MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 842         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 26 noiembrie 2003

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

            Decizia nr. 402 din 28 octombrie 2003 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 278 din Codul de procedură penală

 

            Decizia nr. 412 din 6 noiembrie 2003 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 109 alin. (2) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

            723. - Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor si mediului pentru aprobarea Normei sanitare veterinare ce stabileste reguli de sănătate cu privire la subprodusele de la animale, ce nu sunt destinate consumului uman

 

            1.042. - Ordin al ministrului sănătătii privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a directiilor de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 402

din 28 octombrie 2003

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 278 din Codul de procedură penală

 

Nicolae Popa - presedinte

Costică Bulai - judecător

Nicolae Cochinescu - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Lucian Stângu - judecător

Ioan Vida - judecător

Florentina Baltă - procuror

Florentina Geangu - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 278 din Codul de procedură penală, exceptie ridicată de Aurelia Cretu în Dosarul nr. 1.310/2003 al Tribunalului Bucuresti - Sectia a II-a penală.

La apelul nominal a răspuns autoarea exceptiei, personal si asistată de avocat Ilie Ion Iordăchescu, lipsind celelalte părti, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, reprezentantul autoarei exceptiei solicită admiterea acesteia, sustinând că dispozitiile legale criticate sunt contrare prevederilor art. 21 si ale art. 125 alin. (1) din Constitutie, întrucât persoana nemultumită de solutionarea plângerii sale împotriva măsurilor sau actelor efectuate de procuror nu are dreptul să se adreseze instantelor judecătoresti pentru verificarea temeiniciei si legalitătii acestora.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată, deoarece Curtea Constitutională s-a mai pronuntat asupra acestor dispozitii si a stabilit, prin Decizia nr. 486/1997, că art. 278 din Codul de procedură penală este constitutional numai în măsura în care nu opreste persoana nemultumită de solutionarea plângerii sale să se adreseze justitiei în mod direct, în baza art. 21 din Constitutie. Ulterior, dispozitiile Codului de procedură penală au fost modificate si completate prin Legea nr. 281/2003, în sensul introducerii art. 278 1 prin care s-a reglementat accesul liber la justitie în cazul plângerilor împotriva rezolutiilor sau a ordonantelor procurorului de netrimitere în judecată, dispozitie ce se va aplica începând cu 1 ianuarie 2004.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 2 iunie 2003, pronuntată în Dosarul nr. 1.310/2003, Tribunalul Bucuresti - Sectia a II-a penală a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 278 din Codul de procedură penală, exceptie ridicată de Aurelia Cretu, intimată inculpată în apelul declarat de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 3 Bucuresti împotriva Sentintei penale nr. 1.580 din 11 decembrie 2002, pronuntată de Judecătoria Sectorului 3 Bucuresti în Dosarul nr. 10.487/2003.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate, autoarea acesteia sustine că dispozitiile art. 278 din Codul de procedură penală sunt contrare prevederilor constitutionale ale art. 21, referitoare la dreptul de acces liber la justitie, si ale art. 125 alin. (1), privind realizarea justitiei de către instantele judecătoresti. Se motivează această exceptie prin observatia că, potrivit art. 278 din Codul de procedură penală, controlul actelor efectuate de procuror, pe cale ierarhică, se efectuează tot de procurori, cu încălcarea principiilor publicitătii si contradictorialitătii, fără să se prevadă dreptul persoanei nemultumite de solutia dată plângerii sale de către procurorul ierarhic superior celui care a efectuat actul de a se adresa instantei judecătoresti.

Autoarea exceptiei consideră Decizia Curtii Constitutionale nr. 486/1997, prin care s-a admis exceptia de neconstitutionalitate a acestor dispozitii, ca insuficientă, deoarece se referă la dreptul persoanei de a se plânge numai în cazul solutiilor de scoatere de sub urmărire penală, de clasare sau de neîncepere a urmăririi penale, cu motivarea că în aceste cazuri cauza nu mai ajunge în fata instantei de judecată, nu si cu privire la solutia de începere a urmăririi penale, asa cum era cazul în spetă. De aceea solicită Curtii Constitutionale să se pronunte si sub acest aspect, al unei presupuse neconstitutionalităti a dispozitiilor art. 278 din Codul de procedură penală. În fapt, astfel cum rezultă din dosarul cauzei, autoarea exceptiei s-a adresat, în temeiul art. 278 din Codul de procedură penală, cu o plângere la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 3 Bucuresti împotriva măsurii de începere a urmăririi penale împotriva sa, dispusă în baza procesului-verbal din 20 mai 2002, pentru săvârsirea infractiunii de uz de fals prevăzute în art. 291 din Codul penal. Plângerea a fost solutionată prin Rezolutia nr. 10.210/P/2000 din 11 iulie 2002, în sensul respingerii acesteia ca neîntemeiată. Urmare a acestei solutii, autoarea exceptiei s-a adresat Judecătoriei Sectorului 3, invocând ca temei Decizia Curtii Constitutionale nr. 486/1997, pentru a cenzura măsura dispusă de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 3. Instanta de judecată, prin Sentinta penală nr. 1.580 din 11 decembrie 2002, a admis plângerea formulată de autoarea exceptiei si a dispus restituirea cauzei la Parchetul de pe lângă

Judecătoria Sectorului 3 Bucuresti, pentru se proceda conform art. 220 din Codul de procedură penală, în sensul infirmării măsurii începerii urmăririi penale fată de autoarea exceptiei, pentru infractiunea prevăzută de art. 291 din Codul penal.

Împotriva sentintei judecătoresti a declarat apel Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 3 Bucuresti, pe care o consideră nelegală sub aspectul gresitei solutionări a plângerii formulate de autoarea exceptiei. În acest sens, s-a arătat că, potrivit Deciziei Curtii Constitutionale nr. 486/1997, dispozitiile art. 278 din Codul de procedură penală sunt constitutionale numai în măsura în care nu opresc persoana nemultumită de solutionarea plângerii împotriva măsurilor sau actelor efectuate de procuror sau pe baza dispozitiilor date de acesta, si care nu ajung în fata instantelor judecătoresti, să se adreseze justitiei în temeiul art. 21 din Constitutie, ce urmează să se aplice în mod direct. Or, în spetă este vorba de un act al procurorului, care nu solutiona cauza, fără ca aceasta să ajungă în fata instantei. De aceea, se arată în recursul Ministerului Public, plângerea trebuia respinsă ca inadmisibilă, întrucât instanta nu se poate pronunta asupra legalitătii procesului-verbal de începere a urmăririi penale, câtă vreme dosarul se află în stadiul cercetărilor la organele de urmărire penală si nu se pronuntase o solutie de finalizare a cercetărilor. Aceasta ar însemna o extindere a competentei instantei si cu privire la faza de urmărire penală, contrar dispozitiilor Codului de procedură penală. În concluzie, se solicită admiterea apelului, desfiintarea solutiei pronuntate de instanta de judecată si, pe fond, respingerea ca inadmisibilă a plângerii formulate de autoarea exceptiei.

Tribunalul Bucuresti - Sectia a II-a penală, într-o exprimare confuză, pare a considera totusi că exceptia este întemeiată.

Potrivit dispozitiilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si formula punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

De asemena, în conformitate cu dispozitiile art. 18 1 din Legea nr. 35/1997, cu modificările ulterioare, s-a solicitat punctul de vedere al institutiei Avocatul Poporului.

Guvernul consideră că exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 278 din Codul de procedură penală este inadmisibilă, având în vedere că, prin Decizia nr. 486/1997, Curtea Constitutională a admis exceptia de neconstitutiona- litate a acestor dispozitii.

Avocatul Poporului consideră, de asemenea, că exceptia este inadmisibilă, având în vedere jurisprudenta Curtii Constitutionale prin care dispozitiile legale criticate au fost constatate ca fiind neconstitutionale.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au transmis punctele lor de vedere asupra exceptiei.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, sustinerile autorului exceptiei, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională constată că a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie, ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 278 din Codul de procedură penală, potrivit cărora “Plângerea împotriva măsurilor luate sau actelor efectuate de procuror sau efectuate pe baza dispozitiilor date de acesta se rezolvă de prim-procurorul parchetului. În cazul când măsurile si actele sunt ale prim-procurorului ori luate sau efectuate pe baza dispozitiilor date de către acesta, plângerea se rezolvă de procurorul ierarhic superior. Dispozitiile art. 275-277 se aplică în mod corespunzător”.

Autoarea exceptiei critică acest text prin raportare la prevederile constitutionale ale art. 21, referitoare la accesul la justitie, si ale art. 125 alin. (1), privind realizarea justitiei de către instantele judecătoresti, deoarece leînchide calea persoanei nemultuimite de rezolutia dată de parchet de a se adresa justitiei”.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea retine următoarele:

Prin Decizia nr. 486 din 2 decembrie 1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 105 din 6 martie 1998, admitând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea a constatat că dispozitiile art. 278 din Codul de procedură penală sunt constitutionale numai în măsura în care nu opresc persoana nemultumită de solutionarea plângerii împotriva măsurilor luate sau actelor efectuate de procuror ori efectuate pe baza dispozitiilor date de acesta si care nu ajung în fata instantelor judecătoresti să se adreseze justitiei în temeiul art. 21 din Constitutie, ce urmează să se aplice în mod direct. Este vorba, asadar, de măsuri sau acte ale procurorului, prin care se solutionează cauza penală fără ca aceasta să mai ajungă în fata instantei, iar nu de măsuri procesuale care dinamizează procesul penal cum este si pornirea procesului penal, ca în spetă, si care au ca finalitate, dacă există temeiuri, tocmai trimiterea cauzei în instantă. În spetă, fiind vorba de măsura pornirii procesului penal împotriva persoanei învinuite, aceasta nu avea dreptul să se adreseze instantei. Cu toate acestea, printr-o interpretare vădit subiectivă, autoarea exceptiei s-a adresat cu plângere instantei de judecată, împotriva respectivului act de urmărire penală, iar instanta, pe baza unei gresite interpretări, i-a admis cererea.

De altfel, în spetă, prima instantă ar fi trebuit să respingă plângerea ca inadmisibilă, deoarece nu este prevăzută de lege, ea neputându-se pronunta asupra unui act procesual efectuat, potrivit legii, în cursul urmăririi penale si prin care nu numai că nu se pune capăt procesului penal, ci dimpotrivă, se dinamizează acest proces în vederea realizării scopului său.

Sensul Deciziei Curtii Constitutionale nr. 486/1997 a fost exprimat prin dispozitiile art. 278 1 din Codul de procedură penală, introduse prin Legea nr. 281 din 24 iunie 2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 468 din 1 iulie 2003. Textul, care intră în vigoare la 1 ianuarie 2004, prevede că numai după respingerea plângerii făcute conform art. 275-278 din Codul de procedură penală împotriva rezolutiei de neîncepere a urmăririi penale sau a ordonantei ori, după caz, a rezolutiei de clasare, de scoatere de sub urmărire penală sau de încetare a urmăririi penale date de procuror se poate face plângere la instanta căreia i-ar reveni competenta să judece cauza în primă instantă.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 alin. (3) si (6) si al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 278 din Codul de procedură penală, exceptie ridicată de Aurelia Cretu în Dosarul nr. 1.310/2003 al Tribunalului Bucuresti - Sectia a II-a penală.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 28 octombrie 2003.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof.univ.dr. NICOLAE POPA

Magistrat-asistent,

Florentina Geangu.

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 412

din 6 noiembrie 2003

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 109 alin. (2) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe

 

Nicolae Popa - presedinte

Costică Bulai - judecător

Nicolae Cochinescu - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Lucian Stângu - judecător

Ioan Vida - judecător

Aurelia Popa - procuror

Gabriela Dragomirescu - magistrat-asistent sef

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 109 alin. (2) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Panorama Birotica” - S.R.L. din Oradea în Dosarul nr. 5.135/LC/2000 al Tribunalului Bihor - Sectia comercială si de contencios administrativ.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei ca fiind neîntemeiată.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 24 aprilie 2003, pronuntată în Dosarul nr. 5.135/LC/2000, Tribunalul Bihor – Sectia comercială si de contencios administrativ a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 109 alin. (2) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Panorama Birotica” - S.R.L. din Oradea într-o cauză comercială.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine că art. 109 alin. (2) din Legea nr. 8/1996 încalcă prevederile art. 16 alin. (1), ale art. 41 alin. (7) si ale art. 53 alin. (1) din Constitutie. În acest sens, se arată că, prin obligarea fabricantilor sau importatorilor de aparate ce permit reproducerea operelor fixate pe suport grafic sau analog la plata remuneratiei compensatorii pentru copia privată, se creează o inechitate între acestia si utilizatorii aparaturii în cauză, care sunt absolviti de plată. Se consideră că în felul acesta se încalcă art. 16 din Constitutie. Se mai arată că obligarea la plata remuneratiei compensatorii echivalează cu o confiscare datorită unei prezumtii absolute de culpă în sarcina fabricantilor si a importatorilor, fiind încălcat astfel art. 41 alin. (7) din Constitutie. Nu sunt formulate motive prin care să se arate în ce constă încălcarea art. 53 alin. (1) din Constitutie.

Tribunalul Bihor - Sectia comercială si de contencios administrativ apreciază că exceptia ridicată este neîntemeiată. În acest sens se arată că textul de lege criticat nu instituie o taxă sau un impozit si nu implică nici o diferentă de tratament între fabricanti sau importatori, pe de o parte, si utilizatori, pe de altă parte, nefiind încălcate deci prevederile art. 53 alin. (1) si nici cele ale art. 16 alin. (1) din Constitutie. În ceea ce priveste invocarea încălcării art. 41 alin. (7), se consideră că acesta nu este incident în cauză. Potrivit prevederilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Guvernul apreciază că exceptia de neconstitutionalitate ridicată este neîntemeiată. Arată că prin dispozitiile de lege criticate nu se încalcă prevederile art. 53 alin. (1) din Constitutie, întrucât remuneratia compensatorie pentru copia privată nu se încadrează în categoria impozitelor, ea reprezentând o “redeventă echitabilă, (….) o compensatie cuvenită pentru imposibilitatea autorilor de a-si exercita dreptul patrimonial exclusiv de exploatare si utilizare a operei lor, prin punerea în circulatie a aparatelor, destinate în mod manifest unei asemenea exploatări si utilizări”.

În ceea ce priveste încălcarea dispozitiilor art. 16 alin. (1) din Constitutie, apreciază că textele de lege criticate nu instituie un tratament diferit între fabricantii si importatorii de aparate ce permit reproducerea operelor fixate pe suport grafic sau analog, pe de o parte, si utilizatorii de astfel de aparate, pe de altă parte. În legătură cu sustinerile privind încălcarea dispozitiilor art. 41 alin. (7) din Constitutie, consideră că acestea nu au incidentă în cauză.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată. Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie prevederile art. 109 alin. (2) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, prevederi care au următorul cuprins:

- Art. 109 alin. (2): “Remuneratia prevăzută la alin. (1) va fi plătită de fabricantii sau importatorii de aparate ce permit reproducerea operelor fixate pe suport grafic sau analog.

Remuneratia se va plăti în momentul punerii în circulatie pe teritoriul national a acestor aparate si va reprezenta 5% din pretul de vânzare al aparatelor fabricate în tară, respectiv 5% din valoarea înscrisă în documentele vamale pentru aparatele importate.”

În opinia autorului exceptiei de neconstitutionalitate, aceste dispozitii legale contravin prevederilor constitutionale ale art. 16 alin. (1), ale art. 41 alin. (7) si ale art. 53 alin. (1). Potrivit Constitutiei republicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 767 din 31 octombrie 2003, cu reactualizarea denumirilor si renumerotarea textelor, art. 41 alin. (7) a devenit art. 44 alin. (8), iar art. 53 alin. (1) a devenit art. 56 alin. (1). Aceste dispozitii constitutionale au următorul continut:

- Art. 16 alin. (1): “Cetătenii sunt egali în fata legii si a autoritătilor publice, fără privilegii si fără discriminări.”;

- Art. 44 alin. (8): “Averea dobândită licit nu poate fi confiscată. Caracterul licit al dobândirii se prezumă.”;

- Art. 56 alin. (1): “Cetătenii au obligatia să contribuie, prin impozite si prin taxe, la cheltuielile publice.”

Examinând exceptia de neconstitutionalitate ridicată, Curtea constată că prevederile art. 109 alin. (2) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe au mai făcut obiectul controlului de constitutionalitate, între alte texte din Constitutie, si prin raportare la art. 16 alin. (1) din aceasta.

Astfel, prin Decizia nr. 180 din 10 octombrie 2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 642 din 8 decembrie 2000, Curtea a respins exceptia de neconstitutionalitate, statuând că textele de lege criticate sunt constitutionale. Cu acel prilej Curtea a retinut că remuneratia compensatorie pentru copia privată este “un drept patrimonial rezultând din dreptul de proprietate intelectuală al titularilor dreptului de autor sau al drepturilor conexe”, iar nu “o taxă impusă unei anumite categorii de comercianti si care reprezintă o înăsprire a obligatiilor fiscale”. Mai mult, ea are caracterul unei lnremuneratii echitabile, sub forma unei taxe, aplicată asupra pretului de vânzare al suporturilor si aparatelor fabricate în tară, respectiv asupra valorii înscrise în documentele organelor vamale pentru suporturile si aparatele importate. Caracterul echitabil al remuneratiei compensatorii rezultă din faptul că aceasta are valoarea unei contraprestatii pentru activitatea creatoare a unor persoane fizice sau juridice de drept privat, activitate pusă în slujba unor terti, care în acest fel pot să apară în calitate de debitori”. Prin aceeasi decizie Curtea nu a retinut sustinerile privind încălcarea prevederilor art. 16 alin. (1) din Constitutie, dat fiind că art. 109 alin. (2) din Legea nr. 8/1996 nu instituie un tratament diferit între subiectii cărora li se aplică textul.

Cele statuate prin decizia mentionată, precum si considerentele pe care aceasta s-a întemeiat îsi mentin valabilitatea si în prezenta cauză, deoarece nu au fost aduse elemente noi de natură să determine schimbarea solutiei.

În ceea ce priveste invocarea încălcării art. 44 alin. (8) din Constitutie, se constată că prevederile acestui text constitutional nu sunt incidente în cauză si, în consecintă, critica nu poate fi retinută.

În legătură cu încălcarea prevederilor constitutionale ale art. 56 alin. (1) din Constitutie, Curtea constată că autorul exceptiei nu formulează critici din care să rezulte în ce constă această încălcare, astfel încât aceasta nu se poate pronunta.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 alin. (1) si (6) din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 109 alin. (2) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Panorama Birotica” - S.R.L. din Oradea în Dosarul nr. 5.135/LC/2000 al Tribunalului Bihor - Sectia comercială si de contencios administrativ.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 6 noiembrie 2003.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Magistrat-asistent sef,

Gabriela Dragomirescu

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR, APELOR SI MEDIULUI

 

ORDIN

pentru aprobarea Normei sanitare veterinare ce stabileste reguli de sănătate cu privire la subprodusele de la animale, ce nu sunt destinate consumului uman

 

În temeiul prevederilor art. 31 alin. (1) din Legea sanitară veterinară nr. 60/1974, republicată,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 739/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului,

văzând Referatul de aprobare nr. 156.685 din 24 septembrie 2003, întocmit de Agentia Natională Sanitară Veterinară,

ministrul agriculturii, pădurilor, apelor si mediului emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Norma sanitară veterinară ce stabileste reguli de sănătate cu privire la subprodusele de la animale, ce nu sunt destinate consumului uman, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Agentia Natională Sanitară Veterinară, institutele centrale de profil si directiile sanitare veterinare judetene si a municipiului Bucuresti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Agentia Natională Sanitară Veterinară va controla modul de aplicare a prevederilor prezentului ordin.

Art. 4. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă orice altă dispozitie contrară.

Art. 5. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul agriculturii, pădurilor, apelor si mediului,

Petre Daea,

secretar de stat

 

Bucuresti, 29 septembrie 2003.

Nr. 723.


*) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 842 bis în afara abonamentului, care se poate achizitiona si de la

Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial” Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTIIcopyrightdsc.net

 

ORDIN

privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a directiilor de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti

 

Având în vedere:

- prevederile Legii nr. 100/1998 privind asistenta de sănătate publică, cu modificările si completările ulterioare;

- Referatul de aprobare al Directiei generale de sănătate publică si inspectie sanitară de stat nr. IB 5.319/2003,

în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 743/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii,

ministrul interimar al sănătătii emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul de organizare si functionare a directiilor de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Directorul directiei de sănătate publică coordonează si răspunde direct de întreaga activitate de sănătate publică din teritoriul arondat.

Art. 3. - (1) Activitatea financiară a directiei de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti se desfăsoară pe baza bugetului de venituri si cheltuieli aprobat de Ministerul Sănătătii, în conditiile legii.

(2) Directorul directiei de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti îndeplineste functia de ordonator secundar de credite pentru sumele primite de la bugetul de stat si alte surse de finantare, în conditiile legii.

Art. 4. - Statul de functii al directiilor de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti se aprobă de către Ministerul Sănătătii.

Art. 5. - (1) Ministrul sănătătii numeste si eliberează din functie, cu avizul prefectului, directorul executiv al directiei de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti.

(2) Ministrul sănătătii numeste si eliberează din functie directorii executivi adjuncti cu avizul prefectului si la propunerea directorului executiv al directiei de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti în subordinea căruia acestia functionează.

(3) Numirea, transferul si eliberarea din functie a directorului executiv adjunct financiar-contabilitate la directia de sănătate publică judeteană si a municipiului Bucuresti se fac de către ministrul sănătătii.

Art. 6. - Pe data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului sănătătii si familiei nr. 120/2001 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a directiei de sănătate publică, precum si orice alte dispozitii contrare.

Art. 7. - Directiile din Ministerul Sănătătii, directiile de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti vor duce la îndeplinire dispozitiile prezentului ordin.

Art. 8. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul interimar al sănătătii,

Ionel Blănculescu

 

Bucuresti, 12 noiembrie 2003.

Nr. 1.042.

 

ANEXĂ

 

REGULAMENT

de organizare si functionare a directiilor de sănătate publică si a municipiului Bucuresti

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Directiile de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti sunt unităti descentralizate ale Ministerului Sănătătii, cu personalitate juridică, reprezentând autoritatea de sănătate publică la nivel local, care realizează politicile si programele nationale de sănătate, elaborează si implementează programe locale de sănătate publică, organizează si coordonează structurile sanitare, elaborează evidentele statistice în probleme de sănătate publică si asigură planificarea si derularea investitiilor finantate de la bugetul de stat pentru sistemul de sănătate.

Art. 2. - În exercitarea atributiilor generale prevăzute la alin. (1) directiile de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti îndeplinesc următoarele activităti:

a) coordonează si evaluează realizarea indicatorilor programelor nationale de sănătate care se derulează în teritoriul arondat si organizează actiuni de inspectie sanitară de stat prin personalul împuternicit în conditiile legii; programele de sănătate privind femeile si copiii, precum si toate aspectele legate de starea de sănătate a acestui grup populational sunt coordonate si monitorizate de către personalul nominalizat în acest scop;

b) elaborează în conformitate cu dispozitiile legale în vigoare programe comune de sănătate publică în colaborare cu autoritătile administratiei publice locale, cu alte institutii publice, cu organizatii neguvernamentale de profil si cu alte persoane juridice care au în obiectul lor de activitate furnizarea unor servicii de sănătate publică;

c) coordonează si organizează activitătile privind asigurarea asistentei medicale în caz de dezastre, epidemii si alte situatii speciale;

d) organizează preluarea de la toti furnizorii de servicii medicale a datelor statistice, prelucrarea si raportarea acestora, în conformitate cu reglementările în vigoare.

Art. 3. - Directiile de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti, în colaborare cu autoritătile locale, cu institutii de învătământ si organizatii guvernamentale si neguvernamentale, organizează activităti în domeniul sănătătii publice.

Art. 4. - Directiile de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti coordonează serviciile medicale din teritoriu, organizează si coordonează asistenta medicală în caz de calamităti, catastrofe si alte situatii deosebite, stabilite de Ministerul Sănătătii, organizează, coordonează si răspund de pregătirea retelei sanitare pentru apărare si asistentă medicală în caz de dezastre, epidemii si alte situatii deosebite, sub coordonarea Ministerului Sănătătii.

Art. 5. - Directiile de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti organizează culegerea si prelucrarea datelor statistice de la toti furnizorii de servicii medicale din teritoriul arondat, indiferent de forma de organizare, si întocmesc rapoarte pe care au obligatia de a le pune la dispozitie Ministerului Sănătătii si institutiilor desemnate de acesta, potrivit reglementărilor legale în vigoare. Furnizează date statistice către alte autorităti, activitate ce se va face la solicitare si cu respectarea confidentialitătii referitoare la persoane.

Art. 6. - La cererea unor persoane fizice sau juridice, directiile de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti efectuează, potrivit dispozitiilor legale, servicii de sănătate publică, pentru care se percep tarife potrivit actelor normative în vigoare.

Art. 7. - Veniturile realizate de directiile de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti constituie venituri proprii, care se folosesc în conditiile legii.

 

CAPITOLUL II

Atributii

 

Art. 8. - Directorul executiv al directiilor de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti are următoarele atributii:

a) evaluează starea de sănătate a populatiei din teritoriul arondat, identifică principalele probleme de sănătate publică si alocă prioritar resursele spre interventiile cu cea mai mare eficientă în ameliorarea stării de sănătate;

b) evaluează anual strategiile aplicate prin prisma progresului realizat în ameliorarea stării de sănătate a populatiei din teritoriu si propune aplicarea de noi strategii;

c) informează autoritătile teritorial-administrative asupra stării de sănătate a populatiei si a concluziilor care rezultă din evaluare, periodic si ori de câte ori consideră necesar;

d) coordonează elaborarea Raportului stării de sănătate a comunitătii;

e) elaborează planul de interventie în caz de dezastre si epidemii;

f) organizează si coordonează activitatea de audit public intern;

g) acordă împuterniciri temporare, cu avizul directiei coordonatoare din Ministerul Sănătătii, personalului mediu în vederea desfăsurării activitătii de inspectie sanitară de stat în obiectivele cu risc minor.

Art. 9. - Directiile de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti au următoarele atributii în domeniul resurse umane, normare, organizare, salarizare si informatică, respectiv în domeniul resurse umane, normare, organizare si salarizare:

a) propun angajarea si eliberarea din functie, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, a echipei manageriale de la nivelul unitătilor sanitare cu paturi subordonate, precum si a medicului director, a adjunctului acestuia si a contabilului-sef din celelalte unităti sanitare subordonate;

b) participă la evaluarea activitătii persoanelor care fac parte din echipa managerială a unitătilor sanitare cu paturi, precum si a medicului director, a adjunctului acestuia si a contabilului-sef din celelalte unităti subordonate;

c) aplică normele Ministerului Sănătătii privind formarea, încadrarea, transferul si detasarea medicilor, farmacistilor, biologilor, chimistilor si biochimistilor la nivelul directiei de sănătate publică; coordonează si verifică aplicarea acestor norme la nivelul unitătilor sanitare cu personalitate juridică subordonate;

d) aplică normele Ministerului Sănătătii în ceea ce priveste selectionarea medicilor de familie si a medicilor de specialitate care îsi desfăsoară activitatea în cabinete medicale organizate în baza Ordonantei Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea si functionarea cabinetelor medicale, republicată;

e) aplică normele Ministerului Sănătătii în ceea ce priveste verificarea profesională, în situatia în care se impune, a medicilor de familie si a medicilor de specialitate din unitătile ambulatorii care îsi desfăsoară activitatea în spatii private;

f) participă, după caz, la controlul practicii profesionale împreună cu Colegiul Medicilor din România, Ordinul Asistentilor Medicali din România si Compartimentul managementul îngrijirilor de sănătate si comunitare si participă la luarea de măsuri pentru asigurarea ordinii, promovarea normelor morale si a deontologiei profesionale a personalului din unitătile sanitare subordonate lor;

g) urmăresc si îndrumă formarea si perfectionarea pregătirii profesionale a personalului din unitătile sanitare subordonate lor;

h) verifică si supun aprobării conducerii statele de functii ale unitătilor sanitare cu personalitate juridică din subordine, în limita numărului maxim de posturi, a normativelor de personal si a bugetului de venituri si cheltuieli aprobat;

i) îndrumă, urmăresc si verifică în unitătile sanitare subordonate aplicarea legislatiei în vigoare referitoare la încadrarea, salarizarea, promovarea si acordarea tuturor celorlalte drepturi salariale privind salariul de merit, indemnizatia de conducere, sporul de vechime, sporul pentru conditii deosebite de muncă, încadrarea personalului care îsi desfăsoară activitatea în locuri de muncă cu conditii speciale si deosebite, salarizarea gărzilor etc.;

j) coordonează si verifică modul de organizare si desfăsurare a concursurilor la nivelul unitătilor sanitare cu personalitate juridică din subordine pentru toate categoriile de personal;

k) aprobă pentru unitătile sanitare din subordine, la propunerea acestora, modificarea organigramei pentru sectorul tehnic, economic si administrativ, cu consultarea sindicatelor reprezentative;

l) elaborează statul de personal pentru posturile finantate integral de la bugetul de stat si îl înaintează Ministerului Sănătătii; aprobă modificarea statelor de functii pentru unitătile sanitare cu personalitate juridică din subordine;

m) întocmesc rapoarte statistice privind numărul si drepturile de personal pentru Institutul National de Statistică, Ministerul Sănătătii, Centrul de Statistică Sanitară si Documentare Medicală Bucuresti;

n) întocmesc statul de functii pentru aparatul propriu în vederea aprobării de către Ministerul Sănătătii, precum si lucrările privind modificarea si completarea acestuia;

o) solicită Ministerului Sănătătii publicarea posturilor vacante de medici, farmacisti, biologi, chimisti si biochimisti din aparatul propriu, în vederea organizării concursului, conform reglementărilor legale în vigoare;

p) participă la organizarea concursurilor si examenelor pentru obtinerea de grade si trepte profesionale, precum si de intrare în rezidentiat; participă la organizarea concursurilor si examenelor pentru unitătile sanitare cu personalitate juridică din subordine, potrivit legii;

r) transmit informări operative (în timp real) persoanelor cu atributii de decizie;

s) centralizează, verifică si transmit la Centrul de Statistică Sanitară si Documentare Medicală Bucuresti dările de seamă de stat ale Institutului National de Statistică (unităti, paturi, personal, activităti) la datele fixate;

t) tin evidenta si raportează miscarea personalului medical pe unităti, specialităti medicale, sexe si vârstă, actualizează permanent registrul national;

u) participă concret la toate anchetele medicale de sănătate organizate de Centrul de Statistică Sanitară si Documentare Medicală Bucuresti pentru aflarea opiniei populatiei privind calitatea si necesarul de asistentă medicală, opinia specialistilor privind structurarea retelei sanitare, necesarul de medicamente, necesarul de personal medico-sanitar etc.;

v) participă la aplicarea sistemului informational la nivel judetean, al spitalelor si al altor unităti sanitare, în conformitate cu aprobarea Ministerului Sănătătii si a Băncii Mondiale privind informatizarea sectorului de sănătate din România;

w) sunt responsabile pentru organizarea bazei de date judetene, verificarea si codificarea informatiilor la intrarea si iesirea din această bază de date a ocrotirii sănătătii;

x) pun la dispozitie tuturor compartimentelor interesate toate datele solicitate;

y) colaborează cu celelalte compartimente si servicii din cadrul lor pe probleme legate de informatică medicală;

z) alte atributii specifice stabilite de directorul executiv.

Art. 10. - Compartimentul legislatie si contencios din cadrul directiilor de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti are următoarele atributii:

a) avizează, la cererea conducerii, actele care pot angaja răspunderea patrimonială a persoanei juridice, precum si orice alte acte care produc efecte juridice;

b) participă la negocierea si încheierea contractelor;

c) redactează cererile de chemare în judecată, de exercitare a căilor de atac, modifică, renuntă la pretentii si căi de atac, cu aprobarea conducerii directiei de sănătate publică;

d) reprezintă si apără interesele persoanei juridice în fata organelor administratiei de stat, a instantelor judecătoresti, a altor organe cu caracter jurisdictional, precum si în cadrul oricărei proceduri prevăzute de lege, în baza delegatiei date de conducerea persoanei juridice;

e) participă la negocierea de întelegeri internationale privind domeniul de activitate în care functionează sau, după caz, avizează asemenea întelegeri;

f) se preocupă de obtinerea titlurilor executorii si sesizează directorul financiar contabil în vederea luării măsurilor necesare pentru realizarea executării silite a drepturilor de creantă, iar pentru realizarea altor drepturi sesizează organul de executare silită competent;

g) urmăreste aparitia actelor normative si semnalează organelor de conducere si serviciilor interesate atributiile ce le revin din acestea;

h) contribuie prin întreaga activitate la asigurarea respectării legii, apărarea proprietătii publice si private a statului aflate în administrarea directiei de sănătate publică, a unitătilor din subordine, precum si la buna gospodărire a mijloacelor materiale si financiare din patrimoniu;

i) semnalează organelor competente cazurile de aplicare neuniformă a actelor normative si, când este cazul, face propuneri corespunzătoare;

j) analizează, împreună cu compartimentul financiar-contabil si cu alte compartimente interesate, modul în care sunt respectate dispozitiile legale în desfăsurarea activitătii unitătilor si cauzele care generează prejudicii aduse avutului public sau infractiuni. Întocmeste constatări si propune luarea măsurilor necesare în vederea întăririi ordinii si disciplinei, prevenirea încălcării legilor si a oricăror alte abateri;

k) asigură transmiterea către unitătile sanitare din subordine a tuturor ordinelor ministrului sănătătii, circularelor si instructiunilor tehnice elaborate de Ministerul Sănătătii;

l) realizează evidenta actelor normative cu aplicare în sistemul sanitar, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, si a celor cu caracter general sau privind probleme financiar-contabile ce se regăsesc în activitatea directiei de sănătate publică ori a unitătilor subordonate;

m) îndeplineste orice alte lucrări cu caracter juridic.

Art. 11. - Biroul avize si autorizatii sanitare din cadrul directiilor de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti are următoarele atributii:

a) realizează activitatea de primire si înregistrare a documentatiilor în vederea avizării/autorizării si repartizarea acestora către compartimentele/birourile de specialitate;

b) realizează activitatea de eliberare de avize, autorizatii si notificări conform legislatiei sanitare în vigoare;

c) realizează managementul informatiilor privind avizele/autorizatiile si notificările eliberate, conform reglementărilor în vigoare;

d) înregistrează declaratiile pe propria răspundere;

e) gestionează baza de date pentru avizele/autorizatiile eliberate;

f) comunică departamentului de medicină preventivă avizele, autorizatiile si reautorizările eliberate;

g) asigură informarea solicitantilor asupra procedurii de avizare si autorizare sanitară;

h) alte atributii specifice stabilite de directorul executiv al directiei de sănătate publică.

Art. 12. - Biroul (compartimentul) audit din cadrul directiilor de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti are următoarele atributii:

a) elaborează proiectul planului de audit public intern;

b) efectuează activităti de audit intern pentru a evalua dacă sistemele de management financiar si control ale unitătii publice sunt transparente si sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficientă si eficacitate;

c) informează structura de audit public intern din Ministerul Sănătătii despre recomandările neînsusite de conducătorul unitătii publice auditate, precum si despre consecintele acestora;

d) raportează periodic asupra constatărilor, concluziilor si recomandărilor rezultate din activitătile sale de audit;

e) elaborează raportul anual al activitătilor de audit public intern;

f) raportează imediat conducătorului unitătii publice si structurii de control intern abilitate, în cazul identificării unor neregularităti sau posibile prejudicii.

Biroul (compartimentul) nu poate fi implicat în elaborarea procedurilor de control intern si în desfăsurarea activitătilor supuse auditului public intern.

Art. 13. - Compartimentul de statistică, pentru domeniul statisticii si informaticii din cadrul directiilor de sănătate publică judetene si a muncipiului Bucuresti are următoarele atributii:

a) transmite informări operative (în timp real) persoanelor cu atributii de decizie;

b) colaborează cu compartimentele de epidemiologie în realizarea rapoartelor periodice, precum si a prognozelor;

c) organizează sistemul de evidentă primară si raportarea statistică sanitară la nivelul cabinetelor medicale, indiferent de forma de organizare, si al unitătilor sanitare;

d) verifică datele raportate cu evidentele primare si centralizatoare;

e) centralizează dările de seamă de la nivelul judetului si centralizatoarele de activitate si morbiditate, trimestriale, anuale;

f) verifică si centralizează dările de seamă privind morbiditatea cu incapacitate temporară de muncă, calcularea indicatorilor de gravitate si durata medie pe ramuri de productie, calcularea indicatorilor incapacitătii si compararea lor cu perioadele anterioare similare (date comparabile);

g) codifică cauzele de deces, în conformitate cu obligatiile Ministerului Sănătătii, în buletinele de deces si de născut mort, conform legislatiei de stare civilă a populatiei;

h) verifică si codifică fisele de decese sub un an, decese perinatale, fisele cu decese materne si le compară ca număr si cauză de deces cu cele care circulă prin sistemul informational al Institutului National de Statistică;

i) verifică si tine la zi registrul judetean de cancer;

j) organizează cursurile de perfectionare a personalului de statistică si instruirea cu privire la codificarea morbiditătii, a incapacitătii temporare de muncă si buna completare a evidentelor si dărilor de seamă, precum si arhivarea formularelor statistice în conformitate cu indicatorul termenelor de păstrare a documentelor;

k) organizează tipărirea pe plan local a imprimatelor necesare tuturor unitătilor sanitare;

l) centralizează, verifică si transmite la Centrul de Statistică Sanitară si Documentare Medicală Bucuresti dările de seamă de stat ale Institutului National de Statistică (unităti, paturi, personal, activităti) la datele fixate;

m) tine evidenta si raportează miscarea personalului medical pe unităti, specialităti medicale, sexe si vârstă si actualizează permanent registrul national;

n) participă concret la toate anchetele medicale de sănătate organizate de Centrul de Statistică Sanitară si Documentare Medicală Bucuresti pentru aflarea opiniei populatiei privind calitatea si necesarul de asistentă medicală, opinia specialistilor privind structura retelei sanitare, necesarul de medicamente, necesarul de personal medico-sanitar etc.;

o) participă la aplicarea sistemului informational al spitalelor si al altor unităti sanitare, în conformitate cu aprobarea Ministerului Sănătătii si a Băncii Mondiale privind informatizarea sectorului de sănătate din România;

p) este responsabil pentru organizarea bazei de date judetene, verificarea si codificarea informatiilor la intrarea si iesirea din această bază de date a ocrotirii sănătătii;

r) pune la dispozitie tuturor compartimentelor interesate toate datele solicitate;

s) colaborează cu celelalte compartimente si servicii ale directiei de sănătate publică pe probleme legate de statistică medicală;

t) alte atributii specifice stabilite de directorul executiv al directiei de sănătate publică.

Art. 14. - Serviciul relatii publice din cadrul Directiei de sănătate publică a municipiului Bucuresti are următoarele atributii:

1. a) realizează obiectivele de comunicare prin mass-media sau prin mijloace proprii directiei de sănătate publică după informarea prealabilă a Ministerului Sănătătii - Directia generală de sănătate publică si inspectie sanitară de stat;

b) evaluează imaginea directiei de sănătate publică si a unitătilor sanitare si stabileste măsurile pentru îmbunătătirea acesteia;

c) asigură desfăsurarea optimă a activitătilor de relatii publice;

d) asigură informarea permanentă referitoare la principalele activităti ale directiei de sănătate publică, privind în mod deosebit derularea reformei în sistemul sanitar;

e) asigură o legătură permanentă între comunitate si directia de sănătate publică, organizând după un program stabilit activitatea de audiente pentru populatie; pe baza datelor comunicate de Directia relatii cu publicul, mass-media si administrativ din Ministerul Sănătătii, asigură informarea populatiei (prin intermediul spitalelor, al unitătilor sanitare ambulatorii si al mass-media) privind programul săptămânal de audientă al Ministerului Sănătătii;

f) desfăsoară activitatea de analiză a cererilor cetătenilor si disponibilizează toate informatiile necesare pentru solutionarea problemelor prezentate sau solicitate; urmăreste si sprijină totodată solutionarea legală si în termen a cererilor, petitiilor etc. primite de la Ministerul Sănătătii si transmise la directia de sănătate publică, precum si comunicarea către minister a modului de solutionare a scrisorilor respective;

g) realizează legătura dintre cetătean si unitătile sanitare din subordine pentru clarificarea tuturor problemelor în vederea rezolvării cererii solicitantului;

h) realizează legătura între persoanele defavorizate si institutii specializate în asistenta acestora;

i) realizează legătura între persoanele defavorizate care necesită efectuarea tratamentului în străinătate si conducerea directiilor de sănătate publică în vederea elaborării documentatiilor necesare;

2. relatiile cu prefectura, consiliul judetean, alte organe ale administratiei publice, organizatii politice, sindicate si organisme nonguvernamentale se asigură astfel:

a) organizează legătura dintre directia de sănătate publică si prefectură, consiliul judetean, primăriile locale, partidele politice si organizatiile nonguvernamentale;

b) asigură legătura între conducerea directiei de sănătate publică si sindicate în vederea analizei si solutionării, conform legislatiei în vigoare, a revendicărilor sindicale;

c) comunică directiei de specialitate din Ministerul Sănătătii date privind:

- adresa directiei, numele si prenumele persoanelor din conducerea directiei de sănătate publică, numărul de telefon si fax (inclusiv e-mail); pentru directori, inclusiv mobilul si numărul de telefon de la domiciliul acestora;

- denumirea si adresa spitalelor din teritoriu, numele si prenumele directorilor, numărul de telefon si fax (inclusiv mobil);

- denumirea si adresa altor unităti importante din teritoriu, numele si prenumele conducătorilor, numărul de telefon (inclusiv mobil);

- modificările ce intervin în datele comunicate.

Art. 15. - Directorul executiv adjunct de medicină preventivă al directiilor de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti are următoarele atributii:

a) participă la adaptarea si implementarea la nivel local a strategiilor de sănătate aprobate de Ministerul Sănătătii;

b) coordonează elaborarea Raportului stării de sănătate în relatie cu factorii de risc din mediul de viată si de muncă;

c) participă, cu date specifice, la evaluarea stării de sănătate a populatiei din teritoriul arondat;

d) identifică prioritătile locale în domeniul sănătătii publice;

e) coordonează activitătile de medicină preventivă la nivel teritorial;

f) coordonează implementarea, evaluarea si raportarea programului comunitar de sănătate publică la nivel local;

g) fundamentează finantarea suprogramelor nationale de sănătate publică din cadrul programului comunitar de sănătate publică;

h) coordonează îndeplinirea si raportarea planurilor de actiuni privind implementarea în plan judetean a acquisului comunitar;

i) coordonează activitătile de avizare/autorizare/reautorizare sanitară si le prezintă spre aprobare directorului executiv;

j) coordonează integrarea activitătilor de supraveghere, control si inspectie desfăsurate în scopul asigurării complementaritătii, convergentei si economisirii resurselor;

k) defineste si stabileste unitătile cu risc minor la propunerea sefilor structurilor de specialitate (epidemiologie, igienă, medicina muncii etc.);

l) asigură coordonarea implementării programului de acreditare a laboratoarelor;

m) colaborează cu alte departamente si parteneri locali în elaborarea si implementarea actiunilor din domeniul prevenirii îmbolnăvirilor si promovării sănătătii;

n) participă la elaborarea planului de interventie în caz de dezastre si epidemii;

o) asigură evaluarea periodică a activitătilor de supraveghere a stării de sănătate si de inspectie sanitară de stat;

p) aprobă planul anual al actiunilor de inspectie tematică;

r) propune directorului executiv împuternicirea personalului mediu în vederea desfăsurării activitătii de inspectie sanitară de stat în obiectivele cu risc minor;

s) elaborează lista de investitii în domeniul medicinei preventive.

Art. 16. - Serviciul inspectie sanitară de stat judeteană din cadrul directiilor de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti are următoarele atributii:

a) realizează prin personalul împuternicit inspectia de specialitate pe domeniile: igiena alimentatiei, mediului, scolară, a unitătilor sanitare si medicinei muncii;

b) verifică, prin personalul mediu, conformitatea cu declaratia pe propria răspundere a obiectivelor/activitătilor si autorizatiilor sanitare, respectarea termenelor acordate pentru remedierea deficientelor constatate;

c) poate aplica în unitătile cu risc minor stabilite, prin personalul mediu împuternicit, sanctiuni contraventionale, în conditiile legii;

d) realizează, prin personalul de specialitate si mediu abilitat, actiuni de îndrumare si constatare în domeniile anterior mentionate, participă la actiuni de inspectie tematică;

e) programează activităti de inspectie tematice în unitătile cu risc si pentru supravegherea pietei principalelor produse, activităti, servicii cu implicatii asupra stării de sănătate;

f) participă în echipele de inspectie initiate de Ministerul Sănătătii si de alte organe de specialitate ale administratiei publice centrale si locale;

g) realizează, prin personalul superior abilitat, actiuni de inspectie si sanctionare a contraventiilor la normele de igienă;

h) solutionează sesizările si reclamatiile primite, potrivit competentelor;

i) elaborează planul anual al actiunilor de inspectie tematică si îl înaintează spre aprobare directorului executiv adjunct de medicină preventivă.

Art. 17. - Serviciul supravegherea stării de sănătate din cadrul directiilor de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti are următoarele atributii:

a) coordonează si participă la identificarea prioritătilor locale în domeniul sănătătii publice;

b) participă la coordonarea activitătilor de supraveghere a stării de sănătate la nivel teritorial;

c) realizează implementarea, evaluarea si raportarea programului comunitar de sănătate publică la nivel local;

d) contribuie la fundamentarea finantării subprogramelor nationale de sănătate publică din cadrul programului comunitar de sănătate publică;

e) participă la organizarea, în colaborare cu alte institutii ale administratiei centrale si locale si cu institutii din sectorul nonguvernamental, a activitătilor de sănătate publică;

f) participă la îndeplinirea planurilor de actiuni privind implementarea în plan judetean a acquisului comunitar;

g) asigură coordonarea activitătilor de epidemiologie, igienă, medicina muncii si promovarea stării de sănătate la nivel teritorial;

h) elaborează/aprobă, după caz, referatele de evaluare a unitătilor/activitătilor supuse avizării/autorizării sanitare;

i) efectuează la cererea tertilor consultantă de specialitate;

j) participă la elaborarea Raportului stării de sănătate a comunitătii si a Raportului stării de sănătate în relatie cu factorii de risc din mediul de viată si muncă;

k) participă la elaborarea planului de interventie în caz de dezastre si epidemii.

Art. 18. - Biroul (compartimentul) igiena alimentatiei din cadrul directiilor de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti are următoarele atributii:

a) implementează activitătile cuprinse în cadrul obiectivului privind protejarea sănătătii si prevenirea îmbolnăvirilor asociate factorilor de risc alimentari din cadrul subprogramului privind evaluarea stării de sănătate si a factorilor de risc;

b) asigură monitorizarea si raportarea activitătilor specifice subprogramului;

c) asigură organizarea activitătilor de colectare si raportare a datelor necesare elaborării sintezelor nationale privind sănătatea în relatie cu alimentul;

d) efectuează, la cererea tertilor, consultantă de specialitate;

e) desfăsoară, prin personalul împuternicit, activităti de inspectie în specialitate în cadrul subprogramului de sănătate privind: calitatea alimentului, respectarea normelor de igienă pe lantul de la productie până la comercializarea produselor alimentare, starea de sănătate a personalului, însusirea notiunilor fundamentale de igienă;

f) elaborează concluziile buletinului de analiză privind riscurile pentru sănătate în relatie cu calitatea alimentului; g) participă la actiuni de inspectie tematică în domeniul igienei alimentului;

h) elaborează referatele de evaluare a unitătilor/activitătilor supuse avizării/autorizării sanitare;

i) participă la elaborarea si executia planurilor de actiuni privind implementarea în plan judetean a acquisului comunitar;

j) pune la dispozitie structurii de statistică datele solicitate;

k) participă la efectuarea anchetelor epidemiologice a toxiinfectiilor alimentare, în colaborare cu celelalte structuri cu atributii specifice;

l) alte atributii specifice stabilite de seful Serviciului supravegherea stării de sănătate.

Art. 19. - Biroul (compartimentul) igiena mediului din cadrul directiilor de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti are următoarele atributii:

a) implementează activitătile cuprinse în cadrul obiectivului privind protejarea sănătătii în relatie cu mediul din cadrul subprogramului privind evaluarea stării de sănătate si a factorilor de risc;

b) asigură monitorizarea si raportarea activitătilor specifice subprogramului;

c) asigură organizarea activitătilor de colectare si raportare a datelor necesare elaborării sintezelor nationale privind sănătatea în relatie cu factorii de mediu;

d) derulează, prin personalul împuternicit, activităti de inspectie în specialitate în cadrul subprogramului privind:

calitatea apei de băut si de îmbăiere, calitatea aerului, habitatul, starea de sănătate a personalului, însusirea notiunilor fundamentale de igienă;

e) elaborează concluziile buletinului de analiză privind riscurile pentru sănătate în relatie cu calitatea apei, aerului si habitatului;

f) elaborează referatele de evaluare a unitătilor/activitătilor supuse avizării/autorizării sanitare/reautorizării;

g) efectuează, la cererea tertilor, consultantă de specialitate;

h) participă la elaborarea si executia planurilor de actiuni privind implementarea în plan judetean a acquisului comunitar;

i) pune la dispozitie structurii de statistică datele solicitate;

j) participă la efectuarea anchetelor epidemiologice în cazul epidemiilor hidrice în colaborare cu celelalte structuricu atributii specifice;

k) participă la actiuni de inspectie tematică în domeniul igienei mediului;

l) alte atributii specifice stabilite de seful Serviciului supravegherea stării de sănătate.

Art. 20. - Biroul (compartimentul) igiena scolară din cadrul directiilor de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti are următoarele atributii:

a) implementează activitătile cuprinse în cadrul obiectivului privind protejarea sănătătii copiilor si tinerilor din cadrul subprogramului privind evaluarea stării de sănătate si a factorilor de risc; asigură monitorizarea si raportarea activitătilor specifice subprogramului;

b) asigură organizarea activitătilor de colectare si raportare a datelor necesare elaborării sintezelor nationale privind sănătatea în relatie cu factorii de mediu;

c) derulează, prin personalul împuternicit, activităti de inspectie în specialitate în cadrul subprogramului privind: normele de igienă în colectivitătile de copii si tineri, starea de sănătate a personalului, însusirea notiunilor fundamentale de igienă;

d) elaborează, prin personalul de specialitate cu studii superioare, referatele de evaluare a unitătilor/activitătilor supuse avizării/autorizării sanitare/reautorizării;

e) participă la elaborarea si executia planurilor de actiuni privind implementarea în plan judetean a acquisului comunitar;

f) pune la dispozitie structurii de statistică datele solicitate;

g) participă la actiuni de inspectie tematică în domeniul igienei scolare;

h) alte atributii specifice stabilite de seful Serviciului supravegherea stării de sănătate.

Art. 21. - Biroul (compartimentul) medicina muncii din cadrul directiilor de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti are următoarele atributii:

a) implementează activitătile cuprinse în cadrul obiectivului privind protejarea sănătătii si prevenirea îmbolnăvirilor asociate factorilor de risc ocupationali din cadrul subprogramului privind evaluarea stării de sănătate si a factorilor de risc;

b) asigură monitorizarea si raportarea indicatorilor subprogramului;

c) asigură organizarea activitătilor de colectare si raportare a datelor necesare elaborării sintezelor nationale privind sănătatea în relatie cu mediul ocupational;

d) coordonează si monitorizează activitatea structurilor medicale din medicina muncii;

e) stochează datele medicale de la angajatorii aflati în procedură de faliment;

f) realizează registrul de evidentă a bolilor profesionale la nivel teritorial;

g) realizează ancheta cazurilor suspecte de boală si declararea bolilor profesionale;

h) participă la aplicarea legislatiei privind încadrarea locurilor de muncă în conditii deosebite si speciale;

i) colaborează cu compartimentele de specialitate (igiena mediului, epidemiologie etc.) si cu angajatorii în aplicarea principiilor bunei practici de sănătate - securitate în muncă si sănătatea mediului la locul de muncă;

j) efectuează, la cererea tertilor, determinări de noxe în mediul de muncă;

k) controlează, prin personal împuternicit, aplicarea normelor privind asigurarea supravegherii medicale a expusului profesional;

l) pune la dispozitie structurii de statistică datele solicitate;

m) elaborează referatele de evaluare a unitătilor/activitătilor supuse avizării/autorizării sanitare;

n) participă la elaborarea si executia planurilor de actiuni privind implementarea în plan judetean a acquisului comunitar;

o) derulează, prin personalul împuternicit, activităti de inspectie privind respectarea normelor de medicina muncii;

p) alte atributii specifice stabilite de seful Serviciului supravegherea stării de sănătate.

Art. 22. - Biroul (compartimentul) epidemiologie din cadrul directiilor de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti are următoarele atributii:

a) coordonează activitătile specifice din cadrul Programului comunitar de sănătate publică: subprogramele de supraveghere si control al bolilor transmisibile, supravegherea si controlul infectiei HIV/SIDA si supravegherea si controlul tuberculozei;

b) colectează datele privind bolile transmisibile de la toate sursele existente în teritoriu;

c) analizează periodic datele privind bolile transmisibile după caracteristicile de timp, loc si persoană, precum si tendintele de evolutie a acestora;

d) asigură, prin responsabilul desemnat, functionarea retelei nationale de supraveghere a bolilor transmisibile;

e) organizează si gestionează bazele de date privind bolile transmisibile prin personal specializat (biostatistica);

f) efectuează anchetele epidemiologice si adoptă măsurile necesare pentru limitarea focarelor de boală transmisibilă în colectivităti, în colaborare cu celelalte structuri cu atributii specifice (igienă, microbiologie, inspectie sanitară);

g) verifică, în colaborare cu personalul compartimentului de statistică, datele legate de bolile transmisibile;

h) asigură diseminarea periodică a datelor privind bolile transmisibile rezultate din analiza si interpretarea acestora către sursele de la care au provenit;

i) coordonează activitatea de supraveghere a bolilor transmisibile în compartimentele teritoriale;

j) acordă consultantă unitătilor sanitare arondate, la solicitare, în probleme de infectii nosocomiale;

k) efectuează, la cererea tertilor, consultantă de specialitate;

l) elaborează, prin personalul de specialitate cu studii superioare, referatele de evaluare a unitătilor sanitare;

m) aplică măsurile de protectie sanitară a frontierelor de stat privind bolile transmisibile;

n) pune la dispozitie structurii de statistică datele solicitate;

o) derulează, prin personalul împuternicit, activităti de inspectie în specialitate privind activitătile cuprinse în cadrul subprogramelor de supraveghere si control al bolilor transmisibile, infectiei HIV/SIDA si tuberculozei.

p) alte atributii specifice stabilite de seful Serviciului supravegherea stării de sănătate.

Art. 23. - Biroul (compartimentul) promovarea sănătătii din cadrul directiilor de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti are următoarele atributii:

a) elaborează si implementează proiectele locale ce derivă din Programul national de promovare a sănătătii si educatie pentru sănătate, precum si componentele de promovare a sănătătii si educatie pentru sănătate din cadrul altor programe nationale;

b) furnizează informatii către populatie referitoare la prevenirea bolilor si promovarea sănătătii;

c) asigură dezvoltarea la nivel local a programelor prioritare de promovare a sănătătii si educatie pentru sănătate;

d) implică comunitatea în toate activitătile de promovare a sănătătii;

e) colaborează cu autoritătile locale si reprezentantii în teritoriu ai altor ministere, organizatii neguvernamentale nationale si internationale si cu alte organizatii din comunitate;

f) furnizează servicii de formare în educatia pentru sănătate, adresate formatorilor din cadrul si din afara sistemului de sănătate;

g) elaborează, editează si asigură multiplicarea de materiale publicitare specifice;

h) monitorizează si supraveghează realizarea eventualelor contracte cu furnizori de servicii în cadrul domeniilor specifice de activitate, din punct de vedere profesional si tehnic, la nivelul judetului;

i) alte atributii specifice stabilite de seful Serviciului supravegherea stării de sănătate.

Art. 24. - Compartimentul microbiologie din cadrul directiilor de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti are următoarele atributii:

a) participă la efectuarea anchetelor epidemiologice prin recoltarea si prelucrarea de probe bacteriologice, virusologice, serologice, imunologice si parazitologice din produse biologice (patologice), pentru supravegherea si controlul bolilor transmisibile;

b) asigură, prin responsabilul desemnat, functionarea retelei nationale de supraveghere a bolilor transmisibile;

c) efectuează analize microbiologice din probe de apă, aer, alimente si factori de mediu;

d) înaintează buletinul de analiză întocmit pentru interpretarea si redactarea concluziilor sefului biroului/compartimentului de specialitate;

e) efectuează analize microbiologice la cererea unor beneficiari, pentru care se percep taxe;

f) colaborează cu celelalte compartimente si servicii din adrul directiei de sănătate publică pe probleme legate de microbiologie;

g) pune la dispozitie compartimentelor de specialitate informatiile necesare evaluării stării de sănătate si a strategiilor de control;

h) organizează activitatea de supraveghere si combatere a vectorilor de importantă medicală;

i) asigură aplicarea procedurilor în vederea acreditării laboratorului;

j) alte atributii specifice stabilite de medicul sef de laborator.

Art. 25. - Compartimentul chimie sanitară si toxicologie din cadrul directiilor de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti are următoarele atributii:

a) efectuează analize fizico-chimice si toxicologice din probe biologice, apă, aer, aliment si alti factori de mediu pentru evaluarea obiectivă a conformitătii produselor si a riscurilor pentru sănătate în vederea realizării activitătilor din cadrul programului comunitar de sănătate publică;

b) efectuează analize fizico-chimice si toxicologice la cererea unor beneficiari din afara sistemului sanitar bugetar, pentru care se percep taxe;

c) întocmeste buletinul de analiză si îl înaintează pentru interpretare si redactarea concluziilor sefului biroului/compartimentului de specialitate (igiena alimentului, mediului, muncii);

d) colaborează cu celelalte compartimente si servicii din directia de sănătate publică pe probleme legate de chimie si toxicologie sanitară;

e) pune la dispozitie structurii de statistică informatiile necesare evaluării stării de sănătate si a strategiilor de control;

f) asigură aplicarea procedurilor în vederea acreditării laboratorului;

g) alte atributii specifice stabilite de medicul sef de laborator.

Art. 26. - Compartimentul de produse antiepidemicedin cadrul directiilor de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti are următoarele atributii:

a) asigură aprovizionarea, depozitarea si distribuirea în teritoriul arondat a vaccinurilor, a celorlalte produse biologice si materiale necesare derulării programelor de medicină preventivă;

b) asigură aprovizionarea, depozitarea si livrarea produselor DDD, necesare interventiei în focarele de boli transmisibile;

c) asigură aprovizionarea laboratoarelor cu medii de cultură, seruri de diagnostic, sticlărie, reactivi, truse de reactivi si alte materiale consumabile, în vederea realizării activitătilor cuprinse în programele de medicină preventivă;

d) colaborează cu celelalte compartimente si servicii din cadrul directiei de sănătate publică pe probleme legate de produsele antiepidemice;

e) alte atributii specifice stabilite de medicul sef de laborator.

Art. 27. - Laboratorul igiena radiatiilor din cadrul directiilor de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti are următoarele atributii:

a) coordonează implementarea activitătilor cuprinse în cadrul obiectivului privind protejarea sănătătii si prevenirea efectelor asociate radiatiilor ionizante din cadrul subprogramului privind evaluarea stării de sănătate si a factorilor de risc;

b) asigură monitorizarea si raportarea activitătilor specifice subprogramului;

c) asigură organizarea activitătilor de colectare si raportare a datelor necesare elaborării sintezelor nationale privind sănătatea în relatie cu radiatiile ionizante;

d) participă la elaborarea Raportului stării de sănătate a comunitătii;

e) efectuează, din initiativă proprie sau la cererea tertilor, determinări ale nivelurilor de radiatii, consultantă de specialitate;

f) controlează, prin personalul împuternicit, aplicarea normelor de securitate nucleară si igiena radiatiilor;

g) elaborează, prin personalul de specialitate cu studii superioare, referatele de evaluare a unitătilor supuse avizării/autorizării sanitare;

h) asigură inspectia respectării normelor de igiena radiatiilor ionizante în unitătile autorizate si în laboratoarele de profil;

i) participă la elaborarea planurilor de actiuni privind implementarea în plan judetean a acquisului comunitar;

j) participă la elaborarea planului de actiune în caz de catastrofă;

k) intervine în caz de accident nuclear sau urgentă radiologică;

l) evaluează nivelul expunerii medicale la radiatii ionizante a populatiei prin programe de asigurare si control al calitătii;

m) pune la dispozitie structurii de statistică datele solicitate;

n) alte atributii specifice stabilite de directorul executiv adjunct de medicină preventivă, coordonator al activitătilor de supraveghere, control si inspectie sanitară.

Art. 28. - Directorul executiv adjunct de managementul asistentei medicale al directiilor de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti are următoarele atributii:

a) participă la adaptarea si implementarea la nivel local a strategiilor de sănătate elaborate de Ministerul Sănătătii;

b) participă cu date specifice la elaborarea Raportului stării de sănătate a comunitătii si a nevoilor de servicii de sănătate ale populatiei din teritoriul arondat;

c) elaborează strategia de dezvoltare a serviciilor de sănătate la nivel local, pe baza nevoilor de sănătate ale populatiei si în conformitate cu strategiile de sănătate stabilite de Ministerul Sănătătii;

d) organizează reteaua unitătilor sanitare publice din teritoriu în vederea asigurării eficientei si calitătii actului medical, cu aprobarea Ministerului Sănătătii;

e) organizează si controlează activitatea medicală a cabinetelor medicale, indiferent de forma de organizare, si a unitătilor sanitare din subordine; propune sanctionarea abaterilor în conformitate cu reglementările în vigoare;

f) asigură implementarea la nivel local a programelor nationale ale Ministerului Sănătătii; programul de prevenire si control al bolilor netransmisibile si programul de sănătate a copilului si familiei si realizează monitorizarea, evaluarea si raportarea acestora;

g) dezvoltă programe de sănătate în domeniul asistentei medicale care să corespundă nevoilor locale specifice, în colaborare cu autoritătile locale;

h) coordonează si integrează serviciile de îngrijiri la domiciliu si cele furnizate la nivel comunitar;

i) colaborează cu autoritătile administratiei locale la activitătile legate de organizarea si functionarea unitătilor de asistentă medico-socială si asigură îndrumarea metodologică si controlul modului de acordare a serviciilor medicale în aceste unităti;

j) monitorizează si controlează calitatea serviciilor medicale furnizate în cadrul asistentei medicale primare, ambulatorii de specialitate, asistentei de urgentă si al celei spitalicesti;

k) analizează si rezolvă sesizările si reclamatiile apărute în domeniul asistentei medicale;

l) participă la elaborarea planului de interventie în caz de dezastre si epidemii.

Art. 29. - Biroul (compartimentul) managementul serviciilor de sănătate: înregistrare, acreditare si control din cadrul directiilor de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti are următoarele atributii:

a) organizează si actualizează permanent evidenta unitătilor sanitare publice si private din teritoriu, pe care o pune la dispozitie Ministerului Sănătătii, autoritătilor publice locale si Casei de Asigurări de Sănătate;

b) analizează nevoile de servicii ale populatiei si propune spre aprobare Ministerului Sănătătii modificarea structurii unitătilor sanitare din subordine;

c) elaborează propuneri pentru înfiintarea, desfiintarea, reorganizarea, precum si schimbarea denumirii, profilului si a sediului unitătilor sanitare, pe care le supune spre aprobare Ministerului Sănătătii;

d) întocmeste si păstrează actul de înfiintare (certificatul de înregistrare în registrul unic) a cabinetelor medicale;

e) organizează si actualizează evidenta medicilor din teritoriu;

f) este responsabil pentru implementarea la nivel local a programelor nationale de acreditare si îmbunătătire continuă a calitătii serviciilor medicale;

g) monitorizează si controlează calitatea serviciilor medicale furnizate în unitătile sanitare publice si private, în cadrul asistentei medicale primare, ambulatorii de specialitate, asistentei de urgentă si al celei spitalicesti;

h) asigură informarea personalului medical în legătură cu normele de etică si deontologie medicală si informarea pacientilor cu privire la drepturile si îndatoririle acestora;

i) eliberează avizele de liberă practică pentru medici, alt personal sanitar superior si personal sanitar mediu din unitătile sanitare publice si private;

j) organizează evidenta parteneriatelor public-privat si asigură sprijin local în implementarea strategiei Ministerului Sănătătii de participare a sectorului privat la îmbunătătirea performantei sectorului sanitar;

k) asigură participarea directiei de sănătate publică prin reprezentantii săi în comisiile paritare organizate la nivel judetean;

l) analizează si rezolvă sesizările si reclamatiile apărute în domeniul asistentei medicale.

Art. 30. - Biroul (compartimentul) asistentă medicală si programe din cadrul directiilor de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti are următoarele atributii:

a) coordonează, monitorizează si evaluează la nivel local aplicarea programelor Ministerului Sănătătii în domeniul asistentei materno-infantile;

b) asigură asistenta gravidei, lăuzei si nou-născutului (urmărirea si depistarea gravidei, identificarea gravidei cu risc crescut, îngrijirea si supravegherea lăuzei si nou-născutului);

c) asigură asistenta medicală a copilului;

d) asigură serviciile de planificare familială si sănătatea reproducerii;

e) coordonează, monitorizează si controlează asistenta medicală de specialitate în reteaua ambulatorie si spitalicească în domeniile: obstetrică-ginecologie, pediatrie, planificare familială, sănătatea reproducerii si servicii specifice pentru adolescenti si tineri;

f) colaborează cu agentii internationale si organizatii neguvernamentale, precum si cu alte autorităti publice nationale sau locale în elaborarea si derularea unor programe speciale în domeniu;

g) coordonează, monitorizează si evaluează modul în care unitătile sanitare cu atributii în realizarea programelor de sănătate asigură derularea acestora;

h) coordonează, prin coordonatorii locali de programe de asistentă medicală, organizarea si monitorizarea activitătilor specifice, acestia urmărind utilizarea fondurilor alocate si realizarea indicatorilor stabiliti, în conformitate cu reglementările în vigoare;

i) coordonează, monitorizează si controlează modul în care unitătile sanitare implicate îndeplinesc atributiile care le revin în derularea programului de sănătate.

Art. 31. - Compartimentul managementul îngrijirilor de sănătate si comunitare din cadrul directiilor de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti are următoarele atributii:

a) coordonează activitatea si pregătirea profesională a asistentilor medicali si comunitari, personalului cu pregătire sanitară medie si a personalului auxiliar sanitar;

b) coordonează, monitorizează si controlează serviciile de îngrijiri furnizate de unitătile sanitare, organizatii neguvernamentale si alte organizatii;

c) colaborează si dezvoltă programe de îngrijiri de sănătate cu autoritătile locale si cu organizatiile neguvernamentale din teritoriu;

d) organizează si actualizează evidenta asistentilor medicali din teritoriu (în registrul unic);

e) elaborează metodologii, tematici si bibliografii pentru examene si concursuri adresate asistentilor medicali si comunitari, personalului cu pregătire sanitară medie, personalului auxiliar sanitar;

f) evaluează periodic nivelul de cunostinte, nevoile de formare profesională si organizează programe de educatie continuă pentru asistenti medicali, personal cu pregătire sanitară medie, îngrijitori la domiciliu;

g) monitorizează programele de îngrijire comunitară si de îngrijiri la domiciliu;

h) asigură informarea asistentilor medicali si comunitari, precum si a personalului cu pregătire sanitară medie asupra normelor de etică si deontologie profesională;

i) controlează respectarea Codului de etică si a măsurilor de securitate a muncii de către asistentii medicali si personalul cu pregătire sanitară medie din sectorul public judetean;

j) colaborează cu organizatiile profesionale si sindicale pentru asigurarea calitătii serviciilor de îngrijiri si dezvoltarea profesională a personalului;

k) controlează respectarea programelor de instruire practică a elevilor si studentilor din scolile postliceale sanitare si colegii;

l) participă la comisia de examinare pentru examenul de absolvire a scolii postliceale;

m) participă la selectarea asistentilor medicali, infirmierelor si a îngrijitorilor la domiciliu, precum si la organizarea examenelor si concursurilor pentru acestia;

n) analizează si rezolvă sesizările si reclamatiile privind examenele si concursurile, activitatea de îngrijire medicală din teritoriu.

Art. 32. - Directiile de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti au următoarele atributii în domeniul buget, financiar si contabilitate:

a) finantează si/sau execută, după caz, indicatorii aprobati în bugetul de venituri si cheltuieli al directiei de sănătate publică si al unitătilor din subordine;

b) întocmesc dările de seamă periodice ale directiei;

verifică, analizează si centralizează dările de seamă ale unitătilor din subordine potrivit normelor legale, asigurând realitatea si exactitatea datelor cuprinse; prezintă la Ministerul Sănătătii darea de seamă centralizată, avizând în prealabil plătile si disponibilitătile din conturi la trezorerii si bănci, după caz;

c) controlează efectuarea inventarierilor la unitătile subordonate si modul de asigurare a integritătii patrimoniului;

d) asigură, în conditiile legii, controlul unitătilor din subordine, raportând la Ministerul Sănătătii rezultatele obtinute;

e) propun Ministerului Sănătătii indicatorii financiari ce urmează a fi inclusi în legea anuală a bugetului de stat;

f) avizează si repartizează, după caz, bugetul de venituri si cheltuieli al unitătilor sanitare subordonate si urmăresc utilizarea eficientă a fondurilor alocate;

g) elaborează propuneri de casare si transfer de bunuri materiale, pe care le înaintează Ministerului Sănătătii;

h) execută indicatorii economico-financiari din bugetul propriu si urmăresc executarea acestora la unitătile finantate în baza bugetului aprobat;

i) finantează programele de sănătate publică si alte activităti, conform actelor normative în vigoare, pe baza solicitării deschiderii de credite lunare transmise de Ministerul Sănătătii;

j) aprobă casările pentru unitătile subordonate din teritoriu si urmăresc modul de utilizare a acestora, conform normelor specifice;

k) întocmesc lunar situatia monitorizării cheltuielilor de personal, pe care o transmit Ministerului Sănătătii;

l) îndrumă metodologic din punct de vedere financiar-contabil unitătile teritoriale subordonate;

m) întocmesc lunar executia bugetului de stat, pe care o înaintează Ministerului Sănătătii;

n) întocmesc lunar situatia necesarului de credite bugetare pentru luna următoare, pe titlul de cheltuieli si programe de sănătate publică, pe care le înaintează Ministerului Sănătătii;

o) stabilesc, pe baza evaluării bazei tehnico-materiale existente în teritoriu, prioritătile de dezvoltare si întretinere a acesteia, propunând lucrări de investitii, consolidare de clădiri si reparatii capitale;

p) stabilesc necesarul de credite bugetare anuale pentru lucrări de investitii, consolidări de clădiri si reparatii capitale pentru unitătile subordonate;

r) efectuează repartizarea creditelor bugetare anuale, asigurând transmiterea listei obiectivelor de investitii nominalizate în anexa la bugetul de stat anual al unitătilor subordonate beneficiare de investitii la termenele prevăzute de lege;

s) asigură, în limita alocatiilor bugetare, finantarea lucrărilor de investitii, conform actelor normative în vigoare, pe baza deschiderii de credite lunare;

t) urmăresc modul de executare a bugetului aprobat la titlul “Cheltuieli de capital” pe unităti subordonate, luând măsurile necesare pentru respectarea dispozitiilor legale privind disciplina în constructii si financiară;

u) analizează periodic modul de derulare a procesului investitional si solicită ordonatorului principal de credite modificări valorice ale creditelor repartizate anual pe obiective de investitii, acolo unde este cazul;

v) îndrumă din punct de vedere metodologic beneficiarii lucrărilor de investitii si reparatii capitale cu privire la proiectarea, avizarea, executia si finantarea acestora în conformitate cu reglementările legale în vigoare;

w) îndrumă si verifică unitătile din subordine în activitatea de stabilire a tarifelor prestatiilor efectuate de acestea în conformitate cu legislatia în vigoare.

Art. 33. - Directiile de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti au următoarele atributii în domeniul administrativ, aprovizionare, întretinere si investitii:

a) stabilesc necesarul de aprovizionare, organizează desfăsurarea licitatiilor conform reglementărilor legale în vigoare, receptia bunurilor achizitionate, precum si repartitia acestora;

b) organizează activitatea de transport, achizitionarea autovehiculelor, înscrierea acestora la organele de politie, efectuarea rodajului si răspund de controlul zilnic, reviziile tehnice, reparatiile curente si capitale la autovehicule;

c) asigură executarea la timp si în bune conditii a transporturilor necesare unitătii;

d) răspund de depozitarea corespunzătoare a carburantilor si lubrifiantilor, precum si de utilizarea bonurilor de benzină;

e) răspund de elaborarea de către unităti a documentatiei tehnice pentru investitii, potrivit reglementărilor legale;

f) participă la stabilirea necesarului de investitii: constructii, consolidări de clădiri, pentru unitătile din subordine;

g) stabilesc necesarul de aparatură de înaltă performantă pentru unitătile din subordine;

h) verifică si urmăresc eficienta aprovizionării unitătilor din subordine cu medicamente, materiale consumabile etc., în vederea asigurării functionării acestora;

i) organizează si răspund de asigurarea pazei, aplicarea normelor de protectia muncii si de prevenire a incendiilor potrivit legii;

j) participă la aprovizionarea si distribuirea vaccinurilor, medicamentelor si materialelor sanitare.