MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 171 (XV) - Nr. 817         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 19 noiembrie 2003

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

455. - Lege pentru prelungirea unor termene prevăzute de Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 83/2001 privind transmiterea temporară a unor imobile, situate în municipiul Bucuresti, din administrarea Regiei Autonome “Locato” în administrarea consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti

 

715. - Decret privind promulgarea Legii pentru prelungirea unor termene prevăzute de Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 83/2001 privind transmiterea temporară a unor imobile, situate în municipiul Bucuresti, din administrarea Regiei Autonome luLocato” în administrarea consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti

 

458. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 13/1998 privind restituirea unor bunuri imobile care au apartinut comunitătilor cetătenilor apartinând minoritătilor nationale din România

 

718. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 13/1998 privind restituirea unor bunuri imobile care au apartinut comunitătilor cetătenilor apartinând minoritătilor nationale din România

 

461. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 51/2003 privind reglementarea situatiei juridice a unor bunuri imobile

 

721. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 51/2003 privind reglementarea situatiei juridice a unor bunuri imobile

 

463. - Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 67/2003 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 9/1992 privind organizarea statisticii oficiale

 

723. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 67/2003 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 9/1992 privind organizarea statisticii oficiale

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.294. - Hotărâre pentru modificarea si completarea Regulamentului privind organizarea procedurilor pentru valorificarea bunurilor aflate în administrarea Ministerului Apărării Nationale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 262/2002

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

384. - Ordin al ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei privind aprobarea listelor organismelor recunoscute pentru evaluarea conformitătii aparatelor cu cerintele esentiale prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 497/2003 si de Hotărârea Guvernului nr. 88/2003

 

1.663. - Decizie a directorului general al Autoritătii Nationale a Vămilor pentru instituirea unor măsuri speciale privind importul uleiurilor minerale

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru prelungirea unor termene prevăzute de Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 83/2001 privind transmiterea temporară a unor imobile, situate în municipiul Bucuresti, din administrarea Regiei Autonome “Locato” în administrarea consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Termenele prevăzute la art. 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 83/2001 privind transmiterea temporară a unor imobile, situate în municipiul Bucuresti, din administrarea Regiei Autonome “Locato” în administrarea consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 318 din 14 iunie 2001, aprobată prin Legea nr. 721/2001, se prelungesc cu 2 ani.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 4 septembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 21 octombrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

VIOREL HREBENCIUC

 

Bucuresti, 12 noiembrie 2003.

Nr. 455.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru prelungirea unor termene prevăzute de Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 83/2001 privind transmiterea temporară a unor imobile, situate în municipiul Bucuresti, din administrarea Regiei Autonome “Locato” în administrarea consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru prelungirea unor termene prevăzute de Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 83/2001 privind transmiterea temporară a unor imobile, situate în municipiul Bucuresti, din administrarea Regiei Autonome “Locato” în administrarea consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 10 noiembrie 2003.

Nr. 715.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

 SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 13/1998 privind restituirea unor bunuri imobile care au apartinut comunitătilor cetătenilor apartinând minoritătilor nationale din România

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 13 din 7 iulie 1998 privind restituirea unor bunuri imobile care au apartinut comunitătilor cetătenilor apartinând minoritătilor nationale din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 255 din 8 iulie 1998.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 25 iunie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 21 octombrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

VIOREL HREBENCIUC

 

Bucuresti, 12 noiembrie 2003.

Nr. 458.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 13/1998 privind restituirea unor bunuri imobile care au apartinut comunitătilor cetătenilor apartinând minoritătilor nationale din România

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 13/1998 privind restituirea unor bunuri imobile care au apartinut comunitătilor cetătenilor apartinând minoritătilor nationale din România si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 10 noiembrie 2003.

Nr. 718.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

 SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 51/2003 privind reglementarea situatiei juridice a unor bunuri imobile

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51 din 12 iunie 2003 privind reglementarea situatiei juridice a unor bunuri imobile, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 447 din 24 iunie 2003.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 11 septembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 21 octombrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

VIOREL HREBENCIUC

 

Bucuresti, 12 noiembrie 2003.

Nr. 461.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 51/2003 privind reglementarea situatiei juridice a unor bunuri imobile

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 51/2003 privind reglementarea situatiei juridice a unor bunuri imobile si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 10 noiembrie 2003.

Nr. 721.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

 SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 67/2003 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 9/1992 privind organizarea statisticii oficiale

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 67 din 28 august 2003 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 9/1992 privind organizarea statisticii oficiale, adoptată în temeiul art. 1 pct. II.2 din Legea nr. 279/2003 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 618 din 30 august 2003.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 18 septembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 21 octombrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

VIOREL HREBENCIUC

 

Bucuresti, 12 noiembrie 2003.

Nr. 463.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 67/2003 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 9/1992 privind organizarea statisticii oficialecopyrightdsc.net

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 67/2003 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 9/1992 privind organizarea statisticii oficiale si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 10 noiembrie 2003.

Nr. 723.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Regulamentului privind organizarea procedurilor pentru valorificarea bunurilor aflate în administrarea Ministerului Apărării Nationale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 262/2002

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Regulamentul privind organizarea procedurilor pentru valorificarea bunurilor aflate în administrarea Ministerului Apărării Nationale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 262/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 218 din 1 aprilie 2002, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

“Art. 1. - Valorificarea bunurilor aflate în administrarea Ministerului Apărării Nationale se efectuează la propunerile comandantilor/sefilor unitătilor militare detinătoare si se aprobă de organele competente, potrivit legii.”

2. Litera c) a alineatului (1) al articolului 3 va avea următorul cuprins:

“c) tehnica, utilajele, loturile PSA, piesele de schimb, agregatele, ansamblurile, subansamblurile si materialele de orice fel, inclusiv produsele cu ciclu lung de fabricatie, aflate în diferite stadii de executie la agentii economici, precum si echipamentele si utilajele aprovizionate pe cheltuieli de capital aferente obiectivelor de investitii nefinalizate din unitătile militare, în starea în care se află si îndeplinesc cel putin una dintre următoarele conditii: nu mai sunt necesare, au devenit excedentare, nu mai sunt prevăzute în înzestrarea armatei, nu se mai fabrică sau, datorită uzurii fizice ori morale, nu mai corespund destinatiei sau fac obiectul înlocuirii cu altele performante de acelasi tip;”

3. Litera a) a articolului 9 va avea următorul cuprins:

“a) prin licitatie publică deschisă cu strigare, tehnica de luptă dezafectată de dotarea specific militară, precum si bunurile care pot fi folosite în mod curent în alte sectoare de activitate, în starea în care se află si în stare dezmembrată/partial dezmembrată, inclusiv deseurile feroase, neferoase, de metale pretioase si de aliaje ale acestora;”

4. Articolul 10 va avea următorul cuprins:

“Art. 10. - (1) Estimarea valorii bunurilor propuse pentru valorificare la intern se face de către ordonatorul de credite în a cărui administrare nemijlocită se află acestea, potrivit metodologiei stabilite prin instructiuni.

(2) Stabilirea preturilor de pornire a licitatiilor se face de către structura specializată, printr-o comisie de evaluare, numită prin decizie a sefului structurii specializate, formată din cel putin 3 membri. Din comisie face parte si un reprezentant al Companiei, care va fi desemnat de către conducătorul acesteia.

(3) În rapoartele de evaluare comisia prevăzută la alin. (2) va supune spre aprobare sefului structurii specializate eventualele preturi diminuate pentru procedurile prevăzute la art. 33 alin. (1).”

5. Articolul 16 va avea următorul cuprins:

“Art. 16. - (1) Garantia de participare la licitatie, selectie de oferte de pret/negociere directă reprezintă 5% din valoarea pretului de pornire stabilit în caietul de sarcini pentru bunurile care se valorifică si se depune cu cel putin 3 zile lucrătoare înainte de data licitatiei, respectiv cu cel putin o zi lucrătoare înainte de selectia de ofertă de pret/negocierea directă.

(2) Garantia de participare se poate transfera, pe baza solicitărilor scrise ale participantilor care au depus-o anterior, pentru alte proceduri de valorificare, cu exceptia garantiilor emise de bănci.

(3) Garantia de participare se va returna, începând cu cea de-a treia zi lucrătoare de la data închiderii procedurii de valorificare, celor declarati necâstigători, respectiv celor declarati câstigători după achitarea si ridicarea integrală a bunurilor adjudecate, prin ordin de plată sau în numerar, în limita plafonului de casă stabilit prin norme de Ministerul Finantelor Publice.”

6. Alineatul (1) al articolului 20 va avea următorul cuprins:

“Art. 20. - (1) Anuntul publicitar se face printr-o publicatie cu circulatie la nivel national. În scopul asigurării unei transparente maxime, anuntul publicitar se poate face si pe pagina de Internet a Companiei sau prin alte mijloace de informare, cu cel putin 15 zile lucrătoare înainte de data stabilită pentru licitatie.”

7. Alineatul (2) al articolului 22 va avea următorul cuprins:

“(2) Modificările aduse documentelor licitatiei vor fi notificate tuturor licitatorilor, în scris, prin fax, postă electronică sau telefonic, cu cel putin 3 zile lucrătoare înainte de termenul limită de depunere a documentelor.”

8. Articolul 23 va avea următorul cuprins:

“Art. 23. - Taxa de participare la licitatie se determină în functie de cheltuielile de organizare si desfăsurare a licitatiei si se achită la sediul organizatorului licitatiei, cu cel putin 3 zile lucrătoare înainte de data licitatiei.”

9. După alineatul (2) al articolului 24 se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

“(3) Renuntarea participantilor la licitatie la dreptul de a inspecta bunurile licitate nu constituie temei pentru anularea totală sau partială a contractului de vânzare-cumpărare.”

10. După alineatul (4) al articolului 31 se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:

“(5) Dacă participantii la licitatie nu oferă în timpul desfăsurării acesteia cel putin pretul de pornire, acestia pierd garantia depusă.”

11. Alineatul (1) al articolului 33 va avea următorul cuprins:

“Art. 33. - (1) Valorificarea bunurilor prevăzute la art. 9 lit. b) si a celor care se găsesc în situatia prevăzută la art. 27 alin. (4) se face prin organizarea selectiei de oferte de pret/negocierii directe, pe baza preturilor diminuate si aprobate de seful structurii specializate, potrivit art. 10 alin. (3).”

12. Articolul 41 se abrogă.

13. La capitolul V “Dispozitii finale” se introduc trei noi articole, articolele 48 1 , 48 2 si 48 3 , cu următorul cuprins:

“Art. 48 1 . - Armamentul si tehnica de luptă care nu au putut fi valorificate la extern, conform prevederilor art. 9, în termen de 12 luni de la data disponibilizării, se supun procesului de scoatere din functiune, declasare si casare, demilitarizare, dezmembrare si tăiere si se pot valorifica în tară sub formă de deseuri.

Art. 48 2 . - Valorificarea bunurilor prevăzute la art. 48 1 , precum si a celor a căror executie a fost sistată, potrivit prevederilor art. 3 alin. (1) lit. c), se face pe bază de contract de prestări de servicii încheiat între Companie si agentii economici din industria de apărare care le-au furnizat sau au în obiectul de activitate productia de bunuri identice ori de acelasi gen, nominalizati în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 813/2002 privind aprobarea listei agentilor economici si a capacitătilor productiei de apărare, precum si a activitătilor, numărului maxim si structurii personalului din industria de apărare necesare derulării programelor aprobate pentru anul 2002, nepublicată.

Art. 48 3 . - (1) Agentii economici prevăzuti la art. 48 2 vor proceda la demilitarizarea armamentului si tehnicii militare, la dezmembrarea si tăierea acestora, în vederea valorificării sub formă de deseuri, în conditiile prevăzute de legislatia în vigoare.

(2) Deseurile feroase, neferoase, de metale pretioase ori de aliaje ale acestora, rezultate din activitătile desfăsurate conform alin. (1), se vor valorifica la preturi care nu vor fi mai mici decât cele de la Bursa de Mărfuri.

(3) Din valoarea obtinută din valorificarea deseurilor agentul economic îsi va retine contravaloarea prestatiilor efectuate, negociată cu Compania, va achita contravaloarea comisionului datorat Companiei, iar diferenta rămasă după deducerea cheltuielilor efectuate pentru valorificarea bunurilor va fi vărsată în contul Ministerului Apărării Nationale.”

14. După alineatul (1) al articolului 49 se introduc trei noi alineate, alineatele (2), (3) si (4), cu următorul cuprins:

“(2) Având în vedere specificul valorificării prin comisionar, în cazul în care bunurile se valorifică la intern, la pretul de valorificare se adaugă comisionul datorat Companiei, prevăzut în caietul de sarcini, iar în cazul în care bunurile se valorifică la export, la pretul de valorificare se adaugă, pe lângă comisionul datorat Companiei, si cheltuielile efectuate pentru valorificarea bunurilor, dovedite pe bază de facturi, obtinându-se astfel pretul de vânzare.

(3) Pretul de vânzare, la extern, se încasează de Companie, care îsi retine comisionul datorat si cheltuielile de valorificare si transferă pretul de valorificare în contul structurii specializate.

(4) La intern comisionul se încasează de Companie, iar pretul de valorificare se încasează de către structura specializată.”

15. Articolul 51 va avea următorul cuprins:

“Art. 51. - Materialele refolosibile si deseurile de cauciuc, sticlă, textile si de lemn care nu au putut fi valorificate după parcurgerea tuturor procedurilor specificate la art. 9 lit. a)-d) vor fi distruse cu respectarea normelor de protectie a mediului, de către unitatea care le are în administrare nemijlocită, cu aprobarea esalonului superior.”

Art. II. - Hotărârea Guvernului nr. 262/2002 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea procedurilor pentru valorificarea bunurilor aflate în administrarea Ministerului Apărării Nationale, cu modificările si completările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul apărării nationale,

Ioan Mircea Pascu

Ministrul economiei si comertului,

Dan Ioan Popescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 4 noiembrie 2003.

Nr. 1.294.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL COMUNICATIILOR SI TEHNOLOGIEI INFORMATIEI

 

ORDIN

privind aprobarea listelor organismelor recunoscute pentru evaluarea conformitătii aparatelor cu cerintele esentiale prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 497/2003 si de Hotărârea Guvernului nr. 88/2003

 

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 744/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei,

în temeiul prevederilor art. 34 din Hotărârea Guvernului nr. 88/2003 privind echipamentele radio si echipamentele terminale de telecomunicatii si recunoasterea mutuală a conformitătii acestora,

în temeiul prevederilor art. 10 alin. (1) si ale art. 11 din Hotărârea Guvernului nr. 497/2003 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piată si de functionare a aparatelor electrice si electronice din punct de vedere al compatibilitătii electromagnetice,

ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă listele organismelor recunoscute pentru evaluarea conformitătii aparatelor cu cerintele esentiale prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 497/2003 si de Hotărârea Guvernului nr. 88/2003, prezentate în anexă.

Art. 2. - Anexa face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare la data publicării.

 

Ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei,

Dan Nica

 

Bucuresti, 13 noiembrie 2003.

Nr. 384.

 

ANEXĂ

 

A. Lista cuprinzând organismele recunoscute pentru evaluarea conformitătii aparatelor cu cerintele esentiale prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 497/2003

 

Nr. crt.

Organismul recunoscut

Adresa

Competente

1.

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare si Încercări - ICMET Craiova

Calea Bucuresti nr. 144, Craiova, cod 200515, judetul Dolj

Evaluarea conformitătii în baza procedurii din anexa nr. 5 la Hotărârea Guvernului nr. 497/2003, pentru:

-- receptoare de radio si televiziune casnice

-- echipamente radio mobile 1)

-- echipamente radio mobile si radiotelefonice comerciale 1)

-- aparate pentru tehnologia informatiei 1)

-- aparatură pentru radionavigatie aeriană, fluvială si maritimă 1)

-- retele si echipamente de telecomunicatii 1)

2.

Institutul National de Studii si Cercetări

pentru Comunicatii - I.N.S.C.C. Bucuresti

Calea Victoriei nr. 37B, cod 010082, sectorul 1, Bucuresti

 

Evaluarea conformitătii în baza procedurii din anexa nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 497/2003 si emiterea certificatelor de examinare CE de

tip în cazul aparatelor pentru transmisii de radiocomunicatii

 


1) Fără a emite certificate de examinare CE de tip în cazul aparatelor pentru transmisii de radiocomunicatii.

 

B. Lista cuprinzând organismele recunoscute pentru evaluarea conformitătii aparatelor cu cerintele esentiale prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 88/2003

 

Nr. crt.

Organismul recunoscut

Adresa

Competente

1.

Institutul National de Studii si Cercetări pentru Comunicatii - I.N.S.C.C. Bucuresti

Calea Victoriei nr. 37B, cod 010082, sectorul 1, Bucuresti

 

Evaluarea conformitătii aparatelor în baza procedurilor din anexele nr. III si IV la Hotărârea Guvernului nr. 88/2003

 

AUTORITATEA NATIONALĂ DE CONTROL AUTORITATEA NATIONALĂ A VĂMILOR

 

DECIZIE

pentru instituirea unor măsuri speciale privind importul uleiurilor minerale

 

În temeiul prevederilor art. 8 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 30/2003 pentru instituirea unor măsuri speciale privind productia, importul si comercializarea uleiurilor minerale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 294 din 25 aprilie 2003,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.256/2003 privind modificarea numărului birourilor vamale prevăzute în Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 30/2003 pentru instituirea unor măsuri speciale privind productia, importul si comercializarea uleiurilor minerale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 794 din 11 noiembrie 2003,

având în vedere prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 158/2001 privind regimul accizelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 767 din 30 noiembrie 2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 523/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 567 din 1 august 2002, cu modificările si completările ulterioare,

directorul general al Autoritătii Nationale a Vămilor emite următoarea decizie:

Art. 1. - Uleiurile minerale de tipul benzinelor si motorinelor, supuse accizelor potrivit prevederilor legale, pot fi importate numai prin birourile vamale de control si vămuire la frontieră mentionate în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii, Decizia directorului general al Directiei Generale a Vămilor nr. 685/2003 pentru instituirea unor măsuri speciale privind importul uleiurilor minerale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 294 din 25 aprilie 2003, îsi încetează valabilitatea.

Art. 3. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare la 3 zile de la data publicării.

 

p. Directorul general al Autoritătii Nationale a Vămilor,

Ion Stoica

 

Bucuresti, 14 noiembrie 2003.

Nr. 1.663.

 

ANEXĂ

LISTA

birourilor vamale de control si vămuire la frontieră desemnate să vămuiască uleiuri minerale de tipul benzinelor si motorinelor

 

1. Dornesti - judetul Suceava

2. Galati - judetul Galati

3. Constanta Port - judetul Constanta

4. Giurgiu - judetul Giurgiu

5. Episcopia Bihor - judetul Bihor

6. Bors - judetul Bihor

7. Halmeu - judetul Satu Mare.