MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 171 (XV) - Nr. 838         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 25 noiembrie 2003

 

SUMAR

 

DECRETE

 

            697. - Decret privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Armatei pentru ofiteri din Ministerul Justitiei - Serviciul Independent de Protectie si Anticoruptie

 

            698. - Decret privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Armatei pentru subofiteri din Ministerul Justitiei - Serviciul Independent de Protectie si Anticoruptie

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            1.330. - Hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2003, pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2003, pentru judetul Brasov

 

            1.331. - Hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2003, pentru judetul Harghita

 

            1.344. - Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor pretioase si pietrelor pretioase în România, cu modificările si completările ulterioare

 

DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Armatei pentru ofiteri din Ministerul Justitiei - Serviciul Independent de Protectie si Anticoruptie

 

            În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 99 din Constitutia României, precum si ale art. 4 alin. (1), ale art. 10 pct. 3 si ale art. 11 pct. IX.3 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările ulterioare, la propunerea ministrului justitiei,

 

            Presedintele României decretează:

 

            Art. 1. - Pe data de 1 decembrie 2003 se conferă Semnul onorific În Serviciul Armatei, pentru 15 ani de activitate si rezultate meritorii în îndeplinirea atributiilor si în pregătirea profesională, ofiterilor prevăzuti în anexa nr. 1*) la prezentul decret.

            Art. 2. - Pe data de 1 decembrie 2003 se conferă Semnul onorific În Serviciul Armatei, pentru 20 de ani de activitate si rezultate meritorii în îndeplinirea atributiilor si în pregătirea profesională, ofiterilor prevăzuti în anexa nr. 2*) la prezentul decret.

            Art. 3. - Pe data de 1 decembrie 2003 se conferă Semnul onorific În Serviciul Armatei, pentru 25 de ani de activitate si rezultate meritorii în îndeplinirea atributiilor si în pregătirea profesională, ofiterilor prevăzuti în anexa nr. 3*) la prezentul decret.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 99 alin. (2) din

Constitutia României, contrasemnăm

acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 30 octombrie 2003.

Nr. 697.


*) Anexele nr. 1-3 se comunică institutiilor interesate.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Armatei pentru subofiteri din Ministerul Justitiei - Serviciul Independent de Protectie si Anticoruptie

 

            În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 99 din Constitutia României, precum si ale art. 4 alin. (1), ale art. 10 pct. 4 si ale art. 11 pct. IX.4 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările ulterioare,

            la propunerea ministrului justitiei,

            Presedintele României decretează:

            Art. 1. - Pe data de 1 decembrie 2003 se conferă Semnul onorific În Serviciul Armatei, pentru 15 ani de activitate si rezultate meritorii în îndeplinirea atributiilor si în pregătirea profesională, subofiterilor prevăzuti în anexa nr. 1*) la prezentul decret.

            Art. 2. - Pe data de 1 decembrie 2003 se conferă Semnul onorific În Serviciul Armatei, pentru 20 de ani de activitate si rezultate meritorii în îndeplinirea atributiilor si în pregătirea profesională, subofiterilor prevăzuti în anexa nr. 2*) la prezentul decret.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 99 alin. (2) din

Constitutia României, contrasemnăm

acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 30 octombrie 2003.

Nr. 698.


*) Anexele nr. 1 si 2 se comunică institutiilor interesate.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2003, pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2003, pentru judetul Brasov

 

            În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, al art. 30 alin. (3) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, precum si al art. 19 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2003 nr. 631/2002, cu modificările si completările ulterioare,

 

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

            Art. 1. - Se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2003 cu suma de 1.500.000 mii lei, pentru judetul Brasov, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2003, si alocarea acesteia bugetului municipiului Brasov, pentru finalizarea constructiei Scolii nr. 6 din municipiul Brasov.

            Art. 2. - Utilizarea sumei prevăzute la art. 1 se face de către ordonatorul principal de credite, potrivit dispozitiilor legale.

            Art. 3. - Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în volumul si structura bugetului de stat pe anul 2003.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Ioan Rus

Ministru delegat pentru administratia publică,

Gabriel Oprea

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 13 noiembrie 2003.

Nr. 1.330.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2003, pentru judetul Harghita

 

            În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, al art. 30 alin. (3) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, precum si al art. 19 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2003 nr. 631/2002, cu modificările si completările ulterioare,

 

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

            Art. 1. - Se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2003 cu suma de 1.000.000 mii lei, pentru judetul Harghita, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2003, si alocarea acesteia Consiliului Local al Comunei Cârta pentru finalizarea lucrărilor de modernizare a patinoarului artificial.

            Art. 2. - Utilizarea sumei prevăzute la art. 1 se face de către ordonatorul principal de credite, potrivit dispozitiilorlegale.

            Art. 3. - Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în volumul si în structura bugetului de stat pe anul 2003.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Ioan Rus

Ministru delegat pentru administratia publică,

Gabriel Oprea

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 13 noiembrie 2003.

Nr. 1.331.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor pretioase si pietrelor pretioase în România, cu modificările si completările ulterioare

 

            În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, si al art. 35 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor pretioase si pietrelor pretioase în România, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 261/2002, cu modificările si completările ulterioare,

 

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

            Articol unic. - Se aprobă Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor pretioase si pietrelor pretioase în România, cu modificările si completările ulterioare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

Presedintele Autoritătii Nationale pentru Protectia

Consumatorilor,

Rovana Plumb

Ministru delegat pentru coordonarea autoritătilor de control,

Ionel Blănculescu

 

Bucuresti, 18 noiembrie 2003.

Nr. 1.344.

 

ANEXĂ

 

NORME METODOLOGICE

pentru aplicarea prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor pretioase

si pietrelor pretioase în România, cu modificările si completările ulterioare

 

            Art. 1. - Prezentele norme metodologice stabilesc dispozitii privind aplicarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor pretioase si pietrelor pretioase în România, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 261/2002, cu modificările si completările ulterioare:

            a) conditiile de autorizare a persoanelor fizice si juridice pentru efectuarea de operatiuni cu metale pretioase, aliaje ale acestora si pietre pretioase, precum si situatiile concrete în care se poate dispune suspendarea ori retragerea autorizatiei;

            b) procedura de marcare cu marca de titlu si marcă de certificare sau, după caz, cu marca de garantie proprie, a obiectelor si bijuteriilor din metale pretioase si aliaje ale acestora;

            c) categoriile de subproduse cu continut de metale pretioase, care se supun regimului reglementat prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 190/2000, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 261/2002, cu modificările si completările ulterioare;

            d) evidenta operatiunilor cu metale pretioase, aliaje ale acestora si pietre pretioase;

            e) procedura depunerii la Ministerul Finantelor Publice, în tezaurul trezoreriei statului, a metalelor pretioase sub orice formă, a pietrelor pretioase, considerate bunuri fără stăpân, precum si a celor ridicate în vederea confiscării ori confiscate în conditiile prevăzute de lege;

            f) procedura privind restituirea de către Banca Natională a României a metalelor pretioase, a aliajelor acestora si pietrelor pretioase preluate abuziv în perioada 1946-1990 si procedura privind plata către cei îndreptătiti a despăgubirilor acordate de către instantele de judecată competente,

în cazul în care obiectele din metale pretioase, aliajele acestora si pietrele pretioase, preluate abuziv în perioada de după anul 1946 si până în anul 1990, nu se mai regăsesc fizic.

            Art. 2. - (1) Autorizarea operatiunilor cu metale pretioase, cu aliajele acestora si cu pietre pretioase, efectuate de persoane fizice sau juridice ca activităti permanente ori profesionale, se face pe perioadă nedeterminată, de către Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor.

            (2) Prin activitate permanentă, în întelesul prezentelor norme, se întelege acea activitate care se desfăsoară continuu, cu regularitate, în conditiile reglementate.

            (3) Activitatea profesională reprezintă ansamblul activitătilor care se exercită de persoane calificate să desfăsoare operatiuni cu metale pretioase, cu aliajele acestora si cu pietre pretioase, în conditiile prevăzute de lege.

            Art. 3. - (1) Autorizarea este procedura de abilitare a persoanelor fizice si juridice de a efectua operatiuni cu metale pretioase, cu aliajele acestora si cu pietre pretioase, care se materializează prin emiterea de către Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor a autorizatiei,

care reprezintă înscris cu valoare juridică de act administrativ cu caracter individual, în favoarea titularului acestuia.

            (2) Modelul autorizatiei se va stabili prin ordin al presedintelui Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor.

            Art. 4. - Prin titular al autorizatiei se întelege persoana fizică sau juridică pe numele căreia a fost emisă autorizatia de către Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor.

            Art. 5. - Sunt supuse autorizării următoarele operatiuni cu metale pretioase, cu aliaje ale acestora si cu pietre pretioase:copyrightdsc.net

            a) fabricarea si producerea metalelor pretioase, aliajelor acestora si pietrelor pretioase;

            b) prelucrarea metalelor pretioase, aliajelor lor si pietrelor pretioase, inclusiv producerea de obiecte, bijuterii silucrări dentare din acestea;

            c) vânzarea, cumpărarea, tranzactionarea, păstrarea în depozit a metalelor pretioase, aliajelor acestora si pietrelor pretioase, bijuteriilor, obiectelor de aurărie sau de argintărie,

precum si mijlocirea acestor operatiuni;

            d) introducerea în tară, scoaterea din tară si tranzitul prin România de metale pretioase si de aliaje ale acestora, bijuterii, obiecte de aurărie sau de argintărie, precum si de pietre pretioase;

            e) marcarea bijuteriilor si obiectelor din metale pretioase si din aliajele acestora;

            f) prestarea de servicii care au ca obiect metale pretioase, aliaje ale acestora, pietre pretioase, bijuterii, obiecte de aurărie sau de argintărie;

            g) utilizarea în interes industrial a metalelor pretioase si a aliajelor acestora;

            h) vânzarea, cumpărarea, tranzactionarea, precum si intermedierea unor astfel de operatiuni cu monede din metale pretioase si aliaje ale acestora, dacă acestea se desfăsoară ca activităti permanente;

            i) orice activităti conexe ale operatiunilor prevăzute la lit. a) - h), dacă acestea au ca obiect metale pretioase, aliaje ale acestora sau pietre pretioase.

            Art. 6. - Introducerea si scoaterea în si din tară, de către călători si alte persoane fizice, altele decât cele autorizate conform prevederilor prezentelor norme, a obiectelor si bijuteriilor din metale pretioase, aliajele acestora cu sau fără pietre pretioase se vor face cu respectarea conditiilor si limitelor prevăzute de legislatia vamală în vigoare.

            Art. 7. - La declaratia vamală, în cazul operatiunilor efectuate de către persoane fizice si juridice autorizate să desfăsoare operatiuni cu metale pretioase, aliajele acestora si cu pietre pretioase, se anexează în mod obligatoriu copia legalizată a autorizatiei eliberate de Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor, precum si declaratia pe propria răspundere că autorizatia nu este retrasă sau suspendată la data efectuării formalitătilor vamale.

            Art. 8. - În vederea obtinerii autorizatiei pentru efectuarea de operatiuni cu metale pretioase, cu aliajele acestora si cu pietre pretioase, persoanele fizice si juridice interesate vor depune la Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor o cerere prin care solicită autorizarea.

            Art. 9. - (1) Pentru eliberarea autorizatiei de a efectua operatiuni cu metale pretioase, cu aliaje ale acestora si cu pietre pretioase si pentru vizarea anuală a acesteia, persoanele fizice si juridice solicitante vor achita o taxă de autorizare, respectiv de vizare.

            (2) Nivelul taxelor de autorizare si actualizarea anuală a acestora în functie de rata inflatiei se stabilesc prin ordin al presedintelui Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor.

            Art. 10. - Cererea de autorizare se face pe formular-tip, aprobat prin ordin al presedintelui Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor.

            Art. 11. - La cererea de autorizare adresată Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, persoana fizică trebuie să anexeze:

            a) copia actului de identitate;

            b) cazierul judiciar;

            c) avizul eliberat de organizatiile patronale legal constituite, care să ateste că sediile secundare sunt organizate si dotate corespunzător specificatiilor operatiunilor desfăsurate si, după caz, că personalul utilizat este calificat profesional în domeniu;

            d) dovada achitării taxelor de autorizare.

            Art. 12. - La cererea de autorizare adresată Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, persoana juridică trebuie să anexeze:

            a) copia certificată pentru conformitate cu originalul a certificatului unic de înregistrare sau a altui document echivalent stabilit prin actele normative în vigoare;

            b) certificatul de cazier judiciar al administratorilor sau conducătorilor;

            c) declaratia pe propria răspundere a persoanei autorizate de către persoana juridică să semneze cererea, prin care se atestă că datele prevăzute în aceasta si în documentele anexate corespund realitătii si că are la cunostintă că falsul în declaratii se pedepseste potrivit legii penale;

            d) avizul eliberat de organizatiile patronale legal constituite, care să ateste că sediile secundare sunt organizate si dotate corespunzător specificatiilor operatiunilor desfăsurate si, după caz, că personalul utilizat este calificat în domeniu;

            e) copia certificată pentru conformitate cu originalul a statutului de functionare a societătii comerciale si, după caz, a actelor modificatoare ale acestuia, din care să rezulte că desfăsoară activităti cu metale pretioase, cu aliajele acestora si cu pietre pretioase;

            f) dovada achitării taxelor de autorizare.

            Art. 13. - (1) Respingerea cererii de autorizare trebuie să fie motivată si se dispune prin ordin al presedintelui Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, care se comunică solicitantului.

            (2) Solicitantul poate contesta actul de respingere a cererii de autorizare, pe calea contenciosului administrativ, conform legii.

            Art. 14. - (1) În cazul respingerii cererii persoanelor fizice sau juridice care desfăsoară deja operatiuni cu metale pretioase, cu aliaje ale acestora si cu pietre pretioase, acestea sunt obligate ca, în termen de 30 de zile de la comunicarea respingerii cererii, să-si lichideze stocul.

            (2) În caz de nelichidare a stocului, sunt aplicabile prevederile art. 26 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 190/2000, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 261/2002, cu modificările si completările ulterioare.

            Art. 15. - În situatia în care intervin modificări fată de elementele de identificare a persoanei fizice sau juridice autorizate, aceasta este obligată, sub sanctiunea suspendării autorizatiei, să le comunice în scris Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, în termen de 10 zile de la data producerii lor.

            Art. 16. - (1) Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor este abilitată să dispună suspendarea autorizatiei sau, după caz, retragerea autorizatiei pentru efectuarea de operatiuni cu metale pretioase, cu aliajele acestora si cu pietre pretioase în cazul în care constată încălcarea dispozitiilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 190/2000, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 261/2002, cu modificările si completările ulterioare, si ale prezentelor norme metodologice.

            (2) Suspendarea poate fi dispusă si numai pentru una sau o parte din operatiunile pentru care persoanele fizice si juridice au fost autorizate.

            Art. 17. - (1) Suspendarea autorizatiei are ca efect sistarea temporară a efectuării operatiunilor anume prevăzute în ordinul sau decizia de suspendare.

            (2) În caz de suspendare a autorizatiei, titularul ei nu mai are dreptul să efectueze operatiunile cu metale pretioase, cu aliajele acestora si cu pietre pretioase, pentru care a fost autorizat, pe perioada dispusă prin ordinul sau decizia de suspendare.

            (3) Revocarea suspendării autorizatiei se face numai la cererea scrisă a titularului acesteia si numai după ce personalul abilitat al Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor a constatat că au fost înlăturate cauzele care au condus la suspendarea autorizatiei.

            Art. 18. - (1) Suspendarea autorizatiei se dispune în următoarele situatii:

            a) neîntocmirea evidentelor operatiunilor cu metale pretioase, aliajele acestora si pietre pretioase, în conditiile prevederilor legale în vigoare;

            b) comercializarea sub orice formă a bijuteriilor si obiectelor din metale pretioase sau aliaje ale acestora, cu ori fără pietre pretioase, fără ca acestea să fie marcate, în conditiile prevăzute de lege;

            c) marcarea incorectă a titlurilor, fată de limitele admise de reglementările legale în materie;

            d) lipsa notificării Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor cu privire la schimbările intervenite în datele de identificare a titularului autorizatiei;

            e) folosirea incorectă, sub orice formă, a poansoanelor de titlu si de garantie proprie, de către persoanele fizice si juridice autorizate să efectueze operatiuni de marcare a metalelor pretioase si aliajelor acestora;

            f) în cazurile în care Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor constată că avizele acordate potrivit art. 11 lit. c) si art. 12 lit. d) nu sunt conforme cu realitatea sau contravin unor dispozitii legale în vigoare.

            (2) Retragerea autorizatiei se dispune în următoarele situatii:

            a) în cazul încălcării repetate a prevederilor legale în vigoare privind regimul metalelor pretioase, aliajelor acestora si a pietrelor pretioase;

            b) în cazul în care persoana autorizată nu mai îndeplineste una sau mai multe din conditiile necesare în vederea autorizării;

            c) în cazul condamnării definitive pentru o infractiune în legătură cu operatiunile cu metale pretioase, aliaje ale acestora sau pietre pretioase a persoanei fizice autorizate sau a unui angajat al persoanei juridice autorizate.

            (3) Suspendarea sau retragerea autorizatiei se dispune din oficiu ori la cererea organelor cu atributii de control în materie, în baza constatărilor acestora.

            (4) În caz de retragere a autorizatiei, reautorizarea este posibilă, cu îndeplinirea procedurilor initiale de autorizare prevăzute de prezentele norme metodologice si cu achitarea taxelor de autorizare corespunzătoare.

            Art. 19. - (1) În situatia în care a fost retrasă autorizatia pentru efectuarea de operatiuni cu metale pretioase, cu aliaje ale acestora si cu pietre pretioase, titularul acesteia este obligat să-si lichideze stocul în termen de 30 de zile, potrivit prevederilor legale în vigoare.

            (2) Nelichidarea stocului, în conditiile legii, atrage aplicarea sanctiunilor prevăzute la art. 26 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 190/2000, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 261/2002, cu modificările si completările ulterioare.

            Art. 20. - Suspendarea sau retragerea autorizatiei pentru efectuarea de operatiuni cu metale pretioase, cu aliajele acestora si cu pietre pretioase se dispune prin ordin al presedintelui Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor ori, în caz de delegare de competente, prin decizie, în aceleasi conditii, care se comunică titularului autorizatiei.

            Art. 21. - (1) Ordinul sau decizia de suspendare ori, după caz, de retragere a autorizatiei produce efecte de la data comunicării.

            (2) Cu aceeasi dată urmează să se calculeze si perioada de suspendare.

            Art. 22. - În caz de suspendare sau retragere, originalul autorizatiei se depune în termen de 5 zile lucrătoare si se păstrează la Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor.

            Art. 23. - Persoanele fizice si juridice care se consideră vătămate într-un drept al lor, recunoscut de lege, prin ordinul sau decizia de suspendare ori de retragere a autorizatiei se pot adresa instantelor de contencios administrativ, în conditiile legii.

            Art. 24. - Sunt exceptate de la autorizarea prevăzută de art. 7 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 190/2000, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 261/2002, cu modificările si completările ulterioare:

            a) Banca Natională a României, pentru operatiunile care privesc rezerva de stat de metale pretioase, precum si cele cu aur monetar;

            b) Ministerul Finantelor Publice, pentru operatiunile de păstrare în depozit, în tezaurul trezoreriei, de executare silită, pentru operatiunile de valorificare, precum si pentru operatiunile conexe acestora;

            c) Ministerul Administratiei si Internelor, organele cu atributii de control din cadrul Ministerului Finantelor Publice, Garda Financiară, Autoritatea Natională a Vămilor, pentru operatiunile de păstrare în depozit, în conditiile legii, a metalelor pretioase, aliajelor acestora si pietrelor pretioase;

            d) Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor, pentru operatiunile de păstrare în depozit a metalelor pretioase, aliajelor acestora si pietrelor pretioase, marcarea, după caz, a acestora, precum si orice alte operatiuni cu metale pretioase, aliaje ale acestora si pietre pretioase pentru care este autorizată potrivit legii;

            e) persoanele fizice si juridice, pentru dobândirea si detinerea bunurilor prevăzute la art. 3 si pentru vânzarea, cumpărarea si tranzactiile efectuate în conditiile art. 4 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 190/2000, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 261/2002, cu modificările si completările ulterioare;

            f) persoanele fizice, pentru scoaterea din România, introducerea în România si tranzitul pe teritoriul acesteia a bijuteriilor prevăzute la art. 1 1 pct. 5 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 190/2000, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 261/2002, cu modificările si completările ulterioare, dacă acestea sunt destinate uzului personal al persoanei fizice în cauză;

            g) persoanele fizice, pentru introducerea în România si tranzitul pe teritoriul acesteia a obiectelor de aurărie sau argintărie prevăzute la art. 1 1 pct. 6 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 190/2000, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 261/2002, cu modificările si completările ulterioare;

            h) persoanele fizice, pentru operatiunile de scoatere din România a obiectelor de aurărie si argintărie prevăzute la art. 1 1 pct. 6 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 190/2000, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 261/2002, cu modificările si completările ulterioare, dacă valoarea individuală a acestora nu depăseste echivalentul a 500 euro. Evaluarea acestora se efectuează

de către personalul abilitat al Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor si se materializează într-un document de analiză, care se prezintă organelor vamale si celorlalte autorităti publice si serviciilor descentralizate ale acestora, conform legii.

            Art. 25. - (1) Persoanele fizice si juridice care efectuează deja una sau mai multe operatiuni cu metale pretioase, aliaje ale acestora si pietre pretioase sunt obligate să solicite autorizatie, în termen de 60 de zile lucrătoare, calculat de la data intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice.

            (2) În interiorul acestui termen, persoanele fizice si juridice pot efectua, fără nici o restrictie, oricare dintre operatiunile cu metale pretioase, aliaje ale acestora si pietre pretioase enumerate de Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 190/2000, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 261/2002, cu modificările si completările ulterioare, cu exceptia operatiunilor de marcare, pentru care autorizarea se va acorda numai în conditiile reglementate în prezentele norme metodologice.

            (3) Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor va elibera autorizatiile pentru efectuarea de operatiuni cu metale pretioase, aliaje ale acestora si pietre pretioase, în termen de 30 de zile lucrătoare de la data înregistrării cererii la Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor, cu conditia ca documentatia anexată să fie completă, potrivit prevederilor art. 11 si 12.

            (4) În cazul în care Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor constată o neregularitate a documentatiei anexate cererii de autorizare, se vor aplica prevederile art. 6 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 27/2003 privind procedura aprobării tacite, termenul prevăzut la alin. (1) urmând să curgă de la data completării documentatiei.

            (5) Dacă persoana fizică sau juridică aflată în situatia prevăzută la alin. (4) nu-si completează documentatia în termen de 30 de zile lucrătoare de la data comunicării neregularitătilor constatate, Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor va dispune respingerea cererii de autorizare.

            (6) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), autorizarea pentru efectuarea operatiunii de marcare se va dispune numai după ce Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor va constata si îndeplinirea conditiilor prevăzute de art. 28 alin. (1) si (2), dar nu mai târziu de 90 de zile lucrătoare, de la data depunerii documentatiei complete.

            (7) Începând cu data înregistrării cererii de autorizare însotite de documentatia completă sau, după caz, de la data completării documentatiei si până la data eliberării autorizatiilor, persoanele fizice si juridice pot efectua operatiuni cu metale pretioase, aliaje ale acestora si pietre pretioase, în baza unei dovezi scrise, eliberată de Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor, din care să rezulte că acestea si-au îndeplinit obligatia de a solicita eliberarea autorizatiei, cu exceptia autorizatiei pentru efectuarea operatiunii de marcare, care urmează a fi acordată numai în conditiile prevăzute de alin. (6).

            Art. 26. - (1) Marcarea are ca scop certificarea de către persoana abilitată sau, după caz, autorizată a faptului că bijuteriile si obiectele din metale pretioase si aliajele acestora au continutul de metal pretios fin corespunzător mărcii de titlu care se aplică.

            (2) Marcarea bijuteriilor si a obiectelor din metale pretioase sau aliaje ale acestora se realizează de personalul propriu, abilitat în acest scop, al Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor ori de către persoanele fizice sau juridice autorizate.

            Art. 27. - (1) Operatiunea de marcare implică în prealabil o activitate de analiză a bijuteriilor si obiectelor ce urmează a fi marcate, cel putin printr-o analiză chimică la piatra de analiză.

            (2) Analiza prevăzută la alin. (1) se bazează pe reactia de culoare a metalelor pretioase, în functie de continutul de metal pretios fin, în contract cu o serie de reactivi specifici.

            (3) Normele tehnice de analiză chimică a metalelor pretioase si aliajelor acestora vor fi aprobate prin ordin al presedintelui Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, după consultarea asociatiilor patronale legal constituite.

            (4) Pentru stabilirea titlului, cu acordul proprietarului, în cazul în care celelalte metode nu sunt concludente, personalul de specialitate al Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor poate folosi si metode ori proceduri distructive sau orice alte metode ori proceduri stiintifice agreate, de analiză si expertizare a bijuteriilor si obiectelor din metale pretioase si aliaje ale acestora.

            Art. 28. - (1) Persoanele fizice si juridice interesate pot fi autorizate să efectueze operatiuni de marcare a bijuteriilor si obiectelor din metale pretioase si aliaje ale acestora numai dacă fac dovada că au capacitatea profesională si materială necesară stabilirii titlului.

            (2) Conditiile de autorizare pentru efectuarea operatiunilor de marcare vor fi stabilite prin ordin al presedintelui Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, după consultarea în acest sens a organizatiilor patronale din domeniul metalelor pretioase si aliajelor acestora.

            (3) De la aplicarea prevederilor alin. (1) sunt exceptate structurile organizatorice ale Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor specializate în activităti de analiză si marcare a bijuteriilor si obiectelor din metale pretioase si aliaje ale acestora.

            Art. 29. - (1) Marcarea de titlu constă în aplicarea semnului conventional, diferit în functie de titlul metalului pretios, pe bijuteriile si obiectele din metale pretioase si aliajele acestora.

            (2) Marcarea de garantie proprie reprezintă operatiunea de aplicare a semnului conventional individual, înregistrat la Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor, pe bijuterii si obiectele din metale pretioase sau aliajele acestora, de către producătorul intern, importator sau, după caz, vânzător.

            Art. 30. - (1) Marcarea de certificare constă în aplicarea unui semn conventional pe bijuterii si pe obiectele din metale pretioase sau aliaje ale acestora, de către Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor, în cazul în care producătorul intern, importatorul si/sau vânzătorul nu sunt autorizati sau nu doresc să-si aplice marca de garantie proprie, la cererea acestora.

            (2) Modelul mărcii de certificare se stabileste prin ordin al presedintelui Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor.

            Art. 31. - (1) Titlurile legale în România, exprimate în miimi, care se identifică prin marca titlului aplicată bijuteriilor si obiectelor din metale pretioase si aliajele acestora, sunt următoarele:

            a) pentru aur: 375; 500; 585; 750; 833; 900; 916 si aur fin 999;

            b) pentru argint: 750; 800; 875; 916; 925 si argint fin 999;

            c) pentru platină: 950;

            d) pentru paladiu: 950.

            (2) Tolerantele admise între titlul marcat si cel real sunt de plus sau minus 4 miimi.

            (3) În situatia în care titlul stabilit prin analiză este inferior unuia dintre titlurile legale, inclusiv tolerantelor admise, pe bijuterii si pe obiectele din metale pretioase sau aliaje ale acestora se aplică marca titlului legal imediat inferior.

            (4) În cazul în care bijuteriile ori obiectele din metale pretioase sau aliaje ale acestora au deja aplicată marca de titlu, iar aceasta corespunde rezultatelor analizelor sau expertizelor efectuate, se va aplica numai marca de garantie proprie ori, după caz, marca de certificare.

            Art. 32. - Modelul mărcilor utilizate de fabricanti, producători, importatori, exportatori si, după caz, vânzători se stabilesc, se aprobă si se înregistrează, pe bază de tarife, în conditiile ce vor fi reglementate prin ordin al presedintelui Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor.

            Art. 33. - (1) Normele tehnice de lucru pentru activitatea de analiză, marcare si expertizare a bijuteriilor si obiectelor din metale pretioase si aliajele acestora se aprobă prin ordin al presedintelui Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor.

            (2) Până la elaborarea noilor proceduri de analiză si marcare a metalelor pretioase si aliajelor acestora sunt si rămân aplicabile Normele interne de lucru nr. 28/1/1978 ale Băncii Nationale a României privind analiza si marcarea metalelor pretioase, precum si prevederile art. 15 din Normele tehnice nr. V/200, aprobate prin Ordinul comun al ministrului finantelor si Băncii Nationale a României nr. 350/134/1978, în măsura în care acestea nu contravin prezentelor norme metodologice si celorlalte prevederi legale în vigoare.

            Art. 34. - Pentru operatiunile de analiză, marcare si expertizare pe care le efectuează, precum si pentru înregistrarea mărcilor de garantie proprie, Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor percepe tarife proprii, aprobate prin ordin al presedintelui Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, care se actualizează anual în functie de rata inflatiei.

            Art. 35. - Categoriile de aliaje cu continut de metale pretioase care se supun regimului reglementat de Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 190/2000, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 261/2002, cu modificările si completările ulterioare, sunt:

            a) aliajele de aur;

            b) aliajele de argint;

            c) aliajele de metale platinice.

            Art. 36. - (1) Operatiunile cu metale pretioase, aliaje ale acestora si pietre pretioase vor fi înregistrate la data producerii lor în registre speciale, snuruite, sigilate si înregistrate la organul fiscal în raza căruia îsi are adresa/sediul social declarat persoana fizică sau juridică autorizată.

            Fiecare punct de lucru al persoanei fizice sau sediu secundar al persoanei juridice autorizate va avea câte unul din aceste registre, care va fi utilizat exclusiv pentru acea adresă, respectiv sediu.

            (2) Modelul si continutul registrului de evidentă vor fi aprobate prin ordin al ministrului finantelor publice, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

            (3) Operatorii cu metale pretioase, aliaje ale acestora si pietre pretioase îsi vor înfiinta registrele prevăzute la alin. (1), în termen de 15 zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a ordinului ministrului finantelor publice.

            Art. 37. - (1) Metalele pretioase sub orice formă, considerate bunuri fără stăpân, precum si cele ridicate în vederea confiscării ori confiscate în conditiile prevăzute de lege se depun la Ministerul Finantelor Publice, la unitătile trezoreriei statului aprobate prin ordin al ministrului finantelor publice.

            (2) Termenul de depunere a obiectelor din metale sau pietre pretioase este de 48 de ore de la data întocmirii documentului care a stat la baza ridicării bunurilor considerate fără stăpân, precum si a celor ridicate în vederea confiscării ori confiscate în conditiile prevăzute de lege.

            Art. 38. - Obiectele din metale sau pietre pretioase, considerate bunuri fără stăpân, precum si cele ridicate în vederea confiscării ori confiscate în conditiile prevăzute de lege se depun la unitătile trezoreriei statului de către autoritătile statului abilitate în acest sens, potrivit procedurilor aprobate prin ordin al ministrului finantelor publice.

            Art. 39. - (1) Restituirea obiectelor din metale pretioase, aliajele acestora si pietre pretioase, confiscate abuziv în perioada de după anul 1946 si până în anul 1990, aflate în depozitul Băncii Nationale a României, se efectuează de către Banca Natională a României numai la cererea persoanelor îndreptătite, în baza hotărârilor judecătoresti definitive si irevocabile, învestite cu formulă executorie. Pentru obiectele si bijuteriile confiscate abuziv în perioada de după anul 1946 si până în anul 1990, depuse în gestiunea de specialitate a Sucursalei municipiului Bucuresti a Băncii Nationale a României, restituirea

fizică a acestora se efectuează numai în măsura în care acestea se mai regăsesc ca atare în depozitul respectiv.

            (2) Dacă bunurile prevăzute la alin. (1) au fost valorificate în folosul statului si nu se mai regăsesc fizic în gestiunea de specialitate din cadrul Sucursalei municipiului Bucuresti a Băncii Nationale a României, urmează a se plăti persoanelor îndreptătite, în baza hotărârilor judecătoresti definitive si irevocabile, învestite cu formulă executorie, contravaloarea metalului pretios fin continut în respectivele obiecte, calculată la pretul practicat de Banca Natională a României la data plătii.

            (3) Pentru pietrele pretioase libere sau montate în bijuterii, confiscate abuziv în perioada de după anul 1946 si până în anul 1990, care nu se mai regăsesc fizic în gestiunea de specialitate din cadrul Sucursalei municipiului Bucuresti a Băncii Nationale a României, urmează a se plăti persoanelor îndreptătite, în baza hotărârilor judecătoresti definitive si irevocabile, învestite cu formulă executorie, contravaloarea acestora, calculată potrivit pretului de evidentă al Băncii Nationale a României la data plătii.

            Art. 40. - (1) Sumele plătite de către Banca Natională a României cu titlu de despăgubiri si cheltuieli de judecată se vor recupera de la Ministerul Finantelor Publice.

            Restituirea acestor sume de către Ministerul Finantelor Publice se va face trimestrial, după primirea documentelor justificative de la Banca Natională a României, din capitolul de despăgubiri civile, precum si cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale.

            (2) Reprezentarea statului în fata instantelor de judecată în litigiile prevăzute de art. 34 1 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 190/2000, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 261/2002, cu modificările si completările ulterioare, este asigurată de Banca Natională a României atât în cazul proceselor aflate pe rol la data intrării în vigoare a Ordonantei de urgentă a Guvernului

nr. 190/2000, cât si în cele intentate în baza acestui act normativ.

            (3) Persoanele fizice si juridice ale căror obiecte din metale pretioase, aliaje ale acestora si pietre pretioase de natura celor prevăzute la art. 3 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 190/2000, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 261/2002, cu modificările si completările ulterioare, au fost preluate abuziv, cu încălcarea reglementărilor în vigoare, după anul 1946 si până în anul 1990, pot solicita restituirea acestora instantelor de judecată de la domiciliul reclamantului, până la data de 31 decembrie 2003. Pentru obiecte din metale pretioase, aliaje ale acestora si pietre pretioase de natura celor prevăzute la art. 3 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 190/2000, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 261/2002, cu modificările si completările ulterioare, care nu au fost revendicate până la data de 31 decembrie 2003, valorificarea se face de către Banca Natională a României potrivit normelor sale de lucru.