzute de legea penală, să beneficieze de actul de clementă, dacă îndeplinesc si alte conditii stabilite de lege, iar alte persoane să nu beneficieze de gratiere, datorită unor împrejurări care nu depind de persoana celui condamnat [...].” Pe de altă parte, instanta de judecată arată că inculpatul nu poate invoca neconstitutionalitatea dispozitiilor art. 8 din Legea nr. 543/2002 deoarece nu a fost condamnat, la data ridicării exceptiei de neconstitutionalitate, printr-o hotărâre judecătorească definitivă.

Tribunalul Bucuresti - Sectia a II-a penală apreciază că măsura gratierii, fiind o cauză personală de înlăturare sau de modificare a executării pedepsei, tratamentul juridic diferentiat, chiar în cazuri identice, este justificat, nefiind încălcate prevederile art. 16 alin. (1) din Constitutie si nici pactele si tratatele internationale la care România este parte. Aplicarea gratierii numai pedepselor si măsurilor stabilite prin hotărâri judecătoresti rămase definitive până la data publicării legii de gratiere, chiar dacă poate crea situatii inechitabile, acest tratament diferentiat poate fi criticat sub aspectul ratiunilor de politică penală avute în vedere de legiuitor, dar nu sub aspectul încălcării prevederilor constitutionale.

Tribunalul Sălaj - Sectia penală a formulat opinia în sensul că dispozitiile criticate contravin principiului neretroactivitătii legii, deoarece nu se aplică si persoanelor condamnate prin hotărâri judecătoresti  nedefinitive, până la intrarea în vigoare a Legii nr. 543/2002. În ceea ce priveste sustinerile autorului referitoare la încălcarea art. 16 alin. (1) din Constitutie, instanta apreciază că acestea sunt neîntemeiate, deoarece textul criticat nu contine nici o discriminare între cei condamnati prin hotărâri judecătoresti definitive.

Judecătoria Sectorului 3 Bucuresti apreciază că dispozitiile art. 8 din Legea nr. 543/2002 contravin principiului egalitătii cetătenilor în fata legii, deoarece se creează diferente de tratament între persoane aflate în situatii identice din punct de vedere juridic. Chiar dacă stabilirea criteriilor de acordare a gratierii colective apartine legiuitorului, acesta nu poate institui criterii contrare prevederilor constitutionale.

Potrivit dispozitiilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierile de sesizare au fost comunicate presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate. De asemenea, potrivit dispozitiilor art. 181 din Legea nr. 35/1997, s-a solicitat si punctul de vedere al institutiei Avocatul Poporului.

Guvernul arată că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, deoarece dispozitiile criticate nu contravin prevederilor art. 16 alin. (1) din Constitutie, întrucât acestea nu instituie privilegii si discriminări, ci respectă criteriile egalitătii în drepturi prevăzute de art. 4 din Constitutie, invocând în acest sens Decizia Plenului Curtii Constitutionale nr. 1/1994. De asemenea, consideră că neîndeplinirea în privinta autorului exceptiei a conditiei existentei unei hotărâri definitive pentru a beneficia de măsura de clementă acordată de Legea nr. 543/2002 nu echivalează cu încălcarea vreunui drept. Cu privire la sustinerile autorului potrivit cărora dispozitiile criticate încalcă prevederile constitutionale referitoare la accesul liber la justitie si dreptul la apărare, “apreciem că art. 8 din Legea nr. 543/2002, prin obiectul său de reglementare, constând în stabilirea unui criteriu privind acordarea si aplicarea gratierii, nu încalcă drepturile recunoscute si garantate de art. 21 si art. 24 din Constitutie”. Totodată, nu se poate sustine că dispozitiile criticate contravin dreptului la un proces echitabil, prevăzut de art. 6 paragraful 1 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, deoarece acesta “presupune judecarea cauzei în mod echitabil, în mod public si într-un termen rezonabil, de către o instantă independentă si impartială care va hotărî, în materie penală, asupra temeiniciei acuzatiei îndreptate împotriva sa”.

Avocatul Poporului apreciază că dispozitiile criticate sunt neconstitutionale, deoarece, chiar dacă gratierea prevăzută de Legea nr. 543/2002 este un act de vointă politică, un act de clementă, iar criteriile pe baza cărora se acordă aceasta apartin în exclusivitate autoritătilor, legiuitorul “trebuie să aibă în vedere marile principii constitutionale peste care nu se poate trece”. Astfel, apreciază că dispozitiile criticate încalcă atât principiul egalitătii cetătenilor în fata legii, cât si principiul neretroactivitătii legii, care prevede că legea dispune numai pentru viitor, cu exceptia legii penale mai favorabile. “Aplicarea dispozitiilor criticate depinzând de momentul publicării în Monitorul Oficial si de caracterul definitiv al hotărârilor judecătoresti, lipseste de tratamentul juridic mai blând atât pe cei identificati care, din varii motive, nu au fost încă definitiv condamnati, cât si pe cei care vor fi identificati în viitor.”

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierile de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, rapoartele întocmite de judecătorii-raportori, sustinerile părtilor prezente, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, republicată, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie, precum si celor ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 8 din Legea nr. 543 din 1 octombrie 2002 privind gratierea unor pedepse si înlăturarea unor măsuri si sanctiuni, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 726 din 4 octombrie 2002, dispozitii care au următorul cuprins:

- Art. 8: “Dispozitiile prezentei legi privesc pedepsele, măsurile si sanctiunile aplicate prin hotărâri judecătoresti definitive pronuntate până la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.”

În sustinerea exceptiei de neconstitutionalitate, autorii acesteia apreciază că prin dispozitiile legale criticate sunt încălcate următoarele prevederi constitutionale:

- Art. 15 alin. (2): “Legea dispune numai pentru viitor, cu exceptia legii penale mai favorabile.”;

- Art. 16 alin. (1): “Cetătenii sunt egali în fata legii si a autoritătilor publice, fără privilegii si fără discriminări.”;

- Art. 20 alin. (2): “Dacă există neconcordante între pactele si tratatele privitoare la drepturile fundamentale ale omului, la care România este parte, si legile interne, au prioritate reglementările internationale.”;

- Art. 21: “(1) Orice persoană se poate adresa justitiei pentru apărarea drepturilor, a libertătilor si a intereselor sale legitime.

(2) Nici o lege nu poate îngrădi exercitarea acestui drept.”;

- Art. 24: “(1) Dreptul la apărare este garantat.

(2) În tot cursul procesului, părtile au dreptul să fie asistate de un avocat, ales sau numit din oficiu.”

De asemenea, în sustinerea exceptiei, autorii acesteia invocă si următoarele prevederi din acte internationale:

Declaratia Universală a Drepturilor Omului:

- Art. 9: “Nimeni nu trebuie să fie arestat, detinut sau exilat în mod arbitrar.”;

- Art. 10: “Orice persoană are dreptul în deplină egalitate de a fi audiată în mod echitabil si public de către un tribunal independent si impartial care va hotărî fie asupra drepturilor si obligatiilor sale, fie asupra temeiniciei oricărei acuzări în materie penală îndreptată împotriva sa.”;

- Art. 11: “1. Orice persoană acuzată de comiterea unui act cu caracter penal are dreptul să fie presupusă nevinovată până când vinovătia sa va fi stabilită în mod legal în cursul unui proces public în care i-au fost asigurate toate garantiile necesare apărării sale.

2. Nimeni nu va fi condamnat pentru actiuni sau omisiuni care nu constituiau, în momentul când au fost comise, un act cu caracter penal conform dreptului international sau national.

De asemenea, nu se va aplica nici o pedeapsă mai grea decât aceea care era aplicabilă în momentul când a fost săvârsit actul cu caracter penal.”

Pactul international cu privire la drepturile civile si politice:

- Art. 2 paragraful 3: “Statele părti la prezentul pact se angajează:

a) să garanteze că orice persoană ale cărei drepturi sau libertăti recunoscute în prezentul pact au fost violate va dispune de o cale de recurs efectivă, chiar atunci când încălcarea a fost comisă de persoane actionând în exercitiul functiilor lor oficiale;

b) să garanteze că autoritatea competentă, judiciară, administrativă ori legislativă, sau orice altă autoritate competentă potrivit legislatiei statului, va hotărî asupra drepturilor persoanei care foloseste calea de recurs, si să dezvolte posibilitătile de recurs jurisdictional;

c) să garanteze că autoritătile competente vor da urmare oricărui recurs care a fost recunoscut ca justificat.”

Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale:

- Art. 6: “1. Orice persoană are dreptul la judecarea în mod echitabil, în mod public si într-un termen rezonabil a cauzei sale, de către o instantă independentă si impartială, instituită de lege, care va hotărî fie asupra încălcării drepturilor si obligatiilor sale cu caracter civil, fie asupra temeiniciei oricărei acuzatii în materie penală îndreptate împotriva sa. Hotărârea trebuie să fie pronuntată în mod public, dar accesul în sala de sedintă poate fi interzis presei si publicului pe întreaga durată a procesului sau a unei părti a acestuia în interesul moralitătii, al ordinii publice ori al securitătii nationale într-o societate democratică, atunci când interesele minorilor sau protectia vietii private a părtilor la proces o impun, sau în măsura considerată absolut necesară de către instantă atunci când, în împrejurări speciale, publicitatea ar fi de natură să aducă atingere intereselor justitiei.”

Examinând exceptia de neconstitutionalitate ridicată, Curtea constată că aceasta este întemeiată, pentru următoarele considerente:

Gratierea este o măsură de clementă care constă în iertarea unui condamnat de executarea în tot sau în parte a pedepsei ori în comutarea pedepsei într-una mai usoară.

Din punct de vedere al persoanelor cărora li se aplică, gratierea este individuală, caz în care se acordă de Presedintele României, conform art. 94 lit. d) din Constitutie, si colectivă, caz în care se acordă prin lege organică, de către Parlament, conform prevederilor constitutionale ale art. 72 alin. (3) lit. g).

Pe lângă deosebirea de emitent, o altă diferentă esentială între cele două forme ale gratierii este ratiunea pentru care acestea sunt acordate. Dacă în cazul gratierii individuale Presedintele României are în vedere, cel mai adesea, ratiuni umanitare, izvorâte din circumstante deosebite în care se găseste condamnatul sau în care a săvârsit fapta, în cazul gratierii colective sunt preponderente ratiunile de realizare a unei politici penale si sociale fată de o anumită categorie de condamnati pentru infractiuni ce nu prezintă un pericol social ridicat si care au dat dovezi temeinice de îndreptare, oferindu-li-se acestora posibilitatea de a beneficia de clementa legiuitorului. Pe lângă aceste considerente sociale, gratierea colectivă are în vedere adesea si reducerea numărului de persoane condamnate care vor rămâne în continuare în penitenciare, precum si diminuarea supraaglomerării unitătilor din sistemul penitenciar. Asa fiind, gratierea colectivă creează, printr-un act normativ cu aplicabilitate generală, premisa îndreptării comportamentului social al unei întregi categorii de condamnati.

Legea de gratiere este impersonală, spre deosebire de decretul Presedintelui României, care se aplică uneia sau mai multor persoane individualizate. Sfera de aplicare a legii de gratiere se face prin stabilirea unor criterii obiective, care se pot referi la natura infractiunilor săvârsite, durata pedepselor, existenta stării de recidivă sau la situatia personală a condamnatilor, spre exemplu la conduita si vârsta acestora sau la starea lor de sănătate. Cu toate că stabilirea acestor criterii este atributul exclusiv al legiuitorului, actul normativ de gratiere trebuie să respecte prevederile constitutionale si principiile de drept general valabile.

Astfel, din textul Legii nr. 543/2002 rezultă că beneficiul gratierii este acordat persoanelor condamnate la pedeapsa închisorii de până la 5 ani inclusiv, acelora sanctionate cu amendă penală, precum si minorilor internati în centre de reeducare. Art. 4 din lege prevede infractiunile pentru săvârsirea cărora condamnatii nu pot beneficia de măsura gratierii, datorită pericolului ridicat pe care aceste infractiuni îl prezintă pentru societate. De asemenea, nu vor fi iertati de pedeapsă condamnatii pentru infractiuni săvârsite în stare de recidivă sau cei care sunt recidivisti prin condamnări anterioare si cei care s-au sustras de la executarea pedepsei.

În ceea ce priveste criteriul de acordare a gratierii colective instituit în art. 8 din Legea nr. 543/2002, si anume existenta unei “hotărâri judecătoresti definitive pronuntate până la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I”, Curtea retine că acesta este determinat de o serie de elemente neprevăzute si neimputabile persoanei condamnate. Astfel, indiferent de data comiterii unei fapte prevăzute de legea penală, durata procesului penal si finalizarea acestuia depind adesea de o serie de factori cum sunt gradul de operativitate a organelor judiciare, incidente legate de îndeplinirea procedurii de citare, exercitarea sau neexercitarea căilor de atac prevăzute de lege si alte împrejurări care pot să întârzie solutionarea cauzei. Curtea constată că stabilirea unui asemenea criteriu, aleatoriu si exterior conduitei persoanei condamnate, de care depinde acordarea clementei, este în contradictie cu principiul egalitătii în fata legii, consacrat de art. 16 alin. (1) din Constitutie, conform căruia, în situatii egale, tratamentul juridic aplicat nu poate fi diferit. Fiind o lege, actul prin care se acordă gratierea trebuie să se aplice tuturor persoanelor care, aflate în aceeasi situatie, pot beneficia de iertarea pedepsei.

Curtea Constitutională a statuat în mod constant în jurisprudenta sa că situatiile în care se află anumite categorii de persoane trebuie să difere în esentă pentru a se justifica deosebirea de tratament juridic, iar această deosebire trebuie să se bazeze pe un criteriu obiectiv si rational.

Această solutie este în concordantă si cu jurisprudenta constantă a Curtii Europene a Drepturilor Omului, conform căreia orice diferentă de tratament, făcută de stat între indivizi aflati în situatii analoage, trebuie să îsi găsească o justificare obiectivă si rezonabilă (a se vedea Cauza Marckx contra Belgiei, 1979).

Or, sub aspectul incidentei actului de clementă colectivă, toti infractorii care au comis infractiuni de aceeasi categorie, anterior datei intrării în vigoare a legii, se află într-o situatie identică, data condamnării lor definitive neavând nici o semnificatie în ceea ce priveste stabilirea unui tratament juridic diferentiat, întrucât aceasta depinde de factori străini conduitei procesuale a infractorilor. Spre exemplu, în cazul a doi coautori este posibil ca unul să fie condamnat printr-o hotărâre judecătorească până la data publicării Legii nr. 543/2002 în Monitorul Oficial al României, Partea I, si să beneficieze astfel de gratiere; celălalt coautor, nefiind condamnat, din varii motive, printr-o hotărâre judecătorească definitivă, nu va putea beneficia de actul de clementă, ceea ce conduce la o inegalitate de tratament juridic.

Curtea constată că, sub aspectul examinat, criteriul obiectiv în baza căruia se acordă beneficiul gratierii colective poate fi determinat numai de săvârsirea faptei penale până la data intrării în vigoare a actului normativ de gratiere ori până la o altă dată anterioară, stabilită de lege, cum ar fi, spre exemplu, data initierii proiectului de lege. Această concluzie se impune si din aplicarea principiului activitătii legii penale, reglementat în art. 10 din Codul penal, atât incriminarea, cât si aplicarea pedepsei fiind determinate de momentul comiterii infractiunii. Or, art. 8 din Legea nr. 543/2002 nu respectă aceste principii.

Curtea observă că aplicarea actului de gratiere colectivă în functie de data săvârsirii faptei a fost consacrată de legiuitor si în Legea nr. 137/1997 privind gratierea unor pedepse, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 170 din 25 iulie 1997, care, la art. 11, prevede că “Dispozitiile prezentei legi se aplică numai faptelor comise până la data de 26 mai 1997”. Această lege, ca si celelalte acte normative de gratiere anterioare, reflectă vointa constant exprimată de legiuitor de-a lungul timpului, în sensul că de gratiere trebuie să beneficieze cei care au comis fapte penale anterior publicării legii, indiferent de momentul rămânerii definitive a hotărârii de condamnare.

De asemenea, în Proiectul de lege privind gratierea unor pedepse, înaintat de Guvern, care a fost adoptat de Parlament sub forma Legii nr. 543/2002, se prevedea că măsura gratierii se va aplica pedepselor stabilite pentru infractiuni săvârsite până la o anumită dată, nefăcându-se mentiune despre data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare.

De principiu, dacă o lege de gratiere intră în vigoare anterior rămânerii definitive a hotărârii de condamnare, gratierea îsi produce efectele de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoresti. Aceasta este, de altfel, si solutia consacrată de legiuitorul român în legea-cadru privind gratierea si procedura gratierii [a se vedea art. 13 alin. (2) din Legea nr. 546/2002 privind gratierea si procedura acordării gratierii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 755 din 16 octombrie 2002].

În ceea ce priveste celelalte critici de neconstitutionalitate, Curtea retine că dispozitiile criticate nu încalcă prevederile constitutionale privind liberul acces la justitie si dreptul la apărare si nici reglementările internationale invocate de autorii exceptiei.

Având în vedere toate considerentele expuse, Curtea constată că referirea la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoresti de condamnare, prevăzută în textul criticat, creează premisele unei discriminări între persoane care, desi se găsesc în situatii obiectiv identice, beneficiază de un tratament juridic diferit, ceea ce contravine prevederilor art. 16 alin. (1) din Legea fundamentală.

Fată de cele mai sus arătate, în temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 si al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, cu majoritate de voturi,

CURTEA,

În numele legii

DECIDE:

Admite exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 8 din Legea nr. 543/2002 privind gratierea unor pedepse si înlăturarea unor măsuri si sanctiuni si constată că acestea sunt neconstitutionale întrucât limitează aplicarea legii la pedepse, măsuri si sanctiuni stabilite prin hotărâri judecătoresti rămase definitive până la data intrării în vigoare a legii, excluzând pedepsele, măsurile si sanctiunile aplicate ulterior pentru fapte săvârsite până la această dată. Exceptia a fost ridicată de Nicolae Laza în Dosarul nr. 609/2002 al Curtii Supreme de Justitie - Sectia penală, de Vincze Ferenc în Dosarul nr. 10.964/2002 al Judecătoriei Cluj, de Sorin Diaconescu si Georgeta Belciug în Dosarul nr. 3.577/2002 al Tribunalului Bucuresti - Sectia a II-a penală, de Florin Visan în Dosarul nr. 3.352/2002 al Tribunalului Sălaj – Sectia penală, respectiv de Petru Radu si Elena Ionete în Dosarul nr. 548/2002 al Judecătoriei Sectorului 3 Bucuresti.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 27 februarie 2003.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Magistrat-asistent,

Ioana Marilena Chiva

 

OPINIE SEPARATĂ

 

1. Exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 8 din Legea nr. 543/2002, ridicată în fata instantelor judecătoresti înainte de pronuntarea unei hotărâri definitive de condamnare, era inadmisibilă, deoarece solutionarea cauzei penale respective nu depindea de existenta unei legi de gratiere sau de vreo dispozitie din aceasta. Fiind ridicată cu încălcarea prevederilor art. 23 alin. (1), instanta trebuia să o respingă printr-o încheiere motivată, fără a mai sesiza Curtea Constitutională [art. 23 alin. (6) din Legea nr. 47/1992, republicată], iar atunci când, desi nelegal, Curtea Constitutională a fost totusi sesizată cu o astfel de exceptie, trebuia să o respingă ea însăsi ca inadmisibilă. Contrar dispozitiilor legale mentionate, prin Deciziile nr. 86 si 89 din 27 februarie 2003, adoptate cu majoritate de voturi, Curtea Constitutională nu numai că s-a declarat legal sesizată cu o astfel de exceptie, dar a admis-o statuând că dispozitiile art. 8 din Legea nr. 543/2002 sunt neconstitutionale, întrucât limitează aplicarea legii la pedepse, măsuri si sanctiuni aplicate prin hotărâri judecătoresti rămase definitive până la data intrării în vigoare a legii, excluzând pedepsele, măsurile si sanctiunile aplicate ulterior pentru fapte săvârsite până la această dată. Altfel exprimat, potrivit deciziilor Curtii, textul art. 8 ar fi fost constitutional dacă ar fi prevăzut că dispozitiile Legii nr. 543/2002 privesc nu numai pedepsele, măsurile si sanctiunile aplicate prin hotărâri judecătoresti definitive până la data publicării legii, dar si pedepsele, măsurile si sanctiunile viitoare ce urmează să fie aplicate pentru infractiuni săvârsite până la data intrării în vigoare a legii, chiar dacă autorii acestor infractiuni nu fuseseră încă descoperiti si prinsi ori procesul penal pornit împotriva lor se afla în faza urmăririi penale sau a judecătii.

2. După părerea noastră, aceste decizii ale Curtii Constitutionale nu au suport în dispozitiile constitutionale si legale în vigoare, fiind în contradictie cu acestea. De asemenea, solutia propusă este în dezacord cu tezele si conceptele general acceptate cu privire la gratiere ca institutie de drept constitutional privind politica penală. Astfel, desi dispozitiile art. 8 din Legea nr. 543/2002 exprimă fără echivoc vointa Parlamentului, bazată pe prevederile art. 72 alin. (3) lit. g) din Constitutie, de a gratia numai pedepsele si alte sanctiuni aplicate prin hotărâri judecătoresti rămase definitive până la publicarea legii în Monitorul Oficial al României, Partea I, prin deciziile Curtii Constitutionale această vointă a legiuitorului este considerată neconstitutională si se propune un alt criteriu de determinare a obiectului gratierii decât acela impus de lege. Prin aceasta însă Curtea Constitutională se substituie vointei Parlamentului, modificând si completând dispozitia legală supusă controlului de constitutionalitate, ceea ce contravine dispozitiilor art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, republicată, potrivit cărora, în exercitarea controlului, Curtea Constitutională se pronuntă numai asupra problemelor de drept, fără a putea modifica sau completa prevederea legală supusă controlului.

În sustinerea acestei solutii contrare legii, se invocă, de către majoritate, încălcarea principiului constitutional al egalitătii în fata legii si autoritătilor [art. 16 alin. (1)]. Acest argument este însă specios si nu are legătură cu institutia gratierii. Este de subliniat, în primul rând, că nu există un drept constitutional la gratiere. Constitutia nu prevede vreun drept la gratiere, ci prevede, în cazul gratierii colective, dreptul Parlamentului de a acorda, prin lege organică, amnistia sau gratierea colectivă, ca măsuri exceptionale determinate de ratiuni de politică penală si avându-se în vedere interesele generale ale societătii, iar nu interesele indivizilor care beneficiază de aceste măsuri. Neexistând un drept la gratiere, nu se poate vorbi de inegalitate în acordarea gratierii. În al doilea rând, despre încălcarea principiului egalitătii nu se poate vorbi decât în legătură cu prevederile art. 4 alin. (2) din Constitutie, referitoare la criteriile în raport cu care poate exista discriminare. Or, prevederile art. 8 din Legea nr. 543/2002 statuează că dispozitiile acestei legi de gratiere privesc pedepsele, măsurile si sanctiunile aplicate prin hotărâri judecătoresti definitive, pronuntate până la data publicării ei, fără vreo discriminare în raport cu criteriile prevăzute în art. 4 alin. (2) din Constitutie: rasă, nationalitate, origine etnică, limbă, religie, sex, opinie, apartenentă politică sau origine socială. Singura conditie pe care legea o cere este aceea ca pedepsele sau alte sanctiuni să fi fost aplicate prin hotărâri rămase definitive până la data publicării legii, conditie ce tine, pe de o parte, de însusi conceptul de gratiere, ca măsură ce poate interveni numai după ce justitia s-a pronuntat definitiv, iar pe de altă parte, de dreptul constitutional al Parlamentului, în cazul gratierii colective, sau al Presedintelui României, în cazul gratierii individuale, de a decide asupra gratierii si implicit asupra criteriilor de determinare a categoriilor de condamnati care beneficiază de gratiere, fără a putea fi cenzurat de altă autoritate si cu atât mai putin de Curtea Constitutională.

3. Deciziile Curtii Constitutionale, la care ne referim, sunt însă contrare nu numai dispozitiilor legale mentionate, dar vin în contradictie cu însăsi natura juridică a gratierii ca institutie de drept constitutional. Este unanim admis că gratierea, ca măsură de clementă, constând în iertarea de executare, în totul sau în parte, a pedepsei sau în înlocuirea acesteia cu alta mai usoară, apartine sefului statului. Constitutia României din 1991 a prevăzut printre atributiile Presedintelui României acordarea gratierii individuale  [art. 94 lit. d)], iar printre atributiile Parlamentului, acordarea gratierii colective [art. 72 alin. (3) lit. g)]. Fie individuală, fie colectivă, gratierea nu poate privi decât pedepse sau alte sanctiuni aplicate prin hotărâri judecătoresti executorii sau în curs de executare la data publicării decretului sau, respectiv, a legii de gratiere. În conditiile separatiei puterilor si ale statului de drept, gratierea nu poate privi decât pedepse definitiv aplicate executorii sau în curs de executare, iar nu pedepse ce urmează să fie aplicate. Altfel, ar avea loc o interventie a autoritătilor care acordă gratierea în activitatea autoritătii judecătoresti.

Prevederile art. 8 din Legea nr. 543/2002 respectă întru totul aceste principii, precum si, asa cum s-a arătat, toate dispozitiile si principiile Constitutiei, care nu contin nici o conditie cu privire la modul de acordare a gratierii sau la criteriile de stabilire a pedepselor ce urmează să fie gratiate. Dimpotrivă, deciziile Curtii Constitutionale impunând Parlamentului un alt criteriu de determinare a pedepselor supuse gratierii sunt contrare si prevederilor constitutionale privitoare la gratiere. Ele constituie o depăsire a atributiilor Curtii Constitutionale ca instantă de control al constitutionalitătii legilor, ceea ce pune sub semnul îndoielii autoritatea acestora. Se invocă în motivarea deciziilor si o asa-numită traditie în acordarea gratierii colective, care privea pe toti infractorii care săvârsiseră infractiuni până la data publicării actului de gratiere. Se ignoră însă faptul că această “traditie” s-a format în timpul regimului totalitar comunist, care nu recunostea principiul separatiei puterilor în stat. Sub imperiul Constitutiei de la 1923 si al Codului penal de la 1936, acest mod de acordare a gratierii era necunoscut.

Gratierea nu putea fi acordată decât celor condamnati definitiv la data actului de gratiere, iar Curtea de Casatie a statuat în mod constant că nu pot beneficia de gratiere decât condamnatii definitiv la data publicării decretului de gratiere, oricare ar fi fost împrejurările care au făcut ca hotărârea de condamnare să nu rămână definitivă până la acea dată. Astfel, s-a statuat că, “În conformitate cu dispozitiunile art. 1 din Decretul de gratiere nr. 535 din 6 iunie 1935, beneficiază de clementa regală acei condamnati prin hotărâri definitive la data publicării acestui decret în Monitorul Oficial, adică la 7 iunie 1935. Când se constată însă că decizia Curtii de fond pusă în executare nu rămăsese definitivă la această dată, căci ea fusese atacată cu recurs - făcut fără îndeplinirea dispozitiunilor art. 422 proc. pen. - care suspendase executarea si care a fost solutionat deabia la 18 iunie 1935 (când a fost respins ca neregulat introdus, din cauza neîndeplinirii dispozitiunilor art. 422 proc. pen.), deci posterior decretului de gratiere, urmează a decide că dispozitiunile mentionatului decret de gratiere nu-si pot găsi aplicatiunea, si că deci faptul nu intră în gratiere” (Cas. II 1.169/1936). De asemenea, s-a statuat că, “Un decret de gratiere constituind un suveran act de guvernământ, care intră în atributul exclusiv al Sefului Statului, nu poate fi cenzurat de instantele judecătoresti, decât în ce priveste modul de aplicatiune a dispozitiilor pe care le cuprinde, iar nu si dacă cele cuprinse în el sunt sau nu în totul conform cu legile existente” (Cas. II Nr. 3.347/1934). În fine, s-a decis că “Dispozitiile decretului de gratiere din 10 Mai 1932 privesc numai pe cei condamnati la pedepse pronuntate prin hotărâri definitive si irevocabile până la data publicării lui. Opozitie anulată după data decretului, - inculpatul nu poate beneficia de dispozitiile lui, deoarece opozitia are de efect de a suspenda efectul hotărârii condamnării si o face deci să nu rămână definitivă” (Cas. II Nr. 2.451/1934). (Codul penal “Regele Carol II” adnotat, vol. I, Editura Librăriei SOCEC, Bucuresti, 1937, p. 439).

Aceasta era “traditia” statului de drept. Dimpotrivă, în conditiile statului totalitar, decretele de gratiere ale fostului presedinte sau ale fostului consiliu de stat se refereau nu la pedepsele definitiv aplicate de justitie, ci la pedepsele ce urmau să fie aplicate persoanelor care săvârsiseră infractiuni până la data publicării actului de clementă. Acest amestec în domeniul justitiei nu era surprinzător în acele conditii, după cum a părut ca surprinzător faptul că printr-un astfel de decret al fostului consiliu de stat prezidat de fostul presedinte (Decretul nr. 11/1988) s-a dispus amnistierea tuturor infractiunilor pentru care s-a aplicat pedeapsa cu închisoare până la 10 ani inclusiv, si aceasta numai pentru a se putea reduce numărul persoanelor aflate în evidenta cazierului judiciar.

Este evident că nu această “traditie” este compatibilă cu statul de drept, ci aceea interbelică, pe care Legea nr. 543/2002 o reia pentru prima oară după revolutie, folosind institutia gratierii în perfect acord cu natura juridică a acesteia. De aceea, este cu atât mai regretabil că o asa-zisă traditie formată în conditiile statului totalitar este invocată în motivarea unor decizii ale Curtii Constitutionale care vin în contradictie, asa cum s-a arătat, nu numai cu legea, dar cu însăsi Constitutia.

 

JUDECĂTOR,

prof. univ. dr. Costică Bulai

 

OPINIE CONCURENTĂ

 

Împreună cu ceilalti membri ai Curtii, care constată că textul de lege ce formează obiectul exceptiei este neconstitutional, considerăm că limitarea în timp a efectelor legii de gratiere în functie de hotărârile judecătoresti rămase definitive până la data intrării sale în vigoare este de natură să determine un tratament juridic diferit fată de persoane aflate în aceeasi situatie, încălcându-se astfel prevederile art. 16 alin. (1) din Constitutie. Chiar dacă legea de gratiere colectivă are, prin natura ei, caracterul unui act de clementă, la latitudinea autoritătii legiuitoare, vointa legiuitorului nu este cu totul nelimitată, căci în statul de drept, în care Constitutia consacră principiul egalitătii în fata legii, orice diferentă de tratament juridic între persoane aflate în situatii egale nu se poate justifica decât pe baza unor criterii obiective si rationale.

Or, adoptarea criteriului prevăzut în art. 8 din Legea nr. 543/2002 nu tine seama de faptul că în numeroase cazuri durata proceselor si data rămânerii definitive a hotărârilor nu depind numai de atitudinea persoanei trimise în judecată sau de situatii de natură obiectivă, ci se datorează unor alte împrejurări, care tin de organizarea justitiei, de gradul de încărcare a rolurilor instantelor judecătoresti ori de exercitarea căilor de atac în conformitate cu art. 128 din Constitutie si art. 14 alin. 5 din Pactul international cu privire la drepturile civile si politice.

Considerăm însă că nu Curtea Constitutională, ci legiuitorul pozitiv - Parlamentul României - trebuie să stabilească acele criterii obiective si rationale de care să depindă aplicarea legii în cauză.

În consecintă, nu putem achiesa la stabilirea prin Decizia Curtii Constitutionale a criteriului de aplicare a legii de gratiere în functie de data comiterii faptei, deoarece stabilirea conditiilor de aplicare a legii este de competenta exclusivă a legiuitorului, iar nu de cea a instantei de contencios constitutional.

 

Judecător,

Nicolae Cochinescu

Judecător,

Constantin Doldur

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE, TRANSPORTURILOR SI LOCUINTEI

 

ORDIN

privind utilizarea echipamentelor, instalatiilor, utilajelor si mijloacelor tehnice de aerodrom si de protectia navigatiei aeriene, precum si a sistemelor si echipamentelor de securitate aeronautică în desfăsurarea de activităti aeronautice civile

 

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 405/1993 privind înfiintarea Autoritătii Aeronautice Civile Române,

în temeiul prevederilor art. 12 lit. i) din Ordonanta Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 197/1998, republicată, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 4 lit. e) din Ordonanta Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 130/2000, republicată, precum si ale art. 3 pct. 6 si 31 si ale art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 3/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei,

ministrul lucrărilor publice, transporturilor si locuintei emite următorul ordin:

Art. 1. - În desfăsurarea de activităti aeronautice civile agentii aeronautici civili sunt obligati să utilizeze numai echipamente, instalatii, utilaje si mijloace tehnice de aerodrom si de protectia navigatiei aeriene autorizate de Regia Autonomă “Autoritatea Aeronautică Civilă Română (A.A.C.R.), precum si sisteme si echipamente de securitate aeronautică (control de securitate, control acces si detectie) avizate de Directia generală de servicii transport aerian si aeroporturi (D.G.S.T.A.A.), ca fiind conforme cu cerintele specifice, având starea tehnică si de întretinere corespunzătoare asigurării celui mai înalt grad de sigurantă si securitate a activitătilor si fiind deservite de personal calificat si autorizat.

Art. 2. - Începând cu data prezentului ordin specificatiile tehnice ale echipamentelor, instalatiilor, utilajelor si mijloacelor tehnice de aerodrom si de protectia navigatiei aeriene care urmează a fi achizitionate de agentii economici în scopul desfăsurării de activităti aeronautice civile vor fi avizate obligatoriu de către A.A.C.R., iar specificatiile tehnice ale sistemelor si echipamentelor de securitate aeronautică de către D.G.S.T.A.A., înainte de contractarea sau luarea lor în proprietate pe altă cale legală.

Art. 3. - D.G.S.T.A.A. si A.A.C.R., potrivit competentelor ce le revin, vor analiza si vor emite avize favorabile numai pentru specificatiile tehnice care corespund cerintelor normelor tehnice nationale si standardelor internationale în domeniu.

Art. 4. - În termen de 6 luni de la data emiterii prezentului ordin A.A.C.R. va elabora si va supune aprobării un proiect de reglementare de aeronautică civilă privind conditiile minime necesare a fi îndeplinite de către agentii aeronautici civili în vederea avizării pentru achizitionare si autorizării pentru exploatare a echipamentelor, utilajelor si mijloacelor tehnice de aerodrom si de protectia navigatiei aeriene.

Art. 5. - În cadrul inspectiilor, controalelor si auditurilor efectuate la agentii aeronautici civili în vederea emiterii sau prelungirii autorizatiei sau în vederea supravegherii mentinerii conditiilor de autorizare, D.G.S.T.A.A. si A.A.C.R., potrivit competentelor, vor verifica toate echipamentele, instalatiile, utilajele si mijloacele tehnice de aerodrom si sistemele si echipamentele de securitate aeronautică (control de securitate, control acces si detectie) aflate în exploatare la data emiterii prezentului ordin si vor dispune retragerea din folosire a celor care nu corespund cerintelor tehnice specifice si afectează siguranta activitătii aeronautice.

Art. 6. - D.G.S.T.A.A., A.A.C.R., toate aeroporturile din România, Regia Autonomă “Administratia Română a Serviciilor de Trafic Aerian” - ROMATSA si toti agentii aeronautici civili care utilizează echipamente, instalatii, utilaje si mijloace tehnice de aerodrom si de protectia navigatiei aeriene, sisteme si echipamente de securitate aeronautică (control de securitate, control acces si detectie) vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare după 60 de zile de la data publicării lui.

Art. 8. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin Ordinul ministrului transporturilor nr. 421 din 19 noiembrie 1996 îsi încetează aplicabilitatea.

 

p. Ministrul lucrărilor publice, transporturilor si locuintei,

Ileana Tureanu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 26 februarie 2003.

Nr. 274.

 

MINISTERUL APELOR SI PROTECTIEI MEDIULUI

 

ORDIN

privind constituirea si functionarea colectivului de analiză tehnică la nivel central

 

În temeiul prevederilor Legii protectiei mediului nr. 137/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare, în baza prevederilor art. 4 alin. (1) si (2) si ale art. 18 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 918/2002 privind stabilirea procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului si pentru aprobarea listei proiectelor publice sau private supuse acestei proceduri,

având în vedere prevederile Ordinului ministrului apelor si protectiei mediului nr. 860/2002 pentru aprobarea Procedurii de evaluare a impactului asupra mediului si de emitere a acordului de mediu, în baza Hotărârii Guvernului nr. 17/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Apelor si Protectiei Mediului, cu modificările ulterioare,

ministrul apelor si protectiei mediului emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Se constituie colectivul de analiză tehnică la nivel central, pentru participarea autoritătilor publice centrale care au atributii si răspunderi specifice în domeniul protectiei mediului la procedura de evaluare a impactului asupra mediului si de emitere a acordurilor de mediu.

(2) Colectivul de analiză tehnică astfel constituit este organism consultativ fără personalitate juridică ce functionează pe lângă Ministerul Apelor si Protectiei Mediului.

Art. 2. - (1) Colectivul de analiză tehnică se compune din reprezentanti ai:

- Ministerului Apelor si Protectiei Mediului;

- Ministerului Industriei si Resurselor;

- Ministerului Dezvoltării si Prognozei;

- Ministerului Sănătătii si Familiei;

- Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor;

- Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei;

- Ministerului Administratiei Publice;

- Ministerului de Interne - Comandamentul pompierilor si protectiei civile.

(2) Componenta nominală a colectivului de analiză tehnică este aprobată de presedintele acestuia pe baza propunerilor formulate de conducătorii ministerelor respective.

(3) Membrii colectivului de analiză tehnică sunt reprezentati la nivel de director general sau director, după caz.

În situatiile în care acestia sunt în imposibilitatea de a participa, reprezentarea se face la nivel de consilier, împuternicit de secretarul de stat.

(4) În functie de specificul proiectului supus procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, componenta colectivului de analiză tehnică se poate lărgi cu reprezentanti ai altor autorităti publice centrale (Ministerul Culturii si Cultelor, Ministerul Educatiei si Cercetării, Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, Academia Română etc.).

(5) În functie de ordinea de zi a reuniunii, oricare dintre membrii colectivului de analiză tehnică poate supune spre aprobare presedintelui propunerea de participare, cu rol consultativ, a unor specialisti, cercetători si/sau cadre didactice universitare cu activitate recunoscută în domeniul respectiv, în vederea asigurării asistentei tehnice, stiintifice sau juridice suplimentare de care este nevoie.

Art. 3. - (1) Presedintele colectivului de analiză tehnică este secretarul de stat pentru protectia mediului.

(2) În situatiile în care secretarul de stat pentru protectia mediului este în imposibilitatea de a-si exercita functia de presedinte al colectivului de analiză tehnică, acesta deleagă responsabilitătile si atributiile sale directorului general al Directiei generale de reglementare, autorizare, atestare mediu si gestiune a deseurilor.

Art. 4. - (1) Colectivul de analiză tehnică participă la procedura de evaluare a impactului asupra mediului si de emitere a acordului de mediu, pentru proiectele de investitii aferente activitătilor/instalatiilor cu impact semnificativ asupra mediului, aflate în competenta de rezolvare a Ministerului Apelor si Protectiei Mediului.

(2) Colectivul de analiză tehnică exercită următoarele atributii:

a) participă la procedura de evaluare a impactului asupra mediului, pentru toate etapele de procedură prevăzute în legislatia în vigoare, respectiv: etapa de încadrare a proiectului în procedura de evaluare a impactului asupra mediului, etapa de definire a domeniului evaluării si de realizare a raportului privind studiul de evaluare a impactului asupra mediului si etapa de analiză a calitătii raportului la studiul de evaluare a impactului asupra mediului;

b) participă la procesul de luare a deciziilor privind emiterea/respingerea motivată a acordurilor de mediu pentru activitătile/instalatiile cu impact semnificativ asupra mediului, aflate în competenta Ministerului Apelor si Protectiei Mediului;

c) solicită completări din perspectiva cerintelor specifice pentru domeniile relevante ale proiectului supus analizei;

d) poate solicita, după caz, expertizarea raportului la studiul de evaluare a impactului asupra mediului de către unităti specializate, persoane fizice sau juridice atestate în acest scop;

e) participă la sedintele de dezbatere publică, după caz;

f) analizează evaluarea propunerilor publicului, realizată de titularul proiectului;

g) recomandă, prin consens, decizia finală.

Art. 5. - (1) Colectivul de analiză tehnică se întruneste obligatoriu în situatiile prevăzute de Ordinul ministrului apelor si protectiei mediului nr. 860/2002 pentru aprobarea Procedurii de evaluare a impactului asupra mediului si de emitere a acordului de mediu sau ori de câte ori este necesar, la solicitarea presedintelui.

(2) Colectivul de analiză tehnică adoptă, la prima sa reuniune, regulamentul propriu de organizare si functionare.

Art. 6. - (1) Directia generală de reglementare, autorizare, atestare mediu si gestiune a deseurilor asigură secretariatul colectivului de analiză tehnică.

(2) Atributiile si responsabilitătile secretariatului se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare al colectivului de analiză tehnică.

Art. 7. - (1) Ministerul Apelor si Protectiei Mediului ia decizia finală asupra emiterii/respingerii motivate a acordului de mediu pentru proiectele de investitii aferente activitătilor/instalatiilor cu impact semnificativ asupra mediului, aflate în competenta acestuia, luând în considerare punctele de vedere exprimate în cadrul colectivului de analiză tehnică si relevanta acestora, în functie de competentele stabilite prin legislatia de protectie a mediului în vigoare.

(2) Decizia finală a Ministerului Apelor si Protectiei Mediului, argumentată, se transmite titularului activitătii si, spre informare, membrilor colectivului de analiză tehnică, în termen de 3 zile de la sedinta colectivului.

(3) Informarea publicului asupra deciziei finale se face în conformitate cu prevederile legislatiei în vigoare.

Art. 8. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul apelor si protectiei mediului,

Petru Lificiu

 

Bucuresti, 27 februarie 2003.

Nr. 1.388.