MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 841         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 26 noiembrie 2003

 

SUMAR

 

DECRETE

 

691. - Decret privind conferirea Semnului onorific În serviciul Armatei pentru ofiteri din Serviciul Român de Informatii

 

692. - Decret privind conferirea Semnului onorific În serviciul Armatei pentru maistri militari si subofiteri din Serviciul Român de Informatii

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 386 din 16 octombrie 2003 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 289, art. 327 alin. 3 si 5 si ale art. 334 din Codul de procedură penală

 

Decizia nr. 406 din 4 noiembrie 2003 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 4 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 86/2002 privind înfiintarea Ghiseului unic în punctele de trecere a frontierei de stat a României, aprobată cu modificări prin Legea nr. 599/2002

 

DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Semnului onorific În serviciul Armatei pentru ofiteri din Serviciul Român de Informatii

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 99 din Constitutia României, precum si ale art. 4 alin. (1), ale art. 10 pct. 3 si ale art. 11 pct. IX.3 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările ulterioare,

la propunerea directorului Serviciului Român de Informatii,

 

Presedintele României decretează:

 

Art. 1. - Pe data de 1 decembrie 2003 se conferă Semnul onorific În serviciul Armatei, pentru 15 ani de activitate si rezultate meritorii în îndeplinirea atributiilor si în pregătirea profesională, ofiterilor prevăzuti în anexa nr. 1*) la prezentul decret.

Art. 2. - Pe data de 1 decembrie 2003 se conferă Semnul onorific În serviciul Armatei, pentru 20 de ani de activitate si rezultate meritorii în îndeplinirea atributiilor si în pregătirea profesională, ofiterilor prevăzuti în anexa nr. 2*) la prezentul decret.

Art. 3. - Pe data de 1 decembrie 2003 se conferă Semnul onorific În serviciul Armatei, pentru 25 de ani de activitate si rezultate meritorii în îndeplinirea atributiilor si în pregătirea profesională, ofiterilor prevăzuti în anexa nr. 3*) la prezentul decret.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 99 alin. (2) din

Constitutia României, contrasemnăm

acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 30 octombrie 2003.

Nr. 691.


*) Anexele nr. 1 si 2 se comunică institutiilor interesate.

*) Anexa nr. 3 se comunică institutiilor interesate.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Semnului onorific În serviciul Armatei pentru maistri militari si subofiteri

din Serviciul Român de Informatii

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 99 din Constitutia României, precum si ale art. 4 alin. (1), ale art. 10 pct. 4 si ale art. 11 pct. IX.4 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările ulterioare,

la propunerea directorului Serviciului Român de Informatii,

 

Presedintele României decretează:

 

Art. 1. - Pe data de 1 decembrie 2003 se conferă Semnul onorific În serviciul Armatei, pentru 15 ani de activitate si rezultate meritorii în îndeplinirea atributiilor si în pregătirea profesională, maistrilor militari si subofiterilor prevăzuti în anexa nr. 1*) la prezentul decret.

Art. 2. - Pe data de 1 decembrie 2003 se conferă Semnul onorific În serviciul Armatei, pentru 20 de ani de activitate si rezultate meritorii în îndeplinirea atributiilor si în pregătirea profesională, maistrilor militari si subofiterilor prevăzuti în anexa nr. 2*) la prezentul decret.

Art. 3. - Pe data de 1 decembrie 2003 se conferă Semnul onorific În serviciul Armatei, pentru 25 de ani de activitate si rezultate meritorii în îndeplinirea atributiilor si în pregătirea profesională, maistrilor militari si subofiterilor prevăzuti în anexa nr. 3*) la prezentul decret.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 99 alin. (2) din

Constitutia României, contrasemnăm

acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 30 octombrie 2003.

Nr. 692.


*) Anexele nr. 1-3 se comunică institutiilor interesate.

 

DECIZII  ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 386

din 16 octombrie 2003

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 289, art. 327 alin. 3 si 5 si ale art. 334 din Codul de procedură penală

 

Nicolae Popa - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Lucian Stângu - judecător

Ioan Vida - judecător

Iuliana Nedelcu - procuror

Florentina Geangu - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 289, art. 327 alin. 3 si 5 si ale art. 334 din Codul de procedură penală, exceptie ridicată de Bogdan Robert Oprea, Alexandru Eugen Leon Dimitriu si Victor Viorel Vasile în Dosarul nr. 7.677/2002 al Judecătoriei Buftea.

La apelul nominal răspunde avocat Mircea Popescu, pentru autorii exceptiei, lipsind celelalte părti, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Reprezentantul autorilor exceptiei solicită admiterea exceptiei astfel cum a fost formulată si constatarea neconstitutionalitătii textelor de lege criticate.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere, ca neîntemeiată, a exceptiei de neconstitutionalitate privind dispozitiile art. 289 si ale art. 327 alin. 3 si 5 din Codul de procedură penală, arătând că asupra textelor de lege criticate Curtea Constitutională s-a mai pronuntat prin Decizia nr. 151/2002, neexistând elemente noi pentru schimbarea acestei jurisprudente. În ceea ce priveste neconstitutionalitatea prevederilor art. 334 din Codul de procedură penală, pune concluzii de respingere a exceptiei, ca fiind inadmisibilă, întrucât autorii acesteia nu au motivat-o, încălcând astfel dispozitiile art. 12 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, republicată.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 24 martie 2003, pronuntată în Dosarul nr. 7.677/2002, Judecătoria Buftea a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 289, art. 327 alin. 3 si 5 si ale art. 334 din Codul de procedură penală, exceptie ridicată de Bogdan Robert Oprea, Alexandru Eugen Leon Dimitriu si Victor Viorel Vasile, inculpati în dosarul mentionat.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate, autorii acesteia sustin că dispozitiile legale mentionate sunt contrare prevederilor constitutionale ale art. 23, referitoare la libertatea individuală, si ale art. 24, referitoare la dreptul la apărare, prevederilor art. 14 din Pactul international cu privire la drepturile civile si politice, referitoare la dreptul la un proces echitabil, si ale art. 6 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, referitoare la acelasi drept fundamental. În argumentarea exceptiei se arată că dreptul la apărare nu se poate realiza câtă vreme inculpatul nu are posibilitatea de a pune întrebări martorului care nu este prezent la judecată, de a putea stabili, prin audierea acestuia în instantă, situatii de fapt noi, cu implicatii în situatia de drept. A se da citire unei declaratii de martor audiat în faza de urmărire penală si a prevedea că instanta va tine seama de ea la judecarea cauzei este considerat un aspect de reală insecuritate juridică. În opinia autorilor exceptiei, declaratia martorului care nu se prezintă în instantă urmează să fie înlăturată, deoarece nu corespunde exigentei probatoriului în materie penală. În sensul legislatiei europene trebuie să se asigure o garantie maximă de desfăsurare a procesului penal, prin aducerea martorilor în instantă.

Cu privire la dispozitiile art. 334 din Codul de procedură penală, autorii exceptiei consideră că, pentru asigurarea egalitătii procesuale a părtilor, schimbarea încadrării juridice să fie făcută în termen de maximum un an de la data sesizării instantei, atunci când schimbarea încadrării este în defavoarea inculpatului, si că numai schimbarea încadrării juridice în favoarea inculpatului să poată fi făcută oricând.

Exprimându-si opinia asupra exceptiei, Judecătoria Buftea arată că solicitarea autorilor exceptiei de a fi înlăturate declaratiile martorilor audiati în faza urmăririi penale, dacă acestia nu sunt audiati si în cadrul cercetării judecătoresti, reprezintă o sanctiune pe care acestia ar solicita-o prin modificarea Codului de procedură penală. Or, Curtea Constitutională se pronuntă doar cu privire la constitutionalitatea textului de lege criticat, neputând adăuga la textul de lege si cu atât mai putin de a stabili printr-o decizie o sanctiune procesuală penală. În plus, în România drepturile procesuale sunt garantate inculpatilor atât în faza de urmărire penală, cât si în faza de judecată. De altfel, inculpatii ar fi avut posibilitatea solicitării unei confruntări cu martorii audiati în momentul în care li s-a prezentat materialul de urmărire penală. Legea română permite, în toate fazele procesului, ca inculpatii să adreseze întrebări celorlalte părti din proces. Faptul că, din motive obiective, un martor nu poate fi audiat în faza judecătii nu înseamnă că acest lucru se datorează unei lacune legislative, mai ales că legea română prevede posibilitatea unei asemenea confruntări în toate fazele si etapele procesuale. În ceea ce  priveste aprecierea probelor, aceasta este un atribut alinstantei, care urmează să se pronunte asupra fondului cauzei prin coroborarea tututor probelor administrate atât în faza de urmărire penală, cât si în faza judecătii. Cu privire la critica dispozitiilor art. 334 din Codul de procedură penală, instanta consideră că aceasta este inadmisibilă, deoarece Curtea Constitutională nu poate modifica norma legală examinată, ci doar se pronuntă cu privire la constitutionalitatea ei. Pentru acelasi motiv, apare ca vădit nefondată critica formulată în ceea ce priveste schimbarea încadrării juridice în favoarea sau în defavoarea inculpatilor, cu atât mai mult prevederea unui termen de un an de zile.

Potrivit dispozitiilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierile de sesizare au fost comunicate presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si formula punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

De asemenea, în conformitate cu dispozitiile art. 18 1 din Legea nr. 35/1997, cu modificările ulterioare, s-a solicitat punctul de vedere al institutiei Avocatul Poporului.

Presedintele Camerei Deputatilor apreciază că dispozitiile art. 289, art. 327 alin. 3 si 5 si ale art. 334 din Codul de procedură penală sunt constitutionale. În acest sens, se arată că autorii exceptiei solicită, în realitate, Curtii Constitutionale interpretarea dispozitiilor art. 334 din Codul de procedură penală, precum si modificarea acestora, fapt ce excedează competentei acesteia. De asemenea, solicitarea lor de a fi înlăturate declaratiile martorilor audiati în faza urmăririi penale, atunci când acestia nu mai sunt audiati în cadrul cercetării judecătoresti, nu reprezintă o problemă de control al constitutionalitătii, ci o adăugare la textul legii, ceea ce nu poate fi admis. De altfel, se arată în punctul de vedere mentionat, autorii exceptiei nu indică textul constitutional considerat încălcat prin art. 334 din Codul de procedură penală.

Guvernul consideră că exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 289 si ale art. 327 alin. 3 si 5 din Codul de procedură penală, în raport cu prevederile art. 23 si 24 din Constitutie, este neîntemeiată, iar exceptia privind art. 334 din Codul de procedură penală este inadmisibilă.

Se arată că inadmisibilitatea decurge, pe de o parte, din faptul că autorii nu indică textele constitutionale cărora dispozitiile criticate le contravin, iar pe de altă parte, pentru că ei solicită completarea acestor dispozitii prin adăugarea unor prevederi, ceea ce este inadmisibil, întrucât Curtea Constitutională se pronuntă doar cu privire la constitutionalitatea unui text de lege, fără să adauge sau să-l modifice.

În ceea ce priveste neconstitutionalitatea art. 327 alin. 3 si 5, coroborate cu prevederile art. 289 din Codul de procedură penală, se arată că, potrivit art. 172 din Codul de procedură penală, învinuitul sau inculpatul are posibilitatea de a asista direct sau prin apărător la audierea martorilor în cursul urmăririi penale, iar cu prilejul prezentării materialului de urmărire penală, el ia cunostintă de declaratiile martorilor si poate cere confruntarea cu acestia. De aceea, dreptul la apărare al inculpatului nu este încălcat.

Procedura instituită de legiuitorul român este în concordantă cu jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului, invocată si de autorii exceptiei, potrivit căreia este permisă folosirea declaratiilor martorilor date anterior judecătii, chiar dacă inculpatul nu a asistat la această audiere, cu conditia să fi fost respectate drepturile apărării.

Se invocă si jurisprudenta Curtii Constitutionale, si anume Decizia nr. 151/2002, prin care Curtea s-a pronuntat asupra constitutionalitătii dispozitiilor art. 327 alin. 3 din Codul de procedură penală.

Avocatul Poporului consideră, de asemenea, că dispozitiile art. 289 si ale art. 327 alin. 3 si 5 din Codul de procedură penală sunt constitutionale. Se arată că dispozitiile art. 327 alin. 3 si 5, în raport cu prevederile art. 24 din Constitutie, au fost adoptate în considerarea unor situatii obiective exceptionale, în care martorul audiat în faza urmăririi penale nu se mai poate prezenta în fata instantei judecătoresti pentru o nouă audiere. În aceste cazuri speciale, dreptul la apărare al inculpatului nu este încălcat, deoarece acesta are posibilitatea de a participa la audierea martorilor în cursul urmăririi (art. 172 din Codul de procedură penală). Pe de altă parte, este în interesul aflării adevărului să se tină seama de declaratiile martorului audiat aflat în imposibilitate de a fi audiat si la instantă. În acest sens, s-a pronuntat Curtea Constitutională prin Decizia nr. 151/2002. Totodată, partea interesată poate exercita căile de atac. În ceea ce priveste art. 334 din Codul de procedură penală, fată de art. 24 din Constitutie, se arată că schimbarea încadrării juridice este un act procesual necesar, iar instanta este obligată să atragă atentia inculpatului că poate cere timp pentru a-si pregăti apărarea în noua situatie, ceea ce constituie o garantie a dreptului la apărare. În acest sens s-a pronuntat Curtea Constitutională prin Decizia nr. 83/2002. Cu privire la cererea autorilor exceptiei de modificare a dispozitiilor art. 334 din Codul de procedură penală, se arată că aceasta este inadmisibilă. Referitor la art. 289 din Codul de procedură penală fată de prevederile art. 23 si 24 din Constitutie, Avocatul Poporului precizează că aceste critici sunt nerelevante în cauză.

Presedintele Senatului nu a transmis punctul său de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale presedintelui Camerei Deputatilor, Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, sustinerile autorilor exceptiei, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele: Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 289, art. 327 alin. 3 si 5 si ale art. 334 din Codul de procedură penală, dispozitii care au următorul continut:

- Art. 289 (Oralitatea, nemijlocirea si contradictorialitatea): “Judecata cauzei se face în fata instantei constituită potrivit legii si se desfăsoară în sedintă, oral, nemijlocit si în contradictoriu.”;copyrightdsc.net

- Art. 327 (Ascultarea martorului, expertului sau interpretului) alin. 3 si 5: “Dacă ascultarea vreunuia dintre martori nu mai este posibilă, instanta dispune citirea depozitiei date de acesta în cursul urmăririi penale si se va tine seama de ea la judecarea cauzei. […]

Dacă unul sau mai multi martori lipsesc, instanta poate dispune motivat fie continuarea judecătii, fie amânarea cauzei.

Martorul a cărui lipsă nu este justificată poate fi adus silit.”;

- Art. 334 (Schimbarea încadrării juridice): “Dacă în cursul judecătii se consideră că încadrarea juridică dată faptei prin actul de sesizare urmează a fi schimbată, instanta este obligată să pună în discutie noua încadrare si să atragă atentia inculpatului că are dreptul să ceară lăsarea cauzei mai la urmă sau eventual amânarea judecătii, pentru a-si pregăti apărarea.”

I. Referitor la dispozitiile art. 289 si ale art. 327 alin. 3 si 5 din Codul de procedură penală, autorii exceptiei consideră că acestea sunt contrare prevederilor art. 23 si 24 din Constitutie, privind libertatea individuală si dreptul la apărare, precum si prevederilor art. 14 din Pactul international cu privire la drepturile civile si politice si art. 6 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale privind dreptul la un proces echitabil, în fata unei instante independente si impartiale. În motivarea exceptiei, ei arată că dreptul la apărare al inculpatului nu se poate realiza dacă martorul, desi prezent si audiat în faza urmăririi penale, nu este prezent în instantă pentru a fi din nou audiat si pentru a fi întrebat.

În aceste conditii, luarea în considerare a declaratiei martorului date în faza urmăririi penale ar însemna o nesocotire a dreptului la apărare si ar trebui ca această probă să fie eliminată.

Examinând această critică de neconstitutionalitate, Curtea constată că dispozitiile art. 327 alin. 3 si 5 din Codul de procedură penală nu sunt contrare prevederilor art. 24 din Constitutie referitoare la dreptul la apărare, deoarece inculpatul a putut cunoaste declaratiile date de martor în cursul urmăririi penale sau cu ocazia prezentării materialului de urmărire penală, când putea cere confruntarea cu martorul. De aceea, în situatia obiectivă exceptională în care prezenta martorului audiat în faza urmăririi penale nu mai este posibilă în fata instantei de judecată, legea prevede citirea declaratiei martorului, punerea ei în discutie si luarea în considerare la pronuntarea hotărârii. De altfel, cu privire la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 327 alin. 3 din Codul de procedură penală, Curtea Constitutională s-a pronuntat prin Decizia nr. 151 din 23 mai 2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 488 din 8 iulie 2002. Prin această decizie, Curtea, respingând exceptia de neconstitutionalitate, a arătat că dreptul de apărare al inculpatului nu este încălcat, având în vedere că are posibilitatea de a cunoaste si de a combate declaratiile date de martor în cursul urmăririi penale. Totodată, Curtea a subliniat că este în interesul aflării adevărului să se tină seama de declaratiile martorului legal audiat, aflat în imposibilitate obiectivă de a se prezenta în fata judecătorului pentru a da o nouă declaratie.

Referitor la criticile de neconstitutionalitate ale art. 289 din Codul de procedură penală în raport cu prevederile constitutionale ale art. 23 si 24, Curtea constată că acestea sunt nerelevante pentru solutionarea exceptiei, neavând incidentă cu obiectul acesteia.

II. În ceea ce priveste dispozitiile art. 334 din Codul de procedură penală, Curtea constată, pe de o parte, că autorii exceptiei nu si-au raportat critica de neconstitutionalitate la dispozitii din Constitutie. Astfel fiind, instanta de contencios constitutional nu este în măsură să se substituie părtii cu privire la invocarea unor motive de neconstitutionalitate, deoarece ar exercita astfel un control de constitutionalitate din oficiu, ceea ce este inadmisibil în raport cu prevederile art. 144 lit. c) din Constitutie si cu cele cuprinse în Legea nr. 47/1992.

Pe de altă parte, din examinarea continutului exceptiei rezultă că autorii acesteia consideră dispozitiile art. 334 din Codul de procedură penală ca fiind neconstitutionale, deoarece nu prevăd un termen până la care, în cursul procesului penal, să se poată dispune schimbarea încadrării juridice a faptei, mai ales într-o infractiune mai gravă. De aceea, ei propun o modificare a dispozitiilor legale în acest sens, ceea ce, potrivit art. 58 alin. (1) din Constitutie, este de competenta exclusivă a Parlamentului, unica autoritate legiuitoare a tării. Conform art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, republicată, Curtea Constitutională verifică, în cadrul controlului de constitutionalitate a legilor, doar conformitatea acestora cu dispozitiile constitutionale.

De altfel, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 334 din Codul de procedură penală este neîntemeiată si pe fond, deoarece schimbarea încadrării juridice a faptei este un act procesual necesar, în cazul în care rechizitoriul a retinut din eroare o anumită încadrare sau atunci când în cursul judecătii apar elemente noi, de natură să determine o altă încadrare juridică decât cea dată prin actul de sesizare a instantei.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 alin. (3) si (6) si al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 289, art. 327 alin. 3 si 5 si ale art. 334 din Codul de procedură penală, exceptie ridicată de Bogdan Robert Oprea, Alexandru Eugen Leon Dimitriu si Victor Viorel Vasile în Dosarul nr. 7.677/2002 al Judecătoriei Buftea.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 16 octombrie 2003.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Magistrat-asistent,

Florentina Geangu

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 406

din 4 noiembrie 2003

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 4 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 86/2002 privind înfiintarea Ghiseului unic în punctele de trecere a frontierei de stat a României, aprobată cu modificări prin Legea nr. 599/2002

 

Nicolae Popa - presedinte

Costică Bulai - judecător

Nicolae Cochinescu - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Lucian Stângu - judecător

Ioan Vida - judecător

Aurelia Popa - procuror

Gabriela Dragomirescu - magistrat-asistent sef

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 4 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 86/2002 privind înfiintarea Ghiseului unic în punctele de trecere a frontierei de stat a României, aprobată cu modificări prin Legea nr. 599/2002, exceptie ridicată de Consiliul Local al Municipiului Giurgiu în Dosarul nr. 185/15/CA/2003 al Tribunalului Giurgiu.

La apelul nominal răspund, pentru autorul exceptiei, avocat Dan Coporan si director executiv Vasile Mustătea, lipsind cealaltă parte, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Reprezentantul autorului exceptiei, avocat Dan Coporan, solicită admiterea exceptiei de neconstitutionalitate ridicate, arătând următoarele: în sensul art. 44 si 45 din Legea nr. 189/1998 privind finantele publice locale, taxele speciale constituie venituri cu destinatie specială ale bugetelor locale si trebuie utilizate în scopurile pentru care au fost înfiintate.

Contrar acestor dispozitii legale, art. 4 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 86/2002 stabileste că fondurile încasate din taxele ecologice si de salubrizare, ce constituie taxe speciale, se administrează de consiliile judetene ale administratiei publice în a căror rază de competentă seaflă punctul de trecere a frontierei de stat a României, ele folosindu-se exclusiv pentru întretinerea si amenajarea punctelor de trecere a frontierei de stat si pentru salubrizarea zonei limitrofe lor. Se consideră că prin aceasta se încalcă prevederile constitutionale ale art. 121 alin. (1), potrivit cărora consiliul judetean coordonează activitatea autoritătilor comunale si orăsenesti, în vederea realizării serviciilor publice de interes judetean, precum si cele ale art. 136 referitoare la reglementarea prin lege a formării, administrării, întrebuintării si controlului resurselor financiare ale unitătilor administrativ-teritoriale. Totodată mai arată că prin textul de lege criticat se încalcă si principiul autonomiei locale, consacrat de art. 119 din Constitutie, prin aceea că taxele locale speciale, cu destinatie precisă, pe care le instituie sunt administrate de către consiliul judetean. În completare, împuternicitul Consiliului Judetean Giurgiu, domnul Vasile Mustătea, solicitând, de asemenea, admiterea exceptiei de neconstitutionalitate, arată că Giurgiu este singurul municipiu din România în care zona limitrofă înseamnă frontiera de stat si municipiul Giurgiu.

Potrivit Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României, aprobată si modificată prin Legea nr. 243/2002, culoarul de frontieră si fâsia de protectie a frontierei de stat fac parte din domeniul public al statului si se administrează de către autoritătile administratiei publice locale, care asigură curătarea si întretinerea acestora. Mai mult, Ghiseul unic de încasare a taxelor si a altor sume datorate în vamă s-a înfiintat în punctul de trecere a frontierei Giurgiu-Ruse care face parte din punct de vedere geografic din intravilanul municipiului, iar competenta materială de instituire a taxelor este exclusiv a consiliului local, iar nu a consiliului judetean. De asemenea, potrivit Legii nr. 326/2001, cu modificările ulterioare, serviciile publice de gospodărie comunală se realizează sub autoritatea administratiei publice locale, adică consiliul local.

Asa fiind, consideră că, din coroborarea dispozitiilor legale enuntate, reiese că atributiile de încasare a taxelor ecologice si de salubrizare, precum si administrarea fondurilor rezultate din acestea revin exclusiv consiliului local, iar nu consiliului judetean.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei ca neîntemeiată, sens în care arată că prin textul de lege criticat nu sunt încălcate prevederile art. 119, art. 121 alin. (1) si ale art. 136 din Constitutie.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 27 februarie 2003, pronuntată în Dosarul nr. 185/15/CA/2003, Tribunalul Giurgiu a sesizatCurtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 4 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 86/2002 privind înfiintarea Ghiseului unic în punctele de trecere a frontierei de stat a României, aprobată cu modificări prin Legea nr. 599/2002, exceptie ridicată de Consiliul Local al Municipiului Giurgiu.

În motivarea exceptiei se sustine că prin prevederile art. 4 din ordonanta de urgentă criticată “s-a realizat o substituire a consiliului judetean în competenta consiliului local”, ceea ce contravine art. 119 alin. (1), art. 121 alin. (1) si art. 136 alin. (1) din Constitutie, precum si prevederilor art. 44 si 45 din Legea nr. 189/1998 privind finantele publice locale. În acest sens, în esentă, se arată că, potrivit legii mentionate, taxa ecologică si taxa de salubrizare sunt taxe locale speciale, cu destinatie precisă, iar administrarea lor de către consiliile judetene încalcă textele constitutionale si de lege invocate.

Tribunalul Giurgiu apreciază că exceptia de neconstitutionalitate ridicată este neîntemeiată. În acest sens, se arată că nu sunt încălcate textele din Constitutie invocate, deoarece: destinatia fondurilor încasate din taxele ecologice si de salubrizare este, potrivit ordonantei de urgentă criticate, “întretinerea si amenajarea punctelor de trecere a frontierei si salubrizarea zonei limitrofe acestora”, iar nu constituirea lor ca venituri la bugetul consiliilor judetene; principiul autonomiei locale “nu exclude obligatia autoritătilor administratiei publice locale de a respecta legile cu caracter general, aplicabile pe întreg teritoriul tării, recunoscând existenta unor interese locale specifice, distincte, dar care nu sunt în contradictie cu interesele nationale”; din fondurile prevăzute la art. 4 din ordonanta de urgentă se efectuează plata serviciilor prestate de administratia publică locală, iar modul de distributie a taxelor ecologice si de salubritate către bugetele locale urmează a fi stabilit prin norme metodologice elaborate de Ministerul Finantelor Publice si aprobate de Guvern.

Potrivit prevederilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Presedintele Camerei Deputatilor apreciază că exceptia de neconstitutionalitate ridicată este neîntemeiată. În acestsens, arată: administrarea de către consiliile judetene a fondurilor încasate din taxele ecologice si de salubrizare se face exclusiv în scopul pentru care au fost instituite, astfel că nu are loc o substituire a consiliului judetean în competenta consiliului local; principiul autonomiei locale nu exclude obligatia autoritătilor administratiei publice locale de a respecta legile aplicabile la nivel national, rezolvarea intereselor specifice la nivel de comună sau de oras fiind în strânsă legătură cu rezolvarea intereselor întregului judet; competenta de a stabili taxele prevăzute de textul de lege criticat apartine consiliului judetean care nu se substituie consiliului local.

Guvernul apreciază că exceptia de neconstitutionalitate ridicată este neîntemeiată. În acest sens, arată: principiul autonomiei locale nu poate functiona în afara legii, iar limitele autonomiei locale sunt stabilite prin lege; în situatiile reglementate de art. 4 din ordonanta de urgentă nu este vorba de o substituire a consiliului judetean în atributiile consiliului local, ci doar de administrarea fondurilor încasate de Ghiseul unic din taxele ecologice si de salubrizare, cu mentinerea expresă a destinatiei acestora; actiunile întreprinse în scopul întretinerii si amenajării punctelor de trecere a frontierei de stat si salubrizării zonei limitrofe sunt activităti de mare anvergură ce presupun coordonarea de către consiliul judetean; activitatea din punctele de frontieră este un serviciu de interes national, desfăsurată de Directia Generală a Vămilor si nu de consiliul local; schimbarea prin lege a administratorului unor categorii de resurse financiare este o problemă de oportunitate asupra căreia numai legiuitorul poate decide; derogarea prin dispozitiile de lege criticate de la dreptul comun instituit prin Legea nr. 189/1998 nu constituie o problemă de constitutionalitate, ci una de aplicare a legii.

Presedintele Senatului nu a comunicat punctul său de vedere.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale presedintelui Camerei Deputatilor si Guvernului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele: Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si celor ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie prevederile art. 4 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 86/2002 privind înfiintarea Ghiseului unic în punctele de trecere a frontierei de stat a României, aprobată cu modificări prin Legea nr. 599/2002, care au următorul cuprins: “Fondurile încasate din taxele ecologice si de salubrizare se administrează de consiliile judetene ale administratiei publice în a căror rază de competentă se află punctul de trecere a frontierei de stat a României. Acestea se folosesc exclusiv pentru întretinerea si amenajarea punctelor de trecere a frontierei de stat si pentru salubrizarea zonei limitrofe a acestora.”

În opinia autorului exceptiei de neconstitutionalitate, aceste dispozitii de lege contravin prevederilor constitutionale ale art. 119 alin. (1), ale art. 121 alin. (1) si ale art. 136 alin. (1). Potrivit Constitutiei republicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 767 din 31 octombrie 2003, cu reactualizarea denumirilor si renumerotarea textelor, art. 119 alin. (1) a devenit art. 120 alin. (1), art. 121 alin. (1) a devenit art. 122 alin. (1) si art. 136 alin. (1) a devenit art. 137 alin. (1). Prevederile constitutionale mentionate au următorul continut:

- Art. 120 alin. (1): “Administratia publică din unitătile administrativ-teritoriale se întemeiază pe principiile descentralizării, autonomiei locale si deconcentrării serviciilor publice.”;

- Art. 122 alin. (1): “Consiliul judetean este autoritatea administratiei publice pentru coordonarea activitătii consiliilor comunale si orăsenesti, în vederea realizării serviciilor publice de interes judetean.”;

- Art. 137 alin. (1): “Formarea, administrarea, întrebuintarea si controlul resurselor financiare ale statutului, ale unitătilor administrativ-teritoriale si ale institutiilor publice sunt reglementate prin lege.”

De asemenea, autorul exceptiei invocă si încălcarea art. 44 si 45 din Legea nr. 189/1998 privind finantele publice locale, al căror continut este următorul:

- Art. 44: “(1) Pentru functionarea unor servicii publice locale, create în interesul persoanelor fizice si juridice, consiliile locale, judetene si Consiliul General al Municipiului Bucuresti, după caz, stabilesc taxe speciale.

(2) Cuantumul taxelor speciale se stabileste anual si trebuie să acopere cel putin sumele investite si cheltuielile curente de întretinere si functionare a acestor servicii.

(3) Taxele speciale, instituite potrivit prevederilor prezentului articol, constituie venituri cu destinatie specială ale bugetelor locale, fiind utilizate în scopurile pentru care au fost înfiintate.

(4) Sumele rămase neutilizate din taxele speciale, stabilite ca diferentă între veniturile încasate si plătile efectuate, se reportează în anul următor cu aceeasi destinatie, o dată cu încheierea exercitiului bugetar. Acelasi regim se aplică si celorlalte venituri cu destinatie specială.”;

- Art. 45: “(1) Taxele speciale se încasează numai de la persoanele fizice si juridice care se folosesc de serviciile publice locale pentru care s-au instituit taxele respective.

(2) Prin regulamentul aprobat de consiliile locale, judetene si Consiliul General al Municipiului Bucuresti, după caz, se vor determina conditiile în care se pot percepe taxele speciale, modul în care se obtine acordul persoanelor fizice si juridice plătitoare, precum si modul de repartizare a acestora.

(3) Hotărârile luate de consiliile locale, judetene si Consiliul General al Municipiului Bucuresti, după caz, în legătură cu repartizarea taxelor speciale pe persoanele fizice si juridice plătitoare vor fi afisate la sediul acestora sau prin publicare.

(4) Împotriva acestor hotărâri orice persoană interesată poate face contestatie în termen de 15 zile de la afisarea sau publicarea acestora. După expirarea acestui termen consiliul care a adoptat hotărârea se întruneste si deliberează asupra contestatiilor primite.”

În sfârsit, autorul exceptiei consideră că prin textul de lege criticat sunt încălcate si prevederile Legii serviciilor publice de gospodărie comunală nr. 326/2001, cu modificările ulterioare, si ale Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României, aprobată si modificată prin Legea nr. 243/2002.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate ridicată, Curtea constată următoarele:

Sustinerile potrivit cărora administrarea fondurilor încasate din taxe ecologice si de salubrizare de către consiliile judetene încalcă principiul autonomiei locale, consacrat de art. 120 alin. (1) din Constitutie, sunt neîntemeiate, deoarece autonomia locală nu se poate manifesta decât în limitele stabilite de lege. În sensul acestor dispozitii constitutionale, prin textele de lege criticate care stabilesc că administratorul taxelor este consiliul judetean si nu consiliul local pe a cărui rază teritorială functionează Ghiseul unic, legiuitorul a configurat cadrul legal de manifestare a autonomiei locale.

De asemenea, prevederile art. 4 din ordonanta de urgentă criticată nu contravin nici art. 122 alin. (1) din Constitutie, întrucât activitatea desfăsurată de punctele de frontieră este un serviciu public de interes national, chiar în situatia în care punctul de frontieră se găseste exclusiv pe raza teritorială a unei localităti. De altfel, Curtea constată că acest text de lege nu numai că nu încalcă prevederile art. 137 alin. (1) din Constitutie, referitoare la reglementarea prin lege a formării, administrării, întrebuintării si controlului resurselor financiare ale statului, ale unitătilor administrativ-teritoriale si ale institutiilor publice, ci chiar le dă expresie.

În sfârsit, o eventuală contrarietate între prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 86/2002 si dispozitiile altor legi nu intră în sfera controlului de constitutionalitate. Conformitatea unor acte normative între ele este o problemă ce prezintă interes sub aspectul nevoii de corelare normativă, care este însă o cerintă de tehnică legislativă, ce excedează competentei Curtii Constitutionale.

Asa fiind, Curtea urmează să respingă si criticile de neconstitutionalitate constând în sustineri privind încălcarea prevederilor art. 44 si 45 din Legea nr. 189/1998 privind finantele publice locale, precum si a prevederilor Legii serviciilor publice de gospodărie comunală nr. 326/2001, cu modificările ulterioare, si ale Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României, aprobată si modificată prin Legea nr. 243/2002.

 

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c) si al art. 23 alin. (1) si (6) din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 4 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 86/2002 privind înfiintarea Ghiseului unic în punctele de trecere a frontierei de stat a României, aprobată cu modificări prin Legea nr. 599/2002, exceptie ridicată de Consiliul Local al Municipiului Giurgiu.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 4 noiembrie 2003.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Magistrat-asistent sef,

Gabriela Dragomirescu