MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 171 (XV) - Nr. 812         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 18 noiembrie 2003

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

443. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 75/2003 pentru ratificarea Memorandumului de întelegere dintre România si Comunitatea Europeană privind participarea României la Programul comunitar de actiune în domeniul sănătătii publice (2003-2008), semnat la Bucuresti la 11 februarie 2003 si la Bruxelles la 3 aprilie 2003

 

703. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 75/2003 pentru ratificarea Memorandumului de întelegere dintre România si Comunitatea Europeană privind participarea României la Programul comunitar de actiune în domeniul sănătătii publice (2003-2008), semnat la Bucuresti la 11 februarie 2003 si la Bruxelles la 3 aprilie 2003

 

444. - Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 64/2003 pentru ratificarea Conventiei dintre Ministerul Administratiei si Internelor din România si Ministerul Afacerilor Externe din Republica Franceză privind conditiile de functionare a cursului international al Scolii de Aplicatie pentru Ofiteri “Mihai Viteazul” a Jandarmeriei Române, semnată la Bucuresti la 11 iulie 2003, si a Conventiei de finantare dintre Ministerul Administratiei si Internelor din România si Ministerul Afacerilor Externe din Republica Franceză privind participarea părtii franceze la finantarea întretinerii stagiarilor de la cursul international al Scolii de Aplicatie pentru Ofiteri “Mihai Viteazul” a Jandarmeriei Române, semnată la Bucuresti la 11 iulie 2003

 

704. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 64/2003 pentru ratificarea Conventiei dintre Ministerul Administratiei si Internelor din România si Ministerul Afacerilor Externe din Republica Franceză privind conditiile de functionare a cursului international al Scolii de Aplicatie pentru Ofiteri “Mihai Viteazul” a Jandarmeriei Române, semnată la Bucuresti la 11 iulie 2003, si a Conventiei de finantare dintre Ministerul Administratiei si Internelor din România si Ministerul Afacerilor Externe din Republica Franceză privind participarea părtii franceze la finantarea întretinerii stagiarilor de la cursul international al Scolii de Aplicatie pentru Ofiteri “Mihai Viteazul” a Jandarmeriei Române, semnată la Bucuresti la 11 iulie 2003

 

445. - Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 56/2003 pentru ratificarea Protocolului aditional la Scrisoarea de întelegere privind controlul drogurilor si aplicării legii, semnată la data de 3 iulie 2001 între Guvernul României si Guvernul Statelor Unite ale Americii, semnat la Bucuresti la 5 august 2003

 

705. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 56/2003 pentru ratificarea Protocolului aditional la Scrisoarea de întelegere privind controlul drogurilor si aplicării legii, semnată la data de 3 iulie 2001 între Guvernul României si Guvernul Statelor Unite ale Americii, semnat la Bucuresti la 5 august 2003

 

447. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 49/2003 privind suspendarea plătii taxei pe valoarea adăugată la organele vamale pentru echipamente de import destinate înzestrării Ministerului Afacerilor Externe

 

707. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 49/2003 privind suspendarea plătii taxei pe valoarea adăugată la organele vamale pentru echipamente de import destinate înzestrării Ministerului Afacerilor Externe

 

449. - Lege privind vânzarea produselor si garantiile asociate acestora

 

709. - Decret pentru promulgarea Legii privind vânzarea produselor si garantiile asociate acestora

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            1.304. - Hotărâre privind supli mentarea bugetului Ministerului Public din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2003

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

 SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 75/2003 pentru ratificarea Memorandumului de întelegere dintre România si Comunitatea Europeană privind participarea României la Programul comunitar de actiune în domeniul sănătătii publice (2003-2008), semnat la Bucuresti la 11 februarie 2003 si la Bruxelles la 3 aprilie 2003

 

            Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

            Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 75 din 28 august 2003 pentru ratificarea Memorandumului de întelegere dintre România si Comunitatea Europeană privind participarea României la Programul comunitar de actiune în domeniul sănătătii publice (2003-2008), semnat la Bucuresti la 11 februarie 2003 si la Bruxelles la 3 aprilie 2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 629 din 3 septembrie 2003.

 

            Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 22 septembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

            Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 23 octombrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 12 noiembrie 2003.

Nr. 443.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 75/2003 pentru ratificarea Memorandumului de întelegere dintre România si Comunitatea Europeană privind participarea României la Programul comunitar de actiune în domeniul sănătătii publice (2003-2008), semnat la Bucuresti la 11 februarie 2003 si la Bruxelles la 3 aprilie 2003

 

            În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

            Presedintele României decretează:

 

            Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 75/2003 pentru ratificarea Memorandumului de întelegere dintre România si Comunitatea Europeană privind participarea României la Programul comunitar de actiune în domeniul sănătătii publice (2003-2008), semnat la Bucuresti la 11 februarie 2003 si la Bruxelles la 3 aprilie 2003, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 10 noiembrie 2003.

Nr. 703.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

 SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 64/2003 pentru ratificarea Conventiei dintre Ministerul Administratiei si Internelor din România si Ministerul Afacerilor Externe din Republica Franceză privind conditiile de functionare a cursului international al Scolii de Aplicatie pentru Ofiteri “Mihai Viteazul” a Jandarmeriei Române, semnată la Bucuresti la 11 iulie 2003, si a Conventiei de finantare dintre Ministerul Administratiei si Internelor din România si Ministerul Afacerilor Externe din Republica Franceză privind participarea părtii franceze la finantarea întretinerii stagiarilor de la cursul international al Scolii de Aplicatie pentru Ofiteri “Mihai Viteazul” a Jandarmeriei Române, semnată la Bucuresti la 11 iulie 2003

 

            Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

            Articol unic. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 64 din 28 august 2003 pentru ratificarea Conventiei dintre Ministerul Administratiei si Internelor din România si Ministerul Afacerilor Externe din Republica Franceză privind conditiile de functionare a cursului international al Scolii de Aplicatie pentru Ofiteri “Mihai Viteazul” a Jandarmeriei Române, semnată la Bucuresti la 11 iulie 2003, si a Conventiei de finantare dintre Ministerul Administratiei si Internelor din România si Ministerul Afacerilor Externe din Republica Franceză privind participarea părtii franceze la finantarea întretinerii stagiarilor de la cursul international al Scolii de Aplicatie pentru Ofiteri “Mihai Viteazul” a Jandarmeriei Române, semnată la Bucuresti la 11 iulie 2003, adoptată în temeiul art. 1 pct. I din Legea nr. 279/2003 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 618 din 30 august 2003.

 

            Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 11 septembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

            Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 21 octombrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

VIOREL HREBENCIUC

 

Bucuresti, 12 noiembrie 2003.

Nr. 444.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 64/2003 pentru ratificarea Conventiei dintre Ministerul Administratiei si Internelor din România si Ministerul Afacerilor Externe din Republica Franceză privind conditiile de functionare a cursului international al Scolii de Aplicatie pentru Ofiteri “Mihai Viteazul” a Jandarmeriei Române, semnată la Bucuresti la 11 iulie 2003, si a Conventiei de finantare dintre Ministerul Administratiei si Internelor din România si Ministerul Afacerilor Externe din Republica Franceză privind participarea părtii franceze la finantarea întretinerii stagiarilor de la cursul international al Scolii de Aplicatie pentru Ofiteri “Mihai Viteazul” a Jandarmeriei Române, semnată la Bucuresti la 11 iulie 2003

 

            În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

            Presedintele României decretează:

 

            Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 64/2003 pentru ratificarea Conventiei dintre Ministerul Administratiei si Internelor din România si Ministerul Afacerilor Externe din Republica Franceză privind conditiile de functionare a cursului international al Scolii de Aplicatie pentru Ofiteri “Mihai Viteazul” a Jandarmeriei Române, semnată la Bucuresti la 11 iulie 2003, si a Conventiei de finantare dintre Ministerul Administratiei si Internelor din România si Ministerul Afacerilor Externe din Republica Franceză privind participarea părtii franceze la finantarea întretinerii stagiarilor de la cursul international al Scolii de Aplicatie pentru Ofiteri “Mihai Viteazul” a Jandarmeriei Române, semnată la Bucuresti la 11 iulie 2003, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 10 noiembrie 2003.

Nr. 704.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 56/2003 pentru ratificarea Protocolului aditional la Scrisoarea de întelegere privind controlul drogurilor si aplicării legii, semnată la data de 3 iulie 2001 între Guvernul României si Guvernul Statelor Unite ale Americii, semnat la Bucuresti la 5 august 2003

 

            Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

            Articol unic. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 56 din 22 august 2003 pentru ratificarea Protocolului aditional la Scrisoarea de întelegere privind controlul drogurilor si aplicării legii, semnată la data de 3 iulie 2001 între Guvernul României si Guvernul Statelor Unite ale Americii, semnat la Bucuresti la 5 august 2003, adoptată în temeiul art. 1 pct. I din Legea nr. 279/2003 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 603 din 26 august 2003.

 

            Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 11 septembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

            Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 21 octombrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

VIOREL HREBENCIUC

 

Bucuresti, 12 noiembrie 2003.

Nr. 445.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 56/2003 pentru ratificarea Protocolului aditional la Scrisoarea de întelegere privind controlul drogurilor si aplicării legii, semnată la data de 3 iulie 2001 între Guvernul României si Guvernul Statelor Unite ale Americii, semnat la Bucuresti la 5 august 2003

 

            În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

            Presedintele României decretează:

 

            Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 56/2003 pentru ratificarea Protocolului aditional la Scrisoarea de întelegere privind controlul drogurilor si aplicării legii, semnată la data de 3 iulie 2001 între Guvernul României si Guvernul Statelor Unite ale Americii, semnat la Bucuresti la 5 august 2003, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 10 noiembrie 2003.

Nr. 705.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

 SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 49/2003 privind suspendarea plătii taxei pe valoarea adăugată la organele vamale pentru echipamente de import destinate înzestrării Ministerului Afacerilor Externe

 

            Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

            Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 49 din 12 iunie 2003 privind suspendarea plătii taxei pe valoarea adăugată la organele vamale pentru echipamente de import destinate înzestrării Ministerului Afacerilor Externe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 441 din 23 iunie 2003.

 

            Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 4 septembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

            Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 21 octombrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

VIOREL HREBENCIUC

 

Bucuresti, 12 noiembrie 2003.

Nr. 447.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 49/2003 privind suspendarea plătii taxei pe valoarea adăugată la organele vamale pentru echipamente de import destinate înzestrării Ministerului Afacerilor Externe

 

            În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

            Presedintele României decretează:

 

            Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 49/2003 privind suspendarea plătii taxei pe valoarea adăugată la organele vamale pentru echipamente de import destinate înzestrării Ministerului Afacerilor Externe si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 10 noiembrie 2003.

Nr. 707.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind vânzarea produselor si garantiile asociate acestora

 

            Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

            Art. 1. - Prezenta lege reglementează aspecte privind vânzarea produselor, inclusiv a celor executate la comandă, si garantiile asociate acestora, în vederea asigurării protectiei consumatorului.

            Art. 2. - În sensul prezentei legi, următorii termeni se definesc astfel:

            a) consumator - orice persoană fizică sau grup de persoane fizice constituite în asociatii, care cumpără, dobândeste, utilizează ori consumă produse în afara activitătii sale profesionale sau comerciale, dar care actionează în contractele aflate sub incidenta prezentei legi;

b) produs - bun material mobil a cărui destinatie finală este consumul sau utilizarea individuală ori colectivă. Nu intră sub incidenta prevederilor prezentei legi bunurile vândute în urma confiscărilor, în cadrul procedurii de executare silită sau pe baza unui alt act emis de autoritătile judecătoresti, apa si gazele care nu sunt ambalate într-un volum limitat sau într-o cantitate fixă si energia electrică;

c) vânzător - persoana fizică sau juridică autorizată, care, în cadrul activitătii sale, comercializează produse în conditiile unui contract încheiat cu consumatorul;

d) producător:

1. agentul economic care fabrică un produs finit sau o componentă a unui produs;

2. agentul economic care fabrică materia primă;

3. agentul economic care îsi aplică denumirea, marca sau un alt semn distinctiv pe produs;

4. agentul economic care reconditionează produsul;

5. agentul economic sau distribuitorul care modifică, prin activitatea sa, caracteristicile produsului;

6. reprezentantul înregistrat în România al unui agent economic care nu îsi are sediul în România sau, în cazul inexistentei acestuia, importatorul produsului;

7. agentul economic care importă produse în vederea realizării ulterioare a unei operatiuni de vânzare, închiriere, leasing sau orice altă formă de distributie specifică derulării afacerilor;

8. distribuitorul produsului importat, în cazul în care nu se cunoaste importatorul, chiar dacă producătorul este mentionat;

9. distribuitorul produsului, în cazul în care importatorul nu poate fi identificat, dacă nu informează persoana prejudiciată, în termen de 30 de zile de la cererea acesteia, asupra identitătii importatorului;

e) garantie - orice angajament asumat de vânzător sau producător fată de consumator, fără solicitarea unor costuri suplimentare, de restituire a pretului plătit de consumator, de reparare sau de înlocuire a produsului cumpărat, dacă acesta nu corespunde conditiilor enuntate în declaratiile referitoare la garantie sau în publicitatea aferentă;

f) reparare - aducerea produsului care nu corespunde conditiilor enuntate în declaratiile de garantie sau în publicitatea aferentă, la specificatiile prevăzute în contractul de vânzare-cumpărare.

Art. 3. - Nu sunt supuse prevederilor prezentei legi produsele folosite care sunt vândute prin procedura licitatiei publice, la care consumatorul are posibilitatea să participe personal.

Art. 4. - Intră sunt incidenta prevederilor prezentei legi si produsele care vor fi achizitionate pe baza unui contract de vânzare de produse ce urmează a fi fabricate sau prelucrate.

 

CAPITOLUL II

Conformitatea produselor cu specificatiile cuprinse în contractul de vânzare-cumpărare

 

Art. 5. - (1) Vânzătorul este obligat să livreze consumatorului produse care sunt în conformitate cu contractul de vânzare-cumpărare.

(2) Se consideră că produsele sunt în conformitate cu contractul de vânzare-cumpărare dacă:

a) corespund descrierii făcute de vânzător si au aceleasi calităti ca si produsele pe care vânzătorul le-a prezentat consumatorului ca mostră sau model;

b) corespund oricărui scop specific solicitat de către consumator, scop făcut cunoscut vânzătorului si acceptat de acesta la încheierea contractului de vânzare-cumpărare;

c) corespund scopurilor pentru care sunt utilizate în mod normal produsele de acelasi tip;

d) fiind de acelasi tip, prezintă parametri de calitate si performante normale, la care consumatorul se poate astepta în mod rezonabil, date fiind natura produsului si declaratiile publice privind caracteristicile concrete ale acestuia, făcute de vânzător, de producător sau de reprezentantul acestuia, în special prin publicitate sau prin înscriere pe eticheta produsului.

Art. 6. - Nu se consideră a fi lipsă de conformitate dacă în momentul încheierii contractului de vânzare-cumpărare consumatorul a cunoscut sau nu putea, în mod rezonabil, să nu cunoască această lipsă de conformitate ori dacă lipsa de conformitate îsi are originea în materialele furnizate de consumator.

Art. 7. - Vânzătorul nu este răspunzător de declaratiile publice prevăzute la art. 5 alin. (2) lit. d), în oricare dintre următoarele situatii, dacă probează că:

a) nu a cunoscut si nu ar fi putut, în mod rezonabil, să cunoască declaratiile în cauză;

b) declaratia fusese corectată la momentul încheierii contractului de vânzare-cumpărare;

c) decizia de a cumpăra produsul nu putea fi influentată de declaratiile publice în cauză.

Art. 8. - (1) Orice lipsă a conformitătii rezultată dintr-o instalare incorectă a produselor va fi considerată echivalentă cu o lipsă a conformitătii produselor, dacă instalarea face parte din contractul de vânzare a produselor si produsele au fost instalate de vânzător sau pe răspunderea sa.copyrightdsc.net

(2) Prevederile alin. (1) se aplică si în cazul în care produsul destinat a fi instalat de consumator este instalat de acesta si instalarea incorectă este datorată unei deficiente în instructiunile de instalare.

 

CAPITOLUL III

Drepturile consumatorului

 

Art. 9. - Vânzătorul este răspunzător fată de consumator pentru orice lipsă a conformitătii existentă la momentul când au fost livrate produsele.

Art. 10. - În cazul lipsei conformitătii, consumatorul are dreptul să i se aducă produsele la conformitate, fără plată, prin reparare sau înlocuire, în functie de optiunea consumatorului, conform art. 11, sau să beneficieze de reducerea corespunzătoare a pretului ori de rezolutiunea contractului privind acele produse, în conditiile art. 13 si 14.

Art. 11. - (1) În cazul lipsei conformitătii, consumatorul are dreptul de a solicita vânzătorului, ca măsură reparatorie, înlocuirea sau repararea produsului în functie de optiunea sa, în fiecare caz fără plată, cu exceptia situatiei în care această solicitare este imposibilă sau disproportionată.

(2) O măsură reparatorie va fi considerată ca disproportionată, dacă ea impune vânzătorului costuri care sunt nerezonabile în comparatie cu cealaltă măsură reparatorie, luându-se în considerare:

a) valoarea pe care ar fi avut-o produsele dacă nu ar fi existat lipsa de conformitate;

b) importanta lipsei de conformitate;

c) dacă cealaltă măsură reparatorie ar putea fi realizată fără un inconvenient semnificativ pentru consumator.

(3) O măsură reparatorie va fi considerată ca imposibilă dacă vânzătorul nu are un produs identic pentru înlocuire.

(4) Orice reparare sau înlocuire a produselor va fi făcută în cadrul unei perioade rezonabile de timp, stabilită de comun acord între vânzător si consumator, si fără nici un inconvenient semnificativ pentru consumator, luându-se în considerare natura produselor si scopul pentru care acesta a solicitat produsele.

Art. 12. - Termenul fără plată, prevăzut la art. 10 si 11, se referă la costurile necesare aducerii produselor la conformitate, inclusiv costurile postale, manopera si materialele.

Art. 13. - Consumatorul poate solicita o reducere corespunzătoare a pretului sau rezolutiunea contractului în oricare dintre următoarele cazuri:

a) dacă nu beneficiază nici de repararea, nici de înlocuirea produsului;

b) dacă vânzătorul nu a luat măsura reparatorie într-o perioadă de timp rezonabilă;

c) dacă vânzătorul nu a luat măsura reparatorie, conform art. 11 alin. (4), fără inconveniente semnificative pentru consumator.

Art. 14. - (1) Consumatorul nu este îndreptătit să solicite rezolutiunea contractului, dacă lipsa conformitătii este minoră.

(2) Stabilirea neconformitătii si a gradului de gravitate a acesteia se face conform prevederilor standardelor nationale SR ISO 3951/1998 si ale altor acte normative referitoare la neconformităti.

 

CAPITOLUL IV

Actiunea în regres

 

            Art. 15. - Dacă vânzătorul este răspunzător fată de consumator pentru lipsa de conformitate rezultată dintr-o actiune sau dintr-o omisiune a producătorului ori a unui agent economic din acelasi lant contractual, vânzătorul are dreptul de a se îndrepta împotriva celui responsabil de lipsa de conformitate, în conditiile legii.

 

CAPITOLUL V

Termene

 

            Art. 16. - Răspunderea vânzătorului, conform prevederilor art. 9-14, este angajată dacă lipsa de conformitate apare într-un termen de 2 ani, calculat de la livrarea produsului.

            Art. 17. - Consumatorul trebuie să informeze vânzătorul despre lipsa de conformitate în termen de două luni de la data la care a constatat-o.

            Art. 18. - Până la proba contrară, lipsa de conformitate apărută în termen de 6 luni de la livrarea produsului se prezumă că a existat la momentul livrării acestuia, cu exceptia cazurilor în care prezumtia este incompatibilă cu natura produsului sau a lipsei de conformitate.

 

CAPITOLUL VI

Garantii

 

            Art. 19. - Garantia este obligatorie din punct de vedere juridic pentru ofertant, în conditiile specificate în declaratiile referitoare la garantie si în publicitatea aferentă.

            Art. 20. - (1) Garantia trebuie să cuprindă mentiuni cu privire la drepturile conferite prin lege consumatorului si să ateste în mod clar că aceste drepturi nu sunt afectate prin garantia oferită.

            (2) Garantia trebuie să precizeze elementele de identificare a produsului, termenul de garantie, modalitătile de asigurare a garantiei - întretinere, reparare, înlocuire -, inclusiv denumirea si adresa vânzătorului si ale unitătii spe- cializate de service.

            (3) Garantia trebuie redactată în termeni simpli si usor de înteles.

            Art. 21. - (1) La cererea consumatorului garantia va fi oferită în scris sau pe orice alt suport durabil, disponibil si accesibil acestuia.

            (2) În cazul în care garantia nu respectă prevederile alin. (1) si ale art. 20, valabilitatea acesteia nu este afectată, consumatorul având dreptul de a solicita vânzătorului îndeplinirea conditiilor incluse în declaratiile referitoare la garantie.

            Art. 22. - (1) Clauzele contractuale sau întelegerile încheiate între vânzător si consumator înainte ca lipsa de conformitate să fie cunoscută de consumator si comunicată vânzătorului, care limitează sau înlătură, direct ori indirect, drepturile consumatorului prevăzute de prezenta lege, sunt nule de drept.

            (2) În cazul produselor folosite, consumatorul si vânzătorul pot conveni reducerea termenului prevăzut la art. 16, dar nu la mai putin de un an de la data livrării produsului.

 

CAPITOLUL VII

Sanctiuni

 

            Art. 23. - (1) Constituie contraventii următoarele fapte si se sanctionează după cum urmează:

            a) nerespectarea prevederilor art. 20 si 21, cu amendă de la 10.000.000 lei la 20.000.000 lei;

            b) nerespectarea prevederilor art. 9 si 19, cu amendă de la 50.000.000 lei la 250.000.000 lei.

            (2) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de către reprezentantii împuterniciti ai Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor.

            Art. 24. - Contraventiilor prevăzute la art. 23 le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.

 

CAPITOLUL VIII

Dispozitii tranzitorii si finale

 

Art. 25. - Drepturile consumatorilor prevăzute de prezenta lege sunt exercitate fără a aduce atingere altor drepturi pe care consumatorul le poate invoca conform celorlalte prevederi legale care reglementează răspunderea contractuală sau necontractuală.

Art. 26. - (1) Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2007.

(2) La data intrării în vigoare a prezentei legi, se abrogă:

a) art. 14 alin. 1 si art. 20 alin. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 21/1992 privind protectia consumatorului, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 75 din 23 martie 1994, cu modificările si completările ulterioare;

b) Hotărârea Guvernului nr. 394/1995 privind obligatiile ce revin agentilor economici - persoane fizice sau juridice - în comercializarea produselor de folosintă îndelungată destinate consumatorilor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 10 din 27 ianuarie 1997, cu modificările ulterioare;

c) Hotărârea Guvernului nr. 665/1995 privind înlocuirea, remedierea sau restituirea contravalorii produselor care reprezintă deficiente de calitate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 206 din 6 septembrie 1995, cu modificările ulterioare.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 2 octombrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

            Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 21 octombrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

VIOREL HREBENCIUC

 

Bucuresti, 12 noiembrie 2003.

Nr. 449.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind vânzarea produselor si garantiile asociate acestora

 

            În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

            Presedintele României decretează:

 

            Articol unic. - Se promulgă Legea privind vânzarea produselor si garantiile asociate acestora si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 10 noiembrie 2003.

Nr. 709.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Ministerului Public din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2003

 

            În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, si al art. 19 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2003 nr. 631/2002, cu modificările si completările ulterioare,

 

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

            Art. 1. - Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Public cu suma de 45.000.000 mii lei la capitolul “Autorităti publice” din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2003, după cum urmează:

            a) 21.000.000 mii lei la titlul “Cheltuieli de personal” pentru completarea fondurilor necesare plătii salariilor în luna decembrie 2003;

            b) 24.000.000 mii lei la titlul “Cheltuieli materiale si servicii”, pentru Parchetul National Anticoruptie, în vederea finantării lucrărilor la imobilele prevăzute în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.407/2002 privind transmiterea unor imobile, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Apărării Nationale în administrarea Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”, pentru Parchetul National Anticoruptie, precum si pentru obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată si echipament.

            Art. 2. - Se autorizează Ministerul Finantelor Publice să introducă modificările prevăzute la art. 1 în bugetul de stat si în bugetul Ministerului Public pe anul 2003.

            Art. 3. - Ministerul Public si Parchetul National Anticoruptie răspund de modul de utilizare, în conformitate cu prevederile legale, a sumelor alocate potrivit prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul justitiei,

Cristina Iulia Tarcea,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 13 noiembrie 2003.

Nr. 1.304.